İnsanlığı Bekleyen Büyük Mücadele

The Great Challenge Awaiting Humanity

Tanrının Elçisine vahiy edildiği üzre
Marshall Vian Summers
31 Ocak 1997 tarihinde
Boulder, CO’da

Bu metin hakkında


Bu metinde okuduğunuz, Melekler Meclisinin Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla konuştuğu orijinal sözün yazıya geçirilmiş halidir.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir ve bunda yazıya dökülür ve size ve tüm insanlığa sunulur.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Bugün dünya genelinde insanlığın büyük bir değişim içinde olduğunu hisseden çok sayıda insan var. Bunu yalnızca toplumlarında ve kültürlerinde gördükleri önemli değişimlere değil, aynı zamanda en derin duygularına da dayandırıyorlar. Bazıları umutlu, birçoğu korkulu; bazıları sadece insanlığı daha büyük ödüllerin ve başarıların beklediğini tahmin ederken, diğerleri büyük bir felaketin gelmekte olduğunu öngörüyor.

Bugün dünyada pek çok insan çok endişeli. Bunların hepsi bir geçiş döneminde, büyük bir değişim döneminde yaşamanın sonucudur. Tarih boyunca bu dönemlerde pek çok büyük ruhani bildiri yapılmıştır: bazıları bunun altın çağın başlangıcı olduğunu, bazıları ise insan varlığının çöküşü ve sonu olduğunu öngörmüştür. Bu tür kehanetler ve insanların sahip olduğu meşru endişeler, büyük bir dönüm noktasında yaşamanın bir parçasıdır.

Buna tepki olarak, birçok insan eski geleneklere geri çekilmeye, insan varoluşunun altın ya da daha saf bir dönemi olduğuna inandıkları şeyi yeniden yakalamaya ve yeniden yaşamaya çalışır. Diğerleri ise kendi içsel deneyimleriyle ya da çevrelerindeki değişimin esaslı deneyimleriyle başa çıkamayarak hayal dünyasında kaybolurlar. Diğerleri ise cesurca nereye gittiklerini bilmeden ama geçmişin ve onun temsil ettiği her şeyin ötesine geçmeye çalışarak ilerlemeye çalışırlar.

Bu üç yanıt, insanlığın büyük bir dönüm noktasında yaşadığını göstermektedir. Eğer bakarsanız bunun kanıtlarını her yerde görebilirsiniz. Peki ama insanlık nereye gidiyor? Gerçekte neler oluyor? İnsanların çevrelerinde yaşadıkları bu önemli değişimi tetikleyen nedir? Ve insanlar neden huzursuz ve belirsiz? Bu kaygıyı, bu endişeyi ve bu heyecanı yaratan nedir?

Bu soruların cevabını bulmak için insanlık ailesinin umut ve korkularının ötesine bakmalısınız. Birçok insanın [öngördüğü] ölçüsüz başarı veya tam çöküş reçetelerinin ötesine bakmalısınız. Bu iki uç algı arasındaki tüm farklı tahminlerde, önce kendinizin ötesine, Büyük Topluluğa bakmalısınız.

İnsanların kaderlerini Büyük Toplumda aramadıkları oldukça açıktır. Bugün dünyada okuduğunuz ya da haberdar olduğunuz geleceğe yönelik tahminlerin birçoğunda Büyük Toplumdan hiç bahsedilmemektedir, çünkü birçok insan insanlığın sadece izolasyon durumunda devam edeceğine, sorunlarının üstesinden gelmeye çalışacağına, güçlü yanlarından yararlanmaya çalışacağına, eldeki ve gelecekteki zorlu değişime uyum sağlamaya çalışacağına inanmaktadır.

Geleceğe yönelik tüm parlak ve kasvetli beklentiler içinde, Büyük Toplum’dan, insanlığın asırlık izolasyonunun sona ermekte olduğundan söz edildiğini nerede görüyorsunuz? İnsanlar hala tecrit edilmiş bir halde düşünüyorlar. Fikirlerini, inançlarını ve özlemlerini bir izolasyon durumu içinde yansıtıyorlar.

Bugün dünyadaki çoğu insan izolasyonlarının sona erdiğinin ve Büyük Topluluğun burada olduğunun farkında değil. Ancak her geçen gün, önemli bir şeylerin olduğuna, önemli bir şeylerin değiştiğine, insan hatasının ya da insan icadının ürünü olmayan bir şeylerin olduğuna dair kanıtlar artmaktadır. İnsan ailesinin yarattığının ötesinde bir şey büyük bir değişim yaratıyor.

Kanıtlar her geçen gün artıyor. Her geçen gün daha fazla insan bilinçleniyor. Ancak hala muazzam bir cehalet ve inkar var. Kanıtlar üzerinde hala muazzam bir manipülasyon var. İnsanların güvenilir bilgi edinmesi artık çok zor.

Dünya hükümetleri size bildiklerini anlatmayacaktır. Dünyanın dini kurumları size yardımcı olamaz. İnsanlar batıl inançlarla doludur. Umutla doludurlar. Müthiş bir beklentiyle doludurlar. Ama kim net görebilir? Kimin düşünceleri berraktır ve toplumun hakim tutum ve inançlarından etkilenmez?

Cevap hem dışınızda hem de içinizdedir, sadece biri ya da diğeri değil. Dünyaya, dünyanın daha büyük hareketine bakmalısınız. Umut, inanç, korku ve isteklerden oluşan insan envanterinin ötesine bakmalısınız. İnsanlığın artık kendi dünyasında bile yalnız olmadığını görmek için insan ailesinin ötesine bakmalısınız; Büyük Topluluğun burada olduğunu ve izolasyonunuzun sona erdiğini görmek için; [insanlık] dünyasının büyük bir dönüm noktasına, insanlığın kaderini ve insan çabasının sonucunu sonsuza dek değiştirecek bir dönüm noktasına hazırlandığını görmek için.

Dünyaya yeni gözlerle bakmalısınız, umut ve özlem gözleriyle değil, korku ve endişe gözleriyle değil, orada ne olduğunu görmek için bakmalısınız, gerçekten bakmak ve orada ne olduğunu görmek için zaman ve enerji ayırmalısınız. Çoğu insan buna zaman ayırmaz. Kendi belirsizliklerinden çok korkarlar. Yaşamın gizemlerine nüfuz etmeye çalışan herhangi birinin deneyimleyeceği kafa karışıklığını deneyimlemek istemezler. Basitçe kendilerine uygun bir pozisyon seçecek ve bunu körü körüne, düşünmeden ya da dikkate almadan sürdüreceklerdir.

Dünyaya bakın. Orada neler olduğunu hissedin. Kendinize şunu sorun: “Dünyada yalnız mıyız? İnsanlık dünyada yalnız mı? İnsanlık artık kendi kaderini tamamen eline almış durumda mı?”

Ve kendi içinize bakın – düşündüğünüz ve inandığınız şeye değil, daha derine, daha derin zihninize, içinizde gerçekten bilinen şeyin zihnine. Burada doğrulamayı da bulacaksınız, çünkü içinizde en doğru olan şey dışınızda en doğru olan şeyle bağlantılıdır, tıpkı içinizde doğru olmayan veya yanlış olan şeyin dışınızda doğru olmayan ve yanlış olan şeyle bağlantılı olması gibi.

Ancak bu şekilde bakmak için bakmalı ve sabırlı olmalısınız. Cevabı hemen alamazsınız. Nüfuz etmelisiniz; daha derine inmelisiniz; anlamalısınız; zaman ayırmalısınız. Olup bitenleri anlamaya ve deneyimlemeye başlamak ve geçmişe hiç benzemeyen bir geleceğe hazırlanmak için bile bu gereklidir. Kim kendi yaşamının anlamı ve kaderi ile bir bütün olarak insanlığın gerçekliği ve kaderi için bu zamanı ayıracak ve düşünecek?

Bu şekilde görmek için genç gözlere sahip olmalısınız. Eğer öğrenme ve fikirlerle dolu bir yaşamı kanıtlamaya çalışıyorsanız, öncelikle zaten inandığınız ve doğru olduğunu düşündüğünüz şeyleri kanıtlamaya çalışacaksınız. Eğer dünyaya bakıyorsanız ama gerçekliğin doğası, insanlığın kaderi ve insan değişiminin ve evriminin nedenleri üzerine kafanızda bir fikir oluşmuşsa, etrafınızda olmasına rağmen kanıtları göremezsiniz.

Gerçekten görmek için, açık ve genç gözlerle görmelisiniz. Bu genç olmanız gerektiği anlamına gelmez, ancak daha önce hiç görmediğiniz bir şeyin size gösterilmesine, daha önce hiç görmediğiniz bir şeyi görmeye, daha önce hiç görmediğiniz ve deneyimlemediğiniz bir şeyi hissetmeye ve deneyimlemeye ve ne kadar yatırım yapmış olursanız olun kendi fikirlerinize meydan okunmasına istekli olmanız gerektiği anlamına gelir.

Eğer göremiyorsanız, bilemezsiniz. Bilemezseniz, o zaman nasıl doğru ve uygun şekilde karşılık vereceğinizi de bilemezsiniz. Nasıl yanıt vereceğinizi bilemezseniz, o zaman herkes gibi, önceden belirlenmiş ve reçete edilmiş bir şekilde, koşullanmanıza göre veya şu anda bile sizi etkileyen etkilere göre yanıt verirsiniz.

İnsanların özgür olmamaları ama özgür olduklarını düşünmeleri inanılmaz bir şey. Özgür olduklarına inanıyorlar ama özgür değiller. Hapishanede olmamanız, kapınızda birinin nöbet tutmuyor olması, toplum içinde bazı haklara sahip olmanız gerçekten özgür olduğunuz anlamına gelmez.

Eğer göremiyorsanız; eğer bilemiyorsanız; eğer en derinden deneyimlediğiniz şeyi deneyimleyemiyorsanız; eğer etrafınızdaki dünyada, kendi küçük kişisel alanınızın ötesindeki büyük resimde neler olduğunu göremiyorsanız; eğer bunları göremiyor ve hissedemiyorsanız, henüz özgür değilsiniz demektir. Ve özgürlük sizi çağırıyor.

Size düşen görev görmek, bilmek, harekete geçmek ve yaşamınızda İlim için bir temel, ruhsal gerçekliğiniz için bir temel, yeni bir temel inşa etmektir. Burada zaten bildiklerinizi süslemezsiniz, yeni bir temel inşa edersiniz. Yeniden başlarsınız.

Yalnızca faydalı olacak şekilde öne çıkarabileceğiniz şeyler geleceğinizin bir parçası olacaktır. Geri kalan her şey, aşama aşama, parça parça geride kalacaktır. Bu sizin mücadelenizdir. Bunu sadece kendiniz için yapmıyorsunuz. Bunu insanlık için yapıyorsunuz. Yalnızca kendiniz için bu çabayı göstermezsiniz; bu taahhüdü vermezsiniz; zorluklarla ve belirsizliklerle yüzleşmezsiniz. Ancak insanlık için daha büyük bir çağrı ve daha büyük bir sorumluluk var.

Bu sizin mücadeleniz. Ama hepsi bu kadar değil. İç gerçekliğiniz dış gerçekliğinizle doğrudan bağlantılı olduğundan, neler olduğunu ve nasıl hazırlanacağınızı öğrenmelisiniz. Büyük Topluluk hakkında bilgi edinmelisiniz. Büyük Topluluk İlminin ve Bilgeliğinin gerçekte ne anlama geldiğini öğrenmelisiniz. Kendinizinkini bulmak ve bunu geleneklerinize ve günlük yaşam deneyimlerinize taşımak için Büyük Topluluk Maneviyatını deneyimlemelisiniz. Büyük Topluluk hakkında bilgi edinmeli ve İlime Giden Adımları atmalısınız. Bu, büyük meydan okumalarını karşılamaya hazır olan herkesi bekleyen büyük meydan okumadır.

Çoğu zaman insanlar sonuç ister: “Ben sadece amacımın ne olduğunu bilmek istiyorum ve bunu yapacağım. Belki.” Kritik olan şeyi bulma sürecinden geçmek istemezler. Sadece yanıta sahip olmak isterler. Sonuca sahip olmak isterler. Böylece kendilerine bir yanıt verirler. Kendilerine bir sonuç reçete ederler. Ve bu sonuç onların kararsız duygularına, umutlarına, korkularına, arzularına ve endişelerine dayanır.
Hiçbir şey için taahhütte bulunamazlar, çünkü taahhütte bulunacakları bir temelleri yoktur. Bugün bunu kesin olarak istiyorlar ama gelecek hafta bu değişiyor. Ve bir ay sonra da başka bir şey olur. Odaklanamazlar ve bir yön seçip oraya bilgelik ve anlayışla net bir şekilde ilerleyemezler.

İnsanlığın karşı karşıya olduğu en büyük zorluk, Büyük Topluluğa katılmaya hazırlanmak, izolasyonunun sona erdiği ve artık insanlığın değer verdiği şeylerle ve bu dünyadaki kaynaklar ve fırsatlarla ilgilenen diğer ırklarla mücadele etmesi gerektiği gerçeğiyle başa çıkmaya hazırlanmaktır.

Ancak bu zorluğun üstesinden gelmek için, sizin gibi insanlar – bu kitabı okuyan, yanıt veren insanlar – bu zorluğu kendi içlerinde üstlenmelidir. Burada bir lideri takip etmiyorsunuz. Burada bir öğretmeni idolleştirmiyorsunuz. Burada katı bir inanç biçimini ya da bir dizi ilkeyi benimsemiyorsunuz.

Bunun yerine, İlime doğru gizemli ve temel yolculuğa başlarsınız. İlime giden Adımları atarsınız. İlmin Yolunu öğrenirsiniz. İlmin öğrencisi olursunuz. Kendiniz için sağlayamadığınız hazırlığı kendiniz ararsınız. Gelişiminiz için sorumluluk alırsınız. İçinizdeki çağrıya yanıt verirsiniz. Etrafınızdaki insanların yapacağı ve şu anda yapmakta olduğu pasif ve boş varsayımları kabul etmezsiniz.

İnsanlık bireylerden oluşur ve insanlık her zaman nüfusunun küçük bir yüzdesinin kararlı çabalarıyla ilerlemiştir. İnsanlığı ilerleten şey, iyi niyetli ve gerçek ilham sahibi kadın ve erkeklerin bir araya gelerek var olan sorunlarla başa çıkmak ve ufukta beliren sorunlara hazırlanmak için önemli görevleri yerine getirmeleridir.

İnsanlık sadece hazırlık yapmaz. Hazırlanan bireylerdir. Hükümetinize bakmayın. Dini kurumlarınıza bakmayın. Sosyal hizmet kuruluşlarınıza bakmayın. “Birileri bu konuda bir şeyler yapmalı!” demeyin. Bu sizsiniz. Çağrı sizin için. Bu çağrı, yanıt verebilecek, hazırlık yapabilecek, meydan okumayı kabul edebilecek ve sorumlulukları yerine getirebilecek herkes içindir.

Evet, harikadırlar ama büyüklüğü kendi içinizde bulmanın yolu budur. Küçük şeylerle meşgul olarak küçük bir hayat yaşayarak asla büyüklüğü bulamazsınız. Daha büyük bir yaşamı, daha büyük bir meydan okuma ve sorumluluk üstlenerek, içinizdeki daha büyük bir gücü ve enerjiyi çağırarak ve onunla kalarak ve öğrenme eşiklerinden geçerek, becerilerinizi ve farkındalığınızı geliştirerek bulursunuz.

Daha önce de söylediğimiz gibi, insanlık Büyük Toplum için hazırlıklı değildir. Entelektüel olarak hazır değildir; psikolojik ya da duygusal olarak hazır değildir; ve ruhsal olarak hazır değildir. Bu hazırlığı sağlamak için insan kurumlarına ya da insan geleneklerine başvuramazsınız, çünkü gerçek hazırlık, yeni bir dizi koşulla karşılaşmak için şimdiye kadar başardıklarının ötesine geçecektir.

Burada, büyük Öğretmenlerin binlerce yıl önce sunduklarının yeni koşullar karşısında tam anlamıyla yeterli olamayacağının farkına varmak önemlidir. Bu nedenle dinin evrimi birbirini izleyen yeni Vahiy dalgalarından oluşur. Bunlar her gün ya da her yıl değil, daha ziyade her yüzyılda ya da her bin yılda bir gerçekleşir. Ve hayatın değişen koşullarını karşılamak ve geleceğe hazırlanmak için ortaya çıkarlar.

Antik çağın 2000 yıl önceki [ya da 2500 yıl önceki] ya da 1500 yıl önceki Hıristiyanlığı ya da Budizmi ya da İslamı, yeni bir Vahiy dalgası olmadan günümüzün zorluklarını karşılayamaz. Vahiy burada. Bu, Büyük Toplum hakkındaki öğretidir. Büyük Toplum Maneviyatını öğrenmek için bir araçtır. Bu, Büyük Toplum İlim Yoludur.

Buradaki kadim geleneklere yeni bir soluk getirecek olan şey budur. İnsanlığa yeni bir umut verecek olan budur. Ancak asıl sorumluluk hala siz bireylere düşmektedir. Ne yapacaksınız? İlim ne yapmanız gerektiğini biliyor ama siz henüz İlim’in ne bildiğini bilmiyorsunuz. Bu sizin için bir fırsat. İlim, sizi tatmininize doğru yönlendirecek güce, kuvvete ve bilgeliğe sahiptir, ancak böyle bir yolculuğa çıkacak cesarete sahip olmalısınız.

İnsanlık çok daha büyük bir akıllı yaşam arenasına çıkıyor. Ve bunun sonucunda herkes kendini biraz daha küçük hissedecek. Bu her zaman daha büyük bir bağlama geçmenin bedelidir. Köyünüzde önemli bir kişi olmak yerine, artık daha büyük bir topluluk içinde küçük bir kişisiniz.

İzolasyonlarının sona erdiğini ve Büyük Topluluğun burada olduğunu fark ettiklerinde herkes kendini çok küçük ve savunmasız hissedecektir. Çaresizliklerinin farkına varacaklar. Olayları kontrol edemediklerini görecekler. Kendi tepkilerini bile kontrol edemediklerini görecekler. İşte bu yüzden bugün dünyada bu kadar çok inkâr var. İnsanlar yaşamlarındaki koşullar dramatik bir şekilde değişmiş olsa bile kontrol ve otorite duygularını sürdürmek istiyorlar.

Bununla kim yüzleşebilir? Kim bunun kurtarıcı bir lütuf olduğunu anlayarak bununla yüzleşebilir? Korkmak kolaydır. Kendi cesaretinizle hareket etmek daha zordur.

İnsanlık Büyük Topluluğa hazırlanırken programın çok gerisinde kalmıştır. İnsanlığın esenliğini gözeten daha büyük Ruhsal Güçler tarafından daha fazla ilerleme kaydedilmiş olması umuluyordu. Ancak insanlık gecikiyor. Kendisiyle o kadar meşgul ki kendi ötesini göremiyor.

Örneğin, gençleştirilmesi ve korunması gereken bir doğada yaşadığına dair sorumluluk alması ancak son yıllarda gerçekleşmiştir. Yüzyıllardır bunu bilen bireyler var. Her iyi tarımcı bunu bilir. Her iyi ormancı bunu bilir. Ama nihayetinde kolektif bir sorumluluk duygusu var. Peki bunun ortaya çıkması ne kadar zaman aldı? Ve ne kadar geç ortaya çıktı?

Kendinizi huzursuz hissediyorsanız, içinizde bir şeylerin hareket ettiğini hissediyorsanız ve rahat edemiyorsanız ve kendinize ne kadar zevk ve keyif verirseniz verin, bir türlü sakinleşemiyorsanız. Eğer durum sizin için böyleyse, o zaman bir şey biliyorsunuz ve bir şeye yanıt veriyorsunuz demektir. Ve belki de içinizde kişisel olarak açıklayamadığınız bir aciliyet duygusu var çünkü çoğu alanda nispeten tatmin olmuş bir insan olmak için yeterince şeye sahip görünüyorsunuz.

Bu huzursuzluk neden? Neden aciliyet hissi? Neden dikkat ve ihtiyat? Neden rahatsız edici hisler ve duygular? Temelde kusurlu olduğunuz için mi? Mutsuz bir çocukluk geçirdiğiniz için mi? Hayatınız mükemmel olmadığı için mi?

Hayır. Ötesine bakın. Daha derine bakın. Bir şeye yanıt verdiğinizi hissediyorsunuz. Sorumlu olmanın anlamı budur: yanıt verebilmek. Ve bu, kendi içinizdeki çok derin bir şeye ve kişisel yaşamınızın parametrelerinin çok ötesinde, kendinizin ötesinde bir şeye yanıt vermektir.

Fırtına başlamadan önce, ormandaki hayvanlar sessizleşir ve sığınak ararlar. Davranışlarını değiştirirler. Fırtına başlamamış olsa bile tepki verirler. Siz de tepki verirsiniz, ancak tepkileriniz genellikle dikkate alınmaz ve hissedilmez. Bu, sizi çevrenize bağlı tutan doğal yön bulma aygıtınızdır, ancak özellikle modern insanlarda bu doğal içgüdü, bu doğal yetenek büyük ölçüde azalmış ve zarar görmüştür. Tanınmaz hale gelmiştir.

İnsanlar, hayatlarının tüm koşulları değişmiş olsa bile, hiçbir şey olmuyormuş gibi günlük yaşamlarına devam ederler. İnsanlar gelecek için hazırlık yapmazlar. Yaşlanmak için hazırlık yapmazlar. Yaşamlarının gereklilikleri için bile hazırlık yapmazlar çünkü yanıt vermeleri gereken işaretlere ve ipuçlarına yanıt vermezler.

Büyük Topluluk bugün dünyanın içindedir. Gizlidir ama kanıtlarını her yerde bırakır. Bulmanız için oradadır, ama bakmanız gerekir. Bunu gazetelerinizde göremezsiniz, çünkü gazetelerin bu tür şeyleri yayınlamasına genel olarak izin verilmez. İnsan toplumu üzerinde, özellikle de daha eğitimli ve daha bilgili olduğu düşünülen daha gelişmiş uluslarda genel bir hafıza kaybı vardır.

İnsanlığı bekleyen büyük zorluk yalnızca Büyük Topluluğun varlığı değil, aynı zamanda insanlığın değişen koşullarını hesaba katmaya başlaması ve çevresindeki ve koşullarındaki böylesine temel bir değişim yaratan unsurların farkına varması gerekliliğidir. Bu da sizi doğrudan Büyük Topluluğa götürür.

Bu her yerde insanları daha önce hiç düşünmek zorunda kalmadıkları bir şeyi düşünmeye sevk ediyor. Ebeveynleriniz bunu düşünmek zorunda değildi. Atalarınız bunu düşünmek zorunda değildi. Onların, bazılarını artık yaşamadığınız başka sorunları vardı. Ama sizin, onların asla yaşamak zorunda kalmadığı sorunlarınız var.

İçsel olarak yanıt verebilmek için, eğitiminizde ve dünyadaki yaşamınızda aldığınız tüm koşullandırmaların ötesine geçmelisiniz ki bu çok önemlidir. Bunun üzerine çıkmalısınız. İçinizdeki sorumluluğu bulmak için onun derinliklerine inmelisiniz.

Büyük Toplum insanlığa büyük bir risk getirmektedir, ancak aynı zamanda daha büyük bir eğitim, daha büyük bir ruhani uyum ve daha büyük bir yetenekler dizisi gerektiren kurtarıcı bir lütuf da getirmektedir. Dünyadaki zengin ya da fakir herkesi aynı gemiye bindirir. Hangi ülkeden olursanız olun, aynı sorunla karşı karşıyasınız. Bu, var olan eşitsizlikleri eşitler ve daha önce yeterince var olmayan işbirliği için bir temel sağlar.

Büyük Toplum gerçeği, Büyük Toplum anlayışı ve bakış açısı yaratma ihtiyacı ve Büyük Toplum Maneviyatını öğrenme ihtiyacı, insanlık için işbirliğinin temelini oluşturacak şeylerin ta kendisidir. Mesele sadece insanlığın her yerde ciddi bir tehditle karşı karşıya olması değildir; aynı zamanda bugün dünyanın sorunlarının çoğunu çözecek ve insanlığı Büyük Yaşam Topluluğuna dönüşürken bekleyen daha büyük sorunlarla başa çıkmaya hazırlayacak ve olanak sağlayacak temeli geliştirme fırsatına sahip olmanızdır.

Eğer Büyük Topluluğa sadece korku ve endişeyle karşılık verirseniz, bunu bilecek konumda olmazsınız. Ancak Büyük Topluluğa sınırsız bir iyimserlikle karşılık verirseniz -her şeyin yolunda gideceğini, bunun sadece bir süreç olduğunu, Tanrı’nın her şeyden sorumlu olduğunu, benim sadece kendi rolümü oynamam gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini düşünürseniz- bilemezsiniz ve hazırlanamazsınız.

Bunun yerine, orta yolu seçmelisiniz. Korku ve umudun kendine has cazibeleri vardır, ancak her ikisinin de ciddi sorumlulukları vardır. İlim sahibi erkek ya da kadın her ikisine de kendini kaptırmaz, ancak net bir şekilde görebilmek için orta yolu seçer. Dengeleme noktasını kendi içlerinde bulurlar. Dengenin dayanak noktası üzerinde dururlar, bakarlar ve ayırt ederler.

Etrafınıza bakın. İnsanların sınırsız bir coşku ile tam bir endişe arasında gidip geldiklerini göreceksiniz. Bir uçtan diğerine gidiyorlar. Orta yolu nasıl bulacaklarını bilmiyorlar.

Korku pozisyonundan iyimserlik harika bir şekilde özgürleştirici görünür, bu yüzden oraya gidersiniz. “Her şey yoluna girecek. Her şey yoluna girecek. Bununla başa çıkabiliriz. Her şey Tanrı’nın kontrolünde. Rahatlayabilirim. Düşündüğüm kadar kötü değil. Aslında her şey harika.” Bir süre orada yaşarsınız ve “Bu benim gerçeklik deneyimimle hiç de uyuşmuyor” diye düşünürsünüz ve böylece tekrar kaygı ve endişeye kapılırsınız.

Orta yolu bulmalısınız. Burası netliğin sağlandığı yerdir. Dengenin var olduğu yer burasıdır. Bir duygu ya da beklenti kümesinden diğerine koşmak değildir. Orta yolu bulmaktır. Bu, İlimin Yolunu izlemektir; çünkü İlim umut, refah ve mutluluk vaatleriyle büyülenmez. Ve İlim, korkunun karanlık [çekiciliği] veya endişenin cazibesi tarafından esir alınmaz.

Korku kolaydır. Onu deneyimlemek çok az çaba gerektirir. İyimserlik biraz daha zordur ama o da kolaydır çünkü zihninizi harika beklentilerle doldurabilir ve kendinize etrafınızdaki ve içinizdeki gerçeklikle ilgili her türlü şeyi söyleyebilirsiniz. Ancak İlim daha zordur. Denge noktasını bulmak daha zordur. Kararlılık, çaba ve hazırlık gerektirir.

Bu sayfalarda size büyük resmin net bir görünümünü, başka hiçbir yerde bulamayacağınız kadar net bir görünümünü sunuyoruz. Tüm bunları sizi bunaltmak için değil, içinizde daha derin bir tepki ve daha derin bir biliş uyandırmak için söylüyoruz, zaten sahip olduğunuz bir biliş. Bildiklerinize sesleniyoruz, size inanmanız için yeni bir şey vermiyoruz. Bu, insanlığı bekleyen büyük mücadelenin bir parçasıdır.

İnsan toplumunda ve Büyük Toplumdaki diğer birçok toplumda, herkesin beklentilerinin ve tercihlerinin ötesinde, çözümün kesinlikle gerekli olduğu bir noktaya kadar işlerin kötüleşmesine izin verme eğilimi olması ilginç bir şeydir. İnsanlar koşulların kötüleşmesine izin verirler ve sonra bir şeyler yapmak zorunda kalırlar, ancak o zamana kadar eylemleri çaresiz hale gelir ve çok maliyetlidir ve genellikle çok etkili değildir.

İlim sahibi bir erkek ya da kadın sorunu ilk fark ettiğinde ortadan kaldırmaya çalışırken, bu büyük temele sahip olmayan kişi işlerin kötüye gitmesine izin verecek ve ardından sorunu çözmek için çoğu zaman iyi sonuçlar vermeyen ciddi çabalar sarf edecektir.

Bu eğilim sorumluluk eksikliğini ve içsel farkındalık eksikliğini göstermektedir. İnsan toplumlarında sosyal uyum eksikliğini ve çevrenizin -zihinsel çevrenizin ve fiziksel çevrenizin- büyük etkisine saygı eksikliğini gösterir.

Büyük Topluluğun gelişi tüm bunları değiştirecektir. Bunu gerektirecektir. İnsanlar bir şeyi sadece istediklerinde, bu yeterli değildir, ancak yapılması gerektiğinde, yapılmalıdır. Bu da itici gücü yaratır. İlim adamı ya da kadını ne istedikleri ya da neyi tercih ettikleri tarafından değil, ne olması gerektiği tarafından yönetilir. Arzular zayıf ve kararsızdır. Tercihler kişisel isteklere dayanır. Yaşamın gerçeklerine veya kişinin içindeki İlmin hareketine dayanmazlar.

Büyük meydan okuma şudur: İnsanlık Büyük Topluluğa hazırlanmalı, daha büyük ve daha saf bir ruhani temel kazanmalı ve Büyük Toplulukta hayatta kalmak ve kendi kaderini tayin hakkını korumak istiyorsa, insanlık ailesi arasında işbirliği ve birlik için bir temel oluşturmalıdır.

Bu zorunlu bir durumdur. “Bu bir sorun ama bir gün halledeceğiz” diyebileceğiniz bir şey değil. Bu yaklaşımla, insanlar uyandığında çok geç olacak ve zarar çoktan verilmiş olacaktır.

Doğal çevrenin bozulması, dünyadaki yoksulluk ve sosyal huzursuzluğun boyutları, kaynakların uygunsuz dağılımı gibi insan yaşamının pek çok başka alanında da aynı zorluk söz konusudur. Tüm bunlar her geçen gün kapsamı genişleyen sorunlardır ve insanlık ailesinde bunlarla tam olarak yüzleşmek ve çözmek için yeterli sorumluluk bulunmamaktadır. Hakikat meşalesi, hakikatle tutuşan bireyler tarafından taşınıyor, ancak sayıları artıyor olsa da hala yeterince güçlü ve büyük değiller.

İnsanlığı bekleyen büyük meydan okuma sadece bir şeyin farkına varma, Büyük Topluluğun farkına varma meydan okuması değil, aynı zamanda hazırlanma ve harekete geçme meydan okumasıdır. Bu, eldeki durumun net bir şekilde anlaşılmasından kaynaklanmalı ve gerçekten etkili olması ve gerçekten faydalı sonuçlar doğurması için İlim tarafından desteklenmelidir.

İnsanlığın karşı karşıya olduğu bu büyük mücadele, sizin karşı karşıya olduğunuz büyük mücadele ile aynıdır – kim olduğunuzu bulma, buraya ne yapmak için geldiğinizi bulma, içinizdeki hakikatin temelini bulma ve onu yaşamaya başlama mücadelesi.

Ne yapmanız, nereye gitmeniz ve ne olmanız gerektiğine dair İlim ile doğdunuz. Bu İlmi bulmanın ve onu yaşamaya başlamanın zamanı geldi. Bu sizin karşı karşıya olduğunuz büyük meydan okumadır. İnsanlığın karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma ile aynıdır.

Hayatınızda yapmanız gereken daha büyük şeyler var. İnsanlığın yapması gereken daha büyük şeyler var. Farkına varmanız gereken daha büyük şeyler var. İnsanlığın farkına varması gereken daha büyük şeyler var. Bilmeniz ve farkına varmanız gereken önemli şeyler var. İnsanlığın bilmesi ve farkına varması gereken önemli şeyler var.

Her şey bireyle başlar. Hükümetlerinize ve kurumlarınıza bakmayın. Onlar geçmiş tarafından felç edilmiş durumdalar. Geçmişe olan inançları yüzünden felç olmuş durumdalar ve çoğu zaman geleceğe yanıt vermekte özgür değiller, çünkü kendileri etkileniyor ve hükmediliyorlar. Yenilik bireyden gelir. İnovasyon burada ortaya çıkar. Kim olursanız olun, nerede çalışırsanız çalışın, yaşam koşullarınız ne olursa olsun, bu sizin büyük mücadelenizdir.

Büyük Topluluk bugün dünyanın içindedir. Kendisini buraya yerleştirmek için nüfuz kazanmaya çalışmaktadır. İnsanları zihinsel ortamda etkilemekte ve genetik olarak insanlıkla bağ kurmaya çalışmaktadır. İnsan hükümetlerindeki çatışmalardan ve insan dinlerindeki çelişkilerden yararlanarak burada nüfuz kazanmaya, daha büyük güç ve yeteneğe sahip olanları pasifize etmeye ve insanlığın mevcut yanılsamalarını sürdürmeye çalışacak, böylece insan müdahalesi olmadan buradaki varlığını inşa etmeye devam edebilecektir.

Yine de Büyük Toplulukta Müttefikleriniz de var ve bu kitabın ilerleyen bölümlerinde onlardan ve bir birey olarak sizin ve bir bütün olarak insanlık için önemlerinden bahsedeceğiz. Çünkü onların yardımı olmadan Büyük Topluluğa çıkamayacaksınız ve bunu mümkün kılacak hazırlığı bulmadan daha büyük bir zekâ arenasında yeni yaşamınıza hazırlanamayacaksınız.

Şimdi hazırlığın kendisine ve neleri içerdiğine, neleri gerektirdiğine ve size sunduğu büyük ödüllere odaklanalım. Bir şeyin farkında olmak yeterli değildir. Onun zorluklarını ve fırsatlarını karşılamak için hazırlanmalısınız. O zaman Büyük Toplumla başa çıkabilecek ve onun varlığından faydalanabilecek, onu güç ve bütünlük kazanmak için kullanabilecek ve insanlık ailesinde birlik ve işbirliği için bir temel olarak kullanabileceksiniz. Ve bunu güçlü, odaklı ve kişisel arzu ve korkular tarafından yönetilmeyen ilişkiler kurmak için kullanacaksınız. Tüm bunlar hazırlığın sonucudur ve şimdi ele alacağımız konu da budur.