Büyük Toplum Hakkında Temel Gerçekler

Essential Truths About the Greater Community

Tanrı’nın Elçisine vahiy edildiği üzere
Marshall Vian Summers
30 Ocak 1997
Boulder, Kolorado, ABD

Bu metin hakkında


Bu metinde okuduğunuz, Melekler Meclisinin Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla konuştuğu orijinal sözün yazıya geçirilmiş halidir.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir ve bunda yazıya dökülür ve size ve tüm insanlığa sunulur.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Büyük Topluluğun gerçekliğini ve bu zamanda insanlık için genel önemini ortaya koyarken, bugün insan kültürlerinde en çok tercih edilen ve değer verilen fikirlerin çoğuna meydan okuduğumuzun farkındayız. Pek çok soruya ve belki de büyük bir kafa karışıklığına yol açıyoruz. Ancak sunulması gereken gerçek budur ve insanlar bunun ne anlama geldiğini anlamanın ve eğer bunu yapmalarını engelliyorlarsa eski fikirlerini aşmanın bir yolunu bulmalıdırlar.

İnsanlık gelişiminin ergenlik çağında olduğu için, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan pek çok ideal ve batıl inançla doludur. Bunlar daha ziyade insan bilincinin arzu ve korkularını temsil etmektedir. Bunlara o kadar güçlü bir şekilde bağlı kalınabilir ki, insanlar için yeni bir şey duymak çok zor olabilir. Bu kitapta sunulanları net bir şekilde görmek ve anlamak onlar için çok zor olabilir.

Bu zorlukları anlıyoruz ve sunduğumuz gerçekleri mümkün olduğunca net bir şekilde açıklamaya çalışacağız. Yine de kendi gözlerinizle görebileceğiniz bir bakış açısı kazanmak için çalışmanız gerektiğini anlamalısınız. Bu kitapta sunulanlara sadece inanmak yeterli değildir. Bunu kendiniz deneyimlemeli ve açıkça görmelisiniz. Bu konuda işin çoğunu siz yaparsınız.

Eğer meşguliyetlerinize, insan ideallerine ve inançlarına dalmış olarak kalırsanız, büyük resmi göremezsiniz ve hem kendi içinizde hem de etrafınızdaki dünyada yaşamınızı ve kaderinizi şekillendiren daha büyük güçleri fark edemezsiniz. Bu nedenle, mesajımızla birlikte büyük bir meydan okuma getiriyoruz. Bunun ne kadar büyük olduğunun farkındayız.

İnsanlık, Büyük Topluluğa katılmakta olan ırklardan yalnızca bir tanesidir. Büyük Toplum’daki geniş toplumlar ve kültürler ağında, şu anda Büyük Toplum’a katılmanın çeşitli aşamalarında olan başka ırklar da var. Bazıları sizin şu anda bulunduğunuz noktanın ilerisindedir. Diğerleri ise çok gerideler.

Dolayısıyla bu çok doğal bir süreçtir, tıpkı ergenlikten yetişkinliğe doğru büyümenin çok doğal bir süreç olması gibi. Kişisel olarak yaşamınızda evrimsel bir ilerleme olduğu gibi, bir ırk olarak insanlığın da evrimsel bir ilerlemesi vardır. Bu, insan toplumunda, insan kültüründe, insan fikirlerinde ve insan eğitiminde kendini gösterir.

İnsanlık, Büyük Topluluğa katılmakta olan ırklardan yalnızca bir tanesidir. Büyük Toplum’daki geniş toplumlar ve kültürler ağında, şu anda Büyük Toplum’a katılmanın çeşitli aşamalarında olan başka ırklar da var. Bazıları şu anda bulunduğunuz yerin ilerisindedir. Diğerleri ise çok geridedir.

Bu evrenin her yerinde devam ediyor. Doğası gereği akıllı yaşam büyümeli ve genişlemelidir. Bu, onu evrenin büyük dokusunda farklı bir rol oynayan diğer yaşam biçimlerinden ayıran şeydir.

Hem kendi içinizde hem de dünyada bu evrimi ileriye taşıyan büyük güçler vardır. Buna ayak uydurabilmek için eski eğitiminizin ötesine geçebilmeli ve şimdiye kadar size hizmet etmiş olsalar bile fikirlerinizi bir kenara bırakabilmelisiniz. Çünkü eğitim yeni bir şeyler öğrenmekten, daha önce bildiklerinizin ötesine geçmekten, yeni keşifleri deneyimlemekten başka nedir ki?

Bu nedenle, size Büyük Toplum realitesini ve bunun sizin ve insanlık için muazzam önemini sunarken, aynı zamanda daha büyük bir öğrenme fırsatını, şu anda sahip olabileceğiniz en önemli öğrenme fırsatını da sunuyoruz.

Bu eğitim sürecine başlayabilmeniz, yaşamda daha önce göremediklerinizi görebileceğiniz ve daha önce bilemediklerinizi bilebileceğiniz daha büyük bir bakış açısı kazanma sürecine başlayabilmeniz için, Büyük Toplum hakkında, dünyanız hakkında ve temel ruhsal doğanız hakkında bazı temel gerçekleri sunmalıyız, çünkü bunların hepsi doğrudan bağlantılıdır. Sunmak üzere olduğumuz şeyleri anlamak ilk başta zor görünebilir. Bunu hemen anlayabileceğinizi düşünseniz bile, henüz onu görebileceğiniz ve tam olarak bilebileceğiniz bir bakış açısına sahip değilsiniz.

Sizi Büyük Topluluğa hazırlamak için anlamanız gereken bazı şeyler vardır. Eğer bu şeyler fark edilmez ve anlaşılmazsa, ciddi olarak düşünülmezse, o zaman Büyük Topluluğu anlayamayacak ve ona hazırlanamayacaksınız.

Her şeyden önce, sözünü ettiğimiz Büyük Toplum öncelikle fiziksel evrendeki yaşamı temsil etmekle birlikte, daha sonra üzerinde konuşacağımız daha büyük ruhani panoramayı da içermektedir. Bu noktada Biz öncelikle fiziksel gerçeklikle ilgileniyoruz.

Dolayısıyla, Büyük Toplulukta yaşamdan söz ettiğimizde, fiziksel yaşamdan ve fiziksel varoluştan söz ediyoruz. Fiziksel evrendeki zeki yaşamdan söz ediyoruz. Büyük Topluluğun evrimin tüm aşamalarındaki zeki yaşamı – erken ortaya çıkış, erken gelişim, yetişkinlik ve çürüme durumundaki kültürleri – kapsadığını anlamak gerekir.

Aydınlanmış varlıklardan bahsetmiyoruz. Meleksi güçlerden de bahsetmiyoruz. Sizinki gibi gerçek fiziksel varlıklardan bahsediyoruz; bunlar sizden çok farklı ortamlarda büyümüş ve ortaya çıkmış ve yaşamda aynı zorluklarla yüzleşmek zorunda kalmışlardır: hayatta kalma, rekabet ve ilişki zorlukları.

Bununla çok farklı şekillerde başa çıkmış olmaları, deneyimledikleri farklı sonuçları açıklamaktadır. Ancak onlarla ve fiziksel evrendeki tüm zeki yaşamla ortak bazı yönleriniz olduğunu bilmeniz önemlidir.

Fiziksel ve ruhsal gerçeklikleri birbirine karıştırmamak çok önemlidir. Bu sıklıkla yapılır ve sonuç olarak neyle uğraştığınızı net bir şekilde ayırt etme yeteneğiniz büyük ölçüde engellenir. Fiziksel gerçeklik ruhsal gerçeklikten oldukça farklıdır. Farklı yasalara göre işlemektedir. Farklı tezahürleri ve farklı bir amacı vardır.

Biri geçicidir. Diğeri ise kalıcıdır. Biri öncelikle eğitim ve hizmete odaklanır. Diğeri ise öncelikle katkı sağlamaya odaklanır. Biri yapma alanıdır. Diğeri ise varlık alemidir. Biri muazzam çatışma ve rekabet güçleri gerektirir, diğerinde ise bunlar yoktur.

Bu, insanlar için öylesine temel bir kafa karışıklığı alanıdır ki, fiziksel güçler ve fiziksel varlıklarla uğraştığınızı tekrar tekrar vurgulamalıyız. Size yardımcı olmaları için daha büyük ruhani güçleri çağırmanız gerekeceği gerçeği esastır, ancak bunları mücadele etmeyi öğrenmeniz gereken Büyük Topluluktan gelen güçlerle karıştırmayın.

Daha sonra, Büyük Toplum [terimini] kullandığımızda, birleşik bir topluluktan, evrendeki büyük bir kardeşlikten bahsetmediğimizi anlamak önemlidir. Gelişen ve belirli derecelerde birbirleriyle etkileşime girmek zorunda kalan çok çeşitli bireysel kültürlerden ve bireysel dünyalardan bahsediyoruz. Bu etkileşimin bir kısmı barışçıl ve uyumludur. Bazıları ise çekişmeli ve zorluklarla doludur.

Bu çok önemli çünkü insanlar yüzyıllardır kurtuluş için gökyüzüne baktılar, orada daha iyi bir yaşam olması gerektiğini, tüm sorunlarına bir çözüm bulunması gerektiğini, açgözlülük, şiddet ve nefret gibi sorunların olmadığı bir yaşam biçimi olması gerektiğini düşündüler. Ancak bu yalnızca geldiğiniz ve geri döneceğiniz Kadim Evinizde mevcuttur. Ve sadece Büyük Toplulukta çok küçük ve izole İlim toplulukları arasındaki mevcuttur.

Büyük teknolojik toplumlar nadiren gerçek manevi İlim ve ilerlemeye sahip olur ve bunu gösterirler. Onların odak noktası kontrol ve tekdüzeliktir. Bu tür toplumlarda bireysel özgürlüğe nadiren değer verilir. Bunun yerine, son derece düzenli ve regüle edilmiş tek boyutlu bir etkileşim biçimi yaratmaya çalışırlar.

Bu kitabı okuyan pek çok kişi için bu derin bir hayal kırıklığı olacaktır, çünkü şöyle düşünmüşlerdir: “Dışarıda bir yerlerde pastoral dünyalar olmalı ve pastoral dünyalardan gelenler bize nasıl pastoral olunacağını öğretmeye gelecekler.”

Bu çok derinlerde yatan bir umut ve beklentidir, ancak başlangıçta düzeltilmesi gerekir, aksi takdirde dünyada olup bitenlere karşı kör olursunuz ve hem kendi deneyimlerinizi hem de başkalarının deneyimlerini yanlış yorumlarsınız.

Yüksek düzeyde ruhani farkındalık ve entelektüel kabiliyete ulaşmış toplumlar vardır, ancak bunlar nadirdir. Onlar istisnadır. Bunu teknolojik ilerleme ile karıştırmayın.

Teknolojik ilerleme ile ruhani ilerleme ve başarı hiç de aynı şeyler değildir. Bu o kadar kolay karıştırılır ki, eğer birisi size büyülü görünen bir teknolojik yeteneğe sahipse, onun büyülü bir varlık olduğunu ya da çok yüksek düzeyde evrimleşmiş olduğunu ya da çok fedakâr olduğunu ya da büyük bir şefkat ve sevgiye sahip olduğunu düşünme eğiliminde olursunuz. Ancak durum böyle değildir.

Ne de olsa, bugün insanlar sadece birkaç yüzyıl önce düşünülemeyecek kadar büyük teknolojik avantajlara sahipken, insanlık manevi açıdan önemli ölçüde evrimleşti mi? Şiddet insan deneyiminden silindi mi? Açgözlülük düzeltildi mi? İşbirliği ve merhamet insan toplumlarında kendini gösterdi mi? Bunların cevabı çok açık. Yine de teknolojik olarak insanlık kendi beklentilerinin bile çok ötesine geçmiştir.

Bu nedenle, Büyük Toplum’da büyük teknolojik toplumlar vardır ve teknoloji öğrenilebildiği, takas edilebildiği, değiş tokuş edilebildiği ve ticaret alanına getirilebildiği için bunlardan çok sayıda vardır.

Ancak Büyük Toplulukta ruhani gelişim anlamına gelen İlim Yolunda gelişim, tıpkı sizin dünyanızda nadir olduğu gibi, nadirdir. Örneğin, her insan bir bilgisayara sahip olabilir belki ama kaç kişi insan ruhunun iç işleyişini anlayabilir ya da insan ilişkilerindeki büyük dinamikleri veya düşüncelerini etkileyen zihinsel ortamı fark edebilecek kapsama sahiptir? Dolayısıyla, teknolojik ilerleme ve kabiliyetin ruhani ilerleme ve kabiliyetle aynı şey olmadığını anlamak temel bir gerçektir.

Gerçek, fiziksel, ölümlü varlıklarla karşı karşıya olduğunuzu da anlayın. Ölümü altetmiş değiller. Ve fiziksel evrende teknolojinin yapabileceklerinin bir sınırı olduğu için, her şeye kadir değiller. Başarabildikleri şeyler nedeniyle size bazı açılardan tanrısal görünebilirler, ancak sizden daha tanrısal değillerdir ve aslında sizin yeteneklerinizi sınırlayan ve kısıtlayan aynı tür psikolojik ve kültürel koşullarla kuşatılmışlardır.

Daha sonra, Büyük Topluluğun dünyadaki varlığının, bu zamanda gelişlerinin ve dünyadaki çalışma ve faaliyetlerinin insanın ruhsal evrimiyle hiçbir ilgisi olmadığını anlamak çok önemlidir. Başka bir deyişle, onlar insan görevlerini ya da insan kaderini doğrudan yerine getirmek için burada değillerdir. İnsan kaderinin insanlığın eninde sonunda Büyük Topluluğa dönüşmesini öngörmesi, burada bulunan Büyük Topluluk güçlerinin bunu desteklediği anlamına gelmez.

Söylediğimiz gibi, onlar kendi amaçları için buradadırlar. Bu da insanlar için anlaşılması çok zor bir fikirdir çünkü göklerden gelen herhangi bir şeyin meleksi ya da şeytani olması gerektiğini, eski insan kehanetlerini yerine getirmekle ilgili olması gerektiğini ve insanlıkla ilgili olması gerektiğini düşünürler çünkü tamamen insani bir bakış açısıyla, insanlık evrenin merkezidir ve her şey bunun etrafında döner. Ve eğer burada Büyük Topluluk varsa, bu insanlıkla ilgili olmalıdır; insanlığı desteklemek ya da insanlık için bir şeyler yapmak için gelmiş olmalıdır.

Bu ölümcül bir hatadır. Bu hatayı yapmayın. Büyük Topluluğun bugün dünyadaki varlığı, kendi faaliyetlerinin, motivasyonlarının ve projelerinin ve insanlığın kendi sınırlarının ötesine geçme kapasitesine sahip teknolojik bir toplum olarak ortaya çıkmasının sonucudur.

İnsan kaderini şu anda dışarıdan kontrol etme girişimi bu evrimsel aşamayla ilgilidir, ancak insanın ruhani ilerlemesiyle ilgili değildir. İnsanın ruhani ilerlemesi Büyük Topluluğa hazırlanmanın bir sonucu olacaktır. Bu da daha büyük, daha şefkatli ve daha etkili bir insan toplumu haline gelmenin bir sonucu olacaktır.

Ziyaretçileriniz bunu size vermeyecektir. Aslına bakarsanız, ziyaretçilerinizin çoğu ruhsal açıdan sizin kadar gelişmiş bile değildir. Daha yüksek teknolojiye ve sosyal uyuma sahipler, ancak insanlığın burada, Dünya’da sahip olduğu zengin ruhani geleneklere çoğunlukla sahip değiller. Daha yavan nedenlerle buradalar.

Çoğu zaman insanlar, ne kadar küçük olursa olsun, Büyük Topluluğa ilişkin farkındalıklarını dünya görüşlerine veya ruhani yaşam anlayışlarına dahil etmeye çalışırlar. Burada seviyeler arasında büyük bir karışıklık, ruhsal ve fiziksel arasında büyük bir karışıklık vardır. İnsanlar her şeyi tek ve aynı yapmaya çalışırlar. Yaşam tektir ama varoluşun farklı seviyelerinde farklı şekilde işler ve eğer içlerinde ne olduğunu anlama umudunuz varsa seviyeleri birbirine karıştıramazsınız.

Daha sonra, Büyük Topluluğun zekasını, Büyük Topluluğun motivasyonlarını veya Büyük Topluluğun gerçekliğini tamamen insani bir bakış açısıyla anlayamazsınız. Daha büyük bir bakış açısı kazanmalısınız.

Bu, Yaratıcının size vermiş olduğu şey sayesinde mümkündür. Buna yalnızca kendi insani fikirlerinizle bakarsanız, anlayamazsınız. İşte bu nedenle bir hazırlık gereklidir – sizi daha yüksek bir düzleme, yaşam dağında daha yüksek bir noktaya çıkaracak bir merdiven, böylece arazinin yapısını görebilirsiniz, böylece ağaçların tepelerinin ötesini görebilirsiniz, böylece gerçekten nerede durduğunuzu ve gerçekten neler olduğunu görebilirsiniz.

Sizden bu kitapta sunduğumuz her şeyi anlamanızı bekleyemem, ancak bu yolculuğa başlamak için, bu yüksek bakış açısını bulmak için belirli bir anlayışa sahip olmanız gerekir.

Aynı şekilde, bunun cevabını bulmak için beşeri dinlere de başvuramazsınız, zira bu dinler izole bir halde oluşturulmuş dinlerdir ve Daha Büyük bir yaşam Topluluğunu açıklayamazlar.

İnsanlık tarihindeki büyük ruhani öğretmenler, her ne kadar dünyada baskın olsalar da, performansları ve gösterileriyle olağanüstü olsalar da, Büyük Topluluk bağlamında çok küçük figürlerdir. Çünkü Büyük Topluluk aynı zamanda daha büyük bir ruhani gerçekliği temsil eder. Ve siz Büyük Topluluk perspektifini ve anlayışını kazandıkça, İlahi Olan’ın kim olduğu ve tezahür eden yaşamda nasıl işlediğine dair tüm kavramlarınız derin değişimlere uğrayacaktır.

Bu nedenle, Büyük Topluluğun anlamını veya neden burada olduğunu anlamaya çalışmak için eski metinlere başvurmayın, çünkü onlar size bunu söyleyemez. O zamanki öğrenim bu değildi. O dönemde ihtiyaç duyulan mesaj bu değildi.

Kadim gelenekler, erdem bakımından zengin olsalar da, öncelikle medeniyetin temeli olarak şefkat ve işbirliğini tesis etmekle ilgileniyorlardı. İnsanlığı Büyük Topluluğa ortaya çıkması için hazırlamaya odaklanmamışlardı. Bunun yerine, insanlığın Büyük Topluluğa hazırlanmaya başlamasını sağlamaya odaklanmışlardı. Başka bir deyişle, şu anda bulunduğunuz yerin temelini attılar. Ama bu yeni bir başlangıç. Bu yeni bir eşiktir.

Daha sonra, Büyük Toplum’da tüm ırkların, insanlık gibi hayatta kalma sorunlarıyla uğraştığını anlayın. Evrendeki yüksek teknolojik toplumlar, insanlığın şu anda yaptığı gibi, genellikle kendi doğal çevrelerini yok ederler. Bu da kaynak elde etmek için başka dünyalara seyahat etmelerini ve ticaret için belirli bağlamlara girme sürecine başlamalarını gerektirir. Bu durum kültürlerini derinden etkiler. Birçok durumda, daha güçlü ırklar tarafından ele geçirilirler. Diğer durumlarda ise hayatta kalmayı ve kendi kimliklerini korumayı başarırlar. Dünyada umulduğu gibi yaşamın fiziksel gerekliliklerinde ustalaşmış değillerdir. Kendi fiziksel gereksinimleriyle başa çıkmak zorundadırlar. Diğer ırklarla ilgili güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak zorundalar. Ve zihinsel ortamda işlevsel hale gelmelidirler ki bu da daha sonra bahsedeceğimiz bir konudur.

Aslında, daha fazla kaynağa ihtiyaç duydukları için fiziksel gereksinimleri daha da artmıştır. Büyük Toplumda daha fazla izolasyona ihtiyaçları var. Önemli malzemeleri sağlamak için genellikle diğer ırklara güvenmek zorundadırlar. Bu pek çok açıdan daha zorlu ve güç bir varoluştur.

Teknoloji pek çok küçük sorunu çözebilse de, çok daha büyük sorunlar yaratmaktadır. Bu yüzden Büyük Topluluk’ta Bilgeler çoğunlukla gizli kalır ve çok fazla seyahat ve ticaret yapmazlar. Bunun daha sonra bahsedeceğimiz bazı çok temel nedenleri vardır.

Ancak şimdilik, karşılaşacağınız ırkların, aslında Büyük Topluluktaki ırkların çoğunun, tamamen kendi kendilerine yeterli olmadıklarını ve diğer kültürlerle ilişkiler ve kendi çevresel sorunları açısından muazzam sorunlarla uğraşmak zorunda olduklarını anlamanız önemlidir.

Bu çok önemli bir anlayıştır çünkü burada onların neden dünyada olabileceklerini anlamaya başlarsınız. Evrende dolaşıp iyi işler yapmıyorlar. İhtiyaç duydukları şeyleri arıyorlar. Güçlerini, güvenliklerini, kaynaklarını ve benzerlerini genişletmek istiyorlar.

Ve bu dünya çok uzun bir süre boyunca [Büyük Toplum’daki] birçok yerel kültür için önemli bir kaynak olduğundan, büyük bir çekiciliğe ve öneme sahiptir. Ve Büyük Topluluğun yüksek nüfuslu bir bölgesinde olduğu için, göreceli olarak konuşursak, insanlığın hiç farkında olmadığı stratejik bir öneme de sahiptir.

Ormandaki küçük kabile benzetmesini düşünün. Konumlarının ya da kaynaklarının dışarıdan bir kültür için ne kadar önemli olabileceğine dair herhangi bir anlayışa sahipler mi? Yine de bu, bu kültürlerin keşfedilmesi, kirletilmesi ve sonsuza kadar değiştirilmesi için motive edici faktör olmuştur. Şu anda böyle bir durumla karşı karşıyayız.

Dolayısıyla, ziyaretçilerinizi motive eden şey insan mutluluğuna yönelik ilgi ve endişe değil, kaynak ihtiyacı, güvenlik ihtiyacı ve güç ihtiyacıdır. Bunun tek istisnası, temelde bütünlüğünüz ve Büyük Topluluk bağlamında hayatta kalma becerinizle ilgilenen Müttefiklerinizdir. Ancak onlar, Büyük Topluluktaki güçlerin çoğunluğunu temsil etmedikleri gibi, bugün dünyada bulunan [güçleri] de temsil etmemektedirler.

Bu, Büyük Toplum eğitiminizin önemli bir parçasıdır ve ilk başta bunu düşünmek çok zor olabilir. Çünkü diğer yaşam biçimlerinin gerçekliği ve bunların insanlığa sağlayacağı umut edilen faydalar konusunda o kadar çok umut ve beklenti, o kadar çok inanç ve fantezi vardır ki, bunu düşünmek çok zor olabilir.

Ancak bu, kendine güvenme ihtiyacını, kalkınma ihtiyacını, eğitim ihtiyacını ve zihinsel ve fiziksel olarak daha güçlü ve daha yetkin olma ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. İnsanlığın ihtiyacı olan şey budur. Ve gerekli olan da budur.

İnsanlığın hazırlanmasına yardımcı olmak için burada bulunan daha büyük ruhani güçler vardır, ancak bunlar Büyük Topluluktan gelen gerçek [fiziksel] ziyaretçilerinizi oluşturmazlar.

Büyük Topluluk, bazıları ticaret ve zanaatla uğraşan, bazıları ise uğraşmayan topluluklardan oluşan geniş bir ağdır. Bazıları galaksinin uzak bölgelerinde izole bir şekilde yaşarken; diğerleri daha yoğun yerleşim alanlarında yaşamaktadır.

Bu ağın ne kadar geniş olduğunu ya da nasıl işlediğini anlamanız beklenmemektedir, ancak Büyük Toplulukta var olan ve insanlığın geleceği üzerinde doğrudan etkisi olacak belirli gerçekleri anlamanız hayati önem taşımaktadır.

Bu fikirleri sunduğumuzda, insan kültüründe var olmayan bir dizi beklenti ve inançla karşı karşıya olduğumuzu ve bunların anlaşılmasını ya da net bir şekilde görülmesini çok zorlaştırdığını tekrar söyleyelim.

Bazı insanlar dışarıda savaşçı ve yıkıcı korkunç güçler olduğunu düşünür. Diğerleri ise onların insanlığın yeni bir boyuta geçmesine yardımcı olmak için burada bulunan melek kardeşler olduğuna inanıyor. Ve bu uç bakış açıları arasında, her türlü farklı yorum vardır.

Ama açıkça görmeyi ve açıkça anlamayı öğrenmelisiniz. Bu sevgi dolu bir algıya sahip olmak ile korku dolu bir algıya sahip olmak arasında bir seçim değildir. Tekrar söylüyoruz, bu görebilmeniz ya da görememenizle ilgilidir.

İnsanlık tarihinde kaydedilmiş ve var olmuş tüm büyük olaylarda, bazı insanlar neler olduğunu görebilmiş, pek çok insan ise görememiştir. Bazı insanlar büyük bir çatışmanın ortaya çıktığını görebilirken, birçoğu görememiştir. Bazıları büyük bir çatışmanın sonucunu görebildi; birçoğu göremedi. Bazıları buna uygun ve sorumlu bir şekilde hareket edip olumlu ve katkı sağlayıcı bir rol üstlenebilirken, pek çoğu bunu yapamadı.

Şimdi de durum böyle olacaktır. Büyük Toplum gerçeği dünyada daha belirgin hale geldikçe, insanlar konumlarında ve tutumlarında daha fazla kutuplaşacaktır. Daha büyük muhalefet, daha büyük inkâr, daha büyük fantezi olacaktır çünkü pek çok insan bu daha büyük gerçeklikle başa çıkmaya hazır olmayacaktır. Eski fikirlerine ve alışkanlıklarına geri çekilecekler ve bazıları bunun varlığını tamamen inkar edecekler. Ancak insan ilişkilerinde bu her zaman böyle olmuştur.

Bununla birlikte, belirli sayıda insanın Büyük Toplum hakkında eğitim alması ve ona akıllıca ve sağduyulu bir şekilde nasıl yaklaşacağını öğrenmesi çok önemlidir. Bu, sonuçtaki tüm farkı yaratacaktır.

Farkına varılması gereken bir diğer önemli husus da insanlığın şu anda Büyük Toplum için hazırlıklı olmadığıdır. Psikolojik olarak hazır değildir. Politik olarak hazır değildir. Bu bağlamda insanları geri tutma eğiliminde olan dini gelenekleri açısından da hazır değildir.

Bu hazırlığa duyulan ihtiyaç çok büyük ve çok derindir ve pek çok insan hazırlanmak için bir şeyler yapma, olumlu bir adım atma, daha güçlü ve daha yetkin olma, daha bilge ve daha anlayışlı olma ihtiyacı hissetmektedir. Ancak şimdiye kadar Büyük Toplum için hiçbir hazırlık yapılmadı.

Çünkü söylediğimiz gibi, daha büyük bir panoramadaki yaşamı öğrenmek için insan dinini, insan psikolojisini kullanamazsınız. Büyük Toplum hakkında Büyük Toplumdan gelen bir Öğretiye ihtiyacınız vardır. Saflığını, gücünü ve yaşamdaki gerekliliğini garanti altına almak için kaynağı Yaratıcı olan bir Öğretiye ihtiyacınız vardır.

Hazırlık şimdi burada. Ama asıl soru şu: “İnsanlar hazırlanacak mı? Siz hazırlanacak mısınız?” Yoksa saklanacak bir yer bulmak, dünyada her şeyin hoş ve mutlu göründüğü mutlu bir yerde yaşamak, kendinizi güzel nesneler, güzel manzaralar ve seslerle çevrelemek ve korkunç bir duruma girmekte olan dünya hakkında güzel düşünceler düşünmek için uzaklaşacak mısınız?

Büyük Toplum burada olmasaydı bile, durum yine de böyle olacaktı. Çünkü dünya düşüşte ve insanlık bunun sorumluluğunu üstlenmedi. Ancak Büyük Toplum burada olduğu için, tüm durumu değiştirmekte ve her yerdeki insanların meşguliyetlerinin üzerine çıkmaları, inkar ve fantezi eğilimlerinin üzerine çıkmaları ve gerçek bir durumu kavramaları için ihtiyaç duyacakları itici gücü sağlamaktadır. Ve hazırlık Büyük Toplum İlim Yolu şeklinde burada olduğu için, insanlar nihayet hazırlanmak ve doğrudan hazırlanmak için araçlara sahipler.

İnsanlık hazırlıklı değil. Bunu düşünürseniz, etrafınıza bakar ve insanların kendilerini nereye yatırdıklarını; her yerde insanları neyin meşgul ettiğini; zamanlarını, enerjilerini ve kaynaklarını nereye ayırdıklarını; neyin önemli olduğunu düşündüklerini ve dikkatlerini neyin çektiğini görürseniz, çok az insanın şu anda meydana gelen ve gelecek olan büyük olaylara tanıklık edebileceğini göreceksiniz.

Kabul edilmesi gereken bir diğer temel gerçek de, Büyük Topluluğun insanlığın bağımlı hale gelmesini istemediği sürece insanlığa teknoloji vermeyeceğidir. Bu temel bir fikirdir. Yine, bu konuda düşünen pek çok kişi ziyaretçilerin insanlığa hayat kurtaran teknolojiyi getireceğini ve bunun da insanlığın pek çok sorununu çözeceğini düşünmektedir çünkü teknoloji artık kurtarıcı lütuf olarak görülmektedir. Daha önceki zamanlarda takdir-i ilahi kurtarıcı lütuf olarak görülüyordu. Şimdi ise teknoloji.

Ancak teknoloji çözdüğünden daha fazla sorun yaratma eğilimindedir. Ancak başlangıçta şunu anlamanız önemlidir: örneğin insan hükümetlerine herhangi bir teknoloji verilirse, bu insanlığın yararına değil, insan işleri üzerinde kontrol sahibi olmak için bir araç ya da bir yol olacaktır. Sonuçta, eğer insanlığa büyük bir teknoloji parçası verilirse ve insanlık buna ihtiyaç duyup bağımlı hale gelirse, ancak bunun kaynağı dünyanın dışından gelirse, o zaman gerçekten çok az şey için çok şey vermiş olduğunuzu görürsünüz.

Büyük Topluluğun insanlara vermesi gereken gerçek hediye, varlığının gerçekliği ve niyetinin gerçekliğidir. Bu bir uyanma ve hazırlanma çağrısıdır. İnsanlığa daha fazla bedava şey verileceğinin bir işareti değildir. İnsanlık uykusundan uyanmalı ve olgunlaşmalı, Daha Büyük bir yaşam Topluluğunda yetişkinler haline gelmelidir.

Daha Büyük Topluluk güçleri gelip dünyanın sorunlarını çözmeyecektir, en azından insanlık için. Fiziksel çevrenin korunmasını vurgulayacaklardır, ancak bu onların kullanımı içindir, öncelikle sizin için değil. İnsan, bitki ve hayvan formlarını çoğaltmak ve gelecekte kullanmak üzere muhafaza etmek için şu anda girişimlerde bulunulmaktadır ve bu girişimler onlarca yıldır devam etmektedir.

Bu nedenle, Büyük Toplum güçlerine ellerinizi açarak, yalvarıp yakararak, güçleri için açgözlülükle, teknolojileri için açgözlülükle gelmeyin, çünkü bu sizi tuzağa düşürecek ve kör edecektir. Burada özgür iradenizi kaybedeceksiniz.

Daha sonra, Büyük Toplum etkilerinin öncelikle dünya hükümetleri üzerinde odaklanacağını anlamak önemlidir. Zihinsel ortamla ilgili konuşmamızı yaptığımızda bu konudan derinlemesine bahsedeceğiz. Ancak, etkinin birey olarak size yönelmeyeceğini bilmeniz önemlidir çünkü bir bütün olarak dünyada o kadar fazla etkiniz yoktur, ancak [bu etki] dünya liderlerine, nüfuzlu insanlara, somut güç biçimlerine sahip olanlara yönelecektir. Etkinin odak noktası onlar olacaktır. Bu, tüm otoritelerin, tüm hükümetlerin doğrudan etki altında olduğu anlamına gelmez, ancak odak noktası burasıdır. Etkinin odaklanacağı ve şu anda odaklanmakta olduğu yer burasıdır.

Şimdi bunun daha sonra açıklayacağımız başka tezahürleri de var, ancak bunu anlamanız önemlidir. Eğer bugün dünyadaki Büyük Topluluk güçlerinin kendi ihtiyaçları, sizin de ilişki kurabileceğiniz ve anlayabileceğiniz ihtiyaçları tarafından yönlendirildiğini idrak edebilirseniz, bu size onların neden burada olduklarına dair çok daha net bir anlayış verecektir. O zaman onları sadece iyi ya da kötü olarak görmeyeceksiniz; onları neyin harekete geçirdiğini ve endişelerinin ne olduğunu anlayabileceksiniz. Burada evrene romantik bir bakış açısından çıkıp gerçek bir ilişkiye giriyoruz.

Daha sonra, tüm zeki yaşamın ruhani bir doğaya sahip olduğunu anlamanız önemlidir, ancak bu ruhani doğa insanlarda olduğu kadar onlarda da gizli ve gelişmemiş olabilir. Genellikle seyahat ve ticaretle uğraşan toplumlar olan birçok yüksek teknolojik toplumda, bu ruhani gerçeklik çok bastırılmış ve çok kontrollü olabilir.

Ne de olsa, faaliyetlerini geniş [mesafeler] boyunca koordine etmek zorunda olan son derece teknolojik bir toplum, kendilerine rehberlik edecek kendi kişisel motivasyonları olan son derece bireyci varlıklar tarafından yönetilemez. Bunun tezahürü Büyük Toplum genelinde önemli ölçüde değişiklik gösterir.

Burada yine sizi fiziksel olarak ziyaret etmek için buraya gelenlerin yüksek derecede evrimleşmiş ruhani varlıkları temsil etmediklerini anlamak önemlidir – zeki, yetenekli, teknolojik, zihinsel ortamda güçlü, zihinsel ikna kabiliyetine sahip, evet. Ama ruhsal açıdan gelişmiş değiller.

Burada, Büyük Topluluğun dünya gibi olduğunu, ancak aynı sorunların birçoğuna sahip çok daha büyük olduğunu anlamaya başlayabilirsiniz. Size istediğiniz her şeyi veren ve dünyanın tüm sorunlarını çözen kurtarıcı bir gerçeklik olmaktan ziyade, yepyeni bir dizi sorun ve yepyeni bir dizi fırsat yaratır. Kurtarıcı olan şey fırsatlarıdır. Bu onun kurtarıcı lütfudur. Ancak bunlardan yalnızca uygun şekilde hazırlanırsanız yararlanabilirsiniz.

Daha sonra, bugün dünyadaki Büyük Toplum faaliyetlerinin başlıca odak noktasının iki temel alanda olduğunu anlamak önemlidir. Dünya hükümetlerine odaklanılacağından daha önce bahsetmiştik. İkincisi ise dünya dinleridir.

İnsanların en savunmasız, en az objektif ve en kolay ikna edilebilir olduğu alan din alanıdır. Burada insanlar açıklanamayan nedenlerle kendi çıkarlarına aykırı hareket ederler. Bu nedenlerin ve bu motivasyonların fark edilemeyeceğini ve kullanılamayacağını düşünmeyin.

Bugün dünyada İsa’nın yatağınızın ayak ucunda belirdiği imajını yaratabilecek Büyük Toplum’dan güçler vardır. Bunun gerçek olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Zihinsel imgeyi üretebilir ve onu zihninize yansıtabilirler. Gerçek olup olmadığını nasıl anlardınız? Pek çok kişi basitçe takip eder, boyun eğer, dizlerinin üzerine çöker, teslim olur, imge onları ne yapmaya yönlendirirse kendilerini ona adarlardı.

Kimin muhakeme gücü var? Bunun gibi basit yansıtmalardan gerçekliği ayırt etme kabiliyetine kim sahip? Kim gerçek olanı tanıma ve gerçek olmayandan ayırt etme yeteneğine sahip? Dünyadaki herkes bu potansiyele sahiptir. Siz de bu potansiyele sahipsiniz. Ama yeterince gelişmiş mi? Sunum ne kadar ikna edici olursa olsun kandırılamayan bir birey haline gelecek misiniz?

İnsan dini, insanlık için daha büyük erdemlerin ve daha büyük umutların kaynağıdır. Ama aynı zamanda daha büyük batıl inançların, daha büyük güvensizliklerin ve yanlış anlamaların da arenasıdır.

Hükümetler dinleri kendi amaçları doğrultusunda kullandıkları gibi, Büyük Toplum da dinleri kendi amaçları doğrultusunda kullanabilir. Bu, çok sayıda insan üzerinde muazzam bir etkiye sahip olan dinlerin çok büyük mezheplerine odaklanacaktır. Burada birçok kişiyi etkilemek için sadece birkaç kişiyi etkilemeniz yeterlidir. Bunu yapmanın zor olduğunu düşünmeyin. Büyük Topluluk açısından bakıldığında zor değildir.

Bu nedenle, Büyük Topluluğun kendisinde, herhangi bir ruhani geleneği koruyabilmiş ya da geliştirebilmiş olan kültürler ve uluslar, bunu başkalarının müdahalesine karşı dikkatle korumak zorunda kalmışlardır. Bu Büyük Topluluğun bir gerçeğidir. Bu sizin de anlamanız gereken bir gerçektir.

Bu söylemde sunduğumuz her şey size bir temel vermek içindir, size hakikat ve anlayış konusunda bir temel vermek içindir. Bu sizi korkutmak için değildir. Size sağlam bir temel vermek içindir ki bu da aslında dünyada sahip olunması çok zor olan bir şeydir.

Çoğu insan gerçek ile hayali birbirinden ayırt edemez. Kendi düşüncelerinin doğasını ayırt edemezler. Ve zihinsel ortamda onları neyin etkilediğini bilmezler.

Bu nedenle, bunun zorlayıcı olduğunu anlıyoruz, ancak gerçekte olduğu gibi basit ve açık bir şekilde verilmelidir, aksi takdirde anlayamayacağınız ikna çabalarına yenik düşersiniz ve ne içinizde, düşüncelerinizde ve duygularınızda ne de çevrenizdeki dünyada neler olup bittiğini ayırt edemezsiniz.

Çok berrak gözlerle çok büyük bir şekilde düşünmelisiniz. Bilgiyi daha olumlu ya da hoş hale getirmek için renklendirmeden net bir şekilde duymalısınız. Bunun gerekli olduğu açıktır, ancak pek çok insan için çok zordur. Ve herkes bu konuda bazı zorluklar yaşar.

Dünya çok gerçek bir durumla karşı karşıyadır. Büyük Toplumda olup bitenler, insanlığın bir ırk olarak bu dünyada var olmasından çok daha öncesinden beri devam etmektedir.

Ve Yaratıcı’nın Büyük Toplulukta üstlendiği ruhani çalışma, insan dini gelenekleri başlamadan çok önce, çok daha öncesinden beri devam etmektedir.

Büyük Toplum böylesine zorlu bir koşullar dizisini temsil ettiği için, Yaratıcı da zorlu bir güçler ve yetenekler dizisini harekete geçirmiş ve hem tezahür eden fiziksel gerçeklik içinde hem de onun ötesinde büyük bir hizmet ağı oluşturmuştur.

Eğer bu Büyük Toplum gerçekleriyle, bu temel gerçeklerle başa çıkabilirseniz, o zaman kendinizi Yaratıcı’nın dünyadaki İşinin doğasını ve neden bu şekilde olduğunuzu öğrenmeye başlayabileceğiniz bir konuma getirmiş olursunuz.