Tanrı nedir?

Marshall Vian Summers’a
17 Ağustos 1993’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu metin hakkında


Bu metinde okuduğunuz, Melekler Meclisinin Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla konuştuğu orijinal sözün yazıya geçirilmiş halidir.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir ve bunda yazıya dökülür ve size ve tüm insanlığa sunulur.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Büyük Toplumda Tanrı Bilgidir.
Büyük Toplumda Tanrı deneyimdir.

Büyük Toplumda Tanrı, derin kavrayış ve tanıma, birinden diğerine iletişim, tüm yaşamın yayılmasıyla tezahürüdür. Bu alanda sizin deneyiminiz haline gelir.

Tanrı, farklı insanlara farklı şeyler gibi ve daha büyük toplum ırklarına farklı görünür, ancak önemli bir deneyimle, Tanrı bilinci ve Tanrı’yla ilişki, Tanrı arzusunu tutuşturur ve Tanrı’yla ilişki, her yerde aynıdır.
Bu dini bir dürtü, Tanrı ile birliğe doğru dürtü, evrenseldir. Bazı kültürlerde başkalarına son derece eksik ve anormal bir ifade gibi görünse de, dürtü aynıdır. Tanrı, tecrübe ve deneyim aralığı açısından ifade edilmelidir. Daha Büyük Toplumda, Tanrı bütün ve tamdır. Tanrı’nın, herhangi bir tanımı her zaman sendeleyerek başarısız olacaktır.

Bu nedenle, Tanrı’nın toplam ilişkinin bir deneyimi olduğunu söyleyelim. Bunu orada ve burada, bir an için deneyimleyebilirsiniz ve daha uzun sürelerde ise Bilgi yolunda hazırlanılmalıdır.

Bu, bir dünyadan bir diğerine çevirilebilen hem bir tecrübedir, hem de paylaşılır ve birinden diğerine gösterilen, geçen ve tüm farklılıkları, ırkları, kültürü, mizacı ve çevreyi aşar. Bu, Tanrı’dır. Sizin için Tanrı, uygulama halinde Tanrı’dır.
Sizin için Tanrı, yaşamda herhangi bir diğer deneyimden farklı olan, benzemeyen bir deneyimdir. Ama bu deneyim diğer tüm deneyimlere bir anlam kazandırmaktadır.

Daha büyük toplumda, Tanrı, tamdır.
Sizin dünyanızda, Tanrı, sizin dünyanızın bir Tanrısı, sizin ırkınızın, sizin tarihinizin, sizin mizacınızın, korkularınızın ve isteklerinin bir Tanrısı’dır. Sizin büyük kahramanlarınızın bir Tanrısı, sizin büyük trajedilerinizin bir Tanrısı, sizin kabilenizin ve sizin zamanınıza anlatılan bir Tanrıdır.
Ama daha büyük toplumda, Tanrı, çok fazla daha büyüktür, tamdır. Herhangi bir ırkın, tarihteki herhangi bir ırkın, herhangi bir birey veya kolektif felsefenin kavramanının ötesinde, herhangi bir mizacın, korkuların ve isteklerinin ötesinde, tarihinin ötesinde tanımlarının ötesindedir.

Lakin, siz, saf bir uyarıda Tanrı’yı bulursunuz, sonsuzluğun bir anında tanıyarak, kendi çıkarları ve güdüleriyle kişisel alanının dışında hareket etme arzusuyla, başkasında tanıyarak, verme güdüsüyle, yakınlığın açıklanamaz tecrübesindedir. Bunlar, çevrilebilirdir.
Bu, uygulama halinde Tanrı’dır. Sizin için, bu, Tanrı’dır.

Siz, şimdi daha büyük toplumda Tanrı’yı düşünmelisiniz. Bir insan Tanrı değil, sizin yazılı tarihinizin bir Tanrısı değil, sizin çalışmalarınızın ve sıkıntılarınızın bir Tanrısı değildir, ama bütün zamanların, bütün ırkların, bütün boyutlar için, ilkel olanlar, ilerleyenler için ve sizin gibi ve farklı şekilde düşünenler için, inananlar için ve kime inanç için, açıklanamazdır.
Bu, daha büyük toplumda Tanrı’dır. Ve bu, sizin, başlamanız gereken yerdir.

Tanrı’ya inanmak, daha büyük toplumda, çok büyük bir teşebbüstür. Çünkü sizin ırkınızın küçük olduğunu fark edeceksiniz ve evren, büyüktür. Siz burada, sizin dünyanızda ve sizin zamanınızda olan bir Tanrı’ya değil. Ama bütün dünyaların ve bütün zamanların bir Tanrı’sına odaklıyor olacaksınız. Ne tür bir teoloji veya felsefe, bu büyüklükte bir Tanrıyı temsil edebilir? Ne tür insan spekülasyonu ve insan etiği, bu şekilde tam bir Tanrı’yı kapsayabilir?

Sizin Tanrı teolojiniz, bu dünyada Tanrı’nın işinin teolojisi olmalıdır.
Ve bu eğer, gerçek, doğru ve yararlıysa, o, bilginin deneyiminde odaklanılmalıdır. Bilgi, dinin başlangıcıdır.

Çeviri devam etmektedir…