Büyük İnanç

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

The Great Faith

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Tanrı’nın Elçisine vahiy edildiği üzere
Marshall Vian Summers
25 Nisan 2007
Eski Şehir, Kudüs, İsrail

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Artık, dünyadaki büyük değişim ışığında gerçek inancın ne olduğunu düşünmek gerekiyor. Dünyayı silip süpürecek olan gelecek değişim dalgalarıyla, dünyadaki Büyük Karanlık ile inanç anlayışınızın değişmesi gerekmektedir. Daha yüksek bir zemin, daha güvenli bir konum, daha özgün bir anlayış ve ifadeye sahip olması gerekmektedir.

O zaman bu inanç, görülene değil, görünmeyene dayanmalıdır. Bilinen ve en derinden hissedilen şeylere dayanmalıdır. Görünüşe dayanamaz. Ulusların veya dinlerin tezahürlerine dayanamaz yoksa kriz ve büyük ihtiyaç anında çok acı çeker ve başarısız olur.

İnancınız insanlığın yarattığından daha büyük bir şeye olmalıdır. Dünyadaki kuruluşların yarattıklarından daha büyük bir şey olmalı.

Gördüğünüz gibi, inancınız zihninizi içinizde ve burada yaşayan herkesin zihninde ve kalplerinde bulunan daha büyük bir güce odaklanmak içindir. İnancınızın odak noktası ve özü olması gereken, içinizdeki ve çevrenizdeki bu güçtür.

Çünkü inancınız yaşamın tezahürlerine dayanıyorsa- insanlığın yaratımları, insan kurumlarının geliştirdiği şeyler- gelecekte nasıl sürdürülebilir? Uluslar çatıştığında, Tanrı ve din adına masum insanlara karşı korkunç eylemler gerçekleştirildiğinde inancınıza ne olacak? İnsanlar aç kaldıklarında ve açlık arttığında, dünyanın tatlı su ve gıda arzı çevresel bozulma ve aşırı kullanım nedeniyle azaldığında inancınıza ne olacak? Kutsal yerler itibarsızlaştırıldığında, insanların sevdiği yerler kargaşa, rekabet, çatışma ve savaş yoluyla imha edildiğinde inancınıza ne olacak?

Bu senaryolar ışığında inancınıza ne olacak? Tanrı’ nın gerçekleşen her şeyin yazarı olduğuna inanıyorsanız, bunları nasıl haklı göstereceksiniz? Tanrı’ nın insan davranışının ve insan çatışmasının yazarı olduğunu düşünüyorsanız, Tanrı’ yı nasıl kutsal, merhametli ve faydalı sayacaksınız?

Burada bir açıklama olmalı. Daha büyük bir anlayış olmalı yoksa inanç sizi başarısızlığa düşürecektir, çoktan yapmadıysa eğer.

Bugün inancı çoktan parçalanmış birçok insan var. İnsani iyiliğe inanmadan büyüdüler ve korkuları haklı çıktı. İnsanlık için daha büyük bir vaat olduğuna inanmıyorlar. Ve eğer dindarlarsa, insanlığın Tanrı’ nın suçlama ve cezasının ağırlığı altında acı çekeceğini düşüneceklerdir.

Bunları düşünüyorlar çünkü hayatta en önemli olan şeye inançlarını yitirdiler. Onlar, bilginin büyük bağışından habersizdir- insan ırkına bahşedilen ve her bir kalbin içinde, her bir insanın içinde bir potansiyel olarak bulunan daha büyük bir Bilgi.

Rüyalarının insan çatışması, yozlaşma ve bozulma yoluyla parçalandığını gördüler. Ve şimdi kalpleri kapalı ve zihinleri karanlık. Korkuları, öfkeleri ve güvensizlikleri yoluyla dile gelen Dünyadaki Büyük Karanlık’ a kolayca yenik düşecekler.

Tüm yaşamın Yaratıcısının büyük bağışından habersizler. İnancınızın kaynağı olması gereken- bu daha derin İlim, bu gizemli güç, bu görünmez kudret- işte bu bağıştır.

Etrafınızdaki her şey değişebilir. Etrafınızdaki her şey yıkıma ve itibarsızlaşmaya tabidir. Ancak Tanrı’ nın sizin içinize yerleştirdiği şey, insan aldatmacasının ve yozlaşmışlığının erişemeyeceği yerdedir. İster insan gücü ister dünyanın ötesinden bir güç olsun, herhangi bir güçle manipülasyon ve baştan çıkarmanın erişemeyeceği bir şeydir.

İçinizdeki bu daha büyük güç, size rehberlik etmek ve sizi korumak için — hayattaki en büyük ifadenize ve dünyaya ve buradaki tüm yaşama daha büyük katkılarınıza rehberlik etmek için buradadır. Şu anda içinizdedir. Ve dışarıda ne olduğuna bakılmaksızın her an içinizde olacak.

Eğer inancınız görülen ve dokunulan şeylerdeyse, kendinizi büyük bir kırılganlığın içine sokuyorsunuz. Geleceğinizin öfke ve hayal kırıklığı, şok ve trajedi ile dolu olacağını garanti altına alıyorsunuz.

Dünyada çok çalkantılı zamanlara giriyorsunuz. Dünya geriliyor. Kaynakları azalıyor. Ancak insan nüfusu artmaya devam ediyor. Bu dünyanın yaşamı sürdüren kaynaklarına büyük zarar verildi. Çevre ciddi derecede tehlikeye atıldı. Ve dünyanın ötesinden, zayıf ve bölünmüş bir insanlıktan yararlanmak için burada bulunan güçler var.

Tüm bu büyük travmalar ve zorluklar karşısında inancınız nerede duracak? İnsanlık için olan büyük vaatlere odaklanmayı nasıl sağlayacaksınız? Dünyanız sarsıntılı bir değişim geçirirken kendinize, diğer insanlara, uluslara, hükümetlere ve Tanrı’ya olan inancınızı kaybetmekten nasıl kaçınacaksınız? Eğer inancınız görülen ve duyulan ve dokunulan şeylere ise, hayatınız muazzam bir hayal kırıklığı, karışıklık ve hüsrana doğru yol alacaktır.

İnancınızın odağı olması gereken- Gizem, görünmeyen şeylerin kanıtı- bu daha büyük güçtür; bu sizin dininizin kalbi olmalıdır, bu sizin cesaretinizin, bilgeliğinizin ve rehberliğinizin kaynağı olmalıdır.

Bu büyük inançtır. Güçlendirilmesi gereken inanç budur. Sizden daha büyük, görünmeyen bir güce güvenmenizi sağlayacak olan inanç budur- sadece ara sıra hatta nadiren yaşayabileceğiniz bir güç.

Bu güç, çağlar boyunca dinin gerçek uygulayıcıları tarafından biliniyordu, ancak ulusları veya inanç gelenekleri ne olursa olsun hemen hemen tüm insanlar tarafından [bugün] tanınmıyor.

Bu yüzden dünyada Tanrı’dan Yeni bir Mesaj var- bu inancı geri kazanma, önemini vurgulama, size nasıl kırılganlıktan muaf olduğunuzu gösterme, öfkeden korunma, hayal kırıklığı ve hüsrandan korunma sağladığını göstermek için bir Mesaj.

Görülen ve dokunulan her şeye olan inancınızı kaybedebilirsiniz, ancak İlime olan inanç güçlü kalmalıdır. Bu durum böyle olursa, o zaman İlahi doğanız veya burada yaşayan diğerlerinin İlahi doğası için takdirinizi kaybetmeden değişimin Büyük Dalgalarına dayanabileceksiniz. Affetme, hoşgörü ve dizginlemeyi deneyimleyebileceksiniz- büyük inanç olmadan kaybedeceğiniz şeyler.

Bu büyük inanç, Tanrı’nın Gücünün sizi yönlendirmek, korumak ve hayatta büyük başarılara götürmek için orada olmasını sağlar. Böyle bir inanç olmadan, bu daha büyük imkanı göremezsiniz. İçinizdeki işaretleri tanıyamazsınız. Size sağlanan yol göstermeyi dikkate almazsınız.

Çünkü çevrenizdeki dünya tarafından ezilip geçilirsiniz- çevrenizde gördüğünüz ve duyduğunuz şikayetler, öfke ve çatışmalar tarafından sarsılırsınız. Kaybolursunuz- anlayamadığınız bir dünya tarafından şaşkına dönmüş, acılı insanlarla dolup taşmış, Büyük Değişim Dalgaları tarafından süpürülürsünüz. Ve zihniniz öfke, korku ve intikamla dolar.

O zaman kaderiniz netleşir, çünkü bu daha büyük inanç olmadan karanlığa düşeceksin. İlahi Vasıfla olan bağlantınızı kaybedeceksiniz. İşlerin değişmesi için dua edeceksin. İşlerin daha iyi olması için dua edeceksin. Hayatının bağışlanması için dua edeceksin. Fakat tüm dualarınız korku ve yanlış anlama ile dolu olacak. Çünkü değişimin Büyük Dalgalarına katlanmak ve karanlık dünyasında bir ışık olmak için sahip olmanız gereken büyük inanca dayanmayacaklardır.

Çünkü Bilgi sadece sizi yönlendirmek ve korumak için burada değildir. Dünyaya getirdiğiniz daha büyük hediyeleri keşfetmenizi ve ifade etmenizi sağlamak için buradadır.

Dünyaya büyük bir değişim ve kargaşa döneminde geldiniz. Bu büyük değişim ve kargaşa -sizi yenmek yerine, sizi kafa karışıklığına ve karanlığa göndermek yerine- aslında vermek için geldiğiniz hediyeleri sizden isteyecektir. Çünkü hizmet etmeye geldiğiniz dünya bu. Ve onun koşulları daha büyük amacınızı ve anlamınızı tanımlayacaktır.

Belki burada, sizi aksi halde yenecek koşulların, sizi aydınlatacak, dünyaya daha büyük armağanlarınızı vermenizi sağlayacak koşullar olduğunu görmeye başlayabilirsiniz. Bu, etrafınızdaki çoğu insanın tepkisinden tamamen farklı bir tepkidir. Bu, büyük inanç sizin içinizde olmasaydı alacağınızdan tamamen farklı bir yanıttır.

İnsanlık düşse de yükselse de İlimin gücü içinizde yaşar. Ve bu gücü diğer insanlarla büyük inancı paylaşarak, bu büyük inançtan söz eden ve şimdi ve gelecekteki hayati önemini vurgulayan Tanrı’dan gelen Yeni Mesaj’ ı onlarla paylaşarak artırabilirsiniz.

Bu, içinizdeki Tanrı’nın Gücüdür. Bu sizin bağlantınızdır. Dünyanın tüm zevk ve heyecanlarından memnun olmayan ruhunuzun daha derin ihtiyacını karşılayacak olan budur. Çünkü amacını gerçekleştirmelidir ve bunu burada dünyada yerine getirmelidir. Ruhunuzun büyük ihtiyacı budur. Ve bu ihtiyaç, medeniyetler çatışıyor olsa bile, etrafınızdaki insanların zihinlerinde ve kalplerinde tüm umutlar kaybolmuş gibi görünse bile karşılanabilir.

Öyleyse, bu büyük inanca sahip olanlar dışında onlara kim rehberlik edecek? Bu büyük inanca sahip olanlar dışında onları kim onaracak ve onlara güç, cesaret ve bilgelik verecek? Kim dünyaya ışık tutacak ve bu büyük inanca sahip olanlar dışında dünyadaki Büyük Karalık’a kim karşı koyabilecek?

Dini ideolojinin ve tarihsel yorumun bölünmelerinin ötesini kimler görebilir ve bu büyük inanca sahip olanlar dışında dünyanın dinleri arasında var olan çatışmaları kim düzeltebilir? Bu büyük inanca sahip olanlar dışında taraf tutmayacak ve mücadele etmeyecek, şiddetle son bulmayacak bir barışı kuracak ve koruyacaklar kim olacak?

Öyleyse, tüm yaşamın Yaratıcısı’ nın sizi yönlendirmek ve sizi korumak ve sizi dünyadaki daha büyük ifadenize ve başarınıza yönlendirmek için içinize yerleştirdiği şeye inanmalısınız.

Başka şeylere olan güveniniz çok saklı ve şartlı olmalıdır. Çünkü çok şey değişecek ve bu değişikliğin gerçekleşmesine izin vermelisiniz. Buna karşı konuşabilir ve daha zararlı sonuçlarını dengelemeye çalışabilirsiniz, ancak bu değişikliğin gerçekleşmesine izin vermelisiniz.

İnsanlara verebileceğiniz şey yiyecek, su, barınak ve büyük inançtır. İnsanlara bakmak, insanları beslemek, insanlara yardım etmek ve onlara büyük bir inanç vermek- ihtiyaç duyulan şey budur. Çünkü insanlığa bir gelecek verecek olan şey sadece büyük inançtır. Sadece sizin ve başkalarının önünüzdeki zor sularda gezinmesini sağlayacak olan büyük inançtır. O çalkantılı denizlerde salınız olacaktır.

Sadece bu büyük inanç insanlığa kendi savunmasında birleşmek ve dünyanın korunması için büyük bir neden olduğunu gösterecektir. O halde insanlığın daha büyük bir geleceğe, geçmişinden daha büyük bir geleceğe sahip olmasını sağlayacak olan budur. Ancak bu gelecek siyasi zorunluluklara veya dini ideolojilere dayanmayacak. Büyük bir inanç üzerine kurulacak ve inşa edilecektir.

Çünkü sadece içinizdeki ilimin gücü, yaşamın değişimlerine ve dünyanın çatışmalarına dayanabilir. Değişen bir dünyaya özel ve benzersiz bir katkıda bulunmak için sizin ve her bir insanın içinde bir görev için buradadır. İçinizdeki bilgi, siz kendiniz hazır olmasanız bile, ilerideki zorluklarla başa çıkmaya hazırdır.

Çevrenizdeki insanlar öfkelenmiş, dehşete düşmüş ve kararsız olsa bile, sadece içinizdeki bu büyük İlim saf ve etkilenmeden kalabilir. Öyleyse, gerçek danışmanınız ve gerçek rehberiniz olacak ve içinizde ve dünyada daha büyük bir gücün kanıtı olacak olan İlim’in doğuşu kesindir.

İyilik için çalışıyorsunuz. Acıyı hafifletmeye çalışacaksınız. Ama bunu İlimin rehberliğinde yapmalısınız, yoksa dünya sizi yakalar ve götürür. Onun bölünmelerine ve çatışmalarına düşeceksiniz. Taraf tutacaksınız ve mücadele edeceksiniz ve savaşacaksınız.

İnsanlığa hizmet etme arzunuz bile içinizdeki bu daha büyük güç tarafından yönlendirilmelidir. Aksi takdirde, verme arzunuz kendi istekleriniz, kendi idealleriniz, kendi sorunlarınız üzerine inşa edilecektir. Saf olmayacak ve etkili olmayacaktır. Daha iyi bir dünyaya olan arzunuz ve hatta ilgilendiğiniz veya uzmanlığınız olan herhangi bir alanda daha iyi bir dünya kurma fikirleriniz bile İlim tarafından yönlendirilmelidir, aksi takdirde fikirleriniz ve eylemleriniz etkili olmayacaktır.

Çünkü sadece Tanrı’nın gelecek için bir cevabı vardır. Sizin cevabınız yok. İnsanlık üzerindeki değişim, aklınızın anlayamayacağı kadar büyüktür. Aklınızın bu büyük inanç olmadan ve bu büyük güç olmadan çözmesi için çok büyüktür.

Bir bakıma siz ve insanlığın kendisi, İlimin gücünü veya başarısızlık ve çöküş riskini bulmanız gereken bir çaresizlik noktasına [yönlendirildiniz].

Bu yüzden dünyada Tanrı’dan Yeni bir Mesaj var. Çünkü insanlığı kurtarabilecek şey sadece bu Yeni Mesaj’ dır. İnsanlığın bölünmelerini, kültürün bölünmelerini, dinin bölünmelerini, ırk ve ekonomik güç bölünmelerini göz ardı edebilen yalnızca bu Yeni Mesaj’ dır. Sadece bu büyük inanç geçmişten etkilenmez- insan ırkının çalkantılı, şiddetli ve vahim tarihinden.

Ruhun ihtiyacı budur: dünyadaki misyonunu bulma ve yerine getirme ihtiyacı. Çünkü buraya kazara gelmediniz. Rastgele kıyıya vurmadınız. Bir amaç için geldiniz. İhtiyacınız olan bir dünyaya hizmet etmeye, benzersiz ve özel bir katkı yapmaya geldiniz. Ama sadece sizin içinizdeki Bilgi bunun ne olduğunu gerçekten biliyor.

İnsanlar çok sabırsızdır ve cevabı hemen almak isterler, bu yüzden onlara çekici gelen, kendilerini iyi ve rahat, güvenli ve emniyetli hissetmelerini sağlayan bir cevap yaratırlar. Ancak bu kavramların, bu fikirlerin ve bu önermelerin, değişimin Büyük Dalgaları karşısında gücü yoktur. İnsan kaderinin ağırlığı altında parçalanacaklar. Onlar sadece isteklerdir. Güçleri, bilgelikleri, güvenlikleri yoktur.

İçinizde güvenebileceğiniz daha büyük bir güce sahip olmalısınız. Bu güce daha fazla inanmanız gerekir. Görebileceğiniz ve dokunabileceğiniz şeyler, fikirler ve inanç sistemleri üzerine inşa edilmemelidir. Daha büyük bir temeli olmalı. Çünkü dinin temelleri ve hükümetin temelleri sarsılacak, hatta bazı durumlarda Büyük Değişim Dalgaları karşısında çökecek.

Dünyadan daha büyük bir temele sahip olmalısınız. Ve bu temeli, İlime doğru Adımlar atarak, İlim Yolunu öğrenerek, Tanrı’nın Yeni Mesajını alarak ve dünyanın tüm büyük dini geleneklerine bu büyük inancı tanıtarak güçlendirmelisiniz.

Çünkü büyük inanç yeni değildir. Sadece unutuldu. Sadece ritüel, tarih ve inanç tarafından gölgede bırakıldı. Unutuldu. İnsanlar kurumlara, kutsal alanlara, ritüellere, tarihsel yorumlara inanırlar. Büyük liderleri, önderleri, kurtarıcıları veya azizleri takip ederler. Ama en önemli şeyi unuttular. Ve bu büyük inançtır.

Büyük inanca dua ettiğinizde, güçlü olmasını ve size rehberlik etmesini isteyin- hatalarınızı size açıklamak, zayıflığınızı göstermek, neyi düzeltmeniz gerektiğini, neyi güçlendirmeniz ve neyi bir kenara bırakmanız gerektiğini göstermek için. Yol göstericiliğini ve bilgeliğini isteyin, aynı zamanda onu takip etme gücü, onu takip etme cesareti ve diğer tüm yükümlülüklerden size vereceği özgürlüğü isteyin.

Eğer harika yolu takip edecekseniz, bu güce, cesarete ve özgürlüğe sahip olmalısınız. Hepsi aynı anda olmaz. Bunu adım adım elde edersiniz. İlim ile bağlantınızı kurarsınız. İlimin farkına varır ve ona duyarlı olursunuz. Mesajlarına ve uyarılarına dikkat etmeye başlarsınız. Kısıtlamayı hissediyorsunuz ve hayatınızı belirli yönlerde itmesine izin veriyorsunuz.

Zaman içinde İlim gücünü zihninizdeki diğer tüm kuvvetlerden, diğer tüm zorlamalardan ve dürtülerden, fikirlerden ve iknalardan ayırt etmeyi öğrenirsiniz. Öğrenmek ve geliştirmek zaman alır. Eğer büyük inanç sizin için önemli ve gerçek olacaksa ve size ve insanlığa olan muazzam hizmeti gerçekleştirilecekse, bunları öğrenmeli ve geliştirmelisiniz.

Bu nedenle, inancınızı ve bağlılığınızı neyin hak ettiğini bilin. Görünmeyenin tüm güce sahip olduğunu ve görülenin savunmasız ve zayıf olduğunu fark edin. Burada Tanrı’nın büyük ve dünyanın küçük, ulusların ve dinlerin savunmasız olduğunu ve insan zayıflığının her yerde olduğunu göreceksiniz.

Ve göreceksiniz ki, yaşamda başınıza gelen her şey ya İlim’in kanıtını ya da İlim ihtiyacını gösterecektir ve olan her şeyin büyük inancınızı, şimdi sahip olmanız gereken daha büyük inancı doğrulayacağını göreceksiniz. Çünkü bu sizin geleceğinizdir ve bu sizin vaadinizdir. Bu sizin çağrınız ve göreviniz.

Tanrı’ nın Yeni Mesajı’ nın bunu size geçmişten ödün vermeden taviz vermeden açıklamasına izin verin. O zaman kanıtlarını tüm büyük dini geleneklerde görebileceksiniz. Ve büyük öğretmenleri ve geçmişten gelen büyük Elçileri farklı bir ışıkta göreceksiniz. Ve onların eylemlerini ve misyonlarını çok daha iyi anlayacaksınız, çünkü İlime doğru adımlar atarken göreviniz yavaşça içinizde ortaya çıkacak.

İlimin gücü ve varlığı bugün sizinle olsun. Zihniniz sabit olsun. İçinizdeki daha büyük gücün kanıtını dinlemeyi ve ayırt etmeyi öğrenmenize yardım etsin. Ona bağlı kalsın ve ona büyük inancını versin, çünkü burada inancın gerçek evini ve gerçek ifadesini bulursunuz.