Manevi Aileler ve Tanrı’nın Planı

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

The Spiritual Families and the Plan of God

Tanrı’nın Elçisine vahiy edildiği üzere
Marshall Vian Summers
1 Mart 2008
Boulder, Kolorado, ABD

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Dünyadaki varlığınız bir tesadüf değil. Buraya bir amaç için gönderildiniz. Bu amaç içinizde gizlidir, daha derindeki İlim tarafından, Tanrı’nın içinize yerleştirdiği daha derindeki Zihin tarafından güvende tutulur.

Bu amaç çok özeldir. Belli insanlarla belirli görevleri yerine getirmek, hem sizin zamanınızda hem de gelecekte dünyaya hizmet etmek için buradadır. Onun gerçekliği, aklınızın ve entelektüel spekülasyonun ötesinde var olmaktadır. Sizin için keşfetmeniz ve ifade etmeniz gereken bir gizemdir.

Bu amaç, hedeflerinize ve isteklerinize ve hatta kişisel ilgi alanlarınıza yansıtılmaz. Bu daha derin amacın yönlerini yansıtabilirler, ancak insan icadının ötesinde var olduğu için onu kendileri tanımlayamazlar. O bir bireyin tercihinin ötesinde var olmaktadır. Arzu ya da korkuya dayanmaz.

İlim’i takip ederseniz ve kendiniz için bu daha büyük amacı keşfedebilirseniz, tüm yaşamınız anlam kazanmaya başlayacak ve daha derin eğilimleriniz ve yaşamda öğrenmeniz gereken dersler artık gerçek bir bağlama sahip olacak ve aralarındaki bağlantıyı göreceksiniz. Bu tamamen doğaldır, ancak başlangıçta kafa karıştırıcı ve gizemli görünecektir.

Dünyada çok fazla dikkat dağıtıcı ve baştan çıkarıcı şey var. O kadar çok zorluğu ve gereksinimi var ki, bu İlimi veya içerdiği daha büyük amacı tek başınıza kendiniz keşfedebilmeniz beklenmiyor.

Size büyük yardım var – hem dünyanın içinden hem de ötesinden yardım. Size yardımcı olmak için dünyaya gelen bazı kişiler var, onların amacı budur, sizin amacınızın onlara yardımcı olması gibi. Ve size yardım etmek için burada olan, hayatınızın görünür aralığının ötesinde kalacak olanlar da var.

Görünürde yalnız bir birey olduğunuzu düşündüğünüz bir Ayrılık durumunda yaşıyorsunuz. Ama gerçekte çok daha büyük bir şeyin parçasısınız. Siz bir Manevi Ailenin, sizi dünyaya getiren bu büyük amacı keşfetmeye ve ifade etmeye hazır olmanız için sizi şimdi yetiştirmesi gereken bir Ailenin parçasısınız.

Tanrı bilir ki, bunu tek başına yapamayacaksın, büyük bir arkadaşlığa ihtiyacın olacak ve dünyanın ötesinden de ilham almaya ihtiyacın olacak.

Evrenin Tanrısı bunu size kişisel olarak sağlamak için orada değildir. Bunun yerine, bir ilişkiler ağı, zaten var olan bir ağ, o kadar büyük ve o kadar geniş kapsamlı ki onu entelektüel olarak anlayamayacağınız bir ağ aracılığıyla sağlanır. Ama bunu doğrudan deneyimleyebilirsiniz ve gerçekten de deneyimlemelisiniz.

İnsanlar mevcudiyeti, ruhsal bir mevcudiyeti deneyimlemekten bahsettiklerinde, gerçekten kastettikleri şey Ruhsal Ailelerinin mevcudiyetidir – bu büyük keşifte size yardımcı olmak için burada olan belirli grup, sizi dünyaya gönderen bir grup, özünde çok daha derin bir düzeyde bağlı olduğunuz bir grup.

Dünyadaki insanlarla kalıcı ilişkiler kurabilirsiniz, onlarla sözleşmeler yapabilir ve onlarla bağ kurabilirsiniz, kendinizi onlara arzu veya korkudan dolayı bağlayabilirsiniz, hatta onlardan bir veya daha fazlasıyla evlenebilirsiniz ama sahip olduğunuz bağ Manevi Ailenizle daha derin ve daha yaygındır. Sizin dünyadaki deneyiminiz üzerine inşa edilmemiştir, çünkü siz gelmeden önce kurulmuştur ve bu yaşamdan ayrıldıktan sonra da var olacaktır.

Manevi Aileniz, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajın en büyük öğretilerinden biridir ve evrendeki daha geniş bir zeki yaşam panoraması içinde maneviyatın ne anlama geldiğinin bir ifşasıdır. Manevi Aileniz sadece insan değil aynı zamanda diğer ırkları da temsil eden bireyleri içerir. Tanrı’nın Amacı sadece insanlığı birleştirmek ve yüceltmek değil, evrendeki tüm zeki yaşamı birleştirmek ve yüceltmektir.

O bu yüzden sizin için anlaşılmazdır. Bu nedenle mevcut dinlerinizin, dini anlayışınızın ve dini öğretilerinizin çok ötesine uzanır. Çünkü o, Tanrı’nın evrenin kendi içindeki Planını temsil eder.

Bunu şimdi anlamanız önemlidir, çünkü insanlık uzayın eşiğinde durmaktadır ve hem şimdi hem de gelecekte akıllı yaşamın bu Büyük Camia’sından gelen çeşitli güçlerle mücadele etmek zorunda kalacaktır.

Bu, şu anki endişelerinizin ve meşguliyetlerinizin ötesindedir, ancak bu dünyada neden burada olduğunuzla ve dünyanın kendisinin nereye gittiğiyle ve insanlığın gelecekte karşılaşacağı büyük zorluklarla – bir bütün olarak insanlığın daha önce mücadele etmek zorunda kaldığı zorlukların ötesinde zorluklarla, ilgisi var.

Tanrı’nın evrendeki Çalışmasını anlamak için Manevi Ailenizin anlamını ve gerçekliğini düşünmeniz gerekir. Yalnızca insanlığa bağlı olsaydınız, Tanrı’nın Planı sizi evrendeki yaşamla ilişkilendirmezdi. Gördüğünüz ve bildiklerinizin ötesine uzanan bir kumsalda bir çakıl taşı, bir kum tanesi gibi olan bu tek dünyanın ötesinde yaşamla gerçek bir bağınız olmazdı.

Evrendeki kurtuluş yalnızca insanlık için değildir. Tek başına bu küçük gezegen için değil. Kesinlikle tek bir kişi için değil. Yine, bu farkındalık ve ilgi alanınızın ötesine uzanır. Ama kim olduğunuzla ve neden burada olduğunuzla ilgisi vardır.

Esasen, yaşadığın zamanlara hizmet etmek için buraya gönderildiniz. Hizmetiniz yalnızca anlayışınız ve diğer insanlarla olan belirli faaliyetleriniz ve ilişkileriniz dahilinde genişlemez. İnsanlığın evrimini desteklemek ve insanlığı akıllı yaşamla dolu olan Büyük Camia’da ortaya çıkması için hazırlamaya yardımcı olmak için bunun ötesine uzanır.

Burada insanların dini inançlarının ve anlayışlarının nasıl bu kadar eksik olduğunu, nasıl sadece büyük bir tahmin olduklarını ve dünyadaki gerçek amaçlarının ve değerlerinin yalnızca küçük bir bölümünü kapsayabileceğini görebilirsiniz.

Tanrı’nın İradesi, insanlığın akıllı yaşamla dolu olan Büyük Camia’ya özgür ve egemen bir ırk olarak, yabancı manipülasyon ve tahakkümden bağımsız olarak ortaya çıkmasıdır. Bu, belki de hiç düşündüğünüz, önemli olduğunu düşündüğünüz ya da bugün sizi ilgilendiren diğer sorunlar ve konularla ilgili olarak öncelik vereceğiniz bir sorun değildir.

Ama bu insanlığın kaderini temsil ediyor. Çünkü bu özgürlük ve bu egemenlik ve bu bağımsızlığı, özgürlüğün nadir olduğu ve kaynaklar için rekabetin yaygın ve şiddetli olduğu bir evrende kurmak ve savunmak zor olacaktır.

Kendinizi bu kadar küçük bir ışıkta görüyorsunuz ve anlayışınız çok eksik. Ama Tanrı bunu anlıyor. Bu anlaşılabilir.

Daha büyük bir yaşamdan buraya çok daha küçük bir varoluşa geldiniz ve dünyadaki bu varoluşa uyum sağlamak için eski farkındalığınızın ve yeteneklerinizin çoğunu kaybettiniz. Eğer gerçek doğanızı kavrayacaksanız, dünyadaki daha büyük çalışmanızı kavrayacaksanız ve dünyanın hareketini kavrayacaksanız, insanlığın kaderini kavrayacaksanız, bu farkındalığın ve bu yeteneklerin çoğu yerleşmeli ve yeniden kazanılmalıdır.

Dünya dinleri bunu tam olarak açıklayamaz, çünkü onlar insanlığın henüz bu büyük eşiğe ulaşmadığı bir zamanda verilmiştir. Onlar dünyada nasıl yaşanacağı ve nasıl insan birliğinin, insan işbirliğinin ve insan şefkatinin teşvik edilmesi için bir temel, ahlaki ve etik bir temel oluşturmaları için verildi. Onlar bir kabilenin veya tek bir grubun alanının ötesinde daha büyük bir insan uygarlığının temelini attılar.

Ancak sizi Büyük Camia’da ortaya çıkmanın büyük eşiğine hazırlayamazlar. Ve şu anda kendi içlerinde ve aralarında çok parçalanmış ve bölünmüş oldukları için, tarihin ve kültürün ağırlığı göz önüne alındığında, insan özgürlüğünü, birliğini ve işbirliğini etkili bir şekilde teşvik etmek artık onlar için çok zor.

Görüyorsunuz, hayatınız artık sadece tek bu dünyada değil. Kaderiniz sadece tek bu dünyada değil. İnsanlık, akıllı yaşamınla dolu olan Büyük Camia’da ortaya çıkıyor. Temas başladı. Ancak bu Temas zayıf ve bölünmüş bir insanlıktan yararlanmak için ve müdahale etmek için burada bulunan tehlikeli ırklarla temastır.

İnsanların büyük çoğunluğu, bugün dünyada meydana gelen bu Müdahalenin doğasını tanımak için, bu büyük meydan okumayı görmek için kendileriyle, mevcut durumlarıyla ve birbirleriyle olan çatışmaları ve çekişmeleriyle fazlasıyla meşgul.

Manevi Aileniz sizinle. Dünyada sizi arayan başka kişiler de var ve siz onları arıyorsunuz çünkü bunu yapmanız doğaldır. Birbirinize karşı büyük bir çekim vardır.

Size çekici gelen veya sizi etkileyen herkesin Manevi Ailenizin bir parçası olduğunu düşünmeyin. Kişisel çekiciliğin büyük ağırlığı bile, dünyadaki misyonunuzun ve amacınızın bir parçası olmaya kaderinde olan bu belirli kişilerle olan bu bağlantının daha derin anlamını ve yaygın doğasını açıklayamaz.

Henüz onları tanıma ya da sizi meşgul eden ve sizi ilgilendiren diğer pek çok cazibe merkezinden ayırt etme becerisine sahip değilsiniz. Fakat İlim ile güçlendikçe, düşünen dünyevi zihniniz ile daha derin ruhsal Zihniniz, Tanrı’nın sizde yarattığı Zihin arasında bir bağlantı kurmak için İlime Giden Adımları attıkça, o bu bireyleri size çekecektir.

Dünyanın diğer tarafında olsalar bile, siz ikiniz birbirinize giden bir yol bulmaya çalışırsınız. Ve birden fazla olacaklardır, çünkü bu sadece bir evlilik, iki kişi arasındaki bir birliktelik anlamına gelmiyor, ama daha büyük bir birliktelik olsa da, evliysen, sadece bir kişi olacak. Yine de daha büyük bir iştirakınız vardır. Bu sizin Manevi Ailenizdir. Bu sadece tek bir kişiyle aşk değildir.

Bu dünyanın ötesinde, size rehberlik edecek ve size yardımcı olacak – korkularınızda veya arzularınızda kendinizi kaybetmemenize ve hayatınızı daha büyük bir vaatte bulunmayan durumlara ve ilişkilere vaktinden önce vermemenize destek olmak için; kendinizi hazırlamak için ve temelinden değişen bu dünyada daha büyük bir yaşam için bir temeli oluşturmada ihtiyaç duyacağınız gücü, cesareti, sabrı ve tahammülü size verecek olanlar olacaktır.

Pek çok farklı gelenekten birçok insan, Tanrı’ya boyun eğmeye, Tanrı’yı takip etmeye, Tanrı’nın belirlediği şeyi takip etmeye, dinin ilkelerine uymaya, eski hikayelere inanmaya, Peygamberlerin, azizlerin ve kutsal kişilerin hayatlarına inanmaya teşvik edilir. Ve tabii ki, insanlar bunu reddediyor ya da değişen derecelerde şevk ve bağlılıkla deniyor.

Ancak maneviyatınızın gerçek doğası, dünyada hizmette olmak, buraya Kadim Evinizden bir şeyler getirmek, insanlığın geleceğini, evrimini, birliğini, şefkatini ve dünyaya olan özenini desteklemek içindir.

Tanrı sizden nefret ettiği ya da sizi reddettiği ya da günahkâr olduğunuz için burada değilsiniz. Elbette hayatınız hatalarla dolu, çünkü henüz İlim’e bağlı değilsiniz. Elbette birçok hata yaptınız çünkü henüz bu hataları yapmanıza engel olacak, sizi koruyacak ve gelecekte size rehberlik edecek İlim’i keşfetmediniz.

Tabii ki Tanrı bunu bilir ve sizi hatalarınızdan dolayı suçlamaz. Ancak, yaşamınızın daha derin hakikat şeridi, size rehberlik etmek ve sizi korumak ve sizi dünyadaki daha büyük çalışmalarınıza yönlendirmek için Tanrı’nın size yerleştirdiği daha büyük Zeka olan kendi içinizdeki İlim ile temas kurmanız esastır. Bu, dünyanın ötesindeki ve dünyanın içindeki Manevi Ailenizin varlığını deneyiminize ve farkındalığınıza getirecektir.

Buradaki hayatınız sadece Tanrı’ya ibadet etmek veya Tanrı’yı memnun etmek değildir. Çünkü Tanrı sadece, ve gerçekten buradaki görevinizi yerine getirebilirseniz, dünyadaki daha büyük hizmetinizin farkına varabilirseniz, bu daha büyük çalışmayı keşfetmek ve onu devam ettirmek için kendinizi özgür kılabilmek için hayatınızı odak, uyum ve düzene getirebilirseniz, ve bunu mümkün olduğunca şefkat ve bilgelikle yaparsanız, memnun olacaktır.

Bunu yapmak için dindar biri olmanıza gerek yok. Sizin için uygun olsa da, bunu yapmak için bir dinin parçası olmanıza bile gerek yok. Buradaki büyük amacınızın anlamını belirleyen, kişinin dini bir kuruma veya öğretisine bağlılığına dayanmaz.

Söylediğimiz gibi, bu amaç, deneyiminizde ve onu ifade etmenizde ilerlemiş olsanız bile gizemli kalacaktır. Hristiyan olabilirsiniz. Budist olabilirsiniz. Müslüman olabilirsiniz. Bir Zerdüşt olabilirsiniz. Hindu olabilirsiniz. Yine de daha büyük amacınız bu tanımların ötesindedir, çünkü o insan tarafından değil, tarih tarafından değil, geleneklerle değil, yalnızca Tanrı tarafından belirlenir. Bu gelenekler dahilinde veya onların ötesinde hizmet edebilirsiniz, ancak bunların kendileri belirleyici konular değildir.

Elbette insanlar bunu anlamıyor. Onlar, dini taahhütlerinizin ve görüşlerinizin kim olduğunuzu belirlediğini ve hatta Tanrı ile ilişkinizi tanımladığını düşünüyorlar – kurtulup kurtulamayacağınız, kurtulup kurtulamayacağınız, bir nihai noktada tercih edilip edilmeyeceğiniz konusunda. Ama bu bir insan icadıdır. Bu bir insan bakış açısıdır. İnsan psikolojisinden, insan ihtiyaçlarından, insan korkularından, insan arzu ve özlemlerinden doğar.

Gerçek amacınız Tanrı tarafından yaratılmıştır. Bir insan icadı değildir. Sizi dünyadaki yaşamla ve evrendeki yaşamla birleştirir. Çünkü kurtuluşun gerçekte ne olduğunu, nasıl başarılabileceğini ya da ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. Kadim Evinizin neyi temsil ettiğini bilmiyorsunuz. Eğer düşünürseniz, sadece şimdi deneyimlediğiniz şeyin daha iyi bir versiyonu olduğunu düşünüyorsunuz.

Tanrı’nın Amacı ve Yaratılışının gerçekliği vardır ve sonra insan anlayışının ve insan psikolojisinin sınırları vardır. Buradaki farkı asla unutmayın, çünkü eğer unutursanız, sınırlarınızı aşarsınız ve kendi cehaletinizin veya varsayımınızın doğasını görmezsiniz.

Bu açıklığı ve bu tevazuyu korumak önemlidir. Sizin ilerlemeniz ve dünyada bir uyumsuzluk gücü, diğer insanları inciten bir güç, aslında Tanrı’nın İradesine ve Planına karşı çalışan bir güç olmanızı engellemeniz için çok önemlidir.

Din, tarih boyunca, her kültürde ve her dini gelenek içinde bu ihlallerden suçlu olmuştur. Bu, cahillerin çok derin olanı varsaymaya çalışması sorunudur. İnsanların, insan psikolojisinin doğasında bulunan çatışmalara göre, insani değerlere ve beklentilere göre Tanrı’nın İradesini, Amacını ve Varlığını belirlemeye çalışırken yaptıkları yanlış ve hatadır.

Tanrı bu sınırlamayı anlıyor, ancak çoğu insan anlamıyor. Tanrı, içinde bulunduğunuz sıkıntıyı ve neden içinizdeki İlimin rehberlik eden varlığı olmadan, yalnızca hatalar yapabileceğinizi ve yalnızca yanlış veya eksik sonuçlara varabileceğinizi anlar.

Manevi Ailenizin sizinle olmasının nedeni budur. Bu nedenle, bugün dünyada olan belirli kişilerle bir kaderiniz var. Manevi Ailen sizinle olduğu için sizinle bir mevcudiyetin olmasının nedeni budur.

Bu nedenle, size rehberlik etmek ve sizi yönlendirmek ve ciddi bir hata yapmak üzereyseniz sizi uyarmak için Öğretmenler görevlendirilmiştir. Onlar hayatınızı kontrol etmezler, ancak olumlu bir etki, kurtarıcı bir etki, size büyük bir güvence, büyük bir güç ve büyük güven veren ve onların varlığı olmadan ve onların etkisi yapacağınız felaketli hatalardan kaçınmanıza yardımcı olan bir etki olmak için buradalar.

Dünyada yaşarken, her zaman felakete yol açarsınız. Her zaman hayatınızı vaktinden önce verme veya işiniz veya kişisel ilişkileriniz yoluyla bir tür köle anlaşmasına girme riskiyle karşı karşıyasınız. Daima başkalarının etkisine, taleplerine ve beklentilerine tabisiniz.

Düşünceleriniz ve inançlarınız, çevrenizdeki insan toplumunun tutkuları, varsayımları ve talepleri tarafından, büyük ölçüde kontrolünüz dışında oluşturulur. Tanrı’nın Yaratımı olmak yerine, yalnızca kültürünüzün, değerlerinin ve beklentilerinin ve dini etkilerinin ve eğilimlerinin bir ürünü olursunuz.

Dünyanın senden yaptığı bu. Dünya sizi bu şekilde gerçek doğanızdan çok farklı ve yabancı bir şeye dönüştürüyor. Dünya düşüncelerinizi, inançlarınızı, bağlılıklarınızı, tutumlarınızı ve önyargılarınızı böyle koşullandırır.

Kendin için düşündüğünü sanıyorsun, ama gerçekten kültürünün sana düşünmeyi öğrettiği şeye göre düşünüyorsun. Buna isyan etseniz bile, kendi kültürünüzde ve toplumunuzda bir asi olsanız bile, o cevabınızı belirlemektedir. Ondan kurtulduğunuzu sanıyorsunuz, ama yine de sizi yönetiyor. İster kabul edin ister karşı çıkın, uğraşlarınız yine de belirleniyor.

Bir asi, kendi kültürüne bağlı olan biri kadar köle olabilir. İliminiz gerçekten içinizde ortaya çıkmaya başlayıncaya kadar, sizi daha derin ve daha gerçek eğilimlerinizden ayıran ve sizi dünyada var olmak için daha büyük amacınızla hiçbir ilgisi olmayan insanlara ve durumlara bağlaya, sizi farklı ve yabancı bir şeye dönüştüren kısıtlamalardan, inançlardan, kültür, aile ve hatta dinin ezici ağırlığından kurtulamazsınız.

Manevi Ailenizin bir etkisinin ve mevcudiyetinin olmasının nedeni budur. Çünkü bu etki ve bu mevcudiyet olmadan, yalnızca kültürünüzün bir ürünü olurdunuz. İster uyumlu olun ister isyan edin, yine de kültürünüzün bir ürünü olacaksınız. Düşünceniz size ait olmayacak. Değerleriniz size ait olmayacak. Gerçek doğanı bile bilmeyeceksin. Ve dürüstlüğe ve kişisel başarıya değer verseniz bile, gerçek dürüstlük erişemeyeceğiniz bir yerde olacaktır.

Devletiniz size özgürlükler verse bile, varlıklı olsanız bile, kültürünüzde ve ulusunuzda kişisel ilerleme fırsatlarınız olsa bile, yine de diğer güçlerin kölesisiniz. Cinsel dürtülerinizin kölesisiniz. Finansal ihtiyaçlarınızın kölesisiniz. İhtiyaç duyduğunuzu düşündüğünüz başkalarının onayına ihtiyaç duyan bir kölesiniz.

Hazır olmadan evlenmeye yönlendiriliyorsunuz. Bu sorumluluğu üstlenecek kadar gerçekten olgunlaşmadan önce çocuk sahibi olmaya yönlendiriliyorsunuz. Dünyadaki daha büyük hizmetinizi hiçbir şekilde destekleyemeyen çalışma biçimlerine sürükleniyorsunuz. Değerleri size ait olmayan gruplara ve bağlılıklara sürülüyorsunuz. Farkındalığınızda ortaya çıksa bile, zamanınızı ve kaynaklarınızı ve hatta bağlılığınızı daha büyük amacınızın bir parçası olmayacak şeylere adamaya yönlendiriliyorsunuz.

Tanrı’nın dünyadaki gerçek Varlığı, Amacı ve faaliyetiyle pek ilgisi olmayan Tanrı inançlarını üstlenmeye yönlendiriliyorsunuz. Vücudunuzla, kişiliğinizle, özelliklerinizle, inançlarınızla, doğanızın özellikleriyle kendinizi tanımlamaya yönlendiriliyorsunuz – bu arada gerçek yaşamınız, amacınız ve doğanızın daha büyük deneyimini kaçırıyorsunuz.

O halde dünyadaki bu kuvvetlerin gücünü küçümsemeyin. Başkalarına tarafsızca bakabilirseniz, onların muazzam etkisini göreceksiniz. Kapsamlı etkilerini göreceksiniz. İnsanları sefalet ve kölelik yaşamlarına nasıl koşullandırdıklarını ve mahkum ettiklerini ve dinin bile hükümetler tarafından nasıl bir silah olarak kullanıldığını göreceksiniz. Tanrı inancı bile şimdi politikleşiyor ve yozlaşıyor.

Ya sosyal şartlanmanıza hizmet edersiniz ya da Tanrı’nın içinize yerleştirdiği daha büyük amaca hizmet edersiniz. Ya sosyal şartlanmanızı takip edersiniz ya da İlim’i takip etmeyi öğrenirsiniz. Çünkü bu, sizi özgürleştirmek ve size rehberlik etmek ve sizi daha büyük bir yaşama hazırlamak için Tanrı’nın içine yerleştirdiği güçtür, ki buradaki kaderiniz budur.

Düşünceleriniz ve anlayışınız, tutkulu inançlarınız – bunlar İlimin arkasında bir pozisyon almalıdır. Bu daha büyük amacı keşfetmekte özgürseniz ve şu anda bile sizinle birlikte olan Manevi Ailenizin varlığını deneyimlemekte özgürseniz, İlim şimdi size rehberlik etmelidir, tutkulu inançlarınıza veya büyük varsayımlarınıza veya iştiraklarınıza değil.

Burada, daha derin manevi gerçekliğinizin doğası ve Tanrı’nın dünyadaki varlığı, Amacı ve etkinliği hakkında daha büyük bir anlayış, daha büyük bir deneyim kazanma fırsatına sahipsiniz.

Tanrı, yalnızca bu tek dünyaya odaklanmış değildir, ancak zeki yaşam ile dolu olan bu Büyük Camia’da yaşayan sayısız varlık ırkında her yerde ayrılmış olanları kurtarmak için evrenin her yerinde bir Büyük Cazibe’yi harekete geçirmiştir – çok büyük, çok derin bir Plan, hiçbir bireyin anlayamayacağı kadar geniş ve kapsayıcı. Siz bunun bir parçasısınız.

Bu inancın ötesinde. Bu varsayımın ötesinde. Ama deneyiminizin ötesinde değildir, çünkü sizi samimi ve uygun bir şekilde içerir.

Eğer Gizem ile yaşayabilirseniz, hayatınızı açık bırakabilirseniz, Tanrı’nın içinize yerleştirdiği İlimin gücüne ve mevcudiyetine karşılık verebilirseniz, varsayım olmadan, çevrenizdeki her şeyi kontrol etmeye ihtiyaç duymadan, katı inançlara bağlı kalma ihtiyacı duymadan ilerleyebilirseniz o zaman devam edebilirsiniz. O zaman öğrenebilirsiniz. O zaman sadık olmanız gereken içinizdeki daha büyük güce teslim olabilirsiniz.

O artık sizin öğretmeniniz. Artık sizin rehberiniz. Size yaşamın gerçek anlamını ve İlahi olan ile ilişkinizi ve bu dünyada kim olduğunuzu, burada ne yapmak için bulunduğunuzu ve diğer tüm çekicilik türlerinin arasında size yardımcı olmak için dünyaya gönderilenleri nasıl tanıyacağınızı gösterecektir. Sizi şartlanmanızın hakimiyetinden kurtaracak ve size görmeniz için gözler ve işitmeniz için kulaklar verecektir.

Sadece bu daha büyük farkındalık, bu artan farkındalık, bu alçakgönüllülük, bu açıklık ile bir İsa’nın veya bir Muhammed’in veya bir Buda’nın ya da dünya içinde İlim’i canlı tutmak için ve insanlığın ilerlemesine yardım etmek ve desteklemek için, insan uygarlığını kurmak ve insanlığı hem dünyada hem de Büyük Camia’nın kendisindeki büyük geleceğine hazırlama için dünyaya gönderilen tüm büyük azizlerin ve Elçilerin hayatını kavrayabilirsin.
Dünyada Tanrı’dan Yeni Bir Mesaj var. Tanrı’nın dünyaya şimdiye kadar gönderdiği tüm Mesajlarla yankılanır. Ve yine de daha önce insanlığa verilmiş olanın ötesinde bilgelik, içgörü ve kavrayış sunar.

Çünkü şimdi Büyük Camia’nın eşiğinde duruyorsunuz. Özgürlüğünüzü orada sürdürme umudunuz varsa, bu daha büyük yaşam panoraması karşısında aptal ve bölünmüş olamazsınız. Dünyanın ve dünya halklarının kontrolünü ele geçirmeye çalışan dünyaya müdahale eden başka güçler var. Başkaları tarafından değer verilen güzel bir gezegende yaşıyorsunuz. Evrendeki bir mücevher olan, yağmaladığınız ve sömürdüğünüz bir dünyada yaşıyorsunuz. Ve diğerleri bu dünyayı ve bu kaynakları kendileri için korumak için müdahale etmeye çalışıyor.

Sizler güzel bir yerin aptal kahyalarısınız. Onu korumak ve himaye etmek ve akıllıca kullanmayı öğrenmek için birleşmelisiniz, yoksa kesinlikle kaybolacaktır. O kesinlikle başkalarına kaybedilecektir.

Doğayı anlarsanız, burada ne söylendiğini anlayacaksınız. İnsanlık bu dünyadaki üstünlüğünü kaybedebilir, başkaları tarafından yerinden edilebilir, köleleştirilebilir ve başka güçler tarafından ele geçirilebilir.

Bu, elbette, ilgi alanınızın ve hatta fikirlerinizi aşıyor, ama bu, insanlığın yaklaşmakta olduğu büyük eşik. İşte Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj, farkındalığınızı artırmak, dünyadaki gerçek çıkmazınıza ve tüm insanlığın çıkmazına ve önümüzde uzanan büyük zorluklara ve fırsatlara gözlerinizi açmanız için sizi uyarır ve onları gözler önüne serer.

Bu kehanete cevap veremezseniz, göremezseniz, sosyal ve dinsel şartlanmanızın ağırlığı nedeniyle önyargılı fikirleriniz yüzünden onu göz önünde bulundurmazsanır, o zaman inançlarınızı ileri sürerek, ulusal gururunuzu ortaya koyarak, geleceğe kör ve hazırlıksız girersiniz, ve fakat dünyadaki daha büyük güçlerin özgürlüğünüze ve burada yaşayan herkesin özgürlüğüne karşı olan daha büyük meydan okumasına farkında olmadan.

Manevi Aileniz vardır. Sizin için oradalar. Kendinizi ona açabilirseniz o bu güçlü bir etkidir. O insanlığın henüz kavrayamadığı Büyük Planın parçasıdır. Bütün dünya dinlerini buraya getiren ve başlatan Büyük Plan’dır. Tarih boyunca insanlar tarafından değiştirilmiş, başkalaştırılmış ve kötüye kullanılmış olsalar bile, onların daha büyük amaçları bir Büyük Planı, dünyada sadece bir kaçının herhangi bir derecede gerçek açıklıkla kavrayabileceği bir Planı temsil eder.

Tanrı’ya hizmet edecekseniz, Tanrı’yı tanıyormuş gibi davranmayı bırakmalısınız. Tanrı’nın Varlığını, Amacını ve dünyadaki faaliyetini anlıyormuş gibi davranmayı bırakmalısınız. Bunu yapmak için alçakgönüllülüğe sahip olmalısınız. Bunu yapmak için dürüst olmalısınız. Bunu yapmak için kısıtlamaya sahip olmalısınız.

Gerçeği bildiğinizi düşündüğünüzde, gerçek sizden kaçar. Dünyada Tanrı’nın İrade ve Amacını bildiğinize inandıktan sonra, dünyadaki Tanrı’nın İrade ve Amacını dinlemeyi bırakacaksınız. Cevabınız olduğunu düşündüğünüzde, sorulması gereken soruları sormayı bırakacaksınız. Kör, aptal ve ahmak olacaksınız ve İlahi olanla bağlantınızı kaybedeceksiniz. Hem içinizde hem de ötenizde akan Tanrı’nın Hikmetine ve Rehberliğine kapıyı kapatacaksınız.

Bunun olmasına izin vermeyin. Kendi kültürünüzün bir ürünü olmayın. Kendinizi dünyadaki hakim güçlerin kölesi etmeyin. Kendinizi tuzağa düşürmeyin ve sadece katı inançlara sahip olmanın kolaylığını yaşamayın. Başkalarının talepleri ve öğütleri sizi cezbetmesin ve sürmesin.

Dünyada tüm insan birlikteliklerinizi aşan daha büyük bir bağlılığa sahipsiniz. Tanrı’ya daha büyük bir bağlılığın var, sadece bu dünyanın Tanrısı değil, içinde yaşadığın Büyük Camia’daki tüm yaşamın Tanrısı olan, çok çeşitli ve sizden çok farklı, sayısız ve sayısız varlık ırkına sahip bir evrendeki tüm yaşamın Tanrısı olan.

Tanrı’yı şimdi anlamak için, hatta bir yaklaşıma sahip olmak için, Tanrı’yı bu daha büyük bağlamda, Büyük Camia’nın bir Tanrısı olarak düşünmelisiniz, tarihinizin bir Tanrısı değil, sadece büyük hikayelerinizin ve trajedilerinizin bir Tanrısı değil, Evrendeki yaşamın tamamının Tanrısı , basitçe insani hırslarınızı, değerlerinizi ve eğilimlerinizi yansıtan bir Tanrı değil, tüm bunların ötesinde bir Tanrı.

İnsanlar Tanrı’nın kendileri gibi olmasını, değerlerini, zekalarını, psikolojilerini ve ihtiyaçlarını, endişelerini, korkularını ve özlemlerini yansıtan bir tür süper insan olmasını isterler. Ancak tüm evrenin bir Tanrısı bu beklentileri nasıl karşılayabilir? Tanrı’dan Tanrı’dan başka bir şey olmasını istiyorlar. Tanrı’nın insan beklentisinin gerçekleşmesini istiyorlar. Tanrı’nın insanların belirlediği kriterleri karşılamasını istiyorlar.

Açıkça, bu yanlıştır. Açıkçası, bu olamaz. Açıkçası, bunu anlamaya, görüşlerinizi ılımlılaştırmaya, ve gerekirse bunu anlama özgürlüğüne sahip olmalı ve kendiniz için derinlemesine düşünmelisiniz.

Elbette bu sadece bir insan hatası değil. Evrenin her yerinde ırkların yaptığı bir hatadır. Ayrılığın sonucudur. İlimsiz yaşamanın sonucudur.

Tanrı, tüm akıllı varlıklara İlim yerleştirmiştir. Bu nedenle, İlim çağrısı ve İlim Yolu, dinin daha evrensel anlamda ne anlama geldiğidir. “Evrende din nedir?” diye sorarsanız bu, İlim Yolu ve İlimin çağrısıdır, çünkü bu, Tanrı’nın tüm akıllı yaşam içine yerleştirdiği kurtuluş çağrısıdır.

Bireylerin aldıkları biçim ya da kültürlerinin ya da fiziksel çevrelerinin görünümü, fiziksel görünümleri ya da bireysel ya da kolektif istekleri ne olursa olsun, bu, tüm akıllı yaşamın içindeki daha büyük bir çağrıdır.

Bu, sizin içinizdeki çağrıdır. O inancı ve dini aşar. İnsan anlayışını aşar. İnsanlık tarihini aşıyor. Ve yine de içinizde basit bir güç, büyük bir çekim, ruhun büyük bir özlemi olarak yaşıyor.

Çok basit ve net, çok tekdüze ve çok eksiksiz. O korkularınız veya arzularınız tarafından etkilenmez. Taviz vermez. Sizin, kendinizin veya başka bir kişinin çıkarları için kullanabileceği bir şey değildir. O bu yüzden sizi kurtarır. O bu yüzden sizi kurtarır çünkü insan icadı ve manipülasyonunun ötesindedir.

Onu sadece bilmek için takip edebilirsiniz. Ancak onun talimatlarını yerine getirirseniz onun bilgeliğini ve gücünü görebilirsiniz. Kendinizi ona karşı veya ondan uzaklaşmaktan alıkoymak için ancak kendinizi kısıtlamayı öğrenebilirsiniz.

Manevi çalışmanızın ve uygulamanızın anlamı budur: İlime Giden Adımları Atmak. Çünkü sadece İlim neden burada olduğunuzu, kiminle tanışmanız gerektiğini ve neyi başarmanız gerektiğini bilir. Çünkü İlim, Tanrı’nın armağanıdır, şimdi keşfetmeye başladığınız bir armağandır.