Dini Şiddet

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

Religious Violence

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Tanrı’nın Elçisine vahiy edildiği üzere
Marshall Vian Summers
2 Kasım 2014
Boulder, Kolorado, ABD

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Dini şiddet, insanlığın üzerinde, her zaman var olan, periyodik olarak çok aşırı olan, dünya çapında yüzyıllardır yuygulanan bir musibet olmuştur.

Bu bir sorundur, çünkü din bu güçler, o gruplar ve uluslar tarafından kullanılır, iktidar ve tahakküm peşinde olmak, dini bir gerekçe olarak, bir sebep olarak, bir amaç olarak kullanmaktır.

Fakat bu olamaz, görüyorsunuz ya, çünkü Tanrı tüm dünyanın dinlerini başlattı çünkü Tanrı herkesin bir öğretiyi veya bir öğretmeni takip edemeyeceğini biliyor.

Dolayısıyla kâfirleri cezalandırmak Tanrı’ya karşı suçtur. Dininize cevap veremeyenleri kınamak, bir yanılma, kibir ve Tanrı’ya karşı suç anlamına gelir.

Tanrı, herkesin bir öğretiyi veya bir öğretmeni takip edemeyeceğini bilir ve bu yüzden insanlık tarihinde farklı kritik zamanlarda Tanrı yeni Öğretiler başlattı ve Melekler Meclisinden Dünyaya Elçiler gönderdi. Her biri insan uygarlığının inşasına çok önemli bir şey katıyor. Her birinin insan liderliğinin elinde aşırı ve çarpıtılmış olan diğerlerine karşı bir denge olması amaçlanmıştır.

Dini şiddet şu anda dinleri içten ayırıyor ve her an başkalarına ve birbirlerine saldırmaya hazırlanıyor. Azalan kaynakların ve şiddetli hava koşullarının ve değişen dünya ortamının olduğu bir dünyada, dini şiddet potansiyeli çok büyüktür.

Bu yüzden Tanrı tekrar konuştu, dünyanın dinleri hakkındaki gerçeği, Kaynaklarının gerçeğini, amaçlarının gerçeğini, onları neyin birleştirdiğini ve birbirlerini anlamalarını neyin gerektirdiğini söylemek için tekrar konuştu.

Tanrı, dünya dinleri arasındaki ayrımı sona erdirmeyi, onları aynı kılmak için değil, hepsinin daha büyük bir anlayışın bileşenleri olduğunu kabul etmeyi amaçlamaktadır.

Ancak Tanrı tüm dünyanın dinlerini başlatmış olsa da, zamanla hepsi insan tarafından değiştirildi – uyarlama yoluyla değiştirildi, yolsuzluk yoluyla değiştirildi, yanlış anlama ve yanlış kullanımla değiştirildi, kültürle evlendirildi, hükümetler tarafından saldırganlığı ve insanların boyun eğdirilmesini haklı çıkarmak için kullandı. Kutsal ve kutsal olan şey kirlendi.

Bugün dünyada, [saf] din, insanları birleştirebilecek tek büyük şey olarak duruyor, ancak sadece doğru anlaşıldığı takdirde, ancak Kaynağı, amacı, anlamı ve yönü anlaşılırsa. Bu anlayış olmadan, din daha sonra zulüm, şiddet ve ceza için nihai gerekçe haline gelir.

Bu nedenle, Yaradan’ın niyetini, Cennetin İradesini çok net bir şekilde anlayabilmeniz için bazı şeyleri açıklığa kavuşturmalıyız.

İlk olarak, tüm büyük Habercilerin Melekler Meclisi’nden geldiğini anlamalısınız – yarı insan, yarı kutsal, dünyaya geldiklerinde. Sıradan insanlar değiller, tanrılar da değiller. İsa, Buda, Muhammed, aynı Meclis’ten geliyorlar, görüyorsunuz ya. Dolayısıyla, doğru bir şekilde anlaşılır ve uygulanırsa Öğretileri arasında bir çatışma olamaz.

Daha sonra, ne kadar zarif ve harika olursa olsun, herkesin aynı öğretiyi ve öğretmeni takip edemeyeceğini anlamalısınız. Tanrı bunu anlıyor elbette, ama insanların kafası karışık. Bu nedenle, doğru bir şekilde anlaşılır ve uygulanırsa büyük gelenekler arasında çekişme olamazdı.

Çünkü Tanrı bilgedir ve insanlık aptaldır; çünkü insanlar bir an için yaşıyor ve kendilerini geçmişle ilişkilendiriyorken, Tanrı insan ailesinin yönünü ve kaderini anlıyor.

Daha sonra, din adına ceza, işkence, zulüm veya ölüm olamayacağını anlamalısınız. Bu, Tanrı’nın niyetinin ve Amacının ihlalidir. Cennete karşı bir suçtur, görüyorsunuz ya. İnsanlar başka nedenlerle cezalandırılır, ancak Tanrı ya da din gerekçe gösterilmiştir. Bu bir iğrençliktir. Bunun bir istisnası olamaz. Tanrı adına cezalandıramaz, işkence edemez veya öldüremezsiniz.

Dolayısıyla kutsal bir savaş yoktur. Kutsal savaşçı yoktur. Başka nedenlerle savaşa gidiyorsunuz – güç, tahakküm, kaynaklar, kontrol, intikam için. Bunların din ile ilgisi yok.

Çünkü tüm gerçek din hoşgörü ve ılımlılığı öğretir. Bütün gerçek din alçakgönüllülük ve saygı duymayı öğretir. Bütün gerçek din şefkat ve affetmeyi öğretir. Bütün gerçek dinler yardım ve hizmeti öğretir.

Bunlar dinin en önemli bileşenleridir, çünkü insan ailesine hizmet eden budur. İnsanlığın yıkım ve umutsuzluğa düşmesini engelleyen şey budur. Sizi tarladaki hayvanların ve yaratıkların ötesine yükselten şey budur.

Dini savaş, fetih ve tahakküm için kullanmak iğrençtir. Cennete karşı bir suçtur, görüyorsunuz ya.

Bunu tanıtan herhangi bir kutsal metin orijinal değildir. Bunu din adına tanıtan herhangi bir öğreti sahte ve yanlıştır. Elçilerden birinden bile, bunu Tanrı ve din adına tanıtmak için yapılan herhangi bir bildiri bir hatayı ve bir yanlış anlaşılmayı temsil eder.

Elçiler’in hatasız olduğunu düşünmeyin, çünkü hepsi yol boyunca hatalar yaptı ve düzeltilmeleri gerekti.

İdeolojilerinizi takip etmiyorlar diye İnsanları cehenneme mahkum etmek, Cennete karşı bir hata ve suçtur. İnsanları kâfir oldukları için kınamak, bir yanlış anlaşılmayı temsil eder.

Eğer Tanrı’nın Lütfu’nu alamazlarsa, talihsizdirler ve cezalandırılmamalılar, onlara acınmalıdır. Eğer dinlerinden uzaklaşırlarsa, kınamaya değil yardıma ihtiyaçları vardır.

Dünyada kim Tanrı’nın her bir insan için ne istediğini söyleyebilir? Kutsal yazılar bunu içeremez çünkü Tanrı tüm dünya dinlerinin kaynağıdır, bu yüzden kesinlikle kutsal metinler ve öğretiler herkes için değil, sadece belirli insanlar için olmalıdır.

Dinin kötüye kullanılmasına neden olan insan kibri, insan affetmezliği, insan saldırganlığı, insan salaklığı ve cehaletidir.

Bu yüzden Tanrı’nın dünya için Yeni Vahiyinde bu düzeltmelere büyük önem verilmelidir, çünkü din yolsuzluk ve kötüye kullanma, şiddet ve boyun eğdirme yoluyla yok edilmektedir. Din şiddet içeren gruplar ve güç ve intikam arayışındaki insanlar tarafından kullanıldığından değeri, amacı, anlamı, Kaynağı her geçen gün kayboluyor.

Bu, büyük bir düzeltme gerektirir, ya da insanlık, özellikle azalan kaynaklarla ve değişen bir ortamla karşı karşıya kaldığında, başarısız olmaya ve zayıflamaya ve düşmeye devam edecektir.

Büyük işbirliği, büyük anlayış, büyük şefkat ve affetme olmalı. Ama görüyorsunuz ya, bunlar her dinin gerçekten desteklediği şeyler.

Fakat dini benimseyen insanlar bu şeyleri desteklemelidir. Bu onların vurgusu olmalı. Bu onların anlayışı olmalı. Yoksa inançlarını kötüye kullanırlar. Onu başkalarını ezmek için kullanacaklar. Onu düşmanlarını kınamak için kullanacaklar. Bunu diğer insanları bölmek ve fethetmek için kullanacaklar. Acımasız olacak. Kör olacak. Şiddetli ve baskıcı olacak.

Bu tür kibir ve cehalet bugün dünyada çok belirgindir ve insanlık tarihi boyunca, her çağda, her kültür tarafından uygulanmıştır.

Bu bir başarısızlık, görüyorsunuz ya- anlayamama, affetmeme, doğru çalışma ve uygulama başarısızlığı, Tanrı’nın Vahiylerinin iradesini, amacını ve anlamını ve neden verildiğini ve neden hepsi saf haliyle tanınmalıdırı anlama başarısızlığı.

Ancak saf halleri çoğu insan için kaybolmuştur. Devletin araçları haline geldiler. Saldırgan bireylerin ve grupların silahları oldular. Kılıç oldular. Hapishane ve zindan haline geldiler, Cehennem ve lanetin kendisi oldular.

Tanrı’nın Planının herkesi kurtarmak olduğunu, Cehennem ve Ayrılık deneyiminin zaman içinde geçici olduğunu anlamalısınız. Uzun ömürlü görünse de, zaman içinde geçicidir.

Çünkü kutsal bir kökeniniz ve kutsal bir kaderiniz ve dininiz vardır ve eğer doğru bir şekilde anlaşılır ve uygulanırsa din burada daha derin doğanızı hatırlamanıza ve tanımanıza yardımcı olur. Buradaki doğanıza ve tasarımınıza göre, insan ailesine, belirli yollarla hizmet etmek için dünyaya gönderildiğiniz gerçeği ile karşılaşmanıza yardımcı olacaktır.

Tanrı’ya ibadet etmek, kendinizi camide, tapınakta veya kilisede secde etmek ve bunları anlayamamak ibadetinizin doğru olmadığı anlamına gelir. Tanrı’ya iktidar, iyilik ve muafiyet arayışı içinde gelemezsiniz. Burada belirttiğimiz dinin gerçek niteliklerini kullanarak dünyaya hizmet etmek için dünyaya gönderildiniz.

Bu olmadan, din daha dünyevi, daha fazla ezilen, daha şiddetli hale gelecek, değişimin Büyük Dalgaları’nda büyük bir kargaşa ile karşı karşıya kalacağı için dünyada başarısız olacaktır. Dini gruplar kendilerini ve çevrelerindeki herkesi yok edecektir.

İnsanlar Tanrı’ya olan inancını kaybedecek. Şevklerini kaybedecekler. Onları kurtarmak için teknolojiye yönelecekler, onun tek kurtuluşları olacağını düşünecekler. Sarsıcı değişim ve kargaşa dünyasında Tanrı’nın Varlığı ve Tanrı’nın Gücü kaybolacaktır.

Bu yüzden Tanrı tekrar konuştu, görüyorsunuz ya, Saf Vahiy’i dünyaya getirmek, size bilgi düzeyinde din, keşfedilmeyi bekleyen, takip edilmeyi bekleyen, ifade edilmeyi bekleyen Tanrı’nın herkesin içine koyduğu daha derin Zekayı öğretmek için.

Tüm büyük dinler önemlidir, ama hepsi bu İlime giden yollardır, görüyorsunuz ya. Çünkü Yaradan’ınızla birleştiğiniz yer burasıdır. Sadece inanç veya ideoloji veya katı manevi uygulama ve gözlem yoluyla değildir. Tanrı’nın sizin içinizde koyduğunu takip ederektir, tamamen saf olan – kınama olmadan, kin olmadan, öfke olmadan – kınama olmadan. Bu, dünyada, bu gerçeklikte, fiziksel olarak Ayrılık içinde yaşarken bile, Tanrı’dan hiç ayrılmayan ve hala Tanrı ve Yaratılış ile bağlantılı olan parçanızı temsil eder.

İlim ile yeniden birleşmek, gerçek doğanızla yeniden birleşmektir. Sonunda bütün bir insan olmaktır. Kendinizi, insanlığı her fırsatta ezen ve yanlış yönlendiren inanç ve ideoloji zincirlerinden kurtarmaktır.

Dünyanın şimdi buna ihtiyacı var çünkü dünyanın hizmet etmek, insanlığı geçmişten çok farklı bir geleceğe hazırlamak, insanlığı evrendeki akıllı yaşamla karşılaşmaya hazırlamak için çok fazla şeye ihtiyacı var, bu dünyada bugün halihazırda yaşanmakta olan bir karşılaşma .

Birçoğu çağırılmalı, sadece orada ya da buradaki aziz birkaç kişi değil. Birçoğu çağrılmalıdır. Ancak bunun için hazırlıklı olmak, din anlayışınızın temizlenmesi, açıklığa kavuşturulması, bütün, saf ve otantik olması anlamına gelir yoksa bugün burada söylediğimiz her şeyi kötüye kullanmanırsınız. Hayatınızı ve sevdiklerinizin hayatlarını kurtaracak olan; uluslarınızı yenileyecek ve ilerideki zor zamanlarda onları koruyacak olan, size burada verdiğimiz gerçek mesajınızı anlamadan, bunu inkar edeceksiniz ya da kötüye kullanacak ya da eski inançlarınızla evlendirmeye çalışacaksınız.

Bu işbirliği çağıdır. Büyük bir işbirliği olmalı, yoksa insanlık ve insan uygarlığı başarısız olabilir.

Bu birçoğunun öngördüğü büyük bir dönüm noktasıdır. Bu zamanın sonu değildir. Bu dünyanın sonu değildir. Bu birçok insanın inandığı büyük Kıyamet Günü değildir. Bu İnsan ailesi için büyük bir dönüm noktasıdır, akıllı yaşam ile dolu evrendeki Büyük Camia da yaşadığınız halde insan özgürlüğü ve egemenliğinin bu dünyada korunup korunamayacağını belirleyecek olan bir dönüm noktasıdır.

Riskler muazzam. Hizmet çağrısı muazzam. Bu nedenle silahlarınızı bırakın. Kızgın söylemlerinizi ve kınamalarınızı bırakın. Kendinizi üstün görmeyi ve köktendinci fikirlerinizi bir kenara bırakın, çünkü bunlar Tanrı’nın Lütfu ve niyeti ve Tanrı’nın sizin içinizde takip etmek ve yapmanız için koyduklarına kıyasla hiçbir şey değildir. Bu, Kaynağınızla saf katılımı temsil eder.

Çünkü Tanrı evrendeki sayısız ırkın ve sayısız dinlerin Yaratıcısıdır. Sizi Kaynağınıza getiren ya da bu büyük eşiği geçmenizi sağlayan ideoloji ya da inanç değildir. O hizmet ve uyumdur. O Tanrı’nın size verdiği yolu bulma ve takip etme gücüdür, sevgisi ve özgürlüğüdür, şu anda bile hayal edebileceğinizden daha büyük bir hediyedir – servetten daha büyük, tüm dualarınızın cevaplanmasından daha büyük. Çünkü bu sadece sizi kafa karışıklığı ormanından ve vahim koşullarınızın çıkaracaktır.

Dünya insanları, sözlerimizi duyun. İsa, Buda ve Muhammed ile konuşan biziz. Onlar Bizden geldiler. Ve dünyada yeni bir haberci var. Ve O da bizden geldi.

Geçmişin tüm büyük Elçileri onun yanında durur ve onu destekler, çünkü inanç geleneklerinin çarpıtılmış, yozlaşmış ve kötüye kullanılmasına tanıklık etmek zorunda kalmışlardır. Yüzyıllardır kendi adlarına üstlenilen insan ahlaksızlığına ve dini şiddete tanık olmak zorunda kaldılar. Bunun onlar için yarattığı acıyı hayal edemezsiniz.

Şimdi Tanrı’nın Yeni Elçisi ile birlikte duruyorlar, Mesajının alınabilmesi ve anlaşılabilmesi için dua ediyorlar, izledikleri büyük geleneklerinin temizlenip arındırılıp tekrar Tanrının Ruhu ve Amacında bütün ve sağlıklı hale getirilmesi için dua ediyorlar.

Tanrı yok etmeye değil, bir araya getirmeye çalışır. O affetmektir. O merhamettir. O hoşgörüdür. Şimdi yerine getirmeniz gereken bilgelik ve kendini zaptetmedir, karşı karşıya kalmanız gereken dünyayı beraberce karşılayarak.

Dünya insanları, sözlerimizi duyun. Onlar yenilenmenizi, haysiyetinizin ve amacınızın, anlam ve değlerinizin size geri dönüşünü temsil ederler. Sadece onlar fetih ve intikam alma arzusuna çare olabilir ve insan istismarı ve yolsuzluğunun derin yaralarını iyileştirebilirler.

Dinin asla milleti yönetmemesi gerektiğini anlayın, çünkü bu dini tamamen bozar. Din burada ilham vermek, tavsiyede bulunmak ve yönlendirmek için var, ama hükmetmek için değil, yoksa o tüm saflığını, etkinliğini ve anlamını kaybedecektir.

Dünya ulusları, sözlerimizi duyun. Yaratıcının İradesini ve Gücünü ve Tanrı’nın henüz göremediğiniz veya tanıyamayacağınız bir gelekle yüzleşen insan ailesi için ne istediğini bilmiyorsunuz.

Başka bir Elçi olmayacağını iddia etmeyin, çünkü bu Tanrı’ya kalmıştır ve size kalmamıştır. Melekler Meclisi bile Tanrı’nın bundan sonra ne yapacağını söyleyemez, bu yüzden öğretmeninizin, liderinizin, azizinizin tek ya da sonuncusu olduğunu iddia etmeyin, çünkü bu karışıklığı temsil eder. Bunları söylemek size kalmış değildir. Kutsal yazılarınızda olsa bile, hiç kimse bunları söylemez.

Kimin gönderileceğini, ne zaman gönderileceğini, nasıl gönderileceğini ve mesajlarının ne olacağını Cennet bilir.

Şimdi insanlık için büyük umut Tanrı’nın tekrar konuşmasıdır. Dünyada büyük bir Vahiy, daha önce insan ailesine verilen her şeyden daha büyüktür. O şimdi saf halindedir.

Tarihte ilk kez, büyük Elçilerle konuşan ve geçmişte zor görev ve denemelerinde onlara rehberlik eden Vahiy Sesi’ni bile duyabilirsiniz.

Bu, dünya dinlerinin yerini almak için değil, onları birleştirmek, onları restore etmek ve onları Tanrı’nın dünyadaki gerçek amacı ve niyetiyle yeniden uyumlu hale getirmek içindir, böylece hepsi insanlığı gelmekte olan büyük mücadeleye ve değişime hazırlamada önemli bir rol oynayabilsin. Sorunun bir parçası değil, çözümün bir parçası olmalılar.

Mütevazı olun. İnançlarınızı, fikirlerinizi ve öğütlerinizi yeniden gözden geçirmeye istekli olun. Yeniden düşünmeye istekli olun. Tövbe etmeye istekli olun. Dinlemeye ve duymaya istekli olun. Tanrı’nın size verdiğini görmek için gözlere, duymak için kulaklara sahip olun ve eski varsayımlarınızı, inançlarınızı ve yatırımlarınızı korumak için onları kapatmak için değil.

Cennet kimin cevap verebileceğini görmek için izliyor olacak. Ve bugün dünyadaki Elçi ile eski Elçiler, takipçileri ve dini toplulukları arasında kimlerin duyabileceğini ve cevap verebileceğini görmek için izleyecekler.

Çünkü Tanrı yeniden konuştu. Tanrı tam zamanında geldi. Tanrı Saf Vahiy ile gelmiştir.