Köktendincilik

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Tanrı’nın Elçisine vahiy edildiği üzere
Marshall Vian Summers
23 Eylül 2013
Boulder, Kolorado, ABD

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Ayrılıkta yaşayan insanlar her şeyi Ayrılık’a uydurmaya çalışırlar. Onlar Tanrı’dan ve Kaynaklarından ayrılmış olarak, yaşamlarındaki fikirlerini, faaliyetlerini, inançlarını ve vurgularını tecrit içinde yaşamak üzerine yapmaya çalışırlar.

Tüm evrenlerin Efendisi, tüm Yaratılışın Efendisi, Hayatınızın Kaynağı tüm dünyanın büyük dinlerini kurmuştur. Zamanla değişmiş ve insanın müdahalesi, yolsuzluğu ve yanlış anlaşılma yoluyla değiştirilmiş olmalarına rağmen, hepsi insanlığı birleştirmek içindir. Hepsi insan uygarlığına boyutlar katmak içindir. Hepsi sizi geleceğe hazırlamak içindir, çünkü tüm büyük Vahiyler sizi geleceğe hazırlamak için buradalar.

Yine de Ayrılık’ta yaşayan insanlar, birçok insan dinlerini tek din veya nihai din veya diğerlerinin dışlanması için tam din haline getirir. Bu bir insan eğilimidir ve inançla ilişkilidir.

İnanç zihindedir. Ruhda değil. İnanç bir nokta için yararlı ve gereklidir: düşüncelerinizi organize etmek, hayatınıza odaklanmak, yön ve yönelim vermek için. Ama Ayrılık içinde yaşayan düşünce asla mutlak değildir. Nereye gittiğiniz ve nereden geldiğiniz akılın ötesine uzanıyor.

Dininizin kurucusu olan büyük manevi öğretmeninizin tek büyük öğretmen veya son büyük öğretmen olduğuna inanmak temel bir hatadır. Eğer tüm dinler Tanrı tarafından başlatılmış ve insan tarafından değiştirilmişse, bu açıkça göze batan bir hatadır.

Tanrı’nın, tüm tarihinin en büyük zorluklarıyla karşı karşıya kaldığı için insanlığa söyleyecek başka bir şeyi olmadığını düşünmek temel bir hatadır. Antik çağın dinlerinin sizi evrendeki yaşama ya da çöken bir dünyada yaşamaya hazırlayabileceğini düşünmek açıkça uygunsuzdur. Yine de birçok insan bu fikirlere tutunur, hayatlarını bu fikirlere dayandırır, bu fikirler üzerinde başkalarıyla savaşa girmeye isteklidir.

Böylece dinin kötüye kullanımı devam ediyor. Onlar zamanla kederlendiler çünkü Tanrı’nın Ruhu tecrübe edilmedi.

Denize giden nehirler gibi, tüm dini gelenekler sizi Tanrı ile bütünlüğe ve birliğe geri getirmek içindir. Her biri, dünyada olma ve ikili bir gerçeklikle yaşama anlayışına benzersiz bir boyut katıyor: İlim dediğimiz şeyde somutlaşan manevi doğanızın gerçekliği ve kültür yoluyla ve aracılığıyla kurulan dünyevi kimliğiniz dünyadaki yaşamla etkileşimi.

Bu ikili doğanın var, görüyorsunuz ya. Sen diğeri olmadan bir değilsin. Fakat daha büyük doğanız ideolojiye dayanmaz. Dini inanca, uygulamaya veya geleneğe dayalı değildir. Bu şeylerin ötesindedir çünkü Tanrı bu şeylerin ötesindedir. Ve bu dünyadan ayrıldığınızda, bunların ötesinde olacaksınız. İnancınız olmayacak. Tıpkı dünyaya gelmeden önce olduğunuz gibi orada olacaksınız.

Böylece insanlar dünyaya gelirler ve inançla yüklü ve tesir edilmiş hale gelirler. Ve bunu kabul ederlerse, inancın savunucuları haline gelirler, bazen çok akılsızca, belli bir şekilde düşünmek, belirli fikirleri ve inançları savunmak ve dinleri ve gelenekleri hakkında belirli görüşlere sahip olmak için çok ağır şekilde tesir edilmiş ve şartlandırılmış oldukları için.

Tanrı bu şeyleri umursamıyor. Hepsi sizi Tanrı ile yeniden bir araya getirmeye yönelik uygun yollardır. Onların amacı budur, görüyorsunuz ya, hayatınızı organize etmenize yardımcı olmak, ve böylece dünyada ahlaklı, sağlıklı ve değerli bir hayat yaşayabilesiniz.

Bazı dini geleneklerde, bazılarında diğerlerinden daha belirgin olan, Tanrı ve diğer her şey hakkında sağlam ve sabit bir fikir oluşturmak insani bir eğilimdir. Bu, dinin ötesinde gerçekleşir, çünkü Ayrılıkta yaşayan birincil insan eğilimidir.

Fikirlerinizi, kimliğinizi ve toplumdaki konumunuzu, hatta zenginliğinizi ve refahınızı sabit bir dizi fikre dayandırırsınız. Ama Tanrı’ya asla sabit fikirlerle ulaşamazsınız çünkü sizi kör ederler. Sizi sınırlandırırlar. Sizi başkalarını yargılamaya ve kınamaya iterler. Sizi şiddete ve çatışmaya, baskıya ve başkalarını acımasızca kınamaya yönlendirebilirler. Arkanız ne kadar gelenek olursa olsun, bu sizin konumunuzsa Kaynağınızı bilemezsiniz, çünkü dini hata gelenekleri dini gerçek gelenekleri kadar sabittir.

Buradaki temel sorun, kendi içinizde dinlediğiniz şeydir. Kimliğinizi fikirlerinize dayandırırsanız, bununla ilgili güvenliğiniz için fikirlerinizin sabit ve değişmez olmasını istersiniz. Sizinle farklı fikirleri olan diğerlerini rekabet halinde veya bir düzeyde tehdit olarak göreceksiniz, ya da onlara aşağılık ya da kutsal olmayan olarak küfredeceksiniz – kafirler, inançsızlar – ve onları yargılayacak ve cehenneme mahkum edeceksiniz.

Bu, Ayrılıkta yaşayanlar tarafından tutulan dindir. Başından sonuna doğru yanlış çünkü Tanrı’nın doğasını veya Tanrı ile ilişkilerini veya Tanrı’nın sonunda herkesi kurtaracağı gerçeğini anlamıyorlar, çünkü bu Tanrı’nın Planıdır.

Tanrı, bu dünyadaki ve her dünyadaki herkesi, sizden görünüş ve yönelim bakımından çok farklı olan milyarlarca ve milyarlarca dünyaya kurtaracaktır. Çünkü bu Tanrı’nın Planıdır. Tabii ki muazzam bir zaman alacaktır, ama zaman Tanrı için hiçbir şey değildir.

Büyük Elçiler, artan anlayışa katkıda bulunmak ve insanların fikirlerinde ve zihinlerinde soğuyan ve kireçleşen İlahi inancınızın ruhunu ve pratiğini sağlam ve yenilenmiş tutmak için, büyük önem, meydan okuma ve fırsat zamanlarında Yeni Vahiyler getirirler.

Asla fikirlerinize ve inançlarınıza dayanmayın, yoksa zihniniz kapanacak ve karanlıklaşacak ve muhaliflerin dünyasında başka bir muhalif olacaksınız. Partizan olacaksınız. Düşmanlarınız olacak. İnancınızı düşmanlarınızın etrafına inşa edeceksiniz. Tanrı’nın düşmanlarının düşmanlarınız olduğunu düşüneceksiniz ve sevmediğiniz veya anlamadığınız insanlara [bunu] atfedeceksiniz.

Tanrı bu şeyleri anlar çünkü Ayrılıkta yaşıyorsunuz ve Tanrı’nın sizin içinizde takip ettiği doğal Zekayı henüz bulamadınız. Yani siz fikirlerinize ve başkalarının fikirlerine ve uluslar, kültürler ve insanlar arasındaki düşünce mutabakatına bağlısınız. Ve sonuç olarak olabildiğince körsünüz.

Savunduğunuz ya da savunma eğiliminiz olan küçük hapishane evinizin dışında bu kadar kuvvetli bir şekilde göremezsiniz. Göremezsiniz. Hapse atıldınız. Bu zihnin hapishanesidir. Sabit inancın hapishanesidir. Gerçekten yeni bir şey öğrenemezsiniz. Sadece doğru olduğuna inandığınız ve tuttuğunuz şeyi kuvvetlendirmeye çalışıyorsunuz.

Vahiy’in amacı sizi nihayetinde inancın ötesine götürmektir. İnancı geçici bir başlangıç ​​noktası olarak kullanacaktır, ancak bunun ötesine geçmelisiniz. Tanrı’yı ​​ya da Tanrı’nın dünyada nasıl çalıştığını ya da Tanrı’nın kim ve ne olduğunu ve Tanrı ile olan ilişkinizi inanç düzeyinde asla anlayamazsınız.

Buradaki inanç çok sınırlıdır. O kendi kendine çok hizmet edendir. Çevrenizdeki kültür ve din tarafından koşullandırılmıştır. Asla daha büyük bir gerçekliği, ya da hayatınız ve neden burada olduğunuzu, sizi kimin gönderdiğini ve bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiğini hakkındaki yüce gerçeği kapsamaz.

Din budur. Tanrı’nın size verdiği büyük mevcudiyetin takip ederek, İlim denilen daha büyük Akılı- bu şekilde, hizmet ve dünyaya katkı yoluyla Tanrı’yla yeniden bir araya gelmenizdir.

Tanrı’ya ibadet etmek, bu olmadan hiçbir şey ifade etmez. Kendinizi camide, kilisede veya tapınakta secde etmek, bu hizmet olmadan hiçbir şey ifade etmez. Tanrı’nın ibadete ihtiyacı yoktur. Tanrı sizin gibi değil. Tanrı kendine güveni olmayan değildir. Tanrı’nın övülmesine gerek yoktur. Tanrı bu konuda sizin gibi değil.

İnsanlar Tanrı’yı ​​iyilikler ve dağıtımlar için kullanmaya ve inançlarını bu şeyleri kazanmaya çalışmak için kullanmaya çalışırlar. Ancak bu dünyayı izleyen Ev Sahibi Melekler bu şeylerden etkilenmez.

Din hükümetler tarafından kullanılır. Güç arayışında kullanılır. Halklara hükmetmek ve onları bastırmak için kullanılır. Tarih boyunca bir savaş bayrağı ve boyun eğdirme bayrağı olarak kullanılmıştır.

İnsanlar Tanrı’yı ​​Tanrı’nın olmasını istedikleri şeye ve Tanrı’nın olduğuna inandıkları şeye dönüştürürler – kendileri gibi bir Tanrı, tüm insani eğilimlere sahip bir Tanrı, büyük güce sahip bir Tanrı, evet, ama bir bakıma oldukça trajik olan bir Tanrı .

Tanrı sabırlı, bu yüzden sabırlı olmayı öğrenmelisiniz. Tanrı hoşgörülüdür, bu yüzden hoşgörülü olmayı öğrenmelisiniz. Tanrı tüm dünya dinlerinin kaynağıdır, bu yüzden hepsine saygı duymalı ve değerlerini ve katkılarını görmek için öğrenmelisiniz.

Tanrı, dünyada insanlar yoluyla içeriden dışarıya doğru çalışarak hareket eder. Bu nedenle, bunu başkalarında dinlemelisiniz.

Tanrı, sizi daha fazla hizmet ve içinizdeki potansiyeli kullanmaktan doğan memnuniyet yaşamına hazırlamak için sizi yönlendirmek, sizi kutsamak ve sizi korumak için içinize İlimi koymuştur. Bu İlime Giden Adımları atmalısınız. Çünkü, hangi dini gelenekte çalışıyorsanız, inancınızın direği ve gerçek yolu budur.

Tanrı kınamaz, bu yüzden kınamamalısınız. Tanrı cezalandırmaz, bu yüzden akılsızca ve yüreksizce cezalandırmamalısınız.

İnancınız asla Büyük Tanrı Planını veya dininizin gerçekten ne anlama geldiğini ve neden dünyaya gönderildiğini içeremez. Bunların hepsi gerçekten âlemin ve aklın erişiminin ötesinde vardır.

Harika ve fantastik kavramlara sahip olmak sizi Tanrı’yla ya da sizi buraya gönderen ve keşfedilmeyi bekleyen daha büyük bir amaçla bir araya getirmeyecektir. Tanrı buna karşılık verir.

İnançlarınız için ölmek, inançlarınız için başkalarını öldürmek Tanrı adına bir iğrençliktir. Bu bir hastalıktır. Büyük insan popülasyonlarını etkileyen bir akıl hastalığıdır.

Tanrı’ya gerçek inananlar bunları yapmaz. Gerçek inanç, İlmin gücü ve mevcudiyetinde ve sizi gönderen ve sizi göz kulak olanlarda, şimdi bile.

Bu bir Gizem. Değerli her şey Gizem’den gelir. Gizem’e girme, sorularla yaşama ve hayatınızı cevaplara dayandırma, kelimenin ötesine geçme cesaretine ve alçakgönüllülüğe sahip olmalısınız, çünkü söz Tanrı’ya geri dönüş yolculuğunuzun sadece başlangıcıdır.

Tanrı sizi dünyadan çıkarmak için değil, daha büyük bir amaç ve anlamla dünyaya getirmek için burada. Ancak Tanrı’nın size yardım etmesine izin vermek için, hayatınızı ve fikirlerinizi değiştirmeye ve eski düşünme ve davranış biçiminizden ayrılmaya istekli olmalısınız.

Bu meydan okuma, ama aynı zamanda kurtuluş. Eski düşünce ve davranış biçiminiz için, neredeyse her durumda, sizi umutsuzluk ve boşluktan başka bir yere getirmeyecektir. Ve göreviniz yerine getirilmemiş ve tanınmamış olarak Kadim Evinize döneceksiniz.

Kıyamet Günü yoktur. Cehennem ve lanet yoktur. Tanrı, İlim olmadan, büyük hata tamamen ötesinde olduğunda fikirlerinizi ve inançlarınızı gerçeğin direkleri olarak kullanmaya çalışarak, sadece yanılmış olabileceğinizi bildiğinde neden sizi lanetlesin veya kınasın?

Tanrı şimdi dünyaya büyük bir Vahiy gönderdi, Melekler Meclisi’nden gönderilen, öyle. Derin bir ihtiyaç ve büyük bir değişim zamanında verilen bu dünyaya şimdiye kadar verilenlerin en genişi. İnsanlık bozulan bir dünyada yaşarken, insanlık akıllı yaşamla dolu bir evrenle yüzleştiğinden, bu tüm insanlık tarihinin en büyük eşiğidir. İnançlarınız muhtemelen bu şeyleri açıklamıyor. Ve öyle olsalar bile, tam olmazlardı.

Şimdi size yardım etmek için Tanrı’ya ihtiyacınız olacak, çünkü insanlık hazırlık aşamasında çok geç. İnsan inancı, insan dini sizi bu iki büyük eşik için hazırlayamaz. Bu, insanlığın hayatta kalmak için birleşmesi, sırf gereklilik için işbirliği yapması ve durmak bilmeyen çatışmalarını sona erdirmesi gereken bir gerçektir.

Geçmişte insan düşüncesi ve davranışını bu kadar belirleyen düşünce ve düşünce geleneklerinde büyük bir değişim zamanıdır. Eğer doğru görülebilirse büyük bir restorasyondır. Ve tüm insanların yüzleşmesi ve kabul etmesi çok zor olacak. Fakat bu dünyaya gelen Büyük Değişim Dalgalarından kaçış yok. Ve artık insanlığın evrendeki tehlikeli güçler tarafından ziyaret edildiği gerçeğinden kaçamazsınız.

Bunlar hazır olup olmasanız da, isteseniz de istemeseniz de, farkında olsanız da olmasanız da oluyor. Hayatınızın seyrini ve çocuklarınızın kaderini değiştireceklerdir – sizin ve tüm insan ailesi için büyük bir tehlike, büyük bir fırsat.

Sabit inançlarınızdan – politik inançlarınızdan, dini inançlarınızdan, sosyal inançlarınızdan – gerçeklikle yeniden etkileşime girmeye ve insanlığın kendi korunması ve ilerlemesi için birleşmediği sürece yabancı güçlere av olup, dağılıp düşeceğini görmeye istekli olmalısınız. Bu, etrafınızdaki evrende sayısız kez oldu.

Tanrı ufukta neler olduğunu ve ilerideki büyük tehlikeleri ve riskleri bilir. Ve Tanrı, insanlığın insan medeniyetini korumak, dünyanın verimliliğini eski haline getirmek ve insanlık için bir gelecek sağlamak için kendi için birleşmesi için büyük fırsatı, şimdiye kadarki en büyük fırsatı biliyor.

Dini köktendincilik sadece savaşacak ve mücadele edecek, yok edecek ve yabancılaşacaktır. Bu Yaradan’ın İradesi değildir. Din, zihninizi sabitlemek için değil, kalbinizi açmak içindir.

Merhametli olmalısınız. Hoşgörülü olmalısınız. Başkalarının anlayışı hakkında bilgi edinmelisiniz. Büyük inancın yalnızca dini inancın ötesinde olduğunu görmelisiniz.

Tanrı’nın takip etmek ve bulmak için koyduğu daha derin sesi bulabilmek için İlime Giden Adımları atmalısınız. Çünkü Kaynağınızla ancak bu şekilde yeniden birleştirilebilirsiniz.

Cennet cevap verebilenleri ve diğerlerini gerçek tanımaya çağıranları kutsar.

Şimdi hiçbir şeyin insan ailesini bölmesine izin vermeyin. Dinin asla bir savaş meselesi ya da çatışma için bir gerekçe olmasına izin vermeyin.

İnsanların katı ideolojiye eğilimi tanınmalı ve uygun olarak yönetilmelidir, aksi takdirde insanlık gelecek zamanlarda başarılı olacak güce, cesarete veya birliğe sahip olmayacaktır.

Varlık sizinle. Tanrı her yerde İlim düzeyinde bireyler vasıtasıyla çalışmaktadır. Bu, en saf ve en ebedi haliyle dindir.