Saf Din – Giriş


Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Saf Din, tüm yaşamın Yaratıcısı tarafından insan ailesine Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla verilen bir Vahiy kitabıdır.

Tarih boyunca Tanrı, insanlığın evrimindeki büyük dönüm noktalarında dünyamızın artan ihtiyaçlarını karşılamak için Vahiy ve Hikmet vermiştir. Şimdi Tanrı, çevresel, politik ve ekonomik değişimin Büyük Dalgaları ve evrendeki akıllı yaşamın Büyük Camiası ile temas halinde olan insanlığın kritik ihtiyaçlarını karşılamak için Yeni bir Vahiy sunuyor.

Tanrı’nın ilerici Vahiy’i, Saf Din’in ancak bir parçası olduğu Tanrı’dan Yeni Mesaj yoluyla yeniden devam ediyor. Bu metnin sözleri, tüm yaşamın Yaratıcısından doğrudan bir iletişimdir, bu dünyayı izleyen Melek Varlığı tarafından insan diline çevrilir ve sonra bu Vahiy sürecine hayatının 30 yılını veren Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla konuşulur.

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj, Tanrı’dan Dünyadaki her insanın kalbine giden orijinal bir iletişimdir. Tek ulus, tek kabile veya tek din için değil. Eski çağlardan çok farklı ihtiyaçlar ve zorluklarla karşı karşıya olan bir dünya, tüm dünya için bir Mesajdır.

Bu iletişim, insanlığın ruhsal gücünü ateşlemek, Tanrı’nın dünyanın ulusları ve dinleri arasında birlik çağrısını yerine getirmek ve insanlığı kökten değişen bir dünyaya ve daha geniş bir akıllı yaşam evrenindeki kaderine hazırlamak içindir.

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj, bugün insanların karşı karşıya olduğu yaşamın neredeyse her yönünden bahsediyor. İnsanlığa şimdiye kadar verilen en büyük Vahiy, şimdi küresel iletişim ve artan küresel farkındalığın okuryazar dünyasına verilmiş. Elçi’nin yaşamı boyunca, daha önce hiç bir zaman bu büyüklükte, dünyanın tüm insanlarına aynı anda Tanrı tarafından verilen bir İlahi Vahiy olmamıştır.

Oysa Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj, günümüzün mevcut dini otoriteleri ve kurumları aracılığıyla dünyaya girmemiştir. Din liderlerine ya da şöhret ve itibar kazananlara gelmedi. Bunun yerine, bu tek görev için seçilmiş ve dünyaya gönderilen alçakgönüllü bir adama, insanlık için bu Yeni Mesajın Elçisi olması için verildi.

Elçi, Tanrı’dan Yeni Mesajı size ve dünyaya getirmek için uzun ve zorlu bir yolda yürüdü. Vahiy süreci 1982’de başladı ve bu güne kadar devam ediyor. Elçi’nin hikayesi, sebat, alçakgönüllülük ve başkalarına ömür boyu hizmet etmektir. Bugün dünyadaki varlığı, onu tanımak ve Vahyi doğrudan ondan almak için bir fırsatı temsil ediyor.

Yeni Mesajın merkezinde, Yeni Mesajın her kitabının sözlerini söyleyen orijinal Vahiy Sesi vardır. Geçmişin Elçilerine ve peygamberlerine konuşan Vahiy Sesi, daha önce hiç orijinal saflığıyla kaydedilmemiş ve herkesin duyması ve deneyimlemesi için kullanıma sunulmamıştı. Bu şekilde, Tanrı’nın Vahyinin Sözü ve Sesi dünyadadır.

Bu olağanüstü sözlü Vahiy sürecinde, Tanrı’nın Varlığı dünyayı denetleyen Melekler Meclisi’ne kelimelerin ötesinde iletişim kurar. Meclis daha sonra bu iletişimi insan diline çevirir ve sesi bu daha büyük Sese, Vahyin Sesi için araç haline gelen Elçileri aracılığıyla tek bir kişi olarak konuşur.

Bu Sesin sözcükleri ses biçiminde kaydedildi, yazıya döküldü ve şimdi Yeni Mesajın kitaplarında mevcut. Ek olarak, Vahiy Sesi’nin orijinal ses kayıtları herkesin işitmesi için mevcuttur. Bu şekilde, Tanrı’nın orijinal sözlü Mesajının saflığı korunur ve dünyadaki tüm insanlara verilir.

Şu anda, Elçi otuz yılı aşkın süredir sözlü Vahiy’i nihai ve eksiksiz bir metne – Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajın Tek Kitabı’na – derlemekle uğraşmaktadır. Bu Vahiy kitabı nihayetinde altı cilde ve muhtemelen daha fazlasına bölünecek. Her cilt iki veya daha fazla kitap içerecek ve her kitap bölüm ve ayetlere göre düzenlenecektir. Bu nedenle, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj şu şekilde yapılandırılacaktır: Cilt> Kitap> Bölüm> Ayet.

Saf Din, Tanrı’dan Yeni Mesaj ve Saf Din’in 1. cildinin sekizinci kitabıdır. Elçi bu vahiyleri bugün gördüğünüz metne derlemiştir.

Bu sözlü iletişimi yazılı hale getirmek için, Elçi tarafından hafif metinsel ve dilbilgisi ayarlamaları yapılmıştır. Bu, Melek Meclisi tarafından okuyucunun anlamasına yardımcı olması ve Mesajı yazılı İngilizce dilinin gramer standartlarına göre iletmesi için talep edildi.

Bazı durumlarda Elçi, Vahiy’de orijinal olarak söylenmeyen bir kelime eklemiştir. Mevcut olduğunda, bu eklenen kelimeyi genellikle parantez içinde bulacaksınız. Sözlü iletişimdeki belirsizliklerin metnin kafa karışıklığına veya yanlış yorumlanmasına yol açmamasını sağlamak için, parantez içindeki bu kelimeleri, sadece kendisi tarafından metne yerleştirilen doğrudan açıklamalar olarak kabul edin.

Bazı durumlarda, Messenger, metnin okunabilirliğine yardımcı olmak için bir sözcüğü kaldırmıştır. Bu genellikle metni gereksiz yere garip veya dilbilgisi açısından yanlış yapan belirli bağlaçlar (ve, ve gibi kelimeler) durumunda yapıldı.

Elçi tek başına bu küçük değişiklikleri yaptı ve yalnızca orijinal sözlü iletişimi mümkün olan en net şekilde iletmek için yaptı. İletişimin orijinal anlamının veya niyetinin hiçbiri değiştirilmedi.

Bu kitabın metni, Elçi tarafından ayet şeklinde yapılandırılmıştır. Her ayet, Kaynak tarafından iletilen farklı bir mesaj noktasının kabaca başlangıcını yada bitişini işaret eder.

Metnin ayet yapısı, okuyucunun içeriğin zenginliğine ve aksi takdirde birden çok konuyu aktaran daha uzun metin paragraflarında gözden kaçabilecek ince mesajlara erişmesine olanak tanır. Bu şekilde, Kaynak tarafından iletilen her konu ve fikre kendi duruşu verilir ve sayfadan doğrudan okuyucuya konuşması sağlanır. Elçi, metni ayette yapılandırmanın, Yeni Mesaj’ın orijinal sözlü vahiylerini çevirmenin en etkili ve sadık yolu olduğunu belirlemiştir.

Bu metin aracılığıyla Elçi’nin kendi zamanında, kendi elleriyle yaptığı hazırlık ve derleme sürecine tanık oluyoruz. Bu, eski büyük geleneklerin Elçileri tarafından nadiren yazılı hale getirildiği ve orijinal mesajları zaman içinde değişime ve bozulmaya açık bıraktığı gerçeğiyle tam bir tezat oluşturuyor.

Burada Elçi, Tanrı’nın Yeni Mesajının metinlerini saflıkla mühürler ve bunları size, dünyaya ve gelecekteki tüm insanlara verir. Bu kitap ister bugün açılmış olsun, ister bundan 500 yıl sonra, Tanrı’nın orijinal iletişimi bu sayfalardan ilk söylendiği günkü yakınlık, saflık ve güçle konuşacaktır.

Eldeki bir kitap gibi görünse de, Saf Din çok daha büyük bir şey. Bu, Tanrı’nın Kalbinden size bir çağrı ve iletişimdir. Bu kitabın sayfalarında, Tanrı’nın Varlığı sizi ve tüm insanları, Kaynağınızdan ayrı olarak Ayrılıkta yaşamanın rüyası ve kabusundan uyanmanızı, içinde yaşıyan, keşfedilmeyi bekleyen, daha derin manevi Zeka olan “İlim’in” nin varlığına çağırıyor. .
Saf Din, Tanrı’dan insanlığa canlı bir iletişimin parçasıdır. Dikkat çekici bir şekilde, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajı buldunuz veya o sizi buldu. Durumun böyle olması tesadüf değil. Bu, hayatınızın ve bu zamandaki dünyadaki varlığınızın gizeminde bir sonraki bölümü açar. Kapı senden önce açılıyor. Başlamak için yalnızca girmeniz gerekir.

Vahiy’e daha derinlemesine girdikçe, yaşamınız üzerindeki etki büyüyecek ve yaşamınıza daha büyük bir netlik, içsel kesinlik ve gerçek yön deneyimi getirecektir. Zamanla, kendinden şüphe duymaktan, iç çatışmalardan ve geçmişin kısıtlamalarından özgürleştikçe sorularınız yanıtlanacaktır. Burada, tüm yaşamın Yaratıcısı sizinle doğrudan konuşuyor, her zaman kaderinizde var olan daha büyük yaşamı size açıklıyor.

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj Derneği