Tanrı’nın Dünya Dinleri İçin Yeni Mesajı

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:


God's New Message for the World's Religions

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Tanrı’nın Elçisine vahiy edildiği üzere
Marshall Vian Summers
23 Ocak 2015
Kudüs, İsrail

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Bugün Tanrı’nın Yeni Vahiyinden ve dünyanın dinlerinden bahsedeceğiz.

İlk olarak, Tanrı’nın dünyanın tüm büyük dinlerini başlattığını ve her durumda bu gelenekleri başlangıçta başlatmak için Melek Meclisi’nden bir Elçi gönderdiğini anlamalısınız.

Tüm büyük Elçiler Meclis’ten gelmişlerdir, bu yüzden özlerinde birleşmişlerdir, görüyorsunuz ya. Hepsi Kaynak tarafından, Kaynağınız ve tüm dünya dinlerinin Kaynağı tarafından gönderilmiştir.

Ancak Ayrılık’ta yaşayan insanlar, dinleri birbirlerinden ve hatta içsel olarak ayırdılar – birleştirilmesi gereken her şeyi ayırarak, Elçilerin anlamını ve değerini ve gerçekte sunduklarını yanlış anladılar.

Ancak bu sınırlama Tanrı tarafından anlaşılır, çünkü şu an yaşayan dünya için Tanrı’nın Büyük Planını anlayamazsınız. Ayrılık içinde yaşayarak, herşeyin büyük panoramasını henüz göremezsiniz. Çünkü her dinin insanlığı geçmişten farklı olacak bir geleceğe hazırlayarak insanlığın gelişimi ve evriminde bir yapı taşı olması gerekiyordu.

Büyük Vahiyler, insanlık tarihinde önemli zamanlarda, sadece değişim ve meydan okuma zamanlarında değil, bu Vahiylerin yayılabileceği büyük fırsat zamanlarında verildi. Bu amaç için Mesajın bir kabile veya bir grubun veya bir ulusun ötesine geçebileceği yerler, fırsat zamanlarında herkesin şu anda görebildiğinden daha fazla olduğu belirli yerlere yerleştirildiler.

Burada dünya dinlerinin hepsinin Büyük Plan’ın bir parçası olduğunu anlamalısınız. Ve birbirlerinden belirli şekillerde farklı olsalar da, ayrımları insan ailesinin büyüyen bilgeliğine ve şefkatine ve etiğine benzersiz katkılarını temsil eder.

Çünkü Tanrı herkesin bir öğretiyi, bir öğretmeni, hatta bir yorumu takip edemeyeceğini bilir. Ayrılık içinde yaşayarak, henüz bunu yapacak beceri ve gelişmeye sahip değilsiniz. Ve bir yorum insanlara zorlanırsa, bu bir baskı biçimi haline gelir ve bu şekilde ters etki yaratır.

Bugün size burada söylediğimiz, dinin bu dünyada nasıl görüldüğünden ve kullanıldığından ve aslında evrende nasıl kabul edildiğinden ve kullanıldığından çok farklıdır. Çünkü fiziksel gerçeklikte yaşayan herkes Ayrılık’ta yaşıyor – Kaynaklarından ve herkesin geldiği ve sonunda herkesin geri döneceği zamansız gerçeklikten ayrılmış olarak. Bu, insan kavrayışının ötesinde ve kesinlikle dini bir anlayış olasılığının ötesindedir.

Artık dünya dinlerinin birliği, Kaynak ve niyetlerinin birliği konusundaki bu daha büyük anlayış hayati önem taşımaktadır, çünkü artık herkesin gerileyen bir dünyayla, çevresel bozulma dünyasıyla, büyüyen ekonomik ve sosyal bozulma – insan ailesinin daha önce hiç karşılaşmadığı bir gerçek; insanlığın dünyayı suistimali ve havayı, suyunuzu ve topraklarınızı kirletmesinin yarattığı bir gerçeklik. Bu tüm savaşlarınız tamamından daha büyük.

Çünkü Büyük Değişim Dalgaları geliyor ve çoktan başladılar. Dünya daha sıcak olacak. Ekinler başarısız olur. Su kuruyacak veya bazı yerlerde sular altında kalacaktır. Bununla dünya ekonomisi sarsılacak. Ve halkın geçim kaynakları bununla sarsılacak.

Bu yüzden Tanrı tekrar konuştu. Bu yüzden Tanrı, dünya dinlerinin durumuna hitap etmelidir, çünkü birbirleriyle çekişmektedirler ve hatta içsel olarak bölünmüşlerdir. Ve din şiddeti artık dünyada büyüyor ve değişimin Büyük Dalgaları gittikçe daha fazla insanı etkilediğinden, onları güvenliklerinden mahrum ederek, burada yaşama temellerinden mahrum ederek daha da büyüyecek.

Dünyanın dinlerinin hepsi insan uygarlığının yapı taşları olarak verilmiştir. Her blok diğerine benzemez. Her blok benzersizdir ve insanlığın anlayışına ve perspektifine özgü bir şey getirir. Ancak bunu görmek için, kendinizi ve fikirlerinizi doğrulamak için her şeyi benzersiz ve ayrı hale getirmeye çalıştığınız Ayrılık arzunuzun ötesini görmelisiniz.

Size burada Cennetin İradesini ve Cennetin dünyanın dinlerine, bir tekerleğin telleri olarak, Yaradan’ın merkezi ekseni etrafında nasıl baktığını sunuyoruz. Hepsi aynı denize doğru hareket eden nehirlerdir. Özelliklerinde, manzaralarında ayrı ve benzersiz görünüyorlar, ancak hepsi aynı sonuca yol açıyor.

Bunu görmek için, dini inançlarınızı değiştirmek ve anlayışınızı ayarlamak zorunda kalacaksınız, çünkü herkes için tek bir din yoktur, çünkü asla olamaz. İnsanların kafası karışmış olsa bile Tanrı bunu bilir.

Son Vahiy yoktur, çünkü Tanrı, insanlık şimdi daha önce hiç karşılaşmadığı eşiklerle yüzleştiğinden, uzay eşiğinde durduğundan, dünyadaki insan otoritesini ve egemenliğini zayıflatmak için burada bulunan evrenden gelen diğer ırklarla karşılaştığından dünyaya söyleyecek daha çok şey var.

İnsan uygarlığı tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir durumda yaşıyorsunuz. Yeni bir kavşaktasınız. Ve dünyanın dinleri sizi buna hazırlayamaz. Bu amaç için verilmemişlerdi, eski çağlarda verilmişlerdi.

Resmin tamamlanması, ve daha ileriye taşınması için insanlığa yeni bir yapı taşı verilmelidir, böylece insanlık yeni geleceğine hazırlanabilsin, ve insanlığın hayatta kalması ve refahı için insan işbirliğinin ve birliğinin gerekli olacağı yeni bir dünya ortamında yaşayabilsin.

Bu nedenle Tanrı’nın Yeni Vahiy, büyük bir düzeltme ve açıklık getirmelidir ve dünya dinlerini birbirinden ayıran ve birbirleriyle tartışmaya vuran temel fikir ve inançların çoğuna meydan okuyacaktır. Çünkü onların temel birliği, Kaynaklarından ve Kaynaklarının insanlık için kritik dönüm noktalarına sunma niyetinden kaynaklanmaktadır.

Hepsi orada, insanlığa benzersiz hizmet veriyorlar. Ve insanlar bunlardan birine katılmaya çağrılır. Çünkü bu konuda, sadece kendi yolunuzu oluşturamazsınız, çünkü büyük yollar verilmiştir.

Ancak suistimal edildikleri ve yanlış anlaşıldıkları için, insanın uyarlaması ve yazlaşmasına maruz kaldıkları için, birçok insan dehşet ve şaşkınlık ve hayal kırıklığı içinde onlardan yüz çevirdi, Yaradan’ın İradesine karşı, dünya dinlerinin nasıl savaş sancakları olarak kullanıldığını, nasıl halkları acımasızca, cahilce, aptalca baskı altına almak için kullanıldığını gördükleri için.

Birçok insan, onlara hizmet etmek için gelen geleneklerden uzaklaştı. Ve şimdi insanlar, bundan ödünç alarak veya ondan ödünç alarak kendi yollarını oluşturabileceklerini düşünerek kayboluyorlar. Fakat geri dönüş yolunu yalnızca Tanrı bilir. İnsan tercihi ve insan uyarısına dayanarak kendi yolunuzu yaratamazsınız.

İnsanlar büyük geleneklerden birine atandılar, ancak şimdi ondan yabancılaştılar, tüm iknaları, inkarları, sertlikleri, zulümleri ile dünyaya yayıldı.

Bu nedenle, dünyanın dinlerine büyük bir açıklık getirilmeli ya da insanlığı bölmeye devam edecekler, her biri münhasır olduğunu iddia eden, her birinin Tanrı’nın onu diğerlerinden üstün tuttuğunu iddia eden, hırslı insanlarla dolu, hükümetler tarafından kendi amaçları için kabul edilen.

Öyleyse, dinin asla bir savaş bayrağı veya zulüm, işkence, ceza veya ölüm için bir gerekçe olarak kullanılamayacağı anlaşılmalıdır. Bütün bunlar insanlığın büyük dinleri kötüye kullanmasını ve insan birliğini, insani değerleri ve insan etiğini inşa etme amaçlarının yanlış anlaşılmasını temsil eder.

Savaş ve ceza başka nedenlerle yapılır. Tanrı’nın bu tür şeyleri haklı çıkardığını veya yönlendirdiğini asla iddia etmeyin, çünkü bu büyük bir yanlış anlamadır. Tanrı adına başkalarına zarar vermek Tanrı’ya, Tanrı’nın İrade ve Amacına ve Tanrı’nın büyük geleneklerin kurulmasına yönelik niyetine karşı bir suçtur.

Burada bugün söylediğimiz şeyden, bunun insanların dinleri hakkında söylediklerinden, inandıklarına veya inanmaları öğretildiklerinden çok farklı olduğunu görebilirsiniz. Çünkü onlar bir şekilde ve hepsi belli şekillerde bozulmuşturlar.

Bir Hristiyan’ın bir Müslüman’a yardım etmemesi ya da bir Müslüman’ın bir Yahudi’ye yardım etmemesi ya da bir Yahudi’nin Hindu’ya yardım etmemesi temel sorunu temsil eder. Şimdi din sorunun bir parçasıdır ve her zaman amaçlandığı gibi çözümün bir parçası değildir.

Temel olarak, tüm dinler sizi Tanrı’nın size rehberlik etmesi için içine yerleştirdiği İlime getirmek ve bu rehberliği doğru şekilde takip edebilseydiniz hayatınızda ve koşullarınızda adım adım gerçekleştirilecek bir kurtuluş sürecine başlamak için burada.

Büyük şefkat ve bağışlayıcılık gerektirecek. Hayatınızı ve diğerlerini farklı bir şekilde görmenizi ve nefret ve ayrımcılığın ayartmalarının avına düşmemenizi gerektirecektir.

Cennetin İradesi ile insanların anlayışı arasında her zaman bir ayrım vardır. Ancak bu boşluğu kendi içinizde köprülemek için, bahsettiğimiz bu İlime Giden Adımlar atmalısınız. Çünkü bu, Tanrı’dan hiç ayrılmayan ve özellikle sizin için Tanrı’nın İradesini alabilen kısmını temsil eder.

Bu bağlamda, başkalarıyla tartışmayacaksınız çünkü içinizdeki İlim başkalarındaki İlim ile tartışmaya girmiyor.

O zihnin inançlarıdır. O zihnin sosyal ve dini koşullandırmasıdır. Sizi ızdıraptan ve değersizlik hissinizin çoğundan kurtaracak olan bu daha büyük farkındalığın önünde duran tercihleriniz, öfkeniz ve affetmezliğinizdir.

Tanrı sizi dünyaya gelen değişimin Büyük Dalgalarına hazırlamak için tekrar konuşmalıdır. Tanrı, özgürlüğün çok nadir olduğu insan olmayan bir evren olan akıllı yaşamla dolu bir evrenle karşılaşmanıza hazırlanmak için tekrar konuşmalıdır.

Ve Tanrı, dünyanın dinlerine düzeltme ve açıklama getirmek için tekrar konuşmalıdır, böylece onlar burada gerçek amaçlarını ve kaderlerini yerine getirme şansına sahip olabilirler, bu da dünyanın kabileleri ve ulusları arasında daha fazla işbirliği ve beraberlik, bağışlayıcılık ve şefkat yaratmaktır.

Hepsi bu kapasitede benzersiz yollarla hizmet etmek ve birbirlerini dengelemek ve insanlığı Tanrı ile birincil ilişkilerine geri götürmek için benzersiz perspektifler ve anlayış sağlamak içindir.

Burada Elçilerin tanrı olmadığını anlamalısınız. Hepsi Melekler Meclisi’nden geliyor. Yarı kutsal, yarı insan, bu açıdan dünyadaki herhangi bir kişiden daha yüce. Ama onlara ibadet edemezsin. Onlara iyilik ve muafiyet için başvuramazsınız. Bunu doğrudan Tanrı’ya başvurmalısınız.

Bugün burada size söylediğimiz her şey çok fazla değerlendirme gerektiriyor. Ve birçok insan inançlarını, fikirlerini ve yatırımlarını dini perspektiflerinde veya toplumdaki sosyal veya dini konumlarında savunmak için bunları reddedecektir. Onlar izlediklerini ilan ettikleri Tanrı’ya karşı kör olacaklar.

Çünkü Tanrı’nın Yeni Vahiyini alamıyorsanız, bu Tanrı ile ilişkiniz için ne anlama geliyor? Bu, insanlığın Tanrı anlayışıyla bir ilişkiniz olduğu anlamına gelir, ancak Tanrı ile ilişkiniz bu şeyleri geçersiz kılacak kadar güçlü değildir.

Vahiy zamanında büyük bir meydan okumadır. Bu ne zaman, belki de binyılda bir kez gerçekleştiğinde, alıcı için her zaman büyük bir zorluktur.

Tekrar dinleyebilirler mi? Cevap verebilirler mi? İnançlarının ve onları sınırlayan şeylerin ötesine geçebilirler mi? İnsan ideolojisinin ötesindeki gerçeği bilecek kalpleri ve istekleri var mı?

Çünkü dünyadaki hiçbir dini anlayış, Tanrı’nın Amacını ve Planını bırakın sizin ötenizdeki evreni, bu dünyada bile kapsayamaz, evren o kadar büyük ve geniştir ve aklınız onu anlayabilmek için bile çok küçüktür.

Size bunları söylüyoruz, böylece dünya dinlerinin gerçek amacı ve başlangıcı yeniden canlanıp yeniden keşfedilebilsin. Fakat bunun için, Tanrı’nın sizin içinizde yerleştirdiği İlimi takip etmelisiniz, çünkü zihniniz çok koşullandırılmış, değişimden çok korkuyor, koşullandırmanızla çok sınırlandırılmış ve birçok insan için yoksulluk, politik ve dini baskılar tarafından baskılanmış durumda.

Tanrı’nın başlangıçta sizin içinize koyduğu daha derin vicdanınıza başvurmalısınız. Bu sizi büyük bir aziz veya avatar veya harika bir elçi yapmak için değil, dünyaya benzersiz katkınızı ve hizmetinizi keşfetmenizi sağlamak içindir. Mütevazı olacaktır. Özel olacaktır. Belirli insanlar, yerler ve durumlar içindir. Şu anda bunu anlayamazsınız. Sadece İlimin sizi yönlendireceği yolu izleyebilir ve bunu yapma inancına sahip olabilirsiniz ve kendiniz ve başkaları içindekine güvenme özsaygısına sahip olabilirsiniz.

İnsanlığın değişimin Büyük Dalgalarında hayatta kalabilmesi için, insan medeniyetinin bozulmadan kalması ve Büyük Değişim Dalgaları ile karşı karşıya gelip büyümesi, insan özgürlüğünün ve egemenliğinin etrafınızdaki evrenden müdahale karşısında inşa edilmesi ve güçlendirilmesi için insan işbirliği ve insanlığın dini geleneklerinin işbirliği, sizin ve anlayışınız ile kalbiniz ve zihninizle başlayarak yeniden kurulmalı ve yenilenmelidir.

Burada başkalarına bakmayın, çünkü önce kendinizi bununla uyumlu hale getirmelisiniz. Ne kadar cahil göründüklerine bakılmaksızın ulusları ve liderleri suçlamayın ve kınamayın, çünkü kendi evinizi düzene sokmalısınız – zihniniz, duygularınız, inançlarınız, şikayetlerinizi. Tanrı’nın Yeni Vahiyinin sizi iyileşmesine, sizi ezen ve zihninizi küçük tutan, karanlıkta ve karışıklıkta yaşayanlardan kurtarmasına izin verin.

Vahiy bireye odaklanmasının nedeni budur. Gelecekte olacak her şey, bireylerin kararlarına ve bu kararları neyin bilgilendirdiğine dayanacaktır. İçlerinde olan İlimin gücü ve varlığı mı olacak? Yoksa dünyanın cazibesi ve korku, öfke ve nefretin karanlığı mı olacak?

Hizmet ve gelecekte vermek çok büyük olacak. İhtiyaç çok büyük olacak. Dünyanın bazı bölgelerinden bütünüyle insanlar ayrılmak zorunda kalacak. Onları kim alacak? Onları kim kabul edecek? Artık kendileri için tedarik edemeyecekleri, çünkü toprakları kısır olacak. Ve denizler, limanlarını ve şehirlerini gelecekte içine çekerek yükselecek. Daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte insanın ihtiyacı ve felaketi olacak.

Bunun Tanrı’nın İradesi olduğunu düşünmeyin. Şimdi cehennem ortamına dönüştürülen bu cennet insanlığın nasıl yaşadığının sonucudur. İnsanlık, adım adım dünyayı, geleceği düşünmeden, havayı, suyu ve toprakları, geleceği düşünmeden, karadaki çekirgeler gibi açgözlülükle, kirletiyor.

Bu cehalettir. Bu aptallıktır. Burada ne dediğimizi anlayabilirsiniz. Sadece anı yaşayamazsın. Her şeyde geleceğe hazırlanmalısın. Burada ne dediğimizi anlayabilirsiniz.

Cennetin İradesi, dünyanın dinlerinin, yalnızca felsefelerine veya ideolojilerine göre değil, insanların ihtiyaçlarına göre insanlığın restorasyonuna katılmasıdır. Herkesin üzerinde yaşadığın gemiyi kurtarmak için içeri girmesi gerekiyor, çünkü o gemi şimdi su alıyor ve bir tarafa yatıyor.

Bu, tüm dünya dinlerinin amacıdır – insanları beslemek, insanlara bakmak, insanları affetmek, insanları birleştirmek. Doğru anlaşılırlarsa dünya dinleri arasında şiddet veya çekişme olamaz. Bu eylemler Tanrı’ya ve Tanrı’nın İradesine, Dünya’ya, siz ve tüm halklara yönelik niyetlerine karşı bir suçtur.

İnsanlık, kendisinin yarattığı değişimin Büyük Dalgalarından korumak ve dünyanın ötesinden gelen akıllı yaşamla etkileşime, tehlikeli katılımına hazırlanmak için bir araya gelmelidir.

Çok derin araştırma yapmadığınız sürece bu vurguyu dünyanın dinlerinde bulamazsınız. Sadece bu an için yaşıyorsanız veya gözlerinizi geçmişe bakıyorsa, bunu göremezsiniz. Çünkü din bugün ve yarın hayati olmalı ve Tanrı’nın tüm dünyanın dinlerini yarattığını ve bunların insan tarafından değiştirildiğini anlayarak insanlığın refahına hazırlamalıdır.

Şimdi Kaynaklarına ve onları yaratan ilk niyete ve onları sadece tarafltarlarının değil tüm halklarının, dünya halkının refahına hizmet eden her birinin katılmalarını gerektiren niyete geri döndürmelidirler. Bunda insan ailesinin gerçek hizmetkarları olurlar. Bunda, ilk amaçlarına – verildikleri amaca – geri dönerler.

Bunu yapmak Cennetin Gücüne sahip olan sadece Tanrı’nın Dünya için Yeni Vahiyidir. İnsanların kendilerini nasıl ilişkilendirdikleri ve nasıl düşündükleri ve nasıl davrandıkları göz önüne alındığında, böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat burada, eğer yeterince insan tarafından kabul edilebilirse, insan kaderinin gidişatını değiştirebilecek olan Cennet İradesi’nden bahsediyoruz.

Birçoğu buna karşı savaşacak elbette, çünkü bu her zaman Vahiy zamanlarında olur. Her şey, şimdi Cennetin İradesini kimin alabileceğine, yeni bir dünyanın eşiğinde durarak, insanlığın birleşmeyi ve azmetmeyi ya da sonsuz kaos ve kendini imha etmeyi seçmesi gereken eşikte duruyor.

Kalbinle dinlesiniz. Vahiy için zihninizi açasınız. Bu amaçla buraya, bu zamanlarda yaşamak, bu şartlar altında dünyaya hizmet etmek ve kendinizi ve diğerlerini yaklaşmakta olan büyük değişime hazırlamak için gönderildiğinizi kabul edesiniz.

Bu Cennetin İradesi ve kendi içinde, zihninizin yüzeyinin derinliklerinde, bunun doğru olduğunu bileceksiniz.