Kötülüğü Ne Yaratır?


İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Tanrı’nın Elçisi Marshall Vian Summers’a
17 Ocak 2008’de
Boulder, Kolorado, ABD’de
Vahiy edildiği şekilde

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Kişi, dünyada varolurak, dünyanın içinde yıkıcı güçlerin olduğunu idrak etmelidir. Kişi gerçekten dürüst ve kendine dikkat ederse, kendi içinde bile yıkıcı güçlerin olduğunu fark edecektir. Elbette, çevrenizdeki dünyada bu yıkıcı güçler belirginleşir ve tüm tarihi boyunca insan deneyiminin bir parçası olmuştur.

Kendi düşüncelerinizi ve eğilimlerinizi gözlemlerseniz, içinizde yıkıcı güçlerin olduğunu göreceksiniz. Bunu intikam arzunuzda görüyorsunuz. Bunu, başkalarını fethetme veya onları alt etme arzunuzda görürsünüz. Bunu, ne kadar gizli olursa olsun, diğer insanları ortadan kaldırma veya ortadan kaldırma arzularınızda görürsünüz. Bunu rüyanızda görürsünüz.

Bunu, dünyayı değiştirme arzunuzda bile görüyorsunuz. Çünkü size karşı çıkanları ortadan kaldırmadan, onları yok etmeden ya da susturmadan dünyayı nasıl değiştirebilirsiniz? Bu, fiziksel bir gerçeklik içinde olmanın, bir beden içinde yaşamanın ve fiziksel gerçeklikte olan ve bedenlerde yaşayan başkalarıyla kaynaklar için rekabet etmenin temel bir sorunudur.

Evrenin varlığını ve genişlemesini harekete geçiren büyük Ayrılık, kötü bir niyetle yaratılmamıştır. Bu bir hata değildi. Kötülükten doğmadı. Ancak bu sınırlı varoluş içinde kötülük kaçınılmaz hale gelir.

Bu, tek bir mitolojik birey tarafından yaratılan bir güç değildir – biri lütuftan düşmüş ve kötülüğün kaynağı ve merkezi haline gelmiş değildir. Psikolojik, zihinsel ve teknolojik evrimin tüm aşamalarını temsil eden, sizden farklı olarak çok farklı çevrelerde yaşayan sayısız ırkın olduğu evrende akıllı yaşamın Büyük Camiasında yaşadığınızı düşündüğünüzde kesinlikle durum böyle değildir. Açıktır ki, herkesin sorunlarının kaynağı tek bir birey değildir. Daha ziyade, sınırlı, ayrılmış bir varoluş içinde yaşamanın sonucudur.

Bu nedenle, herhangi bir birey üzerinde kötülüğün varlığını suçlayamazsınız. Bu, Kadim Evinizdeki varlığınızı, geldiğiniz ve geri döneceğiniz varlığı temsil etmeyen mevcut durumunuzda yaşamanın ürünüdür.

Bilindiğiniz ve hiçbir sorunun olmadığı bir gerçeklikten, bilinmediğiniz ve yalnızca soruların ve çok az gerçek yanıtın olduğu bir gerçekliğe geldiniz. Tam bir güvenlik ve kapsayıcılık yerinden güvenliği olmayan bir yere geldiniz ve bu her yerde Ayrılığı gösterir. Huzur içinde olduğunuz bir yerden, artık hayatta kalmanız ve rekabet etmeniz gereken, belirsiz koşullarda ve sürekli değişen koşullarda yolculuk etmeniz gereken bir yere geldiniz. Fiziksel gerçeklikte olmak, bir bedende olmak tamamen farklıdır.

Tüm yaşamın Yaratıcısını temsil eden Melek Ev Sahibi, Kadim Eviniz ile şu anki realiteniz arasında aracılar olarak hizmet eder – fiziksel varoluş içinde yaşamak, bedende yaşamak ve bu tür realite ile uğraşmak zorunda kalmak, ki bu da sizin geldiğiniz yerden çok farklıdır.

Burada Tanrı gizemli görünüyor. Tanrı mevcut gibi görünmüyor. Tanrı hiçbir yerde bulunmuyor. Büyük bir imana sahip olmadığınız sürece, Tanrı’nın hiç varmış gibi bile görünmediği bir varoluş yaşıyorsunuz. Bu, geldiğiniz yerden ve döneceğiniz Ev’den ne kadar da farklı.

Ve bu çevreden [gelen] Tanrı hakkındaki fikirleriniz çok sınırlıdır. İnsanlar Tanrı’nın kendileri gibi olduğunu düşünüyor – çok güçlü, elbette, çok bilge, elbette ama yargılayıcı ve intikamcı ve öfkeli ve hüsrana uğramış, tıpkı kendileri gibi. Onlar, Tanrı’yı kendi suretlerinde yarattılar.

Bu nedenle, Tanrı’nın herhangi bir değerlendirmesi sadece bir tahmindir. Şu andaki varoluşunuzdan doğan Tanrı hakkında mutlak bir gerçek yoktur çünkü mevcut varoluşunuz mutlak değildir. Bu, göreceli bir gerçekliktir, hareket etmesi ve değişmesi ve bir başlangıcı ve bir sonu olması bakımından görecelidir. Ancak geldiğiniz yer değişen bir yer değildir. Başı ve sonu yoktur. Akışta değildir. Belirsiz değildir. Tahmin edilemez değildir.

Dolayısıyla burada kötülüğün varlığının bu koşul içinde yaşamanın bir sonucu olduğunu düşünmek önemlidir. Bu kaçınılmazdır. Bir varlığın dahil olma duygusunu ve güvenliğini ortadan kaldırırsanız ve onları artık hayatta kalmak ve rekabet etmek zorunda oldukları, hayatta kalmak için diğer organizmaları yok etmeleri gereken, sürekli belirsizlik ve yıkım riskiyle uğraşmak zorunda oldukları bir ortama atarsanız ve yoksunluğun her zaman mevcut olduğu ve her zaman sürekli bir tehdit olduğu yerde, her fırsatta onlara eşlik eden korku veya endişe olmadan, mutlak bir bilgelik ve şefkat halinde işlev görmelerini nasıl bekleyebilirsiniz?

Tanrı bunu beklemiyor. Tanrı, bu koşullar altında kimsenin mükemmel olmasını beklemez, çünkü kimse mükemmel olmayacaktır ve Tanrı, olamayacak olanı da beklemez. Bunu kendinizden ve diğer insanlardan bekleyebilirsiniz, ancak bunun nedeni, içine girdiğiniz ve bunun için gelmeyi seçtiğiniz gerçekliği anlamamanızdır.

Bu nedenle, Tanrı kötülüğü cezalandırmaz çünkü kötülük kaçınılmazdır. Bu, bir çocuğu çocuksu olduğu için cezalandırmak gibidir. Bu, bir aptalı aptal olduğu için cezalandırmak gibidir. Kötülüğün cezası yoktur. Kötülük yalnızca kişinin sefaletini sürdürür ve kurtuluş olasılığını geciktirir ve daha uzak kılar.

İnsanlar bunu kabul etmekte zorlanıyorlar tabii, çünkü Tanrı’nın intikamını almasını istiyorlar. Kendilerince verilmesi gerektiğini düşündükleri cezayı veremeyenler ya da vermek istemeyenler, şimdi bunu onlar için Tanrı’nın yapmasını istiyorlar. Bu yine, Tanrı’yı kendi suretinde yaratmanın sonucudur, onlar gibi bir Tanrı, sadece daha güçlü, hepsi bu.

Cehennem, insanların nefret ettikleri ve dayanamadıkları kişileri cezalandırmak için yarattıkları bir icattır. Ama siz zaten bir tür Cehennemde yaşıyorsunuz, görüyorsunuz ya, Ayrılık Cehennemi. Kendinizi bu duruma daha derinden adamanız, Cehenneme daha da inişinizi temsil eder. Kendinizi daha fazla tecrit etmek için, şimdi sadece korkulu hayal gücünüz ve kendinizi, başkalarını ve dünyayı kınamanız tarafından yönetilişiniz, sizi doğası gereği temelde zor olan bir duruma daha da sürüklüyor.

Yani kötülük etrafınızdadır. Bu bir güçtür. Zihinsel ortamdaki güçler, ikna güçleri, göremediğiniz, ancak hissedebildiğiniz, düşüncenizi, duygularınızı ve davranışlarınızı etkileyen güçler şeklini alır.

Görüyorsunuz ya, işte bu yüzden bireyler, gruplar ve bütünüyle uluslar kendilerini temelde yıkıcı ve verimsiz eylemlere adayabilirler. Bütün bir ulus, ulusal güvenlik veya kendini koruma bahanesi altında, zenginliği ve kaynakları için başka bir ulusu işgal etmeye ve yok etmeye kendini adayabilir. Veya [savaş], diğer ulusun dinsiz veya kötü olduğunu, dinsiz olduğunu, kurtuluşa ermediğini düşünerek din bayrağı altında yapılabilir. Ama bunların hepsi kötülüğün gücünü ve etkisini ifade etmek için sadece bir bahanedir. Ve sadece birkaç kararlı kişi tarafından yönetilse de, diğer herkes beraberinde sürüklenecektir.

Bu nasıl olabilir? Böyle bir kuvvet nasıl böyle bir etkiye sahip olabilir? Görüyorsunuz ya, bu zihinsel ortamda güçtür.

Bu dünyada hayatta kalabilmek için yardıma ve desteğe ihtiyacınız var ve bu yardım ve desteği elde etmek için başkalarıyla ilişkilerinizde, evliliklerinizde, etrafınızdaki tüm ilişkilerinizde, . yaşadığın millet ile olan ilişkinizde birçok taviz vereceksiniz. Onun yardımını, korunmasını ve onayını istiyorsunuz, bu yüzden iğrenç bir şey yapsa ve gerçekten en değer verdiğiniz şeyi açıkça ihlal etse bile onunla birlikte gideceksiniz.

Bu, kendini sosyal bir bağlamda ifade eden, zihinsel ortamda işleyen kötülüğün gücüdür. Sizi, içinizdeki İlim’in – tüm yaşamın Yaratıcısının içinize yerleştirdiği daha derin zekayı – açıkça ihlal eden şeyler yapmaya yönlendirebilecek, kişinin ulusuna veya ailesine karşı bir görev olarak gizlenebilir. İlmin ihlali, Tanrı’nın ihlali, doğru olduğunu bildiğiniz şeylerin ihlali – hayatta kalmanız için gerekli olduğunu düşündüğünüz yardım, koruma ve onayı kazanmak için bunları ihlal edeceksiniz. Bu gerçek bir çıkmazdır. Yine bu ayrılmış halde varoluş içinde yaşamanın bir çıkmazıdır.

Dünya güzel bir yer. Harikadır. O, her an gerçekleşen Yaratılıştır. Her an gerçekleşen bir değişimdir. Eğer bundan ayrı durabilir ve bunu deneyimleyebilirseniz – kendi hayatta kalışınızdan korkmadan, kaybedebileceklerinizden ya da vazgeçmek zorunda kalabileceklerinizden korkmadan – bu gerçekten harika bir deneyim olabilir. Ama onu geldiğiniz ve geri döneceğiniz Kadim Evinizle karıştırmayın. Karşılaştırılamaz.

Bu nedenle, dünyayı olduğu gibi kabul etmelisiniz. Onu Kadim Eviniz gibi yapamazsınız. Tanrı bile onu Kadim Eviniz gibi yapamaz, çünkü Tanrı onu farklı bir şey olarak yaratmıştır.

Tanrı kötülüğün yaratıcısı değildir, ancak Tanrı, en azından kendi ölümlülüğünün farkında olan akıllı ırklar arasında kötülüğün muhtemel ve kaçınılmaz olacağı bir ortam yaratmıştır. Ama Tanrı kötülüğe bir panzehir vermiştir, o güçlü bir panzehirdir, içinizde İlimin gücü ve mevcudiyetine, içinizdeki daha derin bir akıla yerleştirilmiştir. O, düşündüğün zihin değildir. O, yargılayan ve spekülasyon yapan, karşılaştıran ve mahkum eden zihin değildir, o daha derin bir zihin – Tanrı’nın Zihni gibi bir zihin; kişisel zihninizin düşündüğü gibi düşünmeyen bir zihin; gören, bekleyen, bilen ve güç ve kararlılıkla hareket eden bir zihindir.

Panzehir budur, görüyorsunuz ya. İçinizdeki kötülüğün ve dünyada çok yaygın ve güçlü olan içinizdeki ve etrafınızdaki kötülük inandırmalarının panzerhiridir. Nihayetinde evrendeki kötülüğe karşı bir panzehirdir. Ancak o bireylerin içinde güçlü hale gelmelidir.

İçinizdeki İlmin gücü bozulmaz. İnsan dünyasındaki ve hatta kötülük ve çatışma ifadesinin çok uzun süredir var olduğu Büyük Camia içindeki baştan çıkarma ve kandırmalara ikna olmaz veya onlardan etkilenmez.

Sen, kendi başına, kötülükle savaşamazsın. Onunla savaşmaya çalışırsan, seni baştan çıkarır. Ona daha çok benzeyeceksin. Seni barışçıl bir taraftar olmaktan bir savaşçı olmana dönüştürecektir. Kötülük tarafından yönetildiğini düşündüğünüz kişilere karşı kendinizi silaha sarılmış olarak bulacaksınız.

Onlar gibi olacaksın çünkü kötülük ilgiyi sever. İnsan etkileşiminden gelişir. Onu takip edenler ve ona karşı olanlar tarafından güçlendiriliyor. Çünkü insan bağlılığı ve dikkati olmadan, kötülüğün kendisini bağlayacak hiçbir yeri yoktur. Kendini ona adamış olanlar, bağlılığa ve başkalarının katılımına ihtiyaç duyarlar.

Dünyada gerçekten kötü olan, kendilerini bu etkiye, bu güce adamış çok az insan var. Ancak genel olarak toplum üzerindeki etkileri muazzamdır. Onların yıkıcı etkisi muazzamdır. Sayıları göz önüne alındığında, eylemlerinin diğerleri üzerindeki etkileri muazzamdır. Görüyorsunuz ya, ulusları diğer uluslarla savaşa sokmaya yönelik iknalarının etkisi çok güçlü.

Bir birey olarak, onun ikna ve teşviklerine kapılma riskini almadan bununla mücadele edemezsiniz. Bunu yapmaya çalışmak, kendinizi başkalarına karşı olmaya adamaktır. Sizi yerleştirir ve en başından itibaren sizi diğerleriyle temelden karşı karşıya getirir. Şimdi doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapmak ve yaratmak için başkalarıyla savaşmalısınız.

İyi bir amaç için başkalarına karşı çıkmak iyi olsa da, bu durumda niyetinizi değiştirir. Motivasyonlarınızı değiştirir çünkü korku tarafından yönetiliyorsunuz – başarısızlık korkusu, başarmak istediğiniz şeyi başaramama korkusu, başarılı olmazsanız karşıt güçlerin üstün olacağını düşünme korkusu. Korku öfkeye yol açar. Öfke nefreti doğurur. Nefret şiddeti doğurur. Ve şiddet daha fazla şiddete yol açar.

Bu bir tuzak, görüyorsunuz ya. Bu temel bir muammadır. Bu, iyi insanları alır ve onları karşı karşıya getirir, onların barış ve işbirliğini tesis etmek için olan gerçek niyetlerini değiştirir ve tamamen farklı sonuçlar gösterir.

İçinizde yaşayan, dünyadaki uyumsuzluk güçlerinden, başkalarının iknalarından veya kültürün ve hatta dinin teşviklerinden etkilenmeyen daha büyük bir Bilgelik var. Ücretsiz. Saf. Gayet net. O, sadece Tanrı’ya karşı sorumludur, çünkü Tanrı’nın bir uzantısıdır.

İzolasyonunuzu kurmak için ne kadar ileri giderseniz gidin, Ayrılık’ta başarılı olmaya çalışmakta ve Ayrılığın işe yaramasını sağlamakta ne kadar ileri giderseniz gidin, yine de İlim aracılığıyla Tanrı’ya, içinizdeki bu daha derin zihinle bağlantılısınız. Ondan kaçamazsınız. Kendinizi ondan ayıramazsınız. Bunu inkar edebilirsiniz. Işığını pek çok örtü ile örtebilir ve karanlıkta yaşayabilirsiniz ama onu yok edemezsiniz. O, dünyada olma amacınızı, Tanrı ile bağlantınızı ve kurtuluşunuzu temsil eder.
Soru şu: Onu arzulamaya başlamanız ve onsuz başarılı olamayacağınızı, kendinizi gerçekleştiremeyeceğinizi ve dünyaya gerçek bir katkıda bulunamayacağınızı ki burada olmak için gerçek niyetiniz odur, anlamanız ne kadar sürecek? Onsuz, ruhunuzun ihtiyacını karşılayamazsınız. O olmadan, kendi içinizde huzur ve bütünlüğe sahip olamazsınız. Onsuz, kendinizle, diğer insanlarla ve hatta tüm dünyayla başarılı bir ilişkiniz olamaz.

Ordunun gücüne, silahların gücüne, zorlamanın gücüne, hükümetin gücüne, kişisel iknanın gücüne, kişisel egemenliğin gücüne, zenginliğin gücüne, iktidarın gücüne, güzelliğin gücüne ya da zeka ve çekiciliğin gücüne hala inanabilirsiniz, ancak yalnızca içinizdeki İlim, yeniden birleşme, yeniden bağlantı kurma, kutsama ve ilham vermenin gerçek gücüne sahiptir.

Dünya kendi tanrılarını, kendi tanımlarını, kendi güç ve hakimiyet ifadelerini, ikna ve fetih vb. belirlemiştir. Ama içinizdeki ve başkalarının içindeki İlimbuna aldanmaz.

İlmin size istediğinizi vermesini sağlayamazsınız, çünkü o sizden, kişisel zihninizden daha güçlüdür – arzu ve çatışma, korku ve endişe dolu bir zihin, belirsiz olan her şeyle özdeşleşmiş bir zihin, kötülüğün gücüne maruz kalan, kolayca etkilenen ve etkilenmiş olan zihniniz.

Ama içinizde daha derinde İlim vardır. Değişmeyen şeye sahipsin, görüyorsun ya. İçinizde değişmeyen şeye geri dönüyor, bu sizin kurtuluşunuz, yani gücünüz, sizi bağımlılığın pençesinden ve iknanın pençesinden kurtarmaya başlıyor.

Olmak istediğiniz kişi gibi davranabilirsiniz. Kendinize herhangi bir isim verebilirsiniz. Kendinizi herhangi bir rol belirleyebilirsiniz. İyi insan veya kötü insan rolünü oynayabilirsiniz. Ama içinizde keşfedilmeyi bekleyen İlim var.