Yeni Tanrı


İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Marshall Vian Summers’a
12 Şubat 2009’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.


Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Tanrı hakkında yeni bir Vahiy, Tanrı’nın Vahiy’i, insanlığın antik tarihinin,
çatışmalarının, fantezilerinin ve insanlığın yanlış anlaşılmaları dışındadır.
Vahiy Tanrı’yı evrende yaşamın Büyük Toplum olarak adlandırılan büyük panoraması içine alır.

Şimdi Tanrı’nın yeni bir anlayışına gereksiniminiz vardır. Eskilerin Tanrısı küçük bir Tanrı olduğu için, dünyanızın ve zamanınızın Tanrısı, kültürlerinizin bir Tanrısı, Antik dönemde halkların bir Tanrısıdır.
Ama insanlık, bu Tanrı’ya sığmayacak kadar yol aldı. Bu insan Tanrı, bu kızgın Tanrı, bu intikamcı Tanrı, bu Tanrı, kişiliği ve eğilimleri bir projeksiyon gibi görünüyor.

Bu eskilerin yanlışı değildir. Bu sadece onların anlayışlarının, sınırlı olmasındandır. Onlar kendi benzerliğinde bir Tanrı yaratmış değildir; onlar sadece kendi benzerliklerinin dışında bir Tanrı’yı anlayamadılar. Yeni Vahiy, Allah’ı daha büyük bir bağlam içinde, evrende zeki yaşam bağlamında sunmaktadır. Bir insan bağlamında değil, karşı karşıya olduğumuz evrendeki insan değildir.

Bu, yalnız bu dünya ile meşgul olan bir Tanrı değildir. Yargıç şeklinde olan, sizi yargılayacak ya da sizi kınayacak sizin kınayacağınız bir Tanrı değildir. Övgü ve tapınmaya ihtiyacı olan, itaat ve yaltaklanma gerektiren bir Tanrı değildir. Bu kabilelerin eski Tanrı’sıdır. Bu eski Tanrı’dır. Bir ulusun bir diğerine, bir insanın bir diğerine iyiliğidir.
Başka bir yere başka bir yere tek millet yana eski Tanrı, bir kişi olmasıdır. Bu eski bir Tanrı fikridir.
Ama Tanrı, gördüğünüz gibi asla olmamıştır. Bu insanların Tanrı’ya bakış ve ibadetleri, insanların Tanrı’yı kavrayışı ve yanlış anlayışlarıyla Allah, her zaman Büyük Toplumun Tanrısı olmuştur. Uzayın geniş boyutlarında, diğer realitelerdeki ve sayısız ırklardan varlıklar, insanlık ailesinden çok farklıdırlar.

Bu evrenin bir Tanrı’sıdır. Sadece dünyanın, bir halkın ya da bir kabilenin Tanrı’sı değildir. İnsan şeklinde düşünen, hareket eden ve davranan bir Allah değildir. Tanrı bir vahiy ile sınırlı değildir, insanlık için ard arda vahiyler olmuştur. Şimdi Yeni vahiy dünyaya gelen büyük değişim için ve insanlık ailesini gelecek kaderine hazırlamak ve evrendeki zeki yaşamın Büyük Topluluğu ile karşılaşmaya hazırlamak için vardır.

Tanrı’nın dünya için Yeni Vahiy’ini anlamak istiyorsanız, eski yollardan Tanrı’yı düşünmek mümkün olmayacaktır
Eski yollardan Tanrı’yı düşünüyorsanız, evrendeki, akıllı yaşamın gerçekliği ve önemini anlamak mümkün olmayacaktır.
Eski Yaradan insanlığa özel olduğu için, bir ulusun Tanrısı, bir insanın Tanrısı, bir ırkın Tanrısı, yalnız bir dünyanın Tanrısıdır.
Bu hatta burada dünyada, Tanrı’nın gerçek doğasını anlamak için insanların çok fazla benzerliği ayırt etmesi gereklidir. Bu nedenle eski Tanrı çok sınırlıdır.

Eski Tanrı insanları savaşa sürmüştür. Eski Tanrı, insan ve ulusların refahı için endişesi var gibi görünüyordu.
Eski Tanrı, krallar, hükümdarlar tarafından kendilerini haklı çıkarmak, güçlendirmek ve kendi ülkelerini ve hırslarıyla yükseltmek için ülkeler tarafından kullanılmıştır. Eski Tanrı, kaçınılmaz hatalar için insanlığı cezalandırmaktan memnun görünüyordu. Cennet ve Cehennem bütün kavramına eski Tanrı hakkındaki inanç ve varsayımlar etrafında inşa edilmiştir.

Yeni Tanrı, Tanrı’nın Büyük Toplumu, Tanrı’nın büyük bir gerçekliğiyle, tüm bu şeylerin yeniden tanımlanmasını gerektirir.
Geçmişte inanılan ve kabul edilen Tanrı gerçekliği çok farklıdır. Tanrı, bir ulusa başka bir ulus üzerinden iyilik yapmaz. Tanrı halkların savaşına yol açmaz.
Tanrı, bir ulusa başka bir ulus üzerinden zafer ya da başka bir kişinin zaferini diğerinden sağlamaz. Doğal afetler, salgın hastalıklar, hastalık veya felaketler Tanrı’nın isteği değildir.

Eski Tanrı’yı böyle şeylerle suçlayabilirsiniz ama Yeni Tanrı’yı değil. Tanrı için zamanın başlangıcından bu yana doğa, evrim, ve jeolojik değişim güçleri harekete geçirilir ve şimdi hepsi kendisi çalışıyor.
Tanrı zekidir. Tanrı her küçük şeyi çalıştırmak zorunda değildir. Tanrı damarlarınıza kan taşımak veya milyonlarca hücre faaliyetini yönetmez. Tanrı dünyanın hava durumunu yönetmek zorunda değildir. Tanrı dünya uluslarını ya da dünya ekonomileri yönetmek zorunda değildir. O bütünüyle hareket haline getirildi. O zamanın başlangıcında hareket haline getirildi.
Tanrı dünyayı ve tüm dünyaları izlemektedir, ayrılmışlıktan geri çağırıyor, çağrı sayesinde din yoluna çağırıyor, gerçek sevgiyi tanımanın yoluna, bilinç yoluna çağırıyor.
Evrenin Tanrısı sizin dini inançlarınız sürecinde Tanrı’nın içinizde yerleştirdiği, sizi daha derin Bilgiye getirerek size rehberlik etmek için içinizde yer alan derin bir zeka. Tanrı sizi korumak ve dünyaya büyük bir hizmet ve katkı için size yol gösterecektir.
Dini kurumlar Eski Tanrı’ya hakim oldu. Bu kurumları ve kendi ideolojilerine inananları desteklemiyorsanız. Tanrı’ya hakaret ediyor ve cehenneme gönderiliyor olacaksınız.
Çeviri devam etmektedir…