Tanrı anlayışı


İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Marshall Vian Summers’a
31 Ocak 2007’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.


Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Şimdi daha büyük bir Tanrı anlayışı zamanıdır. Tanrı’nın genişletilmiş bir anlayışı. Tanrı, yaşamınızın kaynağı ve dünya yaşamının ve yaşadığınız Büyük toplumun dünyasının yaratıcısıdır.

Bu yeni anlayış, geçmiş anlayışları doğrulamayacağı gibi onları genişleterek, tamamlayarak ve hayatınızda ki daha büyük kutsal bir deneyimin oluşu için kapıyı açık bırakır.

Tanrı’nın yeni mesajı sunuşu, kutsal deneyimi yenilemek ve tazelemek, insan kurumları ve icatlarından ayırmak, büyük odaklanmayı sağlamak için gereklidir.

Burada önemli olan dinle Tanrı’yı Din ve Tanrı adına yapılmış bir çok korkunç şeyle karıştırmamaktır. Lakin Tanrı, bu şeylerin hepsinin ötesinde uzağında — insan hatasının, insan hayal gücünün, insan icadının ve insan bozulmasının ötesinde var olur.

Şimdi yaşadığınız zeki yaşamın büyük arenasında Tanrı’yı düşünmeniz gereklidir. Bu dünyanın içinde ve onun ötesinde dünyada büyük topluma uzanarak bütün yaşamı kapsar.

İlahi gerçekliğin saf bir deneyime sahip olmak ve ilahi olan yaşamınız olacaktır. Bu büyük toplumun Tanrı anlayışını kazanması gereklidir. Aksi taktirde, kendi kişilik projeksiyonuzla ve insan doğasının, kendi duyguları, düşünceleri ve duygularının bir projeksiyonu olarak Tanrı’yı düşüneceksiniz. Tanrı’ya öfkeniz, tercihleriniz, kararlarınız, intikam için arzunuz, adalet ve ceza kavramlarını ve benzerlerini tasarlayacaksınız.

Yine de Tanrı, bunların hepsinin ötesinde var olur. Gerçek Tanrı, üzerinizde güneş gibi parlamakta olan saf Tanrıdır. Gökyüzünde bulutlar ne olursa olsun, atmosferde kirlilik ne olursa olsun ve yeryüzünde dalgalanmalar ne olursa olsun, Tanrı güneş gibi, üzerinizde parlıyor. Lakin Tanrı, güneşin ötesindedir, yapabildiğiniz herhangi bir tanımın ötesinde. Tarihlerinizin, büyük öğretmenlerinizin ve Tanrı’dan büyük habercilerin, büyük manevi kitapların ve ifadelerin ötesindedir. Tanrı vardır, yaşamın ve varoluşun yaratıcısıdır.

Şimdi Tanrı’nın yarattığı içinizde yaşıyor. O, sizin entellektüel aklınızın, düşünce ve fikirlerinizin, anlayışınızın ve inançlarınızın ötesinde yaşar. O, yeni mesajda, bilgiye çağırılan, daha derin bir akılda, içinizde daha derin bir yerde var olur. Bu daha derin akıl, bilen bir akıldır. Bekleyen bir akıldır. Açıkça çarpıtma olmadan, korku olmadan, tercih olmadan, kargaşa olmadan ve spekülasyon olmadan gören bir akıldır. İçinizdeki daha derin bir akıldır. Bu, Tanrı’nın, yarattığıdır, o, süreklidir, o, sonsuza dek devam edecektir. Bu dünyada geçici kimliğinizin ötesinde, bütün bu dünya ve bu yaşamda tecrübe nehrinin ötesinde olaylarının ötesindedir, içinizde bilgi vardır ve Tanrı, bu bilginin yazarıdır.

Eğer bu daha büyük bağlamın içinde Tanrı’yı düşünürseniz, Allah’ın yaratışındaki güç ve ihtişamı dünya içinde takdir etmeye başlayabilir ve hatta kendi içinizde görebilirsiniz. Vücudunuz, zihniniz ve kişilik geçici araçlardır. Büyük amaç Tanrı ile ilişkisini ifade etmektir. Allah’ın size verdiği bilgelik iletişim ve ihtiyacı olan bir dünyaya katkı içindir.
O zaman vücudunuz, zihniniz ve ifade aracı olarak aklınızı düşünün. Kendileri değerli ama onlar kadar değerli olmayanı ifade etmek ve hizmet etmek içindir.

O zaman Tanrı’nın her şeye nüfuz ettiğini görmeye başlayacaksınız. Tanrı her şeyin içinde yaşamaktadır ama Allah her şeyin ötesindedir. Nerede olursanız olun Tanrı’nın varlığını hissedebilir, bulabilir ve nerede olursanız olun Bilgi izleyebilirsiniz.

Bu nedenle, ve yaşamınızın içinde Tanrı’yı deneyimlemek ve tam olarak anlamak için, içinizdeki Bilgiye gelmelisiniz. Tanrı sizin için içinizde, büyük zekayı ve kalıcılığı yarattı

O gerçekte kim olduğunuzdur. Tüm kavramların, fikirler ve yanılsamaların ötesinde, sizin gerçek doğanızdır. Bilgiye bir bağlantı kazanıp, bilgiyi ayırt etmeyi öğrenip izlediğinizde, varlığın deneyiminden öğrendiğinizde güç ve Tanrı yaşamınızda olacaktır.

Lakin Tanrı’nın bütünlüğü, aklın, bütün insan icatlarının ötesinde ve bütünüyle bireysel ve kolektif felsefelerin ötesinde düşüncelerinin sonsuza dek ötesinde kalır. Fikirler kümesi ve kavramlar Büyük Toplumda Tanrı’yı içerebilir. Allahın, Evrendeki sayısız ırkların, bütün benzersiz varlıkların sahibi pek çok yönden birbirlerinden farklı mıdır?

Tanrı’ya gelmek, kendi içinizde ki bilgiye gelmektir. Belki de belli bir yere veya belli bir kişiye çağrılacaksınız, fakat bu amaç için kendi içinizde Tanrı’nın varlığını deneyimlemek içindir. İnanç için takdirden fazlasına ihtiyaç duyacak, Tanrı’nın görüp, bilerek yapmanız için size verdiğini izleyin.

Bu size Tanrı’ya ve Bilgiye adımlar için sizin başlangıç noktası olsun. ister bir Hıristiyan, bir Budist, ya da Müslüman yada buraya ekleyebileceğiniz bir inanç geleneğiniz olsun. Eğer bir inanç geleneğiniz yoksa bile, yine de Bilgi için adımlar vardır. Tanrı tüm dünya dinlerini yarattı ve Bilgi, dinlerin aralarında ki mevcut ayrılık ve tüm çatışmaya rağmen, hala onları birleştiren budur. Onların arasında var olan ayrılık ve çatışmanın hepsine rağmen, ayrılık ve çatışma bir insan icadıdır ve Tanrısal bir icat değildir.

Çağrı bu geleneklerin bütün hepsinin içinde onların içlerinde ve bunların ötesinde yankılanır. Evren boyunca sesler güce ve bilginin varlığına dönmek için çağırıyor.

Bu sizin görmek, bilmek ve Bilginin ne yapacağını keşfetmek içindir. Bu Tanrı’ya dönüşü başlatır. Çağrı, dinleme, yanıt verme ve dönüş.

Bunun sizin anlayışınız olması için izin verin.