Tek Tanrı

Only One God

Tek Tanrı, Tanrı’nın doğası ve gerçekliği, Tanrı’nın dünyada ve yaşamla dolu olan evrendeki Büyük Camia ile ilgili Planına ve Amacına yeni bir anlayış sağlayan bir vahiy kitabıdır. Burada Tanrı’nın varlığı ve insanlık için İradesinin ilerici Vahyinin bir sonraki bölümü başlıyor.

Geçmiş zamanın büyük Mesajları ve Elçileri vasıtasıyla devam eden Vahiy, Tek Tanrı anlayışımızı ilerletti ve İlahi Varlıkla olan ilişkimizi hayatımızda yeniden canlandırarak zaman içinde aktı.

Söz ve Ses şu an dünyada. Tek Tanrı’nın her bir bölümü hayatımızın Kaynağı ve şu anda dünyada olma amacımız hakkında yeni bir öğreti sağlamak için verilen bir vahiydir. Her bölüm size Tanrı’nın kalbine göz atabileceğiniz, evrenin kökenlerine geri dönebileceğiniz, bu zamanlar ve gelecek için Tanrı’nın Planını göz önüne seren yeni bir bakış açısı katar.

Tek Tanrı’nın her bir bölümü, Kaynak tarafından verilen ve Marshall Vian Summers tarafından derlenen bir vahiydir.

Tek Tanrı, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajın 1. Cilt‘inin ikinci kitabıdır.

İçerik tablosu

Giriş

Bölüm 1: Tanrı anlayışı

Bölüm 2: Yeni Tanrı

Bölüm 3: The Origin

Bölüm 4: The Separation

Bölüm 5: What is Creation?

Bölüm 6: The Soul

Bölüm 7: What Creates Evil?

Bölüm 8: The Redemption

Bölüm 9: God, Knowledge and the Angelic Presence

Bölüm 10: How God Speaks to the World

Bölüm 11: God’s Plan Is to Save Everyone

Bölüm 12: The Heart of God