Çağri

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Marshall Vian Summers’a
1 Nisan 2011’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Bir Vahiy zamanında yaşamak ve bu Vahyi almak muazzam bir olaydır. O kadar muazzamdır ki hayatınızı ve düşüncenizi, kendinize dair algınızı ve anlayışınızı, dünyayı ve kaderinizi değiştirecek. Yeni Mesajı reddetseniz ve ona karşı gelseniz bile o yine de hayatınızı değiştirecek.

Bu büyüklükte bir şeye rastladığınızda onun hayatınızı etkilememesi mümkün değildir. Size sadece yüzlerce yıl aralıklarla verilen bir Vahye rastladığınızda, onun üzerinizde büyük bir etki yapmaması mümkün değildir.

Şu anda nasıl yanıt verecek olursanız olun o sizin daha derinlerinize, hiç bilmediğiniz bir yere, sadece açıklık ve büyük farkındalık anlarında tecrübe ettiğiniz bir parçanıza ulaşacak. Bilincinizin Kadim Koridorlarında konuşarak dolaşacak.

Onu inceler, okur ve yönlendirmelerini takip ederseniz daha önce duymadığınız, görmediğiniz şeyleri duymaya ve görmeye başlayacaksınız. Daha büyük bir vizyonunuz, daha kapsamlı bir anlayışınız olacak, sadece kendine hizmet eden ve kendini memnun eden bir anlayış değil, gerçeklikle yüzleşebilen ve şu anda dünyadaki varlığınızı takdir edebilen bir şey.

Eğer bu Yeni Mesaj olmasaydı onu sadece fikir seviyesinde ele alabilirdiniz. Ona bir teori muamelesi yapabilirdiniz. Ona bir felsefe muamelesi yapabilirdiniz. Ona sadece başka bir öğreti muamelesi yapabilirdiniz. Ama o bundan çok daha büyük.

Bu yüzden zerre kadar dahi cevap verirseniz, bunun hayatınız üzerinde bir etkisi olacaktır. Hayatınız üzerinde bir etkisi olması amaçlanmıştır.

Onu almaya, onu incelemeye ve ondan öğrenmeye çağrıldınız. Sadece burada onun hükmünü ve bugün gördüğünüz dünyayla, gelecekteki zamanlarda karşılaşmak zorunda kalacağınız dünyayla olan büyük bağlantısını fark edeceksiniz; ufuktan yaklaşmakta olan ve bütün insanlığın karşı karşıya kalmak zorunda olduğu büyük değişimle, sizi bekleyen büyük sınavlar ve büyük fırsatlarla.

Tanrı’nın Vahyi ile karşılaşmış olmak büyük bir şey, fikirlerinizden daha büyük, inançlarınızdan daha büyük, kurumlarınızdan daha büyük, ulusunuza, kültürünüze veya dininize ilişkin fikir ve inançlardan bile daha büyük. Çünkü onlar insan icadı, büyük oranda.

Ama şimdi insan yaratıcılığı veya hayal gücünün ürünü olmayan bir şeyle karşı karşıyasınız.

O Kaynağınızdan geliyor; hayatınızın en büyük aşkı, hayatınızın Kaynağı, daha derin doğanızın Kaynağı, halen bilmediğiniz ve yerine getirilmemiş olan, bu dünyada olma amacınızın Kaynağından.

Bu şimdilerde ve tarih boyunca huzur için, kurtuluş için, bilgelik için ve güç için edilmiş yüce duaların yanıtı.

Bu daha büyük gücü kendinize siz veremezsiniz, birçokları denemiş olsa da. Onun size daha büyük bir Kaynaktan bahşedilmesi gerekiyor; tanımlara karşı duran bir Kaynaktan, zekâyla kavramsallaştırılamayan veya kavranamayan bir Kaynaktan.

Çünkü Yaratıcı, zihnin sınırlarının ve onunla birlikte Yaratılanın ötesinde yaşar. Siz sadece en yakın çevrenizdeki koşulları ve olaylar zincirini kavrayabilirsiniz ama bunun ötesi Daha Büyük Gerçekliktir, gerçekten çok daha büyük.

Yeni Mesajın sizden istedikleri var. Yanıt vermenizi istiyor.İncelemenizi, sabırlı olmanızı ve zamansız sonuçlara varmamanızı; önyargılarınızın, öfke ve hınçlarınızın peşinden gitmemenizi istiyor. Keşfetmenizi söylüyor, sadece inanmanızı değil çünkü inanç zayıftır. Yeterince sağlam değildir.

Değişmekte olan bir dünyayla yüzleşmek için, insanlığın bu Vahiy zamanında yüzleşmesi gereken her şeyle yüzleşmek için daha büyük bir temele ihtiyacınız var.

Bu sadece size verilmiş kişisel bir armağan değil. Onun sizden geçerek başkalarına akması gerekiyor. Eğer alıyorsanız, vermelisiniz de. Vahye tanıklık etmelisiniz.

Elçiyi onurlandırmalısınız. O bir tanrı değil ve insanların kendisine tapmasına izin vermeyecek. Ama o bir elçi ve dünyada şimdi Tanrı’dan bir mesaj getirmiş başka biri yok.

Bu büyüklükte bir Vahiy verilmeyeli çok oldu. Ve daha önce dünyaya bu kadar bütünsel bir Vahiy hiç verilmedi; okuryazar bir dünyaya, gezegene yaygın bir iletişim ağına sahip, daha gelişmiş, daha büyük bir ihtiyaç içinde olan bir dünyaya.

Bunu henüz fark etmediniz ama öğrenmeniz kaderinizde var. O sadece bir kaza veya tesadüf değil. Yeni Vahiyle karşılaşmanız kaderiniz. Onu duymanız kaderiniz.

O büyük bir Çağrı. Ama Tanrı’nın istediğiyle insanların yapacakları aynı şeyler değil.

Bu size bir armağan olsa da, size dünyadaki daha büyük amacınızı ve kaderinizi, hayatınıza ve etrafınızda değişmekte olan koşullara dair daha büyük bir anlayışı gösterme vaadi taşısa da ona istediğiniz gibi yanıt vermekte özgürsünüz.

Tanrı sizin yanıtınızı kontrol edemez. Tanrı düşüncelerinizi, acınızı, kafa karışıklığınızı, tutkulu inançlarınızı, şikâyetlerinizi, kendinize zarar veren davranışlarınızı, kötü hata ve kararlarınızı kontrol edemez.

Çünkü Ayrılık durumunda yaşıyorsunuz. Ama Tanrı’dan hiç ayrılmamış olan bir parçanız var ve Yeni Mesaj işte ona seslenecek; sadece yanıt verebilecek olan parçanıza seslenecek. O dünyadaki en doğal şey. O sizin amacınız ve kaderiniz.

Onu [Yeni Mesajı] alacak olursanız başkalarıyla da paylaşmalısınız. Ve onu hayatınıza getirmeli, orada yapabildiğiniz en iyi şekilde uygulamalı ve aynı şeyi yapan başka insanları aramalısınız ki size daha güçlü olmanız ve işlerinize denge, amaç vermeniz için size yardımcı olabilsinler.

Tanrı’dan gelen bu Yeni Mesaja karşı duramazsınız. Bunu yapacak olursanız sadece Daha Büyük Güçlerin gözünde aptal konumuna düşersiniz.

Yanıt veremeyeceğiniz birçok sorunuz olacak ve birçok soruya da gerçekten bir süre boyunca yanıt verilemeyecek.

Bunun daha büyük bir taahhüt olduğunu fark etmelisiniz. Bu entelektüel bir arayış değil. Bir eğlence veya hobi değildir. Buraya size zevk, konfor veya güvence vermek için gelmedi. Sizi ihtiyaçları her geçen gün tırmanarak artan bir dünyaya daha büyük bir hizmet için çağırmaya geldi.

Sorumluluğunuzun nedeni burada olmanızın daha büyük bir amacının olması; sizin icat etmediğiniz ve icat edemeyeceğiniz bir amaç, henüz size tam olarak gösterilmemiş olan bir amaç, dileklerinizden ve tercihlerinizden, hayatla ilgili fikirlerinizden farklı bir amaç.

Sorumlusunuz çünkü dünyaya gönderildiniz. Yükümlülük, içinizde yaşıyor. Daha derin doğanızın, bizim İlim adını verdiğimiz daha derin doğanın parçası.

O [sorumluluk] tüm dinlerdeki manevi çalışmaların zirvesidir. Sizi kurtaracak olan odur. Hayatınızı, algınızı ve anlayışınızı dönüştürecek olan odur. Ama Tanrı tarafından harekete geçirilmelidir.

Dünyada olmak için bir sorumluluğunuz var. Sizi buraya göndermiş olanlara karşı sorumlusunuz. Oynayacak daha büyük bir rolünüz var. Vereceğiniz daha büyük bir hizmet var.

Yeni Mesaj size daha büyük amacınızı, sorumluluklarınızı ve yükümlülüğünüzü anımsatıyor. Bunu ceza veya günah tehdidi olmadan yapıyor. Sizi iyileştirmek, kendi pişmanlık ve acılarınızdan korumak, hayatınızı kurtarıp ona denge getirmenizi sağlamak üzere sizi güçlendirmek için yapıyor çünkü dünyada yapacak daha büyük işleriniz var.

Sadece Yeni Vahiy böyle bir çağrı yapabilir. Bu, dünyanın her yanına yapılan bir çağrıdır. Sadece bir gruba, bir ulusa veya toplumun bir parçasına değil. Bu Vahiy dünyanın her yerine Ses veriyor.

Bu, alçakgönüllü bir başlangıç. Yeni Mesaj buraya sanki bir fidan gibi geldi, tıpkı bir çocuk gibi; saf, dünya tarafından yozlaştırılmamış durumda ve narin, ama arkasında Yaratılışın Gücü’yle. Saf olarak kalabildiği ve elçi kirletilmediği sürece saflığı her yerden duyulacak.

Saf bir Mesaj, bu zaman ve gelecek olan zamanlara hitap eden bir Vahiy almak için bu büyük fırsata sahipsiniz.

Bunun bir tesadüf olduğunu mu zannediyorsunuz? Bunun şans eseri gerçekleştiğini mi zannediyorsunuz? Eğer öyleyse burada aldığınız şeye gereken önemi vermiyorsunuz demektir. Ve kendi fikirlerinizi, anlayışınızı fazlaca önemsiyorsunuz demektir.

Tanrı gücü bireye geri vermek istiyor ki dünyaya gönderilmiş olanlar ihtiyaç içindeki bir dünyaya katkıda bulunabilsin. Dünyanın geleceği buna bağlı.

Alçakgönüllü bir rolünüz olacak. Büyük bir dikkat ve beğeni toplamayacak. Arka tarafta, tantanasız, fark edilmeden çalışacaksınız. Ve böyle yaparak kendi zihninizin hapishanesinden ve sizi iten, lanetleyen ve engelleyen her şeyden kaçınacaksınız.

Yeni Mesaj inkâr edilecek, ona karşı çıkılacak. Onunla alay edilecek. Vahiy zamanlarında bu her zaman olur.

Elçi insanların beklentilerini karşılayamayacak çünkü o basit ve alçakgönüllü bir insan. Tanrı gibi güçlü, cazibe ve karizma dolu değil. Bu niteliklere sahip hiç kimse dünyaya Tanrı’dan bir mesaj getirmek üzere elçi olarak seçilmez.

Onun ihtirasları yok. Çok uzun bir süredir hazırlık içindeydi. Mesajı almak onun çok uzun bir zamanını aldı çünkü o çok büyük ve kapsamlı.

Yeni Mesajı almanız çok uzun zamanınızı alacak çünkü o şu anda düşündüğünüzden, inandığınızdan ve anladığınızdan daha büyük. O dünyadaki daha büyük yaşama ve insanlığın geleceğine, evrendeki  Büyük Camia içindeki kaderine bir pencere açıyor.

Daha önce insanlığa hiç böyle bir şey verilmedi ama artık verilmesi gerekiyor. Şimdi geleceği ve insanlığın yüzleşmek zorunda kalacağı sonucu belirlemek kritik önem taşıyor.

Bu yüzden buna alçakgönüllü bir şekilde yaklaşın. Sizin de daha büyük bir hayatınız olduğunu ve henüz o hayatı yaşamadığınızı ve bu büyük hayata giden yolculuğa çıkmak için, İlime Giden Adımları, daha büyük bir gücün, daha büyük bir cesaret ve kararlılığın kılavuzluğunda atmak için büyük bir desteğe ve büyük bir Vahye ihtiyaç duyduğunuzu düşünmeye başlayın.

Daha dünyaya gelmeden önce size sorumluluk yüklendi. Bu sorumluluk şimdi içinizde yaşıyor.

Tanrı’nın Vahiyleri bu daha derin yükümlülüğü ateşleme, başlatma gücüne sahip. Ondan kaçınmayın çünkü yüce ve anlamlı olan her şey ondan gelecek. Güçlü olan, merhametli olan, kurtarıcı olan, özgürleştirici olan her şey ondan gelecek.

Tanrı kurtuluşun tohumlarını içinize ekti ama onların yetiştirilmesi gerekiyor ve sizin doğru yaklaşıma ve tutuma sahip olmanız gerekiyor. Ve Çağrı da olmalı.

Sorumluluk budur. O sadece sizden dürüst olmanızı, gerçekten dürüst olmanızı istiyor; arzularınızın, korkularınızın ve tercihlerinizin ötesinde ne bildiğinizi hissedebilecek kadar dürüst olmanızı; [o kadar ki] istediğinizin ve inkâr ettiğinizin ötesindeki gerçeği görebilesiniz.

Yeni Mesaj sizden dürüst olmanızı istiyor. Nasıl yanıt vereceğiniz sizin dürüst ve samimi olup olmadığınızı belirleyecek.

Bu neye inanıyor olduğunuzla, bunun inanlarınızla nasıl uyum sağladığıyla ilgili bir mesele değil. Neden Tanrı’nın Vahyi sizin düşünceniz ve inancınızla uyum içinde olsun ki? O insan beklentilerine, insan düzenine, uzun zaman önce tesis edilmiş inançlara veya insan spekülasyonuna uymuyor çünkü o Tanrı’dan bir mesaj, insan fikirlerinin ürünü değil.

O sizi insan olmayan bir evrene hazırlıyor. Kendinizi buna nasıl hazırlayacağınıza dair hiçbir fikriniz yok. O sizi bir azalan kaynaklar, daha büyük bir kargaşa ve gerginlik dünyasına hazırlıyor. Buna nasıl hazırlanacağınıza dair hiçbir fikriniz yok. O sizi daha büyük bir hayata hazırlıyor. Bunu nasıl başaracağınıza dair hiçbir fikriniz yok.

Tanrı bunu biliyor elbette, işte bu yüzden büyük Vahiy şimdi verilmeli, bu zaman ve gelecek zamanlar için, insanların içinde yaşayan sorumluluğu talep etmek için, yanıt vermeye hazır olan insanlar için, içinde dürüstlük ve yanıt verme özgürlüğü olan insanlar için, dini ideolojilerle, kültürel düşünceleriyle veya başkalarının istek ve tercihleriyle bağlanmış olmayan insanlar için.

Bu, Vahiy zamanlarda yaşamanın mücadelesidir. Sizi kendinizle karşı karşıya bırakacaktır; kendi güç ve zayıflıklarınızla, etrafınızdaki insanların güç ve zayıflıklarıyla. O daha büyük bir gerçek ve daha büyük bir amaçla karşı karşıya kalmaktır.

Bunun size verilebiliyor olmasına şükredin. Çünkü bu olmadan dünyada kör bir şekilde, el yordamıyla dolanıyor, hayallerin ve zevklerin peşinde koşuyor, her zaman korku tehdidi altında, kendi zihninizin, Bilme tarafından yönlendirilmeyen bir zihnin ağırlığı altında yaşıyor olurdunuz.

Şükredin çünkü tüm evrenlerin efendisi insanlığa tam olarak ihtiyacı olan şeyi veriyor; tüm sorularına yanıt vermek veya hedeflerini ve arzularını tatmin etmek için değil, kendi gücünü bulması ve dünyada daha büyük bir işbirliği ve uyumla ilerlemesi için tam da ihtiyaç duyduğu şeyi vermek için.

Bu dünyaya bu koşullarda hizmet etmek için geldiniz. Bu sizin zamanınız, bir Vahiy zamanı. Bu sizin ânınız, daha derin bir dürüstlük ve daha derin bir samimiyeti uygulama zamanınız.

Bunu anlamaya çalışmayın. Bu, sizin anlayışınızın ötesindedir. Bunu başka şeylerle karşılaştırmayın çünkü neye baktığınızı bilmiyorsunuz. Yeni Mesajı keşfetmiş, yaşamış ve uygulamış değilsiniz, bu yüzden onu bilgelik, dürüstlük veya samimiyetle yargılayamazsınız.

O, dünyaya bir armağan ama kişiden kişiye verilmeli. Yanıt vermeye hazır ve istekli olan kişileri bularak Vahye tanıklık etmelisiniz. Bu, amacınızın parçası, görüyorsunuz ya. Bu, armağanınızın parçası. Daha derin farkındalığınızı bekleyen parça.

Bir Vahiy zamanında yaşamaya geldiniz. Vahiy burada. Kaderiniz sizi çağırıyor. Bu sadece hazır olup olmamanız meselesi. Bu anlamda sadece kendinize hesap verebilirsiniz.

Başka insanların ne söyleyeceğini, ne yapacağını siz belirleyemezsiniz. Bu sizin için, Tanrı’dan Yeni Mesajı alma lütfu ve fırsatına sahip olan her birey için bir mücadeledir. Bu sizin için bir Çağrıdır.

Sadece Tanrı daha derin parçanıza nasıl ulaşılacağını bilir. Onu kendi başınıza bulamazsınız. Sadece Tanrı en büyük armağan ve hizmetiniz olanı ortaya çıkarmayı bilir. Onu kendi başınıza ortaya çıkaramazsınız.

Sadece bir Yeni Vahiy insanlığı geçmişe benzemeyen bir geleceğe ve evrendeki hayatın daha büyük gerçekliğiyle yüzleşmeye hazırlayabilir.

Minnettar olun. Alçakgönüllü olun. Alıcı olun. İnanmaya ihtiyacınız yok, sadece tanık olmaya ve almaya, öğrenmeye ve uygulamaya ihtiyacınız var. Armağanlar gözünüzün önüne serilecek ve zaman içinde anlamlarını ve kusursuzluklarını size gösterecek.

İnsanlık kendisini mutlu edemez. Büyük bir yardım gerekiyor. Kendisini geleceğe hazırlayamaz. Şu anda çok kör ve kibirli. Ufuktan yaklaşmakta olanı görmüyor çünkü halen geçmişte yaşadığını zannediyor.

Zorlu, özgürlüğün nadir görüldüğü, rekabetin yaygın olduğu ve büyük bir yetenek ve ikna ile yapıldığı bir yer olan evrendeki yaşamla dolu olan Büyük Camiayla birleşiyor olduğunu görmüyor.

Sadece Tanrı sizi buna hazırlayabilir. Sadece Tanrı insan kalbini ve insan zihnini, insan ruhunu ve insan tarihini bilir.

Daha büyük bir kavrayış için sınırlarınızı kabul etmelisiniz. Çağrınızın bir parçası bu.

İnsanlık, sözlerimi duyun. Biz daha büyük bir gerçeklikten söz ediyoruz, her insanın içinde yaşayan daha büyük bir gerçekten, entelektüel tartışma veya spekülasyonla kavranamayacak daha büyük bir gerçekten, fark edilmesi ve açıkça ifade edilebilmesi için yaşanması ve tecrübe edilmesi gereken daha derin bir gerçekten.

Bu dünyanın insanları, sözlerimi duyun. Evrende daha büyük bir kaderiniz var ama düşmekte olan bir dünyayla yüzleşmelisiniz. Yaklaşan büyük kargaşalarla yüzleşmelisiniz. Birlik olmalı ve daha büyük bir açıklık ve kararlılıkla işbirliği yapmalısınız.

Bu Tanrı’nın Vahyidir. İnsan anlayışının ötesinde bir Vahiydir. Ona sadece yaklaşabilir ve onu öğrenmeye başlayabilirsiniz ama onun bilgeliğini, açıklığını ve gücünü asla tüketemezsiniz.