Peygamberlerin Mührü

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Marshall Vian Summers’a
21 Mayıs 2014’te
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Şimdi Peygamberlerin Mühründen söz etmemiz çok önemli, dünyanın insanları bunun gerçekten ne olduğunu ve Tanrı’nın sadece insanlığın gelişimi ve evriminin belli kilit noktalarında verilen yüce Vahyini korumanın önemini anlayabilsin diye.

Yüce Vahiyler dünya için çok önemlidir. İnsan medeniyetinin yapıtaşlarını oluşturur.

Şimdi Tanrı yeniden konuştu, insan medeniyetini içsel parçalanmadan, çöküşten ve evrende insanlığın çatışma ve cehaletinden faydalanmak isteyen güçlere boyun eğmesinden korumak için.

Bu uzun zamandır beklenen ve gelmesi kaderde olan, insanlık bir dünya medeniyeti, mükemmel olmasa bile yine de bir medeniyet oluşturmaya başladığı bir zamanda gelecek olan bir eşik.

Bu, belli koşullar oluştuğunda ve insanlığın kendi hatalarına karşı olan zayıflığı, insan medeniyetinin çevresel çöküş ve bozulma yüzünden tehlikeye girdiği noktaya kadar arttığında gerçekleşecek; yeryüzü artık büyümekte olan insanlığa yetecek kadar kaynak sağlayamaz duruma gelene kadar yağmalandığında.

İnsanlığın evren karşısındaki zayıflığı kritik bir eşiğe ulaşana kadar bekleyebilir. Çünkü yeryüzü uzun zamandır belli ırklar tarafından kendi amaçları ve tasarıları için izleniyor.

Tanrı bunu elbette biliyor çünkü bu her dünyanın evriminin bir parçası; bir ırkın ortaya çıkış kaynağı olan her dünyanın veya öteden gelen ziyaretçiler tarafından işlenen her dünyanın. Bu öngörülebilir bir şey. Eninde sonunda olacak. Ve artık insanlık için bunun zamanı geldi.

Tanrı yüce Vahiyleri bir Mühürle korur. Mühür, evrenin Rabbi öyle olması gerektiğini işaret edene kadar Melekler Meclisi’nin başka bir yüce Vahiy iletmeyeceği anlamına gelir. Bu onların Mührüdür, Vahiyleri dünya için yüce bir Vahyi kaçınılmaz bir şekilde takip eden şeyler olan gasp edilmekten, çalınmaktan, temsilci ve elçi olduklarını iddia edenlerden korumak için.

Yeryüzünün İnsanları bu Mührün var olduğunu bilmeyecek. Bu onların dokunabileceği bir şey değildir. Yasalarında yazmıyor. Yaygın bir şekilde anlaşılan veya kabul edilen bir şey değil.

Ama bu dünyayı gözeten Melekler Varlığı ve Meclisi için bu çok açık bir buyruktur ve tesis edilmesi gerekir yoksa yüce Vahiyler tanınmayacak hale gelene kadar zehirlenebilir. Zaman içinde insanoğlu tarafından bozulup değiştirilecektir, cehalet ve yozlaşma yoluyla, uygulamanın suiistimali yoluyla. Ama Cennetteki Mühür tamdır, görüyorsunuz ya.

Fakat belli bir noktada Tanrı, Mührü kıracak çünkü yeni bir Vahiy gelmek zorunda olacak. Çünkü daha önce verilmiş olan yüce öğretiler bir bütün olarak insan ailesinin gerçek ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olacak.

Yüce Vahiylerin arası, birçok seferinde çok uzun olacak çünkü onlar gelecek büyük zaman periyotları açısından insanlığın ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olacak.

Ama şimdi ulaştığınız eşikte Tanrı yeniden konuştu; insanlığın cahil ve hazırlıksız olduğu büyük bir eşik, kadim zamanlarda verilen Vahiylerin hitap edemeyeceği büyük bir eşik. Onlar bunun için tasarlanmadı. Onlar bu amaçla verilmedi. Onlar zaman içinde insan medeniyetinin, bir dünya medeniyetinin oluşumu için kritikti.

Ama şimdi insan medeniyeti bugünkü haliyle hem içeriden, hem dışarıdan tehdit altında; öyle ağır bir tehdit altında ki Tanrı yeniden konuştu çünkü riskler çok yüksek, tehlikeler çok büyük, insan cehaleti çok derin.

Önceden verilmiş yüce Vahiyler bile kendi içlerinde ve birbirleri arasında parçalanmış ve çekişmeli durumda. Onlar insanlığı evrendeki Büyük Camia’ya hazırlayamazlar. İnsanlığı çevresel çöküş içindeki bir dünyaya, her dünyada her medeniyetin başına gelebilecek en büyük değişime hazırlayamazlar. Bu amaçla tasarlanmış değiller.

Tanrı bunu elbette biliyor. Ama insanlık bilmiyor. Ufuktan yaklaşmakta olanın farkında değil. Evrende çevresindeki hayatın ışığındaki durumunu anlamıyor. Yeryüzünün durumunu, onun bu dünyadaki doğal mirasının ne kadar aşırı bir şekilde harcandığını görmeye yetecek kadar bilmiyor. Zaman içinde kendini yok etme ve parçalanma yolunda ilerliyor.

Gezegenin kendi başına gelecek büyük değişimler insan medeniyetini şiddetli bir şekilde eksiltmeye yeterli, eğer insanlık hazırlıklı değilse.

Burada Mühür kırılıyor çünkü Yeni bir Vahiy verilmek zorunda. Mühür, İsa’nın yaşamından sonra Muhammed’e yeryüzünde o büyük görev verildiğinde kırılmıştı. Ve şimdi Mühür Tanrı’nın dünya [için] Yeni Vahyinde yeniden kırılıyor.

Burada yüce elçilerin tamamının Melekler Meclisi’nden geldiklerini, dünyaya büyük bir görev için geldiklerini, dünyaya büyük dönüm noktaları ve fırsatlarda geldiklerini anlamanız gerekiyor. Hepsi Meclisten gelir. Hepsinin ortak bir Kaynağı vardır. Onlar Tanrı’nın oğulları değildir. Evrenin merkezi değildir.

Onlar, insanlık onun manevi farkındalığını canlı tutmuş olduğu için evrende büyük bir önem ve anlama sahip olan bu dünyayı gözeten Meclisten gelir. Birçok hatasına ve trajik geçmişine, kendisi ve dünyanın başına getirdiği büyük çatışmalara ve talihsizliklere rağmen halen büyük bir umut ve öneme sahip bu dünyaya.

Bu seferki Bildiri tamamlandığında Tanrı yeni bir Mühür yaratacak ve o yüzlerce yıl devam edecek.

İnsanlar halen Tanrı’dan mesajlar aldıklarını veya peygamber, mesih olduklarını iddia edecek. Ama Melek Meclisi onlara gerçekten doğru ve özgün olmak için vermeleri gerekeni vermeyecek. Cennet insanın kötüye kullanmasına ve yanlış anlamasına açık yüce Vahiyleri işte bu şekilde korur.

Tanrı’nın bu muazzam dönüm noktasında dünya için Yeni Vahyi dünyaya verilen en geniş kapsamlı olandır; artık okuryazar olan bir dünyaya, küresel bir ticaret ve iletişim içinde olan bir dünyaya, küresel tehlike ve risklerin olduğu bir dünyaya, gelecekte yanlış yorumlanması ve yanlış uygulanması olasılığını azaltmak için kendi yorumuyla veriliyor, insanların aldıkları şeyi ve neden bu zamanda verildiğini gerçekten anlamaları için onlara büyük bir fırsat sunmak adına, büyük tekrarlarla, birçok yoldan ifade edilerek.

Tanrı’nın dünya için Yeni Vahyi bir uyarı, bir lütuf ve büyük bir hazırlık içeriyor. Hazırlık olmadan uyarıya yanıt veremezsiniz. Uyarı olmadan, hazırlığın önemini anlayamazsınız. Ve lütuf olmadan, dünya için yapılması gerekenleri yapmak, buradaki amacınızın gerçek anlamını ve neden bu büyük dönüm noktasına geldiğinizi anlamak için gereken cesaret ve kararlılığı bulmak üzere kendi içinizde veya aranızda nereye döneceğinizi bilemez, buna güç bulamazsınız.

Bu seçkin azınlık veya birkaç seçilmiş bireye veya aranızdaki en zengin, en ayrıcalıklı olanlara verilmiş bir armağan değil. O tüm dünyaya veriliyor, en basit şekilde, mümkün olan en açık şekilde, büyük bir güçle, insan deneyiminin neredeyse her yoluna hitap eden, insanlığa dünyayı eski haline getirmeyi ve artık yanıt vermeyi öğrenmesi gereken şeye, hayatın Büyük Camiasına hazırlaması için büyük bir fırsat vermek üzere veriliyor.

Bunu kendi ihtiyaçlarınızla ilgisi olmayan bir şey gibi düşünmeyin çünkü hizmet etmeye geldiğiniz şey bu dünyadır. Bu iki büyük olay ne tür bir hayata sahip olabileceğinizi, hayatınızı nelerin sınırlayacağını ve daha büyük güçlerinizden, zihninizin altında gizlenmiş yatan daha büyük amaçtan neler ortaya çıkarabileceğinizi her anlamda, her yönden belirliyor olacak. Bunun size hitap etmediğini düşünmeyin çünkü dünyaya bunun için gönderildiniz.

Bu dünyada ve bu dünyanın ötesinde, bu dünyayla ilgili olacaklar bugün hayatta olan her bireyin, onların çocuklarının ve gelecek nesillerin kaderini ve geleceğini belirleyecek. Bu o kadar güçlü bir şey. Bu o kadar elzem bir şey.

O [Tanrı’dan gelen Yeni Mesaj] dinle ilgili anlayışınızı değiştirecek ve buraya büyük bir açıklık getirecek. Tüm dinlerin birliğini ve insanın tutumu ve anlayışı açısından gerçek bir ahlaksal ve etik temeli oluşturmak üzere nasıl birbirlerinin üzerine inşa edildiklerini tesis edecek.

Ama şimdi farklı bir dünyada yaşıyorsunuz ve gelecekte çok farklı bir dünyayla karşı karşıyasınız; azalan kaynaklar, dengesiz bir iklim dünyasıyla, dünyanın her bir köşesinde zengin veya fakir herkesin hayatını etkileyecek bir dünyayla.

İhtiyaç çok büyük. Risk çok büyük. Bunun etkisi ve gücü öyle büyük ki Tanrı yeniden konuştu ve dünyaya yeni bir elçi gönderdi. Melekler Meclisinden gönderilen bu kişi daha önce gönderilmiş olanların hepsiyle benzer. Onlar onunla birlikte çünkü o bu zamanın, bu çağın ve uzun bir süre boyunca gelecek zamanların elçisi.

Mühür onunla olacak ve Cennet onun yeryüzündeki varlığına kimin yanıt verebileceğini gözleyecek. Çünkü o artık yaşlı bir insan ve bunu öğretmek için uzun bir zamanı yok.

[O] hayatını insanlığa daha önce verilmiş olan her şeyden daha muazzam ve bütün bir Vahyi almak için harcadı.

O evrendeki hayatın anlamını ortaya çıkaracak. Hayatınızın ve tüm dünyanın ufkundan yaklaşmakta olanı ortaya çıkaracak. İnsanın ruhsallığının daha yüksek bir seviyedeki, İlim adı verilen seviyedeki gerçek doğasını ortaya çıkaracak. İnsanlığın yeryüzünde gerçek işbirliği yaratmak ve onun bitmek tükenmek bilmeyen çatışmalarını, dünyayı korkunç bir şekilde yağmalayışını sona erdirmek için öğrenmesi gerekenleri ortaya çıkaracak. Çünkü sahip olduğunuz, hayatınızı devam ettireceğiniz tek dünya bu.

Etrafınızdaki evren sizin bu güneş sisteminin ötesinde fethedebileceğiniz veya keşfedebileceğiniz bir şey değil. Orada büyük tehlikeler var, insanlığın hiç bilmediği. İnsanlık halen ilkel gözlerle, cehaletin gözleriyle ve umut dolu bir beklentiyle bakıyor. Evrende hayatın Büyük Camiasıyla karşılaşmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor.

Tanrı bunu sağlamak zorunda, en azından yetecek seviyede, insanlık hazırlanabilsin, sadece anlık menfaatlerle değil, bilgelikle ve geleceği göz önüne alarak hareket edebilsin diye.

Bu tamamen sizin kim olduğunuzla; daha derin doğanızla, neden bu şekilde olduğunuzla, neden bu şekilde tasarlanmış olduğunuzla ilgili, bunun da henüz gerçekten keşfetmemiş olduğunuz, daha büyük bir amaç için olduğunu siz fark edene kadar anlayamayacağınız bir şey.

Peygamberlerin Mührünün burada kırıldığını kabul etmelisiniz. Bir kişi tarafından değil, bir din tarafından değil, dünyayla bu dünyayı ve insan ailesinin ilerleyişini ve evrimini gözeten Melekler Varlığı ve Meclisi aracılığıyla iletişim kuran Tanrı’nın kendisi tarafından.

Burada din meseleleri, hayatınızın anlamı, insanlığın kaderi ve gelecek büyük zorluklar anlamında büyük bir açıklık söz konusu olacak çünkü insanlığın buna şimdi hazırlanması gerekiyor.

Bundan uzak durmayın. Kendi kaygılarınızın gölgesine düşmeyin. Umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü Tanrı size içinizde daha büyük bir güç verdi, yanıt vermenizi, daha geniş bir dünyayla yüzleşmeye hazırlanmanızı ve daha büyük bir hayatı deneyimlemenizi sağlamak için.

Bunun ne anlama geldiğini henüz anlamıyorsunuz ama zaman içinde gün gibi ortaya çıkacak. Çünkü Tanrı size görmeniz için gözler, duymanız için kulaklar verdi ama bunlar şimdi gördüğünüz gözler, şimdi duyduğunuz kulaklar değil. Ama yine de onlar sizin içinizdeler; içinizin derinliklerinde.

Bu, hayatınızın gerçek gücü. İnsan ailesinin gerçek gücü. Burada yeryüzündeki hayatınız açısından, gelecek ve insanlığın kaderi açısından her şeyi belirleyecek olan bu.

Sadece Tanrı’nın dünyaya yönelttiği Yeni Vahyi bunu size gösterebilir. Bu olmadan insanlık çaresiz, hırçın düşüşüne, hayattaki çaresiz, hırçın yörüngesine, dünyayı hiçbir insan medeniyetinin tanınabilir bir halde kalmayacağı kadar kritik bir seviyede tüketmeye devam edecektir. Evrendeki hükmedici güçlere yem olacaksınız ve yaratmış olduğunuz değerli her şey kaybolacak.

Sadece Tanrı’nın dünya için Yeni Vahyi bunu size açıkça, çarpıtma olmadan, yabancı ırkların çıkarları işin içine girmeden, herhangi bir kandırmaca veya hile olmadan gösterebilir.

Kalbinizde yanıt vereceksiniz çünkü daha derin bir seviyede halen Tanrı’yla bağlantıdasınız. Dindar olun veya olmayın, bir inanç geleneğiniz olsun veya olmasın, halen bağlantıdasınız. Ve gelecekteki kurtuluş vaadiniz, daha büyük gücünüz, daha önce başınıza gelen her şeye dair daha büyük kararlılığınız işte bu.

Peygamberlerin Mührü, Tanrı tarafından yeniden kırıldı. İnsanlık belli bir hedefe ulaştığında, insan ailesinin bir bütün olarak daha önce hiç görmediği zorluklarla karşılaşacağı büyük bir dönüm noktasına geldiğinde, düşüşte olan bir dünya ve çevrenizdeki evrenin gerçeklikleriyle yüzleştiğinde kırılması zaten kaderiydi.

Tanrı size şimdi yüce geleneklerin asırlar boyunca bireyler ve kuşaklar tarafından kendi amaçları için değiştirilmeden, uyarlanmadan ve kullanılmadan önce aslında neden söz ettiklerini anlamak amacıyla size açıklığı veriyor.

Burada tüm elçileri onurlandıracak ve onların yeryüzündeki görevlerini tamamen, apaçık anlayacaksınız. Çünkü dünyadaki dinler arasında hiç çekişme ve rekabet olmamalı çünkü hepsi Tanrı tarafından başlatıldı ve hepsi insan tarafından değiştirildi.

Mühür kırıldı ama Tanrı’nın Yeni Vahyi tamamlandığında ve elçi onu hazır olduğunda sunacak fırsata kavuştuğunda yeniden oluşacak, Vahyin gerçekten, tamamen özgün olması için bu gerekiyor. Onu bilmeyenler tarafından sonradan bir araya getirilemez.

Bu dünyaya verilmiş en geniş Vahyi almak onun büyük göreviydi; onu bir araya getirmek, doğruluğunu sağlamak, öğretilebilmesi için onu öğrenmek, burada, dünyada bir insanken onu tamamen anlamak, ona hayatındaki bu büyük görevlerde, önceki Vahiyleri bozan bir problemi çözerek Vahyin saf olarak sunulabilmesinde yardımcı olacak cesur bireyleri etrafında toplamak.

Lütuf üzerinizde. Dünyanın üzerinde ama büyük bir aciliyet ve ihtiyaçla geldi. Kendinizi zenginleştirmek veya uğraşmak için kullanabileceğiniz bir şey değil. Ona saygıyla, büyük bir ciddiyet ve onun siz ve dünya için gerçekten ne anlama geldiğini görme isteğiyle yaklaşmalısınız.

O tüm inanç geleneklerinden ve tüm uluslardan, tüm kültürlerden insanlara hitap etmeli.

Elçinin almak, hazırlamak ve dünyaya vermek üzere hazırlandığı şey, mevcut dini kurumların hepsinden bağımsız olmalı.

Onun sizin desteğinize ihtiyacı var. Ama anlamak için bunu öğrenmeniz ve hayatınıza uygulamanız gerekiyor. Ondan uzak durarak onu anlayamazsınız çünkü Cennetten insanlığın iyiliği ve korunması için doğmuş büyük Vahiy için bu mümkün değil.

Lütuf elçinin ve ona dünyada geri kalan yıllarında destek olacakların üzerine olsun. Ve cesareti, alçakgönüllüğü ve büyük bir anlama ihtiyacına sahip olanlar, bunun hayatları ve bu dünyanın geleceği açısından temel önemini anlamalarını sağlayacak zamanda alabilsin.