Vahiy Zamaninda Yaşamak

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Marshall Vian Summers’a
27 Eylül 2011’de
Leadville, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Bu dünyanın tarihinde ilk defa Vahiy sürecine tanıklık edebileceksiniz. Modern teknoloji yardımıyla tüm süreç kaydediliyor ki gelecekteki yorumlarda geçmişte sık sık olduğu gibi bir hata olmasın.

Önemli olan sadece Vahiy değil. Önemli olan Vahyin süreci, daha önce İsa’ya, Muhammed’e, Buda’ya ve bu dünyanın bilinen veya bilinmeyen tarihinde daha birçok büyük öğretmene konuşmuş olan Sesi duyabilmek.

Bu dini düşüncedeki birçok hatayı düzeltebilecek ve Tanrı’nın bundan önceki Vahiylerine yeni ve daha parlak bir ışık tutabilecek benzersiz bir fırsat ve muazzam bir eğitim.

Çünkü bu dünyanın ve bütün dünyaların tarihinde Vahiy süreci aynıdır. Bir birey seçilir ve dünyaya gönderilir. Gelişim ve olgunluğunun belli bir seviyesine ulaştığında normal koşulların dışına çağrılır, büyük bir randevuya, o dünyayı gözeten Melek Varlığıyla büyük bir karşılaşmaya çağrılır. Sonra daha büyük bir hizmete çağrılır, daha büyük bir hizmete hazırlanır, dünyaya yeni ve devrimsel bir şey getirmeye hazırlanır.

Bu sadece geçmiş anlayışların veya geçmiş inançların rafine edilmesinden ibaret değil. Bu gerçekten yeni ve devrimsel bir şey. Zaten verilmiş ve iyice yerleşmiş bir şeyin geliştirilmesi, büyütülmesi veya ona yeni bir perspektif verilmesi değil. Bu yeni bir eşik.

Vahye, Vahiy sürecine, Vahyin açığa kavuşturulmasına ve Vahyin sizin için ve tüm dünya için anlamına tanıklık etme fırsatına sahipsiniz.

Çünkü bu tüm dünyaya bir Mesaj, sadece tek bir kabileye, tek bir halka, tek bir ulusa veya tek bir bölgeye değil. Bu daha önce verilenlerin bir revizyonu değil. Daha önce verilene bir reaksiyon değil. Dünyada var olan herhangi bir öğreti veya teolojiye ilave değil. Yeni ve devrimsel bir şey. İnsan ailesi için büyük bir eşik ve büyük bir zorluğun temsilcisi.

Nerede yaşıyor olursanız olun, hangi ulusa dâhil olursanız olun, koşullarınız ne olursa olsun bir Vahiy zamanında yaşıyorsunuz, geçmişteki Vahiy zamanları kadar yüce bir zamanda.

Vahye yanıt verme kabiliyetiniz sizin hazır oluşunuzu, açıklığınızı, dürüstlüğünüzü ve samimiyetinizi belirleyecek. Çünkü sahte olan, ikiyüzlü olan, yozlaşmış veya yanlış olan her şey Vahyin Işığında açığa çıkar.

Kim Tanrı’dan yeni bir elçi kabul edebilir? Kim onu reddedecek? İnsanlar nasıl yanıt verecek? Yanıt verecekler mi?

Her şey Vahiy zamanında ortaya çıkar; kişinin dini anlayışının değeri, dini inancının saflığı, yaklaşımının açıklığı ve dürüstlüğü, kalbinin ve zihninin açıklığı. Bütün bunlar Vahiy zamanında ortaya çıkar. Ve siz şimdi bir Vahiy zamanında yaşıyorsunuz.

Bir insan hazırlandı ve dünyaya gönderildi. Bu iddiada bulunabilecek başka kimse olamaz çünkü Cennet kimin seçilmiş, kimin seçilmemiş olduğunu bilir. Kendilerini seçen, kendilerini tercih edenler dünyaya Yeni bir Vahiy getiremez. Ne güce ne açıklığa, en önemlisi de Vahyin kendisine sahip değildirler.

Vahiy zamanında her şey açığa çıkar.

Vahiy süreci insanların böyle olaylara atfettiği hikâyelerden, fantezilerden ve mucizelerden çok farklıdır, insanlık tarihinde bu tür çığır açıcı olaylar bu olaylardan doğan öğretilere daha büyük önem ve şöhret vermek için yüceltilmiş ve sıradan durumundan çok uzaklaştırılmıştır.

Ama bütün bu büyük olayların hepsi mütevazı başlangıçlara sahiptir. Büyük ve sansasyonel olaylar değildir. Herkesi şaşkınlık içinde bırakan mucizeler ve olağandışı olaylarla dolu değildir. Gerçeklikle insan müdahalesinin arasındaki fark budur.

Ama Vahiy olağandışıdır. Nadirdir. Çünkü Tanrı dünyaya yeni bir mesajı belki bin yılda bir kere, insan ailesi için büyük bir eşik, mücadele ve zorluk zamanında gönderir; büyük bir fırsat ve ihtiyaç zamanında, daha önce verilen üzerine daha fazla yorum değil yeni bir Vahiy gereken durumlarda.

O zaman dinleyenin fikir ve inançlarının ötesine, içinde daha derin bir parçasına, içindeki daha derin zihne, halen Tanrı’yla bağlantılı olan bir parçasına, bizim İlim adını verdiğimiz parçaya ulaşması gereken işte budur.

İlimikandıramazsınız. Bu seviyede algıda bir yanlış yoktur. Ama ne yazık ki çok az insan Tanrı’nın bu dünyadaki Takdir ve Amacını temsil eden İlimi açıkça görüp takip edebilmelerine yetecek bu ruh haline, bu derin bağlantıya ulaşabildi.

Önünüzdeki Vahiy insanlığa verilmiş en yüce ve en geniş vahiydir çünkü okuryazar bir dünyaya, küresel iletişimin olduğu bir dünyaya, daha sofistike bir dünyaya, giderek artmakta olan şiddetli bir ihtiyaç, kafa karışıklığı ve sefalet dünyasına sesleniyor.

O bir dünya toplumuna, okuryazar bir nüfusa verilmiş ilk büyük Vahiydir. Ve bu yüzden şimdi daha büyük açıklıkla, daha büyük vurguyla, daha sofistike ve daha karmaşık bir şekilde seslenmek zorundadır.

Çünkü dünyada ve ötesinde yüzleşmeniz gerekenle bir çocuk gibi yüzleşemezsiniz. Kör bir takipçi olarak kendinizi dünyaya gelmekte olan Büyük Değişim Dalgalarına veya insanlığın evrendeki akıllı hayatla iletişimine, tarihteki en büyük ve önemli olaya hazırlanamazsınız.

Tanrı’ya tapınıp burada kaderinizi yaşıyor olduğunuzu zannedemezsiniz çünkü her biriniz dünyaya dünyanın evrimiyle ve etrafınızdaki insan ihtiyacıyla bağlantılı daha büyük bir amaçla gönderildiniz.

Sadece içinizdeki İlim bunun tam olarak ne anlama geldiğini ve ona hazırlanmak için ne yapılması gerektiğini ve sizin aracılığınızla, daha büyük amaç ışığında doğal olarak ilişki kuracağınız diğerleri aracılığıyla nelere ulaşılabileceğini bilir.

Vahiy tapınak dolusu tanrılar ve kuşkulu gözüken ve inanılması güç fantastik hikâyeler yaratmak için gelmedi. Sizi Tanrı’nın hizmetçileri yapmaya gelmedi, sizi İlahi Takdir ve Amacı temsil etmeye teşvik etmeye de gelmedi ki bunu sadece içinizdeki İlim size yaptırabilir.

Bu geçmişe hiç benzemeyen bir gelecek için gelmiş bir büyük bir Vahiy; düşüşte olan, kaynakları azalmakta olan, çevresel olarak tahribata uğramış, insanlara bakmanın, yiyecek, su, ilaç ve enerji bulmanın giderek daha zorlaşacağı, daha büyük tehlikeler ve çatışmalarla dolu bir dünya için ve bunun da ötesinde, buraya insan zayıflığı ve beklentilerini kötüye kullanmak üzere gelen evrenin diğer ırklarının müdahalesiyle karşı karşıya bir dünya için.

Bu yüzden Mesaj çok güçlü ama çok açıklayıcı olmak zorunda. Ve elçi bunu bildirmek ve aynı zamanda ne anlama geldiğini öğretebilecek durumda olmak zorunda. Bu onlarca yıllık bir hazırlık gerektiren bir şey. Yeni Mesajı almak bile elçinin onlarca yılını aldı, o kadar uçsuz ve kapsayıcı.

Elçi dünyada bir konuma sahip olmayan ama iyi eğitimli ve çok merhametli bir insan olmalı. Sade ve alçakgönüllü biri olmalı. Açıkça ama herkesin anlayabileceği kelimelerle konuşmalı. Mesajının değerini ve Yeni Vahyi yaşıyor, öğreniyor olmanın önemini hayatı boyunca göstermeli.

O kusursuz değil ama elçilerin hiçbiri kusursuz değildi. Kitleler için mucizeler ortaya koymayacak çünkü elçilerin hiçbiri aslında bunu yapmadı. O zengin ve fakir, kuzeyli ve güneyli, doğulu ve batılı tüm uluslarda, tüm dinlerde herkesin hayatında İlahi Varlık ve Gücün daha derin tecrübesine giden kapıyı açmak için burada. Dünyanın dinlerinin yerine yenisini koymak için değil, onlara daha büyük bir açıklık ve anlam kazandırmak için.

Çünkü insan medeniyeti hayatta kalmak, istikrarlı olmak ve gelecekte insanlığın en büyük başarılarının temelini oluşturmak istiyorsa dünyaya gelmekte olan Büyük Değişim Dalgalarına hazırlanmak zorunda.

İnsanlık aynı zamanda evrendeki hayata hazırlıklı olmak, bu konuda eğitilmek zorunda, kendi dünyanıza bir müdahale karşısında nasıl yanıt vereceğinizi belirlemeye yetecek bir anlayışa kadar.

Dünya dinlerinin hiçbiri sizi bunlara hazırlayamaz çünkü onlar daha önceki bir çağda doğdular ve insanlık için muazzam bir öneme sahip olsalar da insan medeniyetini korumak, dünya dinleri arasında daha büyük bir birlik oluşturmak ve savaşa, çatışmalara son vermek için bir Yeni Mesaj gerekiyor ki insanlık kendisini önündeki büyük zorluklara hazırlayabilsin.

Geçmişe bağlanıp kalarak geleceğin Vahyini anlayamazsınız. Dini görüşlerinizde hoşgörüsüz olup Tanrı’nın tekrar nasıl konuşacağını ve Tanrı’nın neden yeniden konuştuğunu ve bunun kendiniz için, başkaları için ne anlama geldiğini kavrayamazsınız. Kalbiniz kapatılamaz, yoksa duymaz ve görmezsiniz.

Böyle bir Vahyin değerini bilmek ve onun öğretilerine göre yaşamak, onun verdiği gücü, vurguladığı lütuf ve merhameti almak için insanlığı yeterince sevmelisiniz.

Elçinin önünde çok tehlikeli bir yolculuk var çünkü Yeni Vahye karşı çok fazla direnç olacak, geçmişte dünyada Tanrı’nın Vahiylerine büyük dirençler gösterilmesi gibi, ne zaman ve nerede verilmiş olursa olsun.

Her şehirde konuşmayacak. Her olayın içinde var olmayacak. Sadece birkaç yerde konuşacak. Ama Mesajı dünyaya yayımlanacak ve Vahiy dünyaya kendi yorumu, kendi direktifleri, kendi açıklığıyla sunulacak. Onu tercüme etmek, yorumlamak gelecekteki akademisyenlere bırakılacak bir şey değil çünkü geçmişte bunun tehlikeli ve talihsiz bir şey olduğunu gördük.

Bu yüzden Vahiy son derece açık ve tekrarlı. Bu yüzden çok açıklayıcı, insan hatasını, yanlış algılanmayı ve yanlış anlaşılmasını en aza indirmek için.

Daha önce sadece seçkin ve seçilmişlerin imtiyazı olan İlimin Gücünü insana geri veriyor. İnsanın daha derin bilincinden, daha siz buraya gelmeden önce önemli olan her şeyde size kılavuzluk etmesi, akıl vermesi için tesis edilmiş bilinçten söz ediyor.

Elçiye tapılmamalı. O bir tanrı değil. Elçilerin hiçbiri tanrı değildi. Onlar elçiydi; yarı insan, yarı kutsal, her iki gerçekliği de temsil ediyorlardı; dünyanın gerçekliğini ve hepinizin geldiği, hepinizin eninde sonunda döneceği Kadim Evin gerçekliğini.

Onun mevcudiyeti açığa kavuşturulması gerekenleri açığa kavuşturacak. Sesi duyabilenlerin bilinç ve kalplerine konuşacak. Dünyanın ihtiyaçlarına, kalbin ve ruhun ihtiyaçlarına konuşacak. Sadece yanıtları değil, yanıtın kendisini getirecek. Çünkü Tanrı her insanın içine daha büyük bir zihin ve bilinç koydu ama bu dünyada yaygın bir şekilde bilinmiyor, birkaç kişi hariç bilinmiyor.

Sizi geleceğe, Büyük Camiaya yeterince hazırlayabilecek olan şey insan teknolojisi ve insan zekâsı olmayacak. O sizin doğanız ve Varlığınız açısından daha temel, daha güçlü bir şey olmalı. Elçi bunlardan söz edecek.

Hepsi Vahyin parçası, görüyorsunuz. Tanrı size bugün için bir yanıt, yarın için bir yanıt vermez, her gün ve her durum için bir yanıt verir.

Tanrı hayatınızı yönetmek zorunda değil çünkü tüm evrenlerin efendisi sizinle bu şekilde bir ilişki içinde değildir. Tanrı daha zekidir. Tanrı içinize İlimi koydu, zihninizdeki bütün diğer ses ve dürtülerden, arzu ve korkulardan ayırt edilebilecek kusursuz bir kılavuz zekâ.

Vahiy, İlime Giden Adımları verir, Tanrı’nın insanlığa veya evrende gelişmekte olan veya gelişmiş her ırka verebileceği en yüce bağışa erişmenin yolunu.

İlahi olana dair anlayışınızın artık hayatın daha geniş panoramasına alınması gerekiyor. Anlayışınız geçmişe saplanmış kalamaz, esnek olmalı, içinizde ve etrafınızda giderek daha büyük değişimler olurken geleceğe uyum sağlayabilir olmalıdır. Efendiniz artık evrenlerin efendisidir, milyarlarca, milyarlarca, milyarlarca ve daha fazla ırkın efendisi olmalı.

Bu insanlık için Vahyin parçasıdır, daha önce verilmiş Vahiylerin hepsinden çok farklı ve daha geniş. Bununla tüm Vahiylerin değerini anlayacak ve hepsinden bilgelik alacaksınız.

Eğer dindar bir Hıristiyan’sanız Hıristiyanlığınız büyüyecek ve daha genişleyecek. Eğer dindar bir Müslüman’sanız inanç ve ibadetiniz büyüyecek ve daha genişleyecek. Dinine göre yaşayan bir Budist, Yahudi veya hangi dine mensup olursanız olun, hepsi Yeni Vahiyle genişleyecek. Elçi bunlardan söz edecek. Vahiy bunlardan söz ediyor.

Ve ilk deha Vahyin Sesini duyacaksınız. Daha önce bunu bariz nedenlerle yapmak mümkün olmamıştı ama artık Vahyin Sesini duyabileceksiniz. O fevkalade bir şey ama aynı zamanda sizin için bir mücadele çünkü eğer duyamazsanız, tanıyamazsanız o zaman kendi engellerinizle yüzleşmek zorundasınız. Onu eleştirebilir, inkâr edebilir veya ondan kaçınabilirsiniz ama bu sadece sizin zayıflığınızı ve sınırlarınızı gösterir.

Tanrı sizin için daha fazla ne yapmalı? Eğer Vahyi alamazsanız Tanrı sizin için ne yapabilir? Tanrı tüm dünyaya ve birey olarak size, inancınıza, geleneğinize, dininize, kültürünüze ve ulusunuza bir yanıt verdi. Kayrılmak mı istiyorsunuz? Af mı istiyorsunuz? Hayatın zorluklarından kurtulmak mı istiyorsunuz? Şımartılmak mı istiyorsunuz? Her köşede mucizelerle karşılaşmak mı istiyorsunuz? Cennet’ten bir tür yardım mı almak istiyorsunuz, sanki dünyada çaresiz ve güçsüz birisiniz diye?

Tanrı size İlim aracılığıyla güç verir ve İlimi Yeni Vahiyle öne çağırır.

Dünyayı kurtaracak olan Tanrı değil, bunu dünyayı kurtarmak üzere buraya gönderilmiş insanlar yapacak. Ve onlar bu küçük ama önemli rolü mutlaka üstlenmeliler, o rol anladıklarından çok daha büyük olacak. Ve kişisel amaçlarından, hırslarından farklı olacak. Ve onları kurtaracak, canlandıracak, içlerinde, bilincin yüzeyinin altında İlim olarak cisimleşmiş Cennetin Gücünü onlara geri verecek.

Vahiy sürecini anlama fırsatına sahipsiniz. Ve eğer bunu anlayabilirseniz o zaman onun gerçekte nasıl bir mucize olduğunu göreceksiniz. Ve elçiyi bir tanrıya dönüştürmeyeceksiniz, aksine ona hak ettiği saygı ve itaati göstereceksiniz. Ve yaklaşımınızda dürüst olacaksınız; Vahyi inkâr edip küçümsemek yerine onu duymak, onu tecrübe etmek ve hayatınıza onun daha büyük amacını ve sizin için anlamını kavramanıza yetecek kadar uyarlamayı seçeceksiniz.

İnsanlar Tanrı’dan kendileri için pek çok şey yapmasını ister; onları felaketten kurtarmasını, onlara fırsatlar vermesini, hastaları iyileştirmesini, yozlaşmış ve baskıcı hükümetleri devirmesini, Tanrı’dan kendilerini zengin etmesini, memnun etmesini, huzurlu ve mutlu etmesini isterler.

Ama insanların istediğiyle Tanrı’nın istediği aynı değildir, başlangıçta aynı değildir. Çünkü kalbinizin gerçek ihtiyaçları Yaratıcının Takdiri ile uyum içinde titreşir ama kalbinizin ve ruhunuzun gerçek ihtiyaçları henüz farkında olmadığınız bir şey olabilir. Sizi oraya daha derin bir dürüstlük götürecek.

Tanrı İlimin gücünü ve onunla birlikte insanı kurtaracak yolu ve hayatla ilişkiyi verdi. Bu herkese hizmet eder, kötüye bile, yoksulların en yoksuluna bile.

Burada kahramanlar ve ustalar yok. Sadece İlim ile daha güçlü olup onun lütfunu ve gücünü dünyada gösterebilenler vardır.

 

Bu insanlara öğretilmiş düşünce ve inançlardan ne kadar da farklı. Ama düşünceler ve inançlar bilincin yüzeyindedir. Yüzeyin altında gerçek doğanıza ve İlimin gücüne büyük bir açılım var.

Bunun hayatınız için ne kadar önemli ve merkezi bir şey olduğunu henüz fark etmediniz. Bu yüzden Vahiy dinin gerçekten ne olduğuna ve ne anlama geldiğine, maneviyatın ne olduğunu ve ne anlama geldiğine, gerçek manevi uygulamaların hepsinin özünde İlime Giden Adımlar olduğuna açıklık getirmelidir.

Ama bunu üzerleri ritüellerle, gelenekle, yorum ve yanlış anlamalarla kat kat örtülmüş dünya dinleriyle bulmak çok zordur. Birçok insan için bunlar katı inançlara, diğerleri için ise sadece avuntuya dönüşmüş durumdadır. Onların gerçek gücü sadece büyük bir öğretmen ve bilge bir kılavuz eşliğinde kendi içlerinde bulunabilir.

İnsanlığın artık buna zamanı yok çünkü geç oldu. Bu sadece belli bireylerin hayatta daha büyük bir yolculuğa çıkması için değildir. Bu tüm insan ailesinin dünyaya gelmekte olan büyük değişime hazırlanması içindir ki bu değişim çoktan sahillere vurmaya, şehirleri yıkmaya, ulusların birbiriyle çatışmasına sebep olmaya, gökyüzünüzü karartmaya, nehirlerinizi zehirlemeye, günlük hayatınızın bağımlı olduğu kaynakları tehdit etmeye başladı bile.

Vahiy sizi korkutmaya değil güçlendirmeye geldi; size cesaret, güç ve kararlılık vermeye; size merhamet ve hoşgörü vermeye; size gerçek gücünüzün ve doğruluğunuzun kaynağı olan İlmin gücünü vermeye.

Dünya değişti ama insanlar onunla birlikte değişmedi. Büyük Dalgalar geliyor ama insanlar bilmiyor. Dünyaya müdahale ediliyor ama insanlar farkında değil veya belki de bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorlar.

İnsanlığı daha iyi bir geleceğe sahip olması ve özgürlüğüne, kaderine karşı gelen büyük zorluktan sağ çıkması için hazırlamak, insanlığı uyandırmak, güçlendirmek ve birleştirmek için tüm hayatın Yaratıcısından bir Vahiy gerekiyor.

Öğrenilecek çok şey var. Bir kenara konulması gereken çok şey var, sorgulanması gereken çok şey var, yeniden düşünülmesi gereken çok şey var. Tanrı’dan bir Vahiy bunların hepsini getirir. Bu onu alan için ve onu alma lütfuna sahip olan insanlar için büyük bir mücadeledir.

Ve elçi dünyadayken onu duymak, kelimelerini ve şu anda dünyadaki varlığının anlamını düşünmek için bu büyük fırsata sahipsiniz.

Bu birçok insan için büyük bir şok olacak. Birçok insan buna direnecek. Birçok insan tarafından da alınacak.

Ama insanlığı durumunun gerçekliğine ve hazırlanması gereken koşullara uyandırmak için büyük bir çaba gerekiyor. Vahyin şoku gerekiyor. Geleceğin şoku gerekiyor. Şu anın gerçekliğini ve kişinin buraya yaşamak üzere gönderildiği hayatı yaşamıyor olduğunu fark etmeyi ve fikirlerinizin tek başına sizi daha büyük şeylere hazırlayamayacağını, Cennetin gücü olan ve size verilmiş olan İlimin gücüne sahip olmanız gerektiğini fark etmeyi gerektiriyor.

Vahyin anlamı budur. O sadece fikirlerin Vahyi değildir. O tecrübenin Vahyidir. Kişinin gerçek doğasının, başlangıcının ve kaderinin Vahyidir.

Gözleriniz buna açık olsun. Kalbiniz alıcı olsun. Fikirleriniz yeniden düşünmeye yetecek kadar esnek olsun. Ve burada kendi kendinize icat edemeyeceğiniz, yönetemeyeceğiniz daha büyük bir amaca hizmet etmek için bulunduğunuzu fark edin. Vahiy sizin olsun ve sizin aracılığınızla başkalarına verilsin. Elçi yeryüzünde kalan zamanı boyunca tanınsın ve onurlandırılsın. Ve bu sizin için yüce bir lütuf, açıklık ve cesaret zamanı olsun, hayatlarının daha büyük amacını ve yönünü bulmaya çalışanlar için.