Tanri’nin Dünya’ya Yeni Mesaji

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Marshall Vian Summers’a
28 Şubat 2011’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Tanrı’nın Yeni Mesajını alma zamanıdır. Armağanı, gücü ve lütfu alma zamanıdır. Tanrı yeniden konuştu, hem de çok uzun bir sessizlikten sonra. Bunu fark etme zamanıdır.

Çünkü insanlık artık Büyük Değişim Dalgalarıyla karşı karşıya; büyük çevresel, ekonomik ve toplumsal değişimin dalgalarıyla. O en büyük zorluğuyla, en zor engelleriyle ve birlik, işbirliği için en büyük Çağrısıyla karşı karşıya.

O halde Yeni Mesajı alın ve onu ciddiye alın. Onu inceleyin. Onu vurgulayın. Onu lanetleyip ona itiraz etmeyin yoksa onun vereceği güç ve lütfu, bilgelik ve kuvveti almanız mümkün olmayacaktır.

Dünya şimdi büyük bir dönüm noktasında, giderek daha fazla sayıda insanın yavaşça küçülmekte olan bir kaynaktan su içeceği bir yerde. Bunu görün. Sadece yakın geleceğe değil, ufkun ötesine bakarsanız Büyük Dalgaların orada yükselmekte olduğunu göreceksiniz. İnsanlığın değişmek ve yeni koşullara uyum sağlamak zorunda olduğunu ve şartları artık çok uzun zamandır göz ardı edilen ve kötülenen doğanın belirleyeceğini göreceksiniz.

Bu, büyük bir fark etme zamanı. Bu büyük bir hesaplaşma zamanı. İnsanlığın sonu değil ama büyük bir dönüm noktası. Ve yeni bir başlangıcı temsil ediyor; kaçınılamayacak veya göz ardı edilemeyecek bir başlangıcı.

Aptallar inat edecek. Körler geleceğin geçmiş gibi olacağını düşünmeye devam edecek. Ve farkında olmayanlar da dünya için ne yapılması gerektiğini bildiklerini iddia edecek.

Ama en büyük, en kesin bildiri ve teorilere rağmen, Yeni Mesajı duymalısınız yoksa engeller çok büyük ve sağlam, tehlikeler çok ezici, insan ruhu çok zayıf ve kırılgan, uluslar çok bölünmüş ve çok fazla kendilerine dönük, çatışma içinde olacak.

Artık insanlığın dünyadaki konumunu yeniden düşünmesi gerekiyor, önceliklerini büyüme ve gelişmeden dünyanın refahı ve dünyanın halkları için istikrar ve güvenliğe kaydırması gerekiyor; zaman bunu gerektiriyor.

Bun vizyon gerektiren bir zaman, kariyerlerini teorilerine ve inanç sistemlerine dayandırmış kişilere meydan okuyacak bir zaman; çocuklarınızın ve onların çocuklarının refahının sadece varsayılmak yerine ciddi anlamda ele alınmasını gerektiren bir zaman, dünya kaynaklarının hesapsızca tüketilmek ve aşırı kullanılmak yerine korunmasını gerektiren bir zaman, daha fakir ulusların ihtiyaçlarının daha güçlü ulusların refahını doğrudan etkileyeceği bir zaman; insan ailesini ayakta tutacak bir alt yapı inşa etmek için bitmek bilmeyen çatışmalarınızı bitirme zamanı.

Uluslar işbirliği yapmak zorunda kalacak yoksa giderek daha büyük tehlikeye girecekler. Kaynaklar giderek daha pahalı, elde edilmesi giderek daha zor bir hale gelecek. Gıda üretimi yok olacak. Dünyanın iklimleri değişiyor. Teknoloji tek başına gelecek büyük zorlukların çoğuyla baş edemeyecek.

İşte bu yüzden Yeni Vahiy, Tanrı’dan yeni bir mesaj var çünkü insanlık üzerinizde ve önünüzdeki değişim tayfına yeterince yanıt veremez ve veremedi, belki birkaç istisna birey dışında.

Bu sadece bir uyum sağlama meselesi değildir. Bu bir temel değişim meselesidir, karar değişimi, yaklaşım değişimi, tutum değişimi. Çünkü bundan önce işe yaramış olanlar artık işe yaramayabilir. Varsayılan şeyin yetersiz ve etkisiz olduğu ortaya çıkabilir. Her şey yeniden gözden geçirilmek durumunda kalabilir.

Vahiy bunu ve bunun neden doğru olduğunu ortaya çıkaracak. Görebilenlerin zaten tecrübe etmiş olduğu ve şu anda tecrübe ettiği şeye hitap edecek. Tüm dinlerinizin büyük doğrularıyla uyum içinde olacak ama yine de daha önce açığa çıkmamış şeyleri açığa çıkaracak. O gerçeği görmek ve bilmek için çırpınan bireye bir mesajdır. Ve o Büyük Değişim Dalgalarıyla karşı karşıya olan tüm dünyaya bir mesajdır.

O pozitif veya negatif olma meselesi değildir. O sizin görüp göremeyeceğiniz, görmek için gözlerinizin, duymak için kulaklarınızın olup olmadığı meselesidir. Siyasi kökeninizle, ideolojinizle veya düşünce ekolünüzle ilgili bir mesele değildir. Görüp görmeyeceğiniz, yanıt verip veremeyeceğiniz meselesidir; sadece bugünün olaylarına değil gelecek olan olaylara, size doğru gelen olaylara, dünyanın ayağınızın altında değişmekte olan ve zaten dünyayı sizi artık farklı bir dünyada yaşıyor olacak duruma getirecek kadar değiştirmiş koşullarına.

Bu sizin ebeveynlerinizin veya atalarınızın yaşadığı dünya değil. Bu medeniyetin inşa edildiği ve sağlama alındığı dünya değil. Bu üzerinde insan teorisi ve felsefesinin yüzlerce yıllık zaman boyunca geliştiği dünya değil. Bu farklı, daha zor ve belirsiz bir dünya; bir bozulma dünyası, bir değişim dünyası, bilimin bile tam olarak kavrayamayacağı bir dünya, şimdi sizin olan bir dünya.

Bu dünyada yönünüzü bulmak için daha büyük bir zihne ihtiyacınız olacak. Ne yapılması gerektiğini bilmek ve görmek için bireyin içindeki İlimin gücüne ihtiyacınız olacak. Halklar ve uluslar arasında büyük bir işbirliğine ihtiyacınız var yoksa sonuçlar yıkıcı olacaktır.

Yeni mesaj, anahtarı ve kayıp parçaları sağlıyor. Her şeye hitap etmeyecek. Her sorunu çözmeyecek. Her soruya yanıt vermeyecek. Elbette hayır. Ama size hayatınızın önceliklerini, geleceğin önceliklerini verecek. Göremediğiniz ve henüz bilmediğiniz şeylere hazırlanmanızı sağlayacak. Size fikir ve inançlarınızı yeniden gözden geçirme gücü verecek. Vizyonun gücünü ve onunla birlikte görecek gözleri, duyacak kulakları size geri verecek.

Herkes bunu almayacak. Herkes yanıt vermeyecek. Herkes Yeni Mesajı öğrenip ona tanıklık etmeyecek. Kesinlikle hayır. Ama birçokları, liderlik pozisyonundakiler, farklı ülkelerden, farklı kültürlerden, farklı dinlerden toplulukların içindeki insanlar bunu yapmak zorunda kalacak çünkü bu dünya için bir mesaj.

Mesaj tek bir ülke için değildir. Bir zaman ve bir olay için değildir. O dine bir tepki değildir. O dinin reddedilmesi değildir. O hükümetin reddedilmesi değildir. Var olanın reddedilmesi değil, bir uyarı, bir lütuf ve farklı bir dünyada yaşamaya ve ilerlemeye hazırlıktır.

Artık daha önce olmuş bitmiş olana güvenemezsiniz. Doğa bile o kadar çarpıtıldı ki belli şeylere bel bağlamanız mümkün olmayacak. Uluslar ekonomik güçlükler yaşayacak. Büyüme olacak ama sadece geçici olarak. Ve insan ailesinin ihtiyaçları kapasiteyi görünürde o kadar aşmış durumda ki elde ettiğiniz her tür ilerlemeyi yok edecek.

Bu, önceliklerin değişmesine neden olacak. Güvenlik artık sadece bir ulusu diğerinden korumak anlamına gelmeyecek; ama büyük insan topluluklarının istikrarını güvence altına almak olacak. Herkesin bir dereceye kadar bunun içinde olması gerekecek. Sadece hükümetlerin veya yönetimin bir meselesi değil. Tüm dünyanın meselesi olacak.

Birçok insan bu büyük geçişte kaybolacak. Ama kayıplar en aza indirilebilir, trajediler hafifletilebilir. İnsanlığın Büyük Değişim Dalgalarından sağ kurtulması ve yeni, daha fazla işbirliği içinde bir dünya kuracak konumda olması için herkesin katılımı gerekiyor; sonsuz büyüme ve genişlemeye değil, dünyadaki insanların istikrarı ve güvenliğine dayalı bir dünya için. Geçmişten çok farklı, şu anda gördüğünüz dünyadan çok farklı bir gelecek olacak.

Sadece Tanrı ufuktan yaklaşmakta olanı biliyor. Ama size görmek için göz, duymanız için kulak verildi ki bunun kanıtını görebilesiniz, bugün, yarın ve gelecek günlerde. Sizden inanmanız değil, dikkat etmeniz isteniyor, zihninizi temizlemeniz, algınızı açmanız isteniyor. Aranızda en az bilgili olanlar rüzgârların değişmekte olduğunu ayırt ededursun, uzmanlar geçmişin gerçekliklerini tartışmaya devam ededursun. Bu bir entelektüel deha meselesi değildir. Dikkat ve açıklık, vizyon ve sezgi meselesidir.

Birçok insan başarısız olacak. Birçok insan inkâr edecek. Birçok insan gerçeklikten kaçacak çünkü bu, insanlığın en büyük zayıflıklarından biridir. Bu yüzden güçlü olanlar, açık olanlar, görebilenler, değişmekte olan bir dünyaya hizmet etmeye adanmış olanlar gelecekte daha da önemli olacak, kültür ve toplumda hangi konumda olurlarsa olsunlar.

Bu yüzden Vahiy verilmek zorunda. O bir insan icadı değil. O bir insanın düşüncesi veya hayali değil. Hiç değil. O dünyada bugün var olan haliyle dini düşünceye bir başkaldırı değil. Tamamen yeni. Lanetlemek için değil, düzeltmek ve size yaratacak gücü vermek için geldi. O dünya için bir mesaj.

Karanlık ufuklar büyüyor. İnsanlığın zorlukları hızla artıyor. Hükümetler, daha büyük bir vizyon ve daha büyük bir adanmışlığın kılavuzluğu olmazsa, bunun karşısında güçsüz kalacaklar.

İnsanlık ilkel bir durumdan, bir kabile durumundan bir dünya toplumuna dönüşür durumda. Bu çok zor ve tehlikeli bir geçiş ama olmak zorunda; evrende akıllı hayatın geliştiği her dünyada olmak zorunda olduğu gibi.

Şimdi bu büyük ve tehlikeli geçişlerle, savaşçı kabile topluluklarından bir dünya toplumuna, sadece ideolojiye değil ihtiyaca dayalı bir topluma, dünyayı içsel çöküşten korumaya, etrafınızdaki evrenden gelen yabancı müdahaleden korumaya dayalı bir topluma dönüşümle karşı karşıyasınız.

O bugün düşündüğünüz dünyadan farklı bir dünya ama doğayla uyumlu bir dünya çünkü doğa değişmedi. Dünya değişti ama insanlık onunla değişmedi. Ve şimdi yeni bir sahaya giriyorsunuz. Yabancı ve tehlikeli bir yer. Siz gelecekte ilerledikçe büyük bir dikkat ve özen gerektirecek.

İnsan algısına ne kılavuzluk edecek? İnsanların kararlarına ne bilgi verecek? İşte bu yüzden bir Yeni Vahiy var, dünyaya küçük bir grup yardımıyla tek bir insan tarafından verilen. O bu zamanın elçisi ama bir süpermen bekliyorsanız, öyle olmayacak. Sihirli güçleri olmayacak. Karizmatik olmayacak. Eğlenceli olmayacak. Ama o elçi ve onun yaşamı Yeni Mesajın aktarım aracıdır.

O halde alın. Dinleyin. Zihinlerinizi açın. Bu daha büyük Vahiy olmadan gelecekte yolunuzu bulamazsınız. Hazırlanmış olmayacaksınız. Zamanında hazırlanamayacaksınız. Diğerlerini yanıt vermeye ikna edemeyeceksiniz.

Tanrı dünyayı seviyor ve insan medeniyetinin inşası için, insanları kabile kimliğinden kurtarmak ve çok sayıda trajediye, hataya rağmen medeniyetin gelişmesine, büyümesine imkân vermek için önemli dönüm noktalarında insanlığa büyük öğretiler verdi.

Artık medeniyetten bir dünya toplumuna doğru ilerliyorsunuz çünkü gelecekte sadece bu ilerleme [gerçek güvenliği] sağlayacak ve insanlığı koruyacak. O çok az insanın şu anda yapıcı bir şekilde düşünebildiği bir geçiş. Ama sizin kaderiniz.