Tanri Insanliği Yeni Bir Yöne Götürüyor

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Marshall Vian Summers’a
22 Nisan 2011’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Tanrı insanlığı yeni bir yöne götürüyor, daha önce gitmek zorunda kalmadığı bir yöne. Çünkü dünya değişti ve insanlık evrendeki yaşamın Büyük Camia’yla karşı karşıya; büyük bir değişim, insanın uzun evriminde büyük bir eşik, muazzam bir kargaşa ve belirsizlik zamanı, insan ailesi için tehlikeli bir zaman, hızla gelişen olaylarla akacak bir zaman.

Tanrı insanlığı yeni bir yöne, dünyayı devam ettirebilecek bir dünya toplumuna doğru götürüyor, evrendeki yaşamın size zorla verilecek ve hatta şu anda verilmekte olan gerçeklikleriyle başa çıkabilecek bir topluma. Bu birçok insanın hissettiği ama idrak edemediği büyük bir değişim.

Dünyanın hareketi hızlanıyor, insanların hayatları gerçekleşmekte olan büyük çevresel değişiklikler tarafından, siyasi ve ekonomik çalkantılar yoluyla ele geçirilecek. Bütün bunlar şu anda hareket halinde ve durdurulabilir değil, sadece hafifletilebilir. Bu büyük bir adaptasyon gerektiriyor.

İşte insanlık tarihinin bu büyük eşiğinde, Yeni Vahiy dünyaya gönderildi ve onu almak üzere bir elçi buraya gönderildi, onu hazırlamak ve sunmak için. Ona göre bu uzun bir yol, uzun ve zor bir yol.

İnsanlığa verilen Mesaj şimdi çok büyük, şimdiye kadar dünyaya gönderilmiş her mesajdan daha kapsamlı ve bütün, öğreti ve yorumlarla birlikte ki böylece onun bilgeliği ve İlim doğru bir şekilde algılanıp uygulanabilsin, sadece insan yorumuna bırakılmasın.

İnsanlar görmez, duymaz. Onlar kendilerine yabancıdır. Ve doğuştan gelen çevreyi sezme yeteneği çoğunda kayıp veya gelişmemiş durumda.

Bu, elçinin işini daha da zorlaştırıyor. O gizemi taşımak zorunda çünkü Vahiy zihnin erişim alanının dışında ve kesinlikle insanların beklentileri, inançları veya anlayışlarıyla koşullandırılmış değil.

Tanrı dünyayı yeni bir yöne götürüyor. O hep istenmiş bir yön, ama dünya insanları için yeni bir şey olacak. Anlayışınız için yeni bir şey olacak.

Yaratıcıdan gelen yüce Vahiyler her zaman böyledir. Her zaman yeni bir gerçeklik, yeni bir farkındalık, yeni bir boyut ve daha büyük bir vaat sunarlar.

Dünya karanlığa bürünüyor ve bu büyük vaade şimdi ihtiyaç var. Sadece İlimin ışığı, Yaratıcının insan ailesine ve evrendeki tüm ırklara bahşetmiş olduğu daha büyük zekâ, sadece bu şimdi kavramanızı ve yanıt vermenizi sağlayabilir. Çünkü Tanrı’ya, Tanrı’nın koşullarıyla geri döneceksiniz. Tanrı’nın Mesajları anlaşılmalı; gerçekte oldukları ve olmaları gereken şekilde.

Bununla çok fazla çekişme ve mücadele olacak ve elçi, elçinin takipçileri bu zorlukla, bu gerginlikle yüzleşmek ve büyük sabır göstermek zorundalar.

Böyle bir Vahiy başlangıçta kabul edilmeyecek ve sadece çok az kişi tamamen yanıt verebilecek. Ama zaman ilerledikçe ve dünya daha karmaşık bir hale geldikçe Yeni Mesaj daha fazla dikkat toplayacak, daha fazla tanınacak ve saygı görecek.

O sormadığınız sorulara bile yanıt veriyor. O geçmişe bir çare olduğu kadar geleceğe de bir hazırlık.

Felsefecileriniz ve ilahiyatçılarınız ondan ne çıkaracaklarını bilmeyecekler. Onunla sorun yaşayacaklar. Kendilerini fazlasıyla bağlamış oldukları anlayışlarına uyumlu olmayacak. Dini liderler onunla çatışacak çünkü o henüz fark etmemiş oldukları bir gerçeklikten söz ediyor.

Tanrı insanlığı yeni bir yöne götürüyor. Elçi Vahyi iletmek üzere burada. Onu alması onlarca yıl sürdü. Dünyada tanınması onlarca yıl sürecek.

Ama sorun zaman. İnsanın yeni bir dünyaya ve evrendeki yaşamla iletişime hazırlanacak çok fazla zaman yok; bu iletişim, tehlikeli bir amaç ve niyetle iletişim zaten gerçekleşmeye başladı.

İnsanlar ihtiyaçlarına, meselelerine, arzularına ve isteklerine saplantılı durumda. Dünyanın hareketini görmüyorlar. Çünkü dünya değişti ama insanlar onunla birlikte değişmedi. Ve şimdi karşınızda yeni bir gerçeklik var.

İnsanlar şaşkına dönmüş durumdayken, geleceğe dair kehanetleri doğru çıkmıyorken, kurtarıcılarının geri dönüşü gerçekleşmiyorken, bütün bu problemleri onlar için Tanrı’nın yarattığına inanıyorlarken Tanrı buna ne diyecek?

Vahiy bütün bunlara değiniyor. Ama önce Vahye açık olmalı ve büyük değişim fikriyle yüzleşmelisiniz çünkü o size ve dünyaya gelmiş durumda ve ilerleyecek.

Binlerce yıl geriye gidip bugün olanları kavramaya çalışamazsınız. Çünkü insanlığın evrimi yeni bir konuma geldi, dünyada baskın bir konum ve evrende daha yüksek bir zayıflık konumu.

Bu eğitim sizi yeni bir dünyaya ve evrendeki hayatın Büyük Camiası’na, insan tarihinin akışını değiştirecek ve herkesin hayatını etkileyecek bu iki olaya ne zaman hazırlamaya başlayacak?

Hükümetler bilmiyor. Dini liderler bilmiyor. Uzmanlar bilmiyor. Üniversiteler insanları hazırlayamaz.

Vahiy tüm hayatın Yaratıcısından gelmeli ve bu şimdi oluyor. Çünkü bir Vahiy zamanında yaşıyorsunuz ve elçi dünyada. O dünyada olduğu sürece alma ve hazırlanma fırsatına sahipsiniz. Gittiğinde farklı olacak. Daha zor olacak. Bu anlamda o, dünyadaki ışıktır.

O alçakgönüllü bir insan ve elçi olmak dışında bir iddiası yok çünkü ona atanmış olan görev bu. O insanlığı Vahiy aracılığıyla yeni bir dünyaya hazırlamak zorunda. İnsanlığı Vahiy aracılığıyla Daha Büyük Topluma hazırlamak zorunda. Yaklaşmakta olan ve şimdiden her yerdeki insanların üzerinde olan büyük değişimden söz etmek zorunda, Vahiy aracılığıyla.

Tanrı insanlığı yeni bir yöne götürüyor. İnsanlık gidebilir mi? Yanıt verebilir mi? Siz yanıt verebilir misiniz? Bir Vahiy zamanında yaşıyor olduğunuzu kabul edebilir, bunun hayatınız için ne anlama geldiğini, bunun önünüze koyduğu zorlukları dikkate alabilir misiniz?

İnsanlar hayatlarının ve koşulların dünyanın koşuluna, dünyanın hareketine ne kadar bağımlı olduğunun farkında değiller. Sadece daha fakir uluslarda bu büyük gerçeklik var. Refah içindeki uluslarda refah sizi hayatın daha büyük gerçekliklerinden belli bir süre boyunca, belli bir dereceye kadar korur. Ama bu refah azalacak ve daha büyük gerçeklikler üzerinize doğacak.

Her şeyi insanlığın nasıl yanıt vereceği ve nasıl hazırlanacağı belirleyecek. Her şeyi bireylerin kararlarına neyin ilham vereceği belirleyecek. Tanrı’nın kılavuzluk etsin ve korusun diye onlara verdiği İlimin gücünü ve varlığı mı dinleyecekler yoksa kültürlerinin sesini mi, korkularının sesini mi, öfke veya ihtirasın sesini mi, her şeyi bu belirleyecek.

Bu seçimler birey için temeldir ve bireylerin kararı insanlığın kaderini ve geleceğini belirleyecektir. Bu yüzden sorumluluk herkese aittir, sadece liderlere ve kurumlara değil.

İşte bu yüzden Tanrı, Yeni Mesajı insanlara getiriyor, ulusların liderlerine değil. Çünkü liderler özgür değil. Onlar makamlarına ve kendilerini seçenlere, başkalarının beklentilerine bağlılar. Bu yüzden Vahiy size ve insanlara geliyor. Her şeyi onların kararları ve kararlılıkları belirleyecek.

İnsanlar birçok şey ister. Sahip olduklarını kaybetmek istemez. Anın içinde saplanıp kalmış durumdalar. Hayatlarının nereye gittiğine dair bakış açıları yok.

Vahiy her insan için büyük bir şok ve büyük bir zorluk olacak. Ama bu şok ve zorluk Vahyin şokudur. Bu zorluk Yaratıcının Takdiriyle yüz yüze gelmektir. Zorluk, yanıt verip veremeyeceğiniz ve yanıtınızın doğasıdır.

Olduğunuz yerde duramazsınız çünkü dünya değişti ve daha çok değişecek. Hareket ediyor. Onunla hareket etmelisiniz. Bu, hayatla uyum içinde olmaktır. Bu izolasyondan çıkmaktır. Bu kendinizi oyalama ve saplantıdan kurtarmaktır. Bu dinlemeyi, bakmayı ve görebilmek için zihninizi durdurmayı öğrenmektir. Nerede olduğunuzu anlamak için sıkıntılarınızı bir kenara bırakmaktır. Bu, İlime Giden Adımları atmaktır ki Tanrı’nın Gücü ve Varlığı sizin aracılığınızla ve size konuşabilsin.

Bu, Vahyin insanlığı yeni bir yöne götürmesidir. İnsanlar gitmek istiyorlar mı yoksa arkada mı kalacaklar; Büyük Değişim Dalgalarıyla karşı karşıya, Büyük Dalgalar kabarırken kumsalda uyuyup kalmış durumda, sahilde her şeyin iyi olduğunu zannederek, sadece o anda, dünyanın işaretlerine yanıt veremeden, hayatın gerçekliğiyle uyumlu olmayan varsayımlar altında yaşayarak?

Kim yanıt verebilir? Kim bakacak? Kim dinleyecek? Kim fikirlerini, inançlarını ve tercihlerini bir şey görmeye, bir şey duymaya, bir şey bilmeye yetecek kadar kenara bırakacak?

Elçi sizden işte bunu yapmanızı isteyecek. Vahiy işte bunu gerektiriyor. Yeni bir dünyada yaşamak işte bunu gerektiriyor. Evrenin Büyük Camiasıyla birleşmek işte bunu gerektiriyor.

İnsanlık aptal ve beceriksiz, cahil ve kayıtsız mı olacak, daha büyük zihin fark edilmeden, kullanılmadan mı kalacak? Sorular bunlar. Yanıtlar belli değil çünkü onlar henüz var olmadı. Onlar insan ailesine dayatılmış gerçek sınavla henüz karşılaşmadı.

Ama tüm hayatın Yaratıcısı dünyayı seviyor, insanlığı seviyor ve dünyaya kurtuluşun gücünü gönderdi; bireyi kurtarmak ve onun gücünü, onurunu geri vermek, ufuktan yükselmekte olan hayatın büyük zorluklarıyla karşılaşmak için.

Tanrı insanlığı yeni bir yöne götürüyor. Şimdi hazırlanma, Vahyi alma ve destekleme zamanı.

İnsanlar şikâyet edecekler. Karşı çıkacaklar. Direnecekler. Elçiyi suçlayacaklar. Vahyi kötüleyecekler. Yanıt veremedikleri, hayatlarını ve fikirlerini gözden geçirmek istemedikleri için direnecekler.

Vahiy zamanında hep böyle olur. Geçmişten en fazla çıkarı olanlar yeni dünyaya ve onun içindeki her şeye direnecektir. Göremeyecekler. Bilmeyecekler. Konumlarını yeniden gözden geçirme cesaretine sahip değiller. Vahyin karşısında duracak alçakgönüllülüğe sahip değiller.

Tanrı onlar için ne yapabilir? Onlar Yaratıcıdan çok fazla şey istediler ama Yaratıcının yanıtına yanıt veremiyorlar. Tanrı onlar için ne yapabilir?

İlk yanıt verenlerden olun ki hayatta daha büyük armağanlarınız olabilsin ve hayatınızın günlerinde ve yıllarında ortaya çıkacak bir fırsatınız olsun.

Bu Vahyin gücüdür; insanlığın geçmişe hiç benzemeyen bir geleceğe hazırlanmak için şu anda çaresizce ihtiyaç duyduğu bilgelik ve İlimi açığa çıkarmak.

Lütuflar sizinle. Kurtuluşun gücü içinizde, içinizdeki İlimde. Ama İlimi ateşleyip ortaya ne çıkarabilir ve ona yaklaşmanızı, onu anlamanızı ve onu başarılı bir şekilde takip etmenizi ne sağlayabilir?

O Tanrı tarafından ateşlenmeli. Vahiy yeni dünyaya ve insanlığın evrendeki, henüz fark edilmemiş ve yerine getirilmemiş kaderine hazırlanmak için bireylerin daha büyük kurtuluşunu harekete geçirmek için burada.

Şimdi yanıt verme zamanı. Kendinize gerçekten dürüst olma zamanı, hayatınızı tercihlerinize ve korkularınıza değil, kendi içinizdeki gerçek kabule dayandırma zamanı.

Vahiyle yüzleşmek sizi bu daha derin dürüstlükle yanıt vermeye davet edecek. Vahiyle yüzleşmek size bu daha derin dürüstlükle meydan okuyacak. O hayatınızın en büyük mücadelesi. O hayatınızın en önemli mücadelesi. O hayatınızın en önemli olayı.

Tanrı insanlığı yeni bir yöne götürüyor.