İlk Sorumluluk

Marshall Vian Summers’a
25 Eylül 2008 ’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu metin hakkında


Bu metinde okuduğunuz, Melekler Meclisinin Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla konuştuğu orijinal sözün yazıya geçirilmiş halidir.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir ve bunda yazıya dökülür ve size ve tüm insanlığa sunulur.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Tanrı’yla birincil bir ilişkiniz vardır ve Tanrı’nın, içinizdeki derin zekayla, daha derin bir zihinle bilgiye çağrılan bu ilişkiyi deneyimlersiniz. Bu, sizin en birincil ilişki ve sorumluluğunuzdur. İnançların veya kurumların bir ilişkisi değildir. Bu ille de bir ideoloji yada özellikle bir dinle ilişkisi değildir. Gerçekte, o en saf anlamda, sizin Tanrı’yla ilişkinizdir.

İnsanlar bu ilişkiyi oldukça ikincil bir durumda tutarlar. Kendi ailelerine ikincil, kendi kişisel ilgilerine ikincil, sık sık siyasi veya kültürel derneklerine, kendi ulusal kimlik ya da kültürel kimliklerini veya miraslarına ikincildir. Ama gerçekten, bu ilişki en temel ilişkinizdir. Birincil sorumluluğunuzdur. Bu ilişkiye, yanıt verme yeteneğinizdir.

Tanrı Bilgi aracılığıyla konuşur. O sizin iyi ahlaki duygunuz vicdanınızdır. Bu davranışları etkileyen veya dikte ettirilene göre inanılan veya kışkırtılmış bir duygu veya belirli bir kültür değerlerine göre bir sosyal duygu değildir. Bu çok derin bir adalet ve dürüstlük duygusudur. Bu varlık sizin doğanızda vardır. Sizin bilincinizin temelidir. O, size neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu anlatır. Bu yaşamın etik anlayışı ve diğerlerinin katılımı için temel oluşturmaktadır.

Çocuklarımızı yetiştirme görevimizken ve bazı durumlarda, yaşlanan ebeveynlerimize bakıyorken de ilk sorumluluğumuz Bilgidir. Bu Allah’la bağımızdır. Ve tabii ki, Allah sizin ulus veya kültürünüzün kapsamlı etkisinden veya arkadaş aileniz den çok farklı bir otoritedir.

Eğer gerçekten Tanrı, ilişkilerinizin merkezindeyse, yaşamda sorumluluğumuzun birincil odak noktasındadır sonra büyük bir karşıtlık belirleyebilirsiniz. Kendi görevlerinize ve başkalarının yükümlülüklerine ve içinde yaşadığınız ülke için.

Bu nedenlerden biridir. Bu insanlar, Tanrı ile ilişkisini çok fazla arka planda tutarlar ya da sadece kavramsal olarak düşünürler, onlar sadece bazı inançları, fikirleri veya kurumları ile ilişkileri olduğunu düşünmektedirler. Ama derin deneyimi yaşamış insanlar için, bu gerçekten her şeyin mukayesesinde bilgiyi kurar. Bu değerler ve kişinin bağlılığı çok derin bir değerlendirme gerektirir. Kendiniz ile uzlaşmadan iki efendiye hizmet edemediğiniz için kendi içinizde Bilginin güç ve varlığıyla ile temas kaybedersiniz.

Bilgi olmadan, tabi ki, yaşama bağlılık hissetmeli yaşamla bağlı olduğunu, kendilerinin dışında daha büyük bir şeyin parçası olduklarını hissetmelidirler. Bilginin bir farkındalığı olmadan bu, insanların ne yaptığıdır. Onlar, inançlarla, kurumlarla, diğer insanlarla, sosyal hareketlerle, siyasal hareketlerle kendilerini uyumlandırmaktadırlar. Onlar, dinsel inançlar ve kurumlarla kendilerini uygun hale getirirler. Çünkü onlar, kendilerinden daha

büyük bir şeyin parçası olmalıdır. Ya da onların yaşam izolasyonu dayanılmaz hale gelir.

Bu bir çok insanın durumudur. Bunu her yerde görüyoruz. Onlar, başka şeyler için gerçekten Bilgi ait bir bağlılık bağlılıklarını döküm var. Belki de çok kararlıyız ve bağlılık içinde saygılı, ama siz bir tür amaç olmadan yaşayamazsınız, çünkü amaç yaşamın kendisidir. Onlar onları yaşamda odak denge ve amaç için kullanırlar.

Böylece, Bilgi için adımları atmaya başladığınızda, daha büyük bir zeka olduğunu ve daha derin bir hayatın mevcudiyetinin farkına varırsınız.
Bu, doğal bir ihtiyacı, ona bağlanma ihtiyacını hisseder ve size bir farkındalık kazanılmasını hissettirir. Bu hayatta gerçekten ne olduğunuz ve neden dünyada olduğunuz ve gerçekte burada olmanızın ne anlamını olduğu…

Bu her şeyle görev, yükümlülük ve bağlılıkların aksini oluşturur. Ve birçok insan hayatlarının farklı başka bir noktaya, yöne gitmesine korkarlar. Onlar gerçekten hayatlarının farklı yerlerindedirler. Kendilerini ve bağlılıklarını farklı bir yöne kendilerini adamışlardır.

Bağlılıkta bu sorun esastır. Ve bu, bütünlük kaynağı tamamen bu hayatınızın merkezi olduğu için Bilgiye dönmek istemeniz doğal ve sizin güç kaynağınızdır. Bu hayatın anlamını ve amacı verir ve sizi etrafınızdaki dünyanın bütün etkilerinden sizi özgür kılar. Bu kötülüğün ve bağımlılığın panzehiridir.

Doğal olarak bilgiye çekildiğiniz gibi her şeyi sığ ve hayal kırıklığı içinde bulabilirsiniz. Kendi deneyimleriniz yoluyla sizin yaşamınıza yansıtmak için getirdiği zevkler ve dünyadaki acıların, ruhunuzun derin ihtiyacını karşılamak için, sizi tatmin etmek ve derinliğe ulaşmak olmadığını öğrenirsiniz. Ve bu size değerleri, eylemlerinizi ve başkalarıyla ilişkilerinizin anlamının yeniden farkındalığını getirir.

Bu çekim en doğal çekim iken kendinizi garip bir şekilde kendi yarattığınız dünyada bulacaksınız. Kendinizi verdiğiniz kişi, yer ve şeyler daha fazla mukayeseyle vurgulanır. Burada, direnç vardır; Bilgiye doğal çekiminize direnç vardır. Bilmek istiyorsunuz ama fikirlerinizin değişiminden korkuyorsunuz, inançlarınız hatta kendiniz ile ilgili bütün fikirlerinizden bile, bilmeye korkuyorsunuz fakat bilgi bu şeylere bağlı değildir. Sizin koşullarınız, mali güvenlik, sosyal ağ ve siyasi bağlılık için ne anlama geldiğinden korkuyor olabilirsiniz.

Bilgi, bu şeylere bağlı değildir. Özde, özgürdür, ama siz, değilsiniz. Sizin, özgür olan bir şeyle ilişkiye gelebildiğiniz tek yol, kendinizden özgür olmaktır. Özgür olmayanlar, olan tarafından korkutulur. Onlar, yıldırılır; rahatsızdır. O, kendi sınırlamaları ve koşulları karşısında onları zorlar.

İçinizdeki bilgi, özgürdür, ama siz değilsiniz. Bu başlangıç noktasında Bilgiye adımları almayı kabul etmelisiniz. Belki siz özgür bir ülkede yaşıyorsunuz ve sizin kişisel özgürlükleriniz, ne yaptığınız, nereye gittiğiniz ve kimle ortak olduğunuz kimle benzetebildiğiniz hakkında egzersiz yapabilirsiniz. Ancak Bilgi özgür-size bağlı değildir, siz sınırlı olup, kontrol edilirsiniz.

Eğer yaşlı iseniz, muhtemelen dünyada daha büyük amaç ile ilgisi olmayabilen birçok şeyi kendinize taahhüt ettiniz. Bilgi içinizde ki bu büyük amaca taahhüttür henüz keşfedilmemiş büyük amacınızdır. O sadece özgür olma duygusuyla gerçekte ne olduğu ve yaşamı destekleyeci anlamı olan ama, özgürdür. Ve bu şimdiye kadar olandan çok farklı olabilir.

Eğer yaşamınızdan olduğu gibi hoşnutsuz iseniz, o zaman bu Bilgi için bir teşvik olacaktır. Özgürlük ve amacı bulmak isteyeceksiniz. Ama yine de hayatınızın güzel bir noktaya kadar rahat olduğunu düşünüyorsanız ve Bilgi size büyük bir tehdit gibi gözükecektir. Kendiniz bundan kaçınıyor olacaksınız ve bu trajiktir çünkü kendinizi önleyeceksiniz. Derin duygularınızdan, duygusal dürüstlük, kendi bütünlüğünüz ve en temel derin değerlerinizden kaçınmaktır..

Bu insanların kendilerine yabancı olmasıdır. Onlar dışarıdaki şeyler ile özdeşleşmişlerdir, ancak içeride kendileri ile çok az ilişkileri vardır. Bunlar serbest değildir. Onlar da ne olduğunu ve bunların derin eğim takip etmek, kim olmak özgür değildir. Onlar dışında serbest olsa bile ve dünyada nadir hareketinin siyasal ve toplumsal özgürlük var, bu özgürlük kendi doğasının derinliklerine bulmuyor. Ve böylece özgür değildir. Onlar kim ve ne oldukları ve en derin eğilimleri hakkında özgür değillerdir. Onlar dışta, siyasi ve sosyal olarak özgür olsalar bile ki bu, dünyada nadirdir. Bu özgürlük, kişinin kendi doğasının derinliklerine ulaşamaz ve bundan dolayı onlar özgür değildir.

Onlar görmek, bilmek ve orada gerçekten ne olduğunu hissetmek için özgür değildirler. Onlar fikirlerine tabidir. Onlar taahhütlerine tabidir. Onlar kendi inanç ve ilişkilerine bağlıdırlar. Onlar tercihlerine ve başkalarının arzularına bağlıdırlar.
Onlara verilen öneme, gruba, kültürlerine, inançlarına ya da ailelerine bağlıdırlar.
Onlar, zor olan dış özgürlüğü elde etseler bile, onlar kendileri içinde kendilerine yabancılardır.

Bu, gerçekten bütün acının kaynağıdır, eğer asla, gerçek mutluluğu veya memnuniyeti kendine yabancıysanız bulamayabilirsiniz. Bu içinizdeki daha derin, sizin akıl ve anlayışınızın, inançlarınızın ve fikirlerinizin, alışkanlıklarınızın ve gerçek kişiliğinizin çok ötesinde daha derindir. Böylece, mutluluğun peşinde bir hayat kurabilirsiniz ama gerçekten gerçek bir hayat değildir. O, gerçekten yürekten bağlı olduğunuz, ruhunuzun bağlı olduğu bir hayat değildir Kendi zihninizde bile ona bağlı değilsiniz.

Bu yüzden Bilgiye adımları almaya başlamak ve bilginin doğal cazibesini hissetmek ve bu cazibeye yanıt vermek, oluşturduğunuz başka şeylerin yeniden değerlendirilmesi anlamına gelir. Bilgi onlara bağlı değildir. Bildiğiniz gibi bu hayatınızın belki de sadece çok küçük bir kısmını gerçekten vurgular ve daha derin doğanızı temsil eder. Hayatınızın geri kalanında ne yapabilirsiniz? Taahhütleriniz ve sorumluluklarınız vardır. Belki de bakmak zorunda olduğunuz bir aileniz veya yönettiğiniz bir işiniz vardır.

Burada sizin inancınızla bilgi size kılavuzluk edecektir. Bildiğiniz gibi Bilgi mevcudiyeti yok etmeyecektir. Oluşturduğunuz yaşamın çizgisi olmayacak fakat şimdiye kadar aklınızda topladığınız, öğrendikleriniz ve becerilerinizle bütün her şeyi alarak hayatınızın gerçek dersini bir araya getirecektir. Ve bu çoğu zaman, farklı bir yönde ilerleyen farklı bir anlayış ve bir dizi daha derin değerlerdir.

Yaşamın gizemini izlemeyi seçmekte korkmuş ve şüpheli hissedeceksiniz, bilgi her zaman, aklın kavrama ötesinde çok gizemli olacaktır. Bilgi, insanlarla ilişkilerinizi tekrar kuracaksınız. yerler, mallarınız, kültürünüz, aileniz, hükümetiniz ve tüm dünyayla. Ama ortaya çıkması için buna izin vermelisiniz.

Aklınızla dünyayı görmektesiniz. Arzularınızdan dolayı şeylere değer biçmektesiniz çünkü arzulara ve korkulara sahip olmamanın ama bilginin, çok farklı bir vurgusu vardır. Onun amacı, dünyaya daha büyük amacın ve hizmetin, fark edilebildiği insanlar ve yerler ve koşullara sizi almaktır.

Bu ders ve yaşam niteliği değiştirecektir. Bu daha büyük amacı temsil etmeyen herhangi bir yükümlülük veya isteklerden sizi özgür bırakacaktır. Ve , bundan dolayı temelde, Bilgi devrimcidir. O, kendi içinizde ve dış hayatınızda bir devrimi temsil eder, değerleri ve öncelikleri değiştirir. Doğal olarak dışa yöneltilen bir yaşamdan ziyade daha çok içe yönelen bir değişimdir.

Çeviri devam etmektedir…