Ulusların ve İnsanların İnançları


İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Marshall Vian Summers’a
17 Nisan 2007
İstanbul,
Türkiye’de vahyolundu.

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Bu uluslar ve insanların kaderi, dünyayla ilgili yankılanan bu büyük çağrı Yeni Mesajın bir parçasıdır.

Dünya ülkeleri ve insanlar ciddi zorluk ve değişim zamanına giriyor. Dünyanın kaynakları azalıyor. Nüfuslar büyüyor. Bu durumda, orada rekabet çatışma ve savaş tehlikesi devam edecektir. Eski düşmanlıklar uyandırılacaktır. Önyargılar, üzerine oynanacak ve hükümetler ve dinsel kurumların içinde hırslı olanlar tarafından kullanılacak. İnsan zaafı, üzerine avlanılacak ve korku her tarafa yayılacaktır.

Tanrı’dan yeni bir mesajın dünyaya gönderilmesi, insanlığın korunması ve insanlığın ilerlemesi için bu büyük eşikten dolayıdır. Bu mesajın büyüklüğü ve sizin zamanınızla olan ilişkisi anlaşılmalıdır. Şimdi insan ailesini tehdit etmekte olan o büyük değişiklikleri, uygarlığın büyük başarılarını yıkma, gerileme içine gönderme, insanların her yerde hayatta kalışını tehdit edici olduğunu anlamalı ve tanımalısınız.

Burada siyaset ve hatta dinin kendisi savaş silahları olarak, ayrıca insanları ayırmak için ve birbirleriyle büyük bir çatışma için kullanılır, ideoloji üzerine değil ama çatışma dünyanın kaynakları üzerindedir.

Burada çatışma maskeli olacaktır. Siyaset ve din kılık değiştirmiş, ancak örtülü olacaktır. Bu özünde kaynaklar için bir yarışmadır. Bu erişim ve kaynakların dağılımı üzerine bir çatışmadır. Dünya da düşüş başlamaktadır. İnsanlık artık bu büyük tehlikeyle karşı karşıyadır. İnsanlık şimdi, gerileyen bir dünyayla karşılaşmaya başladığı gibi çevresi bozulan, iklimi etkilenen, yaşam-dayanma kaynakları tüketilen, cehaleti ve insan açgözlülüğü ile yıkılan bir dünyadadır. Yeni mesajın, bu dünyaya yollanması bu nedenledir.

Yeni mesajı tanımak onun kaynağını ve onun anlamını anlayarak ortaya çıkarılmasının zamanıdır. İnsanlık, şimdiden çok yerde karşılaşılan ve bu girilen çıkmazı tanımalıdır. Gerçekliklerle yüzleşmezseniz, Tanrı’dan yeni mesajı tanıyamaz ve mesajı takdir edemezsiniz. Eğer siz, bu koşulları tanıyamazsanız ve bütün yaşamın kaynağından olan bu büyük mesajı göremezseniz, bu zor zamanların yönetilmesi için insanlığın olanakları, çok küçüktür. İnsanlık için devam eden savaş, çatışma ve yıkımı önleme olasılığı çok küçüktür. İnsanlık için daha büyük bir geleceğe başlanması, geçmişten farklı olacak olan bir gelecek olasılığı çok küçük olacak. İnsanlığın başarısına karşı ihtimaller şimdi, öyle önemlidir ki orada, Tanrı’dan yeni bir mesaj olmalıdır. Siz, bu bağlamın içinde yeni mesajı görmelisiniz veya kendinizde, yaşadığınız zamanda mesajın açığa çıkma zamanını anlamayacaksınız. Siz, anlamayacaksınız.

Din adına ve siyasi avantaj adına kılıç kaldıranlar cazip olacaklar: Düşüncelerinizin ve amacınızın, insanlık için Tanrı’ya karşı eylemlerinizin farkına varmalısınız. Onlar Tanrı’nın insanlık için planlarını ihlal etmektedirler. Tanrının insanlık için niyeti birleşik olan ve kendi kendine yeterli içinde zeka hayat dolu evrendir. Bu anda bile, var olan insanlığın hatasını bekleyen bu dünya ötesinden başka güçler, zayıf ve çatışmalı insanlıktan yararlanmak amacıyla fırsat ve müdahale bekliyor. 

Eğer siz bunu göremez veya bunu kabul edemezseniz, bu zamandaki insanlığın büyük çıkmazını anlayamazsınız. Siz şimdi insan ailesinin üzerinde olan zahmeti anlayamazsınız. Büyük tehlikeyi göremezsiniz. Şimdi dünyada pusuya yatan daha büyük karanlık, insan cehaleti, açgözlülük, yarış, çatışma ve savaştan doğmuş olan bir karanlık, karanlıktan doğmuş olan bir karanlık.

Din adına veya siyasi avantaj adına kılıcı alacak olan siz: Siz farkında olmalısınız ki Onlar Tanrı’nın insanlık için planlarını ihlal etmektedirler. Yaratıcının, sizi cezalandırmayacak olmasına rağmen, siz kendi içinizde, Tanrı’nın bilgisinden uzağa adım atacaksınız. Siz kendinizi, karanlık ve kargaşaya atacaksınız. Siz, çatışma ve terkedilmişlikle insanlarınızı ve ulusunuzu yıkacaksınız. Siz zamanın dışından başka bir ulusun gerilemesinden basitçe nasıl çıkar ve kar elde edebilirsiniz, tüm dünya şimdi tehlike altındadır.

Eğer siz din adına veya siyasi avantaj adına kılıç kaldıracaksanız: Siz Tanrı’nın insanlık için planlarını ihlal edeceksiniz. Tanrı’nın, doğrudan sizi cezalandırmayacak olmasına rağmen, siz kendinizi içinizde olan Tanrı’nın bilgisinden geri çevireceksiniz. O Tanrı, sizin içinizde sizin kendinizi korumanız ve kurtarmanız için içinizde yer aldı. Siz kendinizi kaosa atıp ve çatışacak, öfke ve ıstıraba ve insanlarınıza yıkım ve terkedilmişliği getireceksiniz.

Bu, büyük bir risktir ve bu, insanlığın büyük günahı olacaktır: İnsanların birbirlerine olan kinleri, onların eski düşmanlıkları, uluslar için bir diğer ulusla anlaşmazlığa düşerek çatışma, rekabete başlama, kendi uluslarının daha iyi yaşam hakkı olduğuna inanma, Tanrı’nın takdiri olduğuna inanmak. Ama kendinizi aldatılırsınız. Siz, hatadasınız Siz Tanrı’nın insanlık için planlarını ihlal edeceksiniz. Tanrı’nın, doğrudan sizi cezalandırmayacak olmasına rağmen, siz, Tanrı’nın aklından bilgeliğinden kendini ayıracaksınız. Siz, kargaşaya ve karanlığa, sıkıntıya ve sonunda umutsuzluğa gireceksiniz.

Dikkat edin, dünya ulusları, dünya liderleri ve dünya vatandaşları. Bu sözcüklere dikkat edin, onların, mevcudiyeti Takdiri ilahiden geldiği için ve onlar, sizin içinizde size rehberlik etmek ve korumak için yerleştirilen bilgiyi temsil eder. Bu, tüm insanlığa rehberlik etmek ve korumak için olan aynı bilgidir.

Bu yüzden habercinin dünyaya gönderildiğini gösterir. İnsan ailesine umudu, bu büyük zahmetli zamanda onarım ve çözüm mesajı getirmektedir. Zorlu zamanlara girilmektedir. Büyük savaşların ve büyük çatışmaların ortaya çıkabileceği bir zamana girmektesiniz. Bu savaşlar için közlenmiş ateş, parlamaktadır. Birçok insan için zihinleri ve kalplerin de savaş niyetleri yaşamaktadır. Bu çatışmalar ve savaşlar için koşullar sizin üzerindedir.

Burada insanlığın, kendi korunması için savunmalarını birleştirmek için büyük bir birleşik şansı vardır. dünyanın içinde her iki yüzünde ve yaşamın daha büyük bir toplumunda evrende özgürlüğün bilinmeyen ve insanlığın tanınmıyan değeri, kurtarılan, ama birkaç.

Tanrı adına kılıcı alacak olanlar veya siyasal avantaj, onlar görevlerinde ve yaşamda başarısız olacaklar ve diğerlerinin de başarısızlıklarına neden olacaklardır. Bu başarısızlığın içinde, orada, hiçbir barış ve hiçbir çözüm olmayacak, kendi içlerindeki Tanrı’nın bilgisini inkar etmiş olacaklar. Onlar, insanlık için yaratıcının planını inkar etmiş olacaklar. Onlar, Tanrı’nın, onların içinde ve bütün kalplerin içinde yerleştirdiği daha büyük akıllılığa karşı kendilerine dönmüş olacak. Onlar, cehalet ve kibir sahip olacak ve ulusuna ve dünyaya insanlarına gerçek bir katkı yapma fırsatını yok edecekler.

Bu uyarı dikkate alın. Bu ağır sonuçlarıyla büyük anlam taşır. Bu uyarı tam anlamıyla, anlamın ötesindedir, ama size söyleneni açık bir şekilde, anlamanız basit ve kolay olacaktır.

Dikkat edin, ülkelerin liderleri ve din liderleri. Kendi avantajınız için başka bir millete zarar vermek, ele geçirmek veya eski düşmanlıkları ifade etmemeye dikkat edin. Dikkat edin, karanlığa ve kargaşa ve ıstıraba kendini attığınızı fark edin. Bu da kimsesizlik, yoksulluk getirecek ve bunun sonucu insanlar için kötüdür. Farkına varın, sıradan vatandaş, Tanrı’nın, içinizde yerleştirdiği aklı ve bilgiyi izlemeniz için bir sorumluluğunuz bulunmaktadır. Tanrı içinizde yer almıştır, bu zeka ve bilgiyi keşfedin ve öfke intikam veya açgözlülükten dolayı onu bozmayın. Sizin de, uluslar ve dinlerin liderleri bir sorumluluğunuz vardır. En sonunda her kişiyedir.

Dikkat edin, bu büyük bir uyarıdır. Bu uyarı, Tanrı sevgisinden doğmuştur, ama buna rağmen bir uyarıdır. Büyük olasılığa karşı hata için sizi uyarıyor. Sizin içinizde yaşayan Tanrı’nın bilgisine dönmeniz için size tavsiye ediyor — sizin düşünen aklınızın ötesinde ve insanlığın içinde tarihsel olarak kurulan fikirler, düşünceler ve inançların ötesinde. Sizin varlığınız için bir ahlaki ve etik temeli vardır. Siz, bunu bozmalı mıydınız, sonuçları çekecek misiniz, çünkü Tanrı, sizi cezalandırmıyor, ama siz, kendinizi cezalandırıyorsunuz, çünkü siz, Tanrı’nın, sizin içinizde yerleştirdiğini geri çevirdiniz ve kibir, cehalet ve siz, Tanrı’nın, sizin içinizde yerleştirdiğini çiğnemesi için kendinizi otoriteye verdiniz.

Sizin için insanlarınız, halkınız ve dünya için görülmüş en büyük sınama ve felaketin gelmekte olduğunun farkına varın. Peki ya İnsanlık ve liderler bunu nasıl karşılayacak ve sonuçlar nasıl değişiklik yaratacak. Karar verme gücü burada, sizinle. Tanrının istekleri açık ve net.Tanrı insanları dünyadaki yaşamda karşılaşacakları mücadele için hazırlıyor. Bu çok açık bir şekilde son mesajda sunulmuştur.

Yeni Mesajın büyük ödülünü kazanmanız için, geçmişten farklı olacak bir gelecek için hazırlanmanız, felaketten afetlerden kaçınmanız dikkat etmeniz gerekir. Durdurmalısınız. Siz öfke ve tutkularınızı dizginlemelisiniz. Başkalarıyla ilgili yargılamalarda bulunmayın. Gelecek için düşünce ve eylemlerinizi ve sonuçlarını düşünüp dikkate almanız için bilgelik gerekir.

Büyük ve zor zamanlara hazırlanın. Onlar, insan cehaletinin bir ürünü ve insanın dünyayı kötü kullanımıdır. Bunlar vizyon eksikliği ve insanlığın geleceği için hazırlık eksikliğinin bir ürünüdür. Bütün ulusların ve liderlerinin sorumluluğu insanlar için yeterli gelecek sağlamak için meydan okumak olacak bu daha da zor olacaktır. Zengin, yoksula bakmak zorunda olacak. Ve yoksul, birbirlerine bakmak zorunda olacak. Orada bu zor koşullar altında insanlığa daha fazla hizmet ve daha fazla özveri gerekli olacaktır. İnsanlık, onun ancak, insan ailesine dayanabildiği bu kadar alana dünyayı yağmaladığı için. Sizin yaşam koşullarınız ve şartlarınız hangi ülkede yaşadığınızın önemi olmadan, zengin veya yoksul, bu gereksinimlerin baskısı üzerindedir.

Unutmayınız ki bu büyük zorluk nedeniyle Tanrı’dan Dünyaya Yeni Mesaj iletildi. Tanrı’nın habercisi bu dünyaya mesajın iletilmesi, açıklanması, odak noktası ve ifade aracı olarak gönderildi. Haberciyi yargılamayın ve mahkum etmeyin diye içinizde yer alan Tanrıyı yargılıyor ve mahkum ediyorsunuz. O haberci olsa da insandır ve yanılabilir, o insan buluşu ötesinde çatışma ve çelişki hata olmadan mesajı getirmektedir. 

Tanrının bu mesajını alın. Gördüğünüz ve bildiğiniz dünyanın ışığında bunu düşünün. İnsanlık tarihini büyük savaşları, büyük fetihleri ve bunun nasıl tamamen yıkıcı ve yok edici olduğunu düşünün. Bir çok kişinin kendilerini zenginleştirebilmeleri için sırayla kurban edilmeleri mi gerekir. Şimdi düşünün, bu gelecekte de devam edemez diye tüm insan ailesi sürekli bir gerileme durumuna girer diye kendinizi müdahalesiz savunmasız yapıyorsunuz. şimdi bile dünya ötesinden güçlerin işgali, insanlığın çatışmaları ve tasfiyeden yararlanmak için planlanıyor.

Şimdi diye kendiniz müdahale ve işgal güçlerini kimden geldiğini şimdi bile insanlığın çatışmaları ve tasfiye yararlanmak planlıyorsanız dünya, ötesinden savunmasız bu tüm insan aile diye geleceğe kalıcı gerileme bir devlet girin, devam edemez düşünün.

Kendini bilmek, yaşamınızda Tanrı’nın varlığını bilmektir, Tanrı’nın, size rehberlik etmek ve koruması için sizin kendinizi yok edici eğilimleriniz ve sizin bencil takipçiliğinizi geçersiz kılmak için içinizde daha derin bir bilgiyi yerleştirmiş olduğunu bilmektir. Kendini bilmek, Tanrı’nın, sizin içinizde ne yerleştirdiğini bilmektir. Entelektüel olarak bunu anlamak değil, fakat gerçeği bilmek, varlığını deneyimlemek ve yönünü takip etmektir. 

Belirsizlik, endişe ve rekabeti rekabeti dünyada arttırır. Daha önce hiç olmadığı kadar rehberliğe ihtiyaç duyacaksınız. Belki yaralanılan kurumlar ve konforlar sizin için gelecekte olmayabilir. Güvence ve güvenlik ne ölçüde sağlandı? Güvende olduğunuzu nasıl bileceksiniz? Belirsizlik ve değişim karşısında, neyin nasıl yapılması gerektiğini bileceksiniz? Tanrı’nın cevabı sizin içinizde? Bunu anımsatması için, Tanrı dünyaya Yeni Mesajı ve haberciyi gönderdi. 

Siz, henüz yeteri kadar tartışmayı ve sorgulamayı bilmiyorsunuz, bu da sadece sizin cehaletinz, kibrin ve gösterişin bir ifadesidir. Siz, yeni mesajı düşünmelisiniz. Siz, bilmek, görmek ve anlamak için haberciyi duymalısınız. Kendiniz, bilginin büyük yardımı olmadan, göremeyecek, bilemeyecek ve anlamayacaksınız. Sizin davranışınız, diğerleri tarafından belirlenecektir. Ve siz, bilgelik yaklaşımını değil korkuyu izleyeceksiniz.

Büyük büyük riskler ve tehlikeler göz önüne alındığında, belki ışığı görmeye başlayabilirsiniz. Dünyaya getirilen bu ışık büyük karanlık karşısında ufukta büyüyor.

Bir sevgi hediyesi olarak bu uyarı alın. Bir teselli ve bir doğrulama olarak onu alın sizin en derin hisleriniz doğrudur insanlık artık büyük tehlikeyle karşı karşıyadır çatışma içinde ve müdahale olmadan. Cesaretle yüzleşebilirsiniz. Dürüstlükle bunu tanıyın. Ciddiyetle denemeden istediğiniz şekilde veya düşündüğünüz şekilde dikkate alın.

Bu sizin sorumluluğunuzdadır. Bu sizin zamanınızı çağırıyor. Bu açığa çıkarma zamanıdır ve açığa çıkarma size bağlıdır.