Değişiminin Büyük Dalgalarına Hazırlık


İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Marshall Vian Summers’a
27 Temmuz 2007’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Büyük değişim dünyaya geliyor, bir bütün olarak insanlığın her zaman gördüğünden farklı bir değişim. Değişimin büyük dalgaları şu anda yakınlaşmaktadır. İnsanlık dünyayı birçok şekilde etkilemiş ve bu etkilerin sonuçları şimdi bir araya gelmektedir. Kuvvet ve güç toplayıp yakınlaşan bir zamandan insanlık büyük ölçüde habersiz ve hazırlıksızdır.

Bu Büyük Dalgalar tek bir olay değildir. Sadece bir kez olan basit bir şey değildir. İnsanlık sürekli uğraşılması gereken değişim güçlerini harekete geçirmiştir. Artık azalan kaynakların olduğu bir dünyada yaşıyorsunuz; ciddi etkilenmiş iklimi, kötüleşen ekolojik durumu, büyük gıda ve su kıtlığı, yoksulluklar ile zengin ulusları bile büyük ölçüde etkileyecek olan hastalık ve riskli durumlarla karşılaşmak zorunda olacağı bir dünya. Denge şimdi değişmiştir ve insan ailesi, bu büyük zorluklarla uğraşmak için bütün olarak birleşmesi gereklidir.

Sürekli artan nüfus ve azalan kaynakların olduğu bir dünyada insanlık nereye gideceğine ilişkin büyük kararıyla, temel seçimleriyle karşı karşıya olacaktır. Uluslar kalan kaynaklar için rekabet ederken birbirlerine meydan okuyacaklar mı? Uluslardan bu kaynakları kim kontrol edecek ve erişebilirlik kazanmak için birbirleriyle mücadele edecekler mi? Aslında insanlığın çalkantılı tarihinin büyük savaşlarının bütünü, temelden kaynaklara erişim kazanıp kontrol etmek üzerine mücadelesidir.

Dünyanın zengin ulusları yaşam tarzlarını korumak için ısrar edecek ve bu nedenle rekabet ve mücadeleye girişecektir. Dünyanın geri kalanı için bu daha da aşağılayıcıdır. Zengin uluslar aşırı ve debdebeli bir yaşam tarzının korunması için, dünyanın fakir insanlarının yaşamlarını sürdürme yeteneğini de soyacaktır.

Eğer insanlık bu yolu seçerse uzun süreli çatışma ve sürekli bir düşüş dönemine girer. Kalan kaynakları koruyup dağıtma ve yeni dünya koşuluna uyum sağlama yerine, insanlık geri kalanı yok edecek ve böylece gelecek için umutları, çok gaddar ve muazzam insan yaşamının kaybıyla, kendini yoksul ve yoksun bırakacaktır.

Ancak insanlık, Değişiminin Büyük Dalgaları karşısındaki tehlikeleri anlayarak onların gerçekliğini ciddiyetini fark ederek, insanlığın geleceği ve sağlığı için büyük sonuçları anlayarak farklı yolu seçerse, aklı başında insanlar, ülkelerin ve dini kurumların liderleri anlayabilir ki, Değişimin Büyük Dalgaları karşısında bölünüldüğü takdirde, insanlık başarısız olacaktır. Ama birleşik olarak insanlık, yeni bir yön seçip Değişiminin Büyük Dalgaları’nın etkileri için hazırlanıp, daha önce görülenden daha büyük bir işbirliğini harekete geçirebilir. Bu gereklilikten yaratılır, dini esaslardan ve yüksek etikten yaratılmıyacaktır.

Eğer dünya çatışma ve yoksunluk içine girerse, bir tek ulusun umuda ulaşması için ne yapılabilir ki? Dünya ulusları ve herkes için çatışma ve yoksunluk getirmeden savaş ve çatışma yolunu seçmek için birbirine artık çok fazla bağlıdır.

Birleşik, olarak büyük şansınız vardır. Bölünmüş olarak başarısız olursunuz. Başarısızlığınız uzun süreli olup ve son derece yüksek maliyetli olacaktır. Bu durum dünyada her zamanki savaşlardan daha büyük olacaktır. İnsanlığın hiç görmediği kadar, bilinen insan çatışmalarından daha yıkıcı olacaktır.

Seçenekler azdır fakat temeli vardır. Bu seçenekler sadece ulus ve dini kurum liderleri tarafından değil, aynı zamanda her bir vatandaş tarafından yapılmalıdır. Her kişi mücadelesini ve rekabetini, değişimin büyük dalgalarına direnip direnmemeyi, kendileriyle mücadele edip etmemeyi, diğerleriyle tutundukları her ne ise, yaşam biçimlerini devam ettirip ettirmemeyi seçmelidir. Ya da onlar büyük tehlikeyi fark edip tanıyacaklar mı? Onların etkilerine hazırlanmaya başlamak için birleşecekler mi? İnsanlık için yeni farklı bir gelecek hazırlamaya başlayacak mıdır?

Artık sizin için yaşadığınız yaşam şekli sürdürülemez. Zengin uluslar, zengin insanlar, bu zenginliğe alışmış insanlar, Allah ve hayattan geleni hak diye düşünenler – onlar yaşadıkları hayat biçimini değiştirmek için hazırlıklı olmalıdırlar, çok daha basit, çok daha eşit yaşamak, kalan kaynakların paylaşımı için bu gereklidir.

Zengin fakire bakmalı ve fakir de bir diğerine bakmalıdır ya da karşılaşılan başarısızlık, herkes için olacaktır, zengin veya yoksul. Eğer insan uygarlığı başaramazsa, kazanan olmayacaktır. Eğer Medeniyet başaramazsa, hiç bir tek güçlü ülke ya da grup ya da dini mezhep olmayacaktır. Değişimin büyük dalgaları insan medeniyetini başarısızlığa götürebilecek güce de sahiptir. Bu kadar çok büyüktür. Etkileri bu kadar uzun süreli olacaktır.

Bu nedenle, ilk yüzleşeceğiniz büyük sorun, büyük meydan okumayla yüzleşmek olacaktır. Çözümler üzerine, bilinen gerçekliğe karşı savaşmadan bildiklerinizle ve gördüklerinizle, başkalarını suçlamadan, problemlerinizi başkalarının çözmelerini beklemeden. Kendi hayatınıza, ne düşündüğünüze, ne yaptığınıza, geçmişte bugün için verdiğiniz kararlarınıza, bugün ve gelecekte ki yüzleşeceğiniz kararlarınızla ve kendi sorumluluklarınızı almalısınız.

Herkes özellikle zengin ulusların, insanların nerede yaşadığını, nasıl yaşadığını, işlerinin ne tür olduğunu, nasıl istihdam edildiğini, dünya kaynaklarını nasıl kullanıldığını, enerji kaynaklarının nasıl kullanıldığını ve bütün bunları yeniden düşünmeleri gereklidir.

Zaman kesinlikle ilgisiz ve kararsız olma zamanı değildir. Zaman kesinlikle devlet liderlerinin, sadece sizlerin problemlerinizi çözme vakti değildir. Sizin için artık hayata bakmak ve şartlarınızı düşünme zamanıdır.

İnsanoğlu kendi doğasını çok uzun süredir sömürüyor ve bunun bedelini ödemeye hazırlanıyor. Şimdi ne yarattığınızın farkına varmanız ve içine düştüğünüz durumun muhakemesini yapmanız gereklidir.

Yarattığınız dünyanın sonuçlarını anlamanız gereklidir. İnsanoğlu doğayı boşa harcamakta ve yaratıcının bize sunduğu bu doğayı yok etmektedir ve israf etmektedir

Sanki hesabın vadesi gelmiştir. İnsanlık doğal mirası çok uzun zamandır harcamış ve borçlanmıştır ve bunun etkileri için ödemeyi çok uzun süredir ertelemektedir ki şimdi hesap zamanı gelmektedir. Şimdi onların birçok etkileri ortaya çıkmaktadır.

Şimdi ne yarattığınızı düşünmelisiniz. Şimdi koşullarınızı, şartlarınızı, düşünmelisiniz. Yarattığınız dünyayı ve kendiniz için ne yarattığınızı düşünmelisiniz. İnsanlık doğal mirasını israf etmiştir. Bu bol, yaratıcıdan tüm yaşama, insanlığa verilen muhteşem dünya bozuldu. Açgözlülükle yağmaladı ve harcandı. Açgözlülükle, yolsuzluk yoluyla, savaş ve çatışma üzerinden, sorumsuz davranışlarıyla, gaflet ve cehalet üzerinden ve şimdi sonuçları ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bunlar uzak olasılıklar değillerdir, gelecek kuşaklar için bir sorundur.

Bu sizin hizmet etmeye geldiğiniz dünyanızdır. Bu sizin yarattığınız dünyadır. Bunlar, şimdi sizin yüzleştiğiniz koşullardır. Siz bu koşullarla yüzleşmelisiniz. Siz, onların yaratılmasında küçük bir rol oynadığınız için sorumluluğu almalısınız. Siz, utanç olmadan bu sorumluluğu kabul etmelisiniz, sorumluluk, her şeye rağmen oradadır. Değişimin büyük dalgalarının karşısında kaçıp gizlenilecek bir yer yoktur. Siz bavulunuzu toplayıp, ülkenizden kaçıp, saklanabileceğiniz herhangi bir yere taşınamazsınız. Bu fırtına, uzun zaman devam edeceği için saklanmak için bir yer yoktur.

Sadece sizin içinizdeki bilgiyle, Tanrı’nın, sizin içinize yerleştirdiği daha derin zeka ile, insanlığa gelen bu muazzam değişimin koşullarıyla başa çıkmanın nasıl olduğunu bilebilirsiniz. Sadece, bu derin bilgiyle, bu kutsal bilgiyle, zor zamanları yönetmenin nasıl olduğunu bilecek, sıkıntılı sularda gitmenin nasıl olduğunu bilecek, bulanık sular için kutsal bilgi orada olacaktır.

Siz belki, dünyanın daha büyük problemleri ile sıkıntısız olmaya alışıksınız. Siz belki, kendinizi yeteri kadar izole ederek kendinizden uzak gibi görünen, sizin için bir problem olarak görünmemektedir. Onlar, başkalarının problemleri, başka bir ülkenin problemleri, diğer insanların, karşılamak ve uğraşmak zorunda olduğu problemler olarak görünebilirler. Ama böyle bir yalıtım, ayrım, şimdi bitmiştir. Değişimin büyük dalgalarından sizin de büyük ölçüde etkilenmemeniz mümkün değildir. Onların, sizin koşullarınızı değiştirmeyecek olması mümkün değildir, hatta muhtemelen dramatik olarak.

Gerçekte şimdi geleni değiştiremezsiniz ama onun için hazırlanabilirsiniz. Ona uyum sağlayabilirsiniz. Siz, onu insanların refahına katkıda bulunması için kullanabilirsiniz, siz gerçekte, bunun için dünyaya geldiniz. Daha büyük bir düzeyde, sizin düşüncelerinizin ve inançlarınızın ötesindeki bir amaç için buradasınız. Dünyaya, şimdi çok yaklaştığınız şartlar altında siz dünyaya hizmet etmek için gönderildiniz.

Bu nedenle, siz kafanızda büyük korku, telaş, öfke ve kızgınlıkla yanıt verebilirsiniz. Aklınız karışmış ve şaşırmış olabilirsiniz. Bu kadar büyük sorunlarla karşı karşıya olmaktan aciz ve güçsüz hissedebilirsiniz fakat sizin içinizdeki daha derin bilgi düzeyinizde bu gerçekten sizin zamanınızdır. Bu büyük sesleniş, çağrı zamanıdır. Bu, sizin daha büyük hediyelerinizin, ortaya çıkma zamanıdır. Siz kendiniz için, onları kendi kendinize ortaya çıkaramazsınız. Onlar, sizden dışarı çağırılmalıdır. Ve çağrı, dünyadan gelmelidir, eğer içten gelen bir çağrı değilse siz, kendinizi çağıramazsınız. Siz, daha büyük bir yaşama kendinizi başlatamazsınız. Çağrı, sizin dışınızdan gelmelidir. Hediyelerinizi dışarı çağırmalısınız. Çağrı, sizi daha yüksek ruhsal duruma, akla, haberdar olmaya ve sorumluluğun daha büyük bir konumuna daha büyük bir durumuna sizi çağırmaktadır.

Bu çağrı olmadan siz sadece ya reddecek ya da cahil kalacaksınız ve aptalca unutacak ya da mücadele edecek size veya hala size bağlı hissettikleri her türlü haklarını korumak için mücadeleyi deneyecekler. Size korku ve öfkeyle hareket edecekler saldıracaklardır. Siz korku ve öfkeyle diğerlerine de saldıracaksınız. Son derece korkmuş ve inanılmaz karışıklık içinde olacaksınız. Sizi bir şeylerin kurtaracağına inanacaksınız, ufukta bir çözümle tüm bu sorunların gideceğine inanacaksınız. Görmeyecek bilmeyecek ve hazırlıksız olacaksınız. Büyük dalgalar geldiğinde hazırlıksız ve savunmasız olacaksınız.

Şüphesiz, siz doğanın, hazırlıksız bağışlayıcı olmadığını gördünüz. Doğa sonuçlar için hazırlıksız olanlara hiç merhamet göstermez. Allah geçimsizlik, uğraşma ve başarısızlıktan sizi korumayı arzu etmektedir. Bunun için Bilgi içinizde konulmuştur. Tanrı, insanlık için neyin geliyor olduğunu bilmektedir. Ama insanlar, kör ve akılsız ve rahatına düşkündür. Tanrı, bilir ki eğer siz, hazırlamazsanız, eğer siz, bilgiyle kuvvetli olmazsanız, eğer siz, bilginin sizden dışarı çağırılmasına hediyelerin çağrılmasına izin vermezseniz, eğer siz eski düşüncelere ve varsayımlara, eski yaşama bağlanırsanız başarısız olursunuz. Ve sizin başarısızlığınız, sizin için kötü olur.

Bilgi sizin içinizde, yanıt vermek için hazırdır. O, büyük dalgalardan korkmaz. Aslında, orada onların hepsi için hazırlık yapılmıştır, bunun için, bu sizin kaderinizdir. Siz sadece dünyanızı alçatıp kaynakları tüketmek için, yer kaplamak için, sadece bir tüketici olmak için dünyaya gelmediniz. O, size getirilen değildir ve sizin kalbinizde siz, doğru olanı bilebilirsiniz. Ama bu sizin, neyin doğru olduğunu bildiğiniz ve sizin, neyi düşündüğünüzle, artık aynı değildir. Bu yüzden Bilgi’ye uyum sağlayıp, Bilgi Yolu’nu öğrenip, Bilgiye Adımları başlatmalısınız. Öyle ki Bilgelik rehberiniz, sizin rehberiniz olsun.

Siz, içsel kesinliğe ihtiyaç duyacaksınız, çevrenizde, kargaşa, öfke, insanlar tehdit edilmiş hissedecekler, insanların güvenliklerine her yerde, meydan okunacaktır. Kişi ve grupların öfke ve kızgınlık ile tepkilerini göreceksiniz. Ülkelerin birbirlerine tehditlerini göreceksiniz ve bu zaten oluyor. Ve ortaya çıkacak olan büyük çatışmalar ve savaşın büyük tehlikesi bütünüyle, politika ve din ile maskelenecektir, aslında çatışma, kaynakların üzerinedir. Bu kaynaklara kim sahip olacak? Bu kaynakları kim kontrol edecektir?

Bu tür çatışmalar zaten başlamış ve de devam etmektedir. Gelecekte daha büyük çatışmaların, daha büyük savaşların olasılığı her geçen gün artmaktadır. Zaten dünya da ateş yanmaktadır. Közlenmiş olan bu ateş, daha büyük yangınların ortaya çıkması için koşullar olgunlaşmış ve çatışmalar daha büyük yangınlar için körüklenmektedir.

Tabii eğer korunup gelen büyük değişimlerden yararlanmayı isterseniz şu anki yerinizde, düşünce tarzınızda ve varsayımlarınızda kalamazsınız. İçinizde derin bir değişim olmalıdır. Bu değişim dünya koşullarına göre getirilecek, Bilgi’nin içinizde ortaya çıkmasıyla başlayacaktır. Zihinsel olarak, psikolojik olarak, duygusal olarak olduğunuz yerde kalıp, hayatta kalarak, gelen büyük değişimden yararlanacak hiç bir gerçek umudunuz yoktur.

Bu, Yeni Mesajın sunduğu büyük ikazdır. Büyük Değişimin Dalgaları dünyaya geliyor ve insanlık şimdi yüzleşiyor ki dünyada rekabetten de öte – güçsüz ve bölünmüş bir insanlıktan faydalanmak, insan uygarlığın düşüşünden yararlanılmak istenmektedir.

Yeni Mesajın Öğretimi çok açıkça bu gerçeği sunmaktadır. Savunmalarınızı indirdiğinizde, tercihlerinizi bir kenara koyduğunuzda, açık gözlerle gördüğünüzde ve görüp bilmek için dünyaya baktığınızda onu anlamanız zor değildir.

Ancak, dikkat çekici, bu sağduyu yaygın değildir. İnsanlar isteklerinde ya da korkularında kaybolmuştur. Onlar kendi çatışmalarında, kendi şikayetlerinde, kendi mücadelelerinde kendileriyle ve diğerleriyle kaybolmuştur. Bu nedenle açık ve doğal olanı görmeyi, dinlemeyi, bilmeyip yaptığı şey de kaybolmuştur. İnsan çatışmaları, arzuları ve zihinlerinin meşguliyetleriyle kaplıdır.

Tabii ki insanlık kaderini ve geleceğini kararlaştıracağı büyük eşiğe varıyor. Bunun kanıtı tüm çevrenizdedir ve de içinizde de hissedebilirsiniz – kaygı duygusu, belirsizlik hissi, şaşkınlık, korku. Dünyanın işaretleri size büyük değişimin geleceğini henüz değişimin eşiğinde, kapınızda olduğunu size söylüyor.

Bunları hissetmek için kendinize izin verirseniz bunları hissedebilirsiniz, onlardan kaçıp gizlemeden, ısrar etmeden, sizin mutlu ve kaygısız olmak, zihninizi meşgul tutmak için aptalca takipçiliği olmadan böylece, dünyanın çağrı ve işaretlerini duymadıysanız bilgiyi kendi içinde karıştırmaktasınızdır.

Bu sizin zamanınızdır. Bu nedenle geldiniz. Bunlar zamanınızın büyük olaylarıdır. İnsanlığın yüzleştiği büyük eşik budur şimdi geçmişe benzemeyen bir gelecek için hazırlanmalısınız. Hayat kesintisiz olarak bildiğiniz gibi devam etmeyecek. İnsanlık, diğer enerji kaynakları ya da azının imtiyazını savunmak için sihirli bir çözümü bulamayacaktır.

Şimdi düşüşte olan bir dünyada yaşıyorsunuz. Ülkelerin refah, güvenlik ve istikrar sağlayan kaynakları artık azalmaktadır. İçinde yaşadığınız ortamda bozulan çevre ve artan kirlilik altında, iklim değişikliği boyunca ve birçok çok etkilerle insanlık dünyaki canlı çevrede uzun süredir etkili olmuştur.

Bu yüzden uçurumda duruyorsunuz. Olduğunuz gibi kalıp bilgisizlik cahilliği mi seçeceksiniz. Kavga, cehalet, reddetme, başarısızlık ve düşüş sonunda çabalayacak mısınız? Yoksa Tanrı’nın büyük hediyesi Bilgi’nin sizi yönetip hazırlaması için izin vererek, cesaret ve bilgelik yolunu, rehberliği seçecek misiniz?

 Allah’ın büyük hediyesinin anlamı bilmek için insanlık, yüzleşilen meydan okumanın derinlik ve ciddiyetini anlamanız gereklidir. İçinizdeki ihtiyacı hissetmelisiniz, kendi kendinize bir çözümünüzün olmayıp, uluslarınız uzmanlarınız ve bilim adamlarınızın da gerçekte çözümünü yoktur. Onların sorunların bir bölümü için çözümü vardır. Onlar insanlığa haber verip hazırlandırmaya çalışıyor ama şimdi insanlık Büyük Değişiminin Dalgaları için hazırlamanın gerisindedir. Saat geçtir. Hazırlanamamışsınız.

O yüzden, siz Allah’ın şu anda verdiği hediyeyi alma, gerçek ihtiyacını içinizde hissetmelisiniz – insanlığın daha önce gördüklerine benzemeyen bir hediye. Çünkü insanlık daha önce yüzleştiklerine benzemeyen bir kriz ve meydan okuma ile şimdi yüzleşiyor.

Çözümü görmek için ihtiyacı görmeniz gereklidir. İhtiyacı farketmeniz gereklidir. Büyük Değişiminin Dalgaları’yla yüzleşmeniz gereklidir. Parçaları birleştirmeli, resmin size gösterdiği belirtileri görmeliniz. Bu resim açık ve bellidir ama da bakmayanlar, düşünmeyenler için gereken temel bağlantıları kurmayanlar için hiç açık değildir.

Herhangi bir cesur eylem, odağınızı ve enerjinizi yönlendirmek her zaman iç ve acil ihtiyaca dayalı olmalıdır. Sakin koşullar altında, insanlar herhangi bir alanda herhangi bir ilerleme için, nadiren ya da hiç çaba göstermezler. Gerçek ilerleme için derin ve acil ihtiyaçlar tarafından yönlendirilme gerekir. Şartlardan gelen baskı, dünya ihtiyaçları ve içinizdeki bilgi sizi farkındalığa çağırıyor. Sizin psikolojik ve duygusal olarak gelmekte olan büyük zorluklara kendinizi hazırlamanız için çağırıyor. Yaşamınızın büyük olayları, sizin için anlama sahip olan büyük ilişkiler, ama sadece, yaşamda daha büyük bir zorluğa meydan okumak için karşılamakta ortaya çıkacaktır.

Diğerlerinin, farkında olmamasına endişelenmeyin. İnsanlığın, onun fetihleri ve çatışmalarında cahil ve bilgisiz ve aptalca kalması sizi endişelendirmesin. Çağrı, sizin içindir. Yaşamınızın sorumluluğunu almak zorundasınız, siz bu nedenle buradasınız. Çağrı, sizin içindir. Yanıt için diğerleriyle bir uzlaşmaya gerek yoktur. Aslında, böyle bir uzlaşma olmayacak. Kimin tepki verdiğini bilen tek kişi olabilirsiniz. Bu, böyle olsa bile, siz, tepki vermelisiniz. Diğerlerinin size güven vermesini bekleyemezsiniz. Siz yanıt verdiğinizde herkes, yanıt verir. Panik ve anlaşmazlık olacaktır. Orada, sıkıntı ve çatışma olacaktır. Herkesin yanıt verdiği ana kadar beklemeyi istemiyorsunuz, çünkü kaos olacaktır.

Kendinizi ve hayatınızı hazırlamalısınız. İlişkilerinizi güçlendirmelisiniz. Bildiğiniz, yakınınızda olan insanları, o işitebilen ve yanıtlayabilenleri eğitmelisiniz. Hedeflerinizi ve tercihlerinizi dünya ya cevap için bir kenara koymanız gerekir.
Nerede oturduğunuzu, nasıl yaşadığınızı, kiminle yolculuk edebileceğinizi, kiminle hazırlanıp hazırlanamayacağınızı, kimin ile olup olamadığınızı ve çalışmalarınızı değerlendirecek, gelecek için yaşanabilirliği tekrar değerlendirmelisiniz. İşinizi, onun yaşayabilirliğini yeniden düşünmelisiniz. Bunu çevrenizdeki herkesin desteği, katılımı olmadan yapmalısınız. Bunlar alışılmadık olacaktır.

Aklınız gelecekle yüzleşmek istemeyecek. Akıl güçsüz ve yanılabilir olduğu için aklınız diğer şeyleri istemektedir. Korku ve tercih tarafından yönetilmektedir. Ama içinizde daha büyük akıl vardır, Bilginin aklı. Dikkati dağılmamıştır. Kendisiyle ile çatışmada olmaz. Dünya ya da hiç bir başka güç onun sahibi olamaz çünkü o sadece Allah’a yanıt vermektedir. Güvenilir ve tamamıyla saf, sadece bilge olan sizin tek parçasınızdır. Dünyaya gelme nedeniniz sizin büyük amacınızı içerir ve Allah ile sizin temel ilişkisini temsil eder. Bu ayrım içinde kayıp olmamıştır.

Dünyanın bütün görünüşlerine karşın, tüm faaliyetleri, bağımlılıklara ve bu dünyanın trajedilerine karşın Allah’a bağlısınız. Muhtaç olan dünyaya hizmet vermek için Allah sizi dünya göndermiştir. Bu, sizin kim olduğunuz nedenidir. Bu, eşsiz doğanızın nedenidir. Bu nedenle olan güçleriniz kullanılmalı, belirli zayıflıklar tanınmalı ve iyi yönetilmelidir. Çünkü Değişimin Büyük Dalgaları karşısında güçsüz ve kararsız olamazsınız. Onlar içinizden ana gücünüzü çağıracak ve şimdi bu ana gücüne ihtiyacınız olacak. Bu kadar büyük zorluklar ve meydana okumalar karşısında vaktinizi boşa geçiremezsiniz.

Gerçekten, büyük dalgalar, dünyada bir noktada birleşiyor. Onlardan kaçamazsınız. Onlar engindir ve uzun süreli olacaktır. Onları açıkça görüp duygusal ve psikolojik olarak kendinizi hazırlayıp, kendinizi güçlü bir temel – bilgelik ve aktiviteler ve ilişkiler temeli, içinizde bilgi tarafından yaratılmış bir temel oluşturmak için zihin açıklığınız ve ağırbaşlılığınız ve dürüstlüğünüz var mıdır? Büyük zorluklardan geçilebilmek için değil, ama diğerlere hizmet verip yardım etmek için bu temeli inşa edersiniz.

Çünkü bilmelisiniz ki gelecekte insan ihtiyacı çok artacaktır. Herkes daha fakir olacak ve bazıları da tam yoksul olacaktır. Sadece kendinizi gözetecek gücünüz değil, diğerlerini yaşlıları çocukları da gözetecek gücünüz olması gereklidir. Tabii ki kendi kendinize herkesi gözetmeyeceksiniz fakat komşularınız ve ilişkilerinizden kimin özellikle savunmasız olduğu belli olacaktır. Onları gözetebilecek kadar güçlü olmalısınız. Bunun ezici görünüşüne karşın, tercih edememenize karşın gerçekte size kefaret edecek şey budur. çünkü sizi çatışmalarınızdan, alışkanlıklarınızdan, kendine saygınızdan ve pişmanlıklarınızdan çağıracaktır. Bu sizin kendinizle diğerlerle ve dünyayla bir ilişki kurmanızı zorlayacaktır.

Onun için Değişimin Büyük Dalgaları sadece bir trajedi veya büyük bir tehlike olarak değil, ama bu çağrıyı, bir gereklilik olarak düşününüz – sizi yenileştirip kefaret edebilecek, içinizden Bilgiyi, vermek için geldiğiniz ve ortaya çıkan durumlar tarafından belirlendiği hediyeleri meydana getirebilecek çağrı ve gereklilik.

Değişimin Büyük Dalgaları hayatınıza açıklığı getirecek ve size hem güçsüzlüklerinizi hem gücünüzü gösterecek. Onlar kendini tamamlama ve trajedi rüyalarınızdan sizi uyandıracak. Onlar sizi bilincinize, içinizdeki Bilgi’ye getirecek. O yüzden onları inkar etmeyiniz. Reddetmeyiniz. Onların önemsiz olduğunu ya da insanların onlar için basit bir çözümü olduğunu düşünmeyiniz çünkü böylece zamanınızın gücü ve çağrısı, bu durumlar için gönderilen size zamanınızın getireceği koşulları reddetmeyiniz.

Bu gücünüz ile sizi yeniden birleştirecek ve güçsüzlüklerle bağlılıklarınızı kıracak çünkü Şimdi ortaya çıkarılan sizsiniz. Bu, diğerlerinin çözecek bir sorunu değil çünkü herkes katılmalıdır. Böylece daha büyük nedenine çağırılabilecek olanlar daha çok varsa insanlığın şansı, daha büyük, insanlığın yetenekleri de daha büyük, insanlığın Değişimin Büyük Dalgaları’nda ayakta kalabilip yeni yöntem ve yeni tarafı belirleyerek daha büyük birliği ve işbirliği kuracağı olasılık da daha büyük olacak.

Ancak size ve sizinle doğan, ileriye yönü tek bilen, Allah’ın içinize koyduğu Bilgide ortaya çıkan güce bağlıdır.

Çünkü büyük zamanlar üzerinizdedir. Zaman sizin zamanınızdır. Sizin çağrınızdır. Gerçek gücün bulunacağı yer burasıdır. İnsanların halinden memnun ve uykuda olduğu zamanlarda gerçek güç hiç bulunmaz. İnsanların doğru niyetlerle ve yön duygusu ile yenileyip ve hareket ettiği zamanlarda bulunmaktadır.

Tanrı’dan insanlığa dünyada Yeni Mesaj vardır. İnsanlık şimdi ümide sahiptir. İlk olarak, ruhanilik Bilgi seviyesinde sunulmaktadır. Büyük çağrıdır. Büyük hediyedir. İnsanlığın önce kurduğundan daha büyük bir bilgeliği yanında getirmektedir. İnsanları gölgelerden çatışmadan ve tartışmadan ve bağımlılıktan, ihtiyaçlı dünyaya yardım etmeye çağırır.

Çünkü Yeni Mesaj dünyanın büyük ihtiyacı için konuşmaktadır. Değişimin Büyük Dalgaları’nda, dünyadaki müdahalenin Büyük Karanlığında. Herkesi buraya çağırılmaktadır. Bilgi gücünde konuşur ve Bilgi bulunmayı ve deneyimi ortaya çıkarır. İnsanların birbiriyle gerçek birliği ve gücü buluşmalı ve ilişki seviyesi hakkında konuşmalıdır. İnsanlığın evrende akıllı yaşamı ve büyük toplumunda geleceği, kaderi ve tamamlamasını bulmak için geçeceği gerekli ve daha büyük eşiği hakkında konuşmaktadır.

Bu Mesajı aldığınızdan, Değişimin Büyük Dalgalarına ve dünyada olan Büyük Karanlık nedeniyle uyarıldığınızdan dolayı kutsalsınız. Çünkü farketmiş olmak için, kendini ve hayatınızı hazırlamak için, en büyük Allah vergisi yetenek ile doğduğunuz Bilgi’den Allah’ın verdiği rehberliği almak için vaktiniz vardır.