Gezegendeki İstikrarsızlık


İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Marshall Vian Summers’a
14 Mart 2011’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Büyük değişim dünyaya gelmektedir. Dünyanın her yerinden insanlar bunu hissedip algılayarak kanıtlarını görmektedir. Ama büyük değişim insanların endişelerini ve beklentilerini aşmaktadır.

İnsanlık, şimdi dünyayı karışıklığa iterek bozduğu için, farklı bir dünya ile karşı karşıyadır. Yeni bir dünya, farklı boyutlarda bir dünyadır. Birçok yönden yeni bir deneyim olacak olan bir dünyadır. Yeni bir iklime sahip, kaynakları azalan, ekonomik ve siyasal karışıklığın büyüdüğü çatışan bir dünya ve, daha büyük stres ve belirsizliğin bir dünyası, belirsizlik ve doğal felaketlerle püsküren bir dünya, büyüyerek azalan gıda üretimiyle ve değişen iklimin bir dünyasıdır.

Bu, insanların hazır olmadığı bir dünyadır. İnsanlık hala geleceğin geçmiş gibi olacağını düşünmekteler.

Onlar, dünyanın her zaman, olmasını bekledikleri gibi olacağını varsaymaktadır. Onlar dünyada belli bir yolda kendilerine ve hayatlarına yatırım yaptılar, ama şimdi bu değişmiştir. Dünya farklı, yeni bir dünyadır.

Aklın yüzeyinde, dünyanın rüzgarları ile sürüklenmektesiniz. Karmakarışıksınız. Yaşamınız, doğru bir yönde gözükmemektedir. Dışarıdan birçok şey ile etkilenmektesiniz. Yaşamınızı, karmaşık şaşkın, dağınık, dağılmış ve düzensiz hissedebilirsiniz, yine de siz, onu tanımlamayı seçebilirsiniz. Ama akıl yüzeyinizin altında daha derin bir düzeyde, içinizde daha büyük bir zeka vardır. Bu zeka, size rehberlik etmek için, sizi korumak ve sizi Yeni dünya’da daha büyük bir yaşayama hazırlamak için buradadır.

İnsanlar içlerindeki daha büyük zekanın farkında değildir. Belki de, sezgisel anlar, anlayışlarında iç görülü kısacık anlar vardır. Belki de, şu anda bazı şeyleri önceden görür ama bu görme gücüyle kalmazlar. Onlar hakkında spekülasyon yaparlar ve onlara kendi anlam ve tercihlerini verirler.

İnsanlar, bilginin küçük bir deneyimine sahip olmaktadır. Birçok insan, Allah’ın onlara verdiği büyük bağıştan, bu büyük yardımdan habersiz, farkında değillerdir. Onlar hala, fikir birliği düşüncesi veya liderlik konumlarındaki bireylerin görüşlerinden etkilenirler. Onlar, her şeyin, iyi olacağına inanmak ve güvenmek isterler. Onlar anda ve daha yoksul insanlar için, anı yaşamak zorunda isterler.

İnsanlık topluca, dikkat çekecek derecede geleceğe hazırlıksız görünüyor, dikkat çekecek derecede ufukta gelene tepkisiz, dikkat çekecek derecede mevcut takipçiliğiyle cahil ve akılsızdır.

Değişimin Büyük Dalgalar karşısında kendinizi kandıramazsınız. Hayatınız yeniden konumlandırılmış olmalıdır. Farkındalığınız keskinleşmiş olmalıdır. Dünya olaylarının tanıklığı size büyük bir tarafsızlık ve açıklığı size getirecektir. Siz basitçe, onlar karşısında dehşete düşemez veya onlarla üzülemez veya çaresiz, yardıma muhtaç hissedemezsiniz ve bunlar karşısında şaşkın olamazsınız. Onlar, sizi hazırlamak için işaretlerdir, hayatınızla ilgili bilmeniz gerekenleri ve yaşamınızı yeniden düşünmelisiniz.

Kararsız bir dünya için hazırlanmak zorundayız. Bu bir çok insan için yeni bir hazırlıktır. O nerede olduğunuz, ne yaptığınız, yaşamdaki pozisyonunuz ve yaşamınızdaki dış koşullara ne tür bir değişim getirebileceğinizle ilgili büyük ve derin bir değerlendirme yapmanız gereklidir. En derinde ve gereksinimlerinizin merkezinde Bilgi ile bağlantı kurmalısınız. Sadece Bilgi sizi doğru olarak ve size gerçekten gelmekte olan zor ve öngörülemeyen durumlar için hazırlayabilir.

Dünyada kaotik olaylara tanıklık ediyorsunuz. Kendinizi bu olaylar olurken ve olaylardan kurtulurken hayal edin. Size, ne yapmanız, nasıl hazırlanmanız, düşünmeniz ve en akıllıca hareketin ne olacağını öğretmesi için Bilgiye izin verin. Bu korkunç ve rahatsız eden olayların, sizi bilgilendirmesine, öğretmesine izin verin. Basitçe onlardan kaçınarak, dehşete düşerek veya kendi korkularınız ve fantezilerinizin keyfini sürmeyin. Onun yerine, bir Yenidünya kargaşası, bir Yenidünya kararsızlığında sizi Yenidünya’ya hazırlaması için Bilgiye izin verin.

Hatta jeolojik olarak, gezegen daha dengesiz hale gelmektedir. Yüzeydeki olaylar ve fiziksel evrendeki daha büyük gök cisimlerinden etkilenir. İnsanlık, kayıtsızca dünya kaynaklarının aşırı kullanımı yoluyla dünyanın havasını, sularını ve topraklarını kirleterek, yaşamın koşullarını değiştirmiş bulunmaktadır.

Şimdi sonuçlarla yüzleşmek zorunda olacaksınız. Dünyada yaşamak için yeni bir temeli kurmak sürdürülebilir bir temeli kurmak gereklidir. Bu kalpte, düşüncede bir değişiklik, aktivitede derin bir değişiklik gerektirecektir. Çoğu insan bile, bunu dikkate almak istemiyecek ya da bunun mümkün olmadığını düşünecek olsa bile…

Fakat doğanın kendisi bunun mümkün ve gerekli olduğunu öğretecektir. Dünyada doğanın yükümlülük koşulları değişiyor. Bu anda özellikle bu yeni şartları göremezsiniz. Ancak içinizdeki ve diğerlerinin içindeki Bilgi yanıt vermektedir.

Büyük bir istikrarsızlık zamanına girmeye başlarken insanların çok aptalca hareket ettiğini ve birçok şeyin ilanını göreceksiniz. Birçoğu hepsinin geçici olduğunu söyleyeceklerdir. İnsanların” Merak etmeyin ” “Ülkeler yeniden inşa edilecektir” dendiğini duyacaksınız. Büyük bildirilerin, iyimser bildirilerin veya başkalarından bunun toplam felaket olacağını, her şeyin çökeceğini gibi, bir çok şeyin söylendiğini duyacaksınız.

Ama bunların hiçbiri, doğru değildir. Yeni dünya istikrarsız ve öngörülemez olacaktır ama insanlığın dünyada ki deneyimi bitmiş değildir. Aslında, yaşamınızda değişen koşullara, dünyada birleşmiş insan ve işbirliği içinde bir birlik kurmak için size mümkün olan en büyük fırsatı verir. Değişim karşısında hayatta kalmak, düzenli bir dünya kurmak için inşa artık gereklidir.

İnkar içinde olmayın. Kaçmayın. Teknoloji ya da hükümetlerin bunu sizin için tamamiyle çözeceğini düşünmeyin. Açık, keskin ve güçlü olmalısınız ve ufukta gelmekte olanı tanır haline gelmeli ve açıklık ve bilgelikle yaşamınızı hazırlamalısınız. Yaşam, korku ve çaresizlik tarafından yönlendirilemez.

Kaçmak ve saklanmak cevap değildir, hizmet için dünya da bulunmaktasınız. Teknolojiye inanmak cevap değildir. Yönetime inanmak, cevap değildir. Her şey şimdi savunmasız olacaktır .

İnsanlık yeni dünyaya uyum sağlamak için binlerce çözümler üretecektir. Henüz bu çözümlerin hepsi aklınızda bile yoktur. İnsanlık henüz bütün bunları bulamadı ve bütün keşifler henüz uygulamaya geçmedi.

Ancak bu kaynak ve bu merkezde güç ve içinizde ve her insanın içinde Bilgi varlığıdır. Bu Bilgi olmadan, insanlık aptalca hareket edecektir. O kendini beğenmiş olacaktır. Ve artık, kendini beğenmiş olamadığı zaman, o, umutsuz yok edici ve panik olacaktır. Daha fazla bozulan dünyada, insanlığın, gelecekte ihtiyaç duyacağı kritik kaynakları israf edecektir.

Korkunun ötesinde daha büyük açıklık ve kesinlikle güçlü olmak zorunda olacaksınız. Bu sizin bilgiye bağlandığınızı ifade eder. Bilgi, bu açıklık ve güçle sizin bir parçanızdır. Diğerlerinde gerçeği açıkça görebileceğiniz ve duyabildiğiniz, dünyanın değişen koşullarında gerçeği görebilen sizin tek parçanızdır.

Dünya, size işaretler veriyor, ama siz yanıt verebilir misiniz? İşaretleri görebilir misiniz? İşaretlerle zamanı harcayacak mısınız? Ve eğer onlar, sizin parçanızda hareketi gerektirirse, diğer insanların ne düşündüğü, yaptığı veya söylediği ne olursa olsun bu hareketi alacak mısınız. Sizin aklınızdan ve anlayışınızdan daha büyük olan büyük bir güce, rehberlik edilmesi için izin verecek misiniz.

Bu pasif bir tutum değildir. Bu büyük etkinlik, keskinlik ve anlayıştan biridir. Tanrı size bakmayacak ama Tanrı kendinize ve diğer insanlara bakmak için size rehberlik edecektir. Tanrı size emniyete alman için sonsuz mucizeler vermeyecektir.

Bu dağı tırmanmalısınız. Tanrı niçin tırmanmanız gerektiğini, nerede tırmanmanız gerektiğini, kiminle veya değil, ne almanız ve geride ne bırakmanız gerektiğini, ne görmeniz, ne duymanız, ne bilmeniz gerektiğini size öğretecektir.

İnsanlık yardımsızdır ve Tanrıdan mucizeler beklemektedir. Çünkü güçleri yoktur. Hiçbir açıklık yoktur. Ve onların ilişkileri zayıftır ve onların içindeki daha büyük bir gücü desteklemez.

Çeviri devam etmektedir…