İnsanlık için İleriye Yeni bir Yol

Marshall Vian Summers’a
31 Aralık 2006’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu metin hakkında


Bu metinde okuduğunuz, Melekler Meclisinin Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla konuştuğu orijinal sözün yazıya geçirilmiş halidir.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir ve bunda yazıya dökülür ve size ve tüm insanlığa sunulur.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Sürekli artan zorluk, rekabet ve çatışma içinde bir dünya. Dünyada İnsanlığa yeni bir başlangıç verilmesi, insanlığın ruhsal doğasına yeni bir anlayış vermek ve evrendeki akıllı yaşama, büyük toplumun geleceği için Yeni mesaj vardır.

Bu insanlık için yepyeni bir yoldur. Bu bilgelik üzerine gerekliliği, üzerine ve insan ailesi için geliyorlar büyük karşı karşıya dayanan bir yoldur.

Bu, insanlık için tamamen yeni bir yoldur. Zorunluluk üzerine, akıl üzerine ve insan ailesi için gelmekte olan büyük sorunları karşılamak üzere temel alınan bir yoldur.

Gerçektir ki, şimdiye kadar insanlığın kurduğu, karşılaşılan gelecek için hazırlık yetersizdir. Bu, pek çok yönden yüzleşilecek farklı olacak bir gelecektir.

Şimdi insanlık için, ruhaniyetinin gerçek doğasını öğrenme zamanıdır, bütün yaşamın yaratıcısının, insan ailesinde her bireyin içinde yerleştirdiği büyük zekanın gerçek doğasını öğrenme zamanıdır. Bu büyük zeka şüphesiz ki her zaman oradaydı, fakat dünya tarihinde onun gerçek doğası ve gücü ve amacı çok az keşfedildi.

Bu Bilginin güç ve varlığı birkaç kişinin, seçkinlerin, keşfetmek için fırsatı ve bağı olanların tamamen tasarrufunda olamaz. O, şimdi çok daha kullanılabilir hale gelmelidir. Bu Bilgi insanlığa her şeyden önce ileride zor zamanları yönetmek için ihtiyaç duyulacaktır.

Dünyada Tanrı’dan yeni bir mesaj vardır, bunun zamanıdır. Bu Vahiy zamanıdır ve buna ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanlık büyük tehlikenin uçurumunda durmaktadır ve aynı zamanda bu büyük bir fırsattır Ama fırsat, tanınamaz, eğer tehlike açıkça görülmezse, tehlike kendini ortaya çıkarmaktadır.

Yeni bir yol vardır çünkü insanlık, evrende zeki yaşamın daha büyük bir toplumu olarak ortaya çıkmaktadır. Aldatıcı yollarla dünyanın kontrolünü kazanmayı amaçlayan çevrenizde yaşayan başkaları da vardır, burada paha biçilmez kaynaklara erişimi bu dünyanın stratejik önemini arttırmaktadır.

İnsanlık gerileyen bir dünyada azalan yaşam umuduyla yüzleşiyor azalan kaynaklar: azalan yiyecek, su ve enerji çevrenin bozulduğu bir dünya, etkilenen iklimiyle, yaşam yetenekleri zarar gördü ve sınırlandı.

Bu iki büyük olgu sonrası daha büyük toplumla karşılaşmanız ve gerileyişteki bir dünya ile yüzleşmek, birlikte büyük karanlığı temsil eder. Daha önemli büyük bir karanlık, insanlığın şimdiye kadar karşılaşmadığı bir karanlık. Bu, Tanrı’nın, bir mesajla araya girmesini gerektirdi. Bir uyarı, bir dua ve bir hazırlığı içeren bir mesajdır.

Şimdi insanlığa Uyarıdır, onun sonsuz çatışmalarına son vermelidir. Düşen dünyada hayatta kalmak için birleşik olarak hazırlanmalıdır ve gerçeklerle yüzleşmede birleşmelidir ve büyük toplum sorunlara kendisi meydan okumalıdır. Artık bu iyi bir fikir değil ya da sadece etik bir vurgu. Hayati bir zorunluluktur.

İnsanlığın karşılaştığı bu iki büyük sorun insanlığı kalıcı bir gerileme içine gönderme gücüne sahiptir ya da bir insanlık daha önce dünyada kurulmamış birlik ve beraberlik oluşturmalıdır. Sadece büyük bir gereklilikle, insanlığın bilinçlenmesiyle, insan davranışları bu kapsamda insan odaklı değiştirilebilir. İnsanlık daha az şey altında birlik olmayacaktır. Dünyanın kendisi daha büyük bir topluluktur. İnsanlık büyük bir topluluktur. Ve ayrıca, Evrende bir Büyük Topluluk içinde yaşamaktasınız. Bir Evren ki zeki yaşam doludur.

Özgürlüğünüz, kurulan boyutu her ne olursa olsun, bu dünyaya erişimi kazanmak için arayanlar onlar tarafından meydan okumayı artırmak durumunda kalacak, ve kendi koşullarının gerçekliği ile dünyada buradasınız. Dünya hükümetleri anlaşılan, bunu henüz tanımadılar ve bundan dolayı insanlarını hazırlamadı. Dinsel kurumlar, bunu tanımadılar ve bundan dolayı insanlarını hazırlayamıyorlar. Onun yerine, insanlık, kendiyle umutsuz mücadelesine devam etmektedir. Varlık için, güç için, egemenlik için, dürüstlük için, düşmanlık için ve intikam için.

Büyük Topluluk karşısında ve düşen bir dünya karşısında, artık bu göze alınamaz. Bu bireysel düzeyde hem de daha büyük bir kolektif düzeyde, insan bilinci için radikal bir değişiklik gerektirmektedir. Sadece Tanrı’nın Yeni Mesajı böyle bir değişim yaratma gücüne sahiptir. Yalnızca bireyin içinde derin Bilgi ile anlaşılabilir. Sadece o, insanlığın, elde edemediği geleceğe bir bilgelik akıl ve anlayışı sunabilir. Sadece Tanrı’dan yeni mesaj, ruhsallığınızın daha derin doğasını Bilgi düzeyinde gösterebilir ve ortaya çıkarabilir. Bunun neyi ifade ettiği, neden sizin içinizde olduğu ve sizin dinsel veya göreneğinize bağlı olmaksızın, ona erişimi nasıl kazanabildiğiniz, hangi ülkeden olduğunuz, hangi kültürden veya ekonomik konumunuzun ne olduğu.

Yeni Mesaj Bu, dünya dinleri ile rekabet etmek için onlara bir arada netlik ve amaç birliği sağlamak için burada değildir. Onu ve onları canlandırmak için dünyanın kurtuluşu için daha büyük bir işbirliği için onları birleştirmek içindir. Sadece Yeni Tanrı’dan mesaj bu güç ve etkiye sahiptir. Bu zihin ötesinde, akıl ötesine ulaşır. Gücü ve etkinliğini, gizemlidir. Bireysel derin bir farkındalığa, harikalar, talepler, korkular ve şüpheler soran aklın ötesine uzanmaktadır.

Yeni mesaj burada, aynı zamanda bireyi tutuşturucu ve insanlığa yeni bir yön vermek içindir. Basitçe yeni bir inanç sistemi veya davranış için bir reçete değildir. Herkes, aynı şeylere inanmayacaktır. Herkes, aynı şeyleri yapmayacaktır. Herkes, aynı gelenek görenekleri veya aynı öğretmeni izlemeyecektir. Tanrı, bunu anlar. Ama Yeni Mesajın içindeki çağrı herhangi bir inanç geleneğinden, millet veya kültürden insanlar duyabilir ya da yanıtlayabilir. Ve herkes yanıt vermek zorunda değildir. Sadece insan nüfusunun küçük bir yüzdesi. Eğer onlar yanıt verebilirlerse, iyi. İnsanlığı, ileriye taşıyabilirler, onlar insanlığı gelen değişimin büyük dalgalarına hazırlayabilirler. Onlar, insanlığı büyük toplumu rekabete hazırlayabilirler.

Bu, sadece mümkün değildir. Zorunludur. Merak edebilirsiniz, “Nasıl böyle bir şey, tarihimize ve bize nasıl verilir ve başarılabilir”? O, başarılabilir çünkü dünyada Tanrı’dan yeni bir mesaj vardır. Eğer bu mesaj, dünyada olmasaydı, eğer insan bilincine bırakılsaydı, kaderiniz mühürlenmiş sonuç daha öngörülebilir olurdu. Ama kaderiniz mühürlenmedi ve sonuç henüz öngörülebilir değildir. Ancak insanlık, gelecek on yıl içinde eylem rotasını değiştiremezse o zaman gelecekte daha az seçenek sizin için var olacak, çocuklar için çok daha ağır ve çok daha tehlikeli olacaktır.

İnsanlık Değişimin Büyük Dalgalarıyla karşı karşıyadır. O benzersizdir. Daha önce bu tür sorunlarla karşılaşmadan önce, aynı zamanda bir noktada birleşme vardır. Bunlarla nasıl ilgileneceğiz? Bir birey olarak ne yapacağınızı nasıl bileceksiniz? Nasıl hazırlanabiliriz? Nasıl başkalarına hazırlamak için yardımcı olabiliriz? Bireyler arasında, kültürler, dinler ve milletler arasında nasıl daha fazla birlik ve beraberlik üretebilir?

Eğer kendinize karşı dürüst iseniz, gerçekten, bilmediğin sona gelmelisiniz. Bütün bunlara cevabınız yoktur. Diyebilirsiniz ki, “Eğer sadece buysa ” veya “Eğer, sadece şuysa”, ama bunlar, cevap değildir. Onlar, dileklerdir. Dilekler, geleceği hazırlamayacaktır. Dilekler, insan faaliyetleri ve bilinci elbette değiştirmez. Dilekler, insanlığın büyük ölçüde kendi yapımı olan bir felaketten kedini kurtarmayacaktır. Ve dilekler, sizi gerçekliklere hazırlamayacaktır. Tehlikeler ve fırsatları sizin özünüzde ortaya çıkabilmesi zeki yaşamın bu daha büyük toplumu için hazırlık yapamayacaktır.

Bu arada, bireysel olarak hazırlanmak ve aydınlanmak ve insanlık için gelmekte olan Değişimin Büyük Dalgaları ve insanlığın kaderi hakkında daha büyük bir bilinçlendirmesidir. İnsan ilişkilerinin daha yüksek amaç düzeyine yükseltilebileceğini açıklamak için buradadır. O, hayatınızın dört sütununu size öğretmek ve inşası için buradadır. Büyük ani değişim karşısında başkalarına yardım etmek için yeterince güçlü bir temeli sağlamaktır. O Büyük Topluluğa bilgelik sağlamak için buradadır Bu, yaratıcımızdan daha önce dünyaya sunulmamıştı ve bu gereklilik değildi. Şimdi bu gereklidir, İnsanlık bu bilgeliğe sahip olmalıdır. Bu bakış açısına sahip olmalıdır. Bu kadar Büyük Toplum bilinçli olmalıdır aksi takdirde, geleceğe kör girecektir. Habersiz ve hazırlıksız. Şimdi bu göze alınamaz. Bu koşullar içinde bu aptallık trajidir.

Bu bazı insanların inandığı gibi zamanların sonu değildir. Bu yeni bir başlangıç zamanıdır.
Bu, yeni bir anlayış için zamanıdır, Yeni bir bilinç, gerekliliğe dayalı yeni bir sorumluluk, insanlığın büyük gereksinimleri doğrultusunda şimdi ve gelecek merkezlidir.

Tabii ki dini inanç ve kültürel görüş ve önem çeşitliliği olacaktır. Tabii ki. Tanrı bu anlar. Ama dünyayı koruma, medeniyeti koruma, güvenliğini sağlama sorumluluğu, bu dünyayı korumak için dünya ötesinden müdahele olabilir ve sorumluluk kurulmalıdır. Ve felsefe veya teoloji ya da siyaset bilimi üzerine kurulu değildir. Onu sırf gereklilik üzerine kuruludur.

Bu yangın evi gibidir. Ev yanarken problemi çalışmaya gerek yoktur. Sadece yangını söndürmeye gerek duyarsınız. Ve bugün dünyada çok büyük bir yangın vardır.
Yavaş yavaş yanıyor, ama güç kazanıyor. Her gün insan cehaleti, insan yalanlaması, insan batıl inancı, insan çatışma ve rekabeti bu yangına kuvvet vermektedir daha fazla bu yangını körüklemektedir.

Bu, yeni bir yolu gerektirir, yeni bir anlayış, yeni bir yaklaşım, yeni bir farkındalık, insanlık, yeni bir geleceğe geçmişten farklı bir geleceğe sahip olacaktır. Ve bu gelecek, son derecede zorlu ve tehlikeli olacaktır. İnsanlığa bu sunulan büyük fırsattır, kendi savunmasında birleşmek için büyük bir şanstır. insanlığa bir büyük şans teklif edilmektedir. Kaynakların paylaşılması için, tüm insanlık ailesi için tehlikeli olan çatışmaları söndürme fırsatı verir. Yaşam ve maneviyat ve içinde yaşadığınız Büyük Topluluk içinde hayatın gerçeklerini öğrenmek için insanlığa ilk ve en büyük fırsatı verir.

Bu, yeni bir vahiyi gerektiriyor ve yeni vahiy, bütün yaşamın yaratıcısından gelmektedir. İnsanlığın göremediği ne olduğunu görememektedir.

Ne olduğunu bilemeden ne olduğunu bilemez. O, çevrede ve köşede ne olduğunu görmemektedir, o, her geçen gün yaklaşmaktadır.

Bu yeni yol gizemli olacaktır, o sizin içinizdeki bilgiyle konuşur. Bilginin, insanın içinde, insanın idrak sınırlarının dışında aktif hale nasıl geldiği tamamen gizemlidir. Birçok yol son derece somuttur. Yeni mesajın, sağladığı hazırlıkla bilginin yolunu öğrenmek, daha büyük toplum bilgisi ve aklı kazanmak, dünyanın kaynakları koruma ve dünya içinde insanlığın kendi kendine yeterliliğini korumak için, kendi kendine yeterliliği olmadan yabancı güçlerin etkisi altında kalacaktır.

Bu arada bir kısmı Büyük Toplulukta yaşadıklarının farkındadırlar, siz bu dünyanın yerli halklarısınız. İnsanlık ailesi Evrende yalnız durmaktadır. Bu Evrende müttefikleri vardır. Onlar size bilgeliklerini daha öce yaptıkları gibi gönderebilirler. Ancak müdahale edemezler. Onlar sizi kurtaramazlar. Bunu yapmak için güçleri yoktur. Ve onlara bunu yapmak için izin verilmez. Onların bunu yapması etik değildir. İnsanoğlu kendini kurtarmak zorunda kalacaktır. Hiç kimse gelip sizi kurtarmayacaktır. Eğer bir kimse sizi kurtaracağını iddia ederse emin olabilirsiniz ki bu bir aldatmacadır. Onlar burada zayıf ve çatışan insanlıktan ve umutsuz insanlıktan yararlanmak için buradadırlar.

Bu, yine de, insanın yolu değildir. Bu dünyada insanın güçlendirilmesi insan özgürlüğü ve insan egemenliğidir. O, nedenle Tanrı’dan yeni mesaj buradadır. İnsan ruhunu ateşlemek, insan farkındalığını genişletmek ve gelecekte karşılaşacaklarınızı size göstermektir.

İnsanların dar görüşlülüğü vardır. Onlar, acil problemlere acil cevapları ister. Ama yeni mesaj, insanlığın kendisi için, şimdiye kadar çok az yanıtı olan büyük problemlere hitap etmektedir. Ve cevaplar, büyük problemler içindir. Ama bunu düşünün: Şimdi bu anda kendinizle ilgili hangi problemler sizi ilgilendirir? Bu problemler nedir? Ve onlar, gerileyen bir dünyada ne fark yaratacaktır? Onlar, insanlığın rekabet ve müdaheleyi karşıladığı gibi daha büyük toplumda ne fark yaratacaktır?

Bu problemler, şimdi önemli olarak görünmektedir, ama bu daha büyük bağlamda önemsiz hale ya da daha büyük şeylere dikkatinizi vermek için, hızlı bir şekilde çözmek istediğiniz şeylerdir.

Hatta en eğitimli bireyler bile ufuktan neyin geldiğini görmüyorlar. Onlar geleceğin geçmiş gibi olacağını düşünüyorlar. Onlar, geleceğin basitçe, geçmiş gibi belki de yeni yönlerde devam edeceğini düşünmekteler. Onlar tüm manzarının değiştiğini görmüyorlar. Ve tabii ki insan reddedişiyle ilgili bir sorun var demektir. Nasıl eğitimli olursanız olun, kavrayışınız ötesinde duygusallığınızla baş edemez ya da bu çok fazla veya zor olan şeylerle gizemli ya da çok büyük olanla inkar eğilimi ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

Bu bağlamda, başarıdan öğrenilen sadece eğitimsiz olmaktan iyidir. Bu nedenle dünyada Tanrı’dan mesaj vardır. Bu çağrı olmalıdır. Bu uyarı olmalıdır. Burada dua olmalıdır.

Orada bu hazırlık olmalıdır. Dünyanızda sizin için hazırlık yapılsa bile siz kendinizi daha büyük bir topluma hazırlayamazsınız. Eğer yeterli sayıda kişi ile bağlantınız ve farkındalığınız olsaydı bunu yapabilirdiniz. Fakat konu bu değildir. Hazırlıktan uzak bir durumdasınız. Bu nedenle Tanrı’nın Yeni Mesajı dünyadadır.

Bu büyük yol, size evrende diğer ileri ırkların öğrenmek zorunda olduğu gibi, onların gelişiminde büyük geçişlerden kurtulmak için öğrenmek ve karşılamak zorunda olduğunu öğretecektir. Ve evet, insanlık, evrim bir durumundadır.

Gelen büyük değişimler, kısmen evrimseldir, er geç, veya sonra daha büyük toplumun gerçekliklerini karşılamak zorundasınız. Son derece rekabetçi bir çevre. Siz çocuk gibi bu çevreye giremezsiniz.

Vurgu şimdi, Tanrı’yı memnun etmek veya Tanrıya dua etmek veya istediğiniz bütün küçük şeyler için dua etmekle ilgili değildir. Şimdi, Tanrı’nın, size verdiğini kullanmak zorundasınız. Şimdi, her kişinin içinde keşfedilmek için bekleyen bu derin Bilgiyi çağırmalısınız.

İnanç çok zayıf ve savunmasız, değişken, duyarlı olup Bilgi temeliniz olmalıdır. İnanç, şimdi senin kuruluşun olmak için idareye fazla zayıf, fazla korunmasız, fazla değişebilir ve fazla hassastır. Bilgide daha büyük bir temele sahip olmalısınız ve o, sizi ileriye taşımak için yeteri kadar kuvvetli olmalıdır. O gelen değişimin tehlikeli akımları boyunca sizi taşıyacak sal olacaktır. Bu insan eğilimlerini ve rekabeti aşmak için içinizde büyük bir bilgelik olacak ve biri diğeriyle kalan kaynaklar için mücadele edeceklerdir.

Herkes, bu Bilgiyi kazanmak durumunda değildir, fakat yeteri kadar kişi fark yaratabilir. Gelecekte her şeyin değeri denge içinde belirlenecektir. İnsanlığın en büyük anlarında yarattığı sanat, ilahiyat, felsefe ve inşa edilen iyi ve sürdürülebilir bir dünyada değilseniz büyük toplumda karşı karşıya kaldığında kaybı olacaktır.

Tanrı’nın perspektifinden, sonra, bu yeni vahiy, sadece başka bir seçenek, başka bir olanak değildir. Sadece dikkate alınması gereken diğer pek çok şey ile birlikte düşünmek için bir şey değildir. Tanrı’nın perspektifinden, bu, böyledir. Dünyanın her yerinde, insanlar, özgürlük, güvenlik ve kurtuluş için dua ettiler. Ve bu, budur. Ama bu insanların, beklentilerine benzemez, muhtemelen onların kültürü içinde yer almaz. Onların dinsel göreneğinin içinde yer almaz. Onların beklentilerini karşılamaz. O, düşünüldüğü gibi gözükmez. Ama Tanrı’nın vahyi asla, bu şeyler ile sınırlanmaz. Onlar her zaman, kültür ve din ve insan beklentisinin dışında yer alır çünkü onlar, Tanrı’dan yeni mesajlardır. Onlar, insan icatları değildir. Hayal gücünde daha iyi bir gelecek icat edebilirsiniz ama eğer göremezseniz ve değişimin büyük dalgalarını karşılayamazsınız, sonrası sadece bir fantezidir. Bu cehalet ve inkâr üzerine kuruludur ve gerçekte hiçbir dayanağı yoktur.

Tanrı’dan yeni mesaj, gelecek için sizi uyarmak için buradadır, sizi kutsamak, geleceği karşılamak için size güç vermek, ve sizi geleceğe hazırlamaktır. Bu hazırlık, insan bilinci ve sorumlulukla yapılmak zorundadır. Yetenekleriniz ve becerileriniz mesleğiniz ve bilimleriniz hepsi, bunun gerçekten, bir gün-gün esasında neyi ifade ettiği konusunda uğraşmak zorunda olacaktır. Ama siz, farkındalık ve açıklığa, sorumluluğa sahip olmalısınız. Eğer bu şeyler eksikse, sonra kaynaklarınız ve varlıklarınız, temel olarak size yardım etmeyecektir.

Tanrı eksik olanı, gereksinimi verir. İnsanların düşündüğü, beklediği, inandığı gibi değildir. Çünkü Tanrı’nın Yeni Mesajıdır, bir insan icadı değildir.

Uluslarınız ve dinleriniz, gelecekte işbirliği yapmak zorunda olacaktır veya onlar bütünüyle, başarısızlıkla karşılaşacaklardır. Eğer insanlık kaybederse orada, hiçbir kazanan olmayacaktır. Eğer diğer bir ulus kaybederse orada, yükselecek hiçbir ulus olmayacaktır.

Sınırlarınızın ötesinde neler olup bittiğine dair hiçbir fikriniz yok. Çok önemli olduğunuzu düşünüyorsunuz her şeyin sizinle son derece ilgili olacağını düşünüyorsunuz. Tabii ki bu aptalcadır. Bu olması beklenendir. Bu kendi kendine hayranlıktır. Büyük Toplum çok rekabetçi bir ortamdır ve belli belirsiz bir ortam değildir.
Burada akıl ve beceri kazanmak için eğitimizi insan hırsı ya da hayal gücünün ötesine taşımalısınız.

Siz Büyük Topluma hazırlıklı değilsiniz. Gerileyen bir dünyada hazırlıksızsınız. Bu nedenle Tanrı’dan yeni Mesaj buradadır. Bu nedenle Tanrı bu yolu sağlamaktadır. Yarattığınızı değiştirmemek ama daha büyük bir söz, daha büyük bir güç daha büyük bir uygulama… Tanrı hala hazırda varolan büyük fırsatları kullanır. Fakat daha önce hiç ortaya çıkarılmamış bazı şeyler ortaya çıkarılmalıdır. Bunun için açıkgözlerle bakmalısınız. Çıkmazı tanımalısınız. Daha önce düşünmemiş olduğunuz şeyleri görmek ve bilmek için istekli olmalısınız.

Bir şey onu değiştirmeye gelinceye kadar, cehalet, kendi kendini yeniler, fanteziler ve illüzyonlar sizi eğlendirir. Yaşama size bunu yapması için izin vermeyin trajik olmasını beklemeyin. Bunun yerine, Vahiye izin verin. Böylece gelen şeye hazırlanmak için zaman ve fırsatınız vardır.

İnsanlık için yeni bir yol vardır. Ama daha büyük bir bilgelik, daha büyük bir bilgi ve daha büyük bir meydan okumaya dayalı yeni bir yol olacaktır. Bunu tanıyın, bu yeni Vahiyin tam olarak ilişkisini görmek mümkün olacaktır. Eğer bu büyük Bilgi ve bilgeliği ve daha bu ihtiyaç ve bilgelik ve karşı karşıya olunan bu zorluğu göremiyorsanız, Yeni Vahiyi anlayamayacaksınız. Bunun sadece kişisel eğitim olduğunu düşüneceksiniz. Bunun sadece bir bakış açısı olduğunu düşüneceksiniz. Başka bir şey olduğunu düşüneceksiniz.

İnsanlığın, bu dünyada kendi yeterliliğini özgürlük ve bağımsızlığını koruması için ve böylece bütün yaşamın yaratıcısının iradesi gerileyen dünyayı onarır. Bütün yaşamın yaratıcısının iradesiyle insanlık, özgür ve bağımsız bir ırk olarak evrende zeki yaşamın bu daha büyük toplumuna daha uygun olarak ortaya çıkar, kendi için, bu daha büyük çevrenin içinde iş görebilmek için kazanacağı bilgi ve bilgeliği öğrenebilir.

Ancak Allah iradesi insan bilinci, insan anlayışı, insan davranışı, insan ilişkileri sayesinde aktarılmalıdır. Allah iradesiyle bugün den daha mutlu , daha başarılı, daha merhametli bir birey olarak daha etkili olmaktır. Dolayısıyla, Allah iradesi insan deneyimiyle aktarılmalıdır.

Bu anlayış umut ve güven verecek ve yanlış umut ve güven vermeyecek tanrı’nın iradesi gösterilecektir. Eğer bunu görebiliyorsanız ve kalbinizde hissediyorsanız, insanlığın daha büyük bir sözünü ve daha büyük bir kaderini göreceksiniz. Fakat bu sözün ve kaderin yerine getirilmesi için birçok yeni şeyin öğrenilmesi gereklidir. Bireysel yaşamınıza yeni bir başlangıç yapmalı, topluluk faaliyetleriniz, ilişkileriniz üzerinde çalışmalı, gördüğünüz, bildikleriniz yoluyla ve evinizi, ailenizi, şehrinizi, kasabanızı, milletinizi ve bütün içinde dünyayı savunabilirsiniz. İçinizdeki Bilgi ve bilgelik, üzerinize düşeni yapmanız gerekeni biliyor. Ama, bu Bilgi ihtiyacını görmeyip, nezaketle ve alçakgönüllülükle hayatın büyük panoramasını anlamadan, insan ailesine gelen Değişimin Büyük Dalgalarıyla karşılaşmadıkça, bunu çağırmayacak veya yanıtlamayacaksınız.

Eğer bunları görebilirseniz kutsandığınızı anlayacaksınız. Tüm yaşamın yaratıcısının insanlığı sevdiğini, insanlığa yeni bir başlangıç verildiğini, büyük şans ve fırsatı… Burada ezeli kaderinizi yerine getirmektesiniz. Bu sizin anlayışınız olmasına izin verin.