Dünya Dini Liderleri için Yeni Mesaj

Marshall Vian Summers’a
28 Mayıs 2006’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu metin hakkında


Bu metinde okuduğunuz, Melekler Meclisinin Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla konuştuğu orijinal sözün yazıya geçirilmiş halidir.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir ve bunda yazıya dökülür ve size ve tüm insanlığa sunulur.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Bu dünyanın dini liderleri için bir mesajdır. İnsanlığın ilerlemesi ve koruma için dünyaya yollanan Tanrı’dan yeni mesajın parçasıdır.

Yeni mesajın, bu büyük ruhsal öğretilerin, insanlık için daha büyük birliği sağlamak, ihtiyaç duyulan birbirleriyle uyumu getirilme gereksinimleri vardır.Dinler asla birbirleriyle yarışmak için değildir.

İnsanlığın geleceği bir takım büyük deneme ile yüzleşecektir. Azalan kaynaklar, çevresel bozulma, artan rekabet, çatışma ve savaş riski olan bir dünyada yaşamanın olasılığıyla yüzleşecektir. Dünya ötesi güçlerin, insan zayıflığı ve çatışmasından kendi amaçları için yararlanması ile karşı karşıyadır.

Bu noktada, tüm bunları görebilen dünyada çok az insan vardır. Ama değişimin büyük dalgaları gibi onlar, kıyılarınıza yaklaşmaktadır ve onlar yaşamları, gelecek ve tüm dünya halklarının kaderini etkileyecektir.

Yeni mesaj, kısmen, bütün dünya dinlerinin önemini bildirmek ve onların bütünüyle, Tanrı tarafından başlatıldığını ilan etmek için buradadır. Ancak bugüne kadar onlar orijinal niyetten sapmış olsada onlar, insanlığın geleceği ve iyi-yaşamı için hala önemlidir.

Tanrı çok akıllıdır, insan ailesi için neyin çalışacağını iyi bilmektedir. Bu insan ailesinin yazarı olarak kesinlikle, anlam ifade eder. Bundan dolayı belirtilmesi gereken ilk şey açıktır, bütün dünyanın dinlerinin, Tanrı tarafından başlatıldığıdır. Onlar, tarihte kritik zamanlarda farklı insanlara verilen bütün yapı taşlarıdır, insan ailesinin toplam gelişiminde değişimi işaret etmektedir.

Bir din, doğru, kalanlar yanlış değildir, Bu, Tanrı için olamaz, o dünyadaki her kişinin bir öğretiyi, bir öğretmeni, bir peygamberi veya bir haberciyi izleyemeyeceğini biliyor. İnsanlar hala inançlarını gerçek inanç ya da yalnızca inanç, en doğru inanç ya da son vahiy olduğunu düşünerek her zaman bu hatayı yapmaktadırlar. Ama bu bütünüyle, hediyelerin büyük bir dizisinin parçası ve insan ailesine mesajlardır.

Maalesef, bütün mesajlardaki Tanrısal niyet, dünyadaki dinsel göreneklerin, hem büyük hem de küçük, bu göreneklerin temsilcileri olan insanların niyetleri tarafından değiştirilmiş, unutulmuş, gölgelenmiştir. Saf olmayan bozulan veya kişisel ve siyasal avantajlar için kullanılan bir şey çok uzun süre dünyada kalamaz.

Yine de, Tanrı, bunu anlar. Tanrı, bilgi olmadan, yaratıcının, tüm insanlıkta zihin ve kalplerinin içinde yerleştirdiği daha büyük zekanın bir farkındalığı olmadan, insanların, bencilce, akılsızca ve yok edici bir şekilde hareket edeceğini fark etmektedir. Onlar, akıl öngörü, bilgelik olmadan ve hesap vermeden hareket edecektir. Lakin burada hiçbir kınama yoktur. Tanrı, insanlığın, yeteri kadar gelişmemiş, akıllı, ilerlememiş olduğunu bilir. Dünyanın en büyük göreneklerinin her birinin niyetini safça sürdürmek için yeteri kadar ileri değildir. Bu yüzden, ceza fikrinin, burada hiçbir dayanağı yoktur.

Din konusunda, suistimal ve belirli bir miktarda yanlış anlama her zaman oluşacağı kabul edilmelidir. İnsanlar, kendi amaçları için, kendi yararlarına, onların gerçek ilahi doğası ya da değil sonuç ne olursa olsun insanlar dini kendi yararlarına kullanırlar. Bütün yaşamın yaratıcısı, bunu bilir ve bunu anlar.

Burada ilk olarak anlaşılması gereken önemli şey, birbirlerini küçük düşürmesine, birbirleriyle rekabetlerine rağmen, gerçekte tek doğru inanç olduğu ilan olsada aslnda bütün dinlerin Tanrı tarafından başlatıldığıdır. Tanrı, hepsine yükselişi vermiştir. Denize akan birçok nehir gibi, bütün topraklar dünyanın bütün insanlarını beslemek içindir.

Sadece kendi inancında gerçekten olgun olan biri, bunu görebilir. Aksi halde rekabet, inkar, eleştiri, nefret ve güvensizlikle hareket ederek, diğer dinlere karşı inançlarını savunmak gerektiğini hissederler. Kesinlikle bu bütün konularda her zaman oldu. Ama gerçek Tanrı’nın tüm dinlerin yarattığıdır. Ve hepsi İlahi huzurda zihne amaç ve insanların kalplerine farklı kültürler içinde, farklı iklimlerde, tarihin tüm dönemlerinde çok farklı toplumsal alışkanlıklara ve davranışlara hizmet getirmek içindir.

İkinci olarak anlaşılması gereken şey, bütün dünyanın dinleri, birbirleriyle rekabet için değil, ama insanlığa hizmet etmek için buradadır. Bu ifade için, kalbe gidilmeli ve dinin özünün ne olduğu, din ve ruhsallık arasındaki farkın anlaşılması gerekir.

Dinsellik her insanın içinde yaşayan manevi gerçeklik ve zekadır. Tüm yaşamın yaratıcısından her kişiye verilen budur. Yeni mesajda, dinselliğe, bilgi denilmektedir. Çünkü bu daha derin zekanın kullanma yeteneği ile ilgilidir, bu daha derin bilinci, bütünlükle görmek, bilmek ve hareket etmek ve kullanılmasını anlatılır.

Din oluşturulmuş olan maneviyatın paylaşıldığı, ifade edildiği bir çevreyi yaratmak ve deneyimleme fırsatı vermektir. Ruhun içinde yaşadığı bir ev gibidir: Bir yapı, bir yol, bir bağlam, bir yön. Dinin amacı budur.

Çeviri devam etmektedir.