Önümüzdeki Zor Zamanları Yönetmek

Marshall Vian Summers’a
29, Eylül 2008’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu metin hakkında


Bu metinde okuduğunuz, Melekler Meclisinin Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla konuştuğu orijinal sözün yazıya geçirilmiş halidir.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir ve bunda yazıya dökülür ve size ve tüm insanlığa sunulur.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

İnsanlık, büyük değişim ve zorluğun bir zamanına, değişimin büyük dalgalarını karşılayacağı bir zamana girmektedir. Çevresel kötüleşme, kaynakların azalması, şiddetli hava koşulları, artan ekonomik ve siyasi istikrarsızlık, savaş tehdidinin büyümesi. Bu uzun bir dönem boyunca inşa edilen bir zamandır. Sadece bugünün veya yarının olaylarının sonuçları değildir. Uzun bir sürede inşa edilmiştir.

İnsanlık, doğal mirasını, dünyayı ve kaynaklarını yanlış kullanmıştır. Büyüme ve genişleme adına, dünyanın kaynaklarında birçok sınırlar aşıldı. Geleceğiniz ve gelecekteki denge pahasına bu yapıldı.

Zorluklar, insan algısı ve davranışlarında büyük bir değişimi gerektirecektir. Bu, sadece bir bakış açısı veya felsefe konusu olmayıp gerçek gerekliliktir. O, ciddi zorlukların bir zamanı olacaktır. Özellikle, insanlığın dünyayı yanlış kullanımının maliyeti, değişimin bu büyük dalgalarından sorumlu olanlardan çok, yoksul insanları acı çekecek, en az onlar olsa bile, bu maliyet onlara düşecektir.

Değişimin büyük dalgaları, sadece bir olay değildir, ama birçok kuvvetin bir noktada birleşmesidir. Onların bir noktada birleşmesi kararsızlık ve öngörülemeyen değişimler yaratacaktır. Birbirini etkileyen, birçok gücü yaratacak, insanlar için neler olduğunu ve tüm bunların nedenini anlamak çok zor olacaktır. O büyük karışıklık ve istikrarsızlık üretecektir, çünkü tehlikelidir. Ve insanlar buna hazırlıklı değildir. Onların hükümetleri, dinsel kurumları, medya onları hazırlamamıştır. Bundan dolayı gelen büyük zorluklar için çok az duygusal veya psikolojik hazırlık ve çok az pratik hazırlık vardır.

Bu, insanlığın sahip olduğu kaynakların sınırlamalarla karşı karşıya olacağı, tehlikeli bir zamandır. Büyük bir rekabet ve kalan kaynaklar üzerinde çatışma riski olacaktır. Uluslar ve gruplar birbirleriyle çok büyük ölçekte, çok yoğun rekabet olacaktır. Aynı anda dünyanın birçok yerinde çatışma ve savaş yayılımı olabilir.

Yaşam, doğal mirasın sınırını aşana derslerini öğretir. Aynı zamanda doğanın hazırlıksız olana merhametsiz olduğunu da öğretir. Tarihiniz, ortamınızın size sağladığı, sınırların aşıldığı zaman ne olduğunu, bunun büyük zorluklara yol açtığını size öğretti.

Bu konularda mümkün olduğu kadar, objektif bakmak gereklidir. Aklınız inkar etmek isteyecektir. Aklınız buna karşı tartışmak isteyecektir. Belirli kişilere veya kurumlara sorumluluğu atmayı isteyeceksiniz. Değişimin büyük dalgalarının, ulusların birbirleri üzerindeki ve dünyada insanlığın üzerindeki etkisini sonuçlandırması gereklidir. Bu herkesi bir dereceye kadar ilgilendirmektedir. İnsanlar, dünyanın sonsuz kaynak sağlamaya devam edeceğine ve dünya yorulduğunda, ihtiyaç olanı bulmak için uzaya çıkacaklarına inanıyorlar. Bu hayata bir pervasız ve sorumsuz bir yaklaşımdır. Bu gaflet ve felakete yol açar.

Sınırlarının içinde ve bu dünyanın sınırlarında yaşamak, insanlığın, kararlılıkla durmak zorundadır. Bugün insan nüfusunun muazzam boyutu göz önüne alındığında, bu büyük bir meydan okuma olacaktır. Bu sadece özel ihtiyaçları karşılamak değil, insan uygarlığını gerçekten korumak ve istikrarı için bir meydan okumadır. İnsan ve insan ailenizi korumak için zaman içinde istikrar ve güvenliği büyük bir ölçüde kurmalısınız. Bu Evrende başka ulusların kurmak zorunda olduğu şeydir, belli sınırlar ötesine genişleme ve büyüme, büyük bir tehlike ve çökme riskine yol açar.

Büyük gelişim zamanında yaşadınız. Bu size sonsuz fırsatlar fikrini benimsemektedir. Dünyadaki birkaç insan için, burada tadını çıkardığı büyük özgürlük vardır. Ama şimdi, koşulların değiştiği farklı bir döneme, farklı bir çağa giriyorsunuz. Bu sadece entelektüel bir anlayış ya da entelektüel bir sorun değildir. Hissedebilirsiniz. İnsanlar her yerde, geleceği ve dünyanın durumunu hakkında kaygı hissediyorlar. Burada, duygularınızı aramalısınız. Muhtemelen inançlarınız, bu gerçekliğe meydan okuyacaktır. Muhtemelen, bunu temelde inkar edebilirsiniz. İyimser olmada ısrar edebilirsiniz, insan teknolojisi ve becerisi, her zorluğu düşünmektedir. Ama burada, daha derin duygularınızı aramalısınız. Kendinizi kandırmayın. İleride tehlikeli sular var, insan ailesinin şimdiye kadar, daha önce karşılaşmak zorunda olduğu herhangi bir durumdan daha tehlikelidir. Basitçe çözülecek olan birkaç sorun değildir. İnsan bilinci, insan davranışları ve insan ilişkilerindeki genel bir değişimdir. İnsanlar, gönüllü bir şekilde bu değişikliği yapmayacak. Barışı sağlamayacak ama barış zorunluluktur. İnsanlık ailesinin tatlı su ve enerji kaynakları üzerinde ciddi sınırlamaları, çok büyük zorluklarla gıda üretimi, daha az kaynağa sahip olacaktır. Ulaşım ağları yıkılıp, desteklemek için altyapı olmayacaktır çünkü tüm topluluklar çökecektir. Her şeyin maliyeti yükselecek. Hükümetlerin düzeltebileceğinin ötesinde finansal kaos olacaktır.

Bunlar, değişimin büyük dalgalarıdır. Eğer, cesaret ve objektifliğiniz varsa, ufukta neyin geldiğini görebilirsiniz. Kendi kendinize varsayımlarla belirlediğiniz güvencenizi, diğerlerini suçlamayı bıraktığınızda, değişimin büyük dalgalarının yaklaşımını hissetmek ve görmek için fırsata sahip olacaksınız. O, büyük bir trajedi, büyük ve ani değişim görüntüsü sunacaktır, siz korkmuş ve kuşkulu olacaksınız. Tüm şeyler üzerinde ısrarla inkâr ederek, tercih ve varsayımları bir kenara bırakarak yüzleşmeniz durumunda, sorunların koyabildiğiniz herhangi bir çözümden daha büyük olduğunu göreceksiniz. Çünkü onlar, değişimin büyük dalgalarıdır ve onların birçokları vardır. Onlar bütünüyle, aynı zamanda bir noktada birleşiyor, yaşamda zıt akımlar oluştururken, karışıklık yaratıyorlar. Her biri bir diğerini etkileyerek, bütünüyle tahmin edemeyeceğiniz birçok farklı güçler yaratıyor.

Anlamanız gereken iki gerçeklik vardır. Değişimin ilk büyük dalgaları geliyor, ne kadar çok görür, hisseder ve tanırsanız onların etkilerine o kadar hazırlanabilirsiniz. Önümüzdeki zor zamanları yönetmek ve kendinizi en iyi pozisyona getirmek için yaşamınızı tehlikeli yolun dışına çıkarabilirsiniz.

İkinci gerçek, içinizdeki derin bilgidir. Tanrı’nın, içinizde size rehberlik etmek için yerleştirdiği bilgi, sizi korumak, yaşam içinde daha büyük başarılar için size yol gösterecektir. Aklınız, belirsiz ve korkarken içinizdeki bilgi ortaya çıkacaktır. Bilgi, değişimin büyük dalgalarından, dünyadan korkmaz. Kanıların ve yozlaşmanın ve dünya cazibesinin ötesindedir. Gerçekten güvenilir ve akıllı olan sizin tek parçanızdır. Tanrı’nın büyük yardımıdır. Tanrı’ya kurtuluş, rehberlik ve koruma için bir şekilde dua edebilirsiniz, ama Tanrı şimdiden, size mükemmel yol gösterici, rehberlik eden derin zekayı vermiştir. Bir dinin bir parçası olup olmamanız veya bir inanç göreneğini uygulayıp uygulamamanız veya her nerede yaşarsanız yaşayın, kültürünüzün, mali durumunuz, ne olursa olsun, içinizde Bilgi vardır.

Değişimin büyük dalgaları, çözümlerinizi yenecektir. Onlar, sizin fikirlerinizden daha büyük olacaktır. Onlar din ve teknoloji, hükümetlere olan güveni zayıflatacaktır. Büyük bir güven krizi olacaktır. Ama içinizdeki bilgi, bunlardan herhangi biri tarafından vazgeçirilemezdir. Onun, arkasında Tanrı’nın gücü vardır. O yalnız, sizin, ilerdeki zor ve belirsiz zamanları nasıl yönetebileceğinizi bilir. Dünya, çılgına dönse bile, içinizdeki bilgi, sizi belirli ve odaklı, canlı ve farkında kılacaktır. Yüzleştiğiniz Büyük Dalgalar karşısında, yüzlerce farklı beklenmedik kararlar almakla yükümlü olsanız bile içinizdeki Bilgi size her birini yapmanız için bilgelik ve açıklık sağlayacaktır.

Aklın krallığındaki büyük gücün ötesinde uzananı daha fark etmiyorsunuz. Normal şartlar altında bile, yaşamınızdaki refahı, önemli ve merkezi yönde görmüyorsunuz. Ama şimdi insan ailesinin daha önce karşı karşıya kaldığı hiç bir düzeyde eşi görülmemiş şartlar, değişim ile karşı karşıyadır.

Bir de, Evrendeki fiziki varlıklardan, zayıf ve bölünmüş insanlıktan yararlanmak için burada olan güçlerin varlığı ile karşı karşıyadır. Küçük grupların bu gücü doğa askeri değildir. Onlar gezginleri ve ekonomik grupların kaynağını temsil eder. Bunlar daha fazla insan çatışması, iktidar salonlarında hükümetlerde güç, din ve ticarette kazanım etkisi arayacaktır. Bu insanlık için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bunlar iyi huylu ve insanlığın ihtiyaçlarına faydalı olarak, aydınlanmış yaşamlar arayacaktır. Ama gerçekten bir aldatmacadır. Onlar, şimdi değişimin büyük dalgalarının, inşa edildiği bir zamanda dünyaya geliyorlar. Onlar insanlığın bu Büyük Dalgalar içinde hazırlıksız olduğunu ve daha fazla kırılıp ve çekişme içinde olacaklarını biliyorlar. Buradaki temel güç insan ailesi ile genetik etkileşim ve zeki bir güdümleme yoluyla kendi pozisyonlarını inşa için fırsat olarak görüyorlar. O henüz, sadece az kişi tarafından görülür, hiç karşılaşmamış olduğunuz bir gerçektir ve o özgürlüğünüze en büyük tehlikeyi oluşturmaktadır. Bu güçler küçük ama ikna edicidir ve niyetlerinin, gizli kalması nedeniyle insanlık bunlardan habersizdir. Onlar değişimin Büyük Dalgalarının bir parçasıdır.

Değişim Büyük Dalgalarının kendilerine yararlı olduğunu düşünmeyin. Bunun insanlık ailesi için gerekli ve değerli bir deneyim olduğunu düşünmeyin. Büyük dalgalar son derece tehlikeli, dünyada yürütülen herhangi bir savaşın verdiği acıdan, hiç olmadığı kadar daha fazladır.

İnsanlığın büyük yardıma gereksinimi vardır. Yalnız olarak tüm cevapları alamazsınız. Burada hayatınızı, görüşlerinizi ve davranışlarınızı değiştirmek, değişimin Büyük Dalgalarının etkilerine hazırlanmak için gücü nereden bulacaksınız? Burada insanların, yerleşik eğilimlerini aşmak için insanlar, gruplar ve uluslar arasında uyuşmazlığın üstesinden gelmek için potansiyel gücü nerede bulacaksınız? Burada değişimin Büyük Dalgalarıyla yüzleşme cesaretini nerede bulacaksınız? Evren güçleri tarafından dünyada oluşan müdahele dahil olmak üzere, değişimin bu büyük dalgalarının gerçek doğasını, size ne gösterebilir?

Sadece Tanrı, sizi bunlara hazırlayabilir, bu insanlık tarihindeki en büyük olaylardır. Tanrı, bu amaç için, insanlığın korunması ve ilerlemesi için dünyaya yeni ifşayı yolladı. Tanrı’nın bütün ifşaları gerçeklik üzerinde inşa edilir. Ama bunu anlamak zordur çünkü Tanrı’nın vahyi, insanlarda nesillerde ticari, siyasal ve sosyal gerçekliklerle uyumu değişti. Bu yüzden bunu tanımak çok zordur. Bu yeni vahiy aslında tüm önceki vahiylerle bağlıdır,

çünkü önceki vahiyler çok büyük bir ölçüde yanlış anlaşıldı ve anlaşılabilirliğine çok farklı güçler tarafından gölge düşürüldü.

Sadece Tanrı, neyin geldiğini ve sizi nasıl hazırlayacağını biliyor. Sadece Tanrı evrendeki hayatın gerçekleri için, şimdi yüzleşmek zorunda olacağınız dünyada meydana gelen müdahelelere nasıl hazırlayacağınızı biliyor. Sadece Tanrı, değişen bir dünyada gerçek istikrar ve güvenliği elde etmek ve kurmak için insanlığın ne yapması gerektiğini biliyor. Kendiniz bu tahmin edemezsiniz. Kimse edemez. Burada insanlar, İnsan ailesinde yeni bir birlik kurmak, güç, bağlılık, bilgelik ve cesareti bulmak için, ihtiyaç duyulan kaynakların dağılımı ve çatışma ve savaştan kaçınıp önlemek için değiştirilmesi gereken herşeyi değiştirmelidir.

Sadece Allah bilir. Ama Tanrı her insanın içinde Bilgiyi yerleştirmiştir, bu nedenle Bilgi insanlar kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilme uyarılma ihtimali vardır. Allah, her insanın içinde Bilgiyi yerleştirmiştir. Ama insanların kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilme olasılığı vardır.

Zaman içinde oluşturulan bir dizi sorunlar, insanlığın dünyayı istismarı ve kötüye kullanımı şu anda bazı büyük ve ağır sonuçlarını getirmektedir. İklim ve çevre üzerindeki etkiler çok önemlidir ve gıda üretiminin dünyada önemli ölçüde azalabileceğidir. Özellikle zengin ülkelerde enerji kaynakları sınırlamaları ve kaybı dünyadaki tüm insanların yaşamı üzerindeki etkisini değiştirebilir. Varlığınızın, sizi koruyacağını düşünmeyin. Zenginlik buharlaşır gider ve kaybolur.

Aklınız, buna karşı mücadele edecek, ama kalbinizde siz bu büyük değişimin geldiğini bileceksiniz. Bu, daha derin bir düzeyde gerçeğe, insan fikirleri, tercihleri ve inançlarının ötesinde gerçeğe konuşulmaktadır. Değişimin büyük dalgalarından kaçabileceğinizi düşünmeyin. Ülkenizden veya darbelerin etkilerinden kendini koruyabileceğiniz güvenli bir yer yoktur. Bu gerçekten ciddi bir hatadır. Bu etkilerden özgür olacak hiçbir yer yoktur. Çünkü insan varlığı ve dağılımının merkezlerinden uzakta, yaşamınız tehlikededir. Bu, izolasyon tehlikelidir.

Bu zor zamanlarda ortaya çıkacak, birçok yanlış liderler olacaktır. Kötü tavsiye bol olacak. Diğer insanları kınayan yanlış birçok hareket olacaktır. Kurtuluş talepleri olacaktır. Çok bencil ve dengesiz bireyler, bu çalkantılı koşullar altında iktidara yükselmeye çalışacaklardır.

Bu insanlık ailesi için büyük bir risk zamanıdır. Tanrı ve insanlığın kendini hazırlayamadığını bilmektedir ve insanlık böyle büyük ve fırtınalı olaylar için yeterince hazır değildir. Bilginin yolunu öğretmek, insanların içinde bilgiyi uyandırmak, ufukta neyin geldiği hakkında açıklığı sağlamak ve insanlığa evrende zeki yaşamın daha büyük bir toplumunun içinde geleceği ve kaderine hazırlık yapmaktır.

Bu mesaj şimdiye kadar insan ailesine yollanan herhangi bir mesajdan farklı bir mesajdır çünkü insanlık, böyle benzeri olmayan olayları karşılamaktadır. İnsan çatışması ve yoksunluk ve çevresel çöküş, insanlık tarihinin bir parçası olurken, şimdi karşılaştığınız bir takım koşullarla karşılaşmak zorunda değildiniz. Bu sadece, belirli yerleri belirli grupları etkilemeyecektir. Dünyanın siyasi altyapı ve uluslar arasındaki ilişkiler tüm dünya genelinde ekonominin etkisi olacaktır. Herkes, dramatik olarak bundan etkilenecektir.

İnsanlar şüphesiz dar görüşlüdür. Onlar olayları ya da teorileri değiştirerek bir nedene bağlarlar. Onlar bunun sadece bir ekonomik döngü ya da çözülmesi gereken sadece birkaç sorun olduğunu düşünürler. Onlar, yaşamın bildikleri gibi ilerleyeceğini düşünür. Bundan dolayı göremez ve ufukta neyin geldiğini bilemezler Onlar görmüyor bilmiyorlar ve bireyler olarak, grup ve uluslar olarak hazır değillerdir. Hala her zamankinden daha fazla güç, daha fazla kaynak, daha fazla zenginlik için yaygara koparıp değişimin büyük dalgalarının başlangıcını hızlandırıyorlar.

Sanki, insanlık hemen binbir şeyle bombardıman edilecek gibidir. İnsanlar, birkaç şeyin farkındadırlar, ama tüm resmi göremiyorlar. Bu nedenle bütün yaşamın yaratıcısı, insanlığa değişimin büyük dalgalarına hazırlık yapması, insanlığın evrendeki yaşamın daha büyük toplumuyla karşılaşmasına hazırlık yapması için dünyaya yeni mesaj yollanmıştır. Bunlar, insan ailesinin şimdiye kadar, yüzleşmek zorunda olduğu en büyük iki eşiktir, bugün dünyada saptayabileceğiniz herhangi bir sorundan daha büyüktür.

Bu tabii ki ortaya tüm insan varsayımlarının çeşitliliği ve tüm güçlerinde ısrar ederek bu yoldan insanlığa liderlik edenler vardır ve tüm insan ve insan diplomasi ile başa çıkmak için yeterli olduğu varsayımları

bu değişimin Büyük Dalgaları karşısında sorun olabilir. Bu tabii, insanlığı yanlış yola götürür. Ama derin duygularınız size farklı bir şey söylemektedir. Eğer onları hissedebiliyorsanız eğer bunların farkındaysanız, onlar size dünya için farklı bir şey söyleyecektir. Dünya bugün size gelecekte olacakların işaretleri veriyor. Ve içinizde olan Bilgi Gelecekte olanın işaretlerini veriyor.

İçinizdeki daha büyük derin zeka ve bu daha derin zeka, korkmaz. Mahkum etmez. O, nefreti oluşturmaz ve suçlamaz. O, tereddüt etmez. Kararsız değildir. Bu, Tanrı’nın, sana verdiği büyük pusuladır. Hazırlık, farklıdır. Bugün ve önümüzdeki yıllarda karşılaşacağınız dünya da, Bilginin sağladığı donanım büyük farklı ve benzersizdir.

Buraya bir amaç için yollandınız. Değişimin büyük dalgalarını karşılamak benzersiz ve özel bir şeyle insan ailesine katkıda bulunmak için buradasınız. Yeni bir geleceği inşa etmek, daha iyi bir gelecek, geçmişten farklı olacak olan bir gelecek için yollandınız. Yalnız gelmediniz, bu daha büyük amacınızı keşfetmek ve yerine getirmek, diğerleriyle bu yaşamda onu yapmak için buradasınız.

Belki de henüz, bu insanlarla hiç karşılaşmadınız, şanslıysanız belki de birkaç tanesi ile karşılaştınız. Onlar büyük yaşamı ve içinizdeki Bilgi sizi, daha büyük bir niyeti temsil eder. Bilgi insan yeniliğini, buluşunu, işbirliğini ve insan birliğini arttıracaktır. Bu büyük ilham kaynağı ve daha büyük yaratıcılık, büyük işbirliği olacaktır. İnsan liderliğinin ve vatandaşlarının her yerde, onu kurmak ve adapte etmek zorunda olacağı bütün şeylerdir, gerçekten yararlı, bilgi ile telkin edilecektir. Bu nedenle içinizde görünmez ve gizemli olan

etkiyle insan bilinci ve davranışını değiştirmek için büyük güce sahiptir.
Yeni teknolojinin tek başına yeterli olacağını düşünmeyin. Bunu oluşturmak için enerji olmayabilir. Ekonomik istikrar ve gerekli kaynaklara sahip olmayabilirsiniz İnsanlar bahşedilen tüm her şeyi alırlar. Onlar sonsuz bir kaynağa sahip olduklarını düşünürler. Ama değişimin Büyük Dalgaları karşısında tüm bunlara meydan okunacaktır.

Yardıma muhtaç ve umutsuz hissedebilirsiniz. Ama içinizdeki bilgi yardıma muhtaç ve umutsuz değildir. Bireysel gücünüz ve zaaflarınız, özel koşullarınız, bu anda size neyin teklif ettiğine bağlı olmaksızın her ne olursa olsun bilginin size rehberliği için gücünüz vardır. Bu nedenle özel olarak bu zamanda bilgiye adımları almak çok önemlidir.

İnancınız burada kör olamaz. Tanrı’nın sadece müdahale edeceğini ve insanlık için her şeyi düzelteceğini düşünmeyin bu olmayacaktır. Mucizevi bir şekilde son saat kurtulacağınızı düşünmeyin. Evren ırkların geleceğini ve istediklerini sizden almadan insanlığı kurtaracağını düşünmeyin. Bu insanlık için bir sorundur. Bu insan ailesinin çözmesi gereken bir sorundur. Çaresiz ve umutsuz olamazsınız. Bu zihniyetle ilgilidir. Gücünüzü ve zayıflıklarınızı üstlenin.

Tanrı’nın yeni mesajıyla önünüzdeki zor zamanlar için hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere bir dizi rehberlik sağlanmıştır. Bunlar geneldir bir başlangıç vermek içindir. Ama herkesin koşullarına uyabilecek olan ve ihtiyaç duyulacak talimatlar dizini yoktur. İlk sorumluluğunuz değişimin Büyük Dalgalarıyla yüzleşmektir. Bunu yapamıyorsanız veya yapmayacaksanız o zaman hazırlanamazsınız. Ve Büyük Dalgalar sizi vurduğunda üstesinden gelebileceğiniz gerekli kaynaklar olmadan yakalanacaksınız.

Artık diğerlerini suçlamayı bırakma zamanıdır. Gelecekte çok daha basit bir hayat yaşamak zorunda olduğunuz gerçeği karşısında, tartışmaları bitirmek için, şikayetlerinizi ve düşmanlıklarınızı bir kenara bırakınız. Büyük kaynak sınırlamaları olan bir dünyada yaşıyor olacaksınız. Çok daha yerel ölçekte gıda ve diğer gerekli şeyleri üretmek büyük bir önem kazanacaktır. Her şey çok pahalı olacaktır. İnsanların bu gerekli geçişi yapmak için öfke, suçlama ve düşmanlıklardan uzak durması, engellenmesi şart olacaktır. Gerçekle yüzleşmek için pek çok varsayım ve inançları kenara koymak gerekecektir.

Yeni mesajın, size sağladığı öneriler size başlangıç noktası vererek yaşamınızda daha güvenlikli daha emniyetli ve size sağladığı önemle hareketlerinizi, sorumluluklarınızı, ilgi alanlarınızı, ilişkilerinizi, varlığınızı nasıl kullandığınızı, işinizi nasıl koruyacağınızı yeniden incelerken ve siz kararlı olurken etrafınızdakiler nasıl kararsız olacaktır. Öneriler, etrafınızda büyüyen kaotik olaylar karşısında size açıklık, istikrar ve kendi kaderinizi tayin edebilmeniz ve korunmaya yardımcı olmak için buradadırlar.

Dünya, sanki delirmiş gibi görünecek, ama siz deliremezsiniz. İçinizdeki daha büyük bir pusula ve daha büyük bir güçtür. Her zaman, buna ihtiyaç duydunuz. Geçmişte tecrübeli olmadığınızdan yeterince acı çektiniz . Topluluğunuz, ulusunuz ve bir bütün olarak dünyaya daha büyük bir hizmet ve istikrar sağlamak için aile ve sevdiklerinizle bakmak hayatta kalmak için sonunda gerekecek ve ihtiyaç duyacaksınız.

Burada insanlık hedeflerine ulaşmak için silah ve kuvvet kullanamaz. Bilgelik, açıklık ve işbirliği kullanılması gereklidir. Bu iyi bir fikir, hayırseverlik duygusu, ideoloji değil, zorunlulukla sürdürülecektir. Rehberlik edilerek gerekliliği belirlenmiştir. Birleşerek hayatta kalacak ve ilerleyeceksiniz. Eğer birbirinizle tartışırsanız kaybedeceksiniz. Evrenden güçler, sonuçta bu dünyada insan egemenliğini yakalayarak daha büyük güç kazanacaktır.

Önce ve sonra meydan okuma, çok büyük ve kaçınılmazdır. Şimdi görebildiğiniz ve yapabilecekleriniz sizin için fark yaratacaktır. İnsanlığı kurtarmak için bir konumda değilsiniz, ama yaşamınızı emniyete almak için bir konumda, yaşamınızı dengelemek, hazırlamak ve diğerlerine yaşamlarını hazırlamakta yardım edebilirsiniz. Sizin toplumunuz olduğu için güçlü olmalılar. Sizin toplumunuz bu değişen koşullara adapte olmalıdır. Sen, yerel bir ölçekte etkili olarak çalışabilirsiniz ve bir çok yönde bağlantılı, verimli, yeterli bir meydan okumaya sahip olacaksınız .

Bilgi ile güçlü olan sizsiniz. Daha yaratıcı bir zihin ve görüşle, yaşamınız daha dengeli ve başkaları içinde bir ilham gücü ve yardımcıdır. Eğer toplumunuz başarısız olursa tek başınıza güvenli yaşam işe yaramaz. Burada ki hazırlığınız bencilce olamaz. Çevrenizdeki iyi insanların desteği de olmalıdır.

Nüfusunuzun tüm kesimleri, çocuklar, özürlüler yaşlılar, tek başına olan ebeveynler de büyük riskte olacaktır. Özellikle risk altında olacaklardır ve bu kişilerin yanı sıra kendileri için, ailelerinin bakımı için güçlü olmalıdırlar. Burada insanlığın inanılmaz yardım ve katkıya gereksinimi şart olacak ve eğer insanlık değişimin büyük dalgalarına dayanabilirse hayatta kalabilecektir.

Büyük dalgalar, insanlık için büyük bir tehlike ve trajediyi temsil ederken, eğer uygun bir şekilde onlara yanıt verebilirseniz, onlarda aynı zamanda kurtarıcı bir güçte vardır. Onlar, yaşamınıza amaç ve netlik getirebilirler. Sizin ve diğerlerinin esenliği için daha derin bir bağlılık ve özverili eylem gereklidir. Değişimin büyük dalgaları, çevrenizdeki insanlara daha fazla hizmet gerektiren, sizi kişisel bağımlılıklarınızdan, kendi-saplantılarınızdan, sizi uzaklaştıracaktır. Onlar sizin amacınıza anlam ve yön verecektir. Onlar eylemlerinizi, düşüncelerinizi, davranışlarınızı ve elinizdekiler ne olursa olsun kaynakların yararlı kullanımını düzenleyecektir.

Değişikliğin büyük dalgaları, kendileri içinde yararlı değildir, ama onlar, yararlı üzerinde bağlı olma senin, onlara nasıl yanıt verdiğine olabilir. İlk şoktan sonra, gerçekten dünyaya geleni tanımakta umutsuzluğa düşmeden, yaşamınızı hazırlamak, diğerlerine yardım ve haberdar ederek ve onların yaşamlarını hazırlamaları için çalışmak zorundasınız. Bu sizin amacınıza anlam ve yön verecektir.

Yaşamınızda sizi her ne kontrol ediyor, her ne saplantı veya çatışma oluşturuyorsa ve sizi kontrol edip geri çekiyorsa, zorunluluk dışında bunun üstesinden gelinmesi gerekir. Batacak veya yüzeceksiniz. Yüzmelisiniz. Bunda, kurtuluşun gücü vardır. Burada, insanların içindeki bilgi uyarılır, ve kuvvetlendirilir. İnsanların içinde daha derin bir vicdan, aktif hale getirilir. Burada insanlar, büyük dalgaların oluşturacağı sayısız problemleri çözmek için, onların benzersiz güç ve yeteneklerini bir araya getirerek işbirliği yapar. Sizin hazırlaması için sizi uyarmak, yetki vermek ve gelişiminizin bu büyük dönüm noktasında, büyük hizmeti ve insanlığa yararlı olmak için tüm dünya dinlerini güçlendirmek için, dünyada Tanrı’dan yeni mesaj vardır.

Bu yüzden, değişimin büyük dalgalarından çekinmeyin. Ufuk geleni inkar etmeyin. Sizin anlayabildiğiniz, herhangi bir yolda çözülebilen bir problem olduğunu düşünerek kendini kandırmayın. Değişimin büyük dalgalarını yarattığı için diğerlerini kınayıp suçlamayın. Onun yerine, onları tanıyarak, onları karşılayın, başlangıçta şokun ilk evresinde umutsuzluğa düşmeden yaşamınız hakkında ciddi olunuz. Bilgiye adımları alarak Bilgiyle daha güçlü olun. Her gün kendi içinizde hareket ederken onu hissedin. Size netlik ve ılımlılık verecektir. Aptalca davranış ve düşüncelerden sizi alıkoyacaktır. Gerçek bir yolda sizi hazırlayacak ve dünyada başka herhangi bir şeyin sağlayabildiğinden, daha büyük güç ve kesinliği size verecektir.

Kurumlar sendelerken, hükümetler yanıt vermekten aciz görünürken, etrafınızda insanlar, yalanlama ve umutsuzluk içindeyken, kendi içinizde daha büyük güç ve daha büyük objektifliğe sahip olmalısınız. Dünyanın ufuğuna bakarak, kendinize sorun, “Gerçekten ne geliyor? Ben, kendimi hazırlamak için ne yapmalıyım? Hazırlanmam için bana yardım edebilecek kimi biliyorum? Yaşamımda, güçlü ve zayıf olan kimdir? Ben, kendi geleceğime hazırlık yaparken neyi inşa etmeliyim? Gelecekle yüzleşirken neden yeterince güçlü olmalı ya da Ve neyin gitmesine izin vermeliyiz?

Bu sorular, Tanrı’dan yeni mesajın, tavsiye ettiği derin bir değerlendirmenin parçasıdır. Bu bağlamda, büyük dalgalar kıyıya çarpmadan, buna uluslar ve gruplar yakalanmadan önce, bu zamanda sorulması gereken soruları ve bu soruları sorma özgürlüğünü sağlıyor. Bu sükunet ve göreceli barış zamanında hayatınızın derin değerlendirmesine başlamak için ve gerekli olacak farkındalıkla hazırlanmak için büyük fırsat bulunmaktadır.

Tanrı, sana güç ve bilginin varlığını verdi. Sahanın ötesindedir, ve senin aklının krallığı, ama o, senin aklın ve senin yeteneklerinin hepsi ve daha büyük bir hizmet ve bir daha büyük iyi içeride dünya için becerilerini çalıştıracak. Bu her zaman, sizin sözünüz oldu, ama şimdi değişimin büyük dalgalarını karşılıyorsunuz. Onlar, daha büyük bir sorumluluk, akıl ve cesaret gerektirecektir. Bu her bir kişi için kişisel bir çağrı olduğu için, kurum veya hükümetin bunu yapacacağını düşünmeyin. Basitçe diğerlerinin sizin için bu sorunlara bakacağına güvenmeyin, bunu yaparsanız yaşamınız hazırlıksız olacak ve siz, kendisine güvendiğiniz liderleri büyük şaşkınlık içinde bulacaksınız, beklentilerinizde başarısız olacaklardır.

Büyük dalgalar cevabınıza ve motivenize bağlı olarak bir yenilgi ya da insan gücü ve kuvvetine gerçek bir çağrı gözükecektir. Siz korku veya kişisel tercihlerinizle mi yada kaderinizde yüzleşeceğiniz bir çok olaylara sizi hazırlamak, rehberlik ve korumak için Tanrı’nın içinizde yerleştirdiği Bilginin gücü ve kuvvetiyle mi motive oluyorsunuz?

Seçim sizindir ve sürekli olarak yapmak zorunda olacağınız bir seçimdir. Bu karar gücüne sahipsiniz. Dünya hala sakinken Büyük Dalgalar gerçekten vurmaya başlamadan önce, görmek, bilmek için hazırlık yapma zamanıdır. Yaşamınızı derinliğine değerlendirmelisiniz. Gerçekte farklı bir takım koşullarda farklı insanlarla bağlı olsa bile gerçekten zor zamanları yönetebileceğiniz bir pozisyonda olmalısınız. Gerekirse nerede iseniz orada kalacağınızı, şu anda ne yapıyorsanız onu yapacağınızı düşünmeyin. Orada birtakım değişen koşullar oluşabilir. Sahip olduğunuz küçük şeylere tutunmayın artık herşey yeniden gözden geçirilmelidir.

Yağmurlar gelmeden önce sizin barınak oluşturmanız gereklidir. Kış gelmeden önce gereksinimi sağlayacak yeterli kaynaklara sahip olmalısınızdır. Hayatınız Değişimin Büyük Dalgalarının gerçek darbesi insanlığı vurmadan önce Bilginin size kılavuz olacağı bir konumda olmalıdır. O çok daha zor ve bazı koşullarda hayatınızı yeniden konumlandırmak mümkün olabilir. O bir kez olduğunda seçimleriniz sınırlı olacaktır. Bu daha da zorlaşarak bazı durumlarda hayatınızı yeniden konumlandırmak imkansızlaşacaktır.

Vizyon sahibi insanlar neyin geldiğini görürken diğerleri görmüyorlar. Onlar kendileri içinde Bilginin gücünü dinleyebilirler, diğerleri de dinleyemezler. Onlar gelen olaylara karşı harekete geçecekler diğerleri de bunu görmedikleri için buna gerek duymayacaklardır. İçinizdeki güç ve bilginin varlığı, büyük güç ve başkalarına en büyük hediyedir ve bu büyük dönüm noktasında bu nedenle dünyada bulunuyorsunuz.