İlişkileri İyileştirmek

Marshall Vian Summers’a
9 Eylül 2008’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu metin hakkında


Bu metinde okuduğunuz, Melekler Meclisinin Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla konuştuğu orijinal sözün yazıya geçirilmiş halidir.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir ve bunda yazıya dökülür ve size ve tüm insanlığa sunulur.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

İnsanların yaşamlarındaki çözümlenmemiş duygular ve yargılar, hatta çoğu uzak geçmiş ilişkileri, onları birbirleriyle, geride tutar. Bu duygular ve yargılar, bir tür baraj gibi hareket ederek ve duygularını esaret altına alıp geride tutarak, diğer insanların algısını etkileyerek onları duygusal olarak açık hale getirip yaralayarak, onların çocuklarına ve diğer insanlara ulaşabilir.

Bu, insan ilişkilerinde temel bir sorundur. Aile üyelerinde, anne-babalar ya da diğer çok etkili insanlarla olan zorluk, bilincini sınırlayıcı, mevcut ilişkileri etkileyen, hayatınız boyunca yanınızda taşıyabileceğiniz, diğer insanlara sevgi güveni geride tutarak, uzak geçmişte bazı yerler ve bazı olaylara, sizi kayışla bağlanmış gibi, kendi içinizde bir tür baraj oluşturarak, size zarar.

İnsanlar, tabiiki ileriye hareket etmeyi denerler. Onlar hayatlarına devam etmek ve böylece ileriye taşımak isterler. Ama hepsi bu iç sınırlamalarını da ileriye taşırlar. Ve onlar her zaman geçmişte bu ilişkiyi kendine hatırlatan birileriyle karşılaşırlar. Onlar gerçekten, bu kişiyi tanımadıkları halde hatta neden olduğunu bilmeden bu insanı beğenmediklerini düşünürler. Bu onların çok yargısal ve mantıksız eğilimleridir. Bu insanı onlara hatırlatan bir şey, affetmezlik ve çekişme, üzüntü ya da kızgınlık sorunları vardır.

İnsanlar, ebeveynliklerinde onların kendi çocuklarına bu sınırlamayı taşırlar — Onların çocuklarına empatiden uzak ve anlayışlı olmalarını önler. Genellikle, kendi anne ve babaları gibi sonuna kadar hareket ederler. Kendi çocukluk döneminde anne-babalık deneyimlerini yansıtan, bu çocuklar şimdi tabiki sık sık öfke sertlik ve duygusal mesafesini kendi çocuklarıyla uygunsuz ileriye taşırlar.

Bu insan ilişkilerinde temel bir sorundur. Bu insanların bilinmeyen bir sorunu değildir.

Burada gerçekten affetmenin ne olduğunu anlamalısınız. Affetmek unutmak değildir.

Bağışlama sizin için, geçmişte insanlarla sahip olduğunuz zorluklara bakarak, entellektüelce ve duygusallıkta dürüst olmayan bir hale gelir. Kendinizi aldatmadan sahtekar duygularla, iyi olmayan bir şeyi iyi yapamazsınız.

Bağışlama burada, başka bir kişiyi açıkça görmenizi sağlayan ve bu ilişki deneyiminden öğreneceğiniz bir şey olmalıdır.

Anne-babanız ya da çocukluğunuzda sizi yetiştirilirken etkileyen ve diğer önemli kişiler ile ilgili olarak, yaşadıkları koşullar ve uğraşmak zorunda olduğunu baskıları ve güçlükleri görmek gereklidir. Bu çok önemlidir. Çünkü bu deneyimlerden ve ilişkilerden size daha fazla açıklık ve şefkat verebilecek bir şekilde bu ilişkileri öğrenmek isteyebilirsiniz.

Ailenizin durumu anlamak için eğer fırsatınız varsa örneğin yaşadıkları çevre, hangi ekonomik baskılar altındaydılar, kendi sınırlamaları nelerdi? Kendi çocuklukları nasıldı? Onlar hangi şartlar altında büyüdüler? Deneyime sahip oldukları dünya nasıldı? Onlarla ilişkinizden yaralandığınızı hissedebilirsiniz, ama objektif olarak onların kendi durumunu görmeniz gerekir. Bu ilişkinizi daha gerçek ve daha belirgin hale getirir. Ve bu onları daha şefkatle anlamanızı ve kopan saygıyı yeniden kazanmak için bir fırsat verir.

Aile üyeleri ile olan ilişkiniz, sizin algınızı şekillendirme ve eylemlerin belirlenmesinde çok önemlidir. Bu şeylerin hepsi doğal içsel rehberlikle yer alır. Tanrı sizin içinizde daha derin bir zekayı yerleştirilmiştir ve sizi Bilgiye çağırmaktadır. Bilgiye erişim ve zihnin ötesinde, içinizde yaşamaktadır. Ve size her gün rehberlik ve bilgelik vermektedir. Ama zihniniz kilitliyse, duygularınız esaretteyse eğer kendinize ve diğer insanlara karşı yargılı iseniz bu öğüdü duymayacaksınız. Bu bilgelik ve bu rehberliği almanız mümkün olmayacaktır.

Eğer kendi zihninizde tutsaksanız hissedemez, ilişki kuramaz, sizin tarafınızdan avantajlı bir şekilde göremez , kendi yargılarınız tarafından tutulur,

Kendi zihninin bir hapishanede kilitli gibiyseniz, yapıcı bir şekilde kendinizi ifade edememek, kendi yargı ve duygularınıza tutunarak ve hislerinizi ilişkilendiremez ve bir üst noktadan açıkça göremezsiniz. Zenginlik ve ihtişam içinde yaşıyor olsanız bile, kendi zihninizde bir esir gibi yaşayabilirsiniz. Hayatınızda önemli kişiler ile ilgili kendi kararsızlığınızda, esaret içinde hissedebilirsiniz. İçinizdeki özgür değildir, çünkü özgür hissetmiyorsunuz.

Görmek, bilmek ve Bilgiye cevap vermek için özgür değilsiniz ve en derin gerçeğin ne olduğunu ve bildiğimiz en derin doğru gerçeği izlemek için özgür değilsiniz.

İnsanlar basitçe, ileriye gitmeyi denerler, ama onlar, engellidirler. Onlar, yeni ilişkiler kurmayı denerler, ama onların önceki ilişkileri çözülmemiştir. Onlar, yeni bir ilişkiyi eski bir ilişkiyle değiştirmeyi denerler, ama onlar, geçmişte bu insanlar ile ilgili kendi affetmezlikleriyle yeni ilişkiye zararla son verirler.

Bağışlanma, bilinçli olma ve anlayıştır, ama hem de yaşamda farklı bir konumdur. Temel olarak, iki farklı perspektiften geçmişi görürsünüz. Geçmiş, kendi kişisel duygu perspektifinden görülür. Bilincin bu düzeyinde, çoğu insan, bulunduğu geçmiş üzücü olaylar açısından, acı karşılaşmalar, hayal kırıklığı yaratan ilişkiler, esaretçi sevgi ve bağlılık, kızgınlık ve direnç açısından geçmişi görüntüler. Onların duyguları, incinmiştir. Onlar mağdur olarak sevilmeden ve geçmişte incinmiş ve kurban edilmiş görüntüsünü hissederler.

Onlar, kızgındır; kendi hayatlarında etkili olan veya onları kaldıran o insanlar için hiçbir his, tutku, sevgi ve hiçbir merhameti yoktur.

Onlar ilerlemeyi denemektedirler.

Onlar şimdi ileri gitmeyi deniyorlar ancak onlar yaralı ve sınırlanmıştır. Onlar duygularında boğulmuştur. Onlar gerçekten yeni ilişkiler için uygun değildir. Onların ruh sağlığı veya yeni bir ilişki için gerekli ayırt etme becerileri yoktur.

Bu yüzden ilişkilere tekrar geri dönmek gerekir. İnsanların var olan koşulları anlaması gerekir. Belki de onlar gençti ve toydu. Belki de çoğu ebeveynleri ile olduğu gibi, büyük bir baskı altında kendileri travmatize edildiler — ihtiyaç duyduğunuz rehberlik ve şefkati vermek için Hayatlarının koşulları nelerdi? Bir kişi açıkça bir kişiyi görmek istiyorsa, bir birey olarak ve aynı zamanda onların içinde bulundukları durumun bir anlayışına sahip olmalıdır. Koşullar, insanları çarpıtır.

Stres insanları bozar. Acımasız stres, insanları değiştirir. Bu insanlar hangi koşullar altında yaşamış neler oldu? Belki de kendinizde bu gibi benzer koşullar altında yaşamış olsaydınız cevabınız farklı olurdu. Bu başkasının insanlık ve bilinci sınırlamaları geri getirmeyi sağlar.

Doğrudan o kişiyle yapamasanız bile zamanında ifade edemediğiniz her şeyi ifade etmeniz önemlidir. Bir mektup yazın. Duygularınızı koyun. Onları sistem dışına alın.

Belki bir profesyonel, bu duygular ile temasa geçerek ve onları yapıcı bir şekilde ifade etmeniz için yardımcı olabilir ama onları kafanızdan dışarı almanız gerekir.

Bu iletişim haline gelmelidir. Belki de bu mektupları asla göndermeyeceksiniz ama onlar sizin için bir terapidir.

Duygular üzerinden gelecek, fikirleriniz ve duyular aracılığıyla, kendi zihninizi özgür bırakarak ve Bilgiden rehberlik alarak, kendi duygularınızın kilidini açarak, bu ilişkilerin içine duygu getirmeniz gerekir.

Bunların hepsi, yanıtı geçmişte ve kilitli ise bir şey bilmek ya da hissetmek mümkün olmayacaktır. Siz iç özgürlüğüne sahip olmalısınız. Şimdiki ilişkilerinizin başarısı refahı ve geleceği için bu şarttır.

Kişisel bir düzeyde ilişkileri çözmek önemlidir ama yaşamınızın başka bir düzeyi de vardır.

Belki de şimdi sadece, farketmeye ve deneyimlemeye başlıyorsunuz ve bu sizin dünyada daha yüksek amacınızın gerçekliğidir. Belki de henüz keşfedemediğiniz daha büyük bir amaç için dünyaya geldiniz hayatın daha başka bir boyutu da vardır ki şimdi farketmeye ve deneyimlemeye başlıyorsunuz. Siz sadece ailenizin ve kültürünüzün bir parçası değilsiniz. Aslında, burada bir misyonla buradasınız önemli bir şeyi yapmak için buradasınız ve o keşfedilmeyi ve ifade edilmeyi beklemektedir.

Hangi dereceye kadar siz, çok aralıklı olsa bile, bu daha büyük amacın gerçekliğini deneyimliyorsunuz. Bu sizin geçmiş ilişkilerinize de farklı bir perspektif verecektir. Siz, şimdi çok farklı bir yolda onları göreceksiniz. Onları, size hizmet bağlamının içinde görecek ve yaşamda daha büyük amaca farkındalık kazanarak ve Bilginin içinizde yaşayan gerçekliğiyle farkındalık kazanacaksınız.

Burada aile hayatınızın mutsuz olduğunu görebilirsiniz. O sizi dışarı sevketti. Kendinizi düşünmeye iterek, belli bir tür bağımsızlık gerektirdi. Bu sizi başlattı.

Olduğunuz yerde kalmak için uygunsunuz, hayatınızı farklı bir yöne hareket etmek zorlandınız umulur ki Bilgi tarafından yönlendirilmiş rehberlik edilen iyi bir yönedir.

Genellikle, çok sevgi dolu ve kapsayıcı ailelerde yetişen insanlar, kendileri bu aile içinde kaplıdır ve kaçamazlar. Onların hayatında önemli bir şey varsa, aileleri de olmaz, o zaman onlar için tuzak vardır. Onlar sevgide sıkışıp kalırlar. Onlar aile olmaz o zaman sıkışıp kalırlar. Onlar sevgide sıkışıp kalırlar. Onlar ebeveynleri veya aileleri hayal kırıklığına uğratamaz ve bu yüzden bir tür ailelerinin esiridir. Aslında birçok kişi bu durumdadır, gerçekten bunun bir sonucu olarak tuzak vardır. Bu sevgi, doğa ve kapsayıcılık olmayan ailelerin içine doğmuş olsalardı, erken bir zamanda kendileri özgür ve farklı bir tür yaşam yolculuğuna başlamaları mümkün olabilirdi.

Çocukluğunuzu kabul ederken hatta hayal kırıklığınızı, sizin için her ne olduysa, neticede farklı bir perspektiften görülebilir. Özgürlüğünüze ve yeteneğinize yaşamın gerçek yönü ışığında baktığınızda, tamamen farklı şekilde bu erken koşulları göreceksiniz. Bazen genç, erken çocukluk döneminde bir ebeveynin kaybı bile, sizin daha büyük amacınızın keşfi için bir avantaj yaratır.

Ebeveynlerinin hataları, ailenizin zorlukları bütünüyle, akla bilgelik ve yükselişi verebilir, daha çok aklı öğrenmek, yaşamda ne yapılmaması gerektiğini öğrenmektir. Sizin için neyin doğru olup olmadığını öğrenmek, nereye gitmemeniz veya ne yapmamanız, gerektiği öğrenmek zamanı kimle harcayacağınızı, hangi faaliyetlerle meşgul olmayacağınız öğrenmek. Bu sınırlar, yaşamda gerçek aklın büyük bir parçasını oluşturur ve gerçek bir yönü ayırt ederek anlaşılması için kolaylaştırır. Seçenekler sınırlı hale geldikçe, gerçek yönün anlaşılması olasılığını da büyük ölçüde artırabilir.

Eğer kişisel bir bakış açısıyla erken ilişkileri yorumlayabilir, daha yüksek bir yaşam amacı kazanmak, ayırt etmek ve ifade edebilmek, çok farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.

İnsanlığa büyük katkıda bulunanların birçoğu, çok rahatsız edici veya yoksul koşullar altında doğmuştur. Genellikle sevgi dolu ve koruyucu ebeveynlerin çocukları değildi. Bu, hayal kırıklığına uğratırken ve hatta, birçok yolda onları yaralayabilirken, o, bir açılış sağladı

O sağlanan bir açılış, farklı bir yol çıkışı için bir fırsat, kendi ailesinden farklı bir yol, belki de, yerine farklı türde bir yolculuğa atılmak, sadece bir ailenin bir parçası olmak ya da daha bir kültürün ya da dini bir bileşenin.

Eğer hayatınızda bu büyük yolculuk yapmaya başladığınızda geçmiş anlayışınızı değiştirecektir. Ama bu büyük bir perspektif süreci sağlayamaz. Birçok durumda, hayal kırıklığının gerçekten bir avantaj olduğunu göreceksiniz. Belki de, biriyle bir ilişki içinde olmak ve onun partneriniz olmasını istediniz. Ama onlar reddetti ve hayal kırıklığına uğradınız. Hatta belki de hala o ağrıyı hissediyorsunuz. Ama daha büyük bir bakış açısıyla, o ilişkiden kurtularak asla yürümeyecek hayatınızı çok tüketilen bir ilişki olabilirdi. Geriye bakarak ve kendinize , “iyi ki o kişiyle olmadım iyi ki beni geri çevirdi sevindim! Benim şimdi gittiğim yere onlar gidemezdi. Hayatımda yapacaklarıma gerektiği gibi destek olamazdı.

“Burada bağışlama, daha çok, tamamlayıcıdır. Çünkü siz, değeri görürsünüz. Ne olduğunun, olması için gerçekleşmesi gerekiyordu. Ama olandan değer kazanıyorsunuz. Gerçek ve hata size öğretiyor. Fantezinin umutsuzluğu size öğretiyor . İçinizde yaşayan daha derin bilgiye bir bağlantı kazanmak önem taşımaktadır.

Kişisel bir bakış açısıyla, anne-babanız ile ilgili ya da diğer önemli kişiler hakkında, duygularınızı çalışmak için terapiyle yıllarınızı harcayabilirsiniz. Onları gerçekten bağışlamayacak ya da hayatın bu büyük yolculuğunu alıncaya kadar anlayamayacaksınız. Daha büyük bir amaç için bir deneyime başlamak mümkün olmayacaktır.

Bu ışık ve bu bağlamda, öğrenme değerinin ne olduğunu, sadece öğrenme değerini değil hayatınızda daha büyük bir amaç için sizi donatmakta ve eğitmektedir.

Büyük amacınız ne olursa olsun, Akıl ve Bilgiye sahip bir temel olmalıdır. Allahın içinizde yerleştirdiği derin Bilgi tarafından yönlendirilmelidir. Ve akıl, bir temel üzerine inşa edilmelidir. Akıl kendi hatalarından ve diğer insanların hatalarından öğrenmiş olacaktır. Ama bu hatalar için kendinizi ya da diğer insanları kınayarak, onlardan bilgeliği elde edemezsiniz. Olanlardan değer kazanamazsınız. Bu nedenle diğer kişi ya da kendinizi bağışlayamazsınız.

Onların kendi yetenekleri ölçüsünde size en iyiyi vermeye çalıştıklarını görünce büyüklerinizle gurur duyacaksınız. Bu size kendi gücünüzü, kendi cesaretinizi ve kendi özgür iradenizi geliştirmek için bir fırsat verdi. Belki de anne-babanız sizi çok sevdiler ve onlar size teşvik vererek rehberlik ve destek sağladılar. Belki de anne ve babanız, hayatınızın daha derin parçasına ait, bir fikirleri ve saygıları yoktu. Bu reddediş sizi kendi geleceğinizi belirlemeye zorladı. Her iki durumda da, size Bilgiyle birlikte hareket özgürlüğü verildi.

Herkesin yaşam durumu belli bir dereceye kadar eşsizdir. Ancak temelde dünyadaki herkes, büyük bir amaç için gönderilmiştir. Kendileri için duygularını serbest bırakarak, geçmişlerini yeniden değerlendirmelerini gerekir. İnsanlığı geri getirmek için onları etkilemiş olan tüm insanların, kınamalarını bırakın. Bu gereklidir. Duygusal olarak engellenmiş olacaklar ve psikolojik olarak büyük bir amaç üstleneceklerdir. Duygularınız geçmişe bağlı olacaktır. Yargılarınız sizi kapatacaktır. Zihniniz, kınama ve güvensizlik dolu ve karanlık olacaktır.

Temelde içinizdeki Bilgi, hayatınızdaki herkesi doğru belirlemenize ve tüm ilişkilerin olması gereken değerini göstermeyi keşfetmeye ve daha büyük bir yaşam amacı değeriyle ve akla temel oluşturmak için deneyimlenmeli ve bu amaçla doğru şekilde ifade edilmelidir.

Bu düzeyde bir affı yaşamaya başladığınızda, bütün davranış değişecektir. Kendi içinizde kısıtlama ve yetersizlik hissi, yerine açık ve güçlü hissedeceksiniz. Yaratıcılık size geri dönecektir. Diğer insanların kim olduklarını ve nerede olduklarını merhametli şekilde ve açıkça görmeleri mümkün olacaktır. Onlar artık sadece sembol birisi, bir başkasını hatırlatan birisi olmayacaktır. Onları açıkça oldukları gibi, kınama olmadan, görmek mümkün olacaktır.

Şifa hayatınızda büyük bir amacı tanımanın sonucu olarak gelir. Yaralı bir birey olarak hayatınızın geri kalanına devam ederseniz, bunun değeri nedir? Yaşamınızı incinmiş, yanlış anlaşılmış, reddedilmiş veya sevgisiz olarak harcarsanız, bunun değeri nedir? Sadece dünyaya sefalet eklersiniz. İster zengin veya fakir olun dünyada sadece bir diğer mutsuz kişi olursunuz.

Hayatınızda daha büyük bir amacı varsayarak gerçek çözüm gelir. Sadece içinizdeki Bilgi ve İçinizde Tanrı’nın yerleştirdiği daha derin zeka bu amaç için size rehberlik edebilir. Sadece Bilgi derin anlamı ortaya çıkararaksizi geride tutan yada ileriye taşıyan deneyimlemenize yardım edebilir. Sadece içinizdeki Bilgi nerede ve kiminle olduğunuza açık bir anlayış getirebilir. Burada zorluk mucizeyi görmek, sizin geçmiş, bugün ve gelecek anlayışınızın değişmesini mümkün kılacaktır.

Büyük bir perspektif kazanmanız gerekir, ama aynı zamanda yapıcı duygularınızı ifade etmelisiniz. Üzgün ya da hayal kırıklığı olan bu kişilerin durumu anlamak gerekir. Sizin de bu düzeyde iyi bir çalışma yapmanız gerekir. siz bunu yapıncaya kadar duygusal olarak özgür değilsiniz. Duygusal olarak dürüst değilsiniz ve geçmişten gelen bağışlamaz tutumunuz mevcut ilişkileri kirletecektir.

Hayatınızdaki diğer insanların kim olduğunu bilmek için, gerçekten hayatın ne olduğunu bilmeniz gerekir. Bu entelektüel bir anlayış değildir. Bu bir tahmin oyunu değildir. Bu sadece basitçe resim boyayarak, yaşamda tercih ve fantazilerinizin olmasını dilemek değildir. Bu, yaşam ve doğa hakkında daha temel, daha fazla elementel koşullarla gelir. Gerçekten siz özel bir şey için tasarlandınız. Ancak bu şartlar gelene kadar, bu rolün gerçekten ne olduğunu, doğasının nasıl olduğunu anlamak mümkün olmayacaktır. Basitçe kendinizi diğer insanların, avantaj ya da dezavantajlarıyla karşılaştırabilirsiniz.

O sizi geriletecek, frenliyecek, başkaları sizin algınızı bozacak, kendi deneyiminizi ancak bu kadar çalışmayla yapabilirsiniz. Eski yaşamınızı çözümlemeden yeni bir hayata giremezsiniz. Yeni bir hayat, basitçe eski bir hayat üstüne inşa edilemez. Başka bir gerçekliğe bir köprü gibidir. Öfke ve kızgınlık ve anksiyeteyeyi bu köprüden taşıyayamaz ve herhangi bir tür yeni bir yaşam deneyimi için umut edemezsiniz.

Bu tür iç çalışma çok önemlidir. Bu hazırlığın bir parçasıdır. Bu dünyada sizin daha büyük bir amaca hazırlığınızın parçasıdır. Bu ilişkilerin yüksek amacı hakkında öğrenimin bir parçasıdır. Birçok kişi din ve maneviyatı kullanmayı bir tür bypass olarak kullanır. Onlar eski yaşamlarını çözmeden yeni bir hayata sıçrama isterler. Ve tabii ki bu başarılı değildir. Onlar basitçe eski yaşamlarını yeni hayatlarının içine alırlar. Onlar hayatlarının görünümü değişse bile yine aynı gerçeği yaşarlar.

Manevi çalışma temelde, çözüm ve bağışlama sorunu ile ilgilenmek zorundadır. İnsanların bu gerçekliği anlaması gerekir.

Suçladığımız ve çekişmede olduğumuz bu ilişkilerin size verdiği bilgeliğin önemi farkedilmelidir. Bu size yaşam seyri boyunca gerçek değerini kullanabileceğiniz bir şeyler öğretmek için yardımcı olur.

Hayatın içindeki gerçek tanıma, hataları ayırt etmeye dayanan bir süreçtir. Hataları temelde tanımak, eski hataları tekrar etmeme, hatalara değer kazandırmamak gereklidir. Bu temelde tanınma sürecidir. Siz hala yaralı ve kırgın bir konumda faaliyet gösteriyorsunuz.

Başka bir kişinin gerçekliğini görmek, onlarla gerçek bir ilişki kurmak için, gerekli anlayış içine kınamayla ağırlık getiremezsiniz. Bu kişi içindeki, sınırların ve hataların farkındaysanız bile, bu açık ve şefkatli bir konumda yapıldı. Hiçbir suç yoktur.

Hiç bu dünyada kendinizi ve amacınızı onurlandırabilirseniz, kendinizi kınayamazsınız. Benlik saygısı düşük ise, şimdiye kadar nasıl büyük bir amacı, büyük bir çağrıyı, daha büyük bir yaşamın olduğunu varsayabiliriz?

Birçok insan onların korkunç geçmişlerinden gelen kendileri ve diğer insanlar hakkındaki karanlık duygularından bir kaçış için maneviyatı kullanmak istiyorlar. Bu uygun değildir ve başarıya giden yol asla. Yine de, duygularını ifade etmek için yapıcı bir yol bularak ve dünyada büyük bir amacın deneyimi ışığında yeniden değerlendirilmesi, geçmişle ilgili bu temel çalışma içerisine tekrar girmek zorundadır.

Gerçekten burada bir ilerleme kaydeden herkes bu yeniden değerlendirmeden geçmek zorunda kaldı. Bazen bu çok uzun ve çok yeraldı ama yapılması gereklidir. Geçmişe zincirleme olamaz. Tüm gücünüz ve yetenekleriniz ile ileriye gitmek için taşımak için geçmişle sınırlı olamazsınız.

Yeni bir hayat kazanmak için, önceki hayatınızda barışa sahip olmanız gerekir. Avantajları ve dezavantajları görerek hem de bilgelik kazanmak gereklidir. Sizi etkileyen insanların koşullarına şefkatle bakarak ve belki de onlardan daha iyisini yapmış olmazdınız. Bu, onun insanlığını size geri kazandırır. Şimdi onların başarıları ve kendi hataları, kendi güçlü ve zayıf yönlerinden gelen değer ve saygı kazanılabilir. Onların yaşam koşulları tarafından engelli olsalar bile doğru şeyi yapmayı denemelerini onurlandırabilirsiniz.