Kader


İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Marshall Vian Summers’a
12 Nisan 2011’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Yeni Mesaj insanlığı ve insan uygarlığını doğrudan korumak için buradadır.

O bireyin yenilenmesi için sayısız dualara cevaptır ve onun büyük ihtiyaç ve doğum sancısı zamanında, daha fazla işbirliği, güç ve insan ailesine yaratıcılık getirmektedir.

O yüzden onlar anladıklarını düşünmelerine rağmen onu anlayamazlar. İnsanlar, bugün karşılaştıkları her durum ve koşulda, her kişiyle onu kullanabilecekleri kadar basittir.

Yeni mesaj, dünya’da yeni yaşam için insanlığı hazırlamaktadır. Bu dünyanın ötesinde, bir yaşama insanlığı hazırlamaktadır. Bu sizin kaderiniz ve gelişiminizin parçasıdır.

Bu noktada insanlık, bu büyük dönüm noktalarından her ikisi içinde hazırlıksızdır. Bu büyük eşikler insanların her yerde, daha büyük güç, daha büyük anlayış ve daha büyük merhameti gerektirecektir.

Yeni mesaj bireye akıllı, sorumlu, yetenekli ve anlayışlı olması için büyük bir çağrıda bulunuyor. Bütün insanlar ve uluslar için bu bir hediyedir. Bu zamanlara ve gelecek zamanlara hediyedir. O, sizin hatta henüz, sormadığınız öğrenmediğiniz soruları cevaplar. O, insanların, henüz farkında olmadığı problemlere hitap eder.

Onunla Yaratıcı’nın bilgeliğini getirir. O Melek varlıklarla ile gönderilir Yaratıcının fikir ve uygulamalarını yapacak kelimeye çevirir.

Yeni mesaj, kendi yorumunu sağlar ve uygular. O, insanlara, bireylere, bilim adamlarına, uzmanlara, onun, anlamını kararlaştırmak ve onun, nasıl uygulanacağı belirlenmesi, yorumunu bırakmaz. Yeni mesajın kendisi, bu şeylerden konuşur ve bu şeyler öyle aydınlatır ki çok az bölümü, insan spekülasyonu ve insan yorumuna bırakılır. Bu, her zaman insanların, bu büyüklükte bir şeyle uğraşıldığı bir zamanda ortaya çıkacak olan hata olasılığını en aza indirmektir.

Bu öğretim, uygulama ve yorum sağlamak için büyük bir özenle yapılmıştır. Birçok farklı yolda, farklı durumlarda başvurulan, tekrar tekrar ifade edilen, net ve belirgin olabilecektir. Böylece onunla ilişkili minimal belirsizlik olacaktır.

İlk olarak, okuryazar bir dünyaya yeni bir ifşa olarak, gezegensel iletişim, gezegensel ticaret ve bazı insanlar için, hatta gezegensel farkındalık verilmektedir.

Şimdi büyük derinlikle ve kapsamlı verilen, kültürler, mizaçlar, milliyetler ve ırksal ayrımlarla köprü kurulabilir. Bireylere erişilebilir anlaşılabilir olabilir. Onun ne anlama geldiğini, ne söylediği anlamak için büyük bilim adamlarına veya kurumlara güvenmek zorunda olmadan kişi, yanıtlayabilir.

Yeni Mesaj, bireyin içindeki Bilginin büyük gücünü çağırıyor. Mesajın ötesinde ortaya çıkan bir güce, anlaşılmaz ve henüz tecrübe edilmeyen parçanız olan bir akla ulaşmaktır.

Bazıları için, bununla uğraşmak çok zor olacaktır. Onlar, dünyadaki herşeye sanki zihinlerindeki bir kaynak gibi bakarlar. Ama bilgi, sizin için bir kaynak olmaktan çok daha fazla büyüktür. Bilgi tarafından yönlendirildiğini iddia edilen insanlar kendi fikirlerini izleyeceklerdir. Bilgi tarafından yönlendirildiğini iddia edilen insanlar, sosyal durumları veya tutkuları tarafından yönlendirilecektir. Ve bu yüzden belirli insanları anlamak zor olacaktır. Çünkü kendilerine ve dünyaya bakışları böyledir.

Şu andaki büyük gerçeği herkesin yakalaması mümkün olmayacaktır. Fakat yeterince insan, geleceğe büyük söz, insanlığın emniyet ve özgürlüğünü verir.

.Yeni dünya sizin için alışkın olduğunuz dünyadan daha tehlikeli olacaktır. Ve Büyük Toplum yaşamı çok daha karmaşık ve gelişmiştir.

Siz öğrenmek zorunda kalacaksınız. Daha büyük toplumdan aklı ve bilgiyi öğrenmek zorunda kalacaktır. Ve o, sadece Tanrı’nın gerçekten, şimdi size öğretebildiği bir şeydir.

Diğer ırklar, bunu yapamaz, onlar, yeterince insan aklı ve insan kalbini bilmediği için, ve birkaç ırkın dışında onlar, özgürlüğe değer biçemezler.

Bu zamana, bu zamanlar için doğdunuz. Kaderiniz, burada olup bunları öğrenmektir. Kaderiniz bu kelimeleri yanıtlamanızdır. Kaderiniz yeni ifşayı keşfetmenizdir.

Dünyada birçok insan, insanlığın dinsel göreneklerine kendilerini veremedi çünkü, onlardaki birşey onlara beklemelerini söyledi. Belki de sınırlamalar veya belli gelenekleri içinde, mevcut zorlukların üzerine bu temelin alındığını açıklar. Ama o, gerçekten çıkış değildir, görürsünüz, onlar, başka bir şey için gerçekten ifade edilir, ve onlar, ifşayı beklemek zorundaydı. Göreneklerinin, bir şekilde yetersiz olması değildir. Gerçekte onlar kaderleri amaçları , doğaları ve tasarımları, nedeniyle onların bir şey için anlamı olmasıdır.

Bu güç, insan anlayışından daha büyüktür ve kendi zorluklarını, büyük nimet ve fırsatları beraberinde getirmektedir.

Tanrı’ya dönüş, zihinsel bir girişim değildir. Siz, koşullarınızla Tanrı’ya gelmiyorsunuz. Gerçeklik ve yaratma, sizin anlayışınızda veya değerlendirmenizde temel alınmaz. Cennet, sadece sizin katılımınızla, sizin fikirlerinizle değer bulmaz.

Kader, sizin, kendiniz için verebildiğiniz ne de sizin, tanımlayabildiğiniz ve diyebildiğiniz bir şey bir şey değildir, “Bu, benim kaderimdir çünkü ben, fikri beğenirim”.

Sizin, nereden geldiğiniz, nereye gittiğiniz, neden ve niçin dünyada olduğunuz ve dünyanın nereye gittiği, kader ile ilgilidir. İnsanların dikkati veya farkındalığının ötesinde uzakta olan şeylerdir.

İçinizdeki Bilginin parçası için – daha büyük zekayı, Tanrı size vererek hazırlamak , korumak ve yolunu netleştirmek için, kaderinize bağlanmanız için götürecektir.

Yeni ifşanın insanları, insanlığın yeni bir eşikte olduğu anlayışının bir parçası, insanlığın Yeni dünya’ya girmesidir. — çevresel değişimin bir dünyası; Siyasal ve ekonomik kararsızlıkların bir dünyası; Kaynakları azalan bir dünya; Rekabet riskinin olduğu bir dünyasında, çatışma ve savaş, çok büyük olacaktır; Daha büyük bir işbirliği ve diğerleriyle paylaşılan kader duygusunu gerektiren bir dünyadır.

Bölünmüş insanlık, daha Büyük Toplumda başarısız olacak ve evrenin tarihinde sayısız zamanlarda da, öyle yaşandığı gibi dış güçlerin etkisi altında kalacaktır. O sizin için büyük risktir.

Bunun henüz farkında olan kimdir? Bunu kim düşünmektedir? Bu kim ile ilgilidir? İnsanlar ne düşünüyor, inanıyor ve Tanrı’nın bildiğinin dışında farklı ne bekliyor bu uçurumda köprü kurulmalıdır. Tanrı bu nedenle içinizde Bilgiyi koyarak bu büyük gerçekliği ayırt etmek ve daha fazla anlamı kazanmanızı sağlamak içindir.

Tanrı zihin yüzeyinde Bilgiye adımlarla– sizin sosyal ve sözel derin zihninizle yeniden bağlantıyla Bilgiye adımları sağladı. Bu gerçekten bütünleşmiş olduğunuz yerdir. Bu sizin bütünlüğü kurduğunuz deneyimdir.

Yeryüzündeki, burada yolculuğumuzda gücü Cennetin gücünden almaktayız ve bu size güç verir. Buradaki varlığınıza amaç, anlam ve yön verir. Çağrılar, bazı bireylerin büyük amacın keşfinde ve ifadesinde, bu koşullar altında önemli bir rol oynayacaktır. Bu sizin kaderinizdir.

Dünya hakkında şikayet etmeyin. Görünüşünüzde kızgın veya yorgun olmayın, bu sizin hizmet etmeye geldiğiniz dünyadır. Sizin için mükemmeldir. O, sizin gelmiş olma nedeninizdir..

Onu inkar etmeyin, veya siz burada olan kendi amacınızı inkar edeceksiniz. Onu kınamayın veya siz, onunla beraber kendinizi kınayacaksınız. Ondan ayrılmayın, yoksa daha derin doğanızla teması kaybedeceksiniz.

Kader şimdi size bağlıdır. Büyük çağrı gelmektedir. Haberci dünyaya konuşmak için hazırlanmaktadır. Yeni ifşa buradadır.

Bu zamanda dünyada olmak, ifşanın zamanında, ne büyük bir lütuftur.Sizin için bu şeyleri öğrenmek büyük birlütufdur.Bu kadere sahip olmak, ondan öğrenmek ve kabul etmek tevazu ve bilgelik , büyük bir lütuftur.

İnsanlar bunların zorluk derecesi nedeniyle onların ortak inançları, şikayetleri ve kendi fikirleri, herhangi bir şeyle ilgisi nadiren olan, kim oldukları veya neden dünyada olduklarıdır.

Değişim, , özellikle içsel değişim insanlar için zordur. Ama doğal ve zorunludur yada daha büyük bir yaşam veya daha büyük bir amacı farz edemezsiniz. Ve siz, daha büyük ilişkiler ve diğerleriyle daha büyük bir birlik için uygun olmayacaksınız.

Bu kabulün bedelidir. O, dualarınızın cevaplanmış olduğunu anlamındadır.. Dualarınızın cevaplanmış olmasının anlamı bir kapının, sizin için açtığı gitmeniz gereken yoldur. Bu sizin koşullarınıza, fikirlerinize ve beklentilerinize göre yapılan bir yolculuk değildir.

Tanrının size yardımı için Tanrı’nın size yardımına izin vermelisiniz. Tanrı’nn rehberliği ve yardımı onun gücü ve Bilginin varlığıyla size yardım eder.

Ancak, Bilgiye bağlanmanız gereklidir. Bilgiye Adımları almalısınız, onun gerçekliğini deneyimlemelisiniz. Onun etkisiyle, azim ve sabırla becerilerinizi geliştirerek, yaşam bölgeleri içindeki yolculuğunuzda ve deneyiminiz size gerekli olacaktır. Bu sizin kavramlarınızın veya güncel anlayışınızın bir parçası değildir.

Tanrı, ufukta neyin gelmekte olduğunu bilmektedir. Soru şudur, insanlar, yanıt verebilecekler ve hazırlanabilecekler midir? Bütün yaşamın yaratıcısının, dünyaya yolladığı hazırlığı alıp yanıtlayabilirlecekler midir?

İnsanlık, kendini hazırlayamaz. O, neye hazırlık yaptığını bilmemektedir.. Evrendeki yaşamdan tamamen cahildir. O, buna hazırlık yapmanın nasıl olduğunu bilmemektedir. eklediğiniz Yenidünya’ya uyum sağlamak zorunda olduğunu tahmin etmemektedir.

Bundan dolayı tamamen hazırlıksız ve akılsızdır, geleceğin, geçmiş gibi olacağını, geçmişe benzeyen bir geleceği düşünmektedir. Dünyanın değişen koşullarını, değişen manzarayı, ufuk gelmekte olan büyük değişimi görememektedir.

Bütün bunlara hazırlanmak için çok az zamana sahipsiniz, onlar hareket halindeler ve siz, onları durduramazsınız. Siz, bir Yenidünya’ya girmek zorunluluğunu durduramazsınız. Siz, evrendeki yaşamın daha büyük bir toplumu olarak ortaya çıkışınızı durduramazsınız. Müdahele, şimdiden insan cehaleti ve insan beklentilerinden faydalanmak için burada olan zeki ırklar tarafından dünyada devam etmektedir.

Kaderinizden kurtulamazsınız, bakınız, ve bu kader de seni yükseltecek, veya o, sizi yenecektir Nasıl hazırlandığınız yanıt verme yeteneğinizde ve sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu gerçekten zamanıdır. Zayıflık için zamanımız yoktur. Kararsızlık içinde saklanmak için zaman yoktur. Hobileriniz, romantizm veya dikkatin dağılması için zaman yoktur.

Dünya, değişiyor. Ayaklarınızın altında hareket ediyor. Şehirlerinizi sallıyor. İnsanlarınızı mahrum ediyor. Dünyadaki yaşamı değiştiriyor. Hava iklim, manzara değişiyor. Uygarlığı sürdürmeye ihtiyaç duyacak olunan gıda yetiştirme yeteneği ve kaynaklar için uygarlığı devam ettirmeniz gereklidir.

Mühimdir. Muazzamdır. Ama insanlar, uykudadır rüya görmekte, kaybolmuş, tepkisiz, takıntılı, saplantılıdır. Onlar, liderler tarafından söylenenlere inanmaktadırlar. Onlar ufukta gelmekte olan hakkında çok daha az şey bilmektedirler.

Ama insanlar tamamen aptal olamazlar. Çünkü bilgi, içlerinde yaşamaktadır.

Bilgi ve uyarı işaretleri göndermekte insanların endişeli hissetmektedirler. Bu insanlar, insanlığın ve geleceğin istikrarı konusunda belirsizliği hissetmektedirler. Bu nedenle insanlar bununla ilgilenmektedirler.

Bu size daha derin düzeyde ipucu verir, daha derin düzeyde yanıtladığınız, dünyaya gelen değişimin büyük dalgalarına yanıt veren ve evrende insanlığın konumunu değiştiren bir konudur.

Bu büyük bir değişimin göstergesidir. Bunu anlayamıyorsunuz, tanımıyorsunuz. Fakat o sizin kaderinizdir çünkü bununla başa çıkmayı öğrenmek için buradasınız.

Büyük bir bakış açısından, yaratılış açısından bir bakışla, kader, her şeydir. Ama sizin yarattığınız bir kader değildir. Tanrı’nın size verdiği kaderdir. O, sizin, burada olma nedeninizdir. . Sizin kişiliğinizi bu şekilde şekillenmiştir. Bu hayatınız için gerçek bir misyon, büyük olasılıkla henüz bulamadığınız bir misyondur. O, senin kişiliğinin, onun olduğu yol neden şekil verildiğidir.

Bu, kaderdir. Bu, aklın krallığının ötesinde var olur. Felsefe teoloji ve ideoloji krallığının ötesinde, tercihlerin, korkunun, kargaşanın ötesinde, insan belirleyiciliğinin, dinsel inançların ötesinde, siyasal konumların ötesinde, ekonomik teorinin ötesinde, kaderdir.

Zihin anlamayacaktır ama daha derin bir düzeyde siz yanıt vermeye başlayacaksınız. Çünkü daha derin bir düzeyde, siz kadere bağlanırsınız.

Eğer siz birbirinizle daha büyük sorumluluk yolundan uzağa düşmez ve randevunuzu yapabilirseniz bazı insanlarla tanışmak kaderinizde vardır.

Yenidünya ve Tanrı’nın, size yeni ifşa boyunca göstereceği daha büyük toplumun gerçekliklerini karşılamak zorunda olmanız kaderdir.

Bu sözcükleri duymanız kaderdir. Size yeni mesajı getiren ve yeni mesajı size getiren kaderdir.

Sonunda, bu şeylerin birçoğunu anlayacaksınız. Şu an için, bilginin gücünün, içinizde yaşadığını ve daha büyük inancı verme meselesidir. Saflığıdır ve Tanrı’nın yaratışıdır.

Tevazu ve muhakemeyi size getirmektesiniz. Bu bilgi size kendi inançlarınız, korkularınız ve hırslarınız ve başkalarının inançları, korkuları arasındaki farkı anlatmayı sağlayacaktır.

Bu usta yeridir. Bu seçici olma yeridir. Bu çocuk gibi olmadığınız bir yerdir. Bilmeyerek, rehberlik olmadan yönlendirilmeniz yenidünyada uygun olmayacaktır.

İnsanlık büyümek zorundadır. Vatandaşları farkında olmalı, uyarılmalı hazırlanmalı ve güçlendirilmelidir. Çocukların çocuk olmasına izin verilmeli fakat bir yetişkin olarak, büyük bir perspektif kazanarak daha büyük sorumluluklar üstlenmelisiniz.

Bu eski zamanlar değildir. Koyun gibi olmak istemezsiniz. Bilgiye adımları alarak Bilgi hayatınızı yeniden şekillendirmek ve sizden kaderinizin ortaya çıkmasına izin vermeniz, ispatlamanız istenmektedir.

Cennet artık insanlığın niyeti olmalıdır.