İlişkilerin Derinliğini Tanımak

Marshall Vian Summers’a
11,Eylül, 2008’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu metin hakkında


Bu metinde okuduğunuz, Melekler Meclisinin Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla konuştuğu orijinal sözün yazıya geçirilmiş halidir.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir ve bunda yazıya dökülür ve size ve tüm insanlığa sunulur.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Dünyada bugün gerçekten onları tanıyabilir hiç kimsesi olmayan birçok insan vardır. Bir ailedeki veya bir kültürdeki konumlarının ötesinde, bir erişkin olarak işlerinin ötesinde, onların gerçekten kim olduğunu bilen veya yaşamları ve kaderleri için derin bir hissi olan kimse yoktur. İnsanlar, birçok farklı sebeble ilişkide olmasına rağmen, yalnızlıktan kurtulmak, bir aileyi kurmak, sosyal bir konum için, varlık, güç, arkadaşlık için burada derin tanıma nadirdir.

Bu, gerçekten trajiktir çünkü birisi tarafından bilinmek, daha derin doğanızı tanıtır. İnsanlar, derin niteliklerine göre yaşamamaktadır. Onlar, kültürlerinin adaptasyonuna “ailesine, belki de bir dine” göre yaşamaktadır. Bu, onların sosyal kimliğidir, sosyal benlik ama onların içinde daha derin bir gerçeklik vardır.

Bu daha derin gerçeklik, Tanrı tarafından yaratıldı. Onun, bir etiketi yoktur. Onun, sosyal bir fonksiyonu yoktur. Bu basitçe temel alınan bir aile veya bir kültüre dayalı bir rol değildir. O kişinin iş ya da mesleği üzerine mutlaka dayalı değildir.

Yaşam boyunca tanınmamış olmak, gerçekten yalnız olmaktır. Çok sosyal bir kişiyseniz büyük bir arkadaş grubunuz, kalabalık bir şehir veya kalabalık bir apartman dairesinde yaşıyorsanız, diğer insanlarla birçok yükümlülüğünüz varsa bile, eğer siz, tanınmıyorsanız, yalnızsınız. Ve bu yalnızlık, rahatsızlık vericidir. O, her yerde sizinle gider. Ayrılığın trajedisidir.

Varlıklı insanlar gerekmeyen şeyleri ne olursa olsun sürekli satın alarak ve güzellik, zenginlik ya da çekicilikle sahip olduklarıyla tanınmaya çalışarak, sürekli dürtü ile bunu telafi etmek için çalışırlar. Ama onlar da yalnızdır. Onların dürtülerini servetlerini sosyal duruşlarını alıp ortadan kaldırdığınızda yalnız ve izole kişi olurlar.

Bu ayrılık trajedisidir. Bu ve insanların derin niteliğine göre yaşamadığının göstergesi ve sonucudur. Kendi zihin ve bilinçlerinde derin yaşamamaktadırlar. Bunlar sanki okyanus yüzeyinde gibi yaşarlar. Onlar dünyanın etrafındaki rüzgarlar gibi kontrol dışı eserler, onların yaşamları kendileri dışında başka güçler tarafından ortadan kaldırılır, bu bir çeşit boyun eğişidir. Onlar kim ve nerede oldukları veya nereye gideceklerinden habersizdirler.

Bu yalnızlık ve izolasyon, büyük acı ve büyük bir endişe kaynağıdır.
Sosyal avantajınız olsaydı bile, sizin için gerçekte orada hiç kimse yoktur.
İnsanlar sizin verimliliğinize, zenginlik ya da sosyal statünüze bağlı olabilirler.
İnsanlar emeğinize, üretebildikleriniz için size ihtiyaç duyabilirler, sizin için gerçekte hiç kimse yoktur. Çok derin bir düzeyde bu, çok büyük bir boşluk ve izolasyon yaratır.

Diğerlerini tanımazsanız, insanlar, sadece sosyal, iş gören bir toplumun parçalarıdırlar, rolleri oynayıp sizden uzak bulunmaktadırlar. Onların ihtiyaçları, sizin ihtiyaçlarınız değildir. Herhangi bir şekilde onlar için hiçbir hisse sahip olmayabilirsiniz. Onlar sadece kendi sorumluluk ve kendi izolasyonu ile hareket eden insanlardır. Ama gerçekte, onlarda sizinle aynı izolasyonu yaşarlar. Gereksinim aynıdır tanınma ihtiyacı, derin düzeyde birisiyle yakınlaşma, sizin için orada birisinin olması, çünkü çekici yakışıklı veya güzel olmaya çalışıyorsunuz, ama onlar sizin için oradadır.

Bu derin düzeyi nedeniyle olabilir çünkü aşk muhteşem bir şeydir, aşk adanmışlıktır.
Bir kişinin birçok şeyini görünüşünü, koşullarını, cazibesini, güzelliğini, zekasını sevebilirsiniz. Ama adanmak, daha büyük bir tanımlamadan gelir. Ama, onların bağlılıkları mal varlıkları nedeniyle değil kim olduklarıyla ilgilidir. Çünkü, aşk acının inanılmaz güçlü bir panzehiridir.

O bağlılık paylaşıldığında zaman, daha derin bir bağla ve daha derin bir kaderle bir ilişkiniz vardır. Sevginin gücü ve kuvveti, kendi zevk veya tercihleriniz düzeyinde meydana gelebilecek her türlü kişilik uyumsuzluklarını telafi edecektir.
Bu ilişki, karanlık bir karada bir işaret ışığı gibi parlayacaktır. Umutsuzlukla çabalıyan insanlar için bu umudun bir işaretidir. Tanınmayanların arasında tanınmanın bir gösterisidir.

Bu Bilgi Allah’ın yarattığı bu derin istihbarat, bu derin kendini gerçekten kim olduğunu-
Diğeri ise bu tanıyabilir zaman ve birleştirmek bu ile, o zaman hayat daha yüksek bir amaç temsil eden bir ilişki var. Bu tanıma, gerçekleşirse siz bilginin daha derin bir düzeyindesinizdir. Tanrı’nın, yarattığı bu bilgi, bu daha derin zeka, gerçekten sizin kim olduğunuzu sizin büyük doğanızı ve dünyaya geldiğiniz gerçek amacı temsil eder. Bu tanıma gerçekleştiğinde Bilgi daha derin bir düzeyde işler. Çünkü bu tanıma oluşur.

Bu düzeyde bilindiği zaman, bu kendinizi bilmenizi sağlar, ama eğer sizi hiç kimse tanımıyorsa, daha derin düzeyde kendini bilmek çok daha zordur. Sadece çok kararlı manevi pratik bir uygulamayla siz, diğerlerinin tanıması olmadan bu tanımayı kazanabilirsiniz. Ama siz burada, başka hiç kimse sizi tanımadan, sizi gerçekten tanıyamadan bu bilinci zamanla kaybedebilirsiniz.

Bu tanıma, adamaya götürür. İki veya daha çok insanın paylaşımı, daha büyük bir kaderi paylaşırsa, onlar bu kaderin gerçekliğini tanıyabilir ve bu deneyim ve deneyimlerin yarattığı derin rezonans o zaman iki kişi arasında ya da birçok kişi arasında güçlü bir ilişki kurar, bu tanıma bağlılığa yol açar.

Gerçek manevi toplum, kuvvetli ve gerçek derinlikli anlam üzerine temel alınmalıdır. Gerçek bir evlilik de, bu seviyeye sahip olmalıdır. Kişisel düzeyde daha büyük bir uyuşabilirlikle olmalıdır. Bu nedenle bu tür ilişkiler, dünyada nadir olarak görülmektedir. Dünyada, birçok yerde insanlarla dolu kalabalıkken, gerçekte çok az tanıma vardır.

Bilgiye adımların çalışmasında, kendi içinizdeki daha derin doğanızla ve bilgiyle daha derin bir bağlantıyı kurmayı öğrenirsiniz. Artarak, bu derin doğayı yaşar ve diğer insanlarda daha derin nitelikleri ararsınız. İlerlediğiniz gibi, artık güzellik, zenginlik ve cazibe den etkilenmeyeceksiniz. Diğer insanlar da ve kendinizde daha derin bir şeyler ararız ve bu şey kendi içimizde daha derin bir aramanın sonucudur. Eğer hayatınızda derin geçerli olan daha büyük bir anlam varsa derin doğanızın deneyimi olarak daha derine dayalı ilişkiler kurmak istersiniz ve sonra bu ilişkiler büyür.

Burada dürtü aranmayacak, sizin diğer insanlarla daha derin bir rezonansınız olacaktır.
Dürüstlük değer olacaktır; değer olacaktır; içtenlik ve diğer tüm formlar üzerine sorumluluk değeri olacaktır. Biriyle sadece eğlenmek yerine, gerçekten bir bağlantı hissetmek isteyecek ve başka kişilerde de bu bağlantıyı arayacaksınız. Herkesin bu derin rezonans sahip olmasına rağmen, bazı insanlar dikkat çekerler.
Bunların arasında kaderde birleşerek daha büyük bir amaç, dünyada daha büyük bir iş için birleşeceksiniz.

Bunu arayacaksınız. Ve zihniniz her zamankinden daha fazla güzellik, zenginlik veya cazibeden özgür olacaktır. Siz şimdiye kadar gördüğünüz en güzel kişiyle karşılaşabilir zihniniz etkilenebilir, ama daha derinde bir tanıma ve bir yanıt yoktur. Bu nedenle, bu kişinin güzelliği bir şey oluşturmaz.

Siz daha büyük amacı ve kaderi temsil eden ve dünyada size destek olacak insanlar arıyorsunuz. Onların dış görünüşü önemli değildir çünkü daha derinde bir şey arıyorsunuz. Bunu kendi içinizde arayıp şimdilik sadece kişilik özelliklerinizi gözlemlemiyorsunuz, kendinizi arzu ve korkuların bir birleşimi olarak düşünmeyin.
Şimdi fiziksel varlığınız ve kişilik düzeyinizden, kendinize daha derin bir düzeyden bakmıyorsunuz. Daha derin varlığınızı, kendi içinizde o varlığı hissetmeyi istiyor ve diğer insanlarla o varlığı paylaşmak istiyorsunuz.

Diğer insanlarla birlikte olmak için bütün kriterleriniz değişiyor. Zevk veya uyaran aramak yerine, yalnız veya izole olmaktan kaçmaya çalışıyorsunuz. Şimdi daha derin bir rezonans yüzeyin altında daha derin ilişkiler arıyoruz.

Bu gerçekten derin bir tanıma gerçekleşme için fırsat yaratır. Yerine sadece tanıma olursa bu yaşam sürecinde şanstır ve itici teşvik, tanımanın gerçekleşmesi için fırsat yaratır. İnsanların başkalarıyla derin bir deneyim sahibi olmadan, bütün ömürlerini geçirebilecekleri açıktır. Aslında bu son derece yaygındır. Bu yüzden sadece şansa güvenmeyin. Bunun sizin için olacağını beklemeyin.

Diğerleri tarafından bilinmek için, fırsata sahip olmak için bilgiyle bağlantıyı kurmalısınız. Dünyanın içinde hatta kendi içinizde bir değişimi yaratıyorsunuz. Tanımanın bir deneyimi için insanlar için fırsat yaratıyorsunuz. Aylak aylak oturmak, bir şey olmasını ummak ve dilemek yerine, kendi içinizde ve çevrenizde kendi ortamınızı yaratarak ve kendinizi tanımak, kaçınılmazdır.

Bu nedenledir ki insanlar yaşamlarında gerçekten önemli bir şey yapıyorlar.
İnsanlar yaşamda gerçekten önemli bir şey yaparken, diğer insanlar da onlara katılacaklardır nedeni budur. Bu kişinin ezici çekici ya da güzel olduğu için değil veya çok çekici dış özniteliklerine sahiptir. Onlar, katılmaktalar çünkü onlar, anlamlı olan bir şeyi yapıyor. Ve bu anlamlı faaliyet, daha derin bir düzeyde tanımayı yaratır.

Bu tanıma deneyimi, yargısal ya da başkalarını kınamayı gerektirmez. Kişinin daha derin doğasını anlamanın tüm sürecini kapsar. Hayatta kişileri kendi durumları için, davranışları, görünüm için kınayabiliriz. Onların din ya da etnik kökenlerini kınayabiliriz. Onların kişilik ya da kendini ifadelerini kınayabiliriz bu böyle devam eder. Ancak bunu yaptığınızda, bu onların yüksek derin doğasını tanımanızı engellemektedir.

Bu nedenle tarafsızlık birbakışla başkalarının bakmak önemlidir. İnsanları yargılamak kolaydır. Herkes hatalı olabilir. İnsanlar görünümleri, konuşmaları, tutumları, davranışları ile sizi rahatsız eder. Doğal olduğunuzda ve onlara baktığınızda yüzeyin altını görmek, daha derin bir deneyim, tanıma için bir şansınız vardır.

Yüzeyde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz. Yıllardır orada yaşıyorsunuz. Şimdi daha derin bir seviyeye farkındalıkla odaklanarak üzerinde çalışıyorsunuz. Yargılamak için hazır olmayın. yüzeyde yaşamanın nasıl kolay bir şey olduğunu biliyorsunuz. Sosyal baskılar ve ekonomik baskı ve izolasyon duygusu ve umutsuzluk ayrılık insanlar için çok aptalca ve pervasızca davranmasına nedendir.

Başkası için, tarafsız olmak zorundasınızdır. Tarafsız olmak onları sevmek, yargılamak, onları bir kategori içine koymak, onları dış görünüşüne göre değerlendirmek demek değildir. Sadece nötr vardır. Sadece bakıp ve dinliyorsunuz. herhangi bir şey olmasını denemiyorsunuz, Sadece şimdidesiniz.

Mevcut olan durum içinde kişi hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkündür. Yaşamlarının derinliğinden muhtemelen tamamen habersizdirler, burada bir şans ınız vardır. Bir kez bu tanıdığınızda onlarda tanıyacaklar, hissedecekler ki siz onlarla çok özel bir şekilde birliktesiniz.

Herkesin umutsuz takipçiliği, bağımlılık, hedefleri, korkuları ve arzusu bilinir ve tanınır.
İnsanlar kızgındır. Onlar yargısaldır, hatta serttirler çünkü onlar daha derin bir tanıma için yolu bilmiyorlar. Bu tanıma gerçekleşebilir, bu son derece, yaşam onaylayıcı ve şifalıdır. Sadece bir an olsa bile, bir an için başka bir gerçek tanıma olsa bile, sizi etkileyen onları da etkiler.

Her zaman ilişkilerde insanlarla beraber olmak, duyguları ifade etmek, dürüst olmak, ve sorunları çözmeye çalışma vurgusu vardır. Ama eğer, bu daha derin tanıma yoksa bütünüyle, yüzeyde olur.

Bu tanıma, bu kişiyle evlenecek olduğunuz veya hayatınızın geri kalanında sizinle olacakları anlamına gelmez. O sadece, sizin, daha derin bir tecrübeye sahip olmanızı ifade eder. Sadece bu tecrübe, devam etseydi ve birbirlerinizle uyuşabilirliğiniz yeterli olsa, birbirinizle anlamlı, bir yolda daha büyük bir ilişkiye katılabilirsiniz.

Ama tanıma, henüz ilişki değildir. Bir kıvılcım, bir ateş değildir. Bir anlayış, bir gerçeklik değildir. Gerçek bir ilişkinin kurulması için, bir evlilikte veya ruhsal bir toplulukta veya insanların önemli bir hedef veya amaç için bir arada çalıştığı bir ağda olup olmaması, bu tanınma için çok önemlidir.

Onların kendileri için takdir uzak olursa olsun dış görünüşü aşan ya da olabilir büyülüyor.
Burada daha derin bir doğa ve kaliteli içlerinde gerçekten, ama onlar davranışlarını ya da göründükleri, nasıl değil, neler yapabileceklerini için kim olduklarını için kişi seviyor.

Burada insanlar, birbirlerine daha bağlı olurlar, birbirleri için daha şevkatlidirler. Onlar, bir arada daha büyük bir kaderi paylaşırlar. Dış görünüşleri ve sahip oldukları güzellikle onlar kendilerini takdir etmezler. Kişiyi severken kim oldukları, ne yaptıkları nasıl gözüktüğü veya davranış yolları değil, ama onların derin doğalarındaki kalitedir.

Bu, herkesin, ilişkide istediğidir. Fakat çok nadirdir. Bilgiye adımları almak bu nedenle, gereklidir çünkü buzu kırarak; yüzeysel yaşamdan ayrılıyorsunuz; kendin içinizdeki bilginin derin entelektüel zekanın aklın kapsamı ötesinde, daha derin gerçekliğe odaklıyorsunuz.

Yaşamda basitçe sosyal bir görevli olmadığınızı ve gerçekte kendinizi tanımaya burada başlıyorsunuz, basitçe bir etiket, kişiliğinizin bir tanımlaması değilsiniz, gerçekten içinizde daha büyük bir gerçeklik vardır. Ve bilgiye adımları almanın bir sonucu olarak, bir tanıma deneyimine ve diğer insanlarla bu deneyimine sahip olmaya başlıyorsunuz. Burada, amaç ve anlam için daha derin olan bu ihtiyacı tanıma için bir fırsatınız vardır.

İnsanlar gerçekten neye ihtiyaç duyar? Onların, derin doğalarını tanıma, diğerleri tarafından tanınma, adanmaya, Allah’ın onları içinde yerleştirilmiş olduğu büyük amacı ve kaderi yerine getirme gereksinimleri vardır. Yaşama bir katkı, insanlarla uyum için
eşsiz bir hediye verilecektir.
Yeterli yiyecek ve sığınak ve kıyafet ve dış güvenliğe sahip olmanın ötesinde bu, her yerde insanların daha derin ihtiyacını, herhangi bir ülke, kültür veya koşulda da temsil eder. Gerçek tanımayla, gerçek bağlılık ortaya çıkabilir. Ve gerçek bağlılık sevginin en büyük örneğidir.

Bu adanmışlık bağlılık değildir. Bu bağımlılık veya ihtiyaca dayalı değildir. Başka bir kişiyle ortak kader duygusu ile daha derin bir rezonansa dayanır. Hala ilişkinin zorlukları ve ortaya çıkabilecek günlük sorunlar ve anlaşmazlıklar üzerine çalışmak zorundasınızdır, ama temelde daha derin bir düzeyde bağlısınızdır. Bu bakış ya da görüş farklılıklarını geçersiz kılmak için güce sahiptir. Bu gerçek bir şekilde insanları bir arada tutan yapıştırıcıdır. Ve bu kadar çok bağımlılık veya bağlılık farklıdır. Kendi içinizdeki zayıflıktan değil, içinizdeki güçten gelir. Gerçekten bir ödül, hayat en büyük ödüllerden biridir. Bunu herkes aramaktadır.
Burada zengin olan açık trajedilerdir, Onlar her şeye sahip gibi görünebilir, özgür zamanın lüksüne sahip gibi görünebilir, herhangi bir yere gidebilir daha çok sosyal güçler sahiptirler ama onla tanınmıyor ve bilinmiyorlarsa, onlar terk edilmiştir. Ve varlıklarına, ayrıcalıklarına rağmen, depresyon onları yakalayacaktır. Onlar yaşamlarının boş olduğunu ve gerçek anlamını ve amaçsızlığını karşılaşacaklardır.
Yoksulun trajedisi, koşulları ve çevresi nedeniyle daha fazladır. Onlarda, aynı izolasyondan aynı korkunç ayrılıktan çeker.

Tanıma deneyimini oluşturmak için, Bilgi için adımlar atılmalıdır. Anlamalısınız ki siz sadece bir zihin ve beden değilsiniz. Zihninizi ve bedeniniz dünyada ifade araçlarıdır. Onlar tanınmanız için size fırsat verir. Dünya üzerinde bir etkinizin olması, bu düzeyde deneyim verir. Kendi hakkınızda kim olduğunuz, fikri bunun dışındadır. Kendinizi birçok yolda düşünebilirsiniz ama herhangi bir fikrin ötesindedir.

Derin doğanızı hissederek ve sükuneti uygulayarak hayata geçirmeniz, size derin deneyim için şans verir. Eğer yargı ve kınamayı durdurabilirseniz diğer insanlarla şimdide olabilirsiniz. Yaşamınızda ki temeli, neyin önemli olduğunu ve dünyaya gelmekte olan değişimin büyük dalgalarını karşılamak için neyin gerekliği orada değerlendirilmelidir. Değişimin büyük dalgaları varlıklı ülkelerde bile birçok insanın koşullarını değiştirecektir.

Tanrı, dünyaya Yeni mesajı gönderdi. Bu bütün dünya için bir mesajdır, aynı zamanda birey için kurtuluş ve güçlenmek için bir yol oluşturur. Bunun merkezinde kendi içinizde ve diğer insanlarla olan bu tanımayı deneyimleyin. O Bilgi için adımları içerir ve büyük amacı ortaya çıkabilir. Hayatta ifade edilmesi için gerekli olan bu büyük bir bilgeliği alın. Bu sizin büyük amacı paylaşmanız için bazı insanları bulmanızı içerir ve bu belki de burada sahip olabildiğiniz büyük ilişkiler olabilir.

Bu ruhun ihtiyacını karşılar. Bu izolasyon gerçekliği yıkar. Bu saplantı ve bağımlılık sizi kurtarır. Bu acı kaynağının üstesinden gelir. Sorumlu ve başkalarına bağlısınız ve bu bağlılık daha derin bir tanımaya dayalıdır. Bu kelime ve açıklamaların ötesindedir. O kadar derindir.

Bu dramatik şekilde hayatınızı değiştirir. Etrafınıza, insanlara bakın acı çekiyorlar çünkü yalnızlar ve tanınmıyorlar. Sosyal davranışları, aptallıkları ve trajedileri onların tanınma ve arzularını ifade ediyor.

Eğer dikkatli şekilde dinlerseniz, söylenen veya gösterilenlerin dışında onların ruhlarının büyük ihtiyacını duyup, onlar için merhamet hissedeceksiniz.
Onların öfke ve hüsranlarını diğerleriyle ilgili yargı ve hayal kırıklığını ve tanınma gereksinimini göreceksiniz. Bu doğal olarak şefkat sağlayacaktır. Kendi tanınma gereksinimlerinizi hissedip kendinizi tanıyacak, çevrenizde insanları görüp onlara merhamet hissedip onların ikilemini göreceksiniz.
İnsanlar tanınmadıklarında başkalarına saldırırlar, aptalca şeyler yapar, delice hareket ederler. Burada onların içlerindeki gerçek ihtiyacı göreceksiniz. Eğer konuşabilir, duyarlı olabilirseniz, dünyada bir ışık olacaksınız. Bu diğerlerini besleyecektir. Yalnız olmadıklarını, dünyaya büyük bir amaç için geldiklerini, ruhsal aileye ve Tanrı’ya bağlılıklarını, dünyanın acımasız görünüşe rağmen hatırlayacaklardır. Burada mevcut ilişkilerde daha büyük bir ağ vardır yüzeyin altında, yüzeyinde yaşayan insanların dikkatinden kaçan, ama o yine de oradadır.

İnsanların çevresinde olduğunuzda zaman, tarafsız ve dikkatli olun. İnsanların davranışı ve sözcükleriyle iletikleri şeyleri dinleyin ve bakın. Kendinize sorun: “Bu kişi gerçekten, ne diyor”? Eğer bu tür bir dikkatle dinlerseniz, söylediklerinden gösterilenden farklı şeyler işitebilirsiniz. Sonra, kendinize sorabilirsiniz: “Bu kişi, bilgiye adımları almak için hazır mıdır”? Eğer siz, objektiflikle bunu sorarsanız, bir evet veya bir hayırı belki de duyabilirsiniz.
Bu daha derin bir düzeyde dinlemektir, burada dinlemek çok önemlidir. Bilgi için adımlar çalışmasında, kendinizi nasıl dinleyeceğinizi öğreneceksiniz. Sadece acil anlayış ve fikirler yerine basitçe kendinizi nasıl dinleyeceğinizi öğreneceksiniz. Sükunetle dinleyişi geliştirecek, başkalarını dinlemeyi öğrenecek, başkalarının gerçekte size ne dediğini, ne istediğini, açıkça ifade edemedikleri, kurmaya çalıştıkları iletişimin ne olduğunu öğreneceksiniz.

Bu ödeyen dikkat olan bu dinleme, öyle önemlidir. Sen, bilgiye adımları almakta senin pratiğinin içinde bu beceriyi geliştirirsin çünkü bu adımlar, sana kendin içinde dinlemenin nasıl olduğunu öğretecek. Onlar, sana hasta olmanın nasıl olduğunu öğretecek, ve dikkatli. Onlar, yerleştirmen için sana yardım edecek, ve daha az hareketli oldu. Onlar, sabit olarak yaşamda seni süren senin

Dinlemek, dikkat çekmek, bu nedenle önemlidir. Bilgi adımları için kendi içinizde nasıl dinleyeceğinizi size öğretecektir, çünkü pratik bu becerileri geliştirir. Onlar sabırlı ve dikkatli olmayı öğretecektir. Endişelerinizden sizi arındıracak, geçmişte sizi yaralayan koşulları affetmenizi sağlayacaktır. Sizi rahatlatacak, derin hisler ve duyguları deneyimleyeceksiniz.
Kendinizi ve başkalarını dinlemeyi öğreniyorsunuz. İnsanlar, duyulmaya ihtiyaç duyarlar. Deli gibi görünen, demiryolu istasyonunda ateşli bir şekilde konuşurken kişi, duyulmayı deniyordur, ama hiç kimse, onu dinlemeyecektir. Bu tanınma ihtiyacıdır. Bilgiye adımlar size bir hediyedir.