Habercininin Yükü


İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Marshall Vian Summers’a
5 Nisan, 2011’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Tanrı dünyaya Yeni Mesajı gönderdi. İnsanlık için yeni bir dönem, zor bir dönemdir. Büyük bir çevresel değişim ve siyasi ve ekonomik istikrarsızlık bir dönemine girilmektedir. Dünya kendi amaçları için insanlığın çatışmasından yararlanarak, evrende ırkların rekabeti ile karşı karşıyadır.

Bu kader ve insan uygarlığının geleceğini belirleyecek bir eşiktir. Sorun büyüktür, ancak bu insan zekası, yaratıcılığı ve birliği için işbirliği yapmaya çağrıdır.

Bu eşi benzeri görülmemiş bir zamandır. Vahiy zamanıdır.

Tanrı’nın önceki ifşaları, insanlığın şimdi karşılaşacaklarına hazırlık yapamaz. Bundan dolayı Tanrı insan ailesine, yeniden konuştu, dünyaya yeni bir vahiy yolladı. Bu, bir vahiydir.

Haberci, yeni vahiyi almak için buraya yollandı, dünyayı ileriye taşımak ve gerekli toplumu temeli oluşturarak inşa etmek ki onun saflığı ve onun etkinliliği garanti edilebilir.

İfşa, şimdiye kadar daha önce insanlığa verilen herhangi bir şeyden daha büyüktür. O, onun kendi yorumunu kapsar. O size sadece, daha büyük gerçeği vermekle kalmaz. O, size onun, neyi ifade ettiği ve onun, nasıl ifade edilebildiği ve nasıl uygulanabildiğini söyler.

Bununla birlikte, onun iyi anlamını belirlemek için, ve burada Dünya üzerinde onun değerini belirlemek için Vahiy, bireylere bırakılmayacaktır. Bu, tabii ki, geçmişte akılda hatalara yol açtı.

Vahiy, şimdi insan kavrayışına ve buluşuna bırakılamayacak kadar kritik bir öneme sahiptir

Bu nedenle haberci buradadır. Yeni Mesaj değişen bir dünya için kendi yorumunu ve binlerce öğretileri içermektedir nedeni budur.

Haberci büyük bir yük taşımaktadır. İnsan ailesi için anlayışla ve yeni bir farkındalığın eşiğinde o, muazzam büyüklükte bir şey alarak onlarca yıl geçirdi.

O, burada evrenden ilim ve bilgiyi getirdi, bundan dolayı insanlık, sınırlarının ötesindeki yaşamla karşılaşma için hazır hale gelebilir.

O, Tanrı ve Yaratılış ile ilgili Yeni Bir Vahiy getirdi. O, insan ilişkileri, doğa ve insan dinselliğinin amacına yeni bir anlayışını getirdi.

O, dünya tarafından değişmeden ve bozulmamış bir ifşayı ileri taşıyor. O, ona konuşan Daha önce insanlığa verilen herhangi bir şeye benzemeyen farklı bir ifşadır. Sadece insan dinselliğinde süren bir yorum değildir. Sadece daha önce verilenlerin bir arıtması İnsanlık için yeni bir eşiktir. Bu Dinler veya dinsel kurumlara bir tepki değildir.

Şimdi yaşamın daha büyük bir toplumu ortaya çıkıyor. Bu daha büyük toplumdan ilahi anlayışını tekrar tanımlayacak olan, amaç ve hayatın anlamını yeniden tanımlamayı öğrenmelidir.

İnsanlık, daha zor bir dünyaya, insan çatışması ve savaşın büyük riskiyle, çevresel kararsızlığın Yeni dünyası’na girmektedir.

Siz şimdi, herkesi kapsayan, gezegensel ölçekte iş görüyorsunuz. Bu, sadece bir tek ulus, ya da bir kabile veya bir grup sorunu değildir.

Biz, yaratıcının otoritesiyle konuşuruz ve haberci, yaratıcının otoritesiyle konuşmalıdır.

O, yanlış değerlendirilecek, kötülenecek, inkar edilecektir. Bunun için bu da her zaman Vahiy zamanında olur.

Lakin o alçakgönüllü bir adamdır. Onun hırs ya da aldatması yoktur. Bir anlamda, dünya için fazla iyidir, ama onun iyiliği, ifşayı temsil etmek için zorunludur.

Bu onun için büyük bir yüktür ve bu büyüklükte bir şeyle iletişim kurmak için onun parçasında açıklık ve kararlılığı gerektirir ve bu büyük nezaretin büyük başlangıcında birçok insanın parçasında ona şahitlik edecektir.

Vahiy, insanların beklentilerini karşılamak değildir. Bu geçmişin yerine getirilmesi değildir. Bu, insan anlayışına insan sözleşmelerine, hatta insan teolojik anlayışına, bağlı değildir.

Haberci, bütün bunları iletmelidir. Ona, akılsızca kötü niyetli sorular sorulacaktır. Şüphe, suçlama ve korkunç ortaklıklar, aptalca ve cahilce onun üzerine atılıyor olacaktır.

İnsanlar, onun bildirileri ile tehdit edildiğini hissedecek, çünkü bildiriler, yanlış değildir, çünkü onlar, isteksizdirler ya da onlar kendi fikirlerini yeniden inceleyemezler. Onlar, yeni ifşaya yanıt veremezler. Onlar, Tanrı’nın, yeniden konuştuğunu kabul edemezler. Onlar, kendi inançları, fikirleri ve ortakları tekrar gözden geçirebilmesi için geçmişte çok fazla korku ve çok fazla yatırım vardır.

Dünyada birçok açık fikirli insan bulunmaktadır. Bir çok insan yeni ifşayı aramaktadır.

Hayatlarında haberciyi bilseler onlara en büyük avantaj olacaktır. O Şimdi yaşlı bir adamdır. Onun, artık birçok yılı yoktur. Ve bu yüzden, bu büyük bir nimettir. Kişi onunla karşılaşamasa bile, onu bilebilir, duyabilir ve konuşabilir.

Vahiy, ilk kez habercinin zamanında doğru ve eksiksiz olarak kaydedilmektedir. Bu gerçekten haberci gittikten sonra dini anlayışa sahip olmayan kişiler tarafından dini bir anlayış içine İşte bu nedenle vahiy çok uzun zaman aldı.

Büyük bir özenle teslim ediliyor. Yanlış anlama ve yanlış uygulamanın büyük riskinin sınırlaması için onun kendi yorumunu sağlamaktadır.dökerek sonra formüle olacak bir şey değildir.

Haberciye evren ile ilgili bilgiler ve bilgelik verildi. İnsanlık dünya üzerinde güçlüklerle karşı karşıya gerekecektir.

insanla ilgili olmayan muazzam bir meydan okumayı karşılamak için rekabetçi bir evren, bir evren ki insanlık, hakkında hiçbir şey bilmemektedir.

Haberci, en azından genel anlamda yaşamın bu Büyük Toplumuna gerçeklik ve maneviyatla konuşması gerekir. Böylece insanların yanı sıra insanlığın sahip olduğu avantajları ve dezavantajları ne ile ilgilendiklerini anlayabilirler.

Haberci, günümüze ve geleceğe yönelik şeyler söyleyecektir. Ortaya çıkmayan sorulara yanıt sağlayacak. O, ek olarak gelecekte insanların ihtiyaçlarına konuşacaktır. yanı sıra Vahiy sadece bu süre için değil, ama gelecek zamanlar içindir.

Habercinin sadık bir eşi ve oğlu ve Tanrı’nın Yeni Vahyini dünyaya getirmeye yardımcı olmaya adamış bireylerinden küçük bir grup vardır.

Birçok ulusta ve birçok kültürden ilk yanıtlayanlar olmak için çağrılanlar, onlar, haberciye tanıklık edecektir çünkü onlar, ifşanın zamanında habercinin zamanında yaşamaktadır.

Birçok insan, haberciden birçok şeyi isteyecektir. Onlar, mucizeler yaratmasını, bir şifacı olmasını, bugünkü dünyada bütün politik ve sosyal problemlerin cevaplarını isteyeceklerdir. Onlar, muhtemelen saf ve kusursuz olarak, şu andaki ihtiyaçları için isteyecektir. Onlar, onun, birçok farklı şey olması gerektiğini düşünecektir.

Her zaman karşılaşıldığı gibi Vahiy getiren haberci sadece bu zamana değil ama Her zaman karşılaşıldığı gibi Vahiy getiren haberci sadece bu zamana değil ama aynı zamanda gelecek için tanıtıldı. Aynı zamanda gelecek için tanıtıldı.

Haberci, bu beklentilerin birçoğunu hayal kırıklığına uğratmak zorunda olacak, o, bütünüyle insanlara herşey olamaz. O, birçok insanın, sahip olacak olduğu ahlaki beklentilere uyamaz. Onlar, haberciyi anlamadığı için ifşanın yollarını anlamıyorlar.

Birçok kişi haberciye direnecektir. Çünkü yüzleşmek istememektedirler. Bireyin kendi varlığında olduğunu ve onlar için ne anlama gelebileceği ve ne tür bir sorumluluğu bu kışkırtabilecektir. Onlar bir çok haberciler ve birçok peygamberler ve birçok öğretileri vardır “diyecekler. Sadece bir kişi olamaz. “İnsanlar bu çıkışa öfkeli olabilir.

Sonra, tabii, yeni bir peygamberin dünyaya gelmeyeceğine inanan pek çok kişi vardır. Tanrı insanlığa bugüne kadar her şeyi yüzyıllar önce söyleyeceğini söyledi. Allah’ın insanlık için söyleyecek daha fazla bir şey yoktur. Tanrı artık umursamıyordur ve yüzyıllar öncesinde reçeteyi vermiştir ve sonsuza dek yeterli olacaktır.

Ama kimse, hatta Tanrı’nın Peygamberleri bile Allah yanında ne yapacağını söyleyemez. Hiç kimse dürüstçe, yeni bir ifşanın, dünyaya verilemediğini belirtemez, bunun için, bu cehalet ve kibrin bir konumudur. Tanrı’nın geçmiş habercileri bile, bu talepleri yapamaz.

Yani insanlar gerçeklik ve Yeni Vahiyin anlamı ile yüzleşmek zorundadırlar .Habericinin yanıtı ile yüzleşmek zorundadırlar. Onlar bu karşılaşmada da başarılı veya başarısız sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacaktırlar. Büyük bir test, doğruluk, dürüstlük, açıklık ve aklın bir testi olacaktır.

Eğer gerçekten kendinize dürüst iseniz, farkedeceksiniz ki Tanrı’nın ne yapıp yapmayacağını söyleyemezsiniz. Siz, dininizin, tek din veya büyük din veya son din olduğunu iddia edemezsiniz. Dünya üzerinde ve fiziksel evrende, hiç kimse şimdi ve gelecekte de Tanrı’nın Planı ve Amacını bildiğini iddia edemez.

Burada habercinin ağır yükünü görmeye başlarsınız. O ifşaya işaret eder. Bireyin güçlendirilmesi, ulusların liderlerinin yönü, amacı, birlik ve acil mesajı. O, insanların, karşılaşmayı istemediği büyük problemlerden konuşacaktır. Onun sözcükleri, insanların yalanlaması ve varsayımları karşısında uçacak.

Ancak haberci, milletleri ve hükümetleri ve kuruluşları kınamak için burada değildir, aynı anlam ve amaç için insan dinsenliğine bir açıklama sağlamak, dünyaya gelen değişimin Büyük Dalgalarına ve insanlığı geleceğe hazırlamak için ve evrende yaşamın daha büyük bir toplumunun içinde kaderine hazırlık yapmalıdır.

Onun, demekte olduğu şeyler sadece, haberci tarafından denebilir, dünyada hiç kimse, onun, demekte olduğu şeyleri bilebilir. Dünyada hiç kimse, yeni zamanlarda daha büyük toplumda yaşamadı.

Birçok insan, dünya ve uygarlığın geleceği ve çevre açısından büyük bir tehlike görüyor, ama hiç kimse, bütün resme sahip değil. Bunu sadece Allah sağlayabilir.

Tanrı bir tek haberci üzerinden iletişim kurmak zorundadır. Aksi durumda, mesaj bölünerek çatışma ve rekabet, büyük bir karmaşa ve hayal kırıklığına yol açmaktadır.

Haberci, tamamen yeni bir anlayış paradigması, Büyük Toplum bilinci, Tanrısal varlığın doğası olan Tanrı’nın hakkında yeni bir anlayış ve dünyada etki sağlıyor.

Bu, bir insan veya bir dünyanın bir Tanrısı değildir. Bu, bütün evrenlerin bir Tanrısı’dır.

Bu, insan işleri ve her bireyin hayatının tüm ayrıntılarını ile meşgul olan bir baba Tanrı figürü değildir.

Bu, zamanın başlangıcından harekete geçirdiği evrim güçlerini, jeolojik ve biyolojik değişimin kuvvetlerini koyan bir Tanrı’dır.

Bu Tanrı, yargıyla oturmayacak olan bir Tanrı’dır ve cehennemin ateşlerine atılan insanlar, Tanrı, her kişiye bilginin gücünü vermiştir. Onlar sonunda, buna yanıt verebilir, bu, Tanrı’nın asla bırakmadığı onların parçasıdır, asla ayrılmayan onların parçası. Dünyada çok az insan bugün gerçekten, kurtuluş planını anlamaktadır.

Haberci, bu şeyleri konuşmak için, bazıları şimdiye kadar olan geleneksel düşünce ve anlayışın ötesindedir, daha derin tanımayla, daha derin bir düzeyde, dürüstlükle yanıtlanmalıdır. O sadece düşünülmesi için teoriler, kabul edilir ve tartışılan kuramlar ya da bakış açısı ya da fikirler sunmuyor. O, ifşayı teslim ediyor.

O, onu alması için onu on yıllara aldı, öyle büyüktür. Ayır, ondan, insanlara karıştırıyor olacak, onların güncel meseleleri ve anlayışının ötesindedir. Lakin bunun özü, her kişiye esas ve doğaldır, o, her kişinin içinde daha derin zekaya konuştuğu için, onların öz ilahi olan ilişkisinden doğmuş bir zekadır.

 

Bu, felsefi tartışma ve teolojik düşüncenin ötesindedir. Bu, ulusal perspektif veya dinsel gururun ötesindedir. Bu, insanları birbirinden ayıran ve onları kontrast ve birbirleriyle çatışan bir dünyada her şeyin ötesindedir.

Haberci, onun, evrende ileri ırklar tarafından uygulandığı gibi dinselliği sunacak. Bu, onun anlayışından doğmuş değildir, ama kendi ifşadandır.

Haberci, yabancı kaşifler ve fırsatçı küçük gruplar tarafından insanların zayıflık ve beklentilerinden yararlanmak için burada bugün dünyada meydana gelen müdahaleleri konuşacak.

Haberci, seyahat ederek sayısız yerleri dolaştı ve ziyaret etti. O orada kendisi için değildi. Büyük Toplumun işlerine konuşacaktır. Çünkü bu Vahiydir.

Haberci, ilişkilerin yüksek amacını konuşacaktır. Bu onun tecrübelerinde ve hayatında göstermiştir, fakat diyecekleri vahiyin parçası olacaktır. , Vahiy birçok şey söylemektedir.

Bu, habercinin ağır yüküdür. Bu, onun içindedir. Bu, ona gösterildi.

Vahiy süreci dünyada anlaşılmış değildir. İnsanlar peygamberleri tanrı olarak düşünür ya da sadece farklı bakış açıları sunan, öğretmenler olarak onları tamamen önemsiz sayar.

İnsanlar, kendi koşullarında Tanrı’ya gelmeyi ister, ama Tanrı, koşullarını koyar. Tanrı, yaklaşım açısından koşullarını kurar.

Tanrı’ya yolunuzu bilmiyorsunuz ama Tanrı, size olan yolu bilir. Sizin neyi kabul edeceğinizi veya inanacak olduğunuzu ve hangi koşullarda ifşayı alacağınızı belirleyemezsiniz. Bu sadece, kör ve kibirli olmaktır.

Vahiyin ne ortaya koyacağını bilmiyorsunuz. Bu, sizi zengin, tembel ve mutlu etmek için burada değildir. Burada daha fazla hizmet aramak ve daha zor ve zorlu bir dünyada, dünyada daha önce hiç görülmemiş, çevrenizdeki evreni etkileyecek faktörler ve etkiler içeren, bir dünyaya hazırlamak içindir.

Herkes, bu büyük ve gelişmekte olan koşullarla yüzleşmek için şu anda dünyaya gönderildi.

Yani basitçe zayıflığı kabul ederek hazırlanmak için sorumluluğumuzun farkında değiliz

Herkes tabii ki, başlamak için zayıf. Siz istediğiniz için basitçe güçlü olamazlar. Siz güçlü bir yaşamın gereklerine ve koşullara yanıtlar hale gelirsiniz.

Bu Vahiyin anlamı budur. Bu Vahiyin gücüdür. Zaman tıklıyor ve yürüyor. İnsanlık yeni bir dünyaya uyum sağlamak ve Büyük Topluma hazırlanmak için büyük bir zaman bulunmamaktadır.

Bu habercinin yükünün parçasıdır.

İnsanlık, Vahiyin anlam ve değerini dikkate almak için ,on yıl ve yüzyıllara sahip değildir

Insanlığın kaderi ve geleceği büyük bir dönüm noktasındadır. Bugün alınan kararlar, o bir çok şeyin sonucunu belirleyecektir.

İnsan ihmali, sorumsuzluğu, reddi bütün bunlar sizin için ve çocuklar için ve gelecek nesiller için çok daha zor bir geleceği güvence altına alacaktır.

Bu dünyada İnsan özgürlük ve egemenliğine meydan okunmaktadır. Onlara büyük bir hazırlık ve kararlı eylemler olmadan geleceğe sahip olacağınızı kabul edemezsiniz.

Özgürlük evrende nadir görülür. Özgür milletlerin kendilerini hazırlaması, büyük bir sağduyu ve sezgi egzersizi gerekir. İnsanlığın her şeyi öğrenmesi içindir, öncelikle takdir etmelidir.

Bu habercinin ağır yüküdür.

İnsanların tepkilerindeki sınırlamalar tarafından o da sınırlanacaktır. Başkalarının cehaleti onu da

geride tutacaktır. O, suçlama ve kınama projeksiyonları ile uğraşmak zorunda kalacaktır.

O büyük bir dikkatle, çok dikkatli bir şekilde büyük özenle konuları işlemelidir. Onun, dediği her şey, hatırlanmalıdır. Onun, yaptığı her şey, bir gösteridir.

Ona yakın olmak için yollananlar, geliştirilmelidir, eğitilmeli, güçlendirilmeli ve bilginin gücüyle kuvvetlendirilmelidir veya onlar, dünyada onun varlığını zayıflatmak ve engellemek için çabalayacaklardır. Bu güçler ona ihanet edebilirler.

Haberciye yakın olarak ona katılanlar ve ifşayı yanıtlayanlar büyük sorumluluk alacaklardır. Bu yanıtlama sadece kendiniz için değil aynı zamanda vahiyi başkalarına taşımanıza izin verecektir.

Kişiden kişiye paylaşılır olmalıdır. Bu en büyük etkinliği sağlar. Ama bunun için Yeni Mesajın açıklık ve bütünlüğünü korumak için, mesajın saflığı kaydedilmiş olmalıdır. Aksi takdirde, çevirisindeki anlam ve değeri kaybolur.

Bu habercinin ağır yüküdür.

Bu şeyleri düşünün, farkedin. İfşayı yanıtlayarak, haberci zamanında yaşamış olduğunuz gerçeğini göz önünde bulundurularak ve sorumluluklarınızı düşünün.

Şimdi bu şeyleri ciddiyetle düşünün. Bu yaşamınız, insan ailesinin geleceği ve refahı için büyük önem taşımaktadır.