Tag Archives: Steps 1-98

Hapat drejt Dijes | Hapat 1-98

Hapi i parë: Jam tani pa Dije

 DUHET TË KETË NJË PIKË NISJEJE në çdo proces zhvillimi. Duhet të filloni aty ku jeni, jo atje ku doni të jeni. Ju filloni këtu duke kuptuar se jeni pa Dije. Kjo nuk do të thotë se Dija nuk është me ju. Do të thotë thjesht se nuk jeni me Dijen. Dija po pret që të ecni përpara. Dija po pret për t’u dhenë juve. Për këtë arsye, po përgatiteni për të qenë në marrëdhënie me Dijen, aspekti më i madh i mendjes suaj, të cilën keni sjellë me vete nga Shtëpia juaj e Vjetër.

TRE HERË SOT KALONI 10 MINUTA duke menduar se çfarë është Dija, jo thjesht duke ndjekur idetë tuaja, jo thjesht duke ndjekur kuptueshmërinë tuaj të mëparshme, por duke menduar se çfarë është Dija në të vërtetë.

Praktika e parë: Tre seanca praktike 10 minutëshe

Hapi i dytë: Dija është me mua. Ku jam unë?

DIJA ËSHTË ME JU, KREJTËSISHT, por ndodhet në një pjesë të mendjes suaj ku nuk keni akoma fituar akses. Dija përfaqëson Veten tuaj të Vërtetë, Mendjen tuaj të Vërtetë dhe marrëdhëniet tuaja të vërteta në univers. Aty gjithashtu ndodhet thirrja juaj e madhe në botë dhe një përdorim të përsosur të natyrës suaj, të të gjitha aftësitëve dhe zotësitëve tuaja, si dhe të kufizimeve tuaja – të gjitha për t’u përdorur për të mirën në botë.

DIJA ËSHTË ME JU, POR KU JENI JU? Sot mendoni se ku jeni. Nëse nuk jeni me Dijen, ku jeni? Prandaj, tre herë sot, çdo herë 10 minuta, mendoni se ku jeni, jo vetëm fizikisht ose gjeografikisht, por ku jeni në lidhje me vetëdijen tuaj për vetveten në botë. Mendoni shumë, shumë me kujdes. Mos e lejoni mendjen t’ju hutojë nga ky drejtim. Është e domosdoshme që tani në fillim të përgatitjes suaj t’ia pyesni vetës këto pyetje shumë seriozisht.

Praktika e dytë: Tre seanca praktike 10 minutëshe.

Hapi i tretë: Çfarë di unë në të vertetë?

 SOT PYETENI VETEN SE ÇFARË DINI NË TË VËRTETË dhe dallojeni atë që dini nga ajo që mendoni, shpresoni ose doni, për vete ose për botën tuaj, dhe nga ajo që keni frikë, besoni, çmoni ose vlerësoni. Dallojeni këtë pyetje sa më mirë nga këto gjëra, dhe pyeteni veten “çfarë di unë në të vërtetë?” Duhet ta ekzaminoni vazhdimisht çfarëdo përgjigje që i jepni kësaj pyetjeje, për të parë nëse përfaqëson besimet ose supozimet tuaja, ose besimet ose supozimet e njerëzve të tjerë, ose ndoshta të njerëzimit në përgjithësi.

TRE HERË SOT, ÇDO HERË 10 MINUTA, pyetjani vetes këtë pyetje, dhe mendoni shumë seriozisht për përgjigjen tuaj dhe për kuptimin e kësaj pyetjeje “çfarë di unë në të vërtetë?”

Praktika e tretë: Tre seanca praktika 10 minutëshe.

Hapi i katërt: Unë dua atë që mendoj që di

JU DONI ATË QË MENDONI QË DINI, dhe kjo është që përbën themelin e kuptueshmërisë suaj te vetvetes dhe te botës suaj. Në fakt, kjo përbën themelin e të gjithë identitetit tuaj. Do të gjeni, megjithatë, pas një ekzaminimi të ndershëm se kuptueshmëria juaj është e bazuar kryesisht mbi supozime, dhe këto supozime nuk janë të bazuara mbi eksperiencën tuaj për pjesën më të madhe, pothuaj se fare.

SOT, NË TRE SEANCAT PRAKTIKE TUAJA TË SHKURTRA, në të cilat do të përkushtoni vëmendjen tuaj të plotë për të ekzaminuar supozimet tuaja, mendoni për gjërat që në të vërtetë mendoni që dini, duke përfshirë gjërat që nuk keni menduar t’i vëni në pyetje më parë – gjëra që mendoni që dini. Ushtrimi i sotëm, atëherë, vazhdon nga hapi i kaluar ku filluat të shihni ndryshimin midis asaj që mendoni që dini dhe Dijes së vërtetë, dhe marrëdhënien midis asaj që mendoni si Dije dhe supozimet, besimet dhe shpresat tuaja.

ATËHERË, NË ÇDO SEANCË PRAKTIKE është shumë e rëndësishme për ju që të mendoni për gjërat që mendoni që dini. Kur të kuptoni se janë të bazuara kryesisht mbi supozimet tuaja, do ta kuptoni se sa i dobët është themeli juaj në botë. Kuptimi i kësaj gjëje mund të jetë tronditës dhe shqetësues, por është krejtësisht i domosdoshëm për t’ju dhënë nxitjen dhe dëshirën për të zbuluar themelin tuaj të vërtetë në botë.

Praktika e katërt: Tre seanca praktike 10 minutëshe.

Hapi i pestë: Besoj atë që dua të besoj

 KJO DËKLARATË PËRFAQËSON MARRËZIN E MADHE TË NJERËZIMIT dhe formën e tij më të rrezikshme të vetëmashtrimit. Besimet janë të bazuara kryesisht në atë që është e dëshiruar, jo në atë që ndodh në të vërtetë ose në atë që është e vërtetë. Ato ndoshta përfaqësojnë idealet e mëdha të njerëzimit, dhe në këtë gjë përmbajnë një reflektim tëvërtetë, por në një bazë ditore dhe në shumicën e pyetjeve praktike, njerëzit i bazojnë besimet e tyra mbi gjëra qëshpresojnë, jo në gjëra që vertet ekzistojnë. Duhet ta kuptoni mirë se rruga drejt çdo vendimi ose ndërmarrje konstruktive duhet të fillojë me realitetin aktual. Çfarë jeni dhe çfarë keni sot duhet të jetë pika e nisjes suaj.

ATËHERË, NË TRE SEANCAT TUAJE PRAKTIKE SOT, mendoni për këtë deklaratë. Ekzminojeni atë që besoni, dhe pastaj ekzominojeni atë që doni. Do të gjeni se edhe besimet tuaja të frishkme ose negative janë të lidhura me ambiciet tuaja. Vetëm një aplikim i kujdesshëm të praktikës së sotme do t’jau zbulojë këtë gjë.

Praktika e pestë: Tre seanca praktike 10 minutëshe.

Hapi i gjashtë: Kam një themel të vërtetë në botë

MATANË BESIMEVE DHE SUPOZIMEVE të cilat fshehin frikën dhe pasigurinë tuaj, ekziston një bazë e vërtetë për ju në botë. Kjo bazë është e ndërtuar mbi jetën tuaj matanë kësaj bote, sepse është nga atje që keni ardhur dhe që do të ktheheni. Keni ardhur nga një vend te i cili do të ktheheni, dhe nuk keni ardhur duarbosh.

DY HERË SOT, KALONI DY SEANCA MË TË GJATA nga 15 deri në 20 minuta duke konsideruar se çfarë baza juaj e vërtertë mund të jetë. Mendoni për të gjitha idetë tuaja në lidhje me këtë gjë. Është një pyetje shumë e rëndësishme. Duhet ta kuptoni nevojën tuaj për t’ia pyetur vetes këtë pyetje me sinqeritet dhe me një thellësi depërtuese.

PA NJË THEMEL TË VËRTETË, sukseset dhe përparimet tuaja do të jenë pa shpresë. Është një bekim i madh, atëherë, që e keni, megjithëse është e panjohur për ju.

Praktika e gjashtë: Dy seanca praktike nga 15 deri në 20 minuta.

Hapi i shtatë: Rishikim

NË TË DY SEANCAT PRAKTIKE TË SOTME, rishikojini gjithçka që kemi parë deri tani, duke filluar nga hapi i parë dhe duke vazhduar deri tek hapi i ditës së kaluar. Dhe pastaj konsiderojeni të gjithë sekuencën e hapave së bashku. Është shumë e rëndësishme në këtë pikë që të mos keni ndonjë konkluzion, por që të keni pyetje dhe ta kuptoni se në çfarë mase keni nevojë për Dije të vërtetë. Nëse e ndërmerrni këtë praktikë sot sinqerisht, do t’ju jetë e qartë se e keni këtë nevojë të madhe. Jeni të prekshëm pa supozimet tuaja, por jeni edhe në pozicion për të marrë të vërtetën dhe sigurinë në jetë.

KALONI DY SEANCA PRAKTIKE SOT, 30 minuta secilën, për t’i konsideruar këto gjëra.

Praktika e shtatë: Dy seanca praktika 30 minutëshe.

Hapi i tetë: Sot do të jem i qetë

NË TË DY PRAKTIKAT E MEDITIMIT SOT, praktikoni qetësinë për 15 minuta. Filloni duke marrë tre frymëmarrje të thella dhe pastaj fokusohuni në një pikë të brendshme. Mund të jetë një pikë imagjinare ose një pikë në trupin tuaj fizik. Me sytë e mbyllura, thjesht jepjani vëmendjen tuaj të plotë, pa vlerësim ose gjykim. Mos u dekurajoni nëse përpjekjet e para duken të vështira. Fillimi i gjithçka të rëndësishme në jetë mund të jetë i vështirë në fillim, por po të vazhdoni, do ta arrini këtë qëllim të madh, sepse në qetësi gjithçka mund të dihet.

Praktika e tetë: Dy seanca praktike 15 minutëshe.

Hapi i nëntë: Në qetësi gjithçka mund të dihet

 QETËSIA E MENDJES LEJON NJË MENDJE MË TË MADHE QË TË DALË dhe të zbulojë Urtësinë e saj. Ata që praktikojnë qetësinë me një dëshirë për Dije përgatiten për një zbulesë më të madhe dhe për një depërtim të vërtetë për të dalë. Depërtimi mund të dalë gjatë pratikës ose gjatë çdolloj aktiviteti normal. Aspekti kryesor këtu është që përgatitja është bërë.

DY HERË SOT PRAKTONI USHTRIMIN E DIESHËM TË QETËSISË, por praktikoni pa pritjen e një rezultati. Mos e përdorni këtë praktikë për të pyetur ndonjë lloj pyetje sepse po praktikoni qetësinë, në të cilën të gjitha spekulimet, të gjitha pyetjet dhe të gjitha kërkimet marrin fund. Për 15 minuta, dy herë sot, praktikojeni qetësinë edhe një herë.

Praktika e nëntë: Dy seanca praktike 15 minutëshe.

Dhe pse po e bëj këtë gjë?

 SHUMË PYETJE E MIRË! Pse po e bëni këtë gjë? Pse pyesni pyetje të tilla? Pse kërkoni gjëra më të mëdha? Pse po e bëni mundimin? Këto pyetje janë të pashmangshme. I parashikojmë. Pse po e bëni këtë gjë? Po e bëni sepse është thelbësore. Nëse dëshironi të jetoni diçka më të mëdha se një jetë krejtësisht superficiale dhe jo stabile, duhet të futeni më thellë dhe mos të jeni të sigurt thjesht në bazën e supozimeve të dobëta dhe shpresave. Ka një dhuratë më të madhe që po ju pret, por duhet të përgatiteni mendërisht, emocinalisht dhe fizikisht. Pa Dijen, nuk jeni të vetëdijshëm për qëllimin tuaj. Nuk jeni të vetëdijshëm për prejardhjen dhe fatin tuaj, dhe do të kaloni nëpërmjet kësaj jeta sikur të ishte një ëndërr e turbullt, dhe asgjë më tepër.

Hapi i dhjetë: Çfarë është Dija?

LE TË THEMI QË DIJA nuk është ajo që është e lidhur me të zakonisht. Nuk është ide. Nuk është një trup informacioni. Nuk është një sistem besimi. Nuk është një proces vetëvlerësimi. Ajo është misteri i madh i jetës suaj. Manifestimet e saj të jashtme janë intuicion i thellë, depërtim i madh, dituri e pashpjegushme, perceptim i urtë në të tanishmen dhe të ardhmen dhe një kuptueshmëri të urtë të të kaluarës. Por pavarësisht nga këto arritje të mëdha të mendjes, Dija është më e madhe se kaq. Është Vetja juaj e Vërtetë, një Vete që nuk është e ndarë nga jeta.

Praktika e dhjetë: Lexojeni mësimin tre herë sot.

Hapi 11: Nuk jam veç nga jeta

Pavarësisht nga ndërmarjet e mëdha të ndërtuara mbi individualitetin tuaj dhe gjithçka që është e lidhur me ju personalisht – trupi juaj, idetë tuaja, vështirësitë tuaja, format tuaja specifike të shprehjes, veçantitë tuaja, talentet tuaj – ju nuk jeni veç nga jeta. Kjo është shumë e dukshme nëse e shihni veten me thjeshtësi dhe e kuptoni se përbërja e trupit tuaj, struktura e jetës suaj fizike, është bërë plotësisht nga ajo që jeta është në botën fizike. Është shumë e dukshme që jeni përbërë nga të njëjtat “gjëra” si çdo gjë tjetër rreth jush. Ajo që është misterioze është mendja juaj. Duket të jetë një pikë e ndryshme e të kuptuarit, por është po aq pjesë e jetës si struktura juaj fizike. Jeni një individë i pavetëdijshëm për Burimin tuaj dhe përfshirjen tuaj në jetë. Individualizmi juaj tani është një barrë, por do të jetë një lumturi e mrekullueshme për ju kur mund të shprehë jetën vetë.

Praktika 11: Lexoni mësimin tre herë sot

 

Hapi 12: Individualizmi im është për të shprehur jetën vetë

Këtu veçantia juaj është një pasuri e madhe dhe një burim gëzimi, jo një burim tjetërsimi të dhimbshëm  dhe jo një burim gjykimi të dhimbshëm kundër vetes apo të tjerëve. Ky dallim nuk ju lartëson më lartë ose nuk ju vë nën ndonjë tjetër. Ai thjesht vë në dukje qëllimin e vërtetë prapa individualitetit tuaj dhe shpresën e tij të madhe për të ardhmen. Ju jeni këtu për të shprehur diçka. Ky është kuptimi i vërtetë i dhënë individualitetit tuaj, sepse nuk doni më të jeni të ndarë.

Në dy raste sot, praktikoni dy periudha heshtjeje duke ushtruar praktikën që kemi ilustruar deri më tani.

Praktika 12: Dy periudha praktike 15 minutëshe.

 

Hapi 13: Dua të jem i veçantë për të qenë unik

Ky mendim përfaqëson motivin e vërtetë për ndarje, por është i panevojshëm. Ne nuk e japim këtu si një pohim, por si një shprehje të gjendjes suaj aktuale. Ju dëshironi të jeni të ndarë sepse kjo përcakton veten tuaj; vetja juaj përcaktohet në terma ndarjeje, jo në terma përfshirjeje. Ndarja është burimi i të gjithë dhimbjes dhe konfuzionit tuaj të mendjes. Jeta juaj fizike përfaqëson një jetë të ndarë, por vetëm nga një pikëpamje e caktuar. Duke pasur parasysh një pikëpamje tjetër, nuk demonstron ndarjen as pak. Ajo tregon një shprehje unike të një Realiteti më të Madh.

Në dy raste sot, kaloni 15 minuta duke u përqëndruar në idenë e sotme. Mendoni seriozisht se çfarë do të thotë ky mësim dhe thërrisni përvojën tuaj për të reflektuar mbi rëndësinë e tij në jetën tuaj. Reflektoni se sa ju ka kushtuar dëshira juaj për ndarje në kohë, energji dhe dhimbje. Realizoni motivimin tuaj për ndarje dhe do të dini se doni të jeni të lirë.

Praktika 13: Dy seanca praktike 15-minutëshe.

 

Hapi 14: Rishikim

Edhe një herë rishikoni të gjitha mësimet e dhëna të mëparshme. Në këtë Rishikim rilexoni udhëzimet që janë dhënë në çdo hap. Gjithashtu rishikoni të gjitha seancat tuaja të praktikës për të përcaktuar thellësinë e përfshirjes suaj në praktikë dhe rezultatet që keni përjetuar. Përmes gjithë planit tuaj të studimit, do të hetoni përmbajtjen e përvojës suaj. Kjo do të ndërtohet mbi vete dhe përfundimisht do t’ju zbulojë realizimin e Dijes suaj.

Kaloni një periudhë praktike prej rreth 45 minuta për të shqyrtuar të gjitha udhëzimet dhe për të rishikuar rezultatet dhe cilësinë e praktikës suaj. Nesër do të fillojmë fazën tjetër të përgatitjes sonë së bashku.

Praktika 14: Një seancë praktike 45 minutëshe.

 

Hapi 15: Do të dëgjoj përvojën time sot.

Sot do të dëgjoj përvojën time për të gjetur përmbajtjen e mendjes sime.

Kuptojeni se përmbajtja e vërtetë e mendjes suaj është mbuluar nën gjithçka që keni shtuar që nga dita që keni lindur. Kjo përmbajtje e vërtetë dëshiron të shprehë veten në kontekstin e jetës suaj aktuale dhe gjëndjes aktuale. Për ta kuptuar këtë ju duhet të dëgjoni me kujdes dhe në kohë të kuptoni ndryshimin midis përmbajtjes së vërtetë të mendjes suaj dhe mesazheve të saj për ju dhe të gjitha impulseve dhe dëshirave të tjera që ju ndjeni. Të ndash mendimet nga Dija është një nga arritjet më të mëdha që do të keni mundësinë për të mësuar në këtë kurs.

Praktika e vetme e sotme prej 45 minuta do t’i përkushtohet dëgjimit të brendshëm. Kjo do të kërkojë që të dëgjoni pa gjykim të vetvetes, edhe nëse përmbajtja e mendimeve tuaja është shqetësuese. Edhe nëse përmbajtja e mendimeve tuaja është e papëlqyeshme, duhet të dëgjoni pa gjykim për ta lejuar mendjen tuaj që të hapet. Po dëgjoni për diçka me të madhe se mendja, por duhet të shkoni përmes mendjes për të vajtur aty.

Praktika 15: Një seancë praktike 45 minutëshe.

 

Hapi 16: Matanë mendjes sime është Dija.

Matanë mendjes suaj është Dija, thelbi i vërtetë i qenies suaj, Vetja juaj e Vërtetë, jo vetja që keni ndërtuar për të negociuar botën, por Vetja juaj e Vërtetë. Nga kjo Vete e Vërtetë vijnë mendimet dhe përshtypjet, prirjet dhe drejtimi. Shumica e asaj që Vetja juaj e Vërtetë ju komunikon ende nuk mund ta dëgjoni, por me kohë do të mësoni të dëgjoni ndërsa mendja juaj bëhet e qetë dhe ndërsa zhvilloni përsosjen e nevojshme të dëgjiminit dhe aftësisë për të dalluar.

Sot praktikoni në tre periudha prej 15 minuta secila. Dëgjoni më me kujdes se një ditë më parë. Dëgjoni për prirje më të thella. Përsëri duhet të dëgjoni pa gjykim. Ju nuk duhet të redaktoni asgjë. Duhet të dëgjoni thellë në mënyrë që mund të mësoni të dëgjoni.

Praktika 16: Tre periudha praktike 15-minutëshe

 

Hapi 17: Sot dua të dëgjoj të vërtetën

Dëshira për të dëgjuar të vërtetën është diçka që është edhe proces dhe rezultat i përgatitjes së vërtetë. Zhvillimi i aftësisë për të dëgjuar dhe dëshira për të dëgjuar do t’ju japë atë që ju kërkoni. E vërteta është jashtëzakonisht e dobishme për ju, por në fillim mund të jetë mjaft tronditëse dhe zhgënjyese për planet dhe qëllimet tuaja të tjera. Këtë duhet të rrezikoni nëse dëshironi të keni sigurinë dhe fuqizimin që e vërteta do t’ju sjellë. E vërteta gjithmonë sjell zgjidhjen e konfliktit, gjithmonë ofron një përvojë të vetvetes, gjithmonë ju jep një sens të realitetit aktual dhe gjithmonë jep drejtim për ju që të ecni përpara.

Sot në tre periudhat tuaja të praktikës 15 minutëshe, praktikoni të dëgjoni të vërtetën, duke u përpjekur të dëgjoni përtej mendjes dhe emocioneve. Përsëri mos u shqetësoni nëse gjithçka që dëgjoni është nxitimi i mendimeve tuaja. Mos harroni, ju jeni duke zhvilluar dëgjimin. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Ashtu si ushtroni një muskul në trup, ju jeni duke ushtruar fakultetin e mendjes të quajtur dëgjim. Prandaj, këtë ditë praktikoni dëgjimin, duke kaluar këto periudha praktike për t’ju përkushtuar vetes në mënyrë që të ndjeni të vërtetën duke u shfaqur brenda jush.

Praktika 17: Tre periudha praktike 15-minutëshe.

 

Hapi 18: Sot ndjej të vërtetën që po shfaqet brenda meje

E vërteta duhet përjetuar plotësisht. Nuk është thjesht një ide; nuk është thjesht një imazh, megjithëse imazhet dhe idetë mund ta shoqërojnë atë. Eshte një përvojë, dhe kështu është diçka që ndjehet thellësisht. Mund të shfaqet në mënyra pak më të ndryshme për ata që kanë filluar të depërtojnë në të, por megjithatë do të shfaqet. Eshte diçka që duhet të ndjeni. Për të pasur një orientim për ndjenjat, mendja juaj duhet të jetë e qetë. E vërteta është diçka që do të ndjeni me gjithë trupin tuaj, me të gjithë qenien tuaj.

Dija nuk ju flet në çdo moment, por mban gjithmonë nje mesazh per ju. Të futesh në afërsinë e Dijes do të thotë që të bëhesh gjithnjë e më shumë si vetë Dija – më i plotë, më i qëndrueshëm, më i sinqertë, më i përkushtuar, më i përqendruar, më i vetëdisiplinuar, më i dhembshur dhe më i dashur. Të gjitha këto cilësi zhvillohen ndërsa i afroheni asaj që është burimi i këtyre cilësive.

Është në këtë drejtim që do të praktikoni të lëvizni sot ndërsa ndjeni të vërteten që po shfaqet brenda jush. Kjo do të bashkojë të gjitha aspektet e juaja, duke ju dhënë një përvojë uniforme të vetvetes. Në tre periudhat tuaja praktike 15 – minutëshe, kushtojeni vëmendjen tuaj të plotë të ndjeni të vërtetën që shfaqet brenda jush. Praktikoni në qetësi dhe mos u dekurajoni nëse është e vështirë në fillim. Thjesht praktikoni dhe do të vazhdoni.

Gjatë dites gjithashtu, pa dyshim e pa hezitim, ndiqni qëllimin tuaj të vërtetë në jetë. Nga ky synim i vërtetë do ju vijnë të gjitha gjërat e rëndësishme që do ju duhet të realizoni dhe fuqia e madhe e vizionit dhe dallimit që do t’ju lejojë të gjeni ata individë që keni ardhur në botë për të gjetur.

Praktika 18: Tre periudha praktike 15-minutëshe.

 

Hapi 19: Sot deshiroj te shoh

Deshira për të parë është si deshira për të ditur. Ajo gjithashtu kërkon një rafinim të fakulteteve të mendjes tuaj. Të shihni me vizion të qartë do të thotë që nuk po shihni me preferencë. Do të thotë që ju jeni në gjendje të perceptoni atë që po ndodh në të vërtetë në vend të asaj që dëshironi të shihni. Ka diçka që ndodh vërtet përtej dëshirave tuaja. Kjo është shumë e vërtetë. Dëshira për të parë, atëherë, është dëshira për të parë një të vërtetë më të madhe. Kjo kërkon një ndershmëri më të madhe dhe një hapje më të madhe të mendjes.

Sot në dy sesionet tuaja të praktikës, praktikoni të shikoni një objekt të thjeshtë. Mos i hiqni sytë nga ai objekt, por shikoni dhe praktikoni duke parë me shumë ndërgjegje. Ju nuk po përpiqeni të shihni asgjë. Ju thjesht po shikoni me një mendje të hapur. Kur mendja është e hapur, ajo përjeton thellësinë e vet dhe përjeton thellësinë e asaj që percepton.

Zgjidhni një objekt të thjeshtë që ka shumë pak kuptim për ju dhe shikoni atë dy herë sot për të paktën 15 minuta. Lejoni që mendja juaj të bëhet shumë e qetë. Merni frymë thellë dhe rregullisht ndërsa shikoni këtë objekt. Lejoni që mendja juaj të qetësohet në vetvete.

Praktika 19: Dy periudha praktike 15-minutëshe.

 

Hapi 20: Nuk do lejojë dyshimin dhe konfuzionin të ngadalësojnë përparimin tim.

Çfarë mund të ngadalesojë përperimin tuaj përveç pavendosmërisë suaj, dhe çfarë mund të rrisë pavendosmërinë përveç asaj që prodhon konfuzion të mendjes? Ju keni një qëllim më të madh i cili ilustrohet në këtë program përgatitjeje.

Mos lejoni që dyshimi dhe hutimi të jenë pengesë për ju. Të jesh një student i vërtetë do të thotë që po supozoni shumë pak dhe po e drejtoni veten në një mënyrë që nuk e përshkruani vetë, por që ju është dhënë nga një Fuqi më e Madhe. Fuqia e Madhe dëshiron t’ju ngrejë në nivelin e vet të aftësisë. Në këtë mënyrë, ju merrni dhuratën e përgatitjes në mënyrë që t’ia jepni të tjerëve. Në këtë mënyrë, ju jepet ajo që nuk mund të siguroni për vete. Ju e kuptoni fuqinë dhe aftësinë tuaj individuale sepse ato duhet të zhvillohen në mënyrë që ju të ndiqni një program të kësaj natyre. Ju gjithashtu e kuptoni përfshirjen tuaj në jetë ashtu siç jeta përpiqet t’ju shërbejë në zhvillimin tuaj të vërtetë.

Prandaj praktikoni të njëjtën praktikë që u përpoqët një ditë më parë në dy periudhat tuaja praktike dhe mos e lejoni dyshimin ose konfuzionin t’ju dekurajojë. Jini një student të vërtetë sot. Lejojeni veten të përqëndrohet në praktikën tuaj. Jepjani vetes praktikës. Jini një student të vërtetë sot.

Praktika 20: Dy periudha praktike 15-minutëshe.

 

Hapi 21: Rishikim

Në rishikimin tuaj të tretë rishikoni të gjitha mësimet e javës së kaluar dhe rezultatet e këtyre mësimeve. Praktikoni sot duke mos arritur në ndonjë konkluzion, por thjesht kuptoni vijën e zhvillimit dhe merrni parasysh përparimin që keni arritur deri tani. Është shumë herët për të nxjerrë konkluzion të vërtetë, megjithëse mund të jetë shumë joshëse për ta bërë këtë. Studentët fillestarë nuk janë në gjendje të gjykojnë kurrikulën e tyre. Kjo e drejtë duhet të fitohet dhe të vijë më vonë nëse dëshironi që gjykimet tuaja të kenë efekt të vërtetë dhe të jenë të urta.

Prandaj, në një periudhë praktike rishikoni seksionin e fundit të praktikës dhe gjithçka që është përjetuar deri më tani.

Praktika 21: Një periudhë praktike 45-minutëshe

 

Hapi 22: Unë jam i rrethuar nga Mësuesit e Perëndisë

Jeni me të vërtetë të rrethuar nga Mësuesit e Perëndisë, të cilët kanë ndërmarrë një trajnim në shumë mënyra të ngjashëm me atë që po bëni tani. Megjithëse të dhenë në shumë forma të ndryshme, në periudha të ndryshme, në botë të ndryshme, një lloj trajnimi shumë i ngjashëm u ishte dhënë atyre i drejtuar me mençuri për gjendjen e tyre të mëparshme të mendjes dhe rrethanave të tyre në jetë.

Sot në dy periudhat tuaja praktike 15 minutëshe ndjeni praninë e Mësuesve të Perëndisë. Ju ende nuk mund t’i shihni me sytë tuaj, dhe akoma nuk mund t’i dëgjoni me veshët tuaj sepse këto aftësi kuptimore ende nuk janë rafinuar sa duhet, por ju mund të ndjeni praninë e tyre, sepse prania e tyre ju rrethon dhe ju mbron. Në praktikën tuaj, mos i lini mendimet e tjera të ndërhyjnë. Mos iu dorëzoni dyshimit ose konfuzionit, sepse duhet të përgatiteni për të pasur shpërblimin që kërkoni, dhe duhet të dini që nuk jeni vetëm në botë për të pasur forcën, besimin dhe burimin e Urtësisë të nevojshme për të arritur atë që jeni dërguar këtu për të kryer.

Jeni të rrethuar nga Mësuesit e Perëndisë. Ata janë këtu për t’ju dashur, mbështetur dhe drejtuar.

Praktika 22: Dy periudha praktike 15-minutëshe

 

Hapi 23: Unë jam i dashur, i rrethuar dhe i mbështetur nga Mësuesit e Perëndisë

E vërteta e kësaj do të bëhet e dukshme ndërsa përgatiteni, por tani për tani mund të kërkojë besim të madh. Kjo ide mund të sfidojë idetë ose besimet ekzistuese, por megjithatë është e vërtetë. Plani i Zotit është i padukshëm dhe njihet nga shumë pak sepse shumë pak kanë gatishmërinë mendore dhe cilësinë e vëmendjes që do t’i lejojë ata të shohin se çfarë ndodh qartë rreth tyre, gjë e cila në këtë pikë nuk është aspak e qartë për ta. Mësuesit tuaj ju duan, ju rrethojnë dhe ju mbështesin, sepse po hyni tek Dija. Kjo i thërret ata në anën tuaj. Ju jeni një nga të paktët që keni shpresën dhe mundësinë për të dalë nga gjumi i imagjinatës suaj në hirin e Realitetit.

Prandaj në dy periudhat tuaja praktike sot ndjejeni këtë dashuri, mbështetje dhe drejtim. Është një ndjenjë. Nuk është ide. Është një ndjenjë. Është diçka që duhet të ndjeni. Dashuria është diçka që duhet të ndjeni ta dini. Ju me të vërtetë jeni të dashur, të rrethuar dhe të mbështetur nga Mësuesit tuaj, dhe ju e meritoni dhuratën e tyre të madhe për ju.

Praktika 23: Dy periudha praktike 15-minutëshe.