Hapat drejt Dijes | Hapat 1-98

Hapi i parë: Jam tani pa Dije

 DUHET TË KETË NJË PIKË NISJEJE në çdo proces zhvillimi. Duhet të filloni aty ku jeni, jo atje ku doni të jeni. Ju filloni këtu duke kuptuar se jeni pa Dije. Kjo nuk do të thotë se Dija nuk është me ju. Do të thotë thjesht se nuk jeni me Dijen. Dija po pret që të ecni përpara. Dija po pret për t’u dhenë juve. Për këtë arsye, po përgatiteni për të qenë në marrëdhënie me Dijen, aspekti më i madh i mendjes suaj, të cilën keni sjellë me vete nga Shtëpia juaj e Vjetër.

TRE HERË SOT KALONI 10 MINUTA duke menduar se çfarë është Dija, jo thjesht duke ndjekur idetë tuaja, jo thjesht duke ndjekur kuptueshmërinë tuaj të mëparshme, por duke menduar se çfarë është Dija në të vërtetë.

Praktika e parë: Tre seanca praktike 10 minutëshe

Hapi i dytë: Dija është me mua. Ku jam unë?

DIJA ËSHTË ME JU, KREJTËSISHT, por ndodhet në një pjesë të mendjes suaj ku nuk keni akoma fituar akses. Dija përfaqëson Veten tuaj të Vërtetë, Mendjen tuaj të Vërtetë dhe marrëdhëniet tuaja të vërteta në univers. Aty gjithashtu ndodhet thirrja juaj e madhe në botë dhe një përdorim të përsosur të natyrës suaj, të të gjitha aftësitëve dhe zotësitëve tuaja, si dhe të kufizimeve tuaja – të gjitha për t’u përdorur për të mirën në botë.

DIJA ËSHTË ME JU, POR KU JENI JU? Sot mendoni se ku jeni. Nëse nuk jeni me Dijen, ku jeni? Prandaj, tre herë sot, çdo herë 10 minuta, mendoni se ku jeni, jo vetëm fizikisht ose gjeografikisht, por ku jeni në lidhje me vetëdijen tuaj për vetveten në botë. Mendoni shumë, shumë me kujdes. Mos e lejoni mendjen t’ju hutojë nga ky drejtim. Është e domosdoshme që tani në fillim të përgatitjes suaj t’ia pyesni vetës këto pyetje shumë seriozisht.

Praktika e dytë: Tre seanca praktike 10 minutëshe.

Hapi i tretë: Çfarë di unë në të vertetë?

 SOT PYETENI VETEN SE ÇFARË DINI NË TË VËRTETË dhe dallojeni atë që dini nga ajo që mendoni, shpresoni ose doni, për vete ose për botën tuaj, dhe nga ajo që keni frikë, besoni, çmoni ose vlerësoni. Dallojeni këtë pyetje sa më mirë nga këto gjëra, dhe pyeteni veten “çfarë di unë në të vërtetë?” Duhet ta ekzaminoni vazhdimisht çfarëdo përgjigje që i jepni kësaj pyetjeje, për të parë nëse përfaqëson besimet ose supozimet tuaja, ose besimet ose supozimet e njerëzve të tjerë, ose ndoshta të njerëzimit në përgjithësi.

TRE HERË SOT, ÇDO HERË 10 MINUTA, pyetjani vetes këtë pyetje, dhe mendoni shumë seriozisht për përgjigjen tuaj dhe për kuptimin e kësaj pyetjeje “çfarë di unë në të vërtetë?”

Praktika e tretë: Tre seanca praktika 10 minutëshe.

Hapi i katërt: Unë dua atë që mendoj që di

JU DONI ATË QË MENDONI QË DINI, dhe kjo është që përbën themelin e kuptueshmërisë suaj te vetvetes dhe te botës suaj. Në fakt, kjo përbën themelin e të gjithë identitetit tuaj. Do të gjeni, megjithatë, pas një ekzaminimi të ndershëm se kuptueshmëria juaj është e bazuar kryesisht mbi supozime, dhe këto supozime nuk janë të bazuara mbi eksperiencën tuaj për pjesën më të madhe, pothuaj se fare.

SOT, NË TRE SEANCAT PRAKTIKE TUAJA TË SHKURTRA, në të cilat do të përkushtoni vëmendjen tuaj të plotë për të ekzaminuar supozimet tuaja, mendoni për gjërat që në të vërtetë mendoni që dini, duke përfshirë gjërat që nuk keni menduar t’i vëni në pyetje më parë – gjëra që mendoni që dini. Ushtrimi i sotëm, atëherë, vazhdon nga hapi i kaluar ku filluat të shihni ndryshimin midis asaj që mendoni që dini dhe Dijes së vërtetë, dhe marrëdhënien midis asaj që mendoni si Dije dhe supozimet, besimet dhe shpresat tuaja.

ATËHERË, NË ÇDO SEANCË PRAKTIKE është shumë e rëndësishme për ju që të mendoni për gjërat që mendoni që dini. Kur të kuptoni se janë të bazuara kryesisht mbi supozimet tuaja, do ta kuptoni se sa i dobët është themeli juaj në botë. Kuptimi i kësaj gjëje mund të jetë tronditës dhe shqetësues, por është krejtësisht i domosdoshëm për t’ju dhënë nxitjen dhe dëshirën për të zbuluar themelin tuaj të vërtetë në botë.

Praktika e katërt: Tre seanca praktike 10 minutëshe.

Hapi i pestë: Besoj atë që dua të besoj

 KJO DËKLARATË PËRFAQËSON MARRËZIN E MADHE TË NJERËZIMIT dhe formën e tij më të rrezikshme të vetëmashtrimit. Besimet janë të bazuara kryesisht në atë që është e dëshiruar, jo në atë që ndodh në të vërtetë ose në atë që është e vërtetë. Ato ndoshta përfaqësojnë idealet e mëdha të njerëzimit, dhe në këtë gjë përmbajnë një reflektim tëvërtetë, por në një bazë ditore dhe në shumicën e pyetjeve praktike, njerëzit i bazojnë besimet e tyra mbi gjëra qëshpresojnë, jo në gjëra që vertet ekzistojnë. Duhet ta kuptoni mirë se rruga drejt çdo vendimi ose ndërmarrje konstruktive duhet të fillojë me realitetin aktual. Çfarë jeni dhe çfarë keni sot duhet të jetë pika e nisjes suaj.

ATËHERË, NË TRE SEANCAT TUAJE PRAKTIKE SOT, mendoni për këtë deklaratë. Ekzminojeni atë që besoni, dhe pastaj ekzominojeni atë që doni. Do të gjeni se edhe besimet tuaja të frishkme ose negative janë të lidhura me ambiciet tuaja. Vetëm një aplikim i kujdesshëm të praktikës së sotme do t’jau zbulojë këtë gjë.

Praktika e pestë: Tre seanca praktike 10 minutëshe.

Hapi i gjashtë: Kam një themel të vërtetë në botë

MATANË BESIMEVE DHE SUPOZIMEVE të cilat fshehin frikën dhe pasigurinë tuaj, ekziston një bazë e vërtetë për ju në botë. Kjo bazë është e ndërtuar mbi jetën tuaj matanë kësaj bote, sepse është nga atje që keni ardhur dhe që do të ktheheni. Keni ardhur nga një vend te i cili do të ktheheni, dhe nuk keni ardhur duarbosh.

DY HERË SOT, KALONI DY SEANCA MË TË GJATA nga 15 deri në 20 minuta duke konsideruar se çfarë baza juaj e vërtertë mund të jetë. Mendoni për të gjitha idetë tuaja në lidhje me këtë gjë. Është një pyetje shumë e rëndësishme. Duhet ta kuptoni nevojën tuaj për t’ia pyetur vetes këtë pyetje me sinqeritet dhe me një thellësi depërtuese.

PA NJË THEMEL TË VËRTETË, sukseset dhe përparimet tuaja do të jenë pa shpresë. Është një bekim i madh, atëherë, që e keni, megjithëse është e panjohur për ju.

Praktika e gjashtë: Dy seanca praktike nga 15 deri në 20 minuta.

Hapi i shtatë: Rishikim

NË TË DY SEANCAT PRAKTIKE TË SOTME, rishikojini gjithçka që kemi parë deri tani, duke filluar nga hapi i parë dhe duke vazhduar deri tek hapi i ditës së kaluar. Dhe pastaj konsiderojeni të gjithë sekuencën e hapave së bashku. Është shumë e rëndësishme në këtë pikë që të mos keni ndonjë konkluzion, por që të keni pyetje dhe ta kuptoni se në çfarë mase keni nevojë për Dije të vërtetë. Nëse e ndërmerrni këtë praktikë sot sinqerisht, do t’ju jetë e qartë se e keni këtë nevojë të madhe. Jeni të prekshëm pa supozimet tuaja, por jeni edhe në pozicion për të marrë të vërtetën dhe sigurinë në jetë.

KALONI DY SEANCA PRAKTIKE SOT, 30 minuta secilën, për t’i konsideruar këto gjëra.

Praktika e shtatë: Dy seanca praktika 30 minutëshe.

Hapi i tetë: Sot do të jem i qetë

NË TË DY PRAKTIKAT E MEDITIMIT SOT, praktikoni qetësinë për 15 minuta. Filloni duke marrë tre frymëmarrje të thella dhe pastaj fokusohuni në një pikë të brendshme. Mund të jetë një pikë imagjinare ose një pikë në trupin tuaj fizik. Me sytë e mbyllura, thjesht jepjani vëmendjen tuaj të plotë, pa vlerësim ose gjykim. Mos u dekurajoni nëse përpjekjet e para duken të vështira. Fillimi i gjithçka të rëndësishme në jetë mund të jetë i vështirë në fillim, por po të vazhdoni, do ta arrini këtë qëllim të madh, sepse në qetësi gjithçka mund të dihet.

Praktika e tetë: Dy seanca praktike 15 minutëshe.

Hapi i nëntë: Në qetësi gjithçka mund të dihet

 QETËSIA E MENDJES LEJON NJË MENDJE MË TË MADHE QË TË DALË dhe të zbulojë Urtësinë e saj. Ata që praktikojnë qetësinë me një dëshirë për Dije përgatiten për një zbulesë më të madhe dhe për një depërtim të vërtetë për të dalë. Depërtimi mund të dalë gjatë pratikës ose gjatë çdolloj aktiviteti normal. Aspekti kryesor këtu është që përgatitja është bërë.

DY HERË SOT PRAKTONI USHTRIMIN E DIESHËM TË QETËSISË, por praktikoni pa pritjen e një rezultati. Mos e përdorni këtë praktikë për të pyetur ndonjë lloj pyetje sepse po praktikoni qetësinë, në të cilën të gjitha spekulimet, të gjitha pyetjet dhe të gjitha kërkimet marrin fund. Për 15 minuta, dy herë sot, praktikojeni qetësinë edhe një herë.

Praktika e nëntë: Dy seanca praktike 15 minutëshe.

Dhe pse po e bëj këtë gjë?

 SHUMË PYETJE E MIRË! Pse po e bëni këtë gjë? Pse pyesni pyetje të tilla? Pse kërkoni gjëra më të mëdha? Pse po e bëni mundimin? Këto pyetje janë të pashmangshme. I parashikojmë. Pse po e bëni këtë gjë? Po e bëni sepse është thelbësore. Nëse dëshironi të jetoni diçka më të mëdha se një jetë krejtësisht superficiale dhe jo stabile, duhet të futeni më thellë dhe mos të jeni të sigurt thjesht në bazën e supozimeve të dobëta dhe shpresave. Ka një dhuratë më të madhe që po ju pret, por duhet të përgatiteni mendërisht, emocinalisht dhe fizikisht. Pa Dijen, nuk jeni të vetëdijshëm për qëllimin tuaj. Nuk jeni të vetëdijshëm për prejardhjen dhe fatin tuaj, dhe do të kaloni nëpërmjet kësaj jeta sikur të ishte një ëndërr e turbullt, dhe asgjë më tepër.

Hapi i dhjetë: Çfarë është Dija?

LE TË THEMI QË DIJA nuk është ajo që është e lidhur me të zakonisht. Nuk është ide. Nuk është një trup informacioni. Nuk është një sistem besimi. Nuk është një proces vetëvlerësimi. Ajo është misteri i madh i jetës suaj. Manifestimet e saj të jashtme janë intuicion i thellë, depërtim i madh, dituri e pashpjegushme, perceptim i urtë në të tanishmen dhe të ardhmen dhe një kuptueshmëri të urtë të të kaluarës. Por pavarësisht nga këto arritje të mëdha të mendjes, Dija është më e madhe se kaq. Është Vetja juaj e Vërtetë, një Vete që nuk është e ndarë nga jeta.

Praktika e dhjetë: Lexojeni mësimin tre herë sot.