Category Archives: God Has Spoken Again

4. Zoti ka folur përsëri

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 24 Shkurt 2011
në Boulder, Kolorado

Zoti ka folur përsëri.

Zoti ka folur përsëri sepse bota po përballon sprovat e saj më të mëdha, sfidat e saj më të vështira.

Familja njerëzore ka krijuar një mjerim mjedisor që ka fuqinë ta dëmtojë qytetërimin e saj – një mjerim prej shumë faktorësh, një mjerim që do ta ndryshojë mjedisin tuaj, që do t’i shterojë tokat tuaja, që do t’i thajë lumenjtë tuaj; një mjerim që do t’i japë fund rritjes dhe zgjerimit tuaj; një mjerim që do të jetë produkti i dekadave dhe shekujve të keqpërdorimit të botës, pa menduar për të nesërmen, sikur bota të ishte një dhuratë pa fund që mund të shfrytërohej pa kufij.

Dhe fetë e botës, të cilat ishin të iniciuara të gjitha nga Zoti, janë në grindje më njëra-tjetrën – ndonjëherë me dhunë, shpesh me vrull – në grindje me njëra-tjetrën, ndeshen për epërsi dhe njohje, duke pohuar në shumë raste se janë më e madhja ose i vetmi manifestim i vërtetë i Shpalljes së Zotit, rruga e vetme e vërtetë që duhet të ndiqet.

Zoti ka folur përsëri sepse njerëzimi e ka plaçkitur botën dhe po përballon tani një vështirësi që mund të sjellë privime dhe konflikte të mëdha.

Zoti ka folur përsëri sepse feja nuk ka arritur të gjejë unitetin e saj, përveç midis shumë pak njerëz dhe organizata.

Nuk ka arritur t’i tejkalojë identitetet fisnore të njerëzve që duheshin kapërcyer në mënyrë të mjaftueshme për të themeluar një komunitet botëror – për të tejkaluar grupin direkt të vet, identin rajonal të vet, zakonet dhe kulturën e veçantë të veta, për t’u bërë pjesë e një komuniteti botëror.

Ky është evolucioni i njerëzimit, një evolucion që sjell një diversitet shumë të madh shprehje kulturore, por që i lë njerëzit të jetojnë, të komunikojnë dhe të ndajnë krijimet e tyre me njëri-tjetrin.

Zoti ka folur përsëri megjithëse ka shumë njerëz që thonë se kjo nuk është e mundshme, që profeti i fundit e pati mesazhin e madh dhe të fundit për botën. Por kush mund ta thotë këtë? As Lajmëtarët e Zotit nuk mund t’i bëjnë këto pohime.

Sepse Zoti komunikon kur të dojë dhe nuk është i lidhur nga idetë ose besimet njerëzore. Çfarë arrogance është të mendosh që Krijuesi i të gjitha universeve është i kufizuar nga supozimet dhe qortimet njerëzore.

Kjo është arsyeja pse Zoti ka folur përsëri, sepse duhet një korrigjim i madh që duhet të vijë në kuptueshmërinë tuaj të Pranisë dhe Fuqisë Hyjnore në jetën tuaj, në botë dhe matanë botës në Komunitetin e Madh të jetës në univers.

Njerëzimi ndodhet në pragun e hapësirës, në pragun për të hasur një Komunitet të Madh jete – një Komunitet i Madh që është shumë më kompleks, më i vështirë dhe më sfiduese se gjithçka tjetër që mund të ketë perballuar ndonjëherë familja njerëzore.

Është sikur njerëzimi të ishte një adoleshent që po hyn në botën e të rriturve, plot me mëndjemadhësi dhe arrogancë, sigurisht, por i pavetëdijshëm dhe rrezikshmërisht naiv ndaj realitetëve dhe vështirësive të botës së të rriturve.

Fetë e botës, të cilat u dhanë për të ndërtuar qytetërimin njerëzor, nuk ishin të planifikuara për të përgatitur njerëzimin për Komunitetin e Madh. Ky nuk ishte qëllimi ose funksioni i tyre.

Mirëpo tani përparimi dhe procesi evolucionar e kanë sjellë njerëzimin në këtë prag të madh. Sepse jetoni në një botë me burime në ulje dhe me popullsi në rritje, duhet ta përballoni realitetin, vështirëshinë dhe oportunitetin e madh të përballjes së një Komuniteti të Madh jete.

Sepse matanë frikave tuaja, matanë akthit tuaj, matanë shmangies dhe mohimit tuaj, do të jeni në gjendje të shihni se Dallgët e Mëdha të ndryshimit që po vijnë në botë dhe ndeshja e njerëzimit me një univers plot me jetë intelligjente janë dy gjërat më të mëdha, dy motivimet më të mëdha që do ta sjellin njerëzimin përfundimisht të bashkëpunojë dhe të themelojë një rend botëror funksional dhe të drejtë, një stabilitet botëror që nuk ka eksistuar ndonjëherë më parë.

Ky stabilitet nuk mund të bëhet nën një sundim shtypës, përndryshe nuk do të funksionojë. Tani po vendoset nga nevojshmëria. Sepse kombet të konkurrojnë dhe të luftojnë me njëri-tjetrin ka vetëm për ta plaçkitur botën gjithmonë e më shumë e më shpejt. Dhe me një klimë dhe një mjedis që po ndryshon, kombet do të duhet të bashkëpunojnë nëse duan të mbijetojnë dhe t’i sigurojnë popujt e tyre.

Është jeta në një nivel aq të thjeshtë, elementar, e humbur për mendjen moderne që mendon për dëshirat dhe frikat e saj, fantasitë dhe krijimet e saj me një indulgjencë aq obsesive saqë nuk mund ta shohë realitetin e jetës.

Plaçkiteni mjedisin dhe ka për t’ju dëmtuar. Do të veprojë kundër jush. Luftoni me njëri-tjetrin, dhe lufta do të bëhet e vazhdueshme. Grindjet e vjetra do të ripërtëriten dhe grindje të reja do të krijohen.

Bota ka nevojë për një Shpallje të Re. Sepse Krishterimi nuk mund ta sphëtojë botën. Islami nuk mund ta shpëtojë botën. Budizmi dhe Hinduizmi nuk mund ta shpëtojnë botën. Dhe Judaizmi nuk ishte planifikuar ndonjëherë për të shpëtuar botën.

Tani që ka një komunitet botëror me ndërvarje të madhe, brishtësi dhe prekshmëri të madhe, nga shembja e brendshme si dhe nga konkurrenca dhe ndërhyrja e jashtme, është koha për njerëzimin për t’u rritur.  Është koha për një ndryshim zemre, për njerëzit e të gjithë kombeve – për ta marrë parasysh realitetin e gjendjes, një kuptueshmëri të Dallgëve të Mëdha të ndryshimit dhe për fuqinë e tyre për të ndikuar dhe për të dëmtuar një botë stabile.

Eshtë koha për Zotin për të folur përsëri. Zoti e di këtë, me siguri, por shumë pak njerëz e kanë kuptuar.

Shumë njerëz po presin për plotësimin e profecive të tyre të hershme – kthimin e Imamit, të Maitresë ose të Jezusit. Por ata nuk do të kthehen. Dhe ata që do të vijnë për të pohuar keto tituj dhe këto identite nuk do të jenë të ndriçuar ose të pajisur shpirtërisht, por ata nga komuniteti i Madh që janë këtu për të përfituar nga budallallëku dhe shpresat njerëzore.

Zoti ka folur përsëri. Nëse e kuptoni sinqerisht nevojën për këtë – nevojën për këtë në jetën tuaj, në komunitetin tuaj, në familjen tuaj, në kombin tuaj, midis kombeve tuaja –  atëherë do ta shihni se një Shpallje e Re është e domosdoshme dhe se vërtet po jetoni në një kohë Shpalljeje.

Por këtu duhet që ta keni shumë të qartë, sepse Zoti nuk po ju jep një superhero të ri për të besuar. Zoti nuk po ju jep një doktrinë të madhe për të ndjekur me kërcënim të rëndë dënimi nëse dështoni. Zoti nuk po ju kërkon që të besoni në një mësues. Zoti nuk po ju kërkon që të keni një teologji ose  filozofi të vetme.

Zoti po i sjell individëve, në vend të kësaj, fuqinë e Dijes, dhe me këtë fuqi, përgjegjësi në shërbim të botës. Zoti nuk po i jep njerëzimit një ide të re për të cilën do të luftojë në mospajtim. Po ju jep diçka më thelbësore, diçka që mund t’i jepni vërtet vetëm një komuniteti botëror që po përballon rreziqe dhe trazira të mëdha.

Kjo është një Shpallje më e avancuar – jo e dhënë në historira të thjeshta ose anekdota, jo e dhënë në qortime, jo e pasqyruar në figura baritore të thjeshta, jo e dhënë në identite mistike me premtimin e ndriçimit, por e dhënë për ta sjellë individin në një gjendje pranimi dhe përgjegjësie, jo vetëm për vete, por për të shpëtuar qytetërimin njerëzor.

Njerëzit nuk do ta kuptojnë këtë në fillim sepse nuk e shohin rrezikun e madh përballë njerëzimit. Ata mendojnë se jeta do të vazhdojë ashtu siç ka qenë më parë, ndoshta më problematike, më e vështirë dhe më e pasigurt. Nuk e kuptojnë se po jetojnë në një botë të re – një botë që ka ndryshuar në mënyrë të pakuptueshme, një botë që nuk do të jetë e njëjta si bota në të cilën u rritën, bota e prindërve dhe paraardhësve të tyre. Dhe do të shohin se pa udëzimin e Dijes janë të humbur në këtë botë – kjo botë që do të bëhet gjithmonë e më e turbullt, gjithmonë e më e pasigurt.

Në një pikë të caktuar nuk mund të shpëtoni nga kjo. Nuk mund të jetoni në një gjendje fantazie ose mohimi, duke fajësuar dhe pasur inat kundër prindërve, kulturës, organizatave ose qeverive tuaja.

Duhet të bëheni të vetëdijshëm, dhe sa më shpejt të ndodhë kjo për individin, aq më shpejt do të fillojnë ta merrni në konsideratë jetën tuaj.

Por ajo që do ta udhëzojë njerëzimi është ajo që ndikon dhe i përcakton vendimet tuaja. Nëse jeni udhëheqësi i një kombi ose një njeri i varfër që jeton jashtë qytetit, është ajo që frymëzon vendimet tuaja dhe atë që mund të dëgjoni dhe të shihni brenda jush dhe të tjerëve që do ta bëjë të gjithë ndryshimin në atë që vendosni të bëni përballë Dallgëve të Mëdha të ndryshimit dhe niveli i urtësisë që mund të sillni në rrethanat tuaja, pavarësisht se sa të vështira janë.

Zoti po i jep njerëzimit diçka që njerëzimi vetë nuk e di se ka nevojë – atë elementin kyç, pjesën që mungon, pjesën që vetën Zoti mund të japë, forcën, fuqinë dhe vizionin që vetëm Zoti mund të japë.

Pa të, teknologjia juaj nuk do t’ju shpëtojë. Zgjuarsia juaj nuk do t’ju shpëtojë. Fati nuk do t’ju shpëtojë. Mohimi ose shmangia nuk do t’ju shpëtojnë. Të zhyteni në hobitë ose zbavitjet tuaja nuk do t’ju shpëtojë. Kyo është arsyeja pse Zoti ka folur përsëri.

Mesazhi është i ndershëm. Është aq i ndershëm që njerëzit do t’i shmangen. Është aq i ndershëm sa ndoshta do ta hutojë personin që e merr në fillim. Është aq i ndershëm sepse ju kërkon që të jeni aq të ndershëm.

Ju kërkon që të jeni atë që Zoti ka krijuar brenda jush dhe që të drejtoni atë pjesën tuaj që është produkti i jetës në këtë botë – një kërkesë e madhe, por një kërkesë e drejtë nëse do të jeni në gjendje të përballoni një botë në rënie dhe realitetin e Komunitetit të Madh, ku papjekuria dhe budallallëku do t’ju dëmtojnë dhe do t’ju bëjnë të dobët.

Bota ka ndryshuar. Shpalljeve të mëdha të Zotit duhet t’i jepet tani faza tjetër e shprehjes së tyre – jo për t’i zëvëndësuar, por për t’i ngritur, për t’i pastëruar dhe për t’i sjellë në harmoni me njëra-tjetrën. Janë të gjitha rrugë për te Dija. Kjo është çfarë në të vërtetë janë.

Janë bërë gjëra të tjera nga qeveritë, individët dhe institucionet, nga kombet që kërkojnë fuqi dhe sundim. Janë bashkuar me kulturën, zakonet dhe pikëpamjet lokale deri në pikën ku theksi dhe qëllimi i tyre mund të jetë i vështirë për t’u dalluar.

Është për t’i sjellë njerëzit tek esenca e spiritualitetit, e cila është fuqia dhe prania e Dijes brenda individit, fuqia dhe prania e Dijes – zgjuarsia e madhe që Zoti i ka dhënë çdo personi, duke punuar përmes grupeve dhe kombeve të njerëzve, duke mbështetur lirinë dhe faljen, njohjen, komunikimin, punën, mundimin, përgjegjësinë.

Ky nuk është thjest një opsion tani, sepse bota që po përballoni do të jetë shumë më e vështirë dhe shumë më kërkuese. Dhe vendimet që do të duhet të merrni do të kenë shumë pasoja për ju dhe për të tjerët.

Nuk mund të talleni përballë Dallgëve të Mëdha të ndryshimit. Ndodheni në pragun e Komunitetit të Madh. Vetëm Zoti mund t’ju përgatisë për këto dy realitete të mëdha. Dhe Zoti po ju jep përbërësat thelbësor të kësaj përgatitjeje.

Zoti i jep botës atë që ka nevojë, por njerëzit nuk mund ta shohin. Duan një udhëheqës luftëtar. Duan një fuqi ushtarake. Duan Barabën, jo Jezusin. Duan zotin e tokës, jo Zotin e Qiejve. Duan fuqi materiale. Duan zgjidhje materiale. Duan që problemet e tyre të zgjidhen për ta. Duan të dorëzojnë frenat në vend që të pranojnë dhuratën e përgjegjësisë.

Mrekullia e Mesazhit të Ri nga Zoti është mrekullia e të gjitha Shpalljeve. Është mrekullia e shpalljes personale. Është mrekullia e shpengimit personal. Është mrekullia e përgjegjësisë dhe kontributës personale dhe individuale për shoqërinë dhe për të tjerët. Është mrekullia e dhënjes. Është mrekullia e faljes. Është mrekullia e rezonancës me tjetrin në një nivel më të thellë, matanë fushës së intelektit. Është mrekullia e realitetit tuaj të vërtetë që shprehet në një botë të vështirë dhe të përkohshme.

Ajo që do t’i udhëzojë vendimet tuaja do ta bëjë të gjithë ndryshimin në përcaktimin e rezultatit. Zoti jua ka dhënë zërin dhe ndërgjegjen për t’ju udhëzuar, por nuk është zëri ose ndërgjegja juaj. Është pjesë e një Zëri më të madh dhe të një ndërgjegje më të madhe.

Zoti nuk e udhëheq botën, nuk e drejton motin. Zoti nuk është burimi i fatkeqësive dhe katastrofave, stuhive, tërmeteve dhe përmbytjeve. Kjo është thjesht funksionimi i natyrës.

Zoti ju ka dërguar në këtë botë të vështirë dhe të paparashikueshme, aq e bukur sa është, për të gjetur fuqinë e Dijes, dhe me këtë fuqi të udhëzoheni për të dhënë atë që jeni përcaktuar për të dhënë pikërisht atje ku kontributa juaj mund të ketë impaktin më të madh.

E gjitha kjo e tejkalon intelektin njerëzor, me siguri, sepse nuk do ta kuptoni kurrë funksionimin e Krijimit dhe të Qiellit, të cilët strihen larg matanë universit fizik, i cili është aq i gjerë sa asnjë racë nuk ka mundur ndonjëherë ta kuptojë tërësinë e tij ose kuptimin e plotë të tij.

Këtu praktika dhe mistika bashkohen. Këtu e jashtmja dhe e brendshmja krijojnë lidhjen e tyre të domosdoshme. Këtu mendja drejtohet nga një zgjuarsi e madhe në mënyrë që aftësitë e jashtëzakonshme të intelektit mund të përdoren në mënyrë të urtë. Këtu njerëzit marrin përgjegjësi, jo vetëm për t’i vënë punët e tyre në rregull, por edhe për të parë se çfarë mund të bëjnë për të ndihmuar familjen njerëzore kudo që aftësitë e tyre mund të kontribuohen.

Do t’ju duhet ta shihni botën me shumë dhembshuri në të ardhmen. Do të shihni shumë dështim dhe humbje. Do të shihni budallallëk të madh dhe indulgjencat e përsëritur të njerëzimit duke u bërë gjithmonë e më ekstreme.

Do t’ju duhet të falni dhe ta shihni botën me dhembshuri. Nuk mund të jeni plotësisht të çlidhur nga ajo, sepse jeni të lidhur me të, jeni dërguar për ta shërbyer dhe qëllimi dhe fati juaj janë të lidhur me të.

Synimi nuk është paqja e brendshme. Synimi është kontributa. Edhe shenjtorëve më të mëdhenj iu desh ta kuptonin këtë dhe të dërgoheshin në botë për të mësuar, për të predikur dhe për të kontribuar kudo që të mundeshin.

Arritjet tuaja në botë, ose edhe arritjet tuaja shpirtërore, janë të gjitha për t’u përdorur për të shërbyer, për ta lehtësuar barrën e atyre rreth jush, për t’i inkurajuar njerëzit për t’u kthyer tek Fuqia dhe Prania që është Burimi i tyre dhe lidhja e tyre me Perëndinë – duke përdorur çfarëdolloj besime, simbole, piktura ose personazhe që gjejnë më frymëzuese.

Ajo që është e rëndsishme dhe e domosdoshme është ndjekja dhe njohja që jetoni me dy mendje – mendja tokësore dhe mendja e thellë e Dijes.

Kjo është për të gjithë, jo vetëm për një fis, një grup ose një kohë në histori ose për të kaluar një episod të madh në historinë e madhe të pranisë së njerëzimit në këtë botë.

Zoti ka folur tani përsëri për gjëra më të mëdha – gjëra matanë të zakonshmes dhe gjëra që janë shumë të zakonshme dhe të rëndësishme. Zoti ka folur për Komunitetin e Madh, për Dallgët e Mëdha të ndryshimit, për kuptimin e realitetit tuaj të brendshëm dhe për ndjekjen e domosdoshme për të rimarr lidhjen tuaj me Dijen, e cila është këtu për t’ju udhëzuar, për t’ju mbrojtur dhe për t’ju sjellë në veprat e mëdha të jetës suaj.

Është një përparim i jashtëzakonshëm për individin. Dhe do të jenë individët që do ta bëjnë të gjithë ndryshimin në përcaktimin e fatit dhe të ardhmes së njerëzimit.

Dhe ajo që udhëzon vendimet tuaja – nëse është ambicia, besimi, frika, krenaria dhe kuptueshmëria e tyre të mëparshme ose frymëzimi i madh që vetëm Dija mund të sjellë – do të përcaktojë rezultatin në çdo situatë.

Zoti ka folur përseri. Duhet të vini te Shpallja për të parë. Mos jini budallenj, të rini mënjanë dhe të mundoheni ta gjykoni ose ta kuptoni, sepse nuk do ta kuptoni. Dhe thjesht ta gjykoni do të tregojë budallallëkun dhe mungesën tuaj të ndershmërisë.

Kjo është një kohë e madhe Shpalljeje. Është një kohë e madhe përgatitjeje për të ardhmen. Është një kohë e madhe për ta sjellë jetën tuaj në balancë dhe harmoni dhe për t’u përgatitur për të jetuar në një botë të re, një botë të vështirë, por edhe një botë shpenguese nëse njerëzimi zgjedh të ndjekë atë që Zoti i ka dhënë.

 

5. Vula e Profetëve

Siç i është sphallur
Lamëtarit të Zotit,
Marshall Vian Summers
më 24 maj 2014
në Boulder, Kolorado

Është shumë e rëndësishme tani që Ne të flasim për Vulën e Profetëve, në mënyrë që njerëzit e kësaj bote mund të kuptojnë se çfarë do të thotë kjo në të vërtetë dhe pse është e rëndësishme që të mbrohen Shpalljet e mëdha të Zoti, të cilat jepen vetëm në disa pikë kthese kyçe në zhvillimin dhe evolucionin e njerëzimit.

Shpalljet e mëdha janë aq shumë të rëndësishme për botën. Ato përbëjnë blloqet ndërtuese të qytetërimit njerëzor.

Tani Zoti ka folur përsëri për të mbrojtur qytetërimin njerëzor nga shpërbërja dhe shembja e brendshme dhe nga nënshtrimi nga forca nga universi që kërkojnë të përfitojnë nga konfliktet dhe injoranca njerëzore.

Është një prag që ishte parashikuar me kohë dhe që ishte i destinuar për të ndodhur, dhe do të vinte në një kohë kur njerëzimi do të kishte filluar të themelonte një qytetërim botëror – me siguri jo një qytetërim perfekt, por një qytetërim megjithatë.

Do të ndodhte kur disa kushte të ishin përmbushur dhe kur prekshmëria e njerëzimit ndaj gabimeve të veta do të rritej deri në një pikë ku qytetërimi njerëzor vetë do të rrezikohej nga rënia dhe shkatërrimi i mjedisit dhe nga plaçkitja e tokës, deri në pikën ku nuk mund të siguronte më me bollëk për një njerëzim në rritje.

Do të priste pikën ku prekshmëria e njerëzimit ndaj universit do të arrinte pragun kritik. Sepse bota është vëzhguar për një kohë të gjatë nga disa raca për qëllimet dhe planet e tyre.

Zoti e di këtë, sigurisht, sepse kjo është pjesë e evolucionit të çdo bote – çdo bote që ka qenë origjina e emergjencës së një race ose çdo bote që është kultivuar nga vizitorët nga jashtë. Është e parashikueshme. Do të ndodhte shpejt ose vonë. Dhe koha për këtë tani ka ardhur për njerëzimin.

Zoti i mbron Shpalljet e mëdha me një Vulë. Vula do të thotë se Asambleja Engjëllore nuk do të japë një Shpallje të madhe tjetër derisa Zoti i universit të lajmërojë se duhet të jetë ashtu. Është Vula e tyre për t’i mbrojtur Shpalljet nga uzurpimi, plagjatura dhe ndaj atyre që pretendojnë se janë të dërguar ose lajmëtar, gjë që ndodh në mënyrë të pashmangshme pas një Shpallje të madhe për botën.

Njerëzit e botës nuk do ta dinë se kjo Vulë ekziston. Nuk është diçka që mund të prekin. Nuk është e shkruar nëpër kushtetutat e tyre. Nuk është përgjithësisht e kuptuar ose e pranuar.

Por ndër Pranisë dhe Asamblesë Engjëllore që mbikëqyr këtë botë është një urdhër shumë i qartë dhe duhet të vendoset, përndryshe Shpalljet e mëdha mund të ndoten aq shumë sa mos të njihen dot më. Do të preken dhe do të ndryshohen nga njerëzimi me kalimin e kohës, nëpërmjet injorancës dhe korrupsionit dhe nëpërmjet përdorimit abuziv. Por Vula në Qiell është e plotë, e shihni.

Megjithatë, në një pikë të caktuar Zoti do ta thyejë Vulën, sepse një Shpallje e Re duhet të vijë. Sepse Mësimet e mëdha të dhëna më parë do të jenë të pamjaftueshme për t’i plotësuar nevojat e vërteta të familjes njerëzore në përgjithësi.

Intervali midis Shpalljeve të mëdha është shumë i gjatë në shumicën e rasteve, sepse ato janë të mjaftueshme për t’i plotësuar nevojat e njerëzimit për një kohë shumë të gjatë.

Por tani e keni arritur pragun e madh ku Zoti ka folur përsëri – një prag i madh për të cilin njerëzimi është injorant dhe i papërgatitur, një prag i madh të cilin Shpalljet e mëdha të dhëna në kohët e lashta nuk mund të kalojnë. Nuk ishin të planifikuara për këtë. Nuk ishin dhënë për këtë qëllim. Ishin të domosdoshme për ndërtimin e qytetërimit njerëzor, një qytetërim botëror me kalimin e kohës.

Por tani qytetërimi njerëzor siç gjendet sot është i kërcenuar nga brenda si dhe nga jashtë, aq ashpër i kërcenuar sa Zoti ka folur përsëri, sepse rreziqet janë shumë të mëdha dhe injoranca njerëzore shumë e thellë.

Edhe Shpalljet e mëdha të dhëna më parë janë të përçara dhe të grindura brenda tyre dhe me njëra-tjetrën. Ato nuk mund ta përgatisin njerëzimin për Komunitetin e Madh të jetës në univers. Ato nuk mund ta përgatisin njerëzimin për një botë në rënie mjedisore – ndryshimi më i madh që mund t’i ndodhë çdo qytetërimi në çdo botë. Nuk ishin të parashikuara për këtë qëllim.

Zoti e di këtë, me siguri. Por njerëzimi nuk e di. Nuk e kupton se çfarë po vjen në horizont. Nuk i kupton kushtet e tij në lidhje me jetën rreth tij në univers. Nuk e di gjendjen e tokës mjaftueshmërisht për të parë se sa shumë e ka shfrytëzuar dhe mbishpenzuar trashgimin e tij natyrore në këtë botë. Është në një rrugë vetë-shkatërrimi dhe shpërbërje e pakujdesshme me kalimin e kohës.

Ndryshimet e mëdha që do të vijnë në këtë botë janë të mjaftueshme për ta zvogëluar qytetërimin njerëzor ashpërsisht nëse njerëzimi nuk është i përgatitur.

Këtu Vula është thyer, sepse një Shpallje e Re duhet të jepet. Vula u thye pas jetës së Jezusit kur Muhamedit iu dha misioni i tij i madh në botë. Dhe tani Vula është thyer përsëri me Shpalljen e Re të Zotit për botën.

Këtu duhet ta kuptoni se Lajmëtarët e mëdhenj kanë ardhur të gjithë nga Asembleja Engjëllore, të dërguar në botë për një mision të madh, të dërguar në botë në pika kthese dhe oportunitete të mëdha. Vijnë të gjithë nga Asambleja. Kanë të gjithë një Burim të përbashkët. Nuk janë djemtë e Zotit. Nuk janë qendra e universit.

Kanë ardhur nga Asambleja që mbikëqyr këtë botë, një botë me rëndësi të madhe në univers, sepse njerëzimi e ka mbajtur vetëdijen e tij shpirtërore të gjallë. Pavaresisht nga gabimet e shumta dhe historia e tij tragjike – konfliktet dhe fatkeqësitë e mëdha që i ka sjellë vetvetes dhe botës – është një botë me shpresë dhe me rëndësi të madhe.

Zoti do të krijojë një Vulë të re kur Shpallja këtë herë do të jetë e plotë, dhe do të zgjasë me shekuj.

Njerëzit do të pohojnë gjithmonë se kanë mesazhe nga Zoti ose se janë profetë ose shpëtimtarë. Por Asambleja Engjëllore nuk do t’i japë atë që duhet për të qenë e vërtetë dhe autentike. Në këtë mënyrë, Qielli bën atë që mundet për t’i mbrojtur Shpalljet e mëdha, të cilat janë aq shumë të prekshme nga keqpërdorimi dhe keqkuptimi njerëzor.

Shpallja e Re e Zotit për botën në këtë pikë kthese të madhe është më e gjëra që i është dhënë ndonjëherë botës – e dhënë tani për një botë të shkolluar, një botë me tregti dhe komunikime globale, një botë me rreziqe gloable, e dhënë tani me komentin e vet për të kufizuar mundësinë për keqinterpretim dhe keqpërdorim në të ardhmen, e dhënë me përsëritje të mëdha, e thënë në mënyra të shumta për t’i dhënë njerëzve një oportunitet të madh për të kuptuar se çfarë po i jepet dhe pse duhej të jepej në këtë kohë.

Shpallja e Re e Zotit për botën përmban një paralajmërim, një bekim dhe një përgatitje të madhe. Pa përgatitjen, nuk do t’i përgjigjeshit dot paralajmërimit. Pa paralajmërimin, nuk do ta kuptonit dot rëndësinë e përgatitjes. Dhe pa bekimin, nuk do ta kishit fuqinë ose nuk do ta dinit në kë drejtim të ktheheshit brenda vetes ose midis njëri-tjetrit për kurajon ose vendosmërinë për të bërë atë që dhuet bërë për botën, pët të kuptuar kuptimin e vërtetë të qëllimit tuaj këtu dhe pse keni ardhur në këtë pikë kthese të madhe.

Kjo nuk është dhuratë për disa të zgjedhur, ose për më të pasurit dhe më të privilegjuarit midis jush. Është e dhënë për të gjithë botën, e dhënë në termat më të thjeshta, e dhënë në mënyrë sa më të qartë, e dhënë me forcë të madhe; flet pothuajse për të gjitha aspektet e eksperiencës njerëzore, e dhënë për t’i dhënë njerëzimit një shans të madh për të restauruar botën dhe për t’u përgatitur për Komunitetin e Madh të jetës, për të cilin duhet të mesoni tani se si të përgjigjeni.

Mos mendoni se kjo gjë nuk është relevante për nevojat tuaja, sepse kjo është bota që keni ardhur për të shërbyer. Këto dy ngjarje të mëdha do të përcaktojnë në çdolloj çështje, në çdolloj mënyre, çfarë lloj jete mund të jetoni, çfarë do të kufizojë jetën tuaj dhe çfarë mund të sjellë përpara fuqitë tuaja të mëdha dhe qëllimin tuaj të madh që ndodhet i fshehur poshtë sipërfaqes së mendjes suaj. Mos mendoni se kjo nuk ju drejtohet, sepse jeni dërguar në botë për këtë.

Çfarë do të ndodhë në botë dhe matanë kësaj bote në lidhje me këtë botë do të përcaktojë fatin dhe të ardhmen e çdo njëriu të gjallë sot dhe të fëmijëve të tij dhe të gjeneratave që do të vijnë. Aq e fuqishme është. Aq e nevojshme është.

Mesazhi i Ri nga Zoti do të ndryshojë kuptueshmërinë tuaj të fesë dhe do të sjellë qartësi të madhe këtu. Do të vendosë unitetin e të gjitha feve dhe si janë të ndërtuar mbi njëra-tjetrën për të krijuar një themel moral dhe etik të vërtetë për sjellje dhe mirëkuptim njerëzor.

Por po jetoni në një botë të ndryshme tani, dhe do të përballoni një botë shumë të ndryshme në të ardhmen – një botë me burime në rënie dhe me klimë të paqëndrueshme, një botë që do të ndikojë tek jeta e të gjithëve, të pasur e të varfër, në të gjitha anët e botës.

Aq e madhe është nevoja. Aq i madh është rreziku. Aq i madh është ndikimi dhe fuqia e kësaj saqë Zoti ka folur përsëri dhe ka dërguar një Lajmëtar të ri në botë. I dërguar nga Asambleja Engjëllore është ai, si të gjithë të tjerët që u dërguan më parë. Ata qëndrojnë me të, sepse ai është Lajmëtari i kësaj kohe, i kësaj epoke dhe të kohëve që do të vijnë për një kohë shumë të gjatë.

Vula do të jetë me të, dhe Qielli do të vëzhgojë për të parë se kush do t’i përgjigjet pranisës së tij në botë. Sepse ai është një burrë i moshuar tani dhe nuk do të ketë një kohë të gjatë për ta mësuar.

Ai e ka kaluar jetën e tij duke marrë një Shapllje më të gjerë dhe më të plotë se gjithçka që i është dhënë njerëzimit më parë.

Ajo do të zbolojë kuptimin e jetës në univers. Do të zbulojë se çfarë po vjen në horizontin e jetës suaj dhe të gjithë botës. Do të zbulojë natyrën e vërtetë të spiritualitetit njerëzor në një nivel më të lartë, një nivel i quajtur Dije. Do të zbolojë se çfarë njerëzimi duhet të mësojë për të krijuar bashkëpunim të vërtetë këtu në botë dhe për t’i dhënë fund konflikteve të tij të pafund dhe plaçkitjes se tmerrshme të botës. Sepse kjo është e vetmja botë që do të keni që mund t’ju mbajë.

Universi rrëth jush nuk do të jetë i juaji për të pushtuar ose për të eksploruar matanë këtij sistemi djellor. Ka rreziqe të mëdha aty, për të cilat njerëzimi nuk di asgjë fare. Shikon akoma nëpërmjet syve primitiv, sytë e injorancës dhe të shpresës. Nuk e di se me çfarë ka të bëjë në një Komunitetin e Madh jete në univers.

Zoti tani duhet ta japë këtë, të paktën në mënyrë të mjaftueshme, në mënyrë që njerëzimi mund të përgatitet dhe të veprojë me urtësi dhe me ndërgjegje për të ardhmen, në vend që të veprojë vetëm në dobi të çastit.

Kjo ka gjithçka të bëjë me atë që jeni – natyrën tuaj të thellë, pse jeni ashtu siç jeni dhe pse jeni krijuar ashtu siç jeni krijuar – gjë që nuk mund të kuptoni, derisa ta kuptoni se është për një qëllim të madh, të cilin tani duhet në të vërtetë të zbuloni.

Duhet ta pranoni se Vula e Profetëve është thyer. Jo nga një njeri, jo nga një fe, por nga Zoti, që komunikon me botën përmes Pranisë dhe Asamblesë Engjëllore që mbikëqyr këtë botë dhe përparimin dhe evolucionin e familjes njerëzore.

Këtu do të ketë qartësi të madhe për pyetjet e fesë, kuptimin e jetës, fatin e njerëzimit dhe sfidat e mëdha që do të vijnë, për të cilat njerëzimi duhet të përgatitet në këtë kohë.

Mos u tërhiqni nga kjo. Mos bini në hijet e preokupimeve tuaja. Mos u dëshpëroni. Sepse Zoti ju ka dhënë një fuqi të thellë brenda jush për t’ju dhënë mundësinë për t’u përgjigur, për t’u përgatitur për të përballuar një botë më të gjerë dhe për të jetuar një jetë më të madhe.

Ende nuk e kuptoni se çfarë do të thotë kjo, por me kalimin e kohës do të bëhet e qartë si dita. Sepse Zoti ju ka dhënë sytë për të parë dhe veshët për të dëgjuar, por ato nuk janë sytë me të cilat ju tani shikoni ose veshët me të cilat ju tani dëgjoni. Por ato janë brenda jush – thellë brenda jush.

Kjo është fuqia e vërtetë e jetës suaj. Kjo është fuqia e vërtetë e familjes njerëzore. Kjo është që do ta bëjë ndryshimin në rezultatin e jetës suaj këtu në botë dhe për të ardhmen dhe fatin e njerëzimit.

Vetëm Shpallja e Re e Zotit për botën mund t’jau zbolujë këto gjëra tani. Pa atë, njerëzimi do të vazhdojë në rënien e tij luftarake të dëshpëruar, në drejtimin e tij luftarak të dëshpëruar në jetë, duke plaçkitur botën në një mënyrë aq kritike saqë nuk do të jetë më në gjendje që ta mbajë qytetërimin njerëzor në ndonjë formë të njohshme. Do t’i bini pre forcave sunduese nga universi, dhe gjithçka që do të keni krijuar më vlerë do të jetë e humbur.

Është vetëm Shpallja e Zotit për botën që mund t’jau zbulojë këtë me qartësi, pa shtrembërim, pa interesin e ndonjë race të huaj në lojë, pa ndonjë manipulim ose mashtrim çfarëdo qoftë.

Në zemrën tuaj do të përgjigjeni sepse në një nivel më të thellë jeni gjithmonë të lidhur me Zotin. Nëse jeni fetar apo jo, nëse keni një traditë fetare apo jo, jeni gjithmonë të lidhur. Dhe kjo është shpresa e shpengimit tuaj të ardhshëm, burimi i fuqisë suaj të madhe dhe i zgjidhjes së madhe të çfarëdolloj gjëje që ju ka ndodhur më parë.

Vula e Profetëve është thyer përsëri nga Zoti. Ishte e destinuar për t’u thyer kur njerëzimi do të arrinte një pikë të caktuar, kur do të arrinte një pikë kthese ku do të ishte i përballuar me sfida të papara nga të gjithë familja njerëzore, duke përballuar një botë në rënie dhe realitetet e universit rreth jush.

Zoti e ka dhënë qartësinë tani për të kuptuar se për çfarë flisnin në të vërtetë të gjitha traditat e mëdha fetare, para që të ndryshoheshin, adoptoheshin dhe të përdoreshin nga njerëzit dhe qeveritë për qëllimet e tyre.

Këtu nderoni të gjithë Lajmëtarët e mëdhenj dhe e kuptoni misionin e tyre në tokë më plotësisht, në një dritë të qartë. Sepse nuk duhet të ketë grindje ose konkurrencë midis feve të botës, se të gjitha janë iniciuar nga Zoti dhe janë ndryshuar nga njerëzit.

Vula është thyer, por do të rivendoset kur Shpallja e Re e Zotit të jetë e plotë, dhe kur Lajmëtari të ketë kohë për ta paraqitur gjatë kohës së tij, gjë që duhet të ndodhë tani që Shpallja të jetë krejtësisht dhe plotësisht autentike. Nuk mund të përmblidhet më vonë nga njerëz që nuk e njihnin.

Ka qenë detyra e tij e madhe të merrte Shpalljen më të madhe që i është dhënë ndonjëherë kësaj bote – për ta përmbledhur, për ta siguruar saktësinë e saj, për ta mësuar ashtu që mund t’i mësohet të tjerëve, për ta kuptuar plotësisht gjatë kohës që ai është një njeri këtu në botë, për të mbledhur rreth tij njerëz të guximshëm që do ta ndihmojnë atë në këto detyra të mëdha në mënyrë që gjatë jetës së tij Shpallja mund të paraqitet në formë të pastër, duke i dhënë zgjidhje një dileme ndaj të cilës kanë vuajtur Shpalljet e mëparshme për njerëzimin.

Bekimi është mbi ju. Është mbi botën, por vjen me një urgjencë dhe një nevojë të madhe. Kjo nuk është diçka që mund të përdorni për t’u pasuruar ose për t’u zbavitur. Duhet t’i afroheni me përkulje dhe me seriozitet të madh dhe me vullnetin për të parë se çfarë në të vërtetë do të thotë për ju dhe për botën.

Duhet t’i flasë njerëzve nga të gjitha traditat fetare dhe nga të gjitha kombet dhe kulturat.

Duhet të jetë e lirë nga çfarëdolloj pronësie nga ndonjë intitucion fetar matanë asaj që Lajmëtari ka themeluar për ta marrë, për ta përgatitur dhe për t’ia paraqitur botës.

Ai do të ketë nevojë për ndihmën tuaj. Por duhet që të mësoni nga Shpallja dhe ta zbatoni në jetën tuaj për ta kuptuar. Nuk mund të rrini mënjanë dhe ta kuptoni, sepse nuk është e mundshme me një Shpallje të madhe të dërguar nga Qielli për mirëqenien dhe ruajtjen e botës.

Qoftë bekimi mbi Lajmëtarin dhe mbi të gjithë ata që do ta ndihmojnë atë gjatë viteve që i ngelen në botë. Dhe e merrshin në kohë ata që do ta kenë guximin, përulësinë dhe nevojën e madhe për ta kuptuar rëndësinë e saj të domosdoshme, për jetën e tyre dhe për të ardhmen e kësaj bote.

 

3. Angazhimi

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 16 prill 2011
në Boulder, Kolorado

Sot do të flasim për Zotin, Autoritetin e Lartë.

Autoriteti i Lartë po ju flet tani, përmes Pranisë Engjellore, i flet pjesës suaj që është qendra dhe  burimi i Qenies suaj. Ju flet matanë kondicionimit tuaj shoqëror, matanë ideve dhe besimeve tuaja, dhe matanë ideve dhe besimeve të kulturës suaj, madje edhe të fesë suaj.

Autoriteti i Lartë ka një Mesazh për botën dhe për çdo person në botë. Mesazhi është më shumë se një ide. Është edhe më shumë se një seri idesh.  Është një thirrje dhe një konfirmin, që ju thërret për t’u përgjigjur dhe që konfirmon se ka një natyrë të thellë brenda jush dhe brenda gjithë njerëzve në botë. Konfirmimi është një pikë kthese në aftësinë tuaj për t’u përgjigjur.

Fuqia dhe Prania udhëheqin mbi universin fizik, një univers më i madh dhe më i shtrirë sesa ndoshta mund ta përfytyroni, edhe matanë universit fizik në fushat e mëdha të Krijimit, gjë që është diçka që shumë pak njerëz në botë kanë menduar të mundshme.

Autoriteti i Lartë ju flet në vendin tuaj më privat, qendra e Qenies suaj, thellë poshtë sipërfaqjes së mendjes suaj.

Kjo është marrëdhënia juaj më e madhe dhe Burimi i kuptimit dhe qëllimit në të gjitha marrëdhëniet tuaja me njerëzit, me vendet, madje edhe me gjërat.

Keni nevojë tani që ky Autoritet i Lartë t’i flasë pjesës suaj të thellë, për t’ju bashkuar me pjesën tuaj të thellë, për t’ju përgatitur për të jetuar në një botë të re dhe për t’ju angazhur me një univers jete inteligjente, i cili është Komuniteti i Madh i jetës. Nuk i dini këto gjëra, por bëjnë pjesë tek ju.

Ndoshta e keni ndjerë natyrën tuaj të thellë në kohë qartësie, në kohë parandjenje, ndoshta edhe në kohë zhgënjimi, kur keni pasur mundësinë të dëgjoni matanë dëshirave dhe frikave tuaja, dhe matanë dëshirave dhe frikave të të tjerëve,

Autoriteti i Lartë po ju bën thirrje, nëpër Korridoret e Lashtë të mendjes suaj, ju bën thirrje matanë besimeve dhe preokupimeve tuaja.

Sepse Zoti ka folur përsëri dhe Fjala dhe Zëri janë në botë. Është një komunikim i thellë, shumë më i thellë sesa intelekti juaj mund të kuptojë.

Flet për një qëllim më të madh, një përgjegjësi më të thellë dhe një shoqëri më të madhe, si brenda dhe matanë kësaj bote. Dhe përmes kësaj lidhjeje, ju bëheni një urë – një urë për tek bota, një urë për tek Shtëpia juaj e Lashtë, nga e cila keni ardhur dhe tek e cila do të ktheheni.

Njerëzit duan shumë gjëra. Kanë frika të mëdha – frikën e humbjes, frikën e të mos paturit, frikën e privimit, frikën e sthypjes, frikën e dhimbjes dhe vuajtjes, dhe dhimbjes së vdekjes.

Por Autoriteti i Lartë flet matanë gjithë ketyre gjërave. Është Krijuesi që i flet Krijesës.

Krijesa brenda jush është mendja e thellë të cilën Ne e quajmë Dije. Është pjesa juaj e përhershme. Është pjesa që ekzistonte para kësaj jete dhe që do të ekzistojë pas kësaj jete, duke udhëtuar nëpër fushat e Ndarjes, e udhëzuar vetëm nga fuqia e Zërit.

Njerëzit duan shumë gjëra. Kanë frika të mëdha. Shumë njerëz kanë besime fikse. Por Autoriteti i Lartë i flet matanë ketyre gjërave të gjithëve që mund të shohin dhe të dëgjojnë dhe që mund të përgjigjen në një nivel të thellë.

Ju nuk mund ta vlerësoni këtë. Është më e madhe se mendja juaj. Nuk mund ta debatoni, sepse është matanë aftësive tuaja.

Është misterioze sepse është e thellë. Origjinën e ka matanë kësaj dhe të gjitha botëve, prandaj nuk mund ta përfytyroni.

Por eksperienca është aq e thellë, saqë mund të ndryshojë drejtimin e jetës suaj dhe t’ju zgjojë nga ëndrra e Ndarjes, për t’ju thirrur jashtë preokupimeve tuaja, shoqërisë suaj dhe gjithçka tjetër, në mënyrë që mund ta dëgjoni Zërin e Lashtë, aq i lashtë sa flet për një jetë matanë kuptueshmërisë suaj. Por një jetë që është jeta juaj.

Zoti e di se çfarë po vjen në horizont. Zoti e di pse jeni këtu. Zoti ju ka dërguar këtu për një qëllim. Planet dhe synimet tuaja rrallë e marrin këtë parasysh.

Është diçka më e madhe. Është diçka më e thjeshtë dhe më pak madhështore. Është diçka thelbesorë për Qenien tuaj, për natyrën tuaj dhe për synimin tuaj.

Është marrëdhënia më kryesore që keni, dashuria më e thellë, prirja më e madhe. Ju bashkon me veten tuaj dhe e sjell jetën tuaj në fokus.

Ju thërret jashtë situatave të dëmshe ose që nuk kanë ndonjë shpresë për ju. Ju thërret në një pjesëmarrje më të madhe në botë, të udhëzuar nga Zëri i Lashtë misterioz, një Zë ndryshe nga çdo gjë që keni dëgjuar ndonjëherë, më i thellë se çdo gjë që keni ndjerë ndonjëherë, me i madh se çdo gjë që mund të shihni ose prekni.

Njerëzit duan shumë gjëra. Janë të nxitur nga frika të mëdha. Edhe kënaqësitë e tyre janë plot me frikë dhe ankth.

Mirëpo Zëri i Lashtë është matanë frikës, dhe kur përgjigjeni jeni matanë frikës.

Kush mund të thotë se çfarë është kjo? Kush mund ta përcaktojë ketë?

Mos jini budalla të mendoni përsa i përket produktivitetit. Mos jini analitik. Sepse kjo ndodh në një nivel më të thellë.

Mos u tërhiqni nga kjo. Sepse kjo është jeta juaj, qëllimi juaj dhe thirrja juaj.

Prania dhe Hiri janë me ju. Por ju shikoni gjëra të tjera. Mendja juaj është diku tjetër. Ajo që ju shpengon dhe ju rikthen është me ju tani. Por ju shikoni në drejtimin tjetër.

Shpallja është në botë. Zoti ka ardhur përsëri me një Mesazh më të madh për njerëzimin dhe një përgatitje për një të ardhme të vështirë dhe të rrezikshme për familjen njerëzore.

Çfarë është kjo? Çfarë do të thotë? Pse po ndodh? Si mund të përgatitemi?

Vetëm Shpallja mund t’iu përgjigjet ketyre pyetjeve. Duke ndënjtur mënjanë, nuk mund t’i përgjigjeni ketyre pyetjeve.

Njerëzit duan shumë gjëra. Janë shumë të hutuar. Janë shumë të shqetësuar. Por nuk e dinë se ku janë ose ku po venë. Qëllimet e tyre janë për pjesën më të madhe qëllimet e shoqërisë. Nuk e dinë se ku po shkojnë në jetë, pse janë këtu, kush i ka dërguar, çfarë do t’i rikthejë, t’i plotësojë dhe t’i japë qëllim dhe drejtim në jetë.

Zëri i Lashrë po ju flet tani. Dhe do ta dëgjoni Zërin e Lashtë që do të përgjigjet brenda jush, sepse lidhja juaj është shumë e thellë. Është si lumenjtë që rrjedhin nëntokë poshtë shkretëtirës, lumenjtë nëntokësor me ujin më të pastër, por të cilët nuk mund të shihen nga sipërfaqja dhe nuk mund të gjenden, përveç me mënyra të tjera.

Ndërsa e jetoni jetën tuaj në sipërfaqe, thellë brenda jush jeni të lidhur me Perëndinë. Dhe kjo lidhje ndihet nëpërmjet Thirrjes dhe përgjigjes, duke ndjekur një Zë më të thellë dhe një drejtim më të madh.

Njerëzit pyesin Pse? Pse po ndodh kjo? Ata duhet të ndalen dhe të mësojnë të dëgjojnë për ta sjellë vëmendjen e tyre plotësisht në këtë moment, në mënyrë që mund të dëgjojnë, të ndjejnë dhe të shohin se Shpallja po i lëviz nga brenda.

Kështu i lëviz Shpallja, Shpallja brenda çdo personi. Kështu i flet Zoti botës në një kohë Shpalljeje. Kjo është marrëdhënie në nivelin më të thellë dhe më të rëndësishëm.

Ju nuk mund të shkëputeni nga Zoti. Sepse Zoti shkon kudo me ju. Zoti është me ju në çdo moment, në çdo aktivitet që bëni.

Vetëm në mendimet tuaja mund të shkëputeni, duke u lidhur me gjëra të tjera, duke u identifikuar me gjëra të tjera. Por Zëri i Lashtë është brenda jush, ju thërret për t’u përgjigjur, ju udhëzon, ju përmban.

Për të kuptuar parandjenjat tuaja të thella dhe nxitjet e zemrës suaj, duhet të filloni të dëgjoni. Dëgjoni brenda vetes suaj. Dëgjojeni botën pa gjykim ose dënim. Dëgjoni për shenjat e asaj që po vjen. Dëgjoni se si duhet të përgjigjeni. Dëgjoni se me kë duhet të jeni, dhe më kë mos të jeni.

Këtu ju nuk ndiqni frikën. Këtu nuk ka dënim. Këtu ka një kuptueshmëri më të madhe dhe një njohje më të madhe.

Zoti ka vendosur Dijen brenda jush për t’ju udhëzuar, për t’ju mbrojtur dhe për t’ju sjellë në një jetë dhe në një pjesëmarrje më të madhe në botë. Ndodhet matanë fushës dhe nivelit të intelektit. Ndodh në një nivel më të thellë.

Pasi filloni ta përjetoni këtë, filloni të fitoni një aftësi dalluese më të madhe. Bëheni më të kujdesshëm në lidhje me atë që bëni dhe me kë shoqëroheni. I dëgjoni të tjerët më në thellësi për të parë nëse mund të shoqëroheni me ta dhe se çfarë po ju komunikojnë.

Njerëzit besojnë shumë gjëra, por dinë shumë pak. Jetojnë në sipërfaqen e mendjes, e cila është e turbullt dhe kaotike dhe drejtohet nga erërat dhe pasionet e botës.

Besimet e tyre janë zëvendësim për marrëdhënien e thellë. Preokupimet e tyre janë shmangie të angazhimit të madh që janë të destinuar për të pasur.

Duke ndëjtur mënjanë, nuk mund të shohin. Nuk mund të dinë. Nuk mund të përgjigjen. Janë të dominuar nga mendimet e tyre, mendja e tyre dhe reagimet e tyre. Ata janë skllevër, jetojnë në mënyrë skllavërore.

Por Misteri është brenda tyre. Është gjëja më e rëndësishme në jetë. Matanë arritjes së synimeve, sigurimit të pasurisë, të marrëdhënieve dhe të mirënjohjes në shoqëri, është gjëja më e rëndësishme sepse është fusha e një angazhimi më të madh.

Misteri është burimi i çdo gjëje të rëndësishme. Të gjitha shpikjet dhe kontributat e mëdha, marrëdhëniet e mëdha, përvojat e mëdha – të gjitha vijnë nga Misteri – kush jeni, pse jeni këtu, çfarë po ju thërret, marrëdhëniet tuaja të mëdha, fati juaj me disa njerëz në botë, aftësia juaj për të gjetur rrugën tuaj ndërsa të gjithë rreth jush janë në gjumë, duke ëndërruar dhe të pandjeshëm. Kjo është një rrugë që duhet të merrni, përndryshe jeta juaj do të jetë një ëndërr e turbullt dhe asgjë më tepër.

Kur të ktheheni tek Familja juaj Shpirtërore, pasi ta keni lënë këtë botë, ata do t’ju shohin për të parë nëse e keni kryer detyrën tuaj, nëse e keni krijuar lidhjen e thellë. Dhe do ta dini nëse e keni kryer apo jo.

Këtu nuk ka gjykim ose dënim, vetëm mirënjohje. Këtu ajo që ishtë misterioze më parë bëhet realiteti vetë dhe prioritetet tuaja janë të qarta. Nuk ka hutim. Nuk ka rezistencë.

Dhe do të doni të ktheheni, duke i thënë vetes, “këtë herë do ta mbajë mend. E di tani. Mund ta shoh tani. Do ta mbajë mend.”

Por duhet që ta mbani mend ndërsa jeni këtu. Kjo e bën të gjithë ndryshimin. Ky është fillimi i çdo gjëje të rëndësishme. Kjo është pika kthesë e jetës suaj.

Është misterioze vetëm se jeni të ndarë nga ajo, të kapur në botën e formës, të humbur në botë, duke u rritur si individ, duke iu përshtatur një bote të vështirë dhe në ndryshim. Atëherë vjen diçka për t’jau kujtuar, dhe filloni të ndjeni se Misteri është me ju, dhe brenda jush dhe duke ndikuar tek ju.

Burimin e ka matanë realitetit fizik, sepse kush jeni është nga matanë realitetit fizik. Atje ku do të shkoni përfundimisht është matanë realitetit fizike. Por jeni të përcaktuar për të qenë këtu sepse jeni dërguar këtu për një qëllim. Ky është Misteri.

Ne flasim për këto gjëra për t’ju angazhur në një nivel më të thellë, për të thirrur atë që është autentike, për t’i folur asaj pjesës suaj që ju mezi njihni, e cila është pjesa juaj më e madhe. Kjo pjesë e juaj do të përgjigjet për shkak të angazhimit Tonë të lashtë.

Keni frikë nga kjo, por e dëshironi në të njëjtën kohë. Është një dëshirë e natyrshme, më e natyrshme se gjithçka tjetër që po bëni ose që mund të bëni në botë.

Ky është Angazhimi.

 

2. Recitimi

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 1 prill 2011
në Boulder, Kolorado

Zoti ka folur përsëri.

Jemi Ne që e sjellim Mesazhin. Vullneti i Zotit është i paraqitur nëpërmjet Nesh.

Jemi matanë vlerësimeve tuaja, matanë teorive tuaja fetare dhe matanë spekulimeve tuaja personale.

Sepse imagjinata njerëzore mund të përfytyrojë vëtem nga ajo që përjeton në botën fizike. Por realiteti ekziston matanë asaj – matanë fushës dhe nivelit të intelektit.

Kjo është e vërteta nëpër univers, Komuniteti i Madh i jetës në të cilin jetoni.

Ne po sjellim Mesazhin e Madh për këtë kohë, nga Krijuesi i të gjitha universeve, për mbrojtjen e njerëzimit dhe për ruajtjen e botës.

Ne jemi ata që ju nuk mund të kuptoni. Por Ne jemi burimi dhe ndërmjetësit e asaj që njerëzimi duhet të kuptojë dhe të bëjë në emër të vet, atë që duhet të shohë, atë që nuk e ka parë, atë që duhet të dijë, atë që nuk e ka ditur, atë që duhet të bëjë, atë që nuk e ka bërë.

Ky është Mesazhi për këtë kohë. Kjo është kohë Shpalljeje.

Njëri është dërguar në botë për të marrë Shpalljen dhe për ta sjellë në ndërgjegjen njerëzore, një detyrë monumentale.

Të marrësh Mesazhin e Ri është të marrësh Shpalljen më të madhe që i është dhënë ndonjëherë familjes njerëzore.

T’ia prezantosh atë botës është një detyrë monumentale, një detyrë për Lajmëtarin dhe për të gjithë ata që do ta ndihmojnë për ta sjellë Shpalljen kudo që ka nevojë për të.

Ka nevojë për të kudo, sepse njerëzimi po përballon një rrezik të madh. Ka mbjellë farat e rënies së vet përmes shkatërrimit dhe degradimit të mjedisit të tij – ujërat e tij, tokat e tij, ajërin e tij – deri në pikën ku bota po fillon të ndryshojë, një ndryshim që do t’i sjellë sprova dhe shtrëngime botës së njerëzve dhe familjes njerëzore.

Njerëzimi po përballon një univers plot me jetë inteligjente. Do t’i duhet të përgatitet për këtë tani, sepse kontakti ka filluar – kontakti me ata që kërkojnë mundësinë për të përfituar nga një njerëzim i dobët dhe i konfliktuar.

Është koha e një ndryshimi dhe një pasigurie të madhe, ku fuqitë e huaja do të kërkojnë të fitojnë ndikim dhe ku njerëzimi do t’i bjerë pre injorancës, budallallekut dhe indulgjencave të veta.

Mesazhi është shumë i madh për t’u thënë në një fjali, por do t’ju sjellë më afër pranë Zotit dhe asaj që Zoti ju ka dërguar për të bërë, ju si individ, këtu në botë tani, gjë e cila është ndryshe nga ajo që besoni dhe imagjinoni sot.

Zoti ka sjellë urtësi nga universi për ta përgatitur njerëzimin për universin.

Zoti ka sjellë esencën e spiritualitetit në një formë të pastër – të pamjegullosur nga historia dhe manipulimet njerëzore, të papenguar nga politika, vullneti dhe korrupsioni njerëzor.

Ne sjellim Hapat drejt Dijes në mënyrë që mund të dini për mendjen e thellë që Zoti ka vendosur brenda jush për t’ju udhëzuar në një botë gjithnjë e më të rrezikshme.

Trazira të mëdha do të ndodhin tani dhe po fillojnë të ndodhin – fatqesësira natyrore të shkaktuara nga injoranca, keqpërdorimi dhe mbipërdorimi i botës nga njerëzimi.

Është një kohë për të bërë llogaritë, një kohë përgjegjësie, një kohë për t’i dhënë fund budallallekut dhe arrogancës.

Vetëm Zoti e di se çfarë po vjen.

Dhe Ne e kemi sjellë Mesazhin, një Mësazh prej një mijë mesazhe, një Mesazh prej një mijë mësime, një Mesazh mjaft i madh për t’ju zënë për pjesën tjetër të jetës suaj, një Mesazh mjaft i madh për t’i ridrejtuar përpjekjet, energjitë dhe ndërgjegjen njerëzore, në mënyrë që njerëzimi të ketë një të ardhme më të madhe se e kaluara, në mënyrë që njerëzimi t’i mbijetojë Dallgët e Mëdha të ndryshimit dhe ndërhyrjen dhe konkurrencën nga universi rreth jush.

Dëgjojeni këtë atëherë, jo me idetë, besimet ose gjykimet tuaja, por me mendjen e thellë që Zoti ju ka dhënë për të dëgjuar, për të parë, për të ditur dhe për të vepruar me një siguri më të madhe.

Fjalët Tona nuk janë për spekulim ose debat. Kjo është indulgjenca e budallenjve, të cilët nuk mund të dëgjojnë dhe nuk mund të shohin.

Jeni të tmerruar nga Shpallja, sepse do t’jau ndryshojë jetën. Por e dëshironi Shpalljen, sepse do t’jau ndryshojë jetën.

Është konflikti në mendjen tuaj që ju bën të verbër. Janë synimet që shkojnë në drejtime të ndryshme që ju mbajnë në një gjendje hutimi dhe që nuk ju lënë të shihni.

Jemi Ne që i kemi sjellë të gjitha Shpalljet në botë.

Sepse Zoti nuk flet. Zoti nuk është një person, personazh, personalitet ose ndërgjegje e vetme. Të mendoni këtë është ta nënvlerësoni Krijuesin dhe ta mbivlerësoni veten.

Jemi Ne që i folëm Jezusit, Budës, Muhamedit dhe të gjithë mësuesve dhe profetëve gjatë shekujve që kanë sjellë një qartësi më të madhe në botë – profetëve të të gjithë kohëve dhe Lajmëtarëve të cilët vijnë vetëm në pika kthese për njerëzimin.

Ju nuk mund të na adhuroni. Nuk do t’i dini emrat Tanë.

Sepse tani duhet që të bëheni të përgjegjshëm dhe të përdorni aftësitë dhe fuqinë që Krijuesi ju ka dhënë në shërbim të një bote me nevoja, trazira dhe vështirësi në rritje.

Mos iu përkulni Krijuesit nëse nuk jeni të gatshëm të kryeni atë që jeni dërguar këtu për të bërë, nëse nuk mund të merrni Hapat drejt Dijes, nëse keni arrogancën të mendoni se mund ta përcaktoni vetë fatin dhe plotësimin tuaj.

Mos jini hipokrit. Mos u ulni poshtë dhe të adhuroni një Zot të cilin nuk mund ose nuk do të shërbeni.

Është më mirë të jetoni një jetë të vetë-përcaktuar dhe t’i përballoni të gjitha rreziqet e saj, sesa të adhuroni një Zot që nuk mund të shërbeni.

Dhe nëse nuk mund t’i përgjigjeni Shpalljes, çfarë po bëni atëherë këtu tani?

Të gjithë Lajmëtarët u persekutuan. Të gjithë Lajmëtarët u keqkuptuan. Të gjitha Shpalljet e Reja u resistuan, mohuan dhe kundërshtuan.

Nuk ka kohë për këtë tani. Fati i njerëzimit do të përcaktohet në njëzet vitet që do të vijnë – kushtet e botës, kushtet e familjes njerëzore dhe fati dhe e ardhmja e qytetërimit njerëzor.

Nuk jeni më vetëm në botë, apo edhe në univers, me siguri. Nuk e dini se çfarë po ndodh dhe se çfarë po vjen në horizont sepse keni shumë frikë për të parë, dhe jeni shumë arrogant, duke supozuar se dini. Kjo është arsyeja pse Shpallja duhet të jepet për t’ju treguar se çfarë nuk mund të shihni dhe nuk dini, matanë spekulimeve dhe mendimeve njerëzore. Kjo është e përfshirë në të gjitha Mësimet e Mesazhit të Ri.

Ky është Mesazhi i Ri. Luftoni kundër tij dhe do të luftoni kundër pranimit të vetvetes suaj.

Sepse duhet të dini për mendjen e madhe dhe fuqinë e madhe që Krijuesi ju ka dhënë.

E mësuar në çdo fe, por e mjegulluar dhe e errësuar në çdo fe, kjo është që duhet të kuptohet tani.

Zoti nuk e administron botën. Zoti nuk i krijon fatkeqësitë, stuhitë, tërmetet, përmbytjet dhe thatësirat.

Zoti po vëzhgon për të parë se si njerëzimi do të përballë një botë të cilën e ka ndryshuar – një botë të re, një botë të re dhe të paparashikueshme.

Njerëzimi po hyn në një Komunitetin të Madh jete në univers sepse të tjerë janë këtu për të kërkuar ndikim dhe sundim në një botë me vlerë dhe me rëndësi të madhe.

Por njerëzit nuk shohin. Nuk dëgjojnë. Dhe kur mendojnë, është për të krijuar një kuptueshmëri që afirmon idetë dhe besimet e tyre.

Atëherë popujt nuk shohin. Kombet nuk përgatiten. Dhe sjellet destruktive vazhdojnë.

Ne vëzhgojmë mbi botën. Kemi vëzhguar për një kohë shumë të gjatë.

Jemi Ne që Zoti ka dërguar për të mbikëqyrur zhvillimin dhe evolucionin e njerëzimit dhe për të marrë Shpalljet të cilat u jepen Lajmëtarve, për të marrë depërtimet të cilat u jepen profetëve, për të paralajmëruar, për të dhënë bekimet, dhe tani për të dhënë një përgatitje për një botë ndryshe nga e kaluara dhe për një të ardhme ku njerëzimi do të ketë për të konkurruar me Komunitetin e Madh.

Zoti nuk do ta shpëtojë njerëzimin duke i përzënë të këqijat, duke i zghidhur problemet që njerëzimi ka krijuar ose problemet që do të përballojë si pjesë natyrore të evolucionit të tij.

Ta mendoni këtë është të keqkuptini marrëdhënien tuaj me Perëndinë, ashtu siç jetoni tani në një gjendje Ndarjeje.

Por Ndarja nuk u krye ndonjëherë sepse një pjesë e juaj është gjithmonë e lidhur me Perëndinë.

Këtë Ne e quajmë Dije. Dhe do të jetë faktori vendimtar në rezultatin e jetës suaj personale – kuptimi dhe vlera e jetës suaj – dhe nëse njerëzimi mund të përgatitet, të adaptohet dhe të krijojë një botë të re në një seri rrethanash të reja.

Kurrë më parë nuk i ishte dhënë një Shpallje e tillë familjes njerëzore, sepse nuk ishte e nevojshme.

Keni ndërtuar një qytetërim në botë. I përçarë dhe i ndarë është, por megjithatë një qytetërim.

Jeni bërë gjithnjë e më të ndërvarur midis kombeve dhe kulturave tuaja. Ky ishte synimi i Krijuesit, sepse është evolucioni natyror i njerëzimit dhe i të gjitha racave inteligjente në univers.

Tani duhet të perballoni pragun e madh tjetër – një botë në rënie, një botë ku burime natyrore po pakësohen, një botë ku ushqimi dhe uji po rrallohen, një botë ku njerëzimi në rritje do të ketë për të përballuar kushtet e botës. Për këtë keni nevojë për Shpalljen e Re.

Shpalljet e kaluara nga Krijuesi nuk mund t’ju përgatisin për Dallgët e Mëdha të ndryshimit. Nuk mund t’ju përgatisin për fatin tuaj në Komunitetin e Madh. Nuk mund t’ju përgatisin për pragjet e mëdha në të cilët ndodheni dhe në të cilët do të ndodheni gjithmonë e më shumë.

Nuk i keni përgjigjet përballë ketyre gjërave. Kjo është arsyeja pse Shpallja po jepet. Sepse njerëzimi tani ka nevojë të këshillohet dhe të paralajmërohet, të bekohet dhe t’i jepet përgatitja për një të ardhme që do të jetë ndryshe nga e kaluara.

Dëgjojini këto fjalë, jo me intelektin por me zemrën tuaj. I flasin një të vërtete me të madhe brenda jush – një të vërtete më të madhe matanë koncepteve, besimeve dhe ideve.

I flasin një rezonance natyrore brenda jush, një prirje natyrore, një drejtimi natyror që jeton brenda jush në çdo moment, matanë fushës dhe nivelit të intelektit.

Ky është një komunikim për natyrën tuaj të thellë – për ta amplifikuar, për ta thirrur, për ta vënë në kontrast me idetë, besimet dhe aktivitetet tuaja ashtu siç janë sot.

Jeni të papërgatitur. Zoti ka dërguar përgatitjen.

Jeni të pavetëdijshëm. Zoti ka dërguar vetëdijen.

Jeni të pasigurt. Zoti po ju thërret në qendrën e sigurisë brenda jush.

Jeni të ngatërruar. Zoti po ju jep rrugën jashtë ngatërrimit.

Jeni poshterues ndaj vetvetes dhe të tjerëve. Zoti ju kthen tek vlera dhe qëllimi juaj i vërtetë në botë.

Bota po ndryshon, por ju nuk shihni. Zoti ju ka dhënë sytë për të parë dhe veshët për të dëgjuar, por ato janë ndryshe nga ajo që bëni sot dhe atë që kuptoni sot.

Njerëzimi do të dështojë pa Shpalljen e Re. Bota do të bëhet gjithmonë e më e zezë, më e rrezikshme dhe më e ngatërruar pa Shpalljen.

Njerëzimi do të lëkundet dhe do të dështojë përballë gabimeve të veta dhe mungesës së qartësisë.

Burimet e botës do të shpenzohen përmes konflikteve, konkurrencës dhe luftës. Njerëzit do të ngrihen kundër qeverive të tyre. Njerëzit do të ngrihen kundër njëri-tjetrit.

Do të ketë konflikte të paparashikueshme në të ardhmen, më të mëdhenj dhe më të vazhdueshëm se gjithçka që keni parë më parë.

Është Shpallja e Re që i përmban ingredientët që mungojnë në kuptueshmërinë tuaj, çelsin e vetëdijes dhe burimin e fuqisë, forcës dhe vendosmërisë suaj.

Për këtë duhet që të keni një mendje serioze, ta merrni jetën tuaj seriozisht dhe të filloni t’i kujdeseni nevojave dhe kërkesave të mëdha të jetës suaj.

Kjo është arsyeja pse Zoti e ka dërguar Shpalljen.

Kjo është Shpallja. Ne jemi Shpallja.

Nuk ka heronj për të adhuruar këtu, ndonjë njeri për të hyjnizuar. Ka vetëm një përgjegjësi më të madhe për të marrë dhe një urtësi më të madhe për të përdorur.

Nuk ka shpëtim përmes ndriçimit personal. Nuk ka arratisje.

Nuk ka vetëmashtrim. Ka vetëm një rezonancë dhe një përgjegjësi më të madhe, një sakrificë dhe një kontribut më të madh.

Kjo është që do ta shpëtojë botën. Kjo është që do ta shpëtojë lirinë dhe vetëvendosjen e njerëzimit në një univers ku liria është e rrallë dhe duhet të mbrohet me shumë kujdes.

Kjo është që do t’ia rivendosë dinjitetin individëve dhe aftësinë për të kontribuar diçka me fuqi dhe me rëndësi të madhe, pavarësisht nga rrethanat.

Dëgjojini këto fjalë – jo me idetë, besimet ose grindjet tuaja, por me zemrën tuaj, natyrën tuaj të thellë.

Sepse Zoti mund t’i flasë vetëm asaj që ka krijuar brenda jush. Zoti nuk e ka krijuar personalietin tuaj shoqëror. Zoti nuk i ka krijuar idetë dhe besimet tuaja. Zoti nuk i ka krijuar vendimet, dështimet dhe pendimet tuaja.

Zoti mund t’i flasë vetëm asaj që ka krijuar brenda jush, gjë që është diçka më e thellë, më depërtuese dhe më natyrore brenda jush.

Mesazhi i Ri po ju thërret. Pasi të bëheni të vetëdijshëm për të, duhet ta përballoni sfidën që përbën kjo vetëdijshmëri dhe se çfarë do të thotë për jetën tuaj.

Njerëzit e hedhin poshtë Shpalljen sepse nuk duan të ndryshojnë. Nuk duan t’i rikonsiderojnë besimet, idetë dhe posicionin e tyre në shoqëri.

Ata në të vërtetë nuk mund ta kundërshtojnë Mesazhin e Ri. Vetëm mund t’i shmangen dhe ta debatojnë për të mbrojtur investimet e tyre të mëparshme dhe idetë e tyre ndaj vetvetes.

Kush mund të hahet me Vullnetit dhe Urtësinë e Krijuesit, përveç në mënyrë të rremë?

Këtu do të shihni dilemën brenda çdo personi. Sa të ndershëm duan të jenë me vetveten, me atë që shohin dhe dinë? Sa të vetëdijshëm duan të jenë për veten e tyre, situatën e tyre dhe botën rreth tyre? Sa të përgjegjëshëm do të jenë për ta vënë jetën e tyre në ekuilibër dhe për të marrë vendimet që nuk kanë marrë më parë?

Këtu do ta shihni intelektin duke u shfaqur si zot, kur në të vërtetë ai është një shërbëtor i dobishëm. Ky është qëllimi dhe përcaktimi i tij.

Këtu do ta shihni arrogancën dhe injorancën të lidhura bashkë si një formë vetëmashtrimi të cilin shumë njerëz ndjekin.

Do ta shihni se çfarë është e vogël dhe çfarë është e madhe, çfarë është e fort dhe çfarë është e dobët, çfarë është e çmuar dhe çfarë pretendon të jetë e çmuar.

Zbulesa zbulon gjithçka.

Ju thërret për të ndjekur atë që është e madhe brenda jush dhe të drejtoni atë që është e vogël. Nuk flet për ndonjë rrugë të mesme në ketë drejtim.

Nuk mund të keni gjithçka. Nuk mund të keni të ardhmen tuaj dhe të kaluarën tuaj bashkë sepse nuk janë të përputhshme.

Është vetëm përmes zhgënjimit dhe dështimit që mund të shihni se nuk po jetoni jetën që duhet të jetoni dhe se nuk jeni të ndershëm dhe të vërtetë me vetveten dhe të ndershëm dhe të vërtetë me të tjerët – një realizim i ashpër por i rëndësishëm në një kohë ndërgjegjësimi, në një kohë Shpalljeje.

Dëgjojini këto fjalë – jo me idetë tuaja, supozimet tuaja, jo me mburojet tuaja, jo me arrogancë, krenari ose budallallëk, por me natyrën tuaj të thellë, sepse ajo është që duhet t’ju zbolohet.

Kjo bën pjesë tek Zbulesa.

 

Mirësevini! Keni gjetur Mesazhin e Ri.

Rreth Mesazhit të Ri

Mrekullisht, përmes kohës dhe një udhëtimi të gjatë dhe ndoshta misterioz në jetë, keni arritur këtu. E gjetët Mesazhin e Ri nga Zoti, ose ndoshta ju gjeti ai. Nuk është aksident që është kështu.

Zoti ka folur përsëri. Ka një Mesazh të Ri nga Zoti në botë. Kjo është mrekullia e dashurisë dhe komunikimit të Zotit për njerëzimin që po ndodh në kohën tonë dhe jeni ndër të parët që e dini këtë.

Mesazhi i Ri nga Zoti është një komunikim origjinal nga Perëndia për të gjithë popujt e botës. Është një dhuratë komunikimi dhe zbulese për njerëzit e të gjithë kombeve dhe feve, i dhënë tani një bote të shkolluar më komunikim global dhe ndërgjegje globale në rritje.

Mesazhi i Ri nuk është për një fis, një komb ose një grup fetar vetëm. Është komunikimi i Zotit për të gjithë botën.

Ky komunikim ka fuqinë për të ndezur zemrën shpirtërore të njerëzimit, për të tingëlluar thirrjen e Zotit për unitet midis kombeve dhe feve të botës dhe për të përgatitur njerëzimin për një botë të ndryshuar në mënyrë radikale dhe për fatin e tij në një univers të gjerë me jetë inteligjente.


Shpallja

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 7 korrik 2006
në Boulder, Kolorado

Ka një Mesazh të ri nga Zoti në botë. Ka ardhur nga Krijuesi i të gjithë jetës.

Është përkthyer në gjuhë dhe kuptueshmëri njerëzore përmes Pranisë Engjëllore që mbikëqyr këtë botë.

Vazhdon serinë e madhe të transmetimeve nga Krijuesi që kanë ndodhur gjatë shekujve dhe mijëvjeçarëve.

Është një Mesazh i Ri për këtë kohë dhe për kohët që do të vijnë.

I plotëson Mesazhet e mëparshme që i janë dhënë njerëzimit dhe njëkohësisht zbulon gjëra që nuk i janë treguar ndonjëherë njerëzimit më parë. Sepse njerëzimi tani po përballon një seri sfidash të rënda dhe të rrezikshme, si brenda dhe nga matanë botës.

Mesazhi i Ri nga Zoti është këtu për të paralajmëruar, për të fuqizuar dhe për të përgatitur familjen njerëzore – njerëzit nga të gjitha kombet dhe traditat fetare, nga të gjitha fiset, grupet dhe drejtimet.

Ka ardhur në kohën e një nevoje të madhe, një kohë më pasoja të mëdha. I përgatit njerëzit për gjëra që as nuk janë kuptuar.

Është profetik në paralajmërimin e njerëzve për Dallgët e Mëdha të ndryshimit që po vijnë në botë dhe për pozicionin e njerëzimit në univers, sidomos në lidhje me kontaktin me raca të tjera.

I bën thirrje pranisë së madhe shpirtërore brenda çdo personi – dhuratës së madhe të Dijes që i është dhëne të gjithë familjes njerëzore, e cila tani duhet të kultivohet, të përforcohet dhe të sillet përpara.

I flet nevojës së madhe shpirtërore të individit – nevojës për qëllim, kuptim dhe drejtim.

I flet marrëdhënieve të mëdha që njerëzit mund të krijojnë me njëri-tjetrin, marrëdhëniet që përfaqësojnë qëllimin e tyre të madh në jetë.

I flet nevojave të botës dhe nevojave të së ardhmes. Në këtë mënyrë, sjell qëllim dhe pranim, unitet dhe bashkëpunim, urtësi dhe fuqi, për të gjithë ata që mund ta marrin, që mund ta mësojnë, që mund t’i ndjekin hapat e tij, që mund t’ia kontribuojnë të tjerëve dhe që mund të përhapin urtësinë e tij në shërbim të njerëzve të tjerë, familjeve, komuniteteve, kombeve dhe të gjithë botës.

Merreni këtë bekim. Mësoni nga Mesazhi i Ri nga Zoti. Kuptojeni se do të afirmojë gjithçka që është e vërtetë në traditat tuaja aktuale dhe do t’i flasë urtesisë suaj të thellë që ju tashmë keni. Do t’i flasë zemrës suaj, madje matanë mendimeve dhe besimeve tuaja dhe mendimeve dhe besimeve të kulturës dhe të kombit tuaj.

Merreni këtë dhuratë dhe mesoni nga ajo me durim, duke marrë Hapat drejt Dijes, duke mësuar urtësinë e Komunitetit të Madh dhe duke kuptuar fuqinë e Spiritualitetit të Vetëm të njerëzimit për ta bashkuar njerëzimin, për ta përforcuar njerëzimin dhe për ta përgatitur njerëzimin për t’i dalluar dhe për t’i lundruar kohët e vështira përpara.

Merreni Mesazhin e Ri në thirrjen e tij për ruajtjen dhe përforcimin e lirisë, bashkëpunimit dhe përgjegjësisë njerëzore.

Sepse pa këtë Mesazh të Ri, njerëzimi po përballon një rënie të rëndë dhe të papritur.

Po përballon humbjen e lirisë dhe të sovranitetit të tij në këtë botë ndaj forca të tjera ndërhyrëse nga universi rreth jush.

Pa këtë Masazh të Ri, shpirti njerëzor do të ngelet në gjumë dhe njerëzit do të jetojnë jeta dëshpërimi, konkurrence dhe konflikti.

Është Vullneti i Krijuesit që njerëzimi të hyjë në Komunitetin e Madh të jetës në univers si një racë e lirë dhe sovrane – si një racë e fortë, si një racë e bashkuar, si një racë që mund të mbajë diversitetin e saj kulturor dhe në të njëjtën kohë të nderojë forcën dhe qëllimin e saj të thellë, të cilat do ta mbajnë familjen njerëzore të gjallë, aktive dhe kreative, duke paraqitur një opotunitet të ri për përparim në të ardhmen.

Por për të ecur duhet që të mbijetoni. Duhet të mbijetoni kohët e vështira përpara dhe duhet të mbijetoni konkurrencën nga matanë botës në lidhje me atë se kush do të kontrollojë këtë botë dhe fatin e saj.

Çdo individ duhet ta dijë se ka një oportunitet të madh për të zbuluar Dijen e thellë që Zoti i ka dhënë – Dija që përmban qëllimin, kuptimin dhe drejtimin e tij dhe kriteret për të gjitha marrëdhëniet domethënëse.

Prandaj, ka një Mesazh të Ri nga Zoti për individin dhe ka një Mesazh të Ri nga Zoti për të gjithë botën. Është këtu tani.

I është dashur një kohë e gjatë Lajmëtarit për ta marrë, sepse Mesazhi është shumë i madh.

Nderojeni atëherë atë që ka ardhur për të sjellë Mesazhin e Ri në botë.

Ai është një burrë i përulur. E ka zhvilluar urtësinë e duhur për të ndërmarrë një rol kaq të madh, dhe është dërguar në botë për këtë qëllim.

Pranojeni atë. Kuptojeni atë. Por mos e adhuroni. Ai nuk është zot. Ai është Lajmëtari që po sjell Mesazhin e Ri nga Zoti në botë.

Tani është koha. Ky është oportuniteti i madh. Kjo është përgjigja e lutjeve të njerëzve nëpër botë – lutje nëpër çdo traditë fetare, nëpër çdo komb dhe kulturë, lutje për urtësi, fuqi, unitet, liri dhe shpëtim.

Merreni tani këtë Mesazh të Ri. Ka ardhur, dhe ka ardhur tamam në kohën e duhur.

 

1. Shpallja

siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 7 korrik 2006
në Boulder, Kolorado

Ka një Mesazh të ri nga Zoti në botë. Ka ardhur nga Krijuesi i të gjithë jetës.

Është përkthyer në gjuhë dhe kuptueshmëri njerëzore përmes Pranisë Engjëllore që mbikëqyr këtë botë.

Vazhdon serinë e madhe të transmetimeve nga Krijuesi që kanë ndodhur gjatë shekujve dhe mijëvjeçarëve.

Është një Mesazh i Ri për këtë kohë dhe për kohët që do të vijnë.

I plotëson Mesazhet e mëparshme që i janë dhënë njerëzimit dhe njëkohësisht zbulon gjëra që nuk i janë treguar ndonjëherë njerëzimit më parë. Sepse njerëzimi tani po përballon një seri sfidash të rënda dhe të rrezikshme, si brenda dhe nga matanë botës.

Mesazhi i Ri nga Zoti është këtu për të paralajmëruar, për të fuqizuar dhe për të përgatitur familjen njerëzore – njerëzit nga të gjitha kombet dhe traditat fetare, nga të gjitha fiset, grupet dhe drejtimet.

Ka ardhur në kohën e një nevoje të madhe, një kohë më pasoja të mëdha. I përgatit njerëzit për gjëra që as nuk janë kuptuar.

Është profetik në paralajmërimin e njerëzve për Dallgët e Mëdha të ndryshimit që po vijnë në botë dhe për pozicionin e njerëzimit në univers, sidomos në lidhje me kontaktin me raca të tjera.

I bën thirrje pranisë së madhe shpirtërore brenda çdo personi – dhuratës së madhe të Dijes që i është dhëne të gjithë familjes njerëzore, e cila tani duhet të kultivohet, të përforcohet dhe të sillet përpara.

I flet nevojës së madhe shpirtërore të individit – nevojës për qëllim, kuptim dhe drejtim.

I flet marrëdhënieve të mëdha që njerëzit mund të krijojnë me njëri-tjetrin, marrëdhëniet që përfaqësojnë qëllimin e tyre të madh në jetë.

I flet nevojave të botës dhe nevojave të së ardhmes. Në këtë mënyrë, sjell qëllim dhe pranim, unitet dhe bashkëpunim, urtësi dhe fuqi, për të gjithë ata që mund ta marrin, që mund ta mësojnë, që mund t’i ndjekin hapat e tij, që mund t’ia kontribuojnë të tjerëve dhe që mund të përhapin urtësinë e tij në shërbim të njerëzve të tjerë, familjeve, komuniteteve, kombeve dhe të gjithë botës.

Merreni këtë bekim. Mësoni nga Mesazhi i Ri nga Zoti. Kuptojeni se do të afirmojë gjithçka që është e vërtetë në traditat tuaja aktuale dhe do t’i flasë urtesisë suaj të thellë që ju tashmë keni. Do t’i flasë zemrës suaj, madje matanë mendimeve dhe besimeve tuaja dhe mendimeve dhe besimeve të kulturës dhe të kombit tuaj.

Merreni këtë dhuratë dhe mesoni nga ajo me durim, duke marrë Hapat drejt Dijes, duke mësuar urtësinë e Komunitetit të Madh dhe duke kuptuar fuqinë e Spiritualitetit të Vetëm të njerëzimit për ta bashkuar njerëzimin, për ta përforcuar njerëzimin dhe për ta përgatitur njerëzimin për t’i dalluar dhe për t’i lundruar kohët e vështira përpara.

Merreni Mesazhin e Ri në thirrjen e tij për ruajtjen dhe përforcimin e lirisë, bashkëpunimit dhe përgjegjësisë njerëzore.

Sepse pa këtë Mesazh të Ri, njerëzimi po përballon një rënie të rëndë dhe të papritur.

Po përballon humbjen e lirisë dhe të sovranitetit të tij në këtë botë ndaj forca të tjera ndërhyrëse nga universi rreth jush.

Pa këtë Masazh të Ri, shpirti njerëzor do të ngelet në gjumë dhe njerëzit do të jetojnë jeta dëshpërimi, konkurrence dhe konflikti.

Është Vullneti i Krijuesit që njerëzimi të hyjë në Komunitetin e Madh të jetës në univers si një racë e lirë dhe sovrane – si një racë e fortë, si një racë e bashkuar, si një racë që mund të mbajë diversitetin e saj kulturor dhe në të njëjtën kohë të nderojë forcën dhe qëllimin e saj të thellë, të cilat do ta mbajnë familjen njerëzore të gjallë, aktive dhe kreative, duke paraqitur një opotunitet të ri për përparim në të ardhmen.

Por për të ecur duhet që të mbijetoni. Duhet të mbijetoni kohët e vështira përpara dhe duhet të mbijetoni konkurrencën nga matanë botës në lidhje me atë se kush do të kontrollojë këtë botë dhe fatin e saj.

Çdo individ duhet ta dijë se ka një oportunitet të madh për të zbuluar Dijen e thellë që Zoti i ka dhënë – Dija që përmban qëllimin, kuptimin dhe drejtimin e tij dhe kriteret për të gjitha marrëdhëniet domethënëse.

Prandaj, ka një Mesazh të Ri nga Zoti për individin dhe ka një Mesazh të Ri nga Zoti për të gjithë botën. Është këtu tani.

I është dashur një kohë e gjatë Lajmëtarit për ta marrë, sepse Mesazhi është shumë i madh.

Nderojeni atëherë atë që ka ardhur për të sjellë Mesazhin e Ri në botë.

Ai është një burrë i përulur. E ka zhvilluar urtësinë e duhur për të ndërmarrë një rol kaq të madh, dhe është dërguar në botë për këtë qëllim.

Pranojeni atë. Kuptojeni atë. Por mos e adhuroni. Ai nuk është zot. Ai është Lajmëtari që po sjell Mesazhin e Ri nga Zoti në botë.

Tani është koha. Ky është oportuniteti i madh. Kjo është përgjigja e lutjeve të njerëzve nëpër botë – lutje nëpër çdo traditë fetare, nëpër çdo komb dhe kulturë, lutje për urtësi, fuqi, unitet, liri dhe shpëtim.

Merreni tani këtë Mesazh të Ri. Ka ardhur, dhe ka ardhur tamam në kohën e duhur.