Author Archives: marc

Revolucioni

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 24 maj 2011
në Boulder, Kolorado

Keni lindur me dy mendje, Mendjen që Zoti ka krijuar dhe mendja që është formuar dhe kushtëzuar nga bota, mendja juaj tokësore. Në këtë moment, keni këto dy mendje.

Me mendjen tokësore jeni ndoshta shumë të familjarizuar, meqë ju dominon gati qind përqind të kohës. Kjo nuk do të thotë se jeni të vetëdijshëm për të ose për të gjitha mendimet ose impulset e saj, sepse njerëzit kanë shumë frikë të përjetojnë disa pjesë të mendjes së tyre tokësore – pjesët e errëta dhe të frikësuara, pjesët e rrezikshme, pjesët misterioze.

Njerëzit vazhdojnë të përpiqen për të ardhmen, pjesërisht për të shpëtuar nga përvoja e tyre aktuale, dhe kjo është arsyeja pse shumica e njerëzve nuk mund të ulen qetësisht për pesë minuta. Kanë frikë nga mendja e tyre, mendja tokësore.

Por ka një Mendje më të thellë brenda jush, Mendja që Ne quajmë Dije. Përfaqëson pjesën tuaj që nuk e ka lënë kurrë Zotin. Nuk është fetare, sepse kur jeni të lidhur me Zotin, nuk ka nevojë për fe. Feja nuk ka asnjë kuptim. Është thjesht realitet. Por ka një realitet më të thellë dhe më të madh se realiteti që përjetoni në mendjen tuaj tokësore.

Pra, keni këto dy mendje. Ato janë aq shumë të ndryshme. Njëra është shumë më e fuqishme se tjetra. Qëllimi i të gjitha praktikave shpirtërore është t’ju sjellë tek Mendja e thellë. Nuk është thjesht të kesh besim tek Zoti, ose besim në profetët, ose besim tek besimet dhe parimet fetare të veta.

Qëllimi i vërtetë i praktikës shpirtërore është t’ju sjellë tek Mendja e thellë, për të lidhur mendjen tuaj tokësore me Mendjen e thellë. Sepse Mendja e thellë nuk mund të shërbejë mendjen tuaj tokësore, dhe mendja juaj tokësore duhet të shërbejë Mendjen e thellë.

Është vetëm këtu që gjeni integritet të vërtetë. Është vetëm këtu që jeni plotësisht vetvetja. Është vetëm këtu që gjeni fuqinë, qëllimin dhe fatin tuaj të madh. Është vetëm në këtë nivel që mund të dalloni vërtet marrëdhënie dhe të dini me kë të jeni dhe me kë mos të jeni, pavarësisht nga tërheqje ose nxitje të tjera. Nuk ka vlerë ose shpërblim më të madh në botë, ose në çdo botë në univers, sesa të rilidhesh me Mendjen e thellë.

Mendja e thellë ju thërret. E ka tërheqjen e Perëndisë. Është atje ku lidheni me Perëndinë. Është atje ku Vullneti i Zotit komunikon me ju, jo në fjalë por në impulse, në një nivel më të thellë – matanë fushës se pesë shqisave, matanë fushës së intelektit, matanë fushës së ideve dhe ideologjisë.

Kjo është Tërheqja e Madhe. Por njerëzit kanë frikë, atëherë rrinë të zënë. Rrinë të fiksuar, me gjëra nga jashtë, duke ndjekur plot gjëra, shumicën e të cilave nuk mund t’ju plotësojnë kurrë – plot me frikë, plot me ambicie, plot me ankesa, plot me fantazi. Kjo është që dominon mendjen tuaj tokësore.

Puna këtu bëhet jo thjesht e dobishme dhe e rëndësishme, por në fakt obsesive dhe shpërqendruese. Sepse nëse nuk mund të jeni me vetveten për pesë minuta, si mund të jeni më këdo tjetër, në të vërtetë? Si mund të jeni me ndonjë gjë? Si mund të jeni kreativ? Si mund të jeni depërtues? Si mund të jeni reflektues dhe të vetëdijshëm për gabimet tuaja?

Njerëzit e dinë se janë të dobët dhe të gabueshëm, por mundohen të përforcojnë besimet e tyre si shfaqjeje fuqie, shfaqje të madhe fuqie. Besimi i vendosur, besimtari i përkushtuar, është si një bllok betoni – i pandjeshëm, i vdekur, i palëvizshëm, rezistent, i shkëputur, mbrojtës, gjykues. Kjo është mendja personal në një gjendje tërheqje dhe ngurtësimi. Është një burg pa murr, por aq e fiksuar që asgjë nuk mund ta lëvizë.

Jeni të lidhur me gjëra që as nuk mund të shihni, të lidhur nga frika – frika e të qenit të gabuar, frika e të qenit të humbur, frika e të paturit bërë një gabim në jetën tuaj dhe të paturit për ta përballuar.

Çfarë është krenaria, përveç frikë e maskuar si diçka tjetër? Çfarë është vetëbesimi, përveç pasiguri e treguar si diçka tjetër?

Për të filluar t’i përgjigjeni natyrës suaj të thellë, Mendjes suaj të madhe brenda jush, fillon një revolucion – një revolucion ku fuqitë e mëparshme përmbysen, gradualisht, edhe përmës kohëra mundimi, nga diçka shumë më të fuqishme, të vërtetë dhe kuptimplotë.

Ideologjitë përmbysen. Lidhjet e mëparshme përmbysen. Vetëmosnjohja përmbyset. Zotët e jetës suaj të mëparshme tregohen të rremë dhe të dobët, dhe me kalimin e kohës përmbysen. Parimet tuaja fetare tregohen shumë të kufizuara dhe nuk mund t’i flasin misterit të jetës suaj, dhe edhe ata mund të përmbysen. Edhe gjëra që ishin të dobishme për ju dhe që ju sollën tek revolucioni, edhe ato mund të tregohen të panevojshme tani. Nuk mund të mbështeteni tek ato.

Njerëzit vijnë tek Shpallja e Re e Zotit, ose edhe tek Shpalljet e mëparshme të Zotit, duke kërkuar paqe dhe ngushëllim, por nëse janë vërtet serioz me angazhimin e tyre, atëherë fillon një lloj revolucioni, i cili nuk është shumë paqësor, jo shumë ngushëllues. I gjithë Ferri lëshohet në rrugën e Qiellit.

E vërteta është brenda jush, por duhet të kaloni përmes mendjes për të shkuar atje. Dhe mendja është plot me shumë gjëra – gjëra për të cilat nuk jeni fare të vetëdijshëm, demonë të krijuar vetë, demonë të krijuar nga të tjerë, të gjithë fantazma të natës. Duken të frikshëm, keni frikë për t’iu afruar. Por janë thjesht fantazma.

Në procesin e marrjes së Hapave drejt Dijes, keni momente të mrekullueshme lehtësimi dhe njohje, dhe keni kohëra të tjera ku keni vërtet mundime, mundime sepse duhet të zgjidhni diçka tjetër nga ajo që keni besuar më parë.

E shihni rezultatin e një marrëdhënieje para se ta filloni, dhe duhet ta pranoni këtë. Filloni të shihni të vërtetën në gjërat, dhe kjo bie në konflikt me atë që doni nga ato. Filloni të shihni se qëllimet tuaj të mëparshme nuk janë në të vërtetë në përputhje me fatin tuaj të madh, dhe duhet të keni fuqinë për t’i vënë mënjanë. Ndiheni të thirrur për të vajtur në disa vende, dhe duhet të keni fuqinë dhe lirinë për të vajtur në këto vende. Duhet të thyeni zinxhirët e detyrimit ndaj disa njerëz dhe situata që nuk janë pjesë e jetës suaj të madhe. Duhet ta keni fuqinë për ta bërë këtë.

Kjo fuqi, kjo liri, kjo vendosmëri, kjo ndershmëri, të gjitha vijnë nga Dija, sepse Dija është e lirë. Dija është e ndershme. Dija është e vendosur. Dija është e fuqishme.

Është aq shumë në kontrast me mendjen tuaj tokësore, e cila nuk ka asnjë nga këto cilësi, në të vërtetë. Është e dobët. Është e gabuar. Është patetike. Është e zvarritur. Dënon vetveten dhe të tjerët. Është e dobët. Është hakmarrëse. Është e fiksuar.

Në të vërtetë, mendja juaj tokësore ka për qëllim të shërbejë Dijen. Këtu fuqitë, zgjuarsinë dhe prirjet e saj të mëdha vërtet shfrytëzohen, dhe ajo [mendja] shpengohet dhe i jepet qëllim dhe integrim më të madh në jetën tuaj.

Por para se kjo mund të ndodhë, duhet të ketë një revolucion – një revolucion shpirtëror, një revolucion kundër ideve dhe detyrimeve, kundër frikës, kundër manive, kundër ankesave – një revolucion për t’ju liruar për të gjetur atë që po ju thërret dhe që ju ka pritur për aq gjatë.

Këtu gjeni se të qenit me Dijen është krejt ndryshe nga të qenit të humbur në mendimet tuaja, dhe e shihni se njerëzit nuk janë të pranishëm ndaj vetvetes ose njëri-tjetrit sepse janë të humbur në mendimet e tyre. Këtu e gjeni se e vërteta është si dielli dhe mendimet janë si retë që e errësojnë. Këtu e gjeni se Dija është e fortë dhe e përhershme – nuk ndryshon nga dita në ditë – dhe që kjo është në kontrast me mendjen tuaj tokësore, e cila është gjithmonë në një gjendje fluksi dhe hutimi pavarësisht nga pohimet e saj të sigurisë.

Ajo që është e dobët brenda jush duhet të shërbejë atë që është e fortë. Dija nuk mund dhe nuk do të shërbejë mendjen tuaj tokësore. Është shumë më e fuqishme se mendja juaj tokësore. Nuk ka frikë nga bota. Nuk ka frikë nga vdekja. A mund të pohoni se keni këtë guxim për vetveten? Në gjithë ndershmëri, nuk mundeni.

Ajo që është e dobët shpengohet duke shërbyer atë që është e fortë. Pjesa e mendjes suaj që është e dobët shpengohet duke shërbyer pjesën tuaj që është e fortë. Trupi është i dobët, por përtëritet dhe fuqizohet duke shërbyer diçka më të madhe.

Zoti nuk ju dënon. Zoti nuk është i interesuar në patologjinë tuaj, obsesionet tuaja ose zbavitjet tuaja. Zoti thjesht ju thërret, përmes pranisë së Dijes brenda jush dhe pranisë së Dijes në ata që mund të takoni, e cila është mjaft e fortë për të depërtuar përmes zbavitjeve dhe preokupimeve tuaja për të fituar vëmendjen tuaj. Kjo është kur njerëzit kanë momente frymëzimi, momente parandjenje, momente njohje, momente depërtimi, momente sigurie.

Shpallja e Re e Zotit ka sjellë Hapat drejt Dijes, dhe ka shumë prej tyre. Pjesë e qëllimit të tyre është të drejtojë mendjen tuaj tokësore të mendojë në harmoni me Mendjen tuaj të thellë në mënyrë që revolucioni të jetë më i lehtë, dhe tranzicioni më i butë, më i rrjedhshëm dhe më i përshtatshëm.

Ato [Hapat drejt Dijes] sjellin një kontrast midis gjendjes së Dijes dhe gjendjes tokësore të mendjes suaj, në mënyrë që mund të shihni gjendjen tuaj tokësore në mënyrë më objektive, më të dhembshur, me dashamirësi dhe pranim më të madh. Sepse Dija nuk ju dënon. Thjesht ju thërret. Dhe tërheqja e Perëndisë është aq e fortë pasi filloni ta ndjeni, ta pranoni dhe ta lejoni në përvojën tuaj.

Por në kohëra mundimi, do të duket sikur jeni në luftë me vetveten. Një betejë e madhe po zhvillohet për të përcaktuar se kush do të ketë epërsi – mendja juaj personale që kundërvihet, duke munduar të humbë veten përseri në romancat e saj, ndjekjet e saj, pronat e saj, etikën e saj punëtore obsesive, ideologjinë e saj fetare, fushatat e saj politike, të gjitha këto gjëra që ju tërheqin larg, larg, larg – larg nga tërheqje dhe Prania e Dijes brenda jush.

Ndërkohë që përparoni dhe bëheni më të urtë, do të jeni në gjendje të dalloni mundimin dhe të kuptoni se është pjesë e procesit të mësimit, sepse çdo mësim kërkon çmësim. Çdo mësim kërkon tejkalimin e nocioneve, besimeve, supozimeve dhe ideve të kaluara. Çdo mësim i vërtetë është rimendim, rivlerësim, dhe riaplikim të asaj që dini në jetën tuaj. Mësimi këtu nuk është thjesht të kalosh provime ose të recitosh gjëra në moment ndërsa kërkohen. Është edukim i vërtetë – i thjeshtë, i fuqishëm, shpengues dhe konstruktiv.

Çdo situatë mësimi është si një revolucion. Ju kërkon që të bëheni më të pranishëm, të bëni kujdes, të zgjuheni nga gjendja juaj endrrore, të tejkaloni atë që ka drejtuar jetën tuaj më parë – sundimtarët e rremë të besimit, ideologjisë, manisë, frikës dhe fantazisë.

Ju shihni në botën rreth jush revolucione kundër udhëheqësve shtypës kur njerëzit nuk mund të durojnë më kufizimet, korrupsionin dhe brutalitetin që mbikëqyrin jetën dhe kushtet e tyre, dhe janë në gjendje të rrezikojnë gjithçka për ta bërë ndryshimin të mundshëm.

Ju që keni tashmë jetuar me gjëra që dini se duhet të bëni që nuk po bëni, duhet të arrini në këtë pikë ku nuk ka kthim brenda vetvetes, ku nuk mund të duroni më natyrën shtypëse të mendjes suaj. Nuk mund të duroni më mënyrën se si jeni me njerëzit ose mënyrën se si jeni me vetveten, atëherë fillon revolucioni.

Por revolucioni duhet të ketë një synim të vërtetë. Duhet të jetë liri për diçka dhe jo thjesht liri nga diçka. Dhe kjo është aty ku Shpallja ju jep një qëllim të vërtetë. Kjo është arsyeja pse Dija ju shpengon, sepse është synimi juaj.

Mendja punon në harmoni kur shërben diçka më të madhe. Por ajo që shërben duhet të jetë e vërtetë, e dobishme, autentike. Duhet të jetë më e madhe. Duhet të jetë e vërtetë. Revolucioni juaj nuk mund të jetë thjesht për të rrëzuar një fuqi të mëparshme. Duhet të jetë për të themelosur një gjendje të re qenieje.

Mund të ndryshoni jetën tuaj të jashtme pafund, duke udhëtuar rrreth e rrotull, duke pasur gjithmonë përvoja të reja. Por Ne flasim për revolucionin brenda – atë gjënë që njerëzit nuk do të përballojnë, atë gjënë që njerëzit do të shmangen, duke kërkuar pafund atë që i ka dështuar aq shumë herë më parë.

Revolucioni i vërtetë nuk do të ndizet nga ankimi dhe inati, por nga një thirrje e thellë që nuk ka inat, që nuk ka ankim. Është kjo që e ndez revolucionin brenda. Sepse ajo që është e dhembshur dhe e fuqishme qëndron në kontrast të theksuar me atë që nuk është. Dhe nuk mund t’i keni të dyja. Njëra duhet të drejtojë. Tjetra duhet të ndjekë. Dija nuk do të ndjekë. Thjesht do të tërhiqet nëse nuk nderohet dhe dallohet.

Atëherë qëllimi juaj është shumë i kufizuar, dhe kjo është në rregull sepse kjo ju jep një rrugë të qartë pa dykuptimësi, duke e minimizuar rrezikun e keqkuptimit dhe keqperceptimit.

Kjo është e mësuar në të gjitha fetë, por fetë janë ndryshuar, të mbuluara me rituale dhe ceremoni, ideologji dhe interpretim. Do të duhej një mësues i urtë brenda njerës prej tyre për t’ju sjellë në këtë rrugë të pastër.

Shpallja e Re e Zotit nuk është e ngarkuar me këto gjëra. I paraqet Hapat drejt Dijes në mënyrë të qartë. Është një shpresë e re për njerëzimin në mundim dhe në rënie.

Pranojeni revolucionin. Jini një revolucionar vetëm në këtë mënyrë. Lëreni revolucionin të stimulohet nga diçka të madhe, të fuqishme dhe të dhembshur. Shiheni veten duke vajtur përmes tij. Lëreni që të ndodhë. Pranojeni. Vazhdoni të ecni përpara. Kuptojeni se ndryshimi nuk është paqësor. Është sfidues dhe i pasigurtë. Mund të jetë shumë i parehatshem ndonjëherë. Pranojeni këtë dhe ecni përpara.

Duhet të hipni në këtë mal në mënyrë që mund të shihni. Mos ndaloni gjatë për këdo ose diçka, përdryshe beteja do të ketë mbaruar. Rruga juaj do të jetë më e butë. Do të ketë probleme. Do të ketë vështirësi. Do të ketë tundime nga bota. Do të ketë zakone të vjetra që mund të rishfaqen, por pasi të bëheni të fortë me Dijen, asnjëra nga këto gjërat nuk mund t’ju mbajë më mbrapa.

Keni një thirrje të madhe në botë. Duhet të përgatiteni para se të dini se çfarë është. Duhet të shkoni përmes një revolucioni para që të jeni në gjendje të pranoni një përgjegjësi dhe një ndërgjegje më të madhe në jetë. Duhet të jeni të ankoruar në Dijen në mënyrë që të keni guximin, qartësinë, vetëndershmërinë për të marrë një rol më të madh dhe një shërbim më të madh në botë.

Nën sundimtarët e vjetër, kjo nuk është e mundshme. Atëherë duhet të ketë një revolucion, një revolucion brenda, një revolucion në të menduarit tuaj dhe në mënyrën se si lidheni me të tjerët dhe me të gjithë botën.

 

Armiqtë e njerëzimit

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 24 maj 2014
në Boulder, Kolorado

Njerëzimi ka armiq në univers. Nuk janë kundër jush, por kërkojnë atë që keni. Duan ta marrin atë që keni pa përdorimin e forcës së panevojshme, duke u mbështetur në forcën e bindjes dhe duke mbjellë farat e përçarjes në mes të një njerëzimi të grindur.

E kërkojnë këtë botë për veten e tyre. Nuk kërkojnë t’ju shkatërrojnë, por t’ju përdorin si fuqi punëtore për vete. Është diçka shumë e hollë në aplikimin e saj, por shumë e vërtetë në efektet e saj.

Ata janë konkurrentë për botën, kjo botë e çmuar, një perlë aq e rrallë në univers. Nuk e keni idenë se sa e rrallë është dhe sa e vlefshme është për shumë raca që kërkojnë të përdorin pasurinë e saj minerale dhe biologjike për qëllimet e tyre. Jeni si fiset amtare të zuluara nga bota e jashtme, për të cilën nuk dini asgjë.

Ndërhyrësit nuk do të kërkojnë t’ju pushtojnë në mënyrë të hapur, por t’ju nënshtrojnë vullnetarisht. Pasi të keni plaçkitur botën mjaftueshmërisht; pasi të keni ndryshuar klimën e botës mjaftueshmërisht; pasi të keni shkatërruar qytetërimin njerëzor përmes konflikteve, konkurrencës dhe luftës, do të arrijnë. Ata janë tashmë këtu – dukë keqësuar konfliktet njerëzore, duke mbjell farat e shpërbërjes suaj, jo për t’ju shkatërruar, por për t’ju nënshtruar.

Kjo është mënyra se si racat inteligjente fitojnë kontrollin e botëve nën kujdesin e racave më pak të zgjuara dhe të konfliktuara brenda vetvetes. Përdorimi i forcës nuk përdoret sepse dëmton pasuritë e mëdha të botës dhe skhatërron njerëzimin si fuqi punëtore.

Sepse ata që e duan botën tuaj nuk mund të jetojnë këtu. Nuk mund të marrin frymë në atmosferën tuaj. Janë të pambrojtur kundër infektimit biologjik të botës suaj. Kanë nevojë për ju, dhe do t’ju ofrojnë çfarëdo që të munden si nxitje për t’i lënë që t’ju udhëzojnë – duke ju premtuar shpëtim nga mjerimi juaj i madh dhe gjithnjë në rritje, duke ju premtuar paqe dhe qetësi, liri nga lufta dhe konfliktet, duke thënë se ata vetë nuk kanë luftë. E megjithatë është e gjitha thjesht një mashtrim, e shihni.

Është një mashtrim i fuqishëm, i dhënë njerëzimit që nuk dyshon, njerëzimi që është i zënë me teknologjinë e tij të sapozbuluar dhe që do të jetë aq e impresionuar me shfaqen e teknologjisë në një nivel më të madh; njerëzimi që është i dëshpëruar për përgjigje për Dallgët e Mëdha të ndryshimit që po vijnë në botë; njerëzimi që kërkon fuqi dhe pasuri ndërkohë që po e plaçkit botën përtej njohjes.

Duhet ta kuptoni këtë, përndryshe do të mendoni se universi është thjesht një vend i madh bosh për ju për të eksploruar, dhe për të marrë çfarëdo që doni, dhe për të zëvëndësuar atë që keni shkatërruar ose arxhuar këtu në tokë. Do të mendini se jeni të veçantë në këtë univers, dhe se racat e tjera do të vijnë për t’ju ndihmuar sepse jeni aq të veçantë. Do të mendoni se universi ecën në përputhje me filozofinë tuaj, kuptueshmërinë tuaj fetare, etikën tuaj, konceptet tuaja – ju që nuk dini asgjë për këtë Komunitet të Madh në të cilin jetoni.

Njerëzimi ndodhet në një rrezik të madh këtu, shumë i prekshëm, duke shkatërruar pa pushim vetëmjeftueshërinë tuaj në këtë botë, gjë e cila fton ndërhyrje nga matanë: një mundësi për ta bërë njerëzimin të varur nga fuqitë e huaja, për të fituar kontrollin e kësaj bote pa përdorimin e forcës, për të pushtuar botën pa metodat e zakonshme të pushtimit që njerëzimi pret dhe gjithmonë përdor.

Ka vetëm dy gjëra që mund ta bashkojnë familjen njerëzore. Është shembja mjedisore ose është konkurrenca nga matanë. Të dyja po ndodhin tani, njëra në mënyrë më të dukshme se tjetra. Madje, të dyja janë në rrugë e sipër. Nuk mund t’i ndaloni plotësisht derisa të keni fituar një fuqi të madhe individualisht dhe kolektivisht. Po të kuptohej kjo, lufta do të ndalohej nesër. Lufta do të ndalohej nesër, dhe rrugët e bashkëpunimit do të vendoseshin për mbijetesën, lirinë dhe dobinë e të gjithëve.

Njerëzit nuk duan t’i dëgjojnë këto gjëra, sepse do të ndiheshin të paaftë dhe të pashpresë menjëherë, duke mos pasur një ndjenjë të fuqisë së tyre të vërtetë dhe duke e pasur hubur besimin në udhëheqësit, qeveritë dhe instuticionet e tyre.

Njerëzimi tani ka themelosur një infrastruktur që racat e huaja mund të përdorin. Kjo është arsyeja pse një ndërhyrje e kësaj natyre nuk ka ndodhur ndonjëherë më parë. Njerëzimi ka komunikime globale, tregti globale. E ka marrë kontrollin e kësaj bote mjaftueshmërisht në mënyrë të tillë që një racë tjetër mund të hyjë dhe të përfitojë nga arritjet dhe zhvillimi juaj.

Edhe në këtë moment, njerëzit po kthehen drejt Ndërhyrjes – për ta shërbyer, për të besuar se do të sjellë paqe dhe qetësi në një botë me pasiguri dhe grindje që po përshkallzohen. Ndërhyrja tashmë po fiton përkrahës dhe përfaqësues, që mendojnë se Ndërhyrja po përfaqëson një lloj fuqie të ndriçuar nga matanë botës, kur në fakt ata janë thjesht konkurrentë që po kërkojnë të përfitojnë nga bota.

Ndërhyrja nuk ka mjete ushtarake. Mbështetet në bindjën dhe përçarjën për të marrë kontrollin. E bën këtë sepse pushtimi nuk është i lejuar në këtë pjesë të universit, një realitet për të cilin nuk dini asgjë. Përveç kësaj, racat e avancuar kanë gjetur mënyra të tjera për të fituar akses tek burimet e universit pa përdorimin e forcës.

Njerëzit po merren kundër vullnetit të tyre. Disa prej tyre nuk kthehen kurrë. Përdoren për eksperimentime, për të krijuar hibridë, që duken si njerëz, por që janë të lidhur me Ndërhyrjen. Është një projekt i shëmtuar. Është i rrezikshëm. Është i nxitur nga armiqtë e njerëzimit.

Ata që kërkojnë sundim këtu nuk e vlerësojnë lirinë tuaj. Nuk janë të interesuar në konceptet tuaja. Mendojnë se jeni primitiv. Mendojnë se jeni destruktiv. Mendojnë se jeni jashtë kontrollit.

Mendojnë se jeni qesharak për shkak të të gjitha transmetimeve që vazhdoni të emetoni në univers, të cilat e portretizojnë njerëzimi si një racë destruktive, të dhunshme dhe indulgjente. Është përfaqësimi më i keq i vlerës dhe shpirtit të vërtetë të njerëzimit, por është ajo që i paraqisni universit, dhe që i keni paraqitur universit për dekada e dekada.

Ju mendoni se jetoni në izolim në univers. Edhe shkencëtarët tuaj mendojnë se askush nuk mund të vijë këtu, sikur i gjithë universi të ishte i kufizuar nga kuptueshmëria shkencore njerëzore.

Supozoni se keni një rëndësi të veçantë në këtë univers. Mendoni se çdo vizitim do të ishte i dobishëm për ju. Por historia e ndërhyrjeve në botën tuaj vërteton të kundërtën. Vizitorët vijnë për qëllimet e tyre – për të fituar burime, për të fituar toka dhe prona. Kërkojnë të pushtojnë në të gjitha rastet. Kjo ka qenë historia e ndërhyrjeve në botën tuaj, dhe mos supozoni se është ndryshe në univers.

Aleatët e vërtetë të Njerëzimit kurrë nuk do t’i bënin këto gjëra. Do të dërgonin vetëm urtësinë dhe paralajmërimin e tyre, gjë të cilën e kanë tashmë bërë në një seri Brifingje për familjen njerëzore.

Ndërhyrja është joetike. Është korruptuese. Anashkalon fuqinë dhe autoritetin e njerëzve vendas. Është uzurpin në formën e saj më mashtruese.

Mos u bindni. Mos jini të mashtruar nga teknologjia e avancuar. Mos mendoni se ata në univers nuk janë të nxitur nga të njëjtat nevoja si familja njerëzore. Sepse shoqëritë e avancuar janë në ndjekje të dëshpëruar për burime dhe duhet të tregtisin, të shkëmbejnë dhe të udhëtojnë distanca të mëdha për të arritur atë që kanë nevojë. Është një situatë e ndërlikuar, për të cilën njerëzimi nuk di asgjë fare.

Zoti i universit ka dërguar një përgatitje për këtë Komunitet të Madh dhe një paralajmërim të madh për këtë Ndërhyrje që është tashmë në rrugë e sipër në botë sot dhe fuqinë e saj mbi idetë, perspektivat dhe qëndrimet e njerëzve. Vetëm Zoti i universit do të di se si të përgatisë njerëzimin për Komunitetin e Madh, sepse vetëm Zoti i universit e njeh zemrën njerëzore dhe shpirtin e çdo personi dhe të njerëzimit në tërësi.

Kjo është sfida e madhe, që vepron në dy fronte. I pari është rreziku i shpërbërjes së brendshme ndërkohë që njerëzimi fillon të dobësojë mirëqenien e tij në botën natyrore. I dyti është ndërhyrja nga universi matanë, gjë e cila shpesh ndodh nën këto rrethana. Sepse është një oportunitet i madh për një racë të huaj për të vendosur ndikimin dhe fuqinë e saj në një botë që pëson llojin e ndryshimit që njerëzimi po përballon tani. Ka ndodhur herë të panumërta në historinë e universit.

Është një paralajmërim i madh, por njerëzimi e ka fuqinë për të kundërshtuar ndërhyrjen pasi të mësojë se si universi rreth tij me të vërtetë funksionon. Zoti e ka dhënë këtë depërtim, e ka zbuluar për herë të parë se si jeta në univers në të vërtetë duket, se si funksionon dhe çfarë duhet bërë për të qenë të lirë në një univers ku liria është e rrallë.

Është Shpallja perfekte për njerëzimin që ndodhet në pragun e hapësirës, që po përballon Dallgët e Mëdha të ndryshimit në botë. Është një dhuratë e një Hiri të tillë dhe Dashuria e madhe për njerëzimin.

Këtu Shpalljet e vjetra nuk mund t’ju përgatisin, sepse nuk ishin të planifikuara për këtë. Nuk mund t’ju japin fuqi, guxim, urtësi dhe fuqi këtu, sepse nuk ishin të planifikuara për këtë.

Njerëzimi ka arritur në një pikë kthese krejtësisht të re, një prag të madh – pragun më të madh që një racë inteligjente mund të përballojë në univers – ndërkohë që përballon rënie mjedisore në shtëpi dhe ndërhyrje nga matanë.

Ka aq shumë për ju për të mësuar këtu. Ka aq shumë pyetje që do t’ju duhet të pyesni, dhe shumica e tyre mund të përgjigjet përmes Shpalljes së Zotit për botën. Sepse Zoti është këtu për të përgatitur njerëzimi për Komunitetin e Madh. Zoti është këtu për të përforcuar lirinë dhe unitetin e njerëzimit në këtë botë. Zoti është këtu për të dhënë atë që njerëzimit do t’i duhet për të ruajtur sovranitetin e tij këtu dhe për të ndërtuar një të ardhme, një të ardhme më të mirë se të kaluarën e tij.

Por për të pasur këtë të ardhme, do t’ju duhet të përballoni këto dy sfida të mëdha për familjen njerëzore. Më të mëdha janë se gjithçka që ka ndodhur ndonjëherë në botë më parë. Nuk është diçka që krerët e qeverive mund të përballojnë vetëm. Do të kërkojë mbështetjen dhe vetëdijen e njerëzve kudo.

Madje ora është vonë, dhe vetëm tani po fillojnë të bëhen të dukshme për gjithmonë e më shumë njerëz Dallgët e Mëdha të ndryshimit që po vijnë në botë. Vetëm tani po fillon të dallohet nga mjaft njerëz realiteti i fshehur i ndërhyrjes që kjo Shpallje mund të dallohet dhe të kuptohet.

Madje, ora është vonë. Njerëzimi nuk ka shumë kohë për t’u përgatitur. Çdo vit është i rëndësishëm. Çdo jetë është e rëndësishme. Çdo person ka qëllim dhe kuptim, sepse keni ardhur të gjithë për të përballuar botën dhe për të shërbyer botën nën këto rrethana për të cilat Ne po flasim këtu sot.

Do të luftoni një betejë në dy balle; një betejë për të ruajtur botën dhe për të kundërshtuar dëmin që tashmë është bërë ndaj qëndrueshmërisë së kësaj bote; dhe do të mbroheni nga ndërhyrja, duke i bërë publike të gjitha shfaqet e saj në botë.

Nuk është një betejë midis ushtrive. Është një betejë vullneti dhe qëllimi; një betejë vendosmërie; një betejë vetëdijeje, qartësie dhe objektiviteti kundër forca kundërshtuese që janë tashmë të përgatitura për Ndërhyrjen këtu. Ata dinë më shumë për ju sesa ju për ta.

Këtu mjaft njerëz duhet të bëhen të fortë dhe të qëndrueshëm ndaj kësaj nëse njerëzimi do të ruaj lirinë e tij në të ardhmen. Prandaj, po hyni në një kohë të madhe uniteti dhe bashkëpunimi. Kjo është puna e madhe tjetër e familjes njerëzore – për të ruajtur botën dhe për të mbrojtur lirinë e saj nga ndërhyrja dhe bindja e huaj.

Mos pranoni dhurata nga Ndërhyrja, sepse janë vetëm këtu për t’ju joshur. Mos pranoni premtime paqeje, fuqie dhe qetësie ose plotësimi shpirtëror, sepse këto premtimi janë bosh dhe janë vetëm këtu për t’ju joshur. Mos pranoni ose mendoni që njerëzimi është i pashpresë pa këtë Ndërhyrje, sepse nuk është e vërtetë, dhe kjo do të shërbejë vetëm ata që ju kundërshtojnë dhe që do të marrin nga ju gjithçka që keni. Mos mendoni se njerëzimi nuk mund ta ruajë veten këtu, sepse ka shumë avantazhe në univers për të cilat nuk di.

Shpallja e Zotit e zbulon se çfarë këto janë për herë të parë. Është e rëndësishme që të dini për të. Është e rëndësishme që mos të humbisni guximin ose të bëheni të lodhur ose cinik, ose të mendoni që nuk mund të bëni asgjë, sepse kjo është bindja e Ndërhyrjes.

Duhet t’i shihni këto gjëra tani dhe t’i dini këto gjëra nëse do të jeni në gjendje të kuptoni se çfarë po ndodh në të vërtetë në botë sot, kërcënimi i madh përballë familjes njerëzore dhe mundësia dhe shpresa e madhe që i jep unitetit dhe bashkëpunimit njerëzor që të themeloset përfundimisht, gjë e cila mund të themeloset vetëm përballë një vështirësie të madhe dhe një sfide të madhe.

Këtu çdo person duhet të marrë pjesë. Çdo person duhet të bëhet i vetëdijshëm në një farë mase. Çdo person duhet të kuptojë se nuk është siguria e tyre kombtare që është në rrezik. Është siguria e së gjithë botës.

Nuk mund të përballoni të keni kombe të bien dhe të shemben tani, ose të bien nën bindjen e Ndërhyrjes, sepse kjo do të krijojë luftë dhe konflikt të madh nëpër glob. Sepse është në interesin e Ndërhyrjes që njerëzimi të luftojë vetveten, të mundë vetveten e të zvogëlojë vetveten. Ata nuk do t’ju luftojnë në menyrë direkte në këtë drejtim.

Është dinake. Është përdorur herë të panumërta më parë, por jo gjithmonë me sukses. Sepse forcat që kundërvien mund të fitojnë. Racat që e kuptojnë këtë sfidë të madhe do të fitojnë. Kombet që e vlerësojnë botën e tyre, duke e dalluar rrezikun që është para tyre, do të fitojnë.

Këtu, fuqitë tuaja të mëdha do të thirren para nga jush. Këtu mund të shpëtoni nga dobësia juaj, indulgjencat tuaja të pamend dhe vetëkundërpadia juaj patetike sepse jeni thirrur në një shërbim më të madh, një nevojë më të madhe dhe një unitet më të madh në familjen njerëzore.

Çfarë tjetër mund të tejkalojë inatet qindvjeçare midis kombeve, kulturave dhe feve përveç një kërcënim i madh që mund t’i mbizotërojë të gjithë dhe t’i kërcenojë të gjithë njëlloj?

Ka shpengim këtu nëse mund ta shihni, nëse mund ta kuptoni, nëse e keni zemrën dhe guximin për ta përballuar dhe për të mësuar se çfarë do të thotë në të vërtetë dhe si njerëzimi mund të fitojë – brenda kësaj bote si dhe nga Ndërhyrja nga matanë.

Është një sfidë që mund ta restaurojë familjen njerëzore dhe t’i japë një të ardhme të madhe uniteti, qëllimi dhe fuqie që është larg matanë çdo gjëje që ka arritur të themelojë ndonjëherë më parë.

Shpallja e Re e Zotit për botën e sjell bekimin, paralajmërimin dhe përgatitjen. Është më e kuptueshme se çdo gjë që i është dhënë ndonjëherë më parë kësaj bote, duke i folur një bote të shkolluar, një bote tregtie dhe komunikimi global.

Është e vetmja gjë në botë që mund ta shpëtojë familjen njerëzore, sepse e zbulon rrezikun e madh që po ndodh, nga brenda dhe nga jashtë. Dhe vetëm ajo mund të japë urtisinë e nevojshme për të tejkaluar këto sfida të mëdha dhe për t’ia rivendosur çdo individi dhe njerëzimit të tërë forcën, fuqinë dhe qëllimin që janë e drejta e tij e paralindur dhe premtimi tij.

 

12. Zoti po e lëviz njerëzimin në një drejtim të ri

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 22 prill 2011
në Boulder, Kolorado

Zoti po e lëviz njerëzimin në një drejtim të ri, një drejtim në të cilin nuk kishte për të vajtur më parë. Sepse bota ka ndryshuar dhe njerëzimi po përballon një Komunitet të Madh jete në univers – një ndryshim i madh, një prag i madh në evolucionin e gjatë të njerëzimit, një kohë trazire dhe pasigurie, një kohë e rrezikshme për familjen njerëzore, një kohë që do të lëvizë me ngjarje që ndodhin shpejt.

Zoti po e lëviz botën në një drejtim të ri, drejt një komuniteti botëror që është i zoti për të mbështetur botën, që është i zoti për të përballuar realitetet e jetës në univers, e cila po vjen drejt jush dhe është duke ardhur mbi ju edhe në këtë moment. Është një ndryshim i madh që shumë njerëz po ndjejnë, por që nuk po e kuptojnë.

Lëvizja e botës po shpejtohet, ku jetët e njerëzve do të jenë të tejkaluara nga ndryshimi i madh mjedisor që po ndodh dhe përmës trazirave politike dhe ekonomike. Të gjitha këto janë tani në lëvizje dhe nuk mund të ndalen, vetëm të zbuten. Kjo do të kërkojë një adaptim të madh.

Është në këtë prag të madh në historinë e njerëzimit që një Shpallje e Re është dërguar në botë, dhe një Lajmëtar është dërguar këtu për ta marrë, për ta përgatitur dhe për ta paraqitur. Për të, është një udhëtim i gjatë, një udhëtim i gjatë dhe i vështirë.

Mesazhi për njerëzimin tani është i madh, më i kuptueshëm dhe më i plotë se çdo Mesazh që është dërguar në botë ndonjëherë, i plotë me mësime dhe me shpjegime në mënyrë që urtësia dhe Dija e tij mund të dallohet dhe aplikohet në mënyrë korrekte, dhe jo thjesht të lihet për interpretimin njerëzor.

Njerëzit nuk shohin, nuk dëgjojnë. Janë të huaj ndaj vetvetës. Dhe aftësitë e tyre të lindura për të dalluar mjedisin, për shumë veta, janë humbur dhe janë të pazhvilluara.

Kjo e bën punën e Lajmëtarit më të vështirë. Ai duhet të mbajë Misterin, sepse Shpallja është matanë fushës së intelektit, dhe me siguri nuk është e kondicionuar nga shpresat, besimet ose kuptueshmërinë e njerëzve.

Zoti po e lëviz botën në një drejtim të ri. Është një drejtim që ishte gjithmonë i planifikuar, por do të jetë i ri për njerëzit e botës. Do të jetë i ri për kuptueshmërinë tuaj.

Shpalljet e mëdha nga Krijuesi i të gjithë jetës janë gjithmonë kështu. Ato gjithmonë prezantojnë një realitet të ri, një vetëdije të re, një dimension të ri dhe një shpresë më të madhe.

Bota po errësohet, dhe kjo shpresë më e madhe duhet tani. Vetëm drita e Dijes, zgjuarsia e madhe që Krijuesi i ka dhënë familjes njerëzore dhe të gjitha racave në univers, vetëm kjo tani mund t’ju mundësojë që të kuptoni dhe të përgjigjeni.

Sepse ktheheni tek Zoti në kushtet e Zotit. Dhe Mesazhet e Zotit duhet të kuptohen, ashtu siç në të vërtetë janë dhe ashtu siç kanë për qëllim të jenë.

Do të ketë shumë mundime dhe grindje me këtë, dhe Lajmëtari dhe ndjekësit e Lajmëtarit duhet ta përballojnë këtë vështirësi, këtë zhgënjim dhe të ushtrojnë durim të madh.

Një Shpallje e tillë nuk do të pranohet që në fillim, dhe vetëm pak do të jenë në gjendje të përgjigjen plotësisht. Por ndërsa koha ecën përpara dhe bota bëhet më e turbullt, Mesazhi i Ri do të fitojë një tërheqje më të madhe, një njohje më të madhe dhe një relevancë më të madhe.

I përgjigjet pyetjeve që ende nuk i keni pyetur. Është një përgatitje për të ardhmen si dhe një shërim për të tanishmen.

Filozofët dhe teologët tuaj nuk do të dinë se çfarë të bëjnë me të. Do të kenë probleme me të. Nuk do t’i përputhet kuptueshmërisë së tyre, në të cilën e kanë investuar veten aq shumë. Krerët fetarë do ta kundërshtojnë sepse flet për një realitet që ende nuk e kuptojnë.

Zoti po e lëviz njerëzimin në një drejtim të ri. Lajmëtari është këtu për të sjellë Shpalljen. I janë dashur dekada për ta marrë. Do të duhen dekada për të për t’u njohur në botë.

Por problemi është koha. Njerëzimi nuk ka shumë kohë për t’u përgatitur për një botë të re dhe për kontaktin me jetën në univers – kontakt që është tashmë duke ndodhur, kontakt me një qëllim të rrezikshëm.

Njerëzit janë të fiksuar me nevojat e tyre, problemet e tyre dhe dëshirat e tyre. Nuk e shohin lëvizjen e botës. Sepse bota ka ndryshuar, por njerëzit nuk kanë ndryshar me të. Dhe tani po përballoni një seri të re realitetesh.

Çfarë do t’i thotë Zoti kësaj, ndërsa njerëzit ndihen të tronditur, ndërsa profecitë e tyre për të ardhmen nuk plotësohen, ndërsa kthimi i shpëtimtarit të tyre nuk ndodh, ndërsa besojnë se Zoti po i krijon të gjitha këto probleme për ta.

Shpallja i flet të gjitha ketyre gjërave. Por duhet të jeni të hapur ndaj Shpalljes dhe duhet të përballoni perspektivën e një ndryshimi të madh, sepse është mbi ju dhe botën, dhe do të ecë përpara.

Nuk mund të shkoni mbrapa mijëra vjet dhe të mundoni të kuptoni atë që po ndodh sot. Sepse evolucioni i njerëzimit ka lëvizur në një pozicion të ri, një pozicion mbizotërimi në botë dhe një pozicion prekshmërie më të madhe në univers.

Ku do të fillojë ky edukim t’ju përgatisë për një botë të re dhe për Komunitetin e Madh të jetës – dy ngjarjet që do të ndyshojnë drejtimin e historisë njerëzore dhe do të ndikojnë në jetën e çdo personi?

Qeveritë nuk dinë. Krerët fetar nuk dinë. Ekspertët nuk dinë. Universitetet nuk mund t’i përgatisin njerëzit.

Shpallja duhet të vijë nga Krijuesi i të gjithë jetës, dhe kjo është që po ndodh tani. Sepse po jetoni në një kohë Shpalljeje, dhe Lajmëtari është në botë. Për sa kohë që ai është në botë, ju keni një oportunitet për të marrë dhe për t’u përgatitur. Kur do të ketë ikur, do të jetë ndryshe. Do të jetë më e vështirë. Në këtë, ai është Drita në botë.

Ai është një burrë i përulur dhe nuk bën asnjë pohim tjetër perveç se të jetë Lajmëtar, sepse ky rol i është caktuar. Ai duhet ta pergatisë njerëzimin për një botë të rë përmes Shpalljes. Duhet ta përgatisë njerëzimin per Komunitetin e Madh përmes Shpalljes. Ai duhet të flasë për ndryshimin e madh qe po vjen dhe që është tashmë mbi njerëzit kudo, përmes Shpalljes.

Zoti po e lëviz njerëzimin në një drejtim të ri. A mund të levizë njerëzimi? A mund të përgjigjen njerëzit? A mund të përgjigjeni? A mund të pranoni që jetoni në një kohë Shpalljeje dhe të konsideroni se çfarë do të thotë kjo për jetën tuaj dhe për sfidën që kjo vendos para jush?

Njerëzit nuk e kuptojnë se sa shumë jeta dhe kushtet e tyre varen nga kushtet e botës dhe nga levizja e botës. Vetem në kombet më të varfëra është ky realitet i madh gjithnjë i pranishëm. Në kombet e pasura, pasuria ju veçon nga realitetet e mëdha te jetës në një farë mase për një periudhë kohe të caktuar. Por kjo pasuri do të zvogelohet, dhe realitetet e medha janë mbi ju.

Mënyra se si njerezimi përgjigjet dhe përgatitet do ta bëjë të gjithë ndryshimin. Ajo që i informon vendimet e njerëzve do ta bëjë të gjithë ndryshimin. Çfarë Zeri ata dëgjojnë, nëse do të jete fuqia dhe prania e Dijes që Zoti i ka dhënë per t’i udhëzuar dhe për t’i mbrojtur, ose nëse do të jetë zeri i kulturës së tyre, ose zeri i frikës ose zeri i inatit ose ambicies.

Zgjedhjet janë thelbësore për individin, dhe ajo që individët do të zgjedhin do të percaktojë fatin dhe të ardhmen e njerëzimin. Prandaj, pergjegjësia bie mbi të gjithë, jo vetëm mbi krerët dhe institucionet.

Kjo eshte arsyeja pse Zoti po ia sjell Mesazhin njerëzve dhe jo krerëve të kombeve. Sepse krerët nuk janë të lirë. Janë të lidhur nga pozita e tyre, nga ata qe i kanë zgjedhur, nga pritjet e të tjerëve. Kjo është arsyeja pse Shpallja po vjen tek ju dhe tek njerëzit. Janë zgjedhjet dhe vendosmeria e tyre qe do ta bëjë të gjithë ndryshimin.

Njerezit duan shume gjëra. Nuk duan të humbin atë që kanë. Janë të zënë në momentin. Nuk e kanë perspektivën për të parë se ku jeta e tyre po shkon.

Shpallja do të jetë një tronditje e madhe dhe një sfidë e madhe për çdo person. Por kjo tronditje dhe sfidë është tronditja e Shpalljes. Sfida është të qenit të përballur me Vullnetin e Krijuesit. Sfida është nëse mund të përgjigjeni dhe natyra e përgjigjes suaj.

Nuk mund të rrini aty ku jeni, sepse bota ka ndryshuar, dhe do të ndryshojë edhe më tej. Po leviz. Duhet të lëvizni me të. Kjo është të jesh në harmoni me jetën. Kjo është të dalësh jashtë izolimit. Kjo është ta lirosh veten nga hutimi dhe obsesioni. Kjo është të mësosh, të dëgjosh, të shikosh, të qetësosh mendjen në mënyre qe mund të shohësh. Kjo është të dorezosh inatet në mënyrë që mund të kuptoni se kush jeni. Kjo është të merrni Hapat drejt Dijes, në mënyrë që Prania dhe Fuqia e Zotit mund të flasë përmes jush dhe juve.

Kjo është Shpallja që po e merr njerëzimin në një drejtim të ri. A janë njerëzit të gatshëm për të shkuar, ose do të rrinë mbrapa – duke përballuar Dallgët e Mëdha të ndryshimit, në gjumë në plazh ndërsa Dallgët e Mëdha fuqizohen, duke jetuar nëpër bregjet duke menduar se gjithcka është në rregull, duke jetuar në moment, të paaftë per t’iu pergjigjur shenjave të botës, duke jetuar nën supozime që nuk janë në përputhje me realitetet e botës?

Kush mund të përgjigjet? kush do të shohë? Kush do të dëgjojë? Kush do t’i vërë mënjanë idetë e tyre, besimet e tyre dhe preferencat e tyre mjaft gjatë për të parë diçka, për të dëgjuar diçka, për të ditur diçka?

Kjo është ajo që Lajmetari do t’ju kërkojë që të bëni. Kjo është ajo që Shpallja kërkon. Kjo është ajo që të jetuarit në një botë të re kerkon. Kjo është ajo që hyrja në një Komunitet të Madh jete kërkon.

A do të jetë njerëzimi i pamend dhe i ngathët, injorant dhe i pandjeshëm, zgjuarsia e tij e madhe e panjohur dhe e papërdorur? Këto janë pyetjet. Përgjigjet nuk janë të dukshme, sepse ende nuk janë të konkretizuara. Ende nuk e kanë hasur testin e vërtetë që është mbi familjen njerëzore.

Por Krijuesi i të gjithë jetës e do botën dhe e do njerëzimin dhe e ka dërguar fuqinë e shpengimit në botë – për të shpenguar individin dhe për të restauruar fuqinë dhe integritetin, per t’i hasur sfidat e mëdha të jetës që tani po shfaqen në horizont.

Zoti po e lëviz njerëzimin në një drejtim të ri. Është koha për t’u përgatitur, për ta marrë dhe për ta mbështetur Shpalljen.

Njerëzit do të ankohen. Do të protestojnë. Do të kundërvihen. Do ta akuzojnë Lajmëtarin. Do ta denoncojnë Shpalljen. Të paaftë për t’u përgjigjur, jo të gatshëm për ta rikonsideruar jetën e tyre dhe idetë e tyre, do të kundervihen.

Kjo gjithmonë ndodh në një kohë Shpalljeje. Ata që kanë investimet më të mëdha në të kaluarën do ta kundërshtojne botën e re dhe gjithcka në të. Nuk mund të shohin. Nuk do të dinë. Nuk e kanë guximin për ta rikonsideruar pozicionin e tyre. Nuk e kanë përulësinë për të qëndruar përballë Shpalljes.

Çfarë mund të bëjë Zoti për ta? Ata kërkojnë aq shumë nga Krijuesi, por nuk mund t’i përgjigjen përgjigjes së Krijuesit. Çfarë mund të bëjë Zoti për ta?

Jini ndër të parët për t’u përgjigjur, në mënyrë që prirjet tuaja të mëdha mund të themelosen dhe të kenë një mundesi për të dalë në ditët dhe vitët e jetës suaj.

Kjo është fuqia e Shpalljes – për ta lëshuar urtësine dhe Dijën që njerëzimi dëshpërimisht ka nevojë tani për t’u përgatitur per një të ardhme qe do të jetë ndryshe nga e kaluara.

Bekimet janë me ju. Fuqia e shpengimit është brenda jush, në Dijen brenda jush. Por çfarë mund ta ndezë këtë Dije dhe ta thërrasë përpara dhe t’ju lejojë që t’i afroheni, ta kuptoni dhe ta ndiqni në mënyrë të suksesshme?

Duhet të ndizet nga Zoti. Shpallja është këtu për të vënë në lëvizje shpengimin e madh të individëve në përgatitje për një botë të re dhe për fatin e njerëzimit në univers, të cilat ende janë per t’u kuptuar dhe për t’u plotësuar.

Është koha për t’u përgjigjur. Është koha për të qenë të ndershëm me vetveten, jo duke e bazuar jetën tuaj në preferencat tuaja ose frikat tuaja, por ne njohje të vërtetë brenda vetes.

Të përballoni Shpalljen do t’ju sfidojë për t’u përgjigjur me këtë ndershmëri më të thellë. Të përballoni Shpalljen do t’ju sfidojë me këtë ndershmëri më të thellë. Është sfida më e madhe e jetës suaj. Eshte sfida më e rëndësishme e jetës suaj. Është ngjarja më e rëndësishme e jetës suaj.

Zoti po e lëviz njerëzimin në një drejtim të ri.

13. Bota duhet të marrë Mesazhin e Ri nga Zotit

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 1 janar 2015
në Aleksandri, Egjipt

Zoti e di se çfarë po vjen për botën. Zoti i di kushtet e botës dhe të njerëzve. Dhe Prania Engjëllore që mbikëqyr këtë botë po vëzhgon në çdo moment. 

Nuk është sekret për ata që vëzhgojnë mbi ju se çfarë janë nevojat tuaja të mëdha, në këtë moment si dhe në kohët që do të vijnë.

Nuk mund t’i shihni këto gjëra, sepse nuk e njihni veten plotësisht. Nuk e dini pse jeni dërguar në botë, ose ku duhet të jeni në këtë moment ose pse nuk jeni atje në këtë moment. Nuk mund të shihni se çfarë po vjen në horizontin e largët, që po vjen drejt jush. Por ata që vëzhgojnë mbi ju dhe Zoti i universit i dinë këto gjëra.

Njerëzit janë të lidhur nga besimet dhe supozimet e tyre. Janë të lidhur nga interpretimi i feve të së kaluarës, gjë e cila e bën akoma më të vështirë për të kuptuar se Zoti ka folur përsëri për mbrojtjen dhe përparimin e njerëzimit. 

Gjithçka që Zoti i ka dhënë ndonjëherë botës në Mesazhet e mëdha, të dhëna në kohëra nevoje dhe oportuniteti të madh, është dhënë për përparimin dhe mbrojtjen e njerëzimit.

Nuk e kuptoni se po jetoni në një botë brenda një Komuniteti të Madh jete, në të cilin ka shumë rreziqe për lirinë dhe sovranitetin njerëzor. Nuk e shihni pamjen e madhe të jetës suaj ose pse jeni dërguar në botë në këtë kohë, për të shërbyer botën nën këto rrethana. Por Qielli mund t’i shohë këto gjëra, të cilat ju, që jetoni në një gjendje Ndarjeje, nuk mund të shihni.

Jeni të verbëruar më tej nga supozimet dhe besimet tuaja, qendrimet tuaja dhe dënimi juaj i të tjerëve.

Njerëzit jetojnë për momentin. E kanë harruar se duhet gjithashtu të përgatiten edhe për të ardhmen. Si të gjitha qeniet inteligjente në botë, duhet të bëjnë këto dy gjëra.

Por Zoti e di se çfarë po vjen. Zoti e di se për çfarë njerëzimi ka nevojë në këtë kohë. Zoti e di se çfarë ju si individ duhet të keni për të kuptuar qëllimin tuaj të madh për të ardhur këtu, pse jeni dërguar dhe çfarë duhet të kryeni këtu, gjë e cila është matanë kuptueshmërisë suaj.

Sepse intelekti juaj nuk është mjaft i madh për të konsideruar gjëra të mëdha të kësaj natyre. Është një mekanizëm i përsosur për të lundruar një botë me rrethana të ndryshueshme, por nuk mund të kuptojë jetën tuaj matanë kohës dhe hapësirës, dhe forcat e mëdha që ju drejtojnë dhe që ju kanë dërguar këtu dhe që mbajnë për ju qëllimin tuaj të madh për të qenë këtu. 

Tani Zoti ka folur përsëri, duke dhënë një Shpallje më të madhe dhe më të gjerë se gjithçka që i është dhënë familjes njerëzore më parë, e dhënë tani një bote me komunikim global dhe ndërgjegje globale në rritje, e dhënë tani në një kohë ku bota po hyn një gjendje rënieje – burime në rënie, një mjedis në rënie, një atmosferë që po ndryshon, të gjitha të shkaktuara nga injoranca, lakmia dhe korrupsioni njerëzor.

Atëherë njerëzimi ndodhet në pragun e një ndrydhimi të papritur që mund të ndryshojë pamjen e botës, ndryshimi më i madh që ka ardhur ndonjëherë për familjen njerëzore në tërësi.

Por njerëzit jetojnë në moment dhe nuk i shohin shenjat e botës. Nuk i dëgjojnë shenjat brenda tyre, që po i paralajmërojnë, që po i thonë që të përmbahen, që po i thonë që të rikonsiderojnë në mënyrë që mund të marrin një moment për të parë, një moment qartësie, në mënyrë që mund të kenë një moment për të dëgjuar zërin e madh që Zoti ka vendosur brenda tyre, zërin e Dijes.

Thellë poshtë sipërfaqës së mendjes ndodhet ajo. Po kërkon t’ju sjellë diku, t’ju përgatisë për një shërbim më të madh në botë dhe për t’ju përgatitur për një botë ndryshimi dhe rrëmuje monumentale.

Zoti i ka folur tani të gjithë botës, jo një grupi të vogël, jo vetëm një rajoni, jo vetëm një traditeje fetare, jo një klaseje të shkolluar njerëzish, por të gjithëve, në të gjitha pozitat e shoqërisë, në të gjitha shoqëritë.

Sepse bota duhet të dëgjojë Shpalljen e Re të Zotit, përndryshe nuk do të përgatitet për të ardhmen, për botën e re që po fillon të përjetojë. Nuk do t’i japë fund konflikteve të saj të pafund, por do ta degradojë botë gjithmonë e më shumë, duke e sjellë njerëzimin në një errësirë dhe hutim gjithmonë e më të madh.

Bota duhet të dëgjojë Shpalljen e Re të Zotit. Sepse traditat e mëdha të së kaluarës nuk ishin të planifikuara për ta përgatitur njerëzimin për këtë prag të madh në evolucionin tuaj. Nuk mund t’ju përgatisin për një univers plot me jetë inteligjente. Nuk mund t’ju përgatisin për një botë në rënie, një botë që do të ndryshojë gjithçka që shihni e dini.

Ishin të dhëna në kohëra të ndryshme në histori për të ndërtuar qytetërimin njerëzor, për të ndërtuar dhe përforcuar humanitarizm të vërtetë, etikë njerërëzore të vërtetë dhe parime të larta. Megjithëse shumë njerëz nuk kanë qenë në gjendje t’i ndjekin këto gjëra, duhet të themeloseshin, përndryshe njerëzimi do të ngelej përgjithmonë një racë primitive, e dhunshme dhe vetëshkatërruese, duke degraduar një botë të bukur, e cila është aq e rrallë në një univers plot me planeta shterpë dhe vende jomirëpritëse.

Bota duhet të dëgjojë Shpalljen e Re të Zotit sepse vetëm ajo e përmban çelsin e së ardhmes suaj, e sigurisë suaj, e unitetit, qëllimit dhe bashkëpunimit njerëzor. Ka shumë pak njerëz në botë që i vlerësojnë këto gjëra mjaftueshmërisht për të qenë në gjendje për të ndryshuar drejtimin që po krijoni për vete, edhe në këtë moment. Duhet të vijë nga Zoti – Burimi juaj, Krijuesi i të gjithë jetës, Krijuesi i gjithçkaje.

Por për këtë, duhet të dëgjoni më vesh të reja. Duhet të dëgjoni me një zemër të hapur. Nëse e hidhni poshtë, atëherë do të hidhni poshtë Zotin që pohoni se lavdëroni dhe besoni. Hidhni poshtë vetëdijen se Plani i Zotit është më i madh se vetëm një Shpallje në një pikë të caktuar në histori.

Sepse të gjithë Lajmëtarët kanë ardhur nga Asambleja Engjëllore dhe të gjithë shërbejnë në një Plan të Madh për njerëzimin – për të ndërtuar qytetërimin njerëzor, për të zhvilluar unitetin dhe bashkëpunimin njerëzor, për të mësuar njerëzimin, përmes urtësisë dhe përmes teknologjisë së tij, se si të mbajë një botë të bukur dhe mos ta plaçkisë në një gjendje rrënimi total.

Është një Plan i Madh. Që nga fillimi, ishte për t’ju përgatitur për të ardhmen tuaj në Komunitetin e Madh të jetës në univers. Por së pari, njerëzimi duhet të bëhet një qytetërim i qëndrueshëm. Duhet të ketë etikë dhe parime të larta për të qenë një botë e lirë dhe për të pasur liri në një univers ku liria është aq e rrallë.

Plani ka qenë gjithmonë këtu. Nuk ka ndryshuar, por vetëm i është adaptuar rrethanave të ndryshueshme dhe momenteve oportuniteti të madh në lëvizje.

Nuk mund ta shihni këtë, ju që jetoni në moment, ju që jeni të kufizuar nga një botë të cilën nuk e kuptoni, ju që jetoni në mendimet, besimet dhe qortimet tuaja, por që ende nuk mund ta ndjeni Praninë e madhe që qendron tek ju dhe që është Burimi juaj, qëllimi juaj dhe fati juaj.

Është e domosdoshme që bota të dëgjojë Shpalljen e Re të Zotit. Sepse vetëm Zoti e di se çfarë po vjen. Vetëm Zoti e di se si mund të përgatiteni. Vetëm Zoti ju kupton më mirë sesa e kuptoni veten. Vetëm Zoti e njeh situatën e vërtetë të njerëzimit dhe se çfarë njerizimi duhet të bëjë për ta shpëtuar veten nga shembja nga brenda dhe nga rreziku i madh i sundimit nga të tjerë nga jashtë.

Mos qendroni mbrapa shkrimeve tuaja dhe ta mohoni këtë, sepse kjo është puna e mëtejshme e Zotit në botë. Kjo e plotëson punën e Muhamedit, Jesuzit, Budës dhe të mësuesve të tjerë të mëdhenj – të njohur dhe të panjohur – në historinë e kësaj bote, të cilën as nuk mund të merrni plotësisht parasysh.

Mos jini arrogant dhe të pamend, përndryshe do të dështoni përballë Dallgëve të Mëdha të ndryshimit që po vijnë. Dhe nuk do të përgatiteni për hasjen tuaj me një univers plot me jetë inteligjente, një hasje që tashmë është duke ndodhur me forca që janë këtu për të përfituar nga një njerëzim i dobët dhe i shkujdesur.

Rreziqet po rriten me çdo ditë që kalon. Errësira e Madhe është në botë.

Njerëzimi po e shkatërron themelin e tij në këtë botë me një nxitim dhe pamëndësi të paprecedent – i paaftë për ta përmbajtur veten, i paaftë për të ndryshuar drejtimin, i paaftë për të siguruar nevojat e mëdha të njerëzve kudo, i paaftë ose jo i gatshëm për të bërë atë që duhet bërë për të siguaruar të ardhmen e njerëzimit nën një seri rrethanash të ndryshme.

Nuk mund ta përgatisni veten. Ende nuk e keni guximin. Ende nuk e shihni nevojën. Ende nuk i dalloni shenjat. Ende nuk e keni beshkëpunimin midis jush, midis kombeve tuaja, midis feve tuaja, të cilat po bien në një kaos dhe përçarje gjithmonë e më të madhe midis njëra-tjetrës dhe madje edhe brenda vetes.

Nuk është se jeni të paaftë. Është thjesht se jeni të papërgjegjshëm. Nuk është se nuk i keni disa pika të forta dhe aftësira. Është se jeni të humbur në një botë frike dhe dëshire, konflikti, varfërie dhe privimi – një botë që keni krijuar.

Nuk mund ta fajësoni Zoti për këtë. Madje nuk mund ta fajësoni Zotin për katastrofat natyrore – thatësirat, uraganet, murtajën – sepse është e gjitha pjesë e funksionimit të natyrës, e cila është vënë në lëvizje në fillimin e kohës.

Atëherë Asambleja Engjëllore vëzhgon mbi ju dhe të tjerët këtu për të parë se si do të adaptoheni, për të parë se çfarë do të zgjidhni. Ju kanë dhënë lirinë për të jetuar në Ndarje. Ju kanë dhënë madje lirinë për të dështuar. Por ju kanë dhënë edhe fuqinë dhe drejtimin për të qenë të suksesshëm – nëse mund të përgjigjeni, nëse mund t’i përgjigjeni këtij udhëzimi të madh, nëse mund t’i përgjigjeni Dijes brenda jush, e cila është gjithmonë e lidhur me Zotin.

Zoti i këtij universi, të të gjitha universeve dhe të Krijimit, Krijimit të përjetshëm matanë të gjithë manifestimit fizik, nuk është i përkushtur për ju fizikisht ose personalisht. Kjo është për Asamblenë. Sepse ka raca të panumërta në univers, dhe secila duhet të ketë një Asamble për të vëzhguar mbi të.

Është një plan në një shkallë që as nuk mund ta përfytyroni. Aq i madh, aq i gjerë, aq gjithëpërfshirës, aq i përsosur, vetëm Zoti mund ta bëjë. Vetëm Zoti mund t’i thërrasë të ndarët përmes fuqisë së Dijes që është vendosur në të gjithë jetën e vetëdijshme.

Keni tani një oportunitet për t’i kuptuar këto gjëra në një Shpallje shumë më të avancuar dhe të plotë. Sepse ende nuk e kuptoni se si Zoti punon në botë, duke punuar nëpërmjet njerëzve nga brenda jashtë – përmes shërbimit, përmes kontributës, përmes faljes dhe përmes sjelljes konstruktive dhe të dhemshur.

Nocionet tuaja të Zotit janë të lindura nga Mësime të lashta. Janë të paplota, për njerëzit e asaj kohe që nuk e kishin sofistikimin, lirinë ose zhvillimin shoqëror për të kuptuar natyrën e madhe të planit të Zotit në këtë botë dhe matanë.

Fetë e mëdha e kanë mbajtur njerëzimin të gjallë, kanë ndërtuar qytetërimin njerëzor, kanë qenë një frymëzim për njerëz të panumert. Mos mendoni se janë pa vlerë, pavarësisht nga gjithçka që është bërë në shkelje të tyre, dhe se si janë keqpërdorur dhe po keqpërdoren edhe në këtë ditë. 

Zoti e ka vendosur Dijen brenda jush, një zgjuarsi udhëzuese të përsosur. Është e lidhur me Zotin. Nuk është e frikësuar nga bota. Nuk është e kushtëzuar nga bota. Nuk është e tërhequr nga bukuria dhe pasuria. Është thjesht këtu për t’ju sjellë në takimin me misionin tuaj të madh në jetë dhe në një mbledhje me ata që ju kanë dërguar – një jetë qëllimi, kuptimi, marrëdhënieje dhe frymëzimi.

Por jeni të paankoruar. Nëse jeni ndër të parët për t’u përgjigjur, duhet të përgjigjeni në mënyrë të fortë. Mos rrini me dyshime, sepse kjo është e pandershme. Në zemrën tuaj, do ta dini, do ta kuptoni atë që Ne po ju themi sot. Është një sfidë. Është një sfidë të jesh i ndershëm, të jesh i sinqert dhe i përzemërt.

Bota duhet të dëgjojë Shpalljen e Re të Zotit. Nuk është vetëm për ju. Nuk është vetëm për edifikimin tuaj. Por keni për synim të jeni pjesë e saj, për ta marrë, për ta shprehur, për ta shpërndarë dhe për të ndihmuar për ta përkthyer në çdo gjuhë të botës në mënyrë që mjaft njerëz mund t’i përgjigjen dhe të fillojnë të ndryshojnë drejtimin e njerëzimit, për të nxitur ato përgjegjësitë dhe ndryshimet që duhet të ndodhin për familjen njerëzore për mos të rënë në paqendrueshmëri, konflikt dhe lufta rë rënda.

Ende nuk po i shihni rreziqet përballë jush tani. Atëherë është e vështirë për ju për të kuptuar nevojën e madhe që e ka sjellë këtë në botë.

Për këtë, duhet t’i hapni sytë ndaj botës, jo ndaj asaj që doni, jo ndaj asaj që preferoni, por ndaj asaj që vërtet po ndodh këtu. Duhet të bëheni një njëri i përgjegjshëm – një njëri i aftë për t’u përgjigjur.

Sepse duhet të dëgjoni Shpalljen e Re të Zotit, dhe duhet t’i sillni sa më shumë ndershmëri, sinqeritet dhe përulësi që të mundeni. Do t’ju përforcojë në të gjitha mënyrat. Do të sjellë zgjidhje në jetën tuaj. Do t’ju restaurojë nga turpi dhe padënjësia. Do t’ju kthejë tek vetvetja dhe tek drejtimi i vërtetë që duhet të ndiqni, të cilin Zoti e ka tashmë vendosur brenda jush për të marrë tani. 

Lajmëtari është në botë. Ai është që është dërguar për ta sjellë atë [Shpalljen] këtu. Është një burrë i përulur. Ai nuk ka pozitë botërore. Ai nuk kërkon të drejtojë kombe, ushtrira ose një grup kundër tjetrit, sepse ka një Mesazh për të gjithë botë – për të marrë ose për të hedhur poshtë.

Koha është thelbi tani. Dallgët e Mëdha të ndryshimit po fillojnë të godasin kudo, këtu e atje, çdo vit, duke dëmtuar infrastrukturën tuaj, shoqëritë tuaja, pasurinë tuaj dhe vetëbesimin tuaj. Është koha për t’u përgatitur, por koha nuk është e gjatë. Është e shkurtët. Është tani.

Por jo të gjithë mund të përgjigjen. Sepse jo të gjithë do të dinë për të. Jo të gjithë madje janë gati për të. Dhe shumë do të qëndrojnë kundër saj, duke mbrojtur idetë dhe besimet e tyre të mëparshme, pasurinë ose pozicionin e tyre në shoqëri. Është fatkeqe, po ndodh gjithmonë në kohën e Shpalljes.

Qofshni ndaj të parët për të marrë Shpalljen e Re të Zotit për botën. Është me vlerën më të madhe. Është gjëja më e rëndësishme në jetën tuaj. Do ta bëjë të gjithë ndryshimin pasi gjithçka tjetër do t’ju ketë dështuar. Do ta bëjë të gjithë ndryshimin nëse mund ta merrni, ta ndiqni dhe të merrni Hapat drejt Dijes që Zoti ka sjellë për t’ju ri-angazhuar me qëllimin dhe natyrën tuaj të thellë për të qenë këtu.

Nëse njerëzimi do të dështojë për të marrë Shpalljen e madhe, atëherë do të hyjë në një gjendje rënieje të përhershme – konflikti të madh, vuajtje dhe humbje njerëzore të madhe. Sepse nuk do të jeni të përgatitur për këtë botë të re. Nuk do të jeni të përgatitur për atë që po vjen, megjithëse shenjat po dalin me çdo ditë që kalon.

Do të kërkoni të mbroni interesat tuaja, preferencat tuaja, shpresat tuaja. Nuk doni të merreni me të vërtetë me gjërat që po dalin në rrugën tuaj. Por të merreni me to do t’ju japë fuqi, guxim dhe vendosmëri. Pa këtë përgatitje, nuk do t’i keni këto fuqira dhe aftesira.

Është një Shpallje e madhe për ju. Është një Shpallje e madhe për njerëzimin. Sepse do t’i nderojë të gjitha fetë e botës dhe do t’i bashkojë mjaftueshmërisht në mënyrë që mund të ndalin konfliktet e tyre të pafundme. Do të shihni se janë të gjitha të lidhura në themelin e tyre, pavarësisht se çfarë është bërë me to me kalimin e kohës.

Do të shihni se të gjithë Lajmëtarët kanë ardhur nga Asambleja. Dhe do të shihni se askush nuk mund të pohojë të sjellë Shpallje të mëdha në botë po mos të kenë këtë Burim. Sepse megjithëse ka profetë në çdo kohë, Lajmëtarët e mëdhenj vijnë vetëm në pika kthese. Dhe sjellin me vete një realitet të ri të tërë që mund të ndryshojë drejtimin e botës dhe fatin e njerëzve të panumërt që mund të përgjigjen me kalimin e kohës.

Ka një nevojë të madhe për botën për të marrë Shpalljen e Re të Zotit. Kjo është sfida juaj. Ky është shpengimi juaj. Nuk ka asgjë më të rëndësishme për ju për të konsideruar tani.

Lajmëtari është një burrë i moshuar. Do të jetë në botë ndoshta edhe për disa vjet. Nëse mund ta takoni dhe ta njihni, do të jetë një bekim i madh për ju.

Ai nuk është zot, por asnjë nga Lajmëtarët nuk ishte zot. Ai nuk do t’ju lejojë që ta lavdëroni, sepse çdo lavdërim duhet të shkojë tek Perëndia dhe tek Asambleja. Ai e ka provuar veten përmes vuajtjes dhe izolimit, përmes sfidave të mëdha dhe përgatitjes së madhe, matanë kuptueshmërisë së njerëzve rreth tij, përveç për disa.

Ne po jau sjellin juve sepse është Vullneti i Qiellit. Jemi Ne që i folëm Jezusit, Budës dhe Muhamedit. Jemi Ne që vëzhgojmë mbi botën. Nuk mund t’i dini emrat Tanë. Emrat Tanë nuk janë të rëndësishëm, sepse Ne flasim si një dhe shumë, dhe shumë si një – një realitet që nuk mund të përqafoni, duke jetuar në Ndarje, ende jo.

Vullneti i Qiellit është që njerëzimi të përgatitet për Komunitetin e Madh, që të bëhet i fortë dhe i bashkuar, dhe ta ruajë botën në mënyrë që mos të bjerë nën ndikimin dhe sundimin e kombeve të tjera që kërkojnë ta përdorin këtë botë për qëllimet e tyre. 

Për herë të parë në histori, dyert e universit po hapen për ju për të parë se si është jeta në universin rreth jush dhe se çfarë Zoti po bën në univers. Sepse për të kuptuar se çfarë po bën Zoti në këtë botë, duhet të kuptoni se çfarë po bën Zoti në univers – thelbësisht – dhe kjo po bëhet e disponueshme për herë të parë.

U hapshin sytë tuaj. U bëftë kuptueshmëria juaj e botës e vërtetë dhe e ndershme. Qoftë vlerësimi i vetes suaj dhe nevojave tuaja i sinqertë dhe plot me përulësi dhe zell. Dhe qoftë Dhurata e Qiellit që po merrni tani – fati që po jetoni në një kohë Shpalljeje – e juaja për të kuptuar, për të marrë dhe për t’ia dhënë një bote në nevojë të madhe.

 

15. Vizioni

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 27 janar 2013
në Boulder, Kolorado

Njerëzimi i ka farat e madhështisë, pavarësisht nga gabimet e tij, injoranca e tij dhe korrupsioni i tij. Sepse spiritualiteti është gjithmonë i gjallë në këtë botë, i cili ka vdekur dhe është harruar në aq shumë bota të tjera. Zjarri i dashurisë është gjithmonë i gjallë këtu, në mendjet dhe zemrat e shumë, shumë njerëzve – një zjarr që është ftohur në aq shumë bota të tjera në universin rreth jush.

Njerëzimi nuk di për shpresën e tij të madhe dhe potencialin e tij të madh, sepse po lufton me forcat që e kanë shkatërruar fuqinë e dashurisë dhe të Dijes në bota të tjera – forcat e lakmisë, dobisë, korrupcionit, konfliktit, luftës dhe privimit.

Mos mendoni se kjo është e veçantë për këtë botë ose për familjen njerëzore, sepse këto gjëra kanë qenë pjesë e evolucionit të çdo kombi të madh në universin rreth jush. Por shumë nga këto kombe matanë botës suaj nuk e kanë njohur kurrë lirinë, nuk e kanë njohur kurrë dhembshurinë. Të shtypura që nga fillimi, ata kanë evoluar teknologjikisht, por jo në ndonjë menyrë tjetër që është fare kumptimplot.

Njerëzimi nuk di për shpresën e tij të madhe dhe potencialin e tij për të ardhmen. Por e ardhmja që do t’i japë njerëzimit stabilitet, siguri dhe mbrojtje nga shembja brenda botes dhe nga ndërhyrja nga jashtë do të  jetë një botë shumë e ndryshme nga ajo që po shihni sot, dhe shumë e ndryshme nga ajo që shumica e madhe e njerëzve presin dhe për të cilën planifikojnë në këtë moment. Sepse nëse dëshirat dhe ambiciet e njerëzimit të plotësoheshin në të ardhmen, qytetërimi do të shembej dhe do të nënshtrohej nga kombe të tjera në univers, të cilët tashmë po e shohin botën me vendosmëri të madhe.

Bota e ardhme për njerëzimin, nëse është i suksesshëm në këtë transicion të madh, është një botë që shumë pak njerëz mund të shohin sot. Por përfaqëson rritje dhe pjekuri në univers, sidomos midis botëve të avancuara që kanë qenë në gjendje të mbjanë lirinë individuale, dhe të përfitojnë nga dhuratat e saj, dhe të minimizojnë efektet e shprehjeve të saj kaotike.

Ky është evolucioni. Por evolucioni ndjek zgjedhjet e racave inteligjente të cilave është pjesë. Nëse njerëzimi vazhdon në drejtim e tij të dëshpëruar, do të plaçkitë burimet e botës dhe do të destabilizojë klimën e botës aq shumë sa do të jetë e banueshme vetëm nga një përqindje shumë e vogël të popullsisë njerëzore, dhe me shtrëngime të mëdha për ata që mund të mbijetojnë. Mos mendoni se kjo nuk ka ndodhur ne universin rreth jush, sepse shembja mjedisore ka ndodhur herë të panumërta me pasoja të rënda dhe tragjike aq shpesh si rezultat.

Bota e ardhshme do të duhet të ndërtohet nga hiri i botës së vjetër dhe nga dëshira, dhembshuria dhe urtësia e atyre që mund të shohin dhe që e kuptojnë se njerëzimi po kthehet në një cep të madh dhe po kalon përmes një pragu të madh në këtë kohë.

Sepse bota e ardhshme që do të jetë më e madhe se e kaluara juaj do të duhet të ndërmerret në një kohë tranzicioni shumë të vështirë dhe të rrezikshme – një kohë ku shumë gjëra do të bien mënjanë; një kohë ku do të ketë një paqëndrueshmëri mjedisore, shoqërore dhe ekonomike të madhe dhe në rritje; një kohë ku do të ketë një rrezik të madh lufte dhe konkurrence për të përcaktuar se kush do të fitojë akses tek burimet që ngelet.

Kombet do të bëhen të paqëndrueshme. Do të ketë revolucione të dhunshme, edhe në vende të qëndrueshme. Do të ketë inate në rritje midis kombeve, në konkurrencë për ato pak pjesë të paprekura të botës. Mundësia për njerëzimin për të dështuar është shumë e madhe nën këto kushte dhe nuk duhet kurrë të nënvlerësohet. Mos jini të mashtruar nga optimizmi i verbër, sepse duhet të përballoni realitetin e të jetuarit në një botë me burime në ulje dhe paqëndrueshmëri mjedisore.

Këtu njerëzimi ka një zgjedhje të madhe, jo për t’u bërë thjesht nga krerët e kombeve, por nga qytetarët kudo për të përcaktuar se cilin drejtim do të ndjekin. A do të ndjekin rrugën e grindjes, konkurrencës dhe luftës? Apo do të kërkojnë mënyra për ta restauruar botën, për t’i administruar burimet e saj dhe për t’i ndarë në mënyrë të barabartë, në mënyrë që njerëzimi mund të ketë një të ardhme, një të ardhme më të madhe se e kaluara e tij? Këtu uniteti dhe bashkëpunimi njerëzor nuk janë të drejtuar nga një ideal i madh ose nga një filozofi fetare, por nga domosdoshmëria absolute vetë, sepse alternativat janë shumë të rënda dhe tragjike për t’u konsideruar.

Mos u ankoni për këtë ose të mendoni se është një fatkeqësi e madhe për ju, sepse jeni dërguar në botë në këtë kohë për të qenë pjesë e këtij tranzicioni të madh. Nëse mund të zbuloni Dijen e madhe që Zoti ka vendosur brenda jush – e cila është këtu për t’ju udhëzuar, për t’ju mbrojtur dhe për t’ju sjellë në një jetë më të madhe plotësimi dhe kontribute – atëherë do të jeni në gjendje të përdorni keto rrethana në mënyrë të dobishme, për të qenë pjesë e një force më të madhe për të mirën në botë, një forcë që do të duhet shumë dhe duhet të shprehet përmes synimeve dhe urtësisë së shumë individëve në shumë, shumë vende.

Ndodheni në një rrugëkryq të madh. Zgjidhni një drejtim dhe do të përcaktojë fatin tuaj. Zgjidhni një drejtim tjetër dhe do të përcaktojë fatin tuaj. Këtu duhet të keni vizion. Nuk mund të veproni thjesht nga nxitimi dhe dobia. Nuk mund të veproni thjesht nga dëshira për fuqi dhe pasuri në moment, përndryshe do të dorëzoni të ardhmen dhe do të krijoni një rezultat më të tmerrshëm sesa mund të imagjinoni.

Këtu Zoti nuk po e dënon njerëzimin. Ky nuk është zemërimi i Zotit, sepse Zoti nuk ka zemërim. Kjo është një shpikje njerëzore – një Zot i zemëruar për njerëz të zemëruar. Por Zoti e lejon njerëzimin që të përcaktojë fatin e vetë në botë, të zgjedhë rrjedhjen e veprimit të tij dhe të përcaktojë individualisht dhe kolektivisht se në çfarë rruge do të shkojë, duke përballuar këtë përçarje të madhe në rrugë.

Nëse njerëzimi zgjedh rrugën e grindjes, konkurrencës dhe luftës, atëherë mund ta ndiqni këtë në imagjinatën tuaj për të parë se sa të tmerrshme rrethanat do të jenë. Në fakt, është më e rënde sesa mund ta përfytyroni ndonjëherë.

Të zgjidhni alternativën është të zgjidhni të jetoni ndryshe, të përdorni shumë më pak nga burimet e botës dhe ta mendoni veten jo thjesht si pjesë e një grupi, fisi ose kombi vetëm, por si një qytetar të botës duke punuar tani për të ruajtur qëndrueshmërinë e botës dhe vazhdimësinë e qytetërimit njerëzor, i cili është ndërtuar në një periudhë kohe shumë të gjatë dhe ka avancuar dhe përparuar për shkak të punës fisnike të njerëzve të panumërt që i ka dhënë jetët e tyre për të ndërtuar disa aspekte të këtij qytetërimi. Megjithëse qytetërimi është shumë i papërsosur dhe plot me gabime dhe korrupsion, ka gjithmonë një potencial madhështor.

Nëse mund të udhëtonit rreth universit, rajonit tuaj lokal të hapësirës, do të shinit se sa i madh është ky potencial në kontrast me shumicën e kombeve të tjera. Do të ishit të shokuar dhe të tronditur nga mungesa e lirisë në këto fusha. Do të shihnit jetën në këto bota dhe do të kuptonit se do të ishte krejtësisht shtypëse për ju. Shumë janë zvogëluar në një masë të madhe përmes luftës dhe konfliktit, brenda tyre, midis tyre dhe kombeve të tjera në univers. Mësimet këtu janë të thella, të rënda dhe të rëndësishme për t’u kuptuar.

Merrni rrugën e lehtë, rrugën e të jetuarit në moment, të keni gjithçka që doni, dhe do të jeni motori i luftës në këtë jetë. Do të ndiqni rrugën që aq shumë bota kanë ndjekur drejt një rezultati të pashmangshëm privimi dhe kaosi.

Por Zoti ka dërguar një Mesazh të Ri në botë për të paralajmëruar për rezultatin këtu dhe për t’i dhënë njerëzimit një shpresë të madhe, sepse njerëzimi ka një shpresë të madhe. Pavarësisht nga historia e tij tragjike dhe gabimet e tij të pafundme, ka gjithmonë një shpresë të madhe. Dhe ju si individ e keni këtë shpresë të madhe sepse Zoti ka vendosur Dijen brenda jush për t’ju udhëzuar, Dijen që ende nuk e keni zbuluar, por për të cilën keni nevojë dëshpërimisht në të gjitha përpjekjet tuaja.

Vizioni është një botë e qëndrueshme. Kjo do të thotë që bota do t’ju japë gjithçka që ju duhet, sepse nuk mund të dilni në univers për të kërkuar burimet që keni shkatërruar këtu në tokë, përndryshe do të bini nën bindjen e fuqive të huaja. Ata madje do t’ju inkurajojnë që ta bëni këtë, sepse kjo është mënyra se si sundimi mund të fitohet në këtë botë nga ata që po ju vëzhgojnë nga larg.

Jo, Njerëzimi do të duhet të jetë i vetëmjaftueshëm. Do të duhet të jetë mjaft i bashkuar. Dhe do të duhet të jetë shumë i matur.

Sepse botët e lira nuk bashkëjetojnë lehtësisht me botët që nuk janë të lira. Këtu duhet të jeni shumë të kujdesshëm. Kjo do t’i ndryshojë idetë tuaja rreth udhëtimit në hapësirë dhe vizitimit të botëve të tjera, sikur të ishte ndonjë lloji kërkimi shpirtëror ose turizmi të mrekullueshëm. Lëjini mënjanë këto nocione, sepse janë qesharake dhe të panatyrshme në univers.

Njerëzimi do të duhet të bëhet shumë i përgjegjshëm dhe shumë i kujdesshëm në atë që emeton në hapësirë, si e udhëheq botën, si i ndan burimet, e kështu më tej.

Nga kjo pikë në kohë, mund të thoni: “mirë, nuk mund ta përfytyrojë fare një botë të tillë. Nuk mendoj se është e mundshme.” Por jo vetëm është e mundshme, është e domosdoshme. Sepse alternativa është shumë e tmerrshme për t’u konsideruar.

Prandaj, duhet të dëgjoni dhe të jeni të hapur për një realitet të ri dhe për pjesëmarrjen tuaj në ndërtimin e këtij realiteti, sepse nuk do të vijë nga vetvetja. Nëse individë të vendosur nuk janë të drejtuar drejt tij, atëherë njerëzimi do të marrë rrjedhën e veprimit tjetër. Do të bjerë në rrëmujë.

Prandaj, duhet të keni një zemër të madhe, fuqi të madhe, një qëllim të madh dhe një vizion të madh, të cilat Dija brenda jush do t’ju japë pasi të jeni gati për të marrë. Ju duhet kjo sepse keni nevojë të dilni nga jeta juaj patetike, përpjekjet tuaja patetike, idetë dhe angazhimet tuaja tragjike. Në krahasim me atë që jeni dhe atë që jeni dërguar këtu në të vërtetë për të bërë, jeta juaj aktualisht është patetike, fatkeqe dhe e keqdrejtuar.

Pranojeni këtë, sepse flet për madhështinë tuaj. Por për të pranuar madhështinë tuaj, ju duhet të përballoni dobësinë tuaj aq objektivisht sa të mundeni. Dhe duhet të mbani një vizion për njerëzimin që duket jopraktike, jorealiste, madje ndoshta e pamundshme, por e domosdoshme megjithatë. Sepse është një Vizion i Qiellit. Është Vullneti i Qiellit. Por Vullneti i Qielli duhet të shprehet përmes mendjeve, zemrave dhe veprave të njerëzve kudo.

E ardhmja juaj do të jetë shume e ndryshme. Do të ketë një popullsi njerëzore shumë më të vogël. Pjesë të gjera të botës do të duhet të lihen në gjendjen e tyre natyrore për të filluar rindërtimin e klimave të botës. Tregtia do të jetë shumë më lokale sesa është sot, sepse burimet për të sjellë gjëra nga anembanë botës nuk do të jenë aty në mënyrë të mjaftueshme, përveç në raste shumë të rralla. Lumenjtë do të duhet të pastrohen. Liqenët do të duhet të pastrohen. Qiejt do të duhen të pastrohen.

Do t’ju duhet të ruani kufijtë tuaj në hapësirë me shumë kujdes dhe të jeni shumë të kujdesshëm për ndonjë race tjetër që viziton këtu. Aleatët tuaj të pakët në rajonin tuaj lokal të hapësirës nuk do të kërkojnë të fitojnë marrëdhënie me ju derisa të arrini një gjendje të qëndrueshme dhe të vendosur në këtë botë të re, sepse e kuptojnë që prania e tyre këtu do të krijojë dyshim dhe hutim, sepse nuk e keni akoma aftësinë për të dalluar miqtë nga armiqtë në këtë aspekt.

Njerëzimi do të duhet ta fitojë lirinë e tij. Do t’i duhet ta fitojë izolimin e tij në univers. Do t’i duhet të tejkalojë adoleshencën dhe fantazitë e veta fëminore rreth rëndësisë së vetë në univers, dhe çfarë universi në të vërtetë është, dhe çfarë ndodh aty.

Për ta bërë këtë të mundshme, Krijuesi i të gjithë jetës ka dërguar, si pjesë të një Mesazhi të Ri për njerëzimin, një mësim rreth realitetit dhe spiritualitetit të jetës në univers për t’ju dhënë një raport të vërtetë rreth asaj që ndodh matanë kufijve tuaj dhe një kuptueshmëri të kthjellët rreth asaj që duhet të bëni këtu në tokë për t’u përgatitur për të qenë në këtë Komunitet të Madh si një racë e lirë dhe e vetëvendosur.

Bota juaj e ardhme do të jetë një botë ndryshimi klimatik dhe prodhimi ushqimor të kufizuar. Shkretëtirat do të rriten. Oqeanet do të rriten. Prandaj, tokat që mund të prodhojnë ushqim duhet të kultivohen dhe mbrohen në mënyrë shumë të kujdesshme. Lufta dhe grindjet midis kombeve do të kufizohen nga domosdoshmëria. Sa më shumë vetëmjaftueshmëri të jetë e mundur duhet të vendoset kudo që njerëzimi mund të mbajë pozicionin dhe infrastrukturën e tij.

Do të duhet të ketë shumë pajtueshmëri, dhe, në një farë mase, liria individuale do të kufizohet. Sepse në këtë botë, nuk mund të bëni çdo gjë, të keni çdo gjë ose të jeni çdo gjë që të doni. Por është në rregull sepse nuk keni ardhur në botë për ta kënaqur veten në këtë mënyrë. Jeni dërguar në botë për ta shërbyer botën dhe për të kontribuar për përparimin, ndërtimin dhe përmirësimin e qytetërimit njerëzor.

Ky është qëllimi juaj i vërtetë. Dhe nëse mund të gjeni natyrën tuaj të vërtetë dhe të filloni t’i përgjigjeni, do të shihni vërtet se kjo është e vërtetë pavarësisht nga personaliteti juaj, zakonet tuaja, besimet tuaja, feja juaj ose kombësia juaj.

Nëse mjaft njerëz mund të arrijnë të kuptojnë fuqinë e Dijes brenda tyre, Mendja e thellë që Zoti ka vendosur brenda tyre, atëherë një botë e tillë mund të krijohet dhe arrihet me sa më pak stres dhe shkatërrim.

Në të vërtetë, kundërshtari juaj i madh në të ardhmen do të jetë natyra vetë. Do t’ju duhet të gjeni mënyra se si të mbroheni nga paqëndrueshmëria në rritje të botës natyrore që është produkt i shpërdorimit, korrupsionit dhe ndotjes njerëzore. Do të jetë një luftë me natyrën më shumë se një luftë me njëri-tjetrin.

Natyra këtu është një kundërshtar i fuqishëm dhe duhet të kuptohet dhe respektohet mbi të gjitha gjërat. Por për momentin, njerëzimi e ka humbur kontaktin e vetë me natyrën. Mendon se mund ta kthejë botën në çdo gjë që do. Mendon se mund t’i kthejë shkretëtirat në toka bujqësore. Mendon se mund t’i kthejë qytetet në terrene lojërash. Mendon se mund t’i shfrytëzojë të gjitha fuqitë e tokës për indulgjencat, dëshirat dhe synimet e veta. Por kjo është parajsa e budallenjve, dhe të gjithë në Komunitetin e Madh që kanë kaluar përmes këtyre fazave zhvillimi e kuptojnë kuptimin e kësaj.

Liria njerëzore dhe liria në univers nuk është një e drejtë. Është një privilegj. Është një shpërblim i ndërtuar nga mundimet e palodhshme të gjeneratave të individëve që e kanë mundësuar lirinë që të ekzistojë, të ruhet dhe që dobitë e kreativitetit dhe produktivitetit të saj të madh mund të korren duke minimizuar vështirësitë dhe kaosin që mund të sjellë për njerëzit ndonjëherë, nëse jo të udhëzuar nga Dija.

Bota juaj e ardhshme do të duhet të ketë një popullsi shumë më të vogël, por kjo duhet të orkestrohet dhe jo të jetë rezultati i shkatërrimit të familjes njerëzore. Por tranzicioni midis botës që keni sot, që po shembet, dhe botës së ardhshme që është shpresa juaj e madhe, është një humnerë e madhe.

Është sikur të ndodheshit në buzën e një hendeku të madh dhe të shikonit përmes hendekut nga ana tjetër, duke e pyetur veten se si do të arrinit atje. Nuk ka ndonjë ashensor magjik që do t’ju ngrejë mbi këtij hendeku. Nuk ka ndonjë urë që do të shfaqet në mënyrë magjike për t’ju sjellë atje. Do t’ju duhet të zbrisni nga hendeku, të shkoni përmes tij dhe të gjeni rrugën për të shkuar lart nga ana tjetër.

Ka një rrugë, dhe Zoti po e tregon rrugën në Shpalljen e Re. Sepse Shpalljet e vjetra nuk mund ta sjellin këtë, sepse nuk është qëllimi i tyre. Nuk ishin të planifikuara për këtë. Por njerëzimi tani ka arritur në një prag të madh, ndoshta më të madhin që ka arritur ndonjëherë – destabilizimin e botës dhe hasjen e tij me një univers jete inteligjente, një univers jonjerëzor ku liria është e rrallë.

Duhet t’i kuptoni këto gjëra nëse doni të zbuloni qëllimin tuaj të madh për të qenë në botë. Duhet t’i kuptoni këto gjëra nëse doni të kuptoni natyrën tuaj të thellë dhe pse jeni në konflikt me vetveten rreth asaj që doni dhe keni nevojë. Duhet t’i kuptoni këto gjëra për të kuptuar që ka një zë urtësie brenda jush, dhe ka shumë zëra dobësie brenda jush. Duhet të jeni në gjendje për të qëndruar tek ajo që është e vërtetë, megjithëse duket e pamundshme, duke pasur parasysh botën sot. Duhet të keni Vizionin e Qiellit. Duhet të jetë në zemrën tuaj, jo vetëm në mendjen tuaj.

Mendoni për këtë botë të ardhshme. Nuk do të jetë një botë e lehtë. Nuk do të jetë parajsë. Nuk do të jetë një botë ku do të keni gjithçka që doni, pafund. Do të jetë një botë përgjegjësie dhe bashkëpunimi të madh. Do të jetë një botë ku do të duhet të kujdeseni për njerëzit e tjerë dhe të jeni një pjesëmarrës i vërtetë në kombin dhe kulturën tuaj. Do të jetë një botë ku korrupsioni njerëzor do të kufizohet edhe pse nuk mund të zhduket. Do të kufizohet nga domosdoshmëria, sepse njerëzimi nuk mund të përballojë luftën ose revolucionin në një botë të tillë.

Pozicioni juaj në botë do të jetë shumë më i brishtë sesa ka qenë në të kaluarën, dhe do të jeni të kërcënuar nga forca në universin që do të kërkojnë të fitojnë sundim këtu pa përdorimin e forcës, duke përdorur fuqinë e bindjes dhe nxitjes ose dekurajimit. Do të luftoni një klimë të paqëndrueshme dhe rrënjen e burimeve. Gjithçka do të duhet të përdoret mirë dhe në mënyrë të kujdesshme.

Por do të jetë një botë me fuqi shpirtërore të madhe dhe siguri të madhe, më të madhe se në çdo kohë të historisë njerëzore, nëse një botë e tillë mund të arrihet. Do të jetë një botë ku zgjuarsia njerëzore do të jetë shumë e vlerësuar. Dhe fuqia e Dijes do të jetë në dispozicion të më shumë njerëz sesa është rasti sot.

Duhet të dëgjoni atë që Unë po ju them. Kjo nuk është bota që doni. Është bota që do të jetë dhe që duhet krijuar. Dhe ju e doni, dhe do ta doni gjithmonë e më shumë ndërsa bota rreth jush bëhet gjithmonë e më e paqëndrueshme, gjithmonë e më sfiduese, gjithmonë e më e rrezikshme.

Këtu duhet të ndaloni të ankoheni për botën dhe ta përdorni këtë energji që harxhoni në një mënyrë të pakuptimtë dhe të shkapërderdhur duke u ankuar dhe i kritikuar të tjerët për të filluar për të ndërtuar Katër Shtyllat e jetës suaj, themeli i përgjithshëm për të përballuar një kohë ndryshimi dhe trazire të madhe. Duhet të merrni Hapat drejt Dijes për të gjetur fuqinë e madhe që Zoti ju ka dhënë, që ekziston matanë fushës së intelektit. Dhe duhet të shihni botën dukë ndjekur këshillën dhe udhëzimin e Shpalljes së Re të Zotit, e cila vetë e ka fuqinë dhe qartësinë për të krijuar një të ardhme më të madhe për njerëzimin.

Këtu të gjitha mësimet fetare të botës do të gjejnë rezonancën e tyre, nëse mund të kuptohen në mënyrë korrekte. Sepse janë dhënë për të ndërtuar qytetërimin njerëzor, qytetërimin botëror, dhe kanë qenë pjesërisht të suksesshme në këtë.

Tani qytetërimi njerëzor duhet të mbrohet dhe t’i qëndrojë Dallgëve të Mëdha të ndryshimit që po vijnë në botë, dhe duhet të mbrohet nga ndërhyrja, bindja dhe manipulimi nga forca nga matanë botës, që janë këtu për të përfituar nga dobësia, ndarjet dhe shpresat njerëzore.

Mos u tkurrni nga kjo, sepse kjo është jeta juaj. Është e ardhmja juaj. Është bota që do t’i dorëzoni fëmijëve tuaj. Kjo është bota me të cilën do të duhet të merreni kur të rriteni përfundimisht dhe të ndaloni t’ia jepni veten fatanzive dhe ta humbni kohën tuaj dhe jetën tuaj në angazhime të pakuptimta me të tjerët.

Është një botë që do të kërkojë pjekuri njerëzore, urtësi njerëzore dhe bashkëpunim njerëzor në një shkallë të paparë. Këtu njerëzimi mund të gjejë shpengimin e tij, fuqinë e tij dhe të plotësojë fatin e tij duke u bërë një racë e lirë dhe e vetëvendosur në univers.

Ky është vizioni. Duhet ta mbani këtë vizion për të ndërtuar një të ardhme të tillë dhe mos t’i lini tragjeditë e së kaluarës dhe injorancën e njerëzimit, budallallëkun e njerëzimit t’ju dekurajojnë dhe t’jau vjedhin këtë vizion. Përndryshe do ta humbni fatin tuaj këtu.

Këtu duhet ta falni të kaluarën tuaj. Duhet t’i falni të tjerët dhe të shihni se e gjitha kjo përfaqëson nevojën për Dije brenda jush. Dështimet tuaja, dështimet e tyre, dështimet e së kaluarës, dështimet e mundshme të së ardhmes duhet të shihen në mënyrë shumë të qartë dhe objektive dhe të dallohen si shfaqje, një shfaqje e gjerë dhe bindëse të nevojës për Dije.

Kjo është arsyeja pse Zoti ka dërguar Hapat drejt Dijes. Për herë të parë në historinë e kësaj bote, Zoti ka dhënë Hapat drejt Dijes për njerëzit kudo, jo vetëm për shenjtorët dhe të urtit, ose artistët dhe humanitarët e mëdhenj. Receta për sukses dhe paralajmërimi kundër dështimit po jepet tani si kurrë më parë.

Mos e mashtroni veten duke menduar se ky është një vlerësim negativ i së ardhmes. Është thjesht i ndershëm. Dhe nëse mund të jeni të ndershëm me veten dhe objektiv në si e shikoni botën, do t’i shihni këto gjëra. Janë të qarta për ata që mund të shohin.

Njerëzit ngulin këmbë për botën që duan sepse kanë frikë nga bota. Dhe janë aq të dhënë pas dëshirave, besimeve dhe preferencave të tyre që nuk mund të shohin në mënyrë të qartë se çfarë po ndodh rreth tyre, dhe as brenda tyre. Atëherë e keqadministrojnë shëndetin e tyre. I keqadministrojnë marrëdhëniet e tyre. E keqadministrojnë përdorimin e tyre të botës. Bien në grindje me veten, me të tjerët dhe me jetën vetë.

Shikoni me sy të qarta dhe do t’i shihni këto gjëra të shfaqura kudo rreth jush. Por nuk duhet të shihni me dënim për të pasur fuqinë, energjinë dhe fokusin për të mbajtur vizionin e madh që duhet të mbahet nga gjithmonë e më shumë njerëz.

Nëse Shpallja e Re e Zotit mund të bëhet e disponueshme për ta, do të jenë në gjendje të shohin. Dhe do të jenë në gjendje të shohin se Dija është forca më e fuqishme në univers, dhe që jeton brenda tyre, në pritje për t’u zbuluar.

Mbajeni mend, njerëzimi po përballon një vendim thelbësor në lidhje me kë drejtim do të shkojë. Dhe do të shkojë në rrugën që po shkon, përveç nëse mjaft njerëz vendosin ndryshe. Megjithëse nuk mund të krijojnë botën e re menjëherë, ata duhet të ndërtojnë themelin për të që të ekzistojë, gjë e cila do të kërkojë gjenerata mundimesh dhe veprimesh të dedikuara të njerëzve.

Mund ta pyesni veten: a do t’i bëjnë njerëzit këto lloj gjëra, pavarësisht nga interesat e tyre vetjake? Ne themi, nëse janë të udhëzuar nga Dija, do t’i bëjnë këto gjëra, sepse kjo është madhësia që jeton brenda tyre.

Këtu duhet të keni besim jo vetëm në rezultatin, por duhet të keni besim në fuqinë dhe praninë e Dijes brenda jush. Nëse ky është një realitet i largët i panjohur, atëherë duhet të merrni Hapat drejt Dijes për të gjetur burimin e fuqisë suaj, integritetit tuaj dhe të misionit tuaj të madh për të qenë këtu në botë në këtë kohë nën këto rrethana.

Bekimet e Qiellit shkojnë me ju në këtë. Çfarëdolloj feje që të jeni pjesë, në çfarëdo kombi që të jetoni, çfarëdoqoftë gjendja juaj shoqërore, çfarëdoqoftë realiteti juaj ekonomik – Thirrja është aty, fuqia e Dijes është aty. Duhet të vijë nga shumë njerëz tani dhe jo vetëm nga disa. Ky është Vullneti i Qielli. U bëftë ky atëherë synimi i njerëzimit.

8. Bekimi

Siç i ështe shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshal Vian Summers
më 20 prill 2007
në Stamboll, Turqi

Bekimi është mbi njerëzimin, sepse kjo është kohë Shpalljeje. Kjo është koha ku i jepet njerëzimit një dhuratë e madhe, një dhuratë e madhe për t’i dhënë qëllim dhe drejtim për të përballuar kohët e vështira dhe të pasigurta përpara.

Kjo është koha ku njerëzimi do të marrë një kuptueshmëri më të madhe të spiritualitetit të tij, një thirrje për unitet, bashkëpunim dhe fatin e tij – si brenda kësaj bote dhe matanë botës në Komunitetin e Madh të jetës inteligjente në univers.

Sepse njerëzimi ka arritur një prag të madh, një prag nga i cili nuk ka kthim. Është një prag ndryshe nga çdo prag që njerëzimi i tërë ka arritur ndonjëherë më parë.

Tani duhet të bëheni një popull i botës – jo vetëm populli i një kombi, fisi ose grupi. Se po hyni në Komunitetin e Madh të jetes inteligjente, ku të gjithë ata që mund të hasni dhe të gjithë ata që ju vëzhgojnë tani do t’ju konsiderojnë si popull i botës.

Këtu po hyni në një panoramë më të madhe jete, dhe po hyni në një mjedis konkurrence në një univers ndryshe nga gjithçka që mund të përfytyroni. Si silleni këtu, si i drejtoni marrëdheniet me njëri-tjetrin, si e shikoni pozicionin tuaj në univers – të gjitha kanë një peshë të jashtëzakonshme në përcaktimin e së ardhmës suaj dhe se si fati juaj në këtë Komunitet të Madh do të plotësohet dhe nëse mund të plotësohet.

Keni arritur në pragun e madh ku keni fuqinë t’i shkatërroni burimet që mbeshtesin jetën në këtë botë dhe ta vëni njerëzimin në një gjendje rënie të përhershme.

E keni fuqinë për të konkurruar me njëri-tjetrin, siç keni konkurruar gjithmonë, për ta sjellë njerëzimin në këtë gjendje rënie të madhe. Por megjithatë e keni fuqinë për të zgjedhur një rrugë tjetër, rrugën jashtë një dileme që do të bëhet më e vështirë dhe e pazgjidhshme me kalimin e kohës.

Atë që ju si individ do të bëni, atë që ju si pjesë e një grupi të madh ose një kombi të madh do të bëni, do të përcaktojë cilën nga këto të dy mundësitë do të zgjidhni. Nëse do të vazhdoni të silleni si në të kaluarën, si në zakonet tuaja, atëherë e ardhmja juaj është e parashikueshme dhe është jashtëzakonisht e rëndë.

Por nëse zgjidhni rrugën tjetër, atëherë mund të themeloni një fillim të ri, dhe mund të shprehni një shpresë më të madhe që ndodhet brenda zemrave të të gjithëve që ndodhen këtu.

Bekimi këtu eshtë për ta thirrur përpara këtë shpresë të madhe. Fillon brenda individit, sigurisht, por shtrihet matanë familjes njerëzore.

Kjo ka thirrur një Mesazh të Ri nga Zoti në botë, sepse vetëm një Mesazh i Ri nga Zoti mund të mbajë një Bekim të tillë. Vetëm ai [Mesazhi i Ri] e ka fuqinë për të thirrur para urtësinë e madhe dhe dhembshurinë e madhe që Krijuesi i të gjithë jetës ka vendosur brenda çdo personi.

Nuk ka asnjë individ, nuk ka asnjë filozofi, nuk ka asnjë shkollë mendimi që mund të krijojë një thirrje të tillë. Duhet të vijë nga Krijuesi i të gjithë jetës. Duhet të vijë nga Zoti i të gjithë Komunitetit të Madh – Zoti i Vetëm, Burimi i Vetëm, të cilit Engjëjt vëzhgojnë mbi botën, por të cilit Fuqia strihet përtej asaj që njerëzimi mund të përfytyrojë.

Zoti ka vendosur brenda çdo personi farën e Dijes, në mënyrë që [njerëzit] mund t’i përgjigjen kësaj thirrjeje. Kjo Dije është një zgjuarsi më e madhe brenda çdo personi në pritje për t’u zbuluar, por ekzistenca e saj është në marrëdhënie me Krijuesin e të gjithë jetës.

Nuk është një burim që mund të përdorni për veten tuaj për të pasuruar veten ose për të fituar përparësi ndaj të tjerëve. Sepse Dija nuk i bën këto gjëra. Qëllimi i saj dhe realiteti i saj janë t’i përgjigjen Krijuesit të të gjithë jetës dhe t’i përgjigjen thirrjes së madhe gjatë kohës që njerëzimi vazhdon t’i afrohet këtij pragu të madh të ekzistences së tij.

Sepse është në këtë pikë kthese të madhe që njerëzimi do të zgjedhë sukses ose dështim përballë vështirësive të pamasë në botë dhe përballë forcave kundërshtare dhe konkuruese nga vetë Komuniteti i Madh që kërkojnë të përfitojnë nga një njerëzim i vuajtur dhe i ndarë.

Shumë njerëz anembanë botës po ndjejnë një shqetësim të madh për gjendjen e botës dhe janë të shqetësuar për të ardhmen e tyre dhe për të ardhmen e njerëzimit. Ata e ndjejnë dhe e dinë se po jetojnë në një kohë me rëndësi të madhe, një kohë që do të përcaktojë fatin dhe rezultatin për njerëzimin. Kjo nuk është një kuptueshmëri intelektuale aq sa një përvojë e brendshme, një njohje e fuqishme, një ndjenjë e lindur ndërgjegjeje – të gjitha të cilat vijnë nga Dija brenda tyre.

Nuk ka shmangie nga kjo kohë e madhe, kjo pikë kthese e madhe. Nuk mund ta humbisni veten më në fantazitë dhe në interesat tuaja individuale. Sepse nëse hyni në këtë kohë të madhe, në këtë prag të madh dhe në këtë kohë Shpalljeje të verbër dhe të vetëpreokupuar, nuk do të jeni në gjendje të shihni, të njihni dhe të përgatiteni.

Mund t’i luteni Perëndisë për çlirim. Mund t’i luteni Perëndisë për Bekimin. Por Bekimi dhe çlirimi tashmë janë vendosur brenda jush – në Dijen brenda jush – duke pritur kohën kur do të keni pjekurinë, kur të keni nevojën, kur të keni kuptueshmërinë që një fuqi e tillë brenda jush duhet të dalë, duhet të ndiqet, duhet të nderohet mbi çdo gjë tjetër.

Sepse kjo është marrëdhënia juaj me Perëndinë dhe urgjenca që ndjeni brenda vetes është Thirrja e Perëndisë – Thirrja për t’u zgjuar, për t’u bërë të vetëdijshëm dhe për t’u përgjigjur.

Mos mendoni se pa pjesëmarrjen tuaj, jeta juaj do të ketë një mundësi më të madhe. Mos mendoni se mund të flini përmes ngjarjes më të madhe në historinë njerëzore dhe të prisni të përfitoni nga rrethanat që ndryshojnë rreth jush. Dhe mos mendoni se mund të gjeni paqe dhe qetësi duke munduar të harroni kohët e mëdha në të cilat jetoni. Sepse nuk do të ketë paqe dhe qetësi aty. Nuk do ketë rehat dhe ngushëllim aty.

Po jetoni në një kohë Shpalljeje. Po jetoni në një kohë kur njerëzimi përballet me pragun e tij më të madh, sfidat e tij më të mëdha, rrezikun e tij më të madh dhe ende mundësinë e tij të vetme për të vendosur bashkëpunim dhe unitet njerëzor përballë rrethanave të rënda dhe të tmerrshme.

Për të parë këtë dhe për ta ditur për veten tuaj, ju duhet të jeni në gjendje të kapërceni mohimin tuaj. Ju duhet të jeni në gjendje të kapërceni kondicionimin e kulturës suaj. Duhet të jeni në gjendje të kapërceni preferencat tuaja dhe kërkimin tuaj për shëptim. Ndoshta mendoni se kjo nuk është e mundshme, por fuqia e Dijes brenda jush do t’ju japë mundësinë për ta bërë këtë dhe t’i japë të tjerëve mundësinë për ta bërë këtë.

Thirrja tani po del. Një Mesazh i Ri nga Zoti është në botë. Lajmëtari është në botë. Ai tani është i përgatitur të paraqesë Mesazhin e Ri. Ai [Mesazhi] përmban Bekimin. Përmban Paralajmërimin. Përmban Përgatitjen.

Nuk është këtu për të zëvendësuar fetë e botës, por për të krijuar dhe përforcuar bazën e tyre të përbashkët, për t’i ndriçuar dhe për t’i dhënë forcë dhe qëllim në mënyrë që mund të kenë një të ardhme – si brenda botës dhe Komunitetit të Madh të jetës në të cilin njerëzimi tani po hyn.

Përballë këtij pragu të madh, qeveritë tuaja nuk do të kenë përgjigje. Filozofët tuaj nuk do të kenë përgjigje. Ndoshta njerëzit do të shohin një pjesë të zgjidhjes dhe do të përpiqen ta shprehin atë, dhe kjo është e nevojshme, por përgjigjja duhet të vijë nga një fuqi më e madhe brenda jush dhe një Fuqi më e Madhe matanë jush.

Sepse ajo që do të kërkohet është një ndryshim i madh në kuptushëmerinë njerëzore dhe një ndryshim në sjelljen njerëzore. Këto gjëra duhet të nevojiten nga një Fuqi më e Madhe dhe nga një përgjigje më e madhe brenda jush dhe brenda njerëzve rreth botës. Jo të gjithë do të duhet të përgjigjen, por mjaft njerëz në shumë vende do të duhet ta përjetojnë këtë thirrje dhe këtë përgjigje.

Koha është e shkurtër. Tani nuk është koha për t’u bërë apatik ose të pavendosur. Nuk është luks që të mbeteni injorantë dhe të pamend përballë Dallgëve të Mëdha të ndryshimit.

Sepse ka një Errësirë të Madhe në botë. Është një Errësirë më e thellë dhe më me pasoja se çdo gjë që njerëzimi ka përballuar ndonjëherë më parë.

Ajo po hyn në botë në një kohë prekshmërie të madhe për familjen njerëzore, ndërsa përballoni një botë në rënie dhe ndërsa përballoni vendimin e madh para jush, nëse njerëzimi do të zgjedhë rrugën e vetëshkatërrimit – një rrugë e lindur nga konkurrenca, konflikti dhe lufta – ose rrugën tjetër, anën tjetër, do të njihet, do të pohohet, do të kërkohet dhe do të shprehet, një rrugë drejt bashkëpunimit dhe unitetit përballë rrezikut të madh.

Shumë njerëz rreth botës kanë filluar të shohin prova të këtij rreziku të madh, por shumë njerëz ende janë në gjumë, duke ëndërruar për plotësimin e tyre personal, të pavetëdijshëm dhe të pavëmendshëm për Dallgët e Mëdha të ndryshimit që tashmë po e lajnë botën.

Prandaj, do të jetë e nevojshme për ata që mund të përgjigjen që të përgjigjen plotësisht – për të kuptuar kërcënimin e madh, për të dëgjuar paralajmërimin e madh dhe për të marrë Bekimin e madh nga Krijuesi i të gjithë jetës.

Ka një përgjigje për njerëzimin, por nuk është një përgjigje që njerëzimi mund të shpikë për vete plotësisht. Sepse përgjigja duhet të ketë fuqinë për t’i thirrur njerëzit në një shërbim më të madh për njëri-tjetrin. Ajo duhet të ketë fuqinë për të kapërcyer ideologjitë psikologjike, shoqërore dhe politike dhe tendencat që vazhdojnë ta sjellin njerëzimin në kundërshtim me vetveten. Duhet të jetë një fuqi mjaft e madhe për të nxitur dhembshuri, tolerancë dhe zemërbutësi në familjen njerëzore.

Nuk është thjesht një seri idesh. Është fuqia e shpengimit. Është një thirrje nga Perëndia dhe një përgjigje nga Krijimi i Perëndisë – një përgjigje brenda njerëzve, një përgjigje brenda jush.

Prandaj, merreni Bekimin. Ju nuk do të jeni në gjendje ta kuptoni atë intelektualisht, por mund ta ndjeni dhe ta dini se është i vërtetë. Mund ta ndjeni pergjigjen që po ju lëviz brenda vetes suaj.

Nderojeni këtë përgjigje dhe lejojeni që të dalë në vetëdijen tuaj. Lejojeni që t’ju sjellë përpara. Është udhëzimi që Krijuesi po siguron për ju. Ajo ka qenë në gjumë brenda jush siç keni qenë në gjumë rreth saj.

Tani ajo duhet të zgjohet, sepse koha për shfaqjen e saj ka ardhur. Tani duhet të shikoni në botë me sy të qartë dhe objektiv. Tani duhet t’i vëni mënjanë preokupimet fëminore dhe të pamend që vetëm mund t’ju mbajnë të dobët, të verbër dhe të prekshëm.

Kjo është një kohë Shpalljeje. Kohë të tilla vijnë vetëm shumë rrallë – në pika kthese të mëdha për familjen njerëzore, në momente të mëdha oportuniteti ku Krijuesi i të gjithë jetës mund t’i japë njerëzimit një Urtësi dhe Dije më të madhe dhe një infuzion të ri frymëzimi dhe fuqie shpirtërore.

Kjo është koha juaj. Kjo është koha për të cilën keni ardhur. Sepse nuk keni ardhur në këtë botë me ndihmën e Pranisë Engjellore thjesht për të qenë një konsumator këtu – thjesht për të ndërtuar një fole për veten tuaj, thjesht për t’u pasuruar dhe për të luftuar me të tjerët për këtë pasurim.

Megjithëse kjo mund të jetë realiteti i jetës suaj këtu në këtë moment, nuk është realiteti juaj i vertetë, për të sjellë diçka më të çmuar në botë, diçka që bota nuk mund t’i japë vetes dhe ta lejoni këtë dhuratë që të riformojë jetën tuaj dhe ta ridrejtojë jetën tuaj në shërbim të njerëzimit dhe në shërbim të jetës brenda kësaj bote.

Megjithatë, një qëllim duhet të aktivizohet nga një thirrje më e madhe dhe një seri më të madhe rrethanash. Prandaj, mos u tërhiqni nga Dallgët e Mëdha të ndryshimit që po vijnë, por përballojini. Do të jeni të frikësuar dhe të pasigurt në hijen e tyre, por realiteti i tyre do të ndezë një fuqi shpirtërore brenda jush, dhe kjo fuqi shpirtërore do të dalë për shkak të Thirrjes, për shkak të Bekimit.

Sepse Perëndia po i thërret të gjithë ata që janë tani në gjumë, për t’i zgjuar nga ëndrrat e tyre të mjerimit dhe plotësimit, për t’iu përgjigjur kësaj kohe të madhe dhe për t’u përgatitur për t’i dhënë dhuratat që janë dërguar në botë për t’i dhënë një njerëzimi në mundim – një njerzim të cilit e ardhmja do të përcaktohet kryesisht brenda disa viteve që do të vijnë. Ky është Bekimi.

Mund t’i luteni Perëndisë për shumë gjëra. Mund të kërkoni që t’ju ruaj. Mund të luteni për mundësi dhe përparësi. Mund të luteni për mirëqenien e anëtarëve të familjes suaj dhe të dashurve tuaj. Por nuk ka përgjigje më të madhe që mund të jepni dhe nuk ka dhuratë më të madhe që mund të jepet se Bekimi. Sepse Bekimi i përgjigjet një pyetjeje shumë më të madhe që vjen nga brenda jush, nga nevoja e shpirtit tuaj. Është një komunikim matanë fushës së intelektit ose nevojave të momentit. Ai siguron shumë më tepër sesa keni mësuar të kërkoni.

Kjo është një rrugë. Është një vetëdije. Është një udhëtim. Është një mal për të ngjitur. Ky është Bekimi.

Kjo është që do të korrigjojë jetën tuaj dhe t’i japë kuptim. Kjo është që do të organizojë të menduarit tuaj dhe t’ju japë një shpëtim nga ambivalenca dhe kaosi. Kjo, pavarësisht nga rrethanat tuaja, do të sjellë Bekimin në jetën tuaj në mënyrë që të tjerët ta shohin, ta ndjejnë dhe t’i përgjigjen. Është e paprekshme. Është e pashpjegueshme. Megjithatë, ka fuqinë të sjellë të gjitha shpërblimet e mëdha në familjen njerëzore.

Është vetëm Bekimi që mund ta përgatisë dhe ta mbrojë njerëzimin. Është vetëm Bekimi që do t’ju japë rrugën nëpër periudhat e pasigurta dhe të vështira përpara. Dhe është vetëm Bekimi që mund t’ju përgatisë për Errësirën e Madhe që është në botë – Errësira e Madhe që ka fuqinë për të përcaktuar të ardhmen e çdo personi dhe çdo personi të ardhshëm në këtë botë.

Kjo është një kohë që thërret për unitet njerëzor, fuqi njerëzore dhe mençuri njerëzore. Sepse ju tani po përballoni konkurrencë nga matanë botës, si dhe rrethana katastrofike brenda botës. Është një seri rrethanash që janë të paprecedent në të gjithë ekzistencën e njerëzimit.

Mos mendoni se një realitet i tillë është në një të ardhme të largët ose nuk është tani mbi ju. Nëse nuk e shihni sfidën e madhe, nuk do ta ndjeni nevojën e madhe. Nëse nuk mund ta ndjeni nevojën e madhe, nuk do ta njihni Bekimin. Nuk do ta ndjeni nevojën për Bekimin. Nuk do ta shihni se pa Bekimin, njerëzimi do të hyjë në një periudhë rënie të zgjatur, me rrethana të rënda dhe jashtëzakonisht të vështira.

Perëndia e kupton gjendjen e njerëzimit, edhe pse njerëzimi nuk mund ta dallojë atë vetë. Perëndia e njeh nevojën e shpirtit tuaj edhe pse nuk e kuptoni plotësisht atë brenda vetes. Perëndia e di se çfarë po vjen për njerëzimin dhe po bën thirrje që njerëzimi të përgatitet – të bëhet i zgjuar dhe i vetëdijshme – të përgatitet.

Vullneti i Perëndisë dhe vendimi njerëzor nuk është e njëjta. Prandaj, rezultati varet nga njerëzit. Krijuesi e ka dhënë tashmë dhuratën e madhe të Dijes. Engjëjt vëzhgojnë mbi botën. Por rezultati është në duart e njerëzve.

Njerëzit mund të zgjedhin – ashtu si shumë raca të tjera në Komunitetin e Madhë kanë zgjedhur që nga kohëra që s’mbahen mend – të dështojnë, të bien, të bien nën bindjen dhe sundimin e forcave të tjera. Kjo ka ndodhur herë të panumërta si brenda botës suaj ashtu dhe brenda gjerësisë së pamasë të universit.

Ajo që Perëndia dëshiron dhe çfarë njerëzit zgjedhin dhe duan për vete nuk është e njëjta. Dhe ky është problemi. Kjo është dilema. Kjo është ajo që krijon Ndarjen e madhe. Kjo është ajo që nuk ju lë që të ndiqni Dijen brenda vetes. Kjo është ajo që i mban njerëzit të verbër, duke sjellë nje sjellje të pamend dhe destruktive. Prandaj, nëse mund ta kuptoni problemin, e vendosni veten në një pozicion për të kuptuar zgjidhjen.

Thirrja duhet të vijë nga Perëndia. Përgjigja është brenda Dijes brenda jush dhe Dijes brenda të gjithëve. Nuk ka konkurrencë ose konflikt midis kësaj Dije, siç ekziston në të gjithë. Sa ndryshe është nga teoritë dhe idetë tuaja, parashkrimet tuaja dhe parashkrimet e shoqërive tuaja.

Në fund, njerëzimi duhet të veprojë me guxim dhe të marrë vendime të vështira. Por Thirrja është aty.

Vendimet dhe veprimet tuaja duhet të ndjekin Bekimin dhe të mos e paraprijnë atë. Lejojeni veten që të merrni dhuratën e Bekimit dhe pastaj, hap pas hapi, do të dini se çfarë të bëni: çfarë seri veprimesh duhet të ndërmerrni, pragjet që duhet të kaloni dhe ndryshimin që duhet të sillni në të menduarit tuaj dhe rrethanat tuaja. Veprimi dhe kuptimi ndjekin Bekimin.

Për të dhënë, ju duhet së pari të merrni. Për të ditur, sytë tuaj duhet së pari të jenë të hapura. Për të pasur fuqinë dhe guximin për t’u përgjigjur, duhet ta shihni nevojën dhe të ndjeni madhështinë e kohëve në të cilat jetoni.

Ju duhet të përgatisni mendjen tuaj dhe emocionet tuaja. Duhet ta përgatisni veten për të marrë Bekimin dhe për të përjetuar përgjigjen e madhe brenda jush, thirrjen e madhe tek Dija brenda jush. Duhet ta lejoni këtë Dije të dalë ngadalë, pa u përpjekur për ta kontrolluar, për ta dominuar ose për ta manipuluar në ndonjë mënyrë.

Në këtë mënyrë, Bekimi merr vend brenda jush dhe rritet brenda jush. Sepse Bekimi nuk është një gjë kalimtare. Nuk është diçka që mund te përjetoni si një vetëtim. Nuk e ndriçon peisazhin natën vetëm për një sekondë.

Fillon një proces shfaqjeje. Fillon një proces rinovimi. Fillon procesin e shpengimit që mund të drejtojë dhe të plotësojë pjesën tjetër të jetës suaj këtu. E tillë është nevoja e madhe e njerëzimit dhe e tillë është nevoja e madhe e shpirtit tuaj dhe të të gjithë atyre që ndodhen këtu.

U zbulofshin për ju tani fuqia e Bekimit dhe gravitetit i situatës suaj në mënyrën më të fuqishme. Dhe kalofshni nëpër ndjenjat fillestare të frikës, pasigurisë dhe papërshtatshmërisë për t’u përgjigjur dhe për të lejuar që përgjigja të ndodhë brenda jetës suaj, siç do ta bëjë sot, nesër dhe çdo ditë që do të vijë. Sepse kjo është koha e Shpalljes. Dhe ju jeni këtu në kohën e Shpalljes.