Introduktion

GHS Swedish frontcover-6x9 (1)
1. Kungörelsen
2. Recitationen
3. Engagemanget
4. Gud har talat på nytt
5. Profeternas sigill
6. Budbärarens mission
7. Initiationen
8. Välsignelsen
9. Att leva i en tid av Uppenbarelse
10. Församlingen
11. Guds Nya Budskap för världen
12. Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning
13. Världen måste motta Guds Nya Budskap
14. Kallelsen

Gud har talat på nytt är början på ett Nytt Budskap från Gud för mänskligheten. I sidorna och kapitlen i denna bok, talar Gud till mänskligheten på nytt, kungörandes en varning, en välsignelse och en föreberedelse för en ny världsrealitet, samtidigt som realiteten av Guds Närvaro klargörs och en Gudomlig lösning ges på de växande kriserna gällande krig, miljömässig destruktion, religiös konflikt, mänskligt lidande och fattigdom som nu eskalerar världen runt.

Detta är ett Nytt Budskap från Gud. Det är inte endast för en enda stam, nation eller religiös grupp. Det är en levande kommunikation från Gud till hjärtat hos varje man, kvinna och barn på Jorden för dessa tider och för de tider som kommer. Det är en original kommunikation från den Gudomliga Närvaro som vakar över världen och har väglett mänskligheten sedan urminnes tider.

Fastän det tycks vara en bok ni håller i er hand, är Gud har talat på nytt mycket större än så. Den är början på en levande kommunikation från Gud till er. Inom denna bok, kallar Guds Närvaro på er och på alla människor, den kallar från ert sinnes urårldriga korridorer, till den andliga närvaro som lever inom er. Detta är ett Budskap av bestående skönhet, styrka och makt för att återställa alla som kan motta det. Ty Gud vet vad som väntar världen, och Gud vet varför ni och alla andra har sänts in i världen vid denna tidpunkt för att förbereda för en framtid som kommer att vara olik det förflutna.

Gud har talat på nytt är den första boken i volym 1 av det Nya Budskapet från Gud.

Share your experience

Your email address will not be published. Required fields are marked *