Välkommen. Du har funnit det Nya Budskapet från Gud.

Om det Nya Budskapet

Det nya Budskapet från Gud är en genuin kommunikation från Skaparen som har kommit i en tid av stor förändring, konflikt och omstörtning. Denna uppenbarelse, som togs emot under en 30-årsperiod av Budbäraren Marshall Vian Summers är inte baserad på någon existerande religiös tradition eller andlig lära.Det Nya Budskapet hedrar den varaktiga sanningen i alla de stora Budskapen som Skaparen någonsin har givit världen, likväl är det olikt allt som har uppenbarats till mänskligheten förut. Det är en ny uppenbarelse om mänsklig andlighets sanna natur, den stora förändring som kommer till världen och mänsklighetens framtid och öde inom ett Större Samfund av intelligent liv i universum.

HELIGA BÖCKER OCH LÄROR det Nya Budskapet