A-l înțelege pe Dumnezeu

Ascultă revelația originală rostită în engleză:

Descarcă (click dreapta pentru a descărca)

După cum i-a fost dezvăluit
Mesagerului lui Dumnezeu
Marshall Vian Summers
pe 31 ianuarie 2007
în Boulder, Colorado

Despre această înregistrare


Ceea ce auziți în această înregistrare audio este vocea Mulțimii Angelice vorbind prin Mesagerul Marshall Vian Summers.
 
Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul Domnului prin Mesager.
 
În acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima oară în istorie, înregistrarea revelației originale rostite vă este oferită ție și lumii pentru a o experimenta.
 
Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.
Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.


Acum este timpul pentru o înțelegere mai profundă legată de Dumnezeu și o înțelegere sporită legată de Dumnezeu, care este Izvorul și Autorul vieții tale și al tuturor formelor de viață din această lume și din întreaga Mare Comunitate de lumi în care trăiești.

Această înțelegere nouă nu are ca scop să corecteze înțelegerea anterioară, ci să o sporească, să o facă mai completă, să lase ușa deschisă pentru o experiență mai profundă a Voinței și Prezenței Divine din viața ta.

În prezentarea unui Mesaj Nou de a Dumnezeu, este necesar să reînnoim această experiență, să o reîmprospătăm, să înlăturăm toate lucrurile care au fost adăugate de instituțiile umane și de născocirile umane, s-o aducem în prim plan și s-o clarificăm pentru tine.

Aici este importat să nu Îl confunzi pe Dumnezeu cu religia, căci s-au comis multe lucruri groaznice în numele religiei și în numele lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu se află mult mai presus de toate acestea—mult mai presus de greșelile umane, mult mai presus de închipuirile umane, mult mai presus de născocirile umane și mult mai presus de corupția umană.

Acum este necesar să te gândești la Dumnezeu în sfera mai cuprinzătoare a vieții în care trăiești, ce include toate formele de viață din această lume, însă ce se extinde dincolo de aceasta, în Marea Comunitate [în univers].

Pentru a avea o experiență pură a Realității Divine și a Voinței Divine pentru viața ta, trebuie să dobândești această înțelegere legată de Dumnezeu la nivelul Marii Comunități.

Dacă nu, te vei gândi la Dumnezeu ca la o proiecție a propriei tale personalități, o proiecție a propriilor tale emoții, gânduri și sentimente. Îți vei proiecta asupra lui Dumnezeu propria furie, propriile preferințe, propriile judecări, oricare sentiment de răzbunare pe care l-ai avea, propriile noțiuni despre dreptate și pedeapsă și așa mai departe.

Însă Dumnezeu există dincolo de toate acestea—adevăratul Dumnezeu, purul Dumnezeu ce strălucește ca soarele deasupra ta. Indiferent de norii de pe cer, indiferent de poluarea din atmosferă și de turbulențele de pe pământ, Dumnezeu este ca soarele ce strălucește deasupra ta.

Însă Dumnezeu se află dincolo de soare, dincolo de oricare definiție pe care o poți da. Dincolo de trecutul vostru, dincolo de marii învățători și de marii Mesageri de la Dumnezeu, dincolo de marile cărți și mărturii spirituale, acolo se află Dumnezeu, Creatorul și Autorul vieții și existenței tale.

Ceea ce Dumnezeu a creat înăuntrul tău trăiește înăuntrul tău în acest moment. Trăiește dincolo de intelectul tău, dincolo de gândurile tale și de înțelegerea ta, dincolo de conceptele tale, dincolo de ideile și convingerile tale, într-un loc mai adânc dinăuntrul tău—un cuget mai adânc, un cuget numit Cunoaștere în Noul Mesaj. Este mintea care știe. Este mintea care așteaptă. Este mintea care vede clar, fără distorsiuni, fără temeri, fără preferințe, fără confuzie, fără speculații—o minte mai adâncă dinăuntrul tău.

Asta este ceea ce Dumnezeu a creat în interiorul tău ce este permanent, ce va exista pe vecie. Dincolo de identitatea ta temporară în această lume, dincolo de evenimentele acestei lumi și tuturor celorlalte lumi, dincolo de șirul tău de experiențe din această viață, acolo se află Cunoașterea dinăuntrul tău, iar Dumnezeu este Autorul acestei Cunoașteri.

Dacă te gândești la Dumnezeu în acest context mai larg, poți începe să apreciezi puterea și măreția Creației lui Dumnezeu, în lume și, într-un final, înăuntrul tău.

Corpul tău, mintea ta, personalitatea ta—toate acestea sunt vehicule temporare a căror scop mai înalt este să exprime relația ta cu Dumnezeu și Înțelepciunea pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o pentru a o comunica și pentru a o contribui unei lumi aflate la ananghie.

Așadar, gândește-le la mintea ta, la corpul tău, la intelectul tău ca vehicule de exprimare, în sine prețioase, însă nu atât de prețioase precum ceea ce au să exprime și să slujească.

Astfel vei începe să vezi faptul că Dumnezeu pătrunde tot, se află peste tot, însă este mai presus de tot—toate în același timp.

Poți simți această Prezență oriunde te-ai afla și poți descoperi și urma Cunoașterea oriunde te-ai alfa.

Așadar, pentru a-L înțelege și experimenta pe deplin pe Dumnezeu în viața ta, trebuie să te apropii de Cunoașterea dinăuntrul tău, care este Inteligența Mai Profundă, permanența pe care Dumnezeu a creat-o înăuntrul tău și pentru tine. Reprezintă ceea ce ești cu adevărat, dincolo de toate conceptele, ideile și iluziile. Este adevărata ta natură.

Prin a crea o legătură cu Cunoașterea, prin a învăța să distingi Cunoașterea și să urmezi Cunoașterea, vei învăța să experimentezi Prezența, Puterea și Voința Domnului din viața ta.

Dincolo de asta, Dumnezeu rămâne mereu mai presus de conceptele intelectului, mai presus de născocirile umane, mai presus de toate filozofiile individuale și colective. Căci ce set de idei sau de concepte poate cuprinde un Dumnezeu al Marii Comunități, Autorul nenumăratelor rase, toate unice și diferite una față de alta din foarte multe puncte de vedere?

Așadar, să te apropii de Dumnezeu înseamnă să te apropii de Cunoașterea dinăuntrul tău, căci aceasta te cheamă la Dumnezeu. Poate vei fi chemat într-un anumit loc sau la o anumită persoană, însă are acest scop—să experimentezi Prezența dinăuntrul tău. Căci vei avea nevoie de mai mult decât convingeri să apreciezi, să înțelegi și să urmezi ceea ce Dumnezeu ți-a oferit să vezi, să știi și să faci.

Așa că să-ți fie acesta punctul de pornire, de unde urmezi Pașii către Cunoaștere, de unde urmezi pașii către Dumnezeu. Faci asta fie că ești creștin, budist sau musulman. Indiferent de tradiția religioasă pe care o ai, chiar dacă nu au nicio tradiție religioasă, vor fi în continuare Pașii către Cunoaștere.

Cunoașterea este cea care a creat toate religiile din lume, iar Cunoașterea este cea care continuă să le unească, indiferent de toate divizările și conflictele care există între ele. Căci acestea sunt născociri umane și nu creații Divine.

Chemarea răsună prin toate aceste tradiții—în cadrul lor și dincolo de ele. Este o Chemare ce răsună prin întregul univers pentru a te întoarce la puterea și prezența Cunoașterii, pentru a descoperi ceea ce Cunoașterea are să-ți dea de făcut, de văzut și de știut. Aceste lucruri inițiază întoarcerea—Chemarea, ascultarea, răspunsul și întoarcerea.

Aceasta să-ți fie înțelegerea.