Violența Religioasă

„Lecția privind Violența Religioasă face parte din Revelația Noului Mesaj pentru oameni. Vine din partea Sursei întregii vieți prin intermediul Prezenței Angelice care veghează asupra lumii noastre. Este un dar pentru toate popoarele, națiunile și religiile pentru protecția și avansarea omenirii.” – Marshall Vian Summers

Ascultă revelația originală rostită în engleză:

Descarcă (click dreapta pentru a descărca)

Dup ă cum i-a fost dezvăluit
Mesagerului lui Dumnezeu
Marshall Vian Summers
pe 2 noiembrie, 2014

Despre această înregistrare


Ceea ce auziți în această înregistrare audio este vocea Mulțimii Angelice vorbind prin Mesagerul Marshall Vian Summers.
 
Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul Domnului prin Mesager.
 
În acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima oară în istorie, înregistrarea revelației originale rostite vă este oferită ție și lumii pentru a o experimenta.
 
Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.


Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.


Violența religiei reprezintă o molimă ce s-a abătut asupra omenirii timp de sute de ani, exercitată în întreaga lume, mereu prezentă, foarte extremă în mod periodic.

Este o problemă din cauza faptului că religia este folosită de alte forte, acele grupuri și acele națiuni care caută putere și dominație, folosind religia ca și justificare, ca și cauză, ca și scop.

Dar acest lucru nu poate fi, vedeți voi, căci Dumnezeu a inițiat toate religiile lumii pentru că Dumnezeu știe că nu toată lumea poate urma o singură învățătură sau un singur învățător.

Așadar, să-l pedepești pe cel necredincios este o crimă împotriva lui Dumnezeu. Să-i denunți pe cei care nu-i pot răspunde religiei tale reprezintă o confuzie, o aroganță și o crimă împotriva lui Dumnezeu.

Dumnezeu știe că nu toată lumea poate urma o învățătură sau un învățător, și de aceea în diverse momente critice în istorie, Dumnezeu a inițiat noi Învățături și a trimis Mesageri în lume din partea Prezenței Angelice. Fiecare a adăugat ceva foarte important în construirea civilizației umane. Fiecareia îi este menită să fie o echilibrare față de altele care devin extreme și denaturate în mâinile conducerii umane.

Acum violența religioasă dezbină religii din interior și este pregătită să-i lovească pe alții și una pe cealaltă în orice clipă. Într-o lume de resurse în scădere și condiții atmosferice violente, într-un mediu înconjurător în schimbare, potențialul în favoarea violenței religioase este imens.

De aceea Dumnezeu a vorbit din nou, pentru a invoca adevărul legat de religiile lumii – adevărul despre Sursa lor, adevărul despre țelul lor, despre ceea ce le unește și le cere să se înțeleagă între ele.

Dumnezeu caută să sfârșească Separația dintre religiile lumii, nu pentru a le face una și aceeași, ci pentru a fi recunoscut faptul că ele sunt toate componente ale unei înțelegeri mai mari.

Dar în vreme ce Dumnezeu a inițiat toate religiile lumii, ele toate au fost schimbate de om de-a lungul timpului – schimbate prin adoptare, schimbate prin corupție, schimbate prin înțelegere greșită și abuz, legate de cultură, folosite de guverne pentru a-și justifica agresivitatea și subjugarea oamenilor. Ceea ce este sfânt și sacru devine profan.

Acum în lumea de azi, religia stă drept unicul mare lucru care poate uni oamenii, însă numai dacă este înțeleasă corect, numai dacă Sursa sa este înțeleasă, scopul său, înțelesul său și direcția sa. Fără această înțelegere, religia devine apoi justificarea ultimă pentru cruzime, violență și pedepsire.

Așadar, Noi trebuie să clarificăm anumite lucruri ca să înțelegeți foarte clar Voința Raiului, intenția Creatorului.

În primul rând, trebuie să înțelegeți că toți marii Mesageri au venit din partea Mulțimii Angelice – ei sunt jumătate oameni, jumătate sfinți, odată ce se află în lume. Nu oameni obișnuiți, dar nici zei. Iisus, Buddha, Mohamed, vedeți voi, vin din aceeași Mulțime. Astfel că nu poate fi niciun conflict între Învățăturile lor dacă sunt înțelese și aplicate în mod corect.

În continuare, trebuie să înțelegeți că nu toată lumea poate urma aceeași învățătură sau același învățător, indiferent de cât de grațioși și minunați ar putea fi. Dumnezeu înțelege acest lucru, desigur, dar oamenii sunt confuzi. Din acest motiv nu ar putea fi nicio luptă între mariile religii dacă sunt înțelese și practicate corect.

Pentru că Dumnezeu este înțelept, și omenirea este nesăbuită; pentru că Dumnezeu înțelege direcția și destinul familiei umane, în vreme ce oamenii trăiesc pentru moment și se asociază cu trecutul.

Mai departe, trebuie să înțelegeți că nu poate exista nicio pedeapsă, tortură, cruzime sau moarte în numele religiei. Acest lucru reprezintă o violare a intenției și a scopului lui Dumnezeu. Vedeți voi, este o crimă împotriva Raiului. Oamenii sunt pedepsiți din alte motive, dar acest lucru este justificat în numele lui Dumnezeu sau al religiei. Acest lucru este o abominație. Nu poate fi nicio excepție la acest lucru. Nu poți pedepsi, tortura sau ucide în numele lui Dumnezeu.

Așadar, nu există războaie sfinte. Nu există războinici sfinți. Mergi la război din alte motive – pentru putere, pentru dominație, pentru resurse, pentru control, pentru răzbunare. Nu are nimic de-a face cu religia.

Căci orice religie adevărată predă toleranța și moderația. Orice religie adevărată predă umilitatea și reverența. Orice religie adevărată predă compasiunea și iertarea. Orice religie adevărată predă caritatea și serviciul.

Acestea sunt cele mai importante componente ale religiei, căci acestea sunt cele care servesc familia umană. Acestea sunt cele ce nu lasă omenirea să cadă în ruinare și disperare. Acestea sunt cele ce vă înalță dincolo de animalele și creaturile de pe câmp.

Folosirea religiei pentru război, cucerire și dominare este o abominație. Vedeți voi, este o crimă împotriva Raiului.

Orice scriptură ce promovează astfel de lucruri este neautentică. Orice învățătură ce promovează astfel de lucruri în numele religiei este neautentică și incorectă. Orice declarație, chiar și de la vreunul din Mesageri, pentru promovarea unor astfel de lucruri în numele lui Dumnezeu și al religiei reprezintă o eroare și o neînțelegere.

Să nu credeți că Mesagerii au fost fără pată, căci ei toți au făcut greșeli pe parcurs și au trebuit să fie corectate.

Să condamni oamenii să ajungă în Iad pentru că nu îți urmează ideologia este o eroare și o crimă împotriva Raiului. Să denunți oamenii pe motiv că sunt necredincioși reprezintă o neînțelegere.

Dacă ei nu pot primi Grația lui Dumnezeu, atunci sunt nenorocoși și ar trebui să fie compătimiți, nu pedepsiți. Dacă se abat de la religia lor, au nevoie de sprijin, nu de condamnare. Cine din lume poate spune ce voiește Dumnezeu pentru fiecare persoană? Scripturile nu pot conține acest lucru pentru că Dumnezeu a fost Sursa tuturor religiilor lumii, așa că în mod sigur scripturile și învățătura trebuie să fie doar pentru anumiți oameni, nu pentru toți.

Aroganța umană, neiertarea umană, agresivitatea umană, prostia și ignoranța umană sunt cele care dau naștere abuzurilor religiei.

De aceea, în Noua Revelație a lui Dumnezeu, aceste corecții trebuiesc date cu o mare accentuare, căci religia este distrusă prin corupție și abuz, prin violență și subjugare. Valoarea, scopul, Sursa, înțelesul său sunt pierdute pe zi ce trece, pe măsură ce religia este folosită de grupuri violente și de oameni în căutarea puterii și a răzbunării.

Vedeți voi, aceste lucruri necesită o mare corectare, sau omenirea va continua să eșueze, să stagneze și să decline, mai ales înfruntând o lume de resurse în scădere și un mediu înconjurător în schimbare.

Trebuie să existe o mare cooperare, multă înțelegere, multă compasiune și iertare. Dar vedeți, acestea sunt chiar lucrurile pe care fiecare religie le promovează în realitate.

Oamenii care adoptă religia trebuie să promoveze aceste lucruri. Ei trebuie să pună accentul pe aceste lucruri. Trebuie să reprezinte înțelegerea lor. Sau vor abuza de credința lor. O vor folosi pentru a-i asupri pe alții. O vor folosi pentru a-și condamna dușmanii. O vor folosi pentru a dezbina și cuceri alți oameni. Va deveni crudă. Va deveni oarbă. Va deveni pervertită și asupritoare.

Asemenea aroganță și ignoranță sunt atât de aparente în lumea de astăzi și au fost demonstrate în întreaga istorie umană, în fiecare eră, de fiecare cultură.

Vedeți, este un eșec – un eșec de a înțelege, un eșec de a ierta, un eșec de a studia și practica în mod corect, un eșec de a înțelege voința și scopul și înțelesul Revelațiilor lui Dumnezeu și motivul pentru care au fost date și pentru care toate trebuiesc recunoscute în forma lor pură.

Dar forma lor pură este pierdută pentru majoritatea oamenilor. Au devenit instrumente ale statului. Au devenit armele unor indivizi și grupuri agresive. Au devenit sabia. Au devenit temnița și închisoarea și Iadul și însăși damnarea.

Trebuie să înțelegeți că Planul lui Dumnezeu este să-i salveze pe absolut toți și că experiența Iadului și a Separației este temporară în timp. Deși poate părea de lungă durată, este temporară în timp.

Aveți o origine sfântă și un destin sfânt, iar religia, dacă este înțeleasă și aplicată corect, vă va ajuta să vă aduceți aminte și să vă recunoașteți natura mai profundă aici. Vă va ajuta să vă împăcați cu faptul că ați fost trimiși în lume pentru a servi familia umană, în feluri specifice, potrivit naturii și structurii voastre de aici.

Să-l venerezi pe Dumnezeu, să te închini în moschee, în templu sau în biserică, și să nu reușești să înțelegi aceste lucruri înseamnă că venerarea ta nu este corectă. Nu poți să vii pur și simplu la Dumnezeu în căutare de putere și favoruri și scutiri. Ești trimis în lume pentru a servi lumea, folosind adevăratele calități ale religiei pe care Noi le-am specificat aici.

Fără acest lucru, religia va eșua în lume pe măsură ce devine mai seculară, mai asuprită, mai violentă, înfruntând mari tulburări în Marile Valuri ale schimbării ce urmează. Grupuri religioase se vor distruge singure și îi vor distruge pe toți cei din jurul lor.

Oamenii își vor pierde credința în Dumnezeu. Vor fi descurajați. Vor apela la tehnologie pentru a-i salva, gândindu-se că numai aceasta va fi salvarea lor. Spiritul și Prezența și Puterea lui Dumnezeu va fi pierdută într-o lume de schimbări și tulburări convulsive.

Vedeți, de aceea Dumnezeu a vorbit din nou, pentru a aduce Revelația Pură în lume, să vă învețe despre religie la nivelul Cunoașterii, inteligența mai adâncă pe care Dumnezeu a pus-o în toți și în toate – așteptând să fie descoperită, așteptând să fie urmată, așteptând să fie exprimată.

Toate marile religii sunt importante, însă vedeți, ele sunt toate căi către această Cunoaștere despre care vorbim Noi. Căci acesta este locul în care te unești cu Creatorul tău. Nu numai prin convingeri sau ideologii sau practică și observație spirituală rigidă. Ci prin urmarea acelui lucru pe care Dumnezeu l-a pus înăuntrul tău să-l urmezi, care este în totalitate pur – lipsit de condamnare, lipsit de plângeri, lipsit de furie – lipsit de condamnare. Acest lucru reprezintă partea din tine care nu l-a părăsit niciodată pe Dumnezeu și care încă este conectată la Dumnezeu și la Creație chiar și în timp ce trăiești în Separație în formă fizică în această lume, în această realitate.

Să te reunești cu Cunoașterea înseamnă să te reunești cu adevărată ta natură. Înseamnă să devii în sfârșit o persoană întreagă. Înseamnă să te eliberezi din cătușile convingerilor și ale ideologiei care asupresc și îndrumă greșit omenirea la fiecare cotitură.

Lumea are acum nevoie de acest lucru pentru că lumea are nevoie de mulți care să se ridice să servească, să pregătească omenirea pentru un viitor care va fi foarte diferit de trecut, să pregătească omenirea pentru întâlnirea sa cu viața inteligentă din univers, o întâlnire care deja are loc astăzi în lume.

Mulți trebuiesc chemați, nu doar câte-o persoană sfântă ici și colo. Mulți trebuiesc chemați. Însă pentru a fi pregătiți pentru asta înseamnă că înțelegerea voastră privind religia trebuie să fie purificată, trebuie să fie clarificată, trebuie să devină întreagă, pură și autentică, sau veți abuza de tot ceea Noi spunem astăzi aici. O veți nega sau veți abuza de ea sau veți încerca s-o legați de convingerile voastre anterioare, neînțelegând Mesajul real pe care Noi vi-l dăm aici, care vă va salva viața și le va salva viața celor pe care-i iubiți; care vă va restaura și proteja națiunile în vremurile dificile ce urmează.

Aceasta este era cooperării. Trebuie să există o mare cooperare, sau omenirea și civilizația umană poate eșua.

Este un mare moment de răscruce pe care mulți l-au prevăzut. Nu este sfârșitul timpurilor. Nu este sfârșitul lumii. Nu este marea Zi a Judecății în care mulți oameni cred. Reprezintă un mare moment crucial pentru familia umană, un moment crucial care va determina dacă libertatea și suveranitatea umană vor putea fi menținute și construite în această lume, având în vedere contextul în care trăiți în cadrul unei Mai Mari Comunități de viață inteligentă din univers.

Riscurile sunt imense. Chemarea pentru serviciu este imensă. Așadar, lăsați armele jos. Renunțați la retorica și condamnarea voastră furioasă. Renunțați la ipocriza și la ideile voastre fundamentaliste, căci ele sunt gunoaie față de Grația și intenția lui Dumnezeu și față de ceea ce Dumnezeu a pus înăuntrul vostru de urmat și de făcut. Acest lucru reprezintă angajarea pură cu Sursa voastră.

Căci Dumnezeu este Creatorul a nenumărate rase din univers, și a nenumărate religii. Nu ideologia sau convingerile sunt cele care vă aduc la Sursa voastră sau care vă permit să treceți peste acest mare prag. Ci serviciul și orientarea. Este puterea și dragostea și libertatea de-a vă găsi și urma calea pe care Dumnezeu v-a dat-o, un dar mai mare nici măcar nu vă puteți imagina în acest moment – mai mare decât avuția, mai mare decât să vi se răspundă tuturor rugăciunilor voastre. Căci numai acest lucru vă va scoate din hățișul confuziei voastre și al circumstanțelor voastre grave.

Oameni ai lumii, ascultați cuvintele Noastre. Noi suntem cei care au vorbit cu Iisus, cu Buddha si cu Mohamed. Ei au venit din partea Noastră. Și un Nou Mesager este în lume, și el a venit din partea Noastră.

Toți marii Mesageri ai trecutului îi stau alături și îl sprijină, căci ei au trebuit să îndure denaturarea și corupția și abuzul tradițiilor lor de credință religioasă. Au trebuit să stea martori la nebunia umană și la violența religioasă întreprinsă în numele lor timp de sute de ani. Nu vă puteți imagina suferința pe care acest lucru le-a creat-o.

Așa că ei sunt alături de Noul Mesager al lui Dumnezeu acum, rugându-se ca Mesajul lui să poată fi primit și înțeles, rugându-se ca marile lor tradiții, pe care ei le-au urmat, să poată fi curățate și purificate și întregite și desăvârșite din nou în Spiritul și scopul lui Dumnezeu.

Dumnezeu caută să unească, nu să distrugă. Iertarea. Compasiunea. Toleranța. Înțelepciunea și cumpătarea sunt cele pe care trebuie să le exercitați acum, fiind confruntați cu lumea pe care va trebui s-o înfruntați împreună.

Oameni ai lumii, ascultați-Ne cuvintele. Ele reprezintă restaurarea voastră, reîntoarcerea demnității la voi și a scopului, înțelesului și valorii. Numai ele pot înlătura dorința de cucerire și răzbunare și pot vindeca rănile adânci ale abuzului și ale corupției umane.

Înțelegeți că religia nu ar trebui să conducă niciodată o națiune, căci acest lucru va corupe religia în totalitate. Religia este aici pentru a inspira, a sfătui și a direcționa, dar nu pentru a conduce, sau își va pierde toată puritatea, eficacitatea și înțelesul său.

Națiuni ale lumii, ascultați-Ne cuvintele. Nu cunoașteți Voința și Puterea Creatorului și ceea ce voiește Dumnezeu pentru famila umană, înfruntând un viitor pe care nu-l puteți vedea sau recunoaște încă.

Nu susțineți că nu mai pot exista Mesageri în continuare, căci acest lucru depinde de Dumnezeu, iar nu de voi. Nici măcar Mulțimea Angelică nu poate spune ce va face Dumnezeu mai departe, așa că nu susțineți că învățătorul vostru, conducătorul vostru, sfântul vostru este singurul sau ultimul pentru toate timpurile, căci acest lucru reprezintă o confuzie. Nu de voi depinde, ca să puteți spune aceste lucruri. Chiar și dacă se află în scripturile voastre, nimeni nu poate spune vreodată aceste lucruri.

Raiul știe cine va fi trimis, când vor fi trimiși, cum vor fi trimiși și care va fi Mesajul lor.

Marea speranță pentru omenire acum este că Dumnezeu a vorbit din nou. O mare Revelație este în lume, mai cuprinzătoare decât tot ce i-a fost dat vreodată familiei umane înainte. Este aici acum, în forma sa pură.

Puteți chiar și să auziți, pentru prima data în istorie, Vocea Revelației care le-a vorbit marilor Mesageri și care i-a îndrumat prin sarcinile și încercările lor dificile din trecut.

Acest lucru nu se întâmplă pentru a înlocui religiile lumii, ci pentru a le uni, pentru a le restaura și pentru a le aduce înapoi în rezonanță cu scopul și intenția reală a lui Dumnezeu în privința lumii, astfel încât toată lumea să poată juca un rol important în pregătirea omenirii pentru marea provocare și marea schimbare ce va să vină. Vedeți voi, ei trebuie să facă parte din soluție, nu din problemă.

Fiți umili. Fiți dispuși să vă reconsiderați convingerile, ideile și dojenile. Fiți dispuși să luați din nou în considerare. Fiți dispuși să vă căiți. Fiți dispuși să ascultați și să auziți. Să aveți ochii pentru a vedea și urechile pentru a auzi pe care Dumnezeu vi le-a dat și să nu vi le închideți ca să vă protejați presupunerile, convingerile și investirile anterioare.

Raiul va privi să vadă cine poate răspunde. Și cu Mesagerul în lume astăzi, Mesagerii anteriori vor privi să vadă care dintre urmașii lor și dintre comunitățile lor religioase pot auzi și pot răspunde.

Căci Dumnezeu a vorbit din nou. Dumnezeu a venit exact la timpul potrivit. Dumnezeu a venit cu Revelația Pură.