Marea Credință

După cum i-a fost dezvăluit
Mesagerului lui Dumnezeu
Marshall Vian Summers
pe 25 aprilie 2007
în Orașul Vechi din Ierusalim, Israel

Despre acest text


Ceea ce citiți în acest text este transcrierea vocii originale a Mulțimii Angelice așa cum a vorbit prin Mesagerul Marshall Vian Summers.

Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică care veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul lui Dumnezeu prin Mesager, după care este transcris și pus la dispoziție ție și tuturor oamenilor.

In acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.


Este necesar acum să te gândești la ce este credința adevărată în lumina marii schimbări de pe pământ. Datorită venirii [Marilor] Valuri de schimbări ce se vor năpusti asupra lumii, datorită Marelui Întuneric ce se află pe pământ, înțelegerea ta privind credința trebuie să se schimbe. Trebuie să ia o poziție mai înaltă, o poziție mai sigură, o înțelegere și expresie mai autentică.

Așadar, această credință trebuie să se bazeze pe lucrurile nevăzute, nu pe cele văzute. Trebuie să se bazeze pe lucrurile cunoscute și simțite în adâncul inimii. Nu se poate baza pe aparențe. Nu se poate baza pe manifestările națiunilor sau ale religiilor, altfel va avea mult de suferit și ți-o vei pierde în momentele de criză și de ananghie.

Credința ta trebuie să fie în ceva mai presus de ceea ce a creat umanitatea. Trebuie să fie ceva mai presus de ceea ce au creat instituțiile lumii.

Vezi tu, credința ta este menită să-ți păstreze atenția pe o putere superioară ce există înăuntrul tău și în mințile și inimile tuturor ce se află aici. Această putere dinăuntrul tău și din jurul tău trebuie să fie centrul și esența credinței tale.

Ia în considerare: dacă îți bazezi credința pe manifestările vieții—pe creațiile umanității, pe ceea ce instituțiile umane au creat—atunci cum va putea [credința ta] să facă față pe viitor?

Ce se va întâmpla cu credința ta atunci când națiunile vor intra în conflict, atunci când se vor comite acte teribile împotriva persoanelor inocente în numele lui Dumnezeu și al religiei? Ce se va întâmpla cu credința ta atunci când oamenii vor fi flămânzi și foametea va crește, pe măsură ce rezervele lumii de apă potabilă și de mâncare se vor epuiza din cauza degradării și abuzului față de mediu? Ce se va întâmpla cu credința ta atunci când locurile sfinte vor fi pângărite, atunci când locurile iubite de oameni vor fi distruse din cauza turbulențelor, din cauza competițiilor, conflictelor și războaielor?

Ce se va întâmpla cu credința ta în aceste scenarii? Dacă crezi că Dumnezeu este creatorul a tot ce se întâmplă, cum vei justifica aceste lucruri? Cum va continua Dumnezeu să fie sfânt și milostiv și benefic, dacă tu crezi că Dumnezeu este creatorul comportamentului uman și al conflictelor umane?

Lucrurile trebuiesc clarificate aici. Trebuie să existe o înțelegere superioară, altfel îți vei pierde credința, dacă nu ți-ai pierdut-o deja.

Există multe persoane astăzi a căror credință este deja spulberată. Au devenit cinici, iar teama lor a fost justificată. Ei nu cred într-o mare speranță pentru umanitate. Iar dacă sunt religioși, vor crede că umanitatea va suferi sub povara incriminării și a pedepsei lui Dumnezeu.

Ei cred aceste lucruri pentru că și-au pierdut credința în cel mai important lucru în viață. Nu sunt conștienți de marea înzestrarea a Cunoașterii—o inteligență mai profundă care i-a fost oferită familie umane, care se află în inima fiecăruia ca un potențial înăuntrul fiecărei persoane.

Ei și-au văzut visele spulberate de conflictele umane, de corupția umană și degradarea umană. Iar acum și-au închis inima și mintea lor este întunecată. Vor ceda foarte ușor la Marele Întuneric din lume, care i se poate adresa fricii lor și furiei lor și neîncrederii lor.

Nu sunt conștienți de marea înzestrare de la Creatorul vieții. Această înzestrare—această inteligență mai profundă, această putere misterioasă, această forță invizibilă—trebuie să fie izvorul credinței tale.

Totul din jurul tău se poate schimba. Totul din jurul tău poate fi distrus sau pângărit. Însă ceea ce Dumnezeu a pus înăuntrul tău nu poate fi atinsă de înșelăciunea și corupția umană. Nu poate fi atinsă de manipularea și ispita oricărei forțe, fie că este o forță umană, fie că este o forță de dincolo de această lume.

Această putere superioară dinăuntrul tău este aici să te călăuzească și să te protejeze, să te îndrume spre expresia ta cea mai înaltă în viață și spre marile tale contribuții în beneficiul lumii și al întregii vieți aici. Se află înăuntrul tău în acest moment. Se va afla înăuntrul tău în fiecare moment, indiferent de ce se va întâmpla în afară.

Dacă credința ta este în lucrurile văzute și palpabile, te vei pune într-o poziție foarte vulnerabilă. Te asiguri că viitorul tău va fi plin de furie și dezamăgire, de șoc și tragedie.

Lumea intră în vremuri foarte grele. Lumea se află în declin. Resursele sale se epuizează. Însă populația umană continuă să crească. Au fost cauzate mari daune la resursele care întrețin viața în această lume. Mediul a fost distrus într-un grad foarte mare. Și există forțe de dincolo de această lume care se află aici să profite de o rasă umană slăbită și dezbinată.

Pe ce îți vei baza credința în fața tuturor acestor mari greutăți și încercări? Cum îți vei păstra atenția pe marea speranță a umanității? Cum vei evita să-ți pierzi încrederea în tine însuți, în alți oameni, în națiuni, în guverne și în Dumnezeu, pe măsură ce planeta ta va suferi schimbări cataclismice? În acest caz, viața ta va suferi dezamăgiri imense, confuzie și deziluzii, dacă credința ta va fi bazată pe lucrurile care se pot vedea și auzi și atinge.

Puterea superioară a Cunoașterii—Misterul, dovada lucrurilor nevăzute—trebuie să fie centrul credinței tale; trebuie să fie inima religiei tale; trebuie să fie izvorul încurajării tale, a înțelepciunii tale și a orientării tale.

Aceasta este marea credință. Aceasta este credința care trebuie întărită. Aceasta este credința care va cere să te încrezi într-o putere superioară nevăzută—o putere pe care poate o experimentezi ici și colo, sau chiar rar.

Această putere superioară le-a fost cunoscută persoanelor care au practicat cu adevărat religia de-a lungul veacurilor, însă rămâne nerecunoscută de aproape toți oamenii [din lumea de azi], indiferent de naționalitatea sau tradiția lor religioasă.

Acesta este motivul pentru care există un Mesaj Nou de la Dumnezeu în lume—un Mesaj pentru a restabili această credință, pentru a pune accentul pe importanța sa, pentru a-ți arăta cum să te elibereze de vulnerabilitate, de furie, de dezamăgiri și de deziluzii.

Căci îți poți pierde credința în toate lucrurile văzute și palpabile, însă credința ta în Cunoaștere trebuie să rămână puternică. Dacă acesta poate fi cazul, vei fi în stare să înfrunți Marile Valuri de schimbări fără să-ți pierzi aprecierea față de natura ta Divină și natura Divină a celorlalți ce se află aici. Vei fi în stare să exersezi iertarea și toleranța și constrângerea—lucruri pe care le-ai pierde fără această mare credință.

Această mare credință asigură că Puterea lui Dumnezeu îți este alături să te călăuzească, să te protejeze și să te îndrume spre mari realizări în viață. Fără o asemenea credință, nu vei vedea această mare posibilitate. Nu vei deveni conștient de semnele dinăuntrul tău. Nu vei ține seama de direcția care îți este oferită.

Căci vei fi copleșit de lumea din jurul tău—influențat de nemulțumirile, de furia și de conflictele pe care le vezi și le auzi în jurul tău. Vei fi pierdut—luat de Marile Valuri de schimbări, copleșit de suferința umană, copleșit de o lume pe care nu o poți înțelege. Mintea ta se va umple de furie, de teamă și de răzbunare.

Așadar, destinul tău devine clar, căci fără această credință superioară te vei cufunda în întuneric. Îți vei pierde legătura cu Divinitatea. Te vei ruga ca lucrurile să se schimbe. Te vei ruga ca lucrurile să se îmbunătățească. Te vei ruga ca viața ta să fie cruțată. Însă toate rugămințile tale for fi pline de teamă și de neînțelegere. Nu vor fi bazate pe marea credință pe care trebuie să o ai pentru a îndura Marile Valuri de schimbări și pentru a fi o lumină într-o lume întunecată.

Căci Cunoașterea nu este aici numai ca să te îndrume și să te protejeze. Este aici să te ajute să-ți descoperi și să-ți exprimi marile daruri pe care le-ai adus în lume.

Ai venit pe lume în vremuri de restriște. Această mari schimbări și turbulențe—în loc să te înfrângă, în loc să te cufundă în confuzie și întuneric—îți vor chema de fapt darurile pe care ai venit să le oferi. Căci asta e lumea pe care ai venit să o slujești. Circumstanțele ei îți vor defini menirea și scopul mai înalt aici.

Probabil vei putea începe să vezi că însăși circumstanțele care te-ar înfrânge reprezintă circumstanțele care te vor lumina, care îți vor chema marile daruri pentru lume. Acesta este un răspuns cu totul diferit față de răspunsul majorității oamenilor din jurul tău. Aceste este un răspuns cu totul diferit față de cel pe care l-ai avea dacă n-ar fi fost menținută marea credință înăuntrul tău.

Fie că umanitatea se ridică sau cade, puterea Cunoașterii trăiește înăuntrul tău. Poți amplifica această putere în ceilalți prin a împărtăși marea credință cu ei, prin a împărtăși Noul Mesaj de la Dumnezeu cu ei, care vorbește despre această mare credință și care pune accentul pe importanța ei vitală în prezent și în viitor.

Aceasta este Puterea lui Dumnezeu înăuntrul tău. Aceasta este legătura ta [cu Dumnezeu]. Asta îți va împlini nevoia mai adâncă a sufletului tău, care nu poate fi împlinită de nicio plăcere sau bucurie lumească.

Căci [sufletul] trebuie să-și conștientizeze scopul și să-l împlinească aici pe pământ. Asta este marea nevoie a sufletului tău. Această nevoie poate fi satisfăcută chiar dacă se prăbușesc civilizațiile, chiar dacă toată speranța pare a fi pierdută în mințile și inimile oamenilor din jurul tău.

Cine îi va călăuzi, așadar, cu excepția celui care are această mare credință? Cine îi va regenera și le va oferi tărie, curaj și înțelepciune, cu excepția celor care au această mare credință? Cine va fi o lumina în lume și cine va fi în stare să contracareze Marele Întuneric aflat în pe pământ, cu excepția celor care au această mare credință?

Cine va fi în stare să vadă dincolo de barierele dintre ideologiile religioase și dintre interpretările istorice și cine va fi în stare să îndrepte conflictele care există între religiile lumii, cu excepția celor care au această mare credință? Cine va păstra pacea și va crea pace, care nu va apela la violență, care nu va fi părtaș și se va chinui, cu excepția celor care au această mare credință?

Trebuie să ai credință, așadar, în ceea ce Creatorul vieții a pus înăuntrul tău să te călăuzească și să te protejeze și să te îndrume spre expresia și realizarea ta mai înaltă în lume.

Încrederea ta în orice altceva trebuie să fie pusă deoparte și să aibă limite. Căci se vor schimba atât de multe, iar tu trebuie să lași să aibă loc această schimbare. Poți vorbi împotriva acesteia și poți încerca să elimini consecințele mai dăunătoare, dar trebuie să lași să aibă loc această schimbare.

Le poți oferi oamenilor mâncare, apă, adăpost și marea credință. Să ai grijă de oameni, să hrănești oamenii, să ajuți oamenii și să le oferi marea credință—de asta va fi nevoie. Căci numai marea credința îi va oferi umanității un viitor. Numai marea credință vă va ajuta să navigați prin vremurile dificile ce vor urma. Va fi barca ta pe apele turbulente.

Numai această mare credință îi va arăta umanității că are motiv să se unească în propria apărare și pentru ocrotirea lumii. Așadar, asta îi va permite umanității să aibă un viitor mai bun—un viitor mai bun decât trecutul. Va fi întemeiat pe o mare credință.

Căci doar puterea Cunoașterii dinăuntrul tău poate îndura nestatornicia vieții și conflictele lumii. Este aici într-o misiune înăuntrul tău și înăuntrul fiecărei persoane pentru a avea o contribuție specifică și unică în beneficiul unei lumi în schimbare. Cunoașterea dinăuntrul tău este pregătită pe deplin să înfrunte dificultățile ce vor urma, chiar dacă tu însuți nu ești.

Numai această Cunoaștere măreață dinăuntrul tău poate rămâne pură și neafectată, chiar dacă oamenii din jurul tău vor fi înfuriați și înspăimântați și nesiguri. Certitudinea, așadar, născută din Cunoaștere va fi călăuza ta adevărată, iar aceasta va fi dovada unei Puteri Superioare înăuntrul tău și în lume.

Muncești pentru binele tuturor. Vei încerca să alini suferința. Însă trebuie să faci asta conform îndrumării Cunoașterii, altfel lumea te va captiva și va pune stăpânire pe tine. Vei cădea în divizările ei și în conflictele ei. Vei fi părtaș și te vei chinui și te vei lupta.

Până și dorința ta de a servi umanitatea trebuie să fie în acord cu această putere superioară dinăuntrul tău. Altfel dorința ta de a dărui va fi întemeiată pe ambițiile tale, pe idealurile tale, pe nemulțumirile tale. Nu va fi pură și nu va fi eficientă. Dorința ta pentru o lume mai bună, chiar și ideile tale despre cum să creezi o lume mai bună în oricare domeniu de care ești interesat sau în care ai experiență trebuie să fie în acord cu Cunoașterea, altfel ideile tale și acțiunile tale nu vor fi eficiente.

Căci numai Dumnezeu are un răspuns pentru viitor. Tu nu ai niciun răspuns. Schimbarea care se năpustește asupra umanității este mult prea mare ca intelectul tău s-o înțeleagă. Este mult prea mare ca intelectul tău s-o rezolve fără această mare credință și fără această mare putere.

Într-un fel, tu [ca individ] și însăși umanitatea [a-ți ajuns] pe culmile disperării, când trebuie să găsiți puterea Cunoașterii sau riscați să eșuați și să cădeți.

Din acest motiv se află un Mesaj Nou de la Dumnezeu pe pământ, căci numai acest Mesaj Nou poate salva umanitatea. Numai acest Mesaj Nou poate acum să treacă barierele dintre oameni—barierele dintre culturi, barierele dintre religii, barierele dintre rase și puterile economice. Numai această mare credință nu este afectată de trecut—de istoria turbulentă, violentă și gravă a familiei umane.

Iată nevoia sufletului: nevoia de a-și găsi și de a-și împlini misiunea pe pământ. Căci nu te afli aici din întâmplare. Nu ai fost pur și simplu adus de valuri pe țărm. Ai venit cu un scop. Ai venit să îi fi de ajutor unei lumi aflate la ananghie și să ai o contribuție unică și specifică. Însă numai Cunoașterea dinăuntrul tău știe cu adevărat care este aceasta.

Oamenii sunt foarte nerăbdători și vor să aibă răspunsul chiar acum, așa că născocesc un răspuns care este atractiv pentru ei, care îi face să se simtă bine și confortabil și în siguranță. Însă aceste noțiuni, aceste idei și aceste afirmații nu au nicio putere în fața Marilor Valuri de schimbări. Vor eșua în fața destinului uman. Sunt doar dorințe. Nu au nicio putere, nicio înțelepciune, nicio siguranță.

Trebuie să ai o putere superioară înăuntrul tău pe care să te bazezi. Trebuie să ai mare încredere în această putere. Nu trebuie să se întemeieze pe lucrurile care se pot vedea și atinge, pe idei și pe convingeri. Trebuie să aibă un fundament mai puternic. Căci fundamentele religiei și fundamentele guvernului vor fi zguduite din temelii, iar în unele cazuri chiar se vor prăbuși în fața Marilor Valuri de schimbări.

Trebuie să ai un fundament care este mai presus de lume. Trebuie să întărești acest fundament prin a urma Pașii către Cunoaștere, prin a învăța Calea Cunoașterii, prin a primi Noul Mesaj al Domnului și prin a deveni conștient de această mare credință ce se află în toate marile tradiții religioase din lume.

Căci marea credință nu este ceva nou. Doar s-a uitat de ea. Doar a fost umbrită de ritualuri, de istorie și de convingeri. S-a uitat de ea. Oamenii cred în instituții, în sanctuare, în rituale, în interpretări istorice. Îi urmează pe marii lideri, pe avatari, pe izbăvitori și pe sfinți. Însă au uitat de cel mai important lucru, iar acesta este marea credință.

Când te rogi la marea credință, roagă-te să-ți devină [Cunoașterea] mai puternică și să te călăuzească—să-ți arate greșelile, să-ți arate slăbiciunile, să-ți arate ce trebuie să îndrepți, ce trebuie să întărești și la ce trebuie să renunți. Cere-i sfatul și înțelepciunea, însă roagă-te pentru tăria de-a o urma, pentru curajul de-a o urma și pentru libertatea pe care ți-o va oferi față de alte obligații.

Ca să urmezi calea superioară, trebuie să ai această tărie, acest curaj și această libertate. [Asta] nu se întâmplă dintr-o dată. Dobândești aceste lucruri treptat, pas cu pas. Creezi o legătură între tine și Cunoaștere. Devii conștient de Cunoaștere și sensibil la ea. Începi să-i urmezi mesajele și avertismentele. Vei avea un sentiment de constrângere și îl vei lăsa să-ți îndrepte viața în anumite direcții.

Vei învăța cu timpul cum să deosebești puterea Cunoașterii de toate celelalte forțe din înăuntru minții tale—de toate celelalte dorințe și impulsuri, idei și convingeri. Ia timp să înveți aceste lucruri și să le dobândești.

Trebuie să înveți aceste lucruri și să dobândești aceste lucruri pentru ca marea credință să devină solidă și reală pentru tine și pentru ca serviciul ei imens pentru tine și pentru umanitate să fie recunoscut.

Așadar, dă-ți seama ce merită încredere și devotament din partea ta. Devino conștient de faptul că lucrurile nevăzute au cea mai mare putere și că lucrurile văzute sunt vulnerabile și slabe. Aici vei vedea că Dumnezeu este măreț și că lumea este mică, că națiunile și religiile sunt vulnerabile și că slăbiciunea umană se află pretutindeni.

Vei vedea că tot ce ți se întâmplă în viață îți va demonstra Cunoaștere sau îți va demonstra nevoia pentru Cunoaștere și că tot ce se întâmplă îți va întări marea credință, credința mai mare pe care trebuie să o ai acum. Căci acesta este viitorul tău și aceasta este speranța ta. Aceasta este chemarea ta și aceasta este misiunea ta.

Permite-i Noului Mesaj de la Dumnezeu să-ți dezvăluie aceste lucruri fără compromisuri, fără denaturările din trecut. Atunci vei putea să-i vezi semnele în toate marile tradiții religioase. Îi vei vedea pe marii învățători și pe marii Mesageri din trecut într-o altă lumină. Le vei înțelege acțiunile și misiunea mult mai clar, căci misiunea ta ți se va dezvălui treptat pe măsură ce urmezi Pașii către Cunoaștere.

Puterea și prezența Cunoașterii să fie cu tine astăzi. Fie ca mintea ta să devină tăcută. Fie să înveți să asculți și să deosebești semnele acestei puteri superioare dinăuntrul tău. Fie să stai aproape de ea și să-i oferi marea ta credință, căci aici își găsește credința ta adevăratul ei loc și adevărata ei expresie.