Lumea cea Nouă

Ascultă revelația originală rostită în engleză:

Descarcă (click dreapta pentru a descărca)

Primită de Mesagerul
Marshall Vian Summers
pe 4 aprilie, 2011
în Boulder, Colorado, SUA

Despre această înregistrare


Ceea ce auziți în această înregistrare audio este vocea Mulțimii Angelice vorbind prin Mesagerul Marshall Vian Summers.
 
Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul Domnului prin Mesager.
 
În acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima oară în istorie, înregistrarea revelației originale rostite vă este oferită ție și lumii pentru a o experimenta.
 
Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.

Vă pregătiți pentru o lume nouă, o lume care deja s-a schimbat, o lume care a fost schimbată de ignoranța, abuzul și neglijența umană. Ați depășit limita cu ceva timp în urmă, când lumea s-a schimbat imperceptibil, un reper necunoscut în evoluția umanității. Acum sunteți într-o lume nouă – o lume diferită de lumea cu care sunteți obișnuiți, o lume cu un climat în schimbare și diferit, o lume cu resurse în diminuare, o lume din râuri și pământuri poluate și contaminate, o lume în care un număr tot mai mare de oameni vor bea dintr-o fântână ce seacă încetul cu încetul.

Iată lumea cea nouă. Deja s-a schimbat. Dar oamenii nu s-au schimbat. Poate că nu v-ați schimbat cu adevărat, decât în feluri superficiale. Oamenii nu știu că ei trăiesc într-o lume diferită – o lume nouă, o lume care va fi mult mai dezordonată, o lume în care natura va schimba modalitățile de angajare în feluri subtile și dramatice, o lume care ar fi putut fi prevăzută și a fost prevăzută de anumiți indivizi profetici, o lume pentru care umanitatea e din păcate nepregătită și pe care încă nu o recunoaște.

Cu excepția vremurilor cu mari dezastre naturale și calamități, oamenii rareori recunosc cât de mult le permite natura să trăiască, modul în care stabilitatea lumii și climatul ei și condițiile ei de viață – fizice, în mod fundamental – i-a permis civilizației umane să crească și să se extindă. Oamenii și-au pierdut legătura cu lumea naturală, iar astfel au devenit ignoranți cu privire la marile sale pericole, și au pierdut aprecierea pentru marile beneficii pe care le-a oferit familiei umane în perioada sa lungă de mare stabilitate.

În lumea cea nouă, nu veți avea această stabilitate. S-a schimbat. Iar demonstrația faptului că s-a schimbat apare acum ici și colo, în țara aceasta și țara aceea, și apoi într-o altă țară – ca și cum totul ar accelera, ca și cum evenimentele care aveau loc doar foarte rar au loc acum frecvent în multe locuri. Acest aspect face parte din lumea cea nouă.

Dumnezeu este aici să vă pregătească pentru lumea cea nouă. Noi suntem aici să vă pregătim pentru lumea cea nouă. Pregătirea este foarte importantă, dar ea necesită o reconsiderare fantastică a atâtor lucruri la care tu, la nivel individual, nu te-ai gândit niciodată, sau de care să te preocupi vreodată – cum ar fi de unde vin mâncarea și apa ta, și măsura în care ar putea fi contaminate, și măsura în care livrarea lor către tine poate fi întreruptă și probabil va fi întreruptă în vremurile care urmează.

Dacă poți răspunde în mod limpede la acest lucru, vei vedea că elementele fundamentale vieții sunt cele car au cea mai mare importanță, iar mașinațiile politicii și ale culturii, tendințele societății, devin mult mai puțin importante în lumina acestor lucruri.

În lumea cea nouă, apa, mâncarea și energia vor deveni tot mai predominante, tot mai mult prioritatea pentru stabilitatea națiunilor și a comunităților din cadrul națiunilor. Tranziția e dificilă pentru că oamenii încă trăiesc în trecut, trăind pe baza unei serii de presupuneri pe care nu au fost nevoiți s-o pună la îndoială decât dacă s-au confruntat cu calamități naturale la scară mare.

În vremuri cu calamități, oamenii se trezesc pentru o scurtă perioadă de timp și apoi se culcă înapoi încet. „Ce s-a întâmplat a fost teribil, da, bineînțeles. Ținem minte. Dar acum ne ducem înapoi la somn. Nu se va mai întâmpla iar vreme de secole întregi, așa că ne ducem înapoi la somn.” Păcăliți să adoarmă de complacerea umană, negarea umană, preocupările umane, distragerile umane, de toate forțele societății care vor să te adoarmă ca să devii un consumator manevrabil; de regulile religiei care specifică modul în care viața și Dumnezeu ar trebui să fie considerate; de preocupările unei națiuni în relațiile sale cu alte națiuni; întorcându-se la rutine vechi, uitând de trecut, s-a dus.

Umanitatea va trebui să fie tot mai vigilentă în lumea cea nouă, tot mai atentă, tot mai mult considerând consecințele acțiunilor actuale, mai cumpătată în propria folosire a resurselor, mai restrânsă în modul în care națiunile intervin între ele, mai circumspectă, mai responsabilă, mai preocupată cu rezultatul din viitor.

Deja o mare parte din umanitate e flămândă, nu are apă curată, nu are stabilitate, securitate în propriile sate, orașe și comunități. Asta va crește, conducând națiunile în revoluție, aducând la putere indivizi și grupuri chiar și mai periculoase, creând instabilitate și mai mare. Chiar și cetățenii de rând trebuie acum să înceapă să se trezească din obsesiile lor, din adicțiile lor și din preocupările lor ca să acorde atenție la împrejurările vieții din jurul lor care se schimbă.

E o perioadă care poate fi atât de izbăvitoare, atât de clarificatoare, atât de deșteptătoare, aducându-i pe oameni în prezent, unde pot căuta plăceri mai simple, activități mai naturale, să devină mai prezenți unul cu celălalt, mai disponibili unul cu celălalt, mai înțelegători cu ceea ce văd în jurul lor.

În această [perioadă] anumiți indivizi vor începe să recapete o inteligență superioară ce locuiește în fiecare persoană – o inteligență pe care Noi o numim Cunoaștere, un cuget superior nepătat de lume, ce nu se teme de lume, aflat aici într-o misiune mai înaltă care e misiunea ta, răspunzătoare doar în fața lui Dumnezeu și în fața marii Prezențe Angelice care se află în slujba Creatorului în această lume și în întregul univers.

Acestea sunt vremuri foarte șocante și înspăimântătoare, dar sunt și foarte clarificatoare, vremuri în care adevărata ta chemare își va face apariția din lume, căci nu te poți chema singur.

Darurile tale sunt menite să fie dăruite în anumite locuri, anumitor persoane, iar acest lucru e rareori reflectat în obiectivele și aspirațiile oamenilor. Pe măsură ce lumea devine mai întunecată, mai problematică, mai instabilă, mai tulburată, chemarea va fi mai intensă, mai puternică, mai angajantă pentru cei care pot răspunde.

În afluență, complacerea umană crește. Indulgența umană crește. Adicția umană crește. Patologia umană crește. Bolile mentale cresc – în mod surprinzător. În acest sens, cei bogați pot fi mai penibili decât cei săraci. În acest sens, națiunile bogate își pot irosi libertatea, moștenirea naturală, mediul înconjurător, resursele, timpul, energia, creativitatea – dispărute, pierdute, pierdute pentru totdeauna, consumate neînțelept.

Iată tragedia de a trăi pe pământ fără Cunoaștere. E tragedia din viața fiecărei persoane, căci toată lumea a fost trimisă aici cu un scop mai înalt și tuturor li s-a dat Cunoaștere să-i îndrume către acest scop, să-i pregătească pentru acest scop. Dar majoritatea oamenilor de pe pământ sunt asupriți – asupriți de oprimare politică; asupriți de sărăcie; asupriți de dictatele sociale și religioase; asupriți pentru că nu au nicio putere socială, nicio mobilitate; nu-și pot schimba circumstanțele – o mare pierdere pentru familia umană ca un întreg, din moment ce o majoritate din marii oameni de știință, marii medici, marii emancipatori sociali, marii artiști, marii muzicieni sunt pierduți și asupriți, fără ca darurile lor să fie văzute vreodată, viețile lor irosite.

În lumea cea nouă, tragedia persoanei comune va deveni atât de acută și atât de epuizantă încât multe persoane care nu răspund astăzi vor trebui să răspundă. Întregi națiuni de oameni nu vor putea să se susțină. Și nici chiar națiunile bogate nu vor avea resurse să ofere bunăstare nesfârșită pentru națiuni care sunt instabile sau sărăcite. Aceasta va fi o chemare pentru indivizi și pentru națiuni să răspundă și să se pregătească.

Umanitatea trăiește clipa. E neglijentă cu viitorul său. Este neînțeleaptă în activitățile și comportamentul său. Războiul nu mai e o opțiune, vedeți voi, căci distruge oamenii și infrastructura și resursele de care va fi nevoie în viitor. În lumea cea nouă, aceste lucruri devin tot mai importante. În lumea cea nouă, va trebui să vă luptați cu forțe imprevizibile ale naturii, cu un climat instabil și cu impactul său asupra producției de mâncare, diminuarea resurselor critice și felul în care acest aspect va afecta transportul și cultivarea hranei și purificarea apei. Problemele voastre vor fi mai elementare, mai fundamentale și mai profunde.

Lumea cea nouă te poate trezi, dar te poate și distruge. De aceea trebuie să dobândești accesul la inteligența mai adâncă dinăuntrul tău, puterea și prezența Cunoașterii pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o să navighezi această lume nouă și să-ți aduci adevăratele daruri la viață care rămân încă ascunse înăuntrul tău și înăuntrul altora.

În lumea cea nouă, cooperarea va deveni tot mai esențială – pentru a salva viețile oamenilor, pentru a face față urgențelor din ce în ce mai mari, pentru a răspunde la mediul înconjurător în schimbare și la condițiile de viață în schimbare. Aici bogații trebuie să ofere, sau riscă să piardă totul. Aici săracii trebuie să fie serviți și trebuie să se unească pentru a crea o mai mare stabilitate dincolo de granițele culturii și ale religiei, căci în război și conflict – genul de război pe care lumea cea nouă l-ar putea crea – toată lumea va suferi, toată lumea va pierde.

Regiuni ale lumii vor deveni nelocuibile. Problemele care se vor ivi vor părea atât de mari încât vor părea că sunt insurmontabile, de aceea ingeniozitatea umană va trebui să fie exercitată acum în cele mai constructive moduri.

E inutil pentru națiuni să se înarmeze în mod extrem, căci războiul nu poate fi o opțiune, sau lumea va intra în declin, iar viitorul umanității va fi sacrificat.

Fiecare națiune va fi dependentă de stabilitatea națiunilor din jurul ei. Va fi în interesul tuturor națiunilor să sprijine această stabilitate în regiunea lor de pe pământ. Națiunile nu pot fi sacrificate, sau zeci de milioane de oameni se vor revărsa peste granițele voastre, creând instabilitate și mai mare și dificultate mult mai mare pentru toată lumea implicată.

Numai Dumnezeu știe ce se ivește la orizont. Dumnezeu a trimis pregătirea, avertizarea, binecuvântarea, puterea, luminarea, clarificarea, dar Dumnezeu nu răspunde la fiecare întrebare, la fiecare dilemă, la fiecare problemă. Pe acestea, oamenii lumii trebuie să le rezolve.

Nu poți fi pasiv în privința acestor lucruri. Nu-ți poți pierde vremea în fața Marilor Valuri ale schimbării. Nu poți fi trândav și nepăsător în lumea cea nouă.Trebuie să fii tare. Trebuie să fii hotărât. Și trebuie să fii milos. Nu e un mediu pentru cei slabi și cei răsfățați. Și totuși slăbiciunea și răsfățul sunt predominante, în special în națiunile bogate.

Tinerii nu au nicio idee despre lucrurile cu care vor trebui să aibă de-a face în viitor. Viitorul lor a fost cheltuit și irosit. Vor trebui să înfrunte și să se adapteze la o lume nouă. Nu poți fi trândav și să te plângi și să înfrunți această lume. Nu este suficient pur și simplu să te plângi sau să te răzvrătești. Trebuie să te gândești la modul în care lucrurile vor funcționa – în mod practic, esențial, fundamental.

Aceasta e o perioadă în care umanitatea trebuie să se maturizeze, să-și înceteze conflictele interminabile, să-și lase deoparte poftele prostești, să facă față unei lumi ce se schimbă, să se ocupe de o lume nouă, să se ocupe de o lume pe care strămoșii ei rareori au trebuit s-o înfrunte, să înfrunte o serie de împrejurări nouă și în creștere, care va provoca intenția, integritatea și voința de a trăi.

Va fi un șoc pentru atât de mulți oameni. Mulți oameni nu vor putea să răspundă. Nu și-au clădit în viața lor tăria de a înfrunta o nouă lume. Vor fi vulnerabili. Vor fi amenințați.

Dacă este să-i servești pe cei slabi, trebuie să ai aliați puternici. Trebuie să ai Revelația, sau și tu vei fi scufundat în înțelegerea ta nepăsătoare a trecutului, încă prins în plângerile tale, gândindu-te încă în cadrul vechii lumi care nu mai există.

Numai Dumnezeu știe ce vine la orizont. Speculația umană rareori ține cont de realitate. Numai acele minți care sunt clare și cumpătate și obiective pot să vadă cu adevărat câte ceva. Și chiar și aici estimarea lor poate să dezamăgească în privința realității care apare și ce trebuie făcut ca să vă pregătiți pentru urmări posibile.

Trebuie să-ți privești viața și circumstanțele. Va putea rezista slujba ta într-o lume în care mulți oameni nu vor putea să-și permită luxuri și cheltuieli discreționare? Ești înconjurat de oameni care sunt slabi sau tari, oameni care pot să răspundă sau oameni care sunt pierduți – pierduți în dorințele lor, temerile lor, problemele lor, disputele lor, plângerile lor, obsesiile lor și tot așa?

Trebuie să te muți la altitudine superioară, mental și fizic. Nu trăi lângă apele curgătoare ale lumii. Consideră siguranța și stabilitatea comunității tale. Trăiește lângă locul în care este produsă hrana, și învață să o produci singur dacă poți. Fii foarte atent cu sănătatea ta, căci vei avea nevoie să fii foarte puternic și competent în viitor. Educă-i pe alții cu răbdare. Caută-i pe aceia care pot răspunde, și nu te irosi pe aceia care nu pot auzi și nu pot vedea.

Începe să clădești o viață mai puternică, o viață mai stabilă. Noua Revelație te va învăța cum să faci acest lucru în cei Patru Piloni ai vieții tale – Pilonul Relațiilor, Pilonul Muncii și al furnizării, Pilonul Sănătății și Pilonul Dezvoltării Spirituale.

Tot ce îți spunem este susținut de Revelație. Dar nu poți pur și simplu să fii pasiv și să te gândești că fiecare lucru mic îți va fi dat și arătat. Va trebui să devii inteligent și să folosești puterea Cunoașterii, și să-ți dezvolți abilitățile, discernământul tău, și discreția ta. Nu poți fi neglijent și prostuț acum, căci tot ce spui și faci este important – pentru că ai fost trimis în lume cu un scop mai mare. Ai un set mai mare de responsabilități de dezvoltat. Trebuie să-ți contracarezi propria lene, slăbiciunea ta, înclinația ta de-a abandona și de-a renunța, cantitatea de frică pe care o porți și influența acelei frici asupra ta. Este o situație mare și solicitantă, perfectă pentru izbăvirea ta.

Dacă umanitatea nu se poate uni în vremurile sale de afluență și stabilitate, atunci trebuie să se unească în vremurile sale de zbucium și încercări mai mari. Nu te îngrijora de ce fac alți oameni. Trebuie să fii preocupat cu propriile treburi și relații. Dar observă-ți mediul înconjurător și învață să asculți după semnele de schimbare. Pentru acest lucru, vei avea nevoie de o minte nemișcată și concentrată, o minte care nu este prinsă în plângeri, frică sau ambiție. Revelația te va învăța cum să-ți cultivi această conștiență mai mare și mai pătrunzătoare.

Mare parte din pregătire va fi internă, căci ceea ce îți îndrumă deciziile sau îți îndrumă acțiunile, ce te informează, ce te motivează, ce te descurajează este ceea ce va face diferența mai mare în ceea ce vei putea vedea, cunoaște și face. Să nu fugi și să încerci să te ascunzi undeva, căci asta nu va avea succes în noua lume. Nu te gândi numai la apărarea ta, căci nu ești aici în lume să faci asta, și asta doar te va face mai vulnerabil în final. Trebuie să-ți consolidezi fundația, dar dincolo de asta, ești aici să fii de un mai mare serviciu. Cunoașterea te va îndruma în această direcție. Frica te va duce în altă parte. Și frica te va duce doar într-un pericol mai mare în viitor, dacă vei continua să-i răspunzi doar ei.

Mesagerul este în lume. Revelația este aici. Aduce cu sine propria sfătuire și propriul comentariu. Nu este aici să-ți dea mari comenzi, ci să-ți spună cum să răspunzi, să te adresezi problemelor și întrebărilor care cu siguranță vor apărea și să ofere Pașii către Cunoaștere care îți vor da baza și conexiunea esențială la sursa și centrul tăriei tale, înțelepciunii tale și puterii tale.

Noua lume va fi atât de solicitantă, atât de derutantă. Pentru cei slabi va părea copleșitoare, și se vor simți neajutorați și fără speranță în fața ei. Dar tu nu poți răspunde așa, căci circumstanțele schimbătoare, și mareele crescânde și Marile Valuri ale schimbării sunt aici să-ți spună că trebuie să devii mai tare, mai deștept și mai receptiv la mediul tău înconjurător și la puterea și prezența Cunoașterii dinăuntrul tău. Acest lucru va face mai mult în a-ți oferi stabilitate și securitate decât orice ai încerca să construiești pe dinafară. Nu poți să depozitezi mâncare pentru tot restul vieții tale. Dacă aduni lucruri, oamenii pot veni să ți le fure, folosind chiar și forța.

Noul Mesaj te cheamă să răspunzi și să te pregătești. Nu este suficient doar să trăiești clipa. Acest lucru este în regulă pentru păsările și fiarele și creaturile simple ale vieții, însă ele nu au povara de a-și cunoaște viitorul lor deces, sau să le pese de viitorul lor în mod particular. Pentru ființele umane, doar să trăiești clipa este o demonstrație de profundă ignoranță și neglijarea inteligenței și a responsabilităților mai mari ale omului. Pe moment, poți vedea, auzi și cunoaște – dar te pregătești mereu pentru viitor. Urmărești mereu suflul lumii.

Dacă renunți la toate posesiile tale și devii un ascetic, ei bine, vei avea mai puține frământări, dar rolul tău aici este tot să servești lumea ce se schimbă. Și să devii un ascetic nu este ceea ce se cere sau ce este necesar pentru majoritatea oamenilor.

Deciziile sunt înaintea ta astăzi. Evaluarea profundă este înaintea ta astăzi – legată de cei cu care ești și ce faci, ce ar trebui să fie păstrat și ce ar trebui să fie lăsat deoparte, ce ar trebui să fie schimbat și ce ar trebui să fie conservat, cu cine să fii, cu cine să nu fii, ce să spui, ce să nu spui, ce să faci, ce să nu faci. Acesta este stadiul tău de dezvoltare. Nu poți să te muți în viitor și să încerci să decizi. Nu ești pregătit pentru viitor. Așadar, să devii pregătit este de cea mai mare importanță. Va face toată diferența în privința rezultatului pentru tine și pentru alții, pentru oamenii pe care-i iubești și pentru oamenii pe care ți-e menit să-i servești în cele din urmă.

Nu poți schimba noua lume. N-o poți împiedica să fie ceea ce este. Poți să domolești erorile pe care umanitatea continuă să le facă în privința contaminării lumii, și acest lucru trebuie să fie făcut, desigur. Dar nu-ți poți dori ca noua lume să dispară, și să negi acest lucru este doar un act de prostie și auto-negare.

Așadar, trebuie să răspunzi. Privește și ascultă. Nu trage concluzii premature. Înfruntă-ți propria frică, dar nu ceda în fața ei. Înfruntă-ți propria senzație de nesiguranță, dar nu ceda în fața ei. Înfruntă faptul că ai foarte puține răspunsuri pentru toate, dar nu ceda nici în fața acestui lucru.

Ești un student al Cunoașterii acum. Ești aici să te pregătești. Îi răspunzi Noii Revelații, care te va pregăti și te va învăța cum să urmezi ceea ce este înțelept înăuntrul tău și înăuntrul altor oameni. Ești binecuvântat să primești acest lucru, dar binecuvântarea necesită multă muncă, răbdare și determinare – calități pe care le poți dezvolta doar clădindu-le și aplicându-le în situațiile reale ale vieții tale. Puterea și Prezența va fi cu tine pe măsură ce faci acest lucru.

Este despre a fi onest cu tine însuți, cinstit față de înclinațiile tale mai adânci – nu numai să fii loial față de gândurile tale sau sentimentele tale pe moment, ci loial față de o senzație și o conștiență mai mare dinăuntrul tău care așteaptă să fie descoperită și exprimată în viața ta.

Ascultă-ne cuvintele. Ele poartă cu ele mare înțelepciune. Ascultă. Nu le nega. Fii atent. Gândește-te la ele în cadrul circumstanțelor vieții tale. Contemplează-le. Trăiește cu ele. Mai bine să trăiești cu întrebări mari decât să-ți clădești viața pe răspunsuri prostești.

Dumnezeu a vorbit din nou – să trezească lumea, să pregătească lumea, să întărească familia umană, să dea naștere la cele mai mari bunuri ale sale ca să poată folosi înțelepciunea religiilor sale, înțelepciunea culturii sale și multele succese pe care umanitatea le-a realizat în construirea unei civilizații globale.

Totul va fi pus la încercare acum. Să nu crezi că binele va birui. Nu folosi acest lucru ca pe o scuză ca să dai înapoi de la responsabilitățile tale. Nu-i cere lui Dumnezeu să salveze lumea, căci Dumnezeu te-a trimis pe tine și pe alții în lume ca să salvați lumea. Nu știi cum să faci acest lucru, în mod real, dacă ești onest și umil în interiorul tău. Este o chestiune pentru Cunoaștere să te îndrume pas cu pas. Pentru asta, va trebui să trăiești fără răspunsuri. Va trebui să renunți la presupunerile tale slabe și să devii apropiat de viață, apropiat de clipă, unde discerni ceea ce vine la orizont.