Trăind în Vremuri de Revelație

Ascultă revelația originală rostită în engleză:

Descarcă (click dreapta pentru a descărca)

După cum i-a fost dezvăluit
Mesagerului lui Dumnezeu
Marshall Vian Summers
pe 27 septembrie 2011
în Leadville, CO

Despre această înregistrare


Ceea ce auziți în această înregistrare audio este vocea Mulțimii Angelice vorbind prin Mesagerul Marshall Vian Summers.
 
Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul Domnului prin Mesager.
 
În acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima oară în istorie, înregistrarea revelației originale rostite vă este oferită ție și lumii pentru a o experimenta.
 
Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.
Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.

Pentru prima dată în istoria acestei lumi, puteți fi martori la procesul Revelației. Ajutat de tehnologie modernă, întregul proces este înregistrat pentru a nu exista greșeli în interpretările viitoare, așa cum s-a întâmplat atât de des în trecut.

Nu numai Revelația în sine este importantă. Ci însuși procesul Revelației – să puteți auzi Vocea, atât de similară celei care i-a vorbit lui Iisus, lui Buddha și lui Mohamed și multor altor mari învățători, atât cunoscuți cât și nerecunoscuți în istoria acestei lumi.

Aceasta este o șansă unică și o educație profundă care poate clarifica multe erori în gândirea religioasă și care poate pune toate Revelațiile anterioare ale lui Dumnezeu într-o lumină nouă și mult mai clară.

Căci în istoria acestei lumi și a tuturor lumilor, procesul Revelației este același. O persoană este selectată și trimisă în lume. Când atinge un anumit stadiu în dezvoltarea și maturitatea ei, este chemată să iasă din împrejurări normale, chemată la un randevu măreț, o întâlnire profundă cu Prezența Angelică ce supraveghează acea lume particulară. Apoi este chemată într-un serviciu mai înalt și pregătită pentru un serviciu mai înalt, fiind pregătită să aducă ceva nou și revoluționar pe lume.

Acest lucru nu este pur și simplu o purificare a înțelegerilor din trecut sau a convingerilor din trecut. Este ceva cu adevărat nou și revoluționar. Nu este pur și simplu o perfecționare sau o îmbunătățire sau o perspectivă nouă în privința lucrurilor deja furnizate și bine întemeiate. Este un prag nou.

Ai oportunitatea de a fi martor la Revelație și la procesul Revelației și la clarificarea Revelației și la înțelesul Revelației pentru viața ta și pentru întreaga lume.

Căci este un Mesaj pentru întreaga lume, nu doar pentru un trib sau un popor sau o națiune sau o regiune. Nu este o revizuire a lucrurilor oferite înainte. Nu este o reacție la lucrurile oferite înainte. Nu este o completare la vreo învățătură sau teologie care există pe pământ. Este ceva nou și revoluționar. Reprezintă un prag major și o mare provocare pentru familia umană.

Oriunde ai trăi, indiferent de națiunea în care ești, indiferent de împrejurările tale, trăiești în vremuri de Revelație, la fel de mari ca toate celelalte vremuri de Revelație din trecut.

Abilitatea ta de a răspunde la Revelație îți va decide disponibilitatea, receptivitatea, onestitatea și sinceritatea. Căci tot ce este fals, tot ce este nesincer, tot ce este corupt sau greșit este dezvăluit în Lumina Revelației.

Cine poate primi un nou Mesager de la Dumnezeu? Cine îl va respinge? Cum vor răspunde oamenii? Vor răspunde câtuși de puțin?

Totul este dezvăluit la vremea Revelației – valoarea înțelegerii religioase a omului, puritatea credinței religioase a omului, claritatea și onestitatea abordării omului, receptivitatea inimii și a minții omului. Toate aceste lucruri sunt dezvăluite la vremea Revelației. Iar voi, în prezent, trăiți în vremuri de Revelație.

Un singur om a fost pregătit și trimis pe pământ. Nu poate exista niciun altul care să pretindă așa ceva, căci Raiul știe cine este ales și cine nu. Cei care se aleg singuri și se votează singuri, ei nu pot aduce o Revelație Nouă pe pământ. Nu au puterea sau claritatea și, cel mai important, ei nu au Revelația în sine.

Totul este dezvăluit în vremuri de Revelație.

Procesul Revelației este atât de diferit de poveștile și fanteziile și miracolele pe care oamenii le atribuie unor asemenea evenimente, asemenea evenimente atât de influente în istoria umană care au fost glorificate și înălțate dincolo de obișnuit în încercarea de a li se oferi o mai mare proeminență și importanță învățăturilor care s-au născut din asemenea evenimente mărețe.

Însă toate aceste evenimente mărețe au începuturi umile. Ele nu sunt grandioase și senzaționale. Ele nu sunt pline de miracole și de evenimente extraordinare la care toată lumea să rămână uluită. Asta este diferența dintre realitate și invenția umană.

Însă Revelația este extraordinară. Este rară. Căci Dumnezeu trimite un Mesaj Nou pe pământ poate doar o dată într-un mileniu, în vremuri ce conțin praguri majore, mari provocări și mari dificultăți pentru familia umană; în vremuri cu mari oportunități și mari necesități, în care o Revelație Nouă trebuie oferită, nu numai comentariu adițional în privința lucrurilor oferite mai înainte.

Aceasta, deci, este Revelația care trebuie să ajungă dincolo de ideile și convingerile ascultătorului într-o parte mai adâncă din el, o inteligență mai adâncă dinăuntrul lui, o parte din el care încă este în legătură cu Dumnezeu, partea din el pe care Noi o numim Cunoaștere.

Nu poți înșela Cunoașterea. Nu există nicio eroare în percepție la acest nivel. Dar, din păcate, așa de puțini oameni au dobândit această stare de spirit, această legătură mai profundă, suficient încât să poată vedea clar și să poată urma Cunoașterea, ce reprezintă direcția Voinței și a Intenției lui Dumnezeu pe pământ.

Revelația pe care o ai în față este cea mai mare și cea mai cuprinzătoare Revelație oferită vreodată umanității, căci îi vorbește unei lumi învățate, o lume cu schimburi de informații globale, o lume de-o sofisticare superioară și o lume cu nevoi profunde și în creștere, de-o confuzie și mizerie profundă și în creștere.

Este prima Revelație majoră care să-i fie oferită unei comunități globale, unei populații învățate. Iar din acest motiv trebuie să vorbească astăzi cu o mai mare claritate, punând un accent mai mare, având o sofisticare și o complexitate superioară.

Căci nu poți fi un copil și să înfrunți ceea ce vei înfrunta pe pământ și dincolo de el. Nu poți fi pur și simplu un urmaș orb și să te pregătești pentru Marile Valuri ale schimbării care apar pe pământ sau pentru întâlnirea umanității cu forme inteligente de viață din univers – cel mai mare eveniment cu cele mai mari repercursiuni din istorie.

Nu-L poți preaslăvi pe Dumnezeu și să te gândești că îți împlinești destinul aici, căci fiecare dintre voi a fost trimis pe pământ cu o menire mai înaltă care este conectată la evoluția lumii și la realitatea nevoilor umane din jurul vostru.

Numai Cunoașterea dinăuntrul tău știe ce înseamnă această menire în mod specific și ce trebuie făcut să te pregătească pentru ea și ce trebuie înfăptuit prin tine și prin alții cu care te vei asocia în mod natural în lumina unei meniri mai înalte.

Revelația nu este aici să creeze un panteon de zei sau povești fantastice care par incredule și greu de crezut. Nu este aici să vă prefacă în servitori ai lui Dumnezeu atât cât este să vă încurajeze să reprezentați Voința și Scopul Divin, lucru pe care numai Cunoașterea dinăuntrul vostru vă poate permite să-l faceți.

Este o Revelație de mari proporții pentru un viitor care va fi diferit de trecut – pentru o lume în declin; o lume a resurselor în scădere; o lume a distrugerii mediului înconjurător; o lume în care va fi mai dificil să ai grijă de oameni, să furnizezi mâncare, apă, medicamente și energie în jurul lumii; o lume plină de pericole și dispute mai profunde; iar dincolo de aceste lucruri, o lume care înfruntă intervenția unor rase din univers care sunt aici să profite de slăbiciunea și așteptările umane.

Așadar, Mesajul este foarte puternic, dar trebuie să ofere o clarificare foarte mare. Iar Mesagerul trebuie să vestească acest Mesaj și, de asemenea, să poată să predea ce înseamnă. Este un lucru care a necesitat decenii întregi de pregătire. I-a luat Mesagerului decenii întregi până și să primească Noul Mesaj de la Dumnezeu, atât este de vast și de cuprinzător.

Mesagerul trebuie să fie un om fără poziție pe pământ, dar trebuie să fie bine educat și foarte milos. El trebuie să fie simplu și umil. Trebuie să vorbească în mod clar dar în termeni pe care toată lumea îi poate înțelege. El trebuie să demonstreze, prin viața lui, valoarea Mesajului său și însemnătatea de a trăi și de a învăța o Nouă Revelație.

El nu este perfect, dar niciunul dintre Mesageri nu a fost perfect. Nu are de gând să facă miracole pentru mase pentru că niciunul dintre Mesageri nu a făcut așa ceva cu adevărat. El este aici să deschidă ușa către o experiență mai profundă a Prezenței și Puterii Divine în viețile oamenilor de pretutindeni – bogați și săraci, nord și sud, est și vest, în toate națiunile, în toate religiile. El nu este aici să înlocuiască religiile lumii, ci să le dea o mai mare claritate și relevanță.

Căci umanitatea trebuie să se pregătească pentru Marile Valuri ale schimbării care apar pe pământ dacă civilizația umană are de gând să supraviețuiască și să fie stabilă și să fie baza celor mai mari realizări ale umanității din viitor.

Umanitatea trebuie, de asemenea, să fie pregătită și educată în ceea ce privește viața din univers, în măsura în care veți avea nevoie să înțelegeți pentru a vă decide cum veți răspunde la prezența unei intervenții în propria voastră lume.

Niciuna dintre religiile lumii nu vă poate pregăti pentru aceste lucruri, căci s-au născut dintr-o epocă timpurie și, deși au o importanță colosală pentru umanitate, va fi nevoie de o Nouă Revelație de la Dumnezeu pentru a salva civilizația umană, pentru a aduce o mai mare unitate între religiile lumii, pentru a sfârși războiul și conflictul așa încât umanitatea să se poată pregăti pentru marile provocări care urmează.

Nu poți fi ancorat în trecut și să înțelegi Revelația viitorului. Nu poți fi de neclintit în opiniile tale religioase și să înțelegi cum va vorbi Dumnezeu din nou și de ce a vorbit Dumnezeu din nou și ce va însemna pentru tine și pentru alții. Inima ta nu poate fi închisă, sau nu vei auzi și nu vei vedea.

Trebuie să iubești umanitatea îndeajuns pentru a prețui o asemenea Revelație și pentru a trăi în conformitate cu ceea ce predă și pentru a primi puterea pe care o aduce, grația și compasiunea pe care pune accentul.

Mesagerul se confruntă cu o călătorie foarte riscantă în față, căci va exista multă opoziție la Noua Revelație, așa cum au fost mereu mari opoziții în trecut la Revelațiile lui Dumnezeu pe pământ, oricând și oriunde au fost oferite.

El nu va vorbi în fiecare oraș. Nu va fi prezent la fiecare eveniment. Va vorbi doar ici și colo, dar Mesajul lui va fi transmis lumii, iar Revelația va fi prezentată întregii lumi cu propriul comentariu, propriile directive, propria-i clarificare. Nu este ceva care să fie lăsat la interpretarea și comentariul unor viitori învățați și indivizi, căci acest lucru s-a dovedit a fi periculos și regretabil în trecut.

De aceea Revelația este atât de explicită și atât de repetitivă. De aceea oferă o clarificare atât de mare, pentru a minimiza posibilitatea erorii, a percepției greșite și a neînțelegerii umane.

Îi redă individului puterea Cunoașterii, care a fost numai privilegiul elitei și al aleșilor înainte. Vorbește despre conștiința mai adâncă a umanității, conștiința care a fost întemeiată chiar înainte să ajungi aici, pentru a-ți fi călăuză și sfetnic în toate lucrurile importante.

Mesagerul nu trebuie să fie preaslăvit. El nu este un zeu. Niciunul dintre Mesageri nu a fost un zeu. Ei au fost Mesageri – jumătate oameni, jumătate sfinți – reprezentând ambele realități, realitatea lumii și realitatea Căminului Străvechi din care voi toți ați venit și în care vă veți întoarce cu toții în cele din urmă.

Prezența lui va clarifica ce trebuie clarificat. Vocea lui se va adresa minților și inimilor acelora care pot auzi. Se va adresa nevoilor lumii și nevoilor inimii și ale sufletului. El aduce nu numai răspunsurile, ci însuși răspunsul. Căci Dumnezeu a pus o inteligență mai profundă, un cuget mai profund în interiorul fiecărei persoane, dar acest lucru nu este cunoscut într-o măsură importantă pe pământ, decât de puţine persoane.

Nu numai tehnologia umană și ingeniozitatea umană te vor putea pregăti în mod adecvat pentru viitor, pentru însăși Marea Comunitate. Va trebui să fie ceva mult mai profund și esențial naturii tale și Ființei tale. Mesagerul va vorbi de aceste lucruri.

Vezi tu, toate aceste lucruri fac parte din Revelație. Dumnezeu nu îți dă un răspuns pentru astăzi sau un răspuns pentru mâine, ci un răspuns pentru toate zilele și toate situațiile.

Dumnezeu nu trebuie să-ți direcționeze viața, căci Stăpânul tuturor universurilor nu este implicat în relație cu tine în acest fel. Dumnezeu este mai inteligent. Dumnezeu a pus Cunoașterea înăuntrul tău, o inteligență perfectă călăuzitoare spre a fi diferențiată de toate celelalte voci și impulsuri, dorințe și frici din mintea ta.

Revelația a adus Pașii către Cunoaștere, calea pentru a dobândi accesul la ceea ce reprezintă cea mai mare înzestrare pe care Dumnezeu ar putea să i-o ofere umanității sau oricărei rase nou apărute sau avansate din univers.

Acum, înțelegerea ta în privința Divinității trebuie purtată într-o mai mare panoramă a vieții. Înțelegerea ta nu poate fi ancorată în trecut, ci trebuie să fie flexibilă și să poată să se adapteze la viitor, pe măsură ce au loc schimbări tot mai mari înăuntrul tău și în jurul tău. Domnul tău trebuie acum să fie Domnul universurilor, un Domn al miliardelor de miliarde de miliarde de rase și mult mai multe.

Acest aspect face parte din Revelația pentru umanitate, atât de diferită și mai extinsă decât toate Revelațiile oferite vreodată. Prin această Revelație, vei prețui fiecare Revelație și vei dobândi înțelepciune din toate.

Dacă ești un Creștin cuvios, Creștinismul tău va crește acum și va deveni mai extins. Dacă ești un Musulman cuvios, credința și practica ta vor crește acum și vor deveni mai extinse. Dacă ești un Buddhist practicant sau dacă aparții religiei Evreiești sau oricărei căi religioase, toate vor ajunge să fie amplificate de Noua Revelație. Mesagerul va vorbi despre aceste lucruri. Revelația vorbește despre aceste lucruri.

Iar pentru prima dată, vei auzi Vocea Revelației. Această Voce nu a putut fi înregistrată niciodată mai înainte din motive evidente, dar acum vei putea auzi Vocea Revelației. Este un lucru nemaipomenit, dar este și o provocare pentru tine, căci dacă nu poți auzi această Voce, dacă nu O poți recunoaște, atunci trebuie să-ți înfrunți propriile bariere. Ai putea să O critici, să O negi și să O eviți, dar acest lucru nu face decât să-ți arate slăbiciunea și limitările.

Ce mai trebuie să facă Dumnezeu pentru tine? Dacă nu poți primi Revelația, ce poate face Dumnezeu pentru tine? Dumnezeu a oferit un răspuns pentru întreaga lume și pentru tine în mod personal – credinței tale, tradiției tale, religiei tale, culturii tale și națiunii tale. Vrei favoruri? Vrei scutiri? Vrei să fii ușurat de dificultățile vieții? Vrei să fii răsfățat? Vrei miracole la fiecare pas? Vrei să te afli într-un fel de prosperitate în drum spre Rai, ca și cum ai fi neajutorat și neputincios pe pământ?

Dumnezeu îți oferă tărie prin Cunoaștere și invocă Cunoașterea prin Noua Revelație.

Nu Dumnezeu va salva lumea, ci oamenii care au fost trimiși aici să salveze lumea sunt cei care vor face acest lucru. Iar ei își vor juca rolul mic dar important, iar acest rol va fi mai mare decât înțeleg ei. Și va fi diferit de scopurile și ambițiile lor personale. Și îi va mântui și îi va readuce la viață, înapoindu-le tăria și puterea Raiului, care este întruchipată în Cunoașterea dinăuntrul lor, în adâncime sub vălul de aparențe al minții.

Ai șansa de a înțelege procesul Revelației. Iar dacă poți înțelege acest proces, vei vedea ce miracol este cu adevărat. Și nu-l vei preschimba pe Mesager într-un zeu, ci îi vei acorda respectul și deferența pe care le merită. Și vei fi onest în abordarea ta – nu pentru a înlătura sau pentru a disprețui Revelația, ci pentru a o auzi, a o trăi și a o aplica în viața ta suficient încât să-i poți înțelege marea intenție și semnificație pentru tine.

Oamenii vor ca Dumnezeu să facă multe lucruri pentru ei – să-i salveze de calamități, să le dea oportunități, să vindece bolnavii, să răstoarne guverne corupte și tiranice, să-i facă bogați, să-i facă fericiți, să-i mulțumească sau să-i împace cu ei înșiși.

Dar ceea ce vor oamenii și ceea ce voiește Dumnezeu nu sunt unul și același lucru, nu la început. Căci nevoile reale ale inimii tale rezonează cu Voința Creatorului, însă nevoile reale ale inimii și sufletului tău pot fi un lucru care încă nu se află în conștiența ta. O măsură de onestitate mai adâncă te va duce la această conștiență.

Dumnezeu a oferit puterea Cunoașterii și odată cu ea, calea și implicarea în relație cu viața care-l va izbăvi pe individ. Acest lucru îi servește pe toți, chiar și pe cei ticăloși, chiar și pe cei mai săraci dintre săraci.

În acest context nu există eroi și maeștri. Există doar cei care sunt mai puternici în Cunoaștere, care-i pot demonstra grația și puterea pe pământ.

Cât de diferit este acest aspect față de ceea ce sunt învățați oamenii să gândească și să creadă. Însă gândurile și convingerile sunt la suprafața minții. Dedesubtul vălului de aparențe se află marea deschidere către natura ta adevărată și către puterea Cunoașterii.

Încă nu realizezi cât de important și central este acest lucru pentru viața ta. Din acest motiv Revelația trebuie să ofere o clarificare la ce este și ce înseamnă religia în mod real, ce este și ce înseamnă spiritualitatea în mod real și cum toate practicile spirituale adevărate sunt, în esență, pași către Cunoaștere.

Dar este dificil să găsești acest lucru în religiile lumii, atât de acoperite au devenit de ritualuri, tradiții, comentarii și interpretări greșite. Pentru mulți, ele au devenit convingeri rigide; pentru alții, doar o consolare. Puterea lor adevărată nu poate fi găsită în ele decât alături de un mare învățător și îndrumător înțelept.

Umanitatea nu are timp pentru acest lucru acum, căci ora este târzie. Acești pași nu sunt pur și simplu pentru anumiți indivizi să pornească într-o călătorie mai înaltă în viață. Sunt pentru întreaga familie umană să se pregătească în cele mai practice și esențiale moduri pentru marea schimbare care apare pe pământ și care deja începe să lovească țărmurile și să copleșească orașele, să arunce națiunile în conflicte reciproce, să vă întunece cerurile, să vă polueze râurile și să amenințe înseși resursele de care depindeți în fiecare zi.

Revelația nu este aici să vă îngrozească, ci să vă dea putere; să vă dea tărie, curaj și determinare; să vă dea compasiune și toleranță; să vă dea puterea Cunoașterii, care este izvorul tăriei și al integrității voastre reale.

Lumea s-a schimbat, dar oamenii nu s-au schimbat cu ea. Marile Valuri se apropie, dar oamenii nu știu. O intervenție are loc pe pământ, dar oamenii sunt inconștienți sau poate consideră că este un lucru minunat.

Va fi nevoie de o Revelație de la Creatorul tuturor formelor de viață pentru a pregăti umanitatea, pentru a trezi umanitatea și pentru a întări și a uni umanitatea ca să poată avea un viitor mai strălucit și să supraviețuiască în fața marii provocări la adresa libertății sale și a destinului său.

Sunt atât de multe de învățat. Sunt atât de multe lucruri de pus deoparte, atât de multe lucruri de pus sub semnul întrebării, atât de multe lucruri de luat din nou în considerare. O Revelație de la Dumnezeu aduce toate aceste lucruri. Este o mare provocare pentru destinatar și pentru oamenii care sunt atât de binecuvântați să o primească.

Iar în vreme ce Mesagerul este pe pământ, aveți această mare oportunitate să-l auziți, să-i luați în considerare cuvintele și semnificația prezenței lui pe pământ în acest moment.

Revelația va fi un șoc imens pentru multe persoane. Mulți i se vor împotrivi. Mulți o vor primi.

Dar va fi nevoie de un șoc imens pentru a trezi umanitatea la realitatea situației sale și la împrejurările pentru care trebuie să se pregătească. Va fi nevoie de șocul Revelației. Va fi nevoie de șocul viitorului. Va fi nevoie de realitatea momentului actual și de realizarea că oamenii nu trăiesc viața pe care au fost trimiși aici să o trăiască și de recunoașterea faptului că ideile voastre nu sunt suficiente pentru a vă pregăti pentru lucruri mai mari, că trebuie să aveți puterea Cunoașterii, care este forța Raiului ce v-a fost oferită.

Acesta este înțelesul Revelației. Nu este pur și simplu o Revelație de idei. Este o Revelație a trăirii. Este o Revelație a naturii, originii și destinului omului.

Ochii să-ți fie deschiși la aceste lucruri. Inima să-ți fie receptivă. Ideile să-ți fie suficient de flexibile pentru a fi luate din nou în considerare. Și fie să realizezi că ești aici să servești un scop mai înalt pe care tu însuți nu-l poți inventa sau dirija. Fie să ai Revelația, iar prin tine, să fie oferită altora. Fie ca Mesagerul să ajungă recunoscut și onorat în timpul lui rămas pe Pământ. Și fie ca aceste vremuri să aducă mari binecuvântări, clarificări și încurajări pentru tine, care te afli în căutarea menirii și orientării mai înalte din viața ta.