Sigiliul Profeților

Ascultă revelația originală rostită în engleză:

Descarcă (click dreapta pentru a descărca)

După cum i-a fost dezvăluit
Mesagerului lui Dumnezeu
Marshall Vian Summers
pe 21 mai 2014
în Boulder, Colorado

Despre această înregistrare


Ceea ce auziți în această înregistrare audio este vocea Mulțimii Angelice vorbind prin Mesagerul Marshall Vian Summers.
 
Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul Domnului prin Mesager.
 
În acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima oară în istorie, înregistrarea revelației originale rostite vă este oferită ție și lumii pentru a o experimenta.
 
Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.


Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.


Este foarte important acum să vorbim despre Sigiliul Profeților pentru ca oamenii de pe întreg pământul să poată înțelege ce înseamnă acest lucru cu adevărat și motivul pentru este importantă protejarea marilor Revelații ale lui Dumnezeu, care sunt oferite numai la anumite momente cheie de răscruce în dezvoltarea și evoluția umanității.

Marile Revelații sunt atât de importante pentru oameni. Ele oferă pietrele de temelie ale civilizației umane.

Acum Dumnezeu a vorbit din nou pentru a proteja civilizația umană de colaps și dezintegrare internă și de subjugare din partea unor forțe din univers care caută să profite de conflictele și ignoranța umană.

Este un prag anticipat de multă vreme și predestinat să apară, și apare într-o vreme în care umanitatea și-a început întemeierea unei civilizații globale – cu siguranță nu o civilizație perfectă, dar cu toate acestea, o civilizație.

Va avea loc în momentul în care anumite condiții se îndeplinesc iar vulnerabilitatea umanității la propriile erori va crește într-așa măsură încât însăși civilizația umană va fi pusă în pericol prin declinul și distrugerea mediului și prin prădarea Pământului până în punctul în care nu va mai putea oferi suficient pentru o rasă umană aflată în creștere.

Va aștepta până într-un punct în care vulnerabilitatea umanității față de univers va atinge un prag critic, căci Pământul este observat de multă vreme de anumite rase cu interese și gânduri proprii.

Dumnezeu cunoaște acest aspect, firește, căci face parte din evoluția oricărei lumi – oricare dintre lumile care sunt izvoare primare în apariția vreunor rase sau oricare dintre lumile cultivate de vizitatori din afară. Este previzibil. Se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Iar pentru umanitate, a venit vremea pentru acest lucru astăzi.

Dumnezeu protejează marile Revelații cu un Sigiliu. Sigiliul semnifică faptul că Mulțimea Angelică nu va mai oferi altă Revelație majoră până când Domnul universului nu indică faptul că trebuie să fie așa. Este Sigiliul lor, pentru a proteja Revelațiile de uzurpare, de plagiatură și de cei care se autoproclamă emisari și mesageri, lucru care se întâmplă în mod inevitabil în urma unei Revelații pentru întreaga lume.

Pământenii nu vor ști că acest Sigiliu există. Nu este ceva ce poate fi atins. Nu este scris în constituțiile lor. Nu este înțeles sau acceptat la scară largă.

Dar în rândul Prezenței și Mulțimii Angelice care supraveghează această lume, este un mandat foarte clar și trebuie întemeiat sau marile Revelații pot deveni atât de corupte încât să ajungă de nerecunoscut. Ele vor fi influențate și modificate de umanitate de-a lungul timpului, prin ignoranță și corupție și prin întrebuințarea greșită a adoptării. Dar, vedeți voi, Sigiliul în Rai este desăvârșit.

Cu toate acestea, la un moment dat, Dumnezeu va rupe Sigiliul, căci o Revelație Nouă trebuie să vină. Căci marile Învățături care au fost oferite mai înainte vor fi insuficiente pentru întâmpinarea nevoilor reale ale familiei umane ca un întreg.

Intervalul dintre marile Revelații va fi foarte mare, în majoritatea cazurilor, căci ele sunt suficiente pentru întâmpinarea nevoilor umanității pentru o lungă perioadă de timp.

Dar astăzi ați atins marele prag la care Dumnezeu a vorbit din nou – un prag major față de care umanitatea este nepregătită și ignorantă, un prag major căruia marile Revelații oferite în timpuri străvechi nu i se pot adresa. N-au fost menite pentru așa ceva. N-au fost oferite cu această intenție. Ele au fost cruciale în construirea civilizației umane, o civilizație globală în timp.

Dar acum civilizația umană așa cum este astăzi, e amenințată atât din interior cât și din exterior, amenințată atât de sever încât Dumnezeu a vorbit din nou, căci riscurile sunt prea mari, primejdiile sunt prea mari, ignoranța umană este prea profundă.

Până și marile Revelații oferite mai înainte sunt fracturate și controversate în sinea lor și între ele. Ele nu pot pregăti umanitatea pentru o Comunitate Vastă a vieții din univers. Ele nu pot pregăti umanitatea pentru o planetă cu un mediu în declin – cea mai mare schimbare care i se poate întâmpla oricărei civilizații de pe orice planetă. Nu au fost concepute cu această intenție.

Dumnezeu știe acest lucru, firește. Dar umanitatea nu știe. Nu realizează ce se ivește la orizont. Nu își înțelege condiția în lumina vieții de jur împrejurul ei din univers. Nu cunoaște starea Pământului suficient pentru a vedea cât de mult și-a depășit și cheltuit excesiv moștenirea naturală din această lume. Se află pe un drum nesăbuit de auto-distrugere și dezintegrare în timp.

Marile schimbări care vor veni pe planeta în sine sunt suficiente pentru a reduce civilizația umană în mod sever, dacă umanitatea nu este pregătită.

În această situație Sigiliul este rupt, căci o Revelație Nouă trebuie oferită. Sigiliul a fost rupt după viața lui Iisus atunci când lui Mohamed i-a fost dată marea lui misiune pe Pământ. Iar astăzi Sigiliul este rupt din nou în Noua Revelație a lui Dumnezeu [pentru] oameni.

În acest punct trebuie să înțelegeți faptul că toți marii Mesageri au venit din partea Mulțimii Angelice, trimiși pe pământ pentru o misiune măreață, trimiși pe pământ la momente majore de răscruce și de oportunitate. Toți au venit din Mulțime. Cu toții au un Izvor comun. Ei nu sunt fii de-ai lui Dumnezeu. Ei nu sunt centrul universului.

Au venit din partea Mulțimii care supraveghează această lume, o lume de-o importanță și de-o semnificație majoră în univers pentru că umanitatea și-a ținut în viață conștiența spirituală. În ciuda nenumăratelor greșeli și a istoriei sale tragice – mari conflicte și mari nefericiri pe care le-a adus asupra sa și asupra lumii – încă este o societate foarte promițătoare și de-o mare însemnătate.

Dumnezeu va crea un Sigiliu nou când Proclamația din acest moment este finalizată, iar acesta va dura secole întregi.

Oamenii încă vor susține că au mesaje de la Dumnezeu sau că sunt profeți sau mântuitori, însă Mulțimea Angelică nu le va oferi cele necesare ca acest lucru să fie în mod real adevărat și autentic. În acest fel, Raiul face ce poate pentru a proteja marile Revelații, care sunt atât de vulnerabile la întrebuințarea umană greșită și la neînțelegerea umană.

Noua Revelație a lui Dumnezeu pentru societate în acest moment major de răscruce este cea mai expansivă Revelație oferită vreodată societății – oferită astăzi unei societăți învățate, o societate cu schimburi de produse și informații la nivel global, o societate cu pericole și riscuri globale, oferită astăzi cu propriul comentariu pentru a limita posibilitatea de-a fi interpretată greșit și aplicată greșit în viitor, oferită cu multă repetiție, spusă în multe feluri ca să le dea oamenilor cea mai mare oportunitate pentru a înțelege cu adevărat ceea ce ei primesc și motivul pentru care trebuie să fie oferită în aceste vremuri.

Noua Revelație a lui Dumnezeu pentru oameni conține o avertizare, o binecuvântare și o pregătire măreață. Fără pregătire, nu ați putea răspunde la avertizare. Fără avertizare, nu ați înțelege importanța pregătirii. Iar fără binecuvântare, nu ați avea tăria sau nu ați ști unde să apelați înăuntrul vostru sau între voi pentru curajul și determinarea de a face lucrurile care trebuie făcute pentru viața de pe pământ, de a cuprinde înțelesul real al menirii voastre de pe pământ și motivul pentru care ați venit în acest moment major de răscruce.

Nu este un dar pentru puținii aleși, sau pentru câțiva indivizi selectați, sau pentru cei mai bogați și mai privilegiați dintre voi. Este oferit întregii lumi, oferit în cei mai simpli termeni, oferit în cea mai clară variantă posibilă, oferit cu mare putere, vorbind aproape despre fiecare sferă a experienței umane, oferit să-i dea umanității această șansă majoră unică de a reface planeta și de a se pregăti pe sine pentru Marea Comunitate a vieții, la care astăzi trebuie să învețe să răspundă.

Să nu crezi că aceste aspecte sunt irelevante pentru nevoile tale, căci așa arată lumea pe care ai venit s-o servești. Aceste două mari evenimente vor hotărî în toate aspectele, în tot felul de moduri, ce fel de viață vei putea să ai, ce îți va limita viața și ce lucruri ți-ar putea scoate la iveală puterile superioare și menirea mai înaltă care se află ascunsă înăuntrul tău sub vălul de aparențe al minții tale. Să nu crezi că ție nu ți se adresează aceste lucruri, căci ai fost trimis pe pământ pentru aceste lucruri.

Evenimentele care au loc în această lume și dincolo de această lume, în privința acestei lumi, vor hotărî soarta și viitorul fiecărei persoane în viață astăzi și soarta și viitorul copiilor lor și generațiilor care vor urma. Atât de puternice sunt aceste evenimente. Atât de necesar este acest dar.

[Noul Mesaj de la Dumnezeu] Vă va schimba înțelegerea în privința religiei și va clarifica mult lucrurile în această zonă. Va întemeia unitatea tuturor religiilor și va arăta modul în care se bazează una pe cealaltă pentru a oferi adevăratul temei moral și etic pentru conduita și înțelegerea umană.

Trăiți pe o planetă diferită astăzi, și vă confruntați cu o planetă foarte diferită în viitor – o planetă cu resurse în diminuare și cu un climat instabil, o planetă care va afecta viețile tuturor, bogați sau săraci, în toate colțurile lumii.

Atât de mare este nevoia. Atât de mare este riscul. Atât de mare este influența și puterea acestor lucruri încât Dumnezeu a vorbit din nou și a trimis un nou Mesager pe pământ. Este trimis din Mulțimea Angelică, înrudit cu toți cei care au fost trimiși înainte. Ei sunt alături de el, căci el este Mesagerul acestor vremuri, acestei ere și vremurilor care vor urma pentru o foarte lungă perioadă de timp.

Sigiliul va fi cu el, iar Raiul va privi să vadă cine poate răspunde la prezența lui pe Pământ. Căci el este un om bătrân astăzi și nu are mult timp la dispoziție să predea aceste lucruri.

[El] și-a petrecut viața primind o Revelație mai vastă și mai completă decât tot ce i-a fost oferit umanității înainte.

Revelația va dezvălui înțelesul vieții în univers. Va dezvălui ce se ivește la orizontul vieții tale și al lumii întregi. Va dezvălui adevărata natură a spiritualității umane la un nivel mai înalt, la un nivel numit Cunoaștere. Va dezvălui ce trebuie să învețe umanitatea pentru a crea o reală cooperare aici pe Pământ și pentru a-și pune capăt conflictelor neîncetate și prădării teribile a planetei. Căci este singura planetă pe care o veți avea care vă poate susține.

Universul ce vă înconjoară nu va fi al vostru de cucerit sau de explorat dincolo de acest sistem solar. Există mari primejdii mai departe, despre care umanitatea nu știe nimic. Încă privește prin ochi primitivi, ochii ignoranței și ai așteptărilor pline de speranță. Nu știe cu ce are de-a face într-o Comunitate Vastă a vieții din univers.

Dumnezeu trebuie să ofere aceste lucruri astăzi, măcar suficient, ca umanitatea să se poată pregăti și să acționeze cu înțelepciune și îngrijorare pentru viitor, mai degrabă decât să acționeze doar din rațiuni practice de moment.

Aceste lucruri au legătură întru-totul cu identitatea ta – natura ta mai profundă, cu motivul pentru care ești așa cum ești și pentru care ești conceput așa cum ești – lucru pe care nu-l poți înțelege până când nu realizezi că este legat de o menire mai înaltă, pe care încă nu ai descoperit-o cu adevărat.

Trebuie să acceptați faptul că Sigiliul Profeților a fost rupt. Nu de o persoană, nu de o religie, ci de Dumnezeu, care le comunică oamenilor prin Prezența și Mulțimea Angelică ce supraveghează această lume și progresul și evoluția familiei umane.

În această sferă va exista o clarificare majoră în privința întrebărilor referitoare la religie, la înțelesul vieții tale, la destinul umanității și la marile dificultăți ce vor urma, pentru care umanitatea trebuie să se pregătească în acest moment.

Nu te feri de aceste lucruri. Să nu cazi în hățișurile propriilor preocupări. Nu îți pierde nădejdea. Căci Dumnezeu ți-a oferit o tărie mai profundă în sinea ta care să-ți permită să răspunzi, să te pregătești pentru a înfrunta lucruri mai extinse și pentru a trăi experiența unei existențe mai înalte.

Încă nu înțelegi ce înseamnă acest lucru, dar în timp va deveni la fel de clar ca lumina zilei. Căci Dumnezeu ți-a dat ochi pentru a putea vedea și urechi pentru a putea auzi, dar nu sunt ochii cu care vezi astăzi sau urechile cu care auzi astăzi. Totuși există înăuntrul tău – adânc înăuntrul tău.

Iată adevărata tărie a vieții tale. Iată adevărata tărie a familiei umane. Iată ce va face toată diferența în privința concluziei vieții tale aici pe Pământ și în privința viitorului și al destinului umanității.

Numai Noua Revelație a lui Dumnezeu pentru întreaga lume vă poate dezvălui aceste lucruri acum. Fără ea, umanitatea va continua în căderea ei disperată și agresivă, traiectoria sa agresivă disperată în viață, epuizând planeta atât de drastic încât nu va mai putea susține civilizația umană în vreo formă pe care să o recunoașteți. Veți cădea pradă unor puteri dominante din univers, iar tot ceea ce ați creat de valoare va fi pierdut.

Numai Revelația lui Dumnezeu pentru întreaga lume vă poate dezvălui acest aspect în mod limpede, fără distorsiuni, fără implicarea intereselor vreunei rase străine, fără niciun fel de manipulare sau înșelătorie.

În inima ta, vei răspunde pentru că la un nivel mai profund, încă ești în legătură cu Dumnezeu. Fie că ești religios sau nu, fie că urmezi o tradiție religioasă sau nu, încă ești în legătură. Iar această legătură este promisiunea viitoarei tale izbăviri, originea tăriei tale superioare și a dârzeniei tale superioare în fața oricărui lucru pățit înainte.

Sigiliul Profeților a fost rupt din nou de Dumnezeu. A fost predestinat să fie rupt odată ce umanitatea ajunge la o anume destinație, ajunge la un moment de răscruce major în care va înfrunta dificultăți nemaivăzute înainte de familia umană ca un întreg, înfruntând o planetă în declin și realitățile universului ce vă înconjoară.

Dumnezeu a oferit astăzi claritatea de a înțelege despre ce vorbeau toate marile tradiții cu adevărat, înainte să fie schimbate și adoptate și folosite din generație în generație de indivizi și guverne în scopuri proprii.

Aici îi onorezi pe toți marii Mesageri și le înțelegi mai bine misiunea pe Pământ, într-o lumină clară. Căci nu ar trebui să existe ceartă și competiție între religiile lumii, căci toate au fost inițiate de Dumnezeu și toate au fost schimbate de om.

Sigiliul a fost rupt, dar va fi re-întregit odată ce Noua Revelație a lui Dumnezeu se finalizează, și odată ce Mesagerul găsește timp s-o prezinte în propriul ritm, lucru ce trebuie să aibă loc acum pentru ca Revelația să fie cu adevărat și în întregime autentică. Nu poate fi adunată mai târziu de cei care nu l-au cunoscut.

A fost marea lui sarcină să primească cea mai vastă Revelație dăruită vreodată acestei lumi – să o strângă, să-i asigure acuratețea, să învețe despre ea ca să poată fi predată, s-o înțeleagă în întregime în timpul petrecut aici pe pământ ca persoană, să strângă în jurul lui indivizi curajoși care să-l sprijine cu aceste mari sarcini așa încât, în cadrul vieții lui, Revelația să poată fi lăsată în forma sa pură, rezolvând o dilemă care a chinuit Revelațiile timpurii pentru umanitate.

Binecuvântarea ți s-a ivit la orizont. S-a ivit la orizontul întregii lumi, dar vine într-o mare urgență și cu mari trebuințe. Nu este un lucru pe care să-l folosești pentru a încerca să te îmbogățești sau în care să te implici superficial. Trebuie să te apropii de ea având un profund respect și o mare seriozitate și bunăvoința de a înțelege ce înseamnă cu adevărat pentru tine și pentru lumea întreagă.

Revelația trebuie să le vorbească oamenilor din toate tradițiile religioase și din toate națiunile și culturile.

Dincolo de ceea ce Mesagerul a întemeiat pentru primirea, pregătirea și lăsarea ei pe pământ, trebuie să fie liberă de toate formele de însușire din partea oricărei instituții religioase.

El va avea nevoie de sprijinul tău. Dar trebuie să înveți despre ea și să o aplici în viața ta pentru a înțelege. Nu poți să stai la distanță și să o înțelegi, căci așa ceva nu este posibil cu o Revelație măreață născută din Rai pentru bunăstarea și protejarea lumii.

Binecuvântarea fie cu Mesagerul și cu toți aceia care-l sprijină în anii lui rămași pe Pământ. Și fie ca cei care au curaj, smerenie și marea nevoie de a înțelege, să primească această Binecuvântare în timp, pentru a-i recunoaște importanța esențială pentru existența lor și pentru viitorul acestei planete.