Proclamația

Ascultă revelația originală rostită în engleză:

Descarcă (click dreapta pentru a descărca)

După cum i-a fost dezvăluit lui
Marshall Vian Summers
pe 7 iulie 2006
în Boulder, Colorado

Despre această înregistrare


Ceea ce auziți în această înregistrare audio este vocea Mulțimii Angelice vorbind prin Mesagerul Marshall Vian Summers.
 
Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul Domnului prin Mesager.
 
În acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima oară în istorie, înregistrarea revelației originale rostite vă este oferită ție și lumii pentru a o experimenta.
 
Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.


Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.

Există un Mesaj Nou de la Dumnezeu pe Pământ. A venit de la Creatorul vieții.

A fost tradus în limbajul și înțelegerea umană prin intermediul Prezenței Angelice care veghează asupra acestei lumi.

Mesajul continuă marea serie de transmisiuni de la Creator care au avut loc de-a lungul secolelor și mileniilor.

Este un Mesaj Nou pentru vremurile acestea și pentru vremurile ce vor veni.

Desăvârșește Mesajele anterioare care i-au fost oferite omenirii, însă dezvăluie lucruri ce nu i-au fost arătate omenirii până acum. Căci în acest moment omenirea se confruntă cu o serie de provocări serioase și primejdioase, atât pe planetă, cât și din afara ei.

Noul Mesaj de la Dumnezeu este aici să avertizeze, să întărească și să pregătească familia umană—oameni din toate națiunile și din toate tradițiile religioase, din toate triburile, grupurile și orientările.

A venit într-o perioadă de necesități majore, o perioadă de consecințe majore. Pregătește oamenii pentru lucruri de care nici măcar nu și-au dat seama.

Are însușiri profetice, avertizându-i pe oameni în privința Marilor Valuri de schimbări ce vin pe pământ și în privința poziției pe care omenirea o are în univers, privind în special contactul vostru cu alte rase.

Evocă marea prezență spirituală din fiecare persoană—marea înzestrare a Cunoașterii dăruită întregii familii umane, care acum trebuie cultivată, întărită și adusă în prim plan.

Vorbește despre marea nevoie spirituală a fiecăruia—nevoia de avea un scop, un înțeles și o direcție în viață.

Vorbește despre marile relații pe care oamenii le pot întemeia între ei, relații ce le reprezintă scopul mai înalt în viață.

Vorbește despre nevoile oamenilor și ale viitorului. Astfel, le aduce scop și recunoaștere, unitate și cooperare, înțelepciune și tărie tuturor celor care îl pot primi, care îl pot învăța, care îi pot urma pașii, care îl pot contribui altora și care îi pot împărtăși înțelepciunea în slujba altor persoane, în slujba familiilor, a comunităților, a națiunilor și a întregii lumi.

Primește această binecuvântare. Învață despre Noul Mesaj de la Dumnezeu. Dă-ți seama că va afirma tot ceea ce este adevărat în tradițiile voastre actuale și că va rezona cu înțelepciunea mai profundă pe care deja o deții. Va rezona în adâncul inimii tale, trecând chiar și dincolo de gândurile și convingerile tale și de gândurile și convingerile culturii sau ale națiunii din care faci parte.

Primește acest dar și învață despre el cu răbdare, urmând pașii către Cunoaștere, deprinzând înțelepciunea din Marea Comunitate și conștientizând puterea Spiritualității Unice a omenirii de a uni omenirea, de a întări omenirea si de a pregăti omenirea să recunoască și să navigheze prin vremurile dificile care urmează.

Primește Noul Mesaj în chemarea sa pentru păstrarea și întărirea libertății, a cooperării și a responsabilității umane.

Căci fără acest Mesaj Nou, umanitatea stă în fața unui declin grav si abrupt.

Se confruntă cu pierderea libertății și a suveranității sale în această lume în favoarea altor forțe care intervin din universul ce vă înconjoară.

Fără acest Mesaj Nou, spiritul uman va rămâne adormit, iar oamenii vor trăi vieți pline de disperare, de competiție și de conflicte.

Voința Creatorului este ca umanitatea să-și facă apariția în Marea Comunitate a vieții din univers ca rasă liberă și suverană—ca rasă puternică, ca rasă unită, ca rasă capabilă să-și păstreze diversitatea culturală în timp ce onorează tăria și intenția mai adâncă ce va avea grijă ca lumea să rămână puternică și care va menține familia umană vitală, activă și creativă, oferind o nouă oportunitate pentru progres în viitor.

Noul Mesaj de la Dumnezeu oferă o nouă oportunitate pentru progres în viitor, însă pentru a progresa, trebuie să supraviețuiți. Trebuie să supraviețuiți în timpurile dificile care urmează și trebuie să supraviețuiți în fața competiției din afara planetei, o competiție pentru controlul acestei lumi și al destinului său.

Fiecare persoană trebuie să conștientizeze faptul că are o mare oportunitate să-și descopere Cunoașterea cea profundă pe care Dumnezeu i-a dăruit-o—Cunoașterea ce îi conține rostul, înțelesul și direcția în viață și criteriile pentru toate relațiile ei importante.

Așadar, există un Mesaj Nou de la Dumnezeu pentru fiecare persoană și există un Mesaj Nou de la Dumnezeu pentru lumea întreagă. Este aici în acest moment.

I-a luat Mesagerului mult timp să-l primească, căci Mesajul este foarte mare.

Onorați-l, așadar, pe cel care a venit să aducă Noul Mesaj pe pământ.

Este un om umil. Și-a dezvoltat înțelepciunea necesară să ia asupra lui un rol atât de important și a fost trimis pe pământ cu acest scop.

Primiți-l. Înțelegeți-l. Nu-l preamăriți. Nu este un zeu. Este un Mesager care aduce Noul Mesaj de la Dumnezeu pe pământ.

Acum este momentul. Iată marea oportunitate. Iată răspunsul la rugăciunile oamenilor din întreaga lume—rugăciuni prin toate tradițiile religioase, prin toate națiunile si culturile, rugăciuni pentru înțelepciune, tărie, unitate, libertate și eliberare.

Primiți acest Mesaj Nou acum. A ajuns, și a ajuns exact la momentul potrivit.