Noul Mesaj al lui Dumnezeu pentru Lumea Întreagă

Ascultă revelația originală rostită în engleză:

Descarcă (click dreapta pentru a descărca)

După cum i-a fost dezvăluit
Mesagerului lui Dumnezeu
Marshall Vian Summers
pe 28 februarie 2011
în Boulder, Colorado

Despre această înregistrare


Ceea ce auziți în această înregistrare audio este vocea Mulțimii Angelice vorbind prin Mesagerul Marshall Vian Summers.
 
Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul Domnului prin Mesager.
 
În acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima oară în istorie, înregistrarea revelației originale rostite vă este oferită ție și lumii pentru a o experimenta.
 
Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.


Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.


Este timpul să primiți un Mesaj Nou de la Dumnezeu. Este timpul să primiți darul, puterea și binecuvântarea. Este timpul să recunoașteți că Dumnezeu a vorbit din nou, după o tăcere atât de lungă.

Căci umanitatea se confruntă acum cu Marile Valuri ale schimbării – schimbări majore de mediu, economice și sociale. Își întâmpină cele mai mari dificultăți, cele mai dificile obstacole și cel mai mare apel pentru unitate și cooperare.

Primiți, așadar, Noul Mesaj și luați-l în serios. Faceți-l studiul vostru. Puneți accentul pe el. Nu-l condamnați și nu-l combateți, sau nu veți putea primi puterea și grația, înțelepciunea și tăria pe care le oferă.

Priviți viața de pe pământ acum într-un moment de răscruce major, moment în care un număr tot mai mare de oameni vor bea dintr-o fântână ce se îngustează încet. Priviți dincolo de orizont și nu numai la viitorul apropiat, și veți vedea că Marile Valuri se ridică acolo. Veți vedea că umanitatea va trebui să se schimbe și să se adapteze la un serie nouă de împrejurări și că natura, atâta vreme ignorată și denigrată, va hotărî condițiile de participare acum.

Este timpul unei mari recunoașteri. Este o perioadă de mare socoteală. Nu e sfârșitul pentru umanitate, dar este un moment de răscruce major. Și reprezintă un început nou —un început nou care nu poate fi evitat sau neglijat.

Cei nesăbuiți vor persista. Cei orbi vor continua să creadă că viitorul va fi ca și trecutul. Iar cei care sunt neinformați vor proclama că ei știu ce trebuie făcut pentru planetă.

Dar în ciuda celor mai mari și mai precise pronunțări și teorii, trebuie să aveți o Nouă Revelație, sau obstacolele vor fi prea mari și prea formidabile, pericolele prea copleșitoare, spiritul uman prea slab și prea difractat, națiunile prea divizate și prea egoiste și controversate.

Este o perioadă în care umanitatea va trebui să își reconsidere poziția pe pământ și să-și schimbe prioritățile de la creștere și expansiune la stabilitate și siguranță pentru bunăstarea planetei și pentru popoarele planetei.

Este o perioadă care necesită viziune, o perioadă care îi va provoca pe cei ce și-au construit carierele pe teoriile lor și pe sistemele lor de convingeri; o perioadă în care bunăstarea copiilor voștri și a copiilor lor va trebui să fie luată serios în considerare în loc să fie numai presupusă; o perioadă în care resursele planetei vor trebui să fie păstrate mai degrabă decât pur și simplu risipite și utilizate în exces; o perioadă în care nevoile națiunilor sărace vor influența în mod direct bunăstarea națiunilor puternice; o perioadă în care să vă încetați veșnicele conflicte pentru a construi o infrastructură care poate susține familia umană.

Națiunile vor trebui să coopereze, sau vor fi puse în pericol și amenințate tot mai mult. Resursele vor deveni tot mai scumpe și mai dificil de obținut. Producția alimentelor va fi pierdută. Clima planetei se schimbă. Numai tehnologia nu va putea să întâmpine multe dintre marile încercări care vor urma.

De aceea există o Nouă Revelație, un Mesaj Nou de la Dumnezeu, pentru că umanitatea nu poate răspunde și nu a răspuns suficient, poate cu excepția câtorva indivizi excepționali, la spectrul schimbării care s-a abătut asupra voastră și care vă apare în față.

Nu este vorba doar de adaptare. E vorba de-o schimbare fundamentală – o răzgândire, o schimbare de abordare, o schimbare de atitudine. Căci ce a funcționat înainte ar putea să nu funcționeze astăzi. Ceea ce a fost presupus se poate dovedi a fi ineficace și nepotrivit. Totul va trebui să fie luat din nou în considerare.

Revelația va dezvălui acest lucru și motivul pentru care este adevărat. Va vorbi despre lucrurile care deja au fost simțite și care sunt simțite și acum de cei care pot vedea. Va rezona cu marile adevăruri din toate religiile voastre, și totuși va dezvălui lucruri care n-au fost dezvăluite vreodată până acum. Este un Mesaj pentru persoana care se străduiește să vadă și să cunoască adevărul. Și este un Mesaj pentru lumea întreagă, care se confruntă cu Marile Valuri ale schimbării.

Nu este vorba de atitudini pozitive sau negative. Problema este dacă puteți vedea sau nu, dacă aveți ochi să vedeți și urechi să auziți. Nu este vorba de orientări politice sau ideologii sau curente de gândire. Problema este dacă puteți vedea și dacă puteți răspunde – nu doar la evenimentele din prezent, ci la evenimentele care vor urma, la evenimentele care se îndreaptă spre voi, la condițiile planetei care se schimbă sub picioarele voastre și care au schimbat planeta deja într-o așa măsură încât locuiți și înfruntați o planetă diferită.

Nu este lumea locuită de părinții sau de strămoșii voștri. Nu este lumea în baza căreia civilizația a fost construită și asigurată. Nu este lumea în care filozofia și teoria umană au evoluat în decursul secolelor. Este o lume diferită, mai dificilă și mai nesigură – o planetă cu deteriorări, o planetă cu schimbări, o planetă pe care nici măcar știința nu o va putea înțelege în întregime, o planetă care astăzi vă aparține.

Veți avea nevoie de o inteligență superioară să vă orientați în această lume. Veți avea nevoie de puterea Cunoașterii dinăuntrul fiecăruia ca să știți și să vedeți ce trebuie făcut. Veți avea nevoie de o cooperare mai mare între popoare și națiuni, sau rezultatul va fi catastrofal.

Noul Mesaj oferă cheia și elementele lipsă. Nu se va adresa tuturor aspectelor. Nu va rezolva orice problemă. Nu va răspunde la toate întrebările. Firește că nu. Dar îți va da prioritățile vieții tale și prioritățile viitorului. Îți va permite să te pregătești pentru lucruri pe care nu le poți vedea și pe care nu le cunoști încă. Îți va da tăria să-ți reconsideri ideile și convingerile. Îți va înapoia puterea viziunii, iar odată cu ea, ochi pentru a putea vedea și urechi pentru a putea auzi.

Nu toată lumea va primi acest lucru. Nu toată lumea va răspunde. Nu toată lumea va învăța și nu vor fi toți martorii Noului Mesaj. Sigur că nu. Dar mulți vor trebui să facă aceste lucruri – din poziții de conducere, din populație, din diferite țări, diferite culturi, diferite religii – pentru că este un Mesaj pentru întreaga lume.

Nu este un mesaj pentru o singură țară. Nu este un Mesaj pentru o singură perioadă sau pentru un singur eveniment. Nu este o reacție la religii. Nu este o respingere a religiilor. Nu este o respingere a guvernelor. Nu este o respingere a lucrurilor care există, ci un avertisment, o binecuvântare și o pregătire pentru a trăi și a progresa într-o lume diferită.

Nu vă puteți baza astăzi pe ce s-a întâmplat înainte. Până și natura a fost atât de perturbată încât nu veți putea să vă bazați pe anumite lucruri. Națiunile se vor zbate din punct de vedere economic. Va fi creștere, dar numai temporar. Iar nevoile familiei umane vor depăși așa de tare capacitatea, sau așa va părea, încât vor copleși orice progres pe care-l puteți face.

Acest aspect va crea o schimbare în priorități. Acum siguranța nu va reprezenta numai protejarea unei națiuni de o alta. Va reprezenta asigurarea stabilității unor largi populații de oameni. Toată lumea va trebui să fie implicată în acest lucru într-o oarecare măsură. Nu este numai o problemă care privește guvernele sau guvernarea. Ci întreaga lume.

Multe persoane vor fi pierdute în această tranziție majoră. Dar pierderile pot fi minimizate, iar tragediile pot fi atenuate. Va fi nevoie de toată lumea să participe pentru ca umanitatea să supraviețuiască în fața Marilor Valuri ale schimbării și să fie într-o poziție potrivită pentru a-și construi o societate nouă și mai cooperantă – nu o societate bazată pe expansiune și creștere nesfârșită, ci pe stabilitatea și siguranța popoarelor lumii. Va fi un viitor foarte diferit de trecut și foarte diferit de lumea pe care o vedeți în acest moment.

Numai Dumnezeu știe ce vine la orizont. Dar vi se oferă ochi cu care să vedeți și urechi cu care să auziți ca să puteți observa dovezile acestor lucruri, astăzi și mâine și în zilele ce vor urma. Nu vi se cere să credeți, ci să acordați atenție, să vă limpeziți mintea, să vă deschideți percepția. Cel mai puțin sofisticat dintre voi poate spune că lucrurile se schimbă, în vreme ce experții continuă să dezbată realitățile din trecut. Nu este vorba despre strălucire intelectuală. Este vorba de atenție și claritate, viziune și discernământ.

Multe persoane vor da greș. Multe persoane vor nega. Multe persoane vor evita realitatea, căci este una dintre marile slăbiciuni ale umanității. Așadar, cei care sunt puternici, cei care sunt limpezi, cei care pot vedea, cei care sunt hotărâți să se pună în slujba unei lumi ce se schimbă vor fi tot mai importanți în viitor, indiferent de poziția pe care și-o asumă în cultură și în societate.

De aceea trebuie să fie dată Revelația. Nu este o invenție umană. Nu este rezultatul imaginației sau al gândirii vreunui om. Aproape imposibil așa ceva. Nu este o revoluție împotriva gândirii religioase așa cum există ea astăzi. Este cu totul nouă. Nu vine să condamne, ci să corecteze și să vă ofere puterea de a crea. Este un Mesaj pentru întreaga lume.

Cerurile se întunecă și mai tare. Dificultățile umanității se intensifică. Guvernele vor deveni neputincioase în fața acestor lucruri dacă nu sunt călăuzite de o viziune mai înaltă și de o hotărâre mai puternică.

Umanitatea încă răsare dintr-o stare primitivă, o stare tribală, într-o comunitate globală. Este o tranziție foarte dificilă și foarte periculoasă, dar trebuie să aibă loc, așa cum trebuie să aibă loc în toate lumile din univers în care au evoluat forme inteligente de viață.

Vă confruntați cu aceste tranziții majore și dificile astăzi, de la societăți tribale războinice la o comunitate globală – o comunitate bazată pe necesitate și nu doar pe ideologie, o comunitate bazată pe securizarea și protejarea planetei de la colaps intern și protejarea ei de intervenție străină din universul ce vă înconjoară.

Este o lume diferită de cea la care vă gândiți astăzi, dar este o lume conformă cu natura, căci natura nu s-a schimbat. Lumea s-a schimbat, dar umanitatea nu s-a schimbat odată cu ea. Iar acum pătrundeți pe teritorii noi. Străine și periculoase sunt. Va fi nevoie de mare grijă pe măsură ce înaintați spre viitor.

Ce lucruri vor călăuzi percepția umană? Ce lucruri vor informa hotărârile oamenilor? De aceea există o Revelație Nouă, adusă pe pământ de un singur om alături de un grup mic de asistenți. El este Mesagerul pentru aceste vremuri, dar nu se va potrivi cu așteptările de-a fi un supraom. Nu va avea puteri magice. Nu va fi carismatic. Nu va fi distractiv. Dar el este Mesagerul, iar viața lui este cea care a fost vehiculul pentru transmiterea unui Mesaj Nou de la Dumnezeu.

Primiți atunci. Ascultați. Deschideți-vă mințile. Nu veți putea reuși să vă orientați în viitor fără această Revelație superioară. Nu veți fi pregătiți. Nu vă veți pregăti la timp. Nu veți fi capabili să îi convingeți pe alții să răspundă.

Dumnezeu iubește lumea și i-a dăruit umanității mari Învățături la momente critice importante pentru a întemeia civilizația umană și pentru a elibera popoarele de identitatea tribală, pentru a-i permite civilizației să evolueze și să crească în ciuda multelor sale tragedii și erori.

Acum vă mișcați de la o civilizație la o comunitate globală, căci numai acest lucru va oferi [o siguranță reală] și va proteja familia umană în viitor. Este o tranziție la care puțini se pot gândi constructiv în acest moment. Însă este destinul vostru.