Misiunea Mesagerului

Ascultă revelația originală rostită în engleză:

Descarcă (click dreapta pentru a descărca)

După cum i-a fost dezvăluit
Mesagerului lui Dumnezeu
Marshall Vian Summers
pe 10 aprilie 2012
în Boulder, Colorado

Despre această înregistrare


Ceea ce auziți în această înregistrare audio este vocea Mulțimii Angelice vorbind prin Mesagerul Marshall Vian Summers.
 
Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul Domnului prin Mesager.
 
În acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima oară în istorie, înregistrarea revelației originale rostite vă este oferită ție și lumii pentru a o experimenta.
 
Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.


Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.


Dumnezeu a trimis o Revelație Nouă pe pământ, incomparabilă cu tot ce s-a trimis de mai bine de o mie de ani.

Un Mesager a fost trimis pe pământ – un Mesager care a dus o viață oarecum obișnuită, un Mesager care este un om umil și care s-a aflat într-o pregătire foarte lungă pentru acest rol.

În vreme ce alții ar putea să-și revendice un asemenea titlu de a fi un Mesager al lui Dumnezeu, în mod real, există numai unul trimis pe pământ. Raiul știe acest lucru, firește, deși oamenii vor face alte afirmații și declarații.

Oamenilor le e teamă de Mesager. Le e teamă de ce-ar putea să însemne pentru ei așa ceva, de faptul că ar putea să le schimbe ideile sau că i-ar putea chema într-un fel de serviciu sau asociere mai înaltă.

Mulți oameni vor respinge Noua Revelație a lui Dumnezeu pur și simplu numai în baza acestui lucru pentru că le e teamă de faptul că există o Nouă Revelație pe pământ care ar putea schimba cursul istoriei și al destinului uman iar așa ceva ar contesta multe dintre convingerile și noțiunile dominante care au devenit instituționalizate și atât de bine întemeiate.

Dar Creatorul tuturor formelor de viață nu este legat de aceste lucruri și nu face decât să ofere Mesajul și Revelația esențială pentru bunăstarea umanității și pentru viitorul și destinul umanității, atât în această lume cât și într-o Comunitate Vastă a vieții din univers.

Noua Revelație a lui Dumnezeu este mai vastă și mai cuprinzătoare și mai detaliată decât tot ce a fost adus pe pământ până acum. Este oferită într-o vreme în care familia umană a devenit învățată și participă într-o civilizație și economie globală cu schimburi de informații internaționale. Este un mediu foarte diferit de toate mediile Revelațiilor anterioare, Revelații foarte regionale în natură și care nu s-au extins decât în perioade foarte lungi de timp și prin multe dezacorduri, conflicte și violențe.

Umanitatea se află în pragul unui univers plin cu forme inteligente de viață – un univers non-uman cu care trebuie acum să învețe să se confrunte.

Iar umanitatea trăiește pe o planetă cu resurse în diminuare și instabilitate atmosferică, cum nu s-a mai văzut de mii de ani. Nici măcar istoria voastră nu poate aprecia ce ar putea însemna acest lucru, cu excepția istoriei Pământului în sine.

Revelația își aduce propriul comentariu. Nu este numai o învățătură misterioasă care să fie lăsată la interpretarea umană, așa cum a fost cazul până acum.

Această Revelație este desăvârșită și vastă, atingând aproape toate aspectele existenței individului și aproape toate aspectele existenței umanității, atât în acest moment cât și în viitor.

Și totuși, precum toate Revelațiile din istorie, vorbește despre lucruri mai mari decât procupările de astăzi ale umanității. Vorbește despre lucruri care vor face toată diferența în privința alegerii pe care umanitatea o va face, fie să se unească într-o lume în declin, fie să se lupte și să se războiască pentru accesul la resursele rămase.

Va face toată diferența în privința șanselor ca umanitatea să se pregătească pentru participarea sa în Marea Comunitate, lucru care deja are loc din cauza unei Intervenții pe pământ în zilele voastre, din partea unor rase care sunt aici să profite de slăbiciunea, conflictele și așteptările umane.

Un Mesaj atât de mare a necesitat o pregătire extraordinară pentru Mesager și pentru acei câțiva indivizi care au fost chemați să-l sprijine în pregătirea și în proclamarea lui.

El nu este aici să răspundă la fiecare întrebare sau să aibă o soluție pentru fiecare nevoie. Mesajul lui vorbește cu nevoia sufletului dinăuntrul omului – nevoia de a relua legătura cu Originea vieții și de a dobândi tăria pe care Dumnezeu i-a dăruit-o fiecărui om prin prezența unei inteligențe mai profunde dinăuntrul lui, numită Cunoaștere.

Mesagerul nu este aici să se certe sau să dezbată sau să critice treburile de pe pământ sau ambițiile diferitelor grupuri, națiuni sau triburi. El este aici să aducă un Mesaj de Revelație și izbăvire pentru popoarele de pe întreg pământul, indiferent de poziția lor individuală culturală sau afiliere religioasă, dacă au cumva vreuna.

Așa ceva depășește națiuni și culturi și ideologii religioase. Depășește controversele privind aceste lucruri pentru că este un Mesaj Nou de la Dumnezeu pentru izbăvirea și pregătirea întregii lumi pentru o realitate și un viitor care vor fi foarte diferite de trecut.

Numai Dumnezeu poate oferi un asemenea lucru, căci chiar și în acest moment, religiile sunt despărțite, chiar și în ele înseși. Sunt arțăgoase și incapabile să se adreseze corespunzător marilor probleme globale crescânde care vor pune stăpânire pe umanitate în viitor dacă este nepregătită.

Să vă certați pe cine are cea mai bună religie sau cel mai minunat întemeietor nu poate decât să rănească umanitatea în acest moment. Aduce vrajbă și exclusivism. Adaugă la dilema și la fracturarea familiei umane.

Dumnezeu știe mai bine. Iar cel ales să aducă Revelația este persoana perfectă. El a trecut testele. Nu a dat greș în lunga sa pregătire și în tot ceea ce s-a cerut de la el și de la familia lui.

Oamenii i se vor opune și vor fi jigniți de ea și-l vor acuza pe Mesager de tot felul de lucruri, dar el este cel ales. Eșecul de a-i vedea valoarea și rolul este un eșec de partea observatorului, un eșec de a recunoaște și de a primi marea binecuvântare pe care Dumnezeu o trimite acum pe pământ.

Mesagerul nu are mândrie. Este un om umil, dar el trebuie să accepte marea chemare și responsabilitățile mai mari pe care aceasta i le pune pe umeri și marile chinuri pe care va trebui să le înfrunte în aducerea unei Revelații Noi pe pământ.

Dumnezeu a vorbit din nou. Iar Revelația lui Dumnezeu nu este pentru vreun grup de elită sau pentru cei privilegiați cultural, cei bogați și răsfățați. Este pentru persoana din fiecare categorie și poziție a societății – din fiecare societate, chiar și cea mai primitivă, cea mai avansată, cea mai izolată sau cea mai întinsă.

Numai înțelepciunea Creatorului poate vorbi așa, prin Prezența Angelică, prin Vocea Revelației, pe care o auzi în acest moment.

Misiunea Mesagerului este să aducă Revelația pe pământ, să găsească primele persoane sensibile la ea, să le dea oportunitatea să intre în contact cu Revelația și să-și accepte propria natură și chemare mai înaltă în viață.

De aceea o mare parte din Învățătură a fost oferită, pentru a deschide calea către revelație personală pentru aceia care o pot primi, care se pot adapta la ea și care o pot aplica în viața lor cu succes.

Cerințele sale nu sunt mari cu excepția faptului că cere o măsură de onestitate mai mare față de ceea ce demonstrează majoritatea oamenilor în acest moment, nu numai o onestitate prin care omul să-și proiecteze ideile și convingerile asupra lumii, ci pentru a-și recunoaște cursul mai adânc al vieții și, într-o stare de smerenie și hotărâre, să aleagă să îl urmeze pe acela. Căci aceasta este puterea și prezența Cunoașterii în om, ceea ce Revelația lui Dumnezeu dezvăluie în întregime pentru prima dată.

Nu există niciun erou de venerat aici. Nu există nicio Zi a Judecății aici. Nu există vreun test final aici, pe care aproape toată lumea l-ar pica oricum.

Căci Dumnezeu știe mai bine de atât. Dumnezeu știe că fără Cunoaștere, oamenii ar șovăi și ar da greș, ar face greșeli nesăbuite și și-ar preda viețile cedând în fața unor forțe periculoase și tiranice. Căci fără puterea lui Dumnezeu din om să-l călăuzească, ce altceva să facă el în afară de a-și demonstra slăbiciunea și confuzia și faptul că viața lui este dominată de alții?

Vedeți voi, Dumnezeul lumii voastre este Dumnezeul întregii Comunități Vaste, întregul univers – un miliard de miliarde de miliarde de rase și mai multe, numai într-o galaxie în rândul multor galaxii și altor dimensiuni, alături de Creația neschimbătoare de dincolo de acestea. Aveți de-a face acum cu un Dumnezeu de-o așa măreție și expansiune încât ideile voastre și convingerile voastre pălesc și se clatină în fața unei asemenea splendori.

Acesta este Dumnezeul care a pus Cunoașterea înăuntrul vostru să vă călăuzească și să vă binecuvânteze și să vă pregătească pentru o existență mai înaltă, să vă scoată din josnicia voastră și din implicările voastre jalnice și din compătimirea de sine, să vă refacă onoarea și demnitatea, respectul de sine, grația, mila și smerenia.

Este misiunea Mesagerului să predea aceste lucruri, să ofere aceste lucruri, să îndure opunerea și respingerea acelora care nu pot vedea și care nu vor ști.

Vedeți voi, așa arată chemarea cea înaltă. Este ceea ce-l reface pe om și îi aduce speranța unei vieți mai înalte. Este ceea ce le aduce onoare și demnitate tuturor oamenilor, chiar și celor mai săraci dintre săraci, care trăiesc în decădere.

Este pentru întemeierea unei etici mai înalte a unității și a colaborării în fața unei lumi cu resurse în diminuare. Vă puteți măcar imagina o asemenea lume, voi care poate ați trăit într-o stare de abundență? Vă puteți imagina ce i-ar putea face acest lucru familiei umane? Ar putea distruge civilizația umană.

Întâlnirea umanității cu forțe agresive ce acționează clandestin pe pământ poate doborî și distruge civilizația umană.

Oamenii nu știu aceste lucruri. Nu se gândesc la aceste lucruri. Poate că este prea mult pentru ei, ei care s-au gândit numai la lucruri mici, temându-se să nu-și piardă privilegiile. Ei nu văd imaginea de ansamblu, care va hotărî rezultatul pentru toată lumea.

Dar pentru cei care pot vedea și care pot auzi, Revelația va vorbi cu ei, și vor fi primii care să răspundă. Iar prin ei, Revelația va vorbi cu cei care au fost mai preocupați și mai puțin capabili să vadă marile evenimente care apar la orizont. Un singur om nu poate face toate astea. Va fi nevoie de implicarea multora care să lucreze împreună cu Mesagerul.

Apoi aveți problema persoanelor care-și servesc interesul propriu și sunt agresive, care cred că sunt atât de importante în univers, susținând că au propria versiune, acționând separat de Mesager, încercând să cunune Revelația Nouă cu alte învățături sau cu propriile idei.

Iată corupția care se împrăștie ori de câte ori ceva curat este adus pe pământ. De aceea Revelația este dată înainte de Proclamație. De aceea este în scris. De aceea poți auzi Vocea Revelației pentru prima dată în istoria umană. O asemenea Voce care i-a vorbit lui Iisus, lui Buddha și lui Mohamed, poți s-o auzi.

Oare poți auzi? Tu care asculți atât de multe alte lucruri de mică valoare, poți auzi aceste cuvinte? Chiar și dacă ești îndoielnic și suspicios, poți auzi Mesagerul și Revelația? Este clară ca ziua, lipsită de înșelăciune, lipsită de complexitate, lipsită de comentarii umane care să întunece curgerea și să contamineze atmosfera Revelației.

Misiunea Mesagerului urmărește întemeierea Revelației lui Dumnezeu aici suficient în cadrul anilor lui rămași, ca umanitatea să poată începe să se pregătească pentru o planetă în schimbare și să se pregătească pentru participarea sa în însăși Marea Comunitate.

Acest lucru vă va schimba teologia. Vă va schimba înțelegerea legată de Dumnezeu și de modul în care lucrează Dumnezeu pe pământ. Vă va schimba convingerile religioase fundamentale despre ce înseamnă izbăvirea pentru că atunci când te gândești la Dumnezeu în Marea Comunitate, asta schimbă tot.

Ce este Raiul pentru un miliard de miliarde de miliarde de rase și mai multe. Ce este Iadul când știi că Dumnezeu a pus Cunoaștere înăuntrul tău și că nu poți niciodată să scapi de ea – de binecuvântarea sa și de izbăvirea sa?

Ce este afilierea religioasă a omului având înțelegerea că există miliarde și miliarde de religii în univers, fie mai mult sau mai puțin conectate la realitatea prezenței și puterii lui Dumnezeu?

Cine poate spune când va vorbi Dumnezeu din nou? Cine, fără aroganță și ignoranță, poate spune că Dumnezeu nu poate vorbi din nou? Nici măcar Mesagerii lui Dumnezeu nu pot spune asta. Nici măcar Mulțimea Angelică nu poate spune asta. Așa că ce persoană poate să pretindă o asemenea autoritate de a hotărî ce va face Dumnezeu în continuare? Este întruchiparea aroganței și a prostiei.

Misiunea Mesagerului va trebui să înfrunte toate aceste lucruri. Va trebui să înfrunte aroganța intelectuală. Va trebui să înfrunte o desăvârșită respingere orbească. Va trebui să înfrunte toate formele de acuzații.

Acestea sunt îndreptate către unul care poartă cea mai mare manifestare a iubirii lui Dumnezeu din ultimii 1400 de ani. Sunt țintite asupra unuia a cărui viață, deși înfruntând dificultate și fiind imperfectă, este totuși o demonstrație a Revelației însăși.

Pentru prima dată în istoria umană, întreaga lume poate sta martoră la procesul Revelației, nu doar să audă despre el prin povestiri îndepărtate și povești fantastice.

Pentru prima dată, familia umană poate auzi Vocea Revelației, poate citi cuvintele Revelației, nu cum au fost descrise la distanță de secole de persoane care nu-l cunoșteau pe Mesager, nu continuate prin tradiție orală în beneficiul populațiilor inculte, ci chiar în timp real.

Căci umanitatea nu are secole la dispoziție să se împace cu asta. Schimbarea ce se desfășoară este prea rapidă. Convergența unor forțe mai mari este prea puternică și prea copleșitoare.

În întreaga lume, oamenii au presimțiri și neliniști în legătură cu mersul lucrurilor de pe pământ. Indiferent de modul în care își văd aceste temeri sau oricât ar încerca să le definească, se datorează faptului că acești oameni simt Marile Valuri ale schimbării care apar pe pământ. Ei simt că umanitatea devine tot mai slabă, mai vulnerabilă, supusă acum unor forțe de dincolo de conștiența sa.

Din această cauză Dumnezeu a trimis Revelația pe pământ. Din această cauză Mesagerul este aici.

Onorați-l. Respectați-l. Nu este un zeu, dar niciunul dintre Mesageri nu a fost un zeu. Nu este perfect, dar niciunul dintre Mesageri nu a fost perfect. Și-a dat toată silința față de Revelație pentru că toți Mesagerii și-au dat toată silința față de Revelațiile lor.

Va fi atacat și condamnat pentru că toți Mesagerii au fost atacați și condamnați chiar de aceeași nechibzuință, aroganță și ignoranță pe care Mesagerul va trebui să le înfrunte astăzi, și pe care le înfruntă chiar în acest moment.

Misiunea lui nu este să stabilească punți de legătură între guverne sau să le schimbe sau să rectifice fiecare problemă și eroare și nedreptate de pe pământ.

Misiunea lui este să-i ofere individului refacerea secretă și să pregătească umanitatea pentru cele mai mari evenimente din istoria umană, care vă ies acum în cale și care se ivesc la orizont chiar în acest moment.

Umanitatea nu va avea nimic dacă nu poate supraviețui pe o planetă în declin. Marile voastre lucrări, comori și opere de artă vor dispărea în întregime.

Umanitatea nu va avea nimic în Marea Comunitate, unde libertatea este atât de rară, dacă nu-și poate întemeia înțelepciunea și nu-și protejează hotarele și nu-și unește popoarele măcar suficient de mult ca ele să poată răspunde în numele bunăstării, apărării și al progresului lor reciproc.

În Lumina Revelației, nebunia, ignoranța și aroganța umană sunt dezvăluite cu desăvârșire. Este ca și cum o Lumină măreață [strălucește] asupra lumii și toate lucrurile întunecate și ascunse, toate lucrurile viclene și răuvoitoare, sunt demascate în Lumina Revelației – slăbiciunea poziției oamenilor; calitatea jalnică a vieții lor; marea lor nevoie pentru refacere, demnitate și izbăvire; corupția umană; înșelăciunea umană; cei care pretind că sunt religioși, care nu sunt religioși, dar care folosesc religia pentru putere și stăpânire.

Toate acestea vor fi dezvăluite în Lumina Revelației, și acesta-i motivul pentru care aceia care vor respinge Revelația vor trebui să se pronunțe împotriva ei, căci le va amenința poziția; le va dezvălui slăbiciunea, greșelile și tendințele periculoase.

Revelația s-a născut dintr-o Iubire înaltă, căci Dumnezeu nu este mâniat pe umanitate. Dumnezeu știe că fără puterea și prezența Cunoașterii care să-i călăuzească pe oameni suficient în propria lor conștiență, oamenii vor acționa în mod nesăbuit, egoist și distructiv.

Dumnezeu știe acest lucru. Umanitatea nu-l știe. Înțelegerea acestui lucru nu este legată pur și simplu de convingeri. Este legată de o recunoaștere mai profundă, o rezonanță mai profundă în sinea omului, o onestitate mai profundă privind faptul că singur nu te poți împlini și că o Revelație mai mare este foarte necesară pe pământ.

Oare pot oamenii să fie atât de onești? Pot oamenii să fie atât de obiectivi în legătură cu ei înșiși fără condamnare? Pot oamenii să aprecieze cu adevărat unde se află și – fie că sunt bogați sau săraci, avantajați sau dezavantajați – măsura în care existența lor a devenit goală? Oare pot ei să înfrunte acest lucru și să-și dea seama că această deșertăciune este o chemare la Dumnezeu și că Dumnezeu a răspuns?

Misiunea Mesagerului este să aducă Revelația la cât mai multe persoane posibil, în timpul lui rămas aici pe Pământ, iar pentru alții care vor duce mai departe marea sa lucrare cu binecuvântarea lui, care vor duce Noul Mesaj în viitor, să-l aducă la tot mai multe persoane – celor dezavantajați, celor bogați, națiunilor bogate, națiunilor sărace, nativilor care trăiesc în natură, oamenilor din marile orașe.

Revelația este aici. Poate fi studiată individual. Poate fi studiată eficient împreună cu alții. Poate fi auzită. Poate fi citită. Poate fi tradusă clar. Trebuie să fie împărtășită. Este datoria fiecărei persoane care o primește, și va fi dorința ta naturală să faci așa.

Dar la fel ca toate marile Revelații la vremea lor, va fi împotrivită și va fi dificil la început, căci societatea nu știe că are nevoie de o Revelație de la Dumnezeu. Societatea nu este pregătită pentru așa ceva, iar mulți oameni s-au ridicat împotriva ei din motive diferite și numeroase.

În timp, dacă poți vedea asta clar, vei vedea că Mesagerul demonstrează într-un sens foarte larg realitatea adevărată a existenței tale – faptul că ai fost trimis pe pământ să faci ceva important. Poate că nu o să fie la o scală grandioasă și globală. Asta nu contează.

Toată lumea a fost trimisă pe pământ cu o intenție mai înaltă. Iar faptul că oamenii nu sunt conștienți de acest aspect sau nu-l pot găsi din cauza asupririi politice sau religioase, [sau] faptul că oamenii sunt orbi la acest lucru, nu-l pot auzi, nu-l pot simți, nu-l pot sprijini între ei – aceasta este tragedia familiei umane. Aceasta este cauza corupției, vrajbei, conflictului, răutății și a tuturor lucrurilor care chinuie familia umană și care o împiedică să devină un popor măreț în univers.

Toate aceste lucruri care chinuie umanitatea stau în calea libertății sale în Marea Comunitate. Toate aceste lucruri trebuie acum realizate de un număr suficient de oameni – poate nu de toată lumea, dar destui oameni – ca să poată avea loc o mișcare mai mare pe pământ, să poate fi dezvăluită o conștiință mai înaltă care, de fapt, trăiește înăuntrul fiecărei persoane în acest moment.

Să înveți despre Revelație înseamnă să te întorci înapoi în relație cu Cunoașterea, care reprezintă partea din tine care nu l-a părăsit niciodată pe Dumnezeu, care încă este în comunicare, care este înțeleaptă și necoruptă de lume, căreia nu-i este teamă de lume, o înțelepciune și o tărie ce reprezintă izvorul oricărei măsuri de curaj și de integritate pe care ți-ai fi putut-o întemeia până la acest punct în viață.

Acesta este darul Mesagerului. Acesta a fost darul Mesagerilor anteriori. Dar povestea lor a fost schimbată. Iar adesea cuvintele lor au fost interpretate greșit.

Căci toate Revelațiile lui Dumnezeu [sunt] (intenționate) să-i înapoieze individului puterea și prezența Cunoașterii, căci aceasta îi este adevărata conștiință, iar aceasta este ceea ce-l va aduce la Dumnezeu, într-un mod pur și eficace.

Lumea este binecuvântată pentru că Dumnezeu a vorbit din nou. Lumea este binecuvântată pentru că Mesagerul se află pe pământ.

Primește această binecuvântare. Împărtășește-o cu alte persoane. Revelația este foarte mare. Nu o poți înțelege într-un moment. Nu o poți citi într-o propoziție. Trebuie să vii la ea căutându-i înțelepciunea și relevanța pentru viața ta și pentru lumea pe care o vezi.

Vezi tu, este încercarea. Este dificultatea și marea oportunitate de a trăi în vremuri de Revelație. Este încercarea – încercarea pentru cel care primește.

Dumnezeu nu îi va pedepsi pe cei care dau greș, dar nu vor fi într-o poziție să primească Revelația și marea împuternicire, claritate și binecuvântare pe care o va aduce în viețile și în treburile lor.

Dumnezeu nu îi pedepsește pe cei răi, căci Dumnezeu știe că fără Cunoaștere, răutatea va răsări.

De aceea Revelația cheamă oamenii la marea inteligență care trăiește înăuntrul lor care este fundamentală pentru toate lucrurile bune care pot avea loc pentru ei și pentru viața de pe pământ.

Acest lucru aduce o mare clarificare în privința înțelegerii voastre legate de Prezența și Puterea Divină, modul în care Dumnezeu lucrează pe pământ – Dumnezeul universurilor.

Este marea voastră oportunitate, cel mai mare moment din istoria umană, marele moment de răscruce pentru familia umană care va hotărî dacă va fi o civilizație liberă și coerentă în viitor sau dacă se va destrăma și va cădea sub puterea de convingere străină.

Este marele moment de răscruce, marea provocare, marea oportunitate, marea chemare și marea izbăvire.

Astfel să-ți fie înțelegerea.