Lumea Trebuie să Primească Noul Mesaj al lui Dumnezeu

Ascultă revelația originală rostită în engleză:

Descarcă (click dreapta pentru a descărca)

După cum i-a fost dezvăluit
Mesagerului lui Dumnezeu
Marshall Vian Summers
pe 1 ianuarie 2015
în Alexandria, Egipt

Despre această înregistrare


Ceea ce auziți în această înregistrare audio este vocea Mulțimii Angelice vorbind prin Mesagerul Marshall Vian Summers.
 
Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul Domnului prin Mesager.
 
În acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima oară în istorie, înregistrarea revelației originale rostite vă este oferită ție și lumii pentru a o experimenta.
 
Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.


Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.

Dumnezeu știe ce se apropie de viața de pe pământ. Dumnezeu cunoaște condiția lumii și a poporului ei. Iar Prezența Angelică ce supraveghează această lume privește în fiecare moment.

Pentru cei ce veghează asupra voastră, nevoile voastre mai profunde nu reprezintă vreun secret, nici în acest moment și nici în vremurile care urmează.

Nu puteți vedea aceste lucruri, căci nu vă cunoașteți pe voi înșivă în întregime. Nu știți de ce ați fost trimiși pe pământ sau unde ar trebui să fiți în acest moment și de ce nu sunteți acolo în acest moment. Nu puteți vedea ce se întrezărește la orizontul îndepărtat, îndreptându-se către voi. Dar cei care vă veghează și Domnul universului știu aceste lucruri.

Oamenii sunt constrânși de convingerile și de presupunerile lor. Sunt constrânși de interpretarea religiilor din trecut, ceea ce îi împiedică și mai mult să înțeleagă faptul că Dumnezeu a vorbit din nou pentru protejarea și progresul umanității.

Tot ceea ce le-a dăruit Dumnezeu vreodată oamenilor în marile Mesaje, dăruite în vremuri de necesitate și oportunități majore, au fost oferite pentru progresul și protejarea umanității.

Nu vă dați seama că trăiți pe o planetă dintr-o Comunitate Vastă a vieții, în care există multe amenințări la adresa libertății și a suveranității umane. Nu vă vedeți imaginea de ansamblu a vieții sau motivul pentru care ați fost trimiși pe pământ în această perioadă, să serviți viața de pe pământ în aceste împrejurări. Dar Raiul poate vedea aceste lucruri, pe care voi, trăind în starea voastră de Separație, nu le puteți vedea.

Sunteți orbiți și mai tare de presupunerile și convingerile voastre, atitudinile voastre și de condamnarea voastră împotriva altora.

Oamenii trăiesc momentul. Au uitat că trebuie să se pregătească și pentru viitor. Precum toate creaturile inteligente de pe Pământ, ei trebuie să facă aceste două lucruri.

Dar Dumnezeu știe ce se apropie. Dumnezeu cunoaște lucrurile de care umanitatea are nevoie în acest moment. Dumnezeu știe ce trebuie să ai, tu ca individ, pentru a-ți recunoaște menirea mai înaltă pentru care ai venit și motivul pentru care ai fost trimis și ce trebuie să duci la bun sfârșit aici, lucru care îți depășește înțelegerea.

Căci intelectul nu îți este suficient de mare pentru a putea conține lucruri superioare de natura aceasta. Este un mecanism perfect pentru a-ți croi un drum prin lumea împrejurărilor în schimbare, dar nu îți poate înțelege existența de dincolo de timp și spațiu și nu poate înțelege forțele mai înalte care îți arată calea și care te-au trimis aici și păstrează pentru tine menirea mai înaltă pentru care ești aici.

Acum Dumnezeu a vorbit din nou, dăruind o Revelație mai mare și mai cuprinzătoare decât tot ce i-a fost dăruit familiei umane înainte, dăruită acum unei lumi învățate cu schimburi de informații globale și cu o conștiență globală crescândă, dăruită acum într-un moment în care planeta intră într-o stare de declin – resurse în scădere, un mediu înconjurător în prăbușire, o atmosferă în schimbare, toate provocate de ignoranța, lăcomia și corupția umană.

Așa că umanitatea stă orbește în pragul unei schimbări prăpăstioase care ar putea să modifice suprafața planetei, cea mai mare schimbare care a apărut vreodată pentru famila umană ca un întreg.

Dar oamenii trăiesc clipa și nu văd semnele lumii. Ei nu aud semnele dinăuntrul lor – avertizându-i, atenționându-i, spunându-le să se oprească, spunându-le să reconsidere astfel încât să aibă un moment de viziune, un moment de claritate, astfel încât să aibă un moment pentru a auzi vocea mai înaltă pe care Dumnezeu a pus-o înăuntrul lor, vocea Cunoașterii.

Ea se află în profunzime, sub vălul de aparențe al minții. Încearcă să vă ducă undeva, să vă pregătească pentru un serviciu mai înalt pe pământ și să vă pregătească pentru o lume cu schimbări și tulburări colosale.

Dumnezeu i-a vorbit întregii lumi acum, nu doar unui grup mic, nu doar unei singure regiuni, nu doar unei tradiții religioase, nu doar unui cerc de oameni educați, ci tuturor din toate pozițiile societății, în toate societățile.

Căci oamenii trebuie să audă Noua Revelație a lui Dumnezeu, sau nu se vor pregăti pentru marele viitor, pentru lumea nouă pe care abia încep să o trăiască. Nu-și vor pune capăt conflictelor neîncetate ci vor degrada planeta și mai mult, aruncând umanitatea într-un întuneric tot mai profund și într-o confuzie tot mai mare.

Întreaga lume trebuie să audă Noua Revelație a lui Dumnezeu. Căci marile tradiții din trecut n-au fost menite să pregătească umanitatea pentru acest prag major din evoluția voastră. Ele nu vă pot pregăti pentru un univers plin cu forme inteligente de viață. Ele nu vă pot pregăti pentru o planetă în declin, o planetă care va modifica toate lucrurile pe care le vedeți și pe care le cunoașteți.

Au fost dăruite în perioade diferite din istorie pentru a construi civilizația umană, pentru a construi și pentru a consolida adevăratul umanitarism, adevărata etică umană și adevăratele principii înalte. Deși mulți n-au putut urma aceste lucruri, ele trebuiau întemeiate sau umanitatea ar fi fost mereu o rasă primitivă, violentă și auto-distructivă, degradând o planetă frumoasă, fiind atât de rară într-un univers plin cu planete sterpe și locuri neprimitoare.

Întreaga lume trebuie să afle despre Noua Revelație a lui Dumnezeu pentru că numai ea deține cheia pentru viitorul vostru, pentru siguranța voastră, pentru unitatea, hotărârea și cooperarea umană. Sunt prea puțini oameni pe pământ care prețuiesc aceste lucruri îndeajuns încât să poată să schimbe și să modifice cursul pe care vi-l puneți singuri la cale, chiar și în acest moment. Trebuie să vină de la Dumnezeu – Originea voastră, Creatorul tuturor formelor de viață, Creatorul tuturor lucrurilor.

Dar pentru acest lucru, trebuie să auziți într-un mod nou. Trebuie să ascultați cu inima deschisă. Dacă refuzați acest lucru, atunci îl refuzați pe Dumnezeul pe care susțineți că-L lăudați și în care susțineți că voi credeți. Nu faceți decât să respingeți conștiența faptului că Planul lui Dumnezeu este mai cuprinzător decât doar o singură Revelație dintr-un singur moment dat din istorie.

Căci toți Mesagerii au venit din partea Mulțimii Angelice, iar toți se află în slujba unui Plan Superior pentru umanitate – pentru a construi civilizația umană, pentru a avansa unitatea și cooperarea umană, pentru a învăța umanitatea, prin înțelepciune și prin tehnologia sa, cum să mențină o planetă frumoasă și nu să o jefuiască aducând-o într-o stare de ruinare totală.

Este un Plan Superior. Chiar încă de la începuturi, totul a fost pentru a vă pregăti pentru viitorul vostru într-o Comunitate Vastă a vieții din univers. Dar, mai întâi, ea [umanitatea] trebuie să devină o civilizație viabilă. Trebuie să aibă o etică mai înaltă și principii mai înalte pentru a fi o lume liberă și pentru a putea avea câtuși de puțină libertate într-un univers în care libertatea este atât de rară.

Planul a fost mereu acolo. Nu s-a schimbat, ci doar s-a adaptat la împrejurări în schimbare și la momente tranzitorii de oportunități majore.

Nu poți vedea acest Plan, tu care trăiești clipa, tu care ești îngrădit de-o lume pe care nu o înțelegi, tu care trăiești în gândurile și convingerile și reproșurile tale, dar neputând să simți încă Prezența măreață ce sălășluiește cu tine și care îți reprezintă Originea, menirea și destinul.

Este necesar ca lumea să audă Noua Revelație a lui Dumnezeu. Căci numai Dumnezeu știe ce se apropie. Numai Dumnezeu știe cum vă puteți pregăti. Numai Dumnezeu vă înțelege mai bine decât vă înțelegeți voi. Numai Dumnezeu cunoaște adevărata condiție a umanității și lucrurile pe care umanitatea trebuie să le săvârșească pentru a se salva singură de la colaps din interior și de la riscul subjugării din partea altora din exterior.

Nu stați în spatele scripturilor voastre negând această Revelație, căci este continuarea lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Ea împlinește lucrarea lui Mohamed și a lui Iisus și a lui Buddha și a celorlalți mari învățători – cunoscuți și necunoscuți, recunoscuți și nerecunoscuți – din istoria acestei lumi, o istorie pe care nici măcar nu o puteți explica în întregime.

Nu fiți aroganți și nesăbuiți, sau veți da greș în fața Marilor Valuri ale schimbării care se apropie. Și nu vă veți pregăti pentru întâlnirea voastră cu un univers plin cu forme inteligente de viață, o întâlnire care deja are loc din partea unor forțe care sunt aici să profite de o umanitate slabă și nebănuitoare.

Riscurile cresc în fiecare zi. Marele Întuneric este pe pământ.

Umanitatea își distruge fundația în această lume cu o rapiditate și-o nesăbuință fără precedent – neputând să se înfrâneze, neputând să-și schimbe cursul, neputând să se îngrijească de nevoile mai profunde ale oamenilor de pretutindeni, neputând sau nevrând să facă ce trebuie făcut pentru a asigura viitorul umanității într-o serie diferită de împrejurări.

Nu vă puteți pregăti singuri. Încă nu aveți curajul necesar. Încă nu vedeți nevoia. Încă nu recunoașteți semnele. Încă nu aveți cooperarea necesară printre voi, între voi, între națiunile voastre, între religiile voastre, care acum se adâncesc într-un haos și într-o vrajbă tot mai mare între ele și până și în sinea lor.

Nu este vorba că ați fi neputincioși. Numai că sunteți iresponsabili. Nu este vorba că nu aveți anumite puncte forte și abilități. Numai că sunteți pierduți într-o lume a fricii și a dorințelor, a conflictelor, a sărăciei și a deprivării – o lume pe care voi ați creat-o.

Nu-l puteți învinui pe Dumnezeu pentru asta. Nu-l puteți învinui pe Dumnezeu nici măcar pentru catastrofele naturale – secetele, uraganele, epidemiile – pentru că toate aceastea fac parte din activitatea naturii, care a fost pusă în mișcare la începuturile timpurilor.

Așa că Mulțimea Angelică veghează asupra ta și asupra tuturor celorlalți de aici să vadă cum vă veți adapta, să vadă ce veți alege. V-au dat libertatea de a trăi în Separație. V-au dat până și libertatea de a da greș. Dar v-au dat, de asemenea, puterea și orientarea pentru a reuși – dacă puteți să răspundeți, dacă-i puteți răspunde acestei călăuziri mai profunde, dacă puteți răspunde la Cunoașterea dinăuntrul vostru, care încă este în legătură cu Dumnezeu.

Stăpânul universului și al altor universuri și al Creației, Creația veșnică de dincolo de toate manifestările fizice, nu se ocupă de tine fizic sau personal. Acest lucru îi revine Mulțimii. Căci există nenumărate rase în univers, iar fiecare dintre ele trebuie să aibă o Mulțime care să o supravegheze.

Este un Plan de o mărime pe care nici măcar nu o poți lua în considerare. Atât de mare, atât de vast, atât de cuprinzător, atât de perfect, numai Dumnezeu l-a putut crea. Numai Dumnezeu îi poate recupera pe cei separați prin puterea Cunoașterii care a fost pusă înăuntrul tuturor formelor de viață conștiente.

Acum aveți o oportunitate de a înțelege aceste lucruri într-o Revelație mult mai avansată și mai desăvârșită. Căci încă nu înțelegeți cum lucrează Dumnezeu pe pământ, lucrând prin oameni din interior către exterior – prin intermediul serviciului, prin contribuție, prin iertare și printr-un comportament constructiv și milos.

Noțiunile voastre legate de Dumnezeu sunt născute din Învățături din antichitate. Ele sunt incomplete, căci oamenii din acele vremuri nu aveau sofisticarea sau libertatea sau dezvoltarea socială pentru a putea înțelege natura mai profundă a Planului lui Dumnezeu în această lume și dincolo de ea.

Marile religii au ajutat umanitatea să meargă înainte, au construit civilizația umană, au fost o inspirație pentru nenumărate persoane. Să nu crezi că sunt fără valoare, în ciuda tuturor lucrurilor făcute împotriva lor și în ciuda modului în care au fost întrebuințate greșit și în care sunt întrebuințate greșit chiar și în ziua de azi.

Dumnezeu a pus Cunoaștere înăuntrul tău, o inteligență îndrumătoare perfectă. Este conectată la Dumnezeu. Nu îi este frică de societate. Nu este condiționată de societate. Nu este atrasă de frumusețe, bogăție sau șarm. Este aici doar pentru a te duce la un randevu cu misiunea ta mai înaltă în viață și la o reuniune cu cei care te-au trimis – o viață plină de rost, înțeles, relație și inspirație.

Dar tu ești departe în derivă. Pentru a fi printre primii care răspund, trebuie să răspunzi cu putere. Nu rătăci în îndoială, căci acest lucru nu este onest. In inima ta vei ști, vei înțelege ce spunem Noi astăzi aici. Este o provocare. Este o provocare de a fi onest, de a fi sincer și de a te implica din toată inima.

Întreaga lume trebuie să audă Noua Revelație a lui Dumnezeu. Nu este numai pentru tine. Nu este numai pentru ridicarea ta. Dar îți e menit să faci parte din ea, să o primești, să o exprimi, să o împărtășești și să ajuți la traducerea ei în toate limbile de pe pământ ca suficienți oameni să poată să răspundă și să înceapă să schimbe cursul umanității, să evoce genul de responsabilități și de schimbare care trebuie să aibă loc pentru ca familia umană să nu cadă în instabilitate gravă, conflicte și războaie.

Încă nu vezi riscurile cu care vă confruntați acum. Așa că este dificil pentru tine să înțelegi marea nevoie care a adus această Revelație pe pământ.

Pentru a înțelege această nevoie, trebuie să-ți deschizi ochii față de lume, nu la ceea ce vrei, nu la ceea ce preferi, ci la ceea ce se petrece cu adevărat aici. Trebuie să devii o persoană responsabilă – o persoană capabilă de a răspunde.

Căci trebuie să auzi Noua Revelație a lui Dumnezeu, și trebuie să-i aduci cât mai multă onestitate și sinceritate și smerenie pe cât posibil. Te va întări în toate felurile. Îi va aduce o rezolvare vieții tale. Te va reface, scoțându-te din rușine și nevrednicie. Te va aduce înapoi la tine însuți și la adevărata orientare pe care trebuie să o urmezi, pe care Dumnezeu a pus-o deja înăuntrul tău să o primești, acum.
Mesagerul este pe pământ. El este cel care a fost trimis să aducă această Revelație aici. Este un om umil. Nu are nicio poziție pământească. Nu caută să conducă națiuni sau armate sau vreun grup împotriva altuia, căci el are un Mesaj pentru întreaga lume – fie să-l primească, fie să-l respingă.

Timpul este de o importanță vitală acum. Marile Valuri ale schimbării încep să lovească pretutindeni, aici, acolo, în fiecare an degradându-vă infrastructura, societățile, bogăția și încrederea de sine. Este timpul să vă pregătiți, dar timpul nu este lung. Este scurt. Este acum.

Dar nu toată lumea poate răspunde. Căci nu toată lumea va ști despre Revelație. Nici măcar nu este pregătită pentru ea toată lumea. Iar mulți vor lua poziție împotriva ei, protejându-și ideile și convingerile precedente, protejându-și bogăția și poziția în societate. Este regretabil, dar întotdeauna se întâmplă la vremea Revelației.

Fie să te afli printre primii care să primească Noua Revelație a lui Dumnezeu pentru oameni. Este de cea mai mare valoare. Este cel mai important lucru din viața ta. Va face toată diferența după ce restul lucrurilor te-au dezamăgit. Va face toată diferența pentru tine dacă poți să o primești și să o urmezi și să faci Pașii către Cunoaștere pe care Dumnezeu i-a oferit pentru a te pune din nou în legătură cu menirea ta mai înaltă și cu natura ta mai profundă datorită cărora ești aici.

Dacă umanitatea va eșua în primirea marii Revelații, atunci va intra într-o stare de declin permanent – conflicte majore, pierdere și suferință umană imensă. Căci nu veți fi pregătiți pentru această lume nouă. Nu veți fi pregătiți pentru lucrurile care se apropie deși semnele apar în fiecare zi.

Vei încerca să-ți protejezi interesele, preferințele, speranțele. Nu vrei, în mod real, să ai de-a face cu aceste lucruri care apar în calea ta. Dar să te ocupi de ele îți va da tărie și curaj și hotărâre. Fără această pregătire, nu vei avea aceste puncte forte și aptitudini.

Este o Revelație măreață pentru tine. Este o Revelație măreață pentru umanitate. Căci va onora toate religiile lumii și le va uni îndeajuns încât își vor pune capăt conflictelor neîncetate. Veți vedea că ele toate sunt conectate la baza lor, indiferent de lucrurile care au fost create din ele de-a lungul timpului.

Veți vedea că toți Mesagerii au venit din partea Mulțimii. Și veți vedea că nimeni altcineva nu poate pretinde că aduce Revelații majore pe pământ dacă nu au această Origine. Căci, deși există profeți în fiecare epocă, marile Mesaje vin numai la răscruci majore. Iar acestea aduc cu sine o realitate cu totul nouă care poate schimba cursul lumii și destinul a nenumărați oameni care pot răspunde în timp.

Există o necesitate majoră ca lumea să primească Noua Revelație a lui Dumnezeu. Aceasta este provocarea ta. Aceasta este izbăvirea ta. Nu există nimic mai important pentru tine de luat în considerare acum.

Mesagerul este un om bătrân. Nu va mai fi pe pământ decât pentru câțiva ani, poate. Dacă poți să-l întâlnești și să afli despre el, va fi o mare binecuvântare pentru tine.

Nu este un zeu, dar niciunul dintre Mesageri nu a fost un zeu. Nu-ți va permite să-l preamărești, căci toate laudele trebuie să meargă la Dumnezeu și la Mulțime. El și-a dovedit vrednicia prin suferință și izolare, prin mari provocări și printr-o pregătire majoră, dincolo de înțelegerea oamenilor din jurul lui, cu excepția câtorva.

Vă aducem această Revelație pentru că este Voința Raiului. Noi suntem cei care au vorbit cu Iisus, cu Buddha și cu Mahomed. Noi suntem cei ce veghează asupra lumii. Nu Ne puteți cunoaște numele. Numele Noastre nu sunt importante, căci Noi vorbim într-unul și în mulți, iar mulți într-unul – o realitate pe care nu o puteți îmbrățișa, trăind în Separație, nu încă.

Voința Raiului este ca umanitatea să se pregătească pentru Marea Comunitate, să devină puternică și unită și să păstreze această lume încât să nu cadă sub puterea de convingere și dominația altor națiuni care caută să folosească această lume în scopuri proprii.

Pentru prima dată în istorie, ușile universului vă sunt larg deschise ca să vedeți cum este viața în universul ce vă înconjoară și ce face Dumnezeu în acest univers. Căci pentru a înțelege ce face Dumnezeu în această lume, trebuie să înțelegeți ce face Dumnezeu în univers – în mod esențial, fundamental – și acest aspect vă este pus la dispoziție pentru prima dată.

Ochii să-ți fie deschiși. Înțelegerea lumii să-ți fie adevărată și onestă. Evaluarea de sine și a nevoilor tale să-ți fie sinceră și plină de smerenie și seriozitate. Iar Darul Raiului pe care-l primești acum – atât de norocos ești să trăiești în vremuri de Revelație – să fie al tău de recunoscut, de primit și de dăruit unei lumi care are mare nevoie de ajutor.