Implicarea

Ascultă revelația originală rostită în engleză:

Descarcă (click dreapta pentru a descărca)

După cum i-a fost dezvăluit
Mesagerului lui Dumnezeu
Marshall Vian Summers
pe 27 septembrie, 2011
în Leadville, Colorado

Despre această înregistrare


Ceea ce auziți în această înregistrare audio este vocea Mulțimii Angelice vorbind prin Mesagerul Marshall Vian Summers.
 
Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul Domnului prin Mesager.
 
În acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima oară în istorie, înregistrarea revelației originale rostite vă este oferită ție și lumii pentru a o experimenta.
 
Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.


Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.

Astăzi Vom vorbi despre Dumnezeu, Autoritatea Superioară.

Autoritatea Superioară îți vorbește în acest moment, vorbind prin Prezența Angelică, vorbind cu o parte din tine care reprezintă însuși centrul și izvorul Ființei tale, vorbind mai departe de condiționarea ta socială, dincolo de ideile și convingerile pe care le ai și de convingerile și ideile culturii din care faci parte și până și ale religiei din care faci parte.

Autoritatea Superioară are un Mesaj pentru întreg pământul și pentru fiecare persoană de pe pământ. Mesajul este mai mult decât o idee. Este mai mult chiar și decât o serie de idei. Este o chemare și o confirmare, chemându-te să răspunzi și confirmând că există o natură mai profundă înăuntrul tău și înăuntrul tuturor oamenilor de pe pământ. Confirmarea este un moment de răscruce cu privire la capacitatea ta de a răspunde.

Puterea și Prezența prezidează universul fizic, un univers mult mai mare și mai expansiv decât v-ați putea imagina, însă chiar și dincolo de universul fizic către tărâmurile superioare ale Creației însăși, un aspect pe care puțini oameni de pe pământ l-au luat măcar în considerare ca posibilitate.

Și totuși Autoritatea Superioară îți vorbește în cel mai privat loc al tău, centrul Ființei tale, în adâncime sub vălul de aparențe al minții tale.

Este relația cea mai mare pe care o ai și Izvorul înțelesului și al rostului în toate relațiile pe care le ai cu oameni, locuri și până și lucruri.

Ai nevoie acum de această Autoritate Superioară să-i vorbească părții profunde din tine, să te familiarizeze cu partea profundă din tine și să te pregătească pentru a trăi pe o planetă nouă și pentru a intra în contact cu un întreg univers locuit de forme inteligente de viață, adică Marea Comunitate a vieții. Nu știi despre aceste lucruri, dar ele fac parte din tine.

Poate că ți-ai simțit natura mai profundă în perioade limpezi, în perioade premonitorii și până și în perioade cu dezamăgiri, când ai putut să auzi mai departe de dorințele și temerile tale și de dorințele și temerile altora.

Autoritatea Superioară te cheamă, te cheamă prin Coridoarele Străvechi ale minții tale, te cheamă dincolo de convingerile și preocupările pe care le ai.

Căci Dumnezeu a vorbit din nou și Cuvântul și Sunetul sunt pe pământ. Este o comunicare mai profundă, mult mai adâncă și mai profundă decât poate rațiunea să cuprindă.

Vorbește despre o menire mai înaltă și o responsabilitate mai profundă și o asociere superioară, atât în această lume cât și dincolo de ea. Iar prin această asociere, devii o punte de legătură – o punte de legătură către viața de pe pământ, o punte de legătură către Căminul tău Străvechi din care ai venit și în care te vei întoarce.

Oamenii vor multe lucruri. Au temeri foarte mari – teama de a pierde, teama de a nu avea, teama de a fi deprivat, teama de a fi asuprit, teama de durere și suferință și de durerea morții.

Dar Autoritatea Superioară vorbește dincolo de toate aceste lucruri. Este Creatorul vorbindu-i Creației.

Creația dinăuntrul tău este cugetul mai profund pe care Noi îl numim Cunoaștere. Este partea permanentă din tine. Este partea din tine care a existat înaintea acestei vieți și care va exista după această viață, călătorind prin tărâmurile Separației, călăuzită numai de puterea Vocii.

Oamenii vor multe lucruri. Au temeri foarte mari. Mulți oameni au convingeri ferme. Dar Autoritatea Superioară le vorbește dincolo de aceste lucruri tuturor acelora care pot vedea și pot auzi și care pot răspunde la un nivel mai profund.

Nu poți evalua acest aspect. Este mai mare decât mintea ta. Nu îl poți examina, căci se află dincolo de capacitățile tale.

Cunoașterea este misterioasă pentru că este pretutindeni. Originea sa depășește această lume și toate lumile, așa că nu ți-o poți imagina.

Dar experiența este atât de profundă încât îți poate schimba cursul vieții și te poate trezi din visul Separației, chemându-te să ieși din preocupările tale și asocierile pe care le ai și din toate lucrurile așa încât să poți auzi Vocea Străveche, atât de străveche încât vorbește despre o existență de dincolo de aprecierile tale. Insă o existență care îți aparține.

Dumnezeu știe ce se ivește la orizont. Dumnezeu știe de ce ești aici. Dumnezeu te-a trimis aici cu un rost. Planurile și scopurile tale rareori țin seama de acest aspect.

Este ceva mai înalt. Este ceva mai simplu și mai puțin grandios. Este ceva esențial Ființei tale și naturii tale și menirii tale.

Este relația cea mai fundamentală pe care o ai, cea mai adâncă dragoste, cea mai profundă afinitate. Te unește cu tine însuți și îți aduce viața în centrul atenției.

Te cheamă să ieși din situațiile care îți sunt dăunătoare sau care nu promit nimic pentru tine. Te cheamă într-o participare superioară pe pământ, sub călăuzirea misterioasei Voci Străvechi, o Voce care nu se aseamănă cu nimic din ce ai auzit vreodată, mai profundă decât tot ce ai simțit vreodată, mai măreață decât toate lucrurile pe care le poți vedea sau atinge.

Oamenii vor multe lucruri. Sunt conduși de temeri foarte mari. Până și plăcerile lor sunt pline de teamă și neliniște.

Dar Vocea Străveche se află dincolo de teamă, iar când răspunzi, te afli dincolo de teamă.

Cine poate spune ce înseamnă acest răspuns? Cine îl poate evalua?

Nu fii stupid și să te gândești în termeni de productivitate. Nu fii analitic. Căci acest răspuns are loc la un nivel mai adânc și mai profund.

Nu te feri de acest răspuns. Căci îți reprezintă viața, menirea și chemarea.

Prezența și Grația îți sunt alături. Dar tu ești atent la alte lucruri. Mintea îți este altundeva. Ceea ce te mântuiește și te reface se află cu tine chiar acum. Dar tu privești în cealaltă direcție.

Revelația este pe pământ. Dumnezeu a venit din nou cu un Mesaj superior pentru umanitate și cu o pregătire pentru un viitor dificil și primejdios pentru familia umană.

Care este acest viitor? Ce vrea să însemne? De ce se întâmplă? Cum te pregătești?

Numai Revelația poate răspunde la aceste întrebări. Separându-te singur, nu poți răspunde la aceste intrebări.

Oamenii vor multe lucruri. Sunt foarte distrași. Sunt foarte preocupați. Dar ei nu știu unde se află sau ce fac. Scopurile lor sunt scopurile societății în mare parte. Ei nu știu încotro se îndreaptă în viață sau de ce se află aici sau cine i-a trimis și ce anume îi va reface și împlini și le va oferi hotărâre și orientare în viață.

Vocea Străveche îți vorbește astăzi. Iar tu vei auzi Vocea Străveche răspunzând înăuntrul tău, căci legătura pe care o ai este foarte adâncă. Este asemenea izvoarelor care curg sub pământ dedesubtul deșertului, râuri subterane cu cea mai pură apă dar care nu pot fi văzute de la suprafață și care nu pot fi găsite decât prin alte mijloace.

În vreme ce îți trăiești viața la suprafață, adânc înăuntrul tău, ești în legătură cu Divinitatea. Iar această legătură este trăită prin Chemarea și răspunsul, prin urmarea unei Voci mai profunde și a unei orientări mai înalte.

Oamenii intreabă De ce? De ce se întâmplă asta? Ei trebuie să se oprească și să asculte și să învețe să asculte pentru a-și aduce atenția în totalitate în acest moment ca să audă și să simtă și să vadă că Revelația se mișcă înăuntrul lor.

Așa că Revelația răscolește, Revelația dinăuntrul fiecărei persoane. Așa îi vorbește Dumnezeu vieții de pe pământ la vremea Revelației. Este o relație la cel mai adânc și cel mai important nivel.

Nu poți să te rupi de Dumnezeu. Căci Dumnezeu merge pretutindeni cu tine. Dumnezeu este cu tine în fiecare moment, în fiecare activitate pe care o ai.

Numai în gândurile tale poți sta separat, asociindu-te cu alte lucruri, identificându-te cu alte lucruri. Dar Vocea Străveche se află înăuntrul tău, chemându-te să răspunzi, călăuzindu-te, reținându-te.

Să îți înțelegi premonițiile mai adânci și îndemnurile inimii, trebuie să începi să asculți. Ascultă în sinea ta. Ascultă firea lucrurilor fără judecată sau condamnare. Ascultă (de) semnele lucrurilor care se apropie. Ascultă (pentru a cunoaște) modul în care trebuie să răspunzi. Ascultă (pentru a cunoaște) cu cine să fii și cu cine să nu fii.

Nu urmezi frica în acest context. Condamnarea ia sfârșit aici. Descoperi un discernământ superior și o recunoaștere superioară aici.

Dumnezeu a pus Cunoaștere înăuntrul tău pentru a te călăuzi, pentru a te proteja și pentru a-ți arăta drumul către o existență și o participare mai înaltă pe pământ. Ea trăiește dincolo de sfera și de influența rațiunii. Se întâmplă la un nivel mai profund.

Odată ce începi să trăiești experiența acestui lucru, începi să dobândești un discernământ mai profund. Devii mai atent la ceea ce faci și la persoanele cu care te asociezi. Asculți în mod profund alte persoane pentru a vedea dacă ar trebui să participi cu ele și ce îți comunică ele ție.

Oamenii cred multe lucruri, dar ei știu foarte puține. Ei trăiesc la suprafața minții, care este turbulentă și haotică și guvernată de răsuflul și pornirile societății.

Convingerile lor sunt o înlocuire a relației mai adânci. Preocupările lor reprezintă o evitare a participării mai profunde care le este predestinată.

Stând deoparte, ei nu pot vedea. Ei nu pot cunoaște. Ei nu pot răspunde. Sunt dominați de gândurile lor, de mintea lor, de reacțiile lor. Sunt sclavi, trăind în sclavie.

Dar Misterul se află înăuntrul lor. Este cel mai important lucru în viață. Dincolo de a-ți atinge scopurile, de a dobândi bogăție și companie și recunoaștere în societate, este cel mai important lucru pentru că este contextul unei implicări mai profunde.

Misterul este izvorul tuturor lucrurilor importante. Toate marile invenții și contribuții, marile relații, marile experiențe – toate vin din Mister – cine ești, de ce ești aici, ce te cheamă, asocierea ta mai înaltă, destinul tău cu anumiți oameni pe pământ, abilitatea de a-ți găsi drumul în vreme ce toți cei din jurul tău dorm, visează și nu răspund. Este o călătorie pe care trebuie să o faci sau viața îți va fi un vis tulbure și nimic mai mult.

Când te întorci la Familia ta Spirituală după ce părăsești această lume, te vor privi să vadă dacă ți-ai îndeplinit sarcina, dacă ai reușit să faci legătura mai profundă. Iar tu vei ști dacă ai făcut-o sau nu.

Aici nu există judecată sau condamnare, ci numai recunoaștere. În acest punct, ceea ce a fost misterios înainte devine însăși realitatea și prioritățile tale sunt clare. Fără distrageri. Fără opoziție.

Iar tu vei vrea să te întorci, spunându-ți în sine, ”De data aceasta îmi voi aminti. Acum știu. Acum înțeleg. Îmi voi aminti.”

Dar trebuie să-ți amintești cât ești aici. Asta face toată diferența. Aspectul acesta este începutul tuturor lucrurilor importante. Este momentul de răscruce al vieții tale.

Este un aspect misterios doar pentru că ai fost despărțit de el, prins în lumea formei, pierdut în lume, crescând ca individ, adaptându-te la o lume dificilă și în schimbare. Apoi apare ceva care să îți reamintească, iar tu începi să simți că Misterul este cu tine și în tine, influențându-te.

Originea Lui depășește realitatea materială, căci cine ești tu depășește realitatea materială. Unde vei merge în cele din urmă depășește realitatea materială. Dar îți este scris să fii aici pentru că ai fost trimis aici cu un rost. Acesta este Misterul.

Vorbim despre aceste lucruri să te implicăm la un nivel mai profund,
să invocăm ceea ce este autentic, să vorbim cu o parte din tine pe care abia o cunoști, care reprezintă partea măreață din tine. Iar această parte din tine va răspunde datorită angajamentului străvechi pe care Ni l-am luat împreună.

Îți este frică de acest angajament, dar ți-l dorești în același timp. Este o dorință naturală, mai naturală decât orice altceva ai face sau ai putea face pe pământ.

Este Implicarea.