Wielkie Wyzwanie Oczekujące Ludzkość

The Great Challenge Awaiting Humanity

Objawiono Posłańcowi Boga
Marshallowi Vianowi Summersowi
31 stycznia 1997 r.
w Boulder, w stanie Kolorado, USA

Więcej o tym tekście


Tekst, który czytasz, jest transkrypcją oryginalnego głosu Zgromadzenia Anielskiego, który przemawiał przez Posłańca Marshalla Viana Summersa.

Tutaj, oryginalny przekaz od Boga, który istnieje poza słowami, jest przetłumaczony na ludzki język i zrozumienie przez Zgromadzenie Anielskie, które czuwa nad światem. Następnie Zgromadzenie przekazuje Boże Posłanie przez Posłańca, które potem jest transkrybowane i udostępniane Tobie i wszystkim ludziom.

W tym niezwykłym procesie, Głos Objawienia przemawia ponownie. Słowo oraz Dźwięk są na świecie. Obyś stał się odbiorcą tego daru Objawienia i był w stanie otrzymać to niezwykłe Posłanie dla siebie i dla swojego życia.Nota do czytelnika:
To tłumaczenie zostało dostarczone do Stowarzyszenia przez studenta Nowego Posłania, który zgłosił się do przetłumaczenia oryginalnego tekstu angielskiego. Udostępniamy światu to tłumaczenie w jego wstępnej formie, aby ludzie mogli mieć szasnę zaznajomienia się z częścią Nowego Posłania w ich własnym języku.

Na całym świecie jest dzisiaj bardzo wielu ludzi, którzy przeczuwają, że wielka przemiana stoi przed ludzkością. Opierają to oni nie tylko na konkretnej zmianie, którą widzą w swoich społeczeństwach i kulturach, ale również na swoich najgłębszych odczuciach. Niektórzy są pełni nadziei; wielu jest pełnych obaw; niektórzy tylko spekulują, że wielkie nagrody i sukcesy oczekują ludzkość, podczas gdy inni przewidują, iż zbliża się ogromne nieszczęście.

Wielu ludzi w dzisiejszym świecie jest bardzo zaniepokojonych. To wszystko jest rezultatem życia w okresie przejściowym, okresie wielkiej przemiany. Na przestrzeni dziejów podczas tych okresów było wygłaszanych wiele doniosłych duchowych zapowiedzi: niektóre przewidujące początek złotej ery, inne upadek i koniec ludzkiej egzystencji. Tego rodzaju proroctwa i uzasadnione obawy, które mają ludzie, to wszystko jest częścią życia w wielkim punkcie zwrotnym.

W odpowiedzi na to wielu ludzi próbuje powrócić do dawnych tradycji, starając się odtworzyć oraz wskrzesić to, co według nich było złotą albo bardziej czystą erą ludzkiej egzystencji. Inni gubią się w mrzonkach, niezdolni do poradzenia sobie z ich wewnętrznymi przeżyciami, lub istotnymi doświadczeniami przemiany wokół nich. Jeszcze inni usiłują przeć naprzód, odważnie kroczą nie wiedząc dokąd, ale próbują wyjść poza przeszłość i wszystko to, co ona przedstawia.

Te trzy reakcje dowodzą, iż ludzkość żyje w wielkim punkcie zwrotnym. Dowody na to są wszędzie, jeśli tylko spojrzysz. Dokąd jednak zmierza ludzkość? Co naprawdę się dzieje? Co napędza tę doniosłą przemianę, której ludzie doświadczają wokół siebie? I dlaczego ludzie są niespokojni i niepewni? Co wytwarza ten niepokój, to zmartwienie i tę ekscytację?

Aby znaleźć odpowiedź na te pytania, musisz spoglądać poza nadzieje i obawy ludzkiej rodziny. Musisz spoglądać poza schematy na nieokiełznany sukces albo kompletny upadek, który [jest przewidywany] przez wielu ludzi. We wszystkich odmiennych przewidywaniach pomiędzy tymi dwoma skrajnymi wyobrażeniami najpierw musisz spoglądać poza siebie w kierunku Większej Społeczności.

Jest całkiem oczywiste, iż ludzie nie spoglądali w kierunku ich przeznaczenia w Większej Społeczności. Albowiem wiele przewidywań dotyczących przyszłości, które czytałeś, albo jakich jesteś świadom w dzisiejszym świecie nie zawiera żadnej wzmianki względem Większej Społeczności, ponieważ wielu ludzi wierzy, że ludzkość będzie jedynie trwała w swoim stanie izolacji, próbując poradzić sobie z własnymi problemami, starając się wykorzystać swoje mocne strony, usiłując przystosować się do trudnej przemiany, jaka jest w zasięgu ręki, a także do trudnej przemiany, która nadejdzie.

Gdzie dostrzegasz, we wszystkich świetlanych i ponurych wizjach przyszłości, jakąkolwiek wzmiankę na temat Większej Społeczności, jakąkolwiek wzmiankę, iż odwieczna izolacja ludzkości zbliża się ku końcowi? Ludzie wciąż myślą w stanie izolacji. Ich pomysły, przekonania i dążenia mieszczą się w stanie izolacji.

Większość ludzi w dzisiejszym świecie nie zdaje sobie sprawy, że ich izolacja jest zakończona i że Większa Społeczność jest tutaj. Jednakże dzień po dniu przybywają dowody na to, że dzieje się coś istotnego, coś, co nie jest wytworem ludzkiego błędu, czy ludzkiej fantazji. Coś poza tym, co tworzy ludzka rodzina generuje wielką przemianę.

Dzień po dniu liczba dowodów narasta. Dzień po dniu więcej ludzi staje się świadomych. Wciąż jednak istnieje olbrzymia ignorancja i zaprzeczanie. Wciąż ma miejsce zawrotna manipulacja dowodami. Ludziom jest teraz niezwykle trudno uzyskać jakiekolwiek wiarygodne informacje.

Rządy państw na świecie nie powiedzą ci tego, co wiedzą. Instytucje religijne na świecie ci nie pomogą. Ludzie są pełni przesądów. Są pełni nadziei. Są przepełnieni niedorzecznymi oczekiwaniami. Któż jednak może widzieć wyraźnie? Czyje myśli są jasne i niedotknięte dominującymi postawami i przekonaniami społeczeństwa?

Odpowiedź leży zarówno poza tobą, jak i w tobie, nie tylko jedno, albo drugie. Musisz patrzeć na świat, na potężniejszy ruch świata. Musisz spoglądać poza ludzki zasób nadziei, przeświadczeń, strachu oraz dążeń. Musisz spoglądać poza ludzką rodzinę, aby odnaleźć, iż ludzkość nie jest już sama, nawet w granicach swojego własnego świata; ażeby odnaleźć, że Większa Społeczność jest tutaj i że wasza izolacja jest zakończona; by odnaleźć, że świat [ludzkości] przygotowuje się na wielki punkt zwrotny, punkt zwrotny, który na zawsze odmieni przeznaczenie ludzkości oraz wynik ludzkiego dążenia.

Musisz spoglądać na świat z nowymi oczami, nie z oczami pełnymi nadziei i tęsknoty, nie z oczami pełnymi strachu i lęku, ale spoglądać, aby dostrzec to, co jest tam naprawdę, by poświęcić czas oraz energię na to, ażeby naprawdę spoglądać i dostrzegać to, co tam jest. Większość ludzi nie poświęci na to czasu. Za bardzo boją się swojej własnej niepewności. Nie chcą doświadczyć zamętu, którego każdy by doświadczył, jeśliby usiłował zgłębić tajemnice życia. Wybiorą oni po prostu stanowisko, które jest przyjemne i utrzymają je ślepo, bez namysłu czy zastanowienia.

Przyjrzyj się światu. Poczuj to, co tam się dzieje. Zadaj sobie pytanie, “Czy jesteśmy sami na świecie? Czy ludzkość jest sama na świecie? Czy obecnie ludzkość w pełni kontroluje swoje własne przeznaczenie?”

I zajrzyj do swojego wnętrza – nie na to, co myślisz i w co wierzysz, ale głębiej, do twojego głębszego umysłu, do tego umysłu, który rzeczywiście wie. Tutaj również odnajdziesz uzasadnienie, albowiem to, co jest najprawdziwsze w tobie, jest połączone z tym, co jest najprawdziwsze poza tobą, tak jak to, co jest nieprawdziwe, lub fałszywe w tobie, jest połączone z tym, co jest nieprawdziwe i fałszywe poza tobą.

Aby jednak spoglądać w ten sposób, musisz patrzeć i być cierpliwym. Nie uzyskasz odpowiedzi natychmiast. Musisz zgłębić; musisz zejść głębiej; musisz pojąć; musisz poświęcić czas. Jest to konieczne, aby nawet zacząć rozumieć oraz doświadczać tego, co ma miejsce i przygotować się na przyszłość, która będzie tak bardzo odmienna od przeszłości. Kto poświęci temu czas oraz zastanowi się nad znaczeniem i przeznaczeniem swojego życia w odniesieniu do rzeczywistości, a także przeznaczenia ludzkości jako całości?

Aby spoglądać w ten sposób, musisz mieć młode oczy. Jeżeli starasz się uzasadnić życie pełne nauki i idei, będziesz przede wszystkim usiłował uzasadnić to, w co już wierzysz i co uważasz za prawdę. Jeśli spojrzysz na świat, ale twój umysł jest sztywno nastawiony w odniesieniu do natury rzeczywistości i przeznaczenia ludzkości, a także powodów ludzkiej zmiany i ewolucji, nie dostrzeżesz dowodów, nawet jeśli wszystko to jest dookoła ciebie.

Aby prawdziwie widzieć, musisz spoglądać z otwartymi i młodymi oczami. Nie znaczy to, że musisz być młody, ale oznacza to, iż musisz być skłonny do tego, aby pokazano ci coś, czego nie widziałeś nigdy wcześniej, aby ujrzeć coś, czego nie widziałeś nigdy wcześniej, aby poczuć i doświadczyć czegoś, czego nie widziałeś i nie doświadczyłeś uprzednio i do tego, aby twoje idee zostały zakwestionowane niezależnie od tego, jak wiele w nie zainwestowałeś.

Jeśli nie możesz widzieć, nie możesz wiedzieć. Jeśli nie możesz wiedzieć, wtedy nie będziesz wiedział jak odpowiednio i właściwie zareagować. Jeśli nie wiesz jak zareagować, wtedy zareagujesz tak, jak wszyscy inni, w ustalony z góry i określony sposób, zgodnie z twoim uwarunkowaniem, albo zgodnie z oddziaływaniami, które wywierają na ciebie wpływ nawet w tej chwili.

To niesamowite, że ludzie nie są wolni, chociaż za takich się uważają. Wierzą, że są wolni, ale takimi nie są. Tylko dlatego, że nie jesteś w więzieniu; tylko dlatego, że ktoś nie stoi na straży pod twoimi drzwiami; tylko dlatego, że masz jakieś prawa w swoim społeczeństwie nie oznacza tego, że jesteś naprawdę wolny.

Jeśli nie możesz widzieć; jeśli nie możesz wiedzieć; jeśli nie możesz doświadczyć tego, co odczuwasz najgłębiej; jeśli nie możesz dostrzec tego, co dzieje się na świecie wokół ciebie w szerszej perspektywie, poza twoją osobistą strefą; jeśli nie możesz dostrzec i odczuć tych rzeczy, nie jesteś jeszcze wolny. A wolność cię wzywa.

Wyzwaniem dla ciebie jest widzieć, wiedzieć, działać oraz budować fundament dla Wiedzy w swoim życiu, fundament dla twojej duchowej rzeczywistości, nowy fundament. Tutaj nie upiększasz tego, co już wiesz, budujesz nowy fundament. Zaczynasz na nowo.

Jedynie to, co może przynieść pozytywny rezultat będzie częścią twojej przyszłości. Wszystko inne, etapami, kawałek po kawałku, zostanie pozostawione w tyle. To jest twoje wyzwanie. Nie czynisz tego tylko dla siebie. Czynisz to dla ludzkości. Dla siebie samego nie poniesiesz wysiłku; nie podejmiesz zobowiązania; nie stawisz czoła trudnościom i niepewnościom. Dla ludzkości jednak istnieje większe powołanie i większa odpowiedzialność.

To jest twoje wyzwanie. To jednak nie wszystko. Ze względu na to, iż twoja wewnętrzna rzeczywistość jest bezpośrednio powiązana z twoją zewnętrzną rzeczywistością, musisz dowiedzieć się, co się dzieje i zrozumieć, w jaki sposób się przygotować. Musisz uczyć się o Większej Społeczności. Musisz uczyć się o tym, co Wiedza oraz Mądrość Większej Społeczności naprawdę oznaczają. Musisz doświadczyć Duchowości Większej Społeczności, aby odnaleźć swoją własną i wnieść ją do tradycji i twoich doświadczeń codziennego życia. Musisz uczyć się o Większej Społeczności oraz podjąć Kroki do Wiedzy. To jest wielkie wyzwanie oczekujące każdego, kto jest przygotowany, aby sprostać własnemu wielkiemu wyzwaniu.

Ludzie często pragną rezultatu: “Cóż, ja tylko chcę wiedzieć, jaki jest mój cel i go osiągnę. Być może.” Nie chcą przejść przez proces odnajdywania, który jest rzeczą kluczową. Oni po prostu chcą znać odpowiedź. Chcą mieć rezultat. Tak więc sami udzielają sobie odpowiedzi. Przypisują sobie wynik. I jest on oparty na wahaniach ich uczuć, ich nadziei, ich obawach, ich pragnieniach, ich troskach.

Nie są w stanie do niczego się zobowiązać, ponieważ nie mają podstawy, aby tego dokonać. I dzisiaj stanowczo tego chcą, ale w następnym tygodniu, cóż, to się zmienia. A potem, miesiąc później, jest to coś innego. I nie mogą się oni skupić i nie potrafią wybrać kierunku i iść tam wyraźnie, z mądrością i rozeznaniem.

Wielkie wyzwanie stojące przed ludzkością to przygotowanie na swoje wyłonienie się do Większej Społeczności, przygotowanie do poradzenia sobie z rzeczywistością, że własna izolacja jest zakończona i że teraz musi ona rywalizować z innymi rasami, które są zainteresowane tym, co ludzkość sobie ceni, a także zasobami i możliwościami na tym świecie.

Aby jednak sprostać temu wyzwaniu, ludzie tacy jak ty – ludzie czytający tę księgę, ludzie, którzy reagują – muszą podjąć wyzwanie w sobie samych. Tutaj nie podążasz za liderem. Tutaj nie ubóstwiasz nauczyciela. Tutaj nie przyjmujesz sztywnej formy poglądów albo zestawu zasad.

Miast tego, rozpoczynasz tajemniczą i fundamentalną wędrówkę w kierunku Wiedzy. Podejmujesz Kroki do Wiedzy. Uczysz się Drogi Wiedzy. Stajesz się studentem Wiedzy. Poszukujesz przygotowania, którego ty sam nie możesz sobie zapewnić. Przyjmujesz odpowiedzialność za swój rozwój. Odpowiadasz na powołanie w sobie. Nie akceptujesz biernych i pustych założeń, które ludzie wokół ciebie będą przyjmować i które przyjmują obecnie.

Ludzkość składa się z jednostek i zawsze posuwała się do przodu dzięki zdeterminowanym wysiłkom małego procentu swojej populacji. To, co posuwa ludzkość naprzód to mężczyźni i kobiety o dobrej woli i rzeczywistej inspiracji łączących się razem, aby wypełniać ważne zadania w celu sprostania problemom, które istnieją i przygotowania się na problemy, które wyłaniają się zza horyzontu.

Ludzkość nie przygotowuje się tak po prostu. To jednostki się przygotowują. Nie spoglądaj w kierunku rządów. Nie spoglądaj w kierunku waszych instytucji religijnych. Nie spoglądaj w kierunku organizacji pomocy społecznej. Nie mów, “Ktoś powinien z tym coś zrobić!” To ty. Powołanie jest dla ciebie. Powołanie jest dla każdego, kto może odpowiedzieć i kto może się przygotować, kto może zaakceptować wyzwanie i kto może sprostać obowiązkom.

Tak, są one znaczne, ale w ten właśnie sposób odnajdujesz wielkość w sobie samym. Nigdy nie odnajdujesz wielkości żyjąc malutkim życiem zajęty drobnymi rzeczami. Odnajdujesz większe życie poprzez podejmowanie większego wyzwania i odpowiedzialności, poprzez wzywanie większej mocy oraz energii w sobie samym i poprzez pozostawanie z tym, a także poprzez przechodzenie przez progi nauki, rozwijanie swoich umiejętności i swojej świadomości.

Jak już powiedzieliśmy, ludzkość nie jest przygotowana na Większą Społeczność. Nie jest przygotowana intelektualnie; nie jest przygotowana psychicznie ani emocjonalnie; i nie jest przygotowana duchowo. Nie możesz wezwać ludzkich instytucji albo ludzkich tradycji do zapewnienia tego przygotowania, rzeczywiste przygotowanie wykroczy bowiem poza to, co one dotąd osiągnęły, ażeby sprostać nowemu zbiegowi okoliczności.

Tutaj należy zdać sobie sprawę, iż to, co zapewnili wielcy Nauczyciele tysiąclecia temu nie może być w pełni wystarczające, aby sprostać nowemu zbiegowi okoliczności. Dlatego właśnie ewolucja religii składa się z kolejnych fal nowych Objawień. Nie zdarza się to każdego dnia albo każdego roku, ale raczej w każdym stuleciu albo w każdym tysiącleciu. I ma to miejsce, aby sprostać zmieniającym się okolicznościom życia i aby przygotować na przyszłość.

Chrześcijaństwo albo Buddyzm, albo Islam sprzed 2000 lat [albo 2500 lat] albo sprzed 1500 lat, z dawnych czasów, nie mogą sprostać dzisiejszym wyzwaniom bez nowej fali Objawienia. Objawienie jest tutaj. Jest to nauczenie dotyczące Większej Społeczności. Jest to sposób na poznanie Duchowości Większej Społeczności. Jest to Droga Wiedzy Większej Społeczności.

To jest to, co tchnie tutaj nowe życie w dawne tradycje. To jest to, co daje nową obietnicę ludzkości. Jednak prawdziwa odpowiedzialność wciąż spoczywa na tobie, na jednostce. Co uczynisz? Wiedza wie, co musisz uczynić, ale ty nie wiesz jeszcze tego, co Wiedza wie. To jest twoja sposobność. Wiedza ma moc i siłę oraz mądrość, aby prowadzić cię w kierunku twojego spełnienia, ale musisz mieć odwagę, aby podjąć tę wędrówkę.

Ludzkość wyłania się do dalece większej areny inteligentnego życia. I w efekcie każdy poczuje się nieco mniejszy. Taka jest cena, jaką zawsze płaci się za przeniesienie się do większego kontekstu. Zamiast być ważną osobą w twojej wiosce, teraz jesteś mało istotną osobą w ramach większej społeczności.

Wszyscy poczują się bardzo mali i bezbronni, gdy tylko zdadzą sobie sprawę, że ich izolacja jest zakończona i że Większa Społeczność jest tutaj. Rozpoznają oni swoją własną bezradność. Dostrzegą, że nie mogą panować nad wydarzeniami. Dostrzegą, że nie mogą nawet panować nad własnymi reakcjami. I dlatego właśnie jest tak wiele zaprzeczania w dzisiejszym świecie. Ludzie chcą utrzymać własne poczucie kontroli i autorytetu, nawet jeśli okoliczności ich życia drastycznie się zmieniły.

Kto może stawić temu czoła? Kto może stanąć w obliczu tego ze zrozumieniem, że jest to zbawienna łaska? Łatwo jest się bać. Znacznie trudniej jest zaangażować swoją własną odwagę.
Ludzkość jest daleko w tyle ze swoim przygotowaniem na Większą Społeczność. Większe Duchowe Siły, które nadzorują dobrobyt ludzkości liczyły na to, że dokonano by większego postępu. Ludzkość jednak zostaje w tyle. Jest tak zajęta sobą, że nie może spoglądać poza siebie.

Przykładowo, dopiero w ostatnich latach wzięła w końcu na siebie odpowiedzialność za to, że żyje w środowisku, które musi być odnawiane i chronione. Są jednostki, które wiedziały o tym od wieków. Każdy dobry rolnik o tym wie. Każdy dobry leśniczy ma tego świadomość. W końcu jednak jest zbiorowe poczucie odpowiedzialności. A jak długo trwało, aby to miało miejsce? I jak spóźnione jest pojawienie się tego?

Jeżeli czujesz się niespokojny, jeśli odczuwasz, że coś porusza się w tobie, nie możesz poczuć się wygodnie i niezależnie od tego, jak wiele rozkoszy oraz przyjemności sobie zapewnisz, nie możesz się uspokoić. Jeśli tak jest w twoim przypadku, to coś wiesz i na coś odpowiadasz. I być może jest w tobie poczucie naglącej potrzeby, którego nie możesz wyjaśnić osobiście, ponieważ wydajesz się posiadać wystarczająco wiele w większości dziedzin życia, aby być relatywnie usatysfakcjonowaną osobą.

Skąd ten niepokój? Skąd to poczucie nagłości? Skąd to zmartwienie i ostrożność? Skąd te niepokojące przeczucia i emocje? Czy to dlatego, że jesteś zasadniczo wadliwy? Czy to dlatego, że miałeś nieszczęśliwe dzieciństwo? Czy to dlatego, że twoje życie nie jest idealne?

Nie. Spójrz poza to. Spójrz głębiej. Czujesz, że na coś reagujesz. To jest to, co znaczy być odpowiedzialnym: być zdolnym do zareagowania. I jest to reagowanie na coś, co leży bardzo głęboko w tobie samym i na coś poza tobą, daleko poza kryterium twojego osobistego życia.

Przed rozpoczęciem nawałnicy zwierzęta w lesie milkną i szukają schronienia. Zmieniają swoje zachowanie. Reagują, chociaż nawałnica jeszcze się nawet nie rozpoczęła. Ty również reagujesz, lecz twoje reakcje często przechodzą niezauważone i nierozpoznane. To jest twoje naturalne urządzenie dostrajające, które utrzymuje cię w łączności z twoim środowiskiem, ale zwłaszcza u ludzi współczesnych ten naturalny instynkt, ta naturalna zdolność została wielce osłabiona i uszkodzona. Przechodzi ona nierozpoznana.

Ludzie będą kroczyć przez swoje codzienne życie jak gdyby nic się nie działo, mimo iż całe okoliczności ich życia się zmieniły. Ludzie nie przygotowują się na przyszłość. Nie przygotowują się na proces starzenia. Nie przygotowują się nawet na potrzeby ich życia, ponieważ nie reagują na znaki i sygnały, na które muszą zareagować.

Większa Społeczność jest dzisiaj na świecie. Jest ukryta, lecz wszędzie zostawia swoje ślady. Ona jest tam, ażebyś ją odnalazł, ale musisz patrzeć. Nie ujrzysz jej w swoich gazetach, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, nie mogą drukować takich rzeczy. Nad ludzkim społeczeństwem panuje powszechna amnezja, zwłaszcza w bardziej rozwiniętych krajach, które, jak można by sądzić, byłyby lepiej wyedukowane i poinformowane.

Wielkie wyzwanie oczekujące ludzkość nie dotyczy jedynie obecności Większej Społeczności, ale wymagania, iż ludzkość zacznie brać pod uwagę swoje zmieniające się okoliczności i że stanie się świadoma żywiołów w swoim środowisku oraz okoliczności, które wytwarzają taką fundamentalną przemianę. To prowadzi cię prosto w kierunku Większej Społeczności.

To prowadzi ludzi zewsząd do rozważenia czegoś, nad czym nigdy wcześniej nie myśleli. Twoi rodzice nie musieli brać tego pod uwagę. Twoi przodkowie nie musieli się nad tym zastanawiać. Mieli inne problemy, niektórych z nich już nie doświadczasz. Ty masz jednak problemy, których oni nigdy nie doświadczyli.

Aby móc zareagować wewnętrznie, musisz wyjść poza całe uwarunkowanie, które otrzymałeś w ramach swojego wychowania i w swoim życiu na świecie, które jest tak bardzo pokaźne. Musisz wznieść się ponad nie. Musisz zejść głęboko pod nie, ażeby odnaleźć tę odpowiedzialność w sobie.

Większa Społeczność niesie ze sobą ogromne ryzyko dla ludzkości, ale sprowadza również zbawienną łaskę wymagając bardziej rozwiniętej edukacji, doskonalszego duchowego dostrojenia i potężniejszego zestawu zdolności. Umieszcza to każdego na świecie w jednej łodzi – bogatych lub biednych. Bez względu na kraj, z którego pochodzisz, stoisz przed tym samym problemem. Wyrównuje to istniejące nierówności i zapewnia podstawę pod współpracę, która nie istniała wcześniej w wystarczającym stopniu.

Rzeczywistość Większej Społeczności, konieczność stworzenia zrozumienia i perspektywy Większej Społeczności, a także potrzeba nauki Duchowości Większej Społeczności są zasadniczymi sprawami, które zapewnią podstawę pod współpracę dla ludzkości. To nie jest po prostu tak, że ludzkość wszędzie stawia czoła poważnemu zagrożeniu; chodzi również o to, że macie teraz możliwość rozwinięcia podstaw, które rozwiążą większość problemów dzisiejszego świata oraz przygotują i umożliwią wam poradzenie sobie z pokaźniejszymi problemami, które oczekują ludzkość w jej procesie wyłonienia się do Większej Społeczności życia.

Jeśli zareagujesz na Większą Społeczność jedynie ze strachem i obawą, nie będziesz w stanie wiedzieć. Jednakże jeśli zareagujesz na Większą Społeczność z nieograniczonym optymizmem – mniemając, że wszystko będzie dobrze, że to jest tylko proces, Bóg wszystkim się zajmuje, ja tylko muszę odegrać swoją rolę i będzie dobrze – nie będziesz w stanie wiedzieć i nie będziesz w stanie się przygotować.

Miast tego, musisz przyjąć postawę pośrednią. Strach i nadzieja mają swój własny pociąg, ale jedno i drugie ma poważne problemy. Mężczyzna lub kobieta Wiedzy nie oddają się żadnemu z nich, ale przyjmują postawę pośrednią, aby być w stanie widzieć wyraźnie. Odnajdują oni w sobie punkt równowagi. Stoją oni na punkcie równowagi, spoglądają i dostrzegają.

Rozejrzyj się wokół siebie. Ujrzysz, że ludzie wahają się pomiędzy nieograniczonym optymizmem a całkowitym uczuciem niepokoju. Przechodzą od jednej skrajności do drugiej. Nie wiedzą, jak odnaleźć postawę pośrednią.

Z pozycji strachu optymizm wygląda cudownie wyzwalająco, tak więc idziesz w tamtym kierunku. “Wszystko będzie dobrze. Wszystko się powiedzie. Możemy sobie z tym poradzić. Bóg wszystko nadzoruje. Mogę się odprężyć. Nie jest tak źle, jak mi się wydaje. W rzeczywistości wszystko jest cudowne.” I żyjesz tam przez jakiś czas i odnajdujesz, “Cóż, tak naprawdę to zupełnie nie przystaje to do mojego doświadczenia rzeczywistości”, i opadasz z powrotem do niepokoju i lęku.

Musisz odnaleźć postawę pośrednią. To tu osiąga się jasność umysłu. To tu istnieje równowaga. To nie jest uciekanie od jednego zestawu emocji, czy oczekiwań do drugiego. To jest odnajdywanie postawy pośredniej. To jest podążanie Drogą Wiedzy, albowiem Wiedza nie jest zauroczona obietnicami nadziei, dobrobytu i szczęścia. I Wiedza nie jest urzeczona mrocznym [przyciąganiem] strachu albo niepokoju.

Strach jest łatwy. Potrzeba bardzo niewiele wysiłku, aby go doświadczyć. Optymizm jest trochę trudniejszy, ale on również jest łatwy, ponieważ możesz wypełnić swój umysł cudownymi oczekiwaniami i wmówić sobie wszystkie rodzaje rzeczy o rzeczywistości wokół ciebie i w tobie. Wiedza jest jednak trudniejsza. Odnajdywanie punktu równowagi jest znacznie trudniejsze. Wymaga to determinacji, wysiłku i przygotowania.

Na tych stronach dajemy ci jasny obraz szerszej perspektywy, jaśniejszy obraz, niż gdziekolwiek indziej. Nie mówimy ci tego wszystkiego, aby cię przytłoczyć, ale aby rozpalić głębszą reakcję oraz dogłębniejszą świadomość w tobie, świadomość, którą już posiadasz. Wzywamy to, co wiesz, nie dając ci nowego do uwierzenia. Jest to częścią wielkiego wyzwania oczekującego ludzkość.

To interesujące, że w ludzkim społeczeństwie i w wielu innych społeczeństwach w Większej Społeczności istnieje skłonność do przyzwolenia, aby sprawy pogorszyły się do tego stopnia, w którym rozwiązanie staje się absolutnie konieczne, poza oczekiwaniami i upodobaniami wszystkich. Ludzie pozwalają na pogorszenie się warunków, a następnie są zmuszeni do zrobienia czegoś, ale do tego czasu ich działania stają się rozpaczliwe, bardzo kosztowne i często niezbyt skuteczne.

Podczas gdy mężczyzna lub kobieta Wiedzy dąży do zlikwidowania problemu, gdy tylko zostaje on rozpoznany, osoba bez takiej podstawy pozwoli, aby rzeczy się pogorszyły, a potem podejmie drastyczne wysiłki, aby je rozwiązać, często bez dobrych rezultatów.

Ta skłonność ukazuje brak odpowiedzialności oraz brak wewnętrznej świadomości. Ona ukazuje brak społecznej spójności w ludzkich społeczeństwach, a także brak szacunku dla wielkiego wpływu waszego środowiska – waszego mentalnego i fizycznego środowiska.

Nadejście Większej Społeczności odmieni to wszystko. Będzie to tego wymagało. Kiedy ludzie czegoś po prostu pragną, cóż, to nie jest wystarczające, ale kiedy coś musi być zrobione, to musi to być zrobione. To wytwarza impuls. Mężczyzna lub kobieta Wiedzy kieruje się tym, co musi zostać zrobione, a nie to, czego pragną lub co wolą. Pragnienia są słabe i niezdecydowane. Upodobania opierają się na osobistych życzeniach. Nie opierają się one na realiach życia albo na przepływie Wiedzy w osobie.

Wielkim wyzwaniem jest to: Ludzkość musi przygotować się na Większą Społeczność oraz musi pozyskać doskonalszy i czystszy duchowy fundament i musi ustanowić podstawę pod współpracę oraz jedność w ludzkiej rodzinie, jeśli ma ona przetrwać i utrzymać swoją zdolność do samostanowienia w Większej Społeczności.

Jest to sytuacja obowiązkowa. To nie jest coś, gdzie możesz powiedzieć, “Cóż, jest to problem, ale dojdziemy do tego pewnego dnia.” Z takim podejściem, zanim ludzie się obudzą będzie za późno, a szkoda już zostanie wyrządzona.

Jest to takie samo wyzwanie w wielu innych dziedzinach ludzkiego życia – degradacja środowiska naturalnego, rozmiar ubóstwa i niepokój społeczny na świecie, niewłaściwa dystrybucja zasobów. To wszystko są problemy, które z dnia na dzień stają się coraz większe i nie ma wystarczającego poczucia odpowiedzialności w ludzkiej rodzinie, aby w pełni stawić im czoła i je rozwiązać. Pochodnia prawdy jest niesiona przez jednostki, które zostały rozpalone prawdą, jednakowoż ich liczba, chociaż rośnie, wciąż nie jest wystarczająco silna i wielka.

Wielkie wyzwanie oczekujące ludzkość nie jest po prostu wyzwaniem, aby stać się świadomym czegoś, stać się świadomym Większej Społeczności, ale wyzwanie do przygotowania i wyzwanie do działania. Musi to wynikać z jasnego zrozumienia sytuacji w zasięgu ręki i musi to być napędzane Wiedzą, aby było prawdziwie skuteczne i aby miało to naprawdę korzystne rezultaty.

To wielkie wyzwanie stojące przed ludzkością jest takie samo, jak wielkie wyzwanie stojące przed tobą – wyzwanie odkrycia tego, kim jesteś, odkrycia tego, co przybyłeś tutaj zrobić, odnalezienia podłoża prawdy w sobie i wyzwanie, aby zacząć tym żyć.

Urodziłeś się z Wiedzą o tym, co musisz uczynić, dokąd musisz się udać i kim musisz się stać. Nadszedł czas, ażeby odnaleźć tę Wiedzę i zacząć nią żyć. To jest wielkie wyzwanie stojące przed tobą. Jest ono takie samo jak wielkie wyzwanie stojące przed ludzkością.

Masz ważniejsze rzeczy do zrobienia w życiu. Ludzkość ma ważniejsze rzeczy do zrobienia. Są donioślejsze sprawy, których musisz być świadom. Są donioślejsze sprawy, których ludzkość musi być świadoma. Są kluczowe rzeczy, o których musisz wiedzieć i z których istnienia musisz zdawać sobie sprawę. Są kluczowe rzeczy, o których ludzkość musi wiedzieć i z których istnienia musi zdawać sobie sprawę.

Wszystko to zaczyna się od jednostki. Nie spoglądaj w kierunku rządów i instytucji. Są sparaliżowane przeszłością. Są sparaliżowane własną wiarą w przeszłość i często nie mogą swobodnie reagować na przyszłość, ponieważ same znajdują się pod wpływem i dominacją. To pochodzi od jednostki. To tutaj pojawia się innowacja. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek pracujesz, bez względu na okoliczności w twoim życiu, to jest twoje wielkie wyzwanie.

Większa Społeczność jest dzisiaj na świecie. Dąży ona do pozyskania wpływów, aby się tutaj zadomowić. Wpływa ona na ludzi w środowisku mentalnym i usiłuje nawiązać więź z ludzkością przy pomocy genetyki. Wykorzysta ona konflikty w ludzkich rządach i sprzeczności w ludzkich religiach, aby pozyskać tutaj wpływy, aby spacyfikować tych, którzy mają większą siłę i zdolność oraz utrzymać obecne iluzje ludzkości tak, ażeby nadal mogła budować tutaj swoją obecność bez ludzkiej interwencji.

Jednakże masz również Sprzymierzeńców w Większej Społeczności i pomówimy o nich później w tej księdze, a także ich znaczeniu dla ciebie jako jednostki oraz dla ludzkości jako całości. Nie będziecie bowiem w stanie wyłonić się do Większej Społeczności bez ich wsparcia i nie będziecie w stanie przygotować się na swoje nowe życie w większej arenie inteligentnego życia nie odnajdując przygotowania, które uczyni to możliwym.

Skupmy się teraz na samym przygotowaniu oraz na tym, co się z nim wiąże, czego wymaga i o wspaniałych nagrodach, jakie oferuje. Bycie świadomym czegoś nie jest wystarczające. Musisz się przygotować, aby sprostać jego wyzwaniom i sposobnościom. Wtedy będziesz w stanie poradzić sobie z Większą Społecznością i zyskać na jej obecności oraz wykorzystać ją do uzyskania siły i spójności oraz użyć jej jako podstawy pod jedność i współpracę w ludzkiej rodzinie. I powinieneś jej użyć do zbudowania relacji, które są silne i skoncentrowane, a nie rządzone przez osobiste pragnienia i obawy. To wszystko jest wynikiem przygotowania i tym się właśnie teraz zajmiemy.