Światowe zagrożenie


Posłuchaj oryginalneg objawienia w języku angielskim:

Pobierz (kliknij prawym przyciskiem, aby pobrać)

Otrzymał Posłaniec Boga
Marshall Vian Summers
20 października 2015 r.
w Boulder, w stanie Kolorado, USA

O tym nagraniu


Słuchasz teraz nagrania głosu Zgromadzenia Anielskiego, które przemawia przez Posłańca Marshalla Viana Summersa.

Tutaj, oryginalny przekaz od Boga, który istnieje poza słowami, jest przetłumaczony na ludzki język i zrozumienie przez Zgromadzenie Anielskie, które czuwa nad światem. Następnie Zgromadzenie przekazuje Boże Posłanie przez Posłańca.

W tym niezwykłym procesie, Głos Objawienia przemawia na nowo. Słowo oraz Dźwięk są na świecie. Po raz pierwszy w historii, nagranie oryginalnego mówionego objawienia jest dostępne dla Ciebie oraz dla świata.

Obyś stał się odbiorcą tego daru Objawienia i był w stanie otrzymać to niezwykłe Posłanie dla siebie i dla swojego życia.Nota do czytelnika:
To tłumaczenie zostało dostarczone do Stowarzyszenia przez studenta Nowego Posłania, który zgłosił się do przetłumaczenia oryginalnego tekstu angielskiego. Udostępniamy światu to tłumaczenie w jego wstępnej formie, aby ludzie mogli mieć szasnę zaznajomienia się z częścią Nowego Posłania w ich własnym języku.

Ludzkość stoi u progu wielkiej, globalnej przemiany, przemiany świata na skalę nigdy dotąd nie oglądaną, spowodowaną przez niewłaściwe wykorzystywanie i nadużywanie świata, przez ludzką ignorancję i ludzką chciwość. Jest to stan, który odmieni teraz życie każdej osoby.

Pomimo, że niewielu jest jeszcze świadomych tego faktu, to zagrożenie dotyczy całego świata. Zmieniliście skład chemiczny atmosfery, wód i gleb. A teraz świat przeformowuje się – odbywa się to w sposób tak gwałtowny i tak niebezpieczny, że dotknie cię to w większym stopniu niż zdajesz sobie z tego sprawę. Posłanie Boga dla świata musi podnieść alarm i zapewnić przygotowanie na nową rzeczywistość świata. Jest to okres i zarazem punkt przełomowy, który wezwie wielu do wyrośnięcia ponad życie, którym są teraz zaabsorbowani, poza ich osobiste nieszczęście i zamęt, ażeby służyć światu w niebezpieczeństwie.

Jest to jeden z powodów, dla którego obecna jest tu interwencja spoza waszego świata, gdyż ci, którzy cenią sobie ten świat dostrzegają to, co tu zachodzi. Sprawdzali atmosferę tego świata. Rozumieją, co ludzkość uczyniła, aby zanieczyścić swoje powietrze, swoje zbiorniki wodne i własną glebę. Wydarzyło się to już niezliczoną ilość razy we wszechświecie. Jest to tam doskonale pojmowane. Tak więc odbywa się teraz wyścig o kontrolę nad światem, o zachowanie go dla użytku tych, którzy pochodzą spoza niego. Widzisz, są z tym bezpośrednio powiązani. Jest to światowe zagrożenie o skali jakiej nie jesteś jeszcze świadom.

Jego siła może unicestwić ludzką cywilizację. Ma moc, by przywołać interwencję spoza świata. Jest na tyle potężne, by wytworzyć chaos na poziomie nigdy wcześniej nie oglądanym.

Musisz teraz podążać za większą potęgą obecną w tobie, gdyż narastać będą zatargi dookoła ciebie oraz antagonizmy na całym świecie, gdy ludzkie społeczeństwa doprowadzane są do granic wytrzymałości, gdy stare animozje zaczynają teraz obejmować tudzież pochłaniać narody i regiony oraz gdy rywalizacja o pozostające zasoby staje się zażarta i niebezpieczna tworząc konflikt oraz przemoc na skalę nigdy dotąd nie widzianą.

Niektórym będzie się wydawało, że to koniec świata, wypełnienie starożytnego proroctwa, jak gdyby to było dzieło Boga. Ale Bóg nie jest sprawcą tego globalnego zagrożenia. Bóg jest świadkiem. Jest to owoc ludzkiej ignorancji, samolubstwa, krótkowzroczności i braku zrozumienia przyszłości oraz konsekwencji własnych poczynań.

Bóg musi ostrzec ludzką rodzinę przed wielkim niebezpieczeństwem, jakie wytworzyła, przed ogromnym kataklizmem, który wprawiła w ruch. Albowiem w przeciągu tego czasu ludzkość może się przygotować i załagodzić konsekwencje własnych poczynań. Jeśli nie będzie w stanie temu sprostać, wtedy ludzka cywilizacja będzie zagrożona w każdym miejscu, w każdym państwie. Gospodarki zostaną zrujnowane. Miliony ludzi pozostanie bez pracy. Miliony ludzi będzie musiało opuścić ich rodzinne kraje, które stały się jałowe i niezdatne do zamieszkania.

Z tego powodu Nowe Objawienie Boga dla świata musi wywołać ten alarm i przesłać to ostrzeżenie. Zmieniliście klimat tego świata. Obecnie przekształca się on samoistnie. Będzie się nadal zmieniał. Przyniesie to susze, powodzie i nędzę. Doprowadzi do upadku gospodarki krajów, które będą musiały rozprawić się z tymi konsekwencjami i wydarzeniami – kataklizmami, które teraz będą pojawiać się coraz częściej i będą coraz bardziej niszczycielskie.

Jest to czas, kiedy ludzkość będzie musiała się zjednoczyć, aby ochronić świat i uratować samą siebie. Bóg jest tutaj dając wam Ostrzeżenie, Błogosławieństwo oraz Przygotowanie, abyście mogli ocalić siebie, swój kraj, swoje rodziny, wasze społeczności, abyście uratowali ludzką cywilizację. Nie możecie sobie pozwolić na pogrążenie się w chaosie, gdyż to zubożyłoby pozostałe zasoby świata pozostawiając stopień ubóstwa, jakiego nie jesteście w stanie sobie wyobrazić.

Zgromadzenie Anielskie, które nadzoruje ten świat widziało nadejście tych wydarzeń. Zbliżają się one szybko, przyspieszane samoczynnie, zintensyfikowane w dalszym ciągu przez nieustanne zanieczyszczanie powietrza, wód i gleby – wprawiając w ruch siły, których nawet w pełni nie rozumiecie; wprawiając w ruch siły przemiany i niepokoju, które będą działać przeciwko ludzkości, które zagrożą teraz jej istnieniu.

Jest to wyścig, by ocalić ludzką cywilizację. Jest to wyścig, który musi zostać podjęty. Jest to wezwanie do ludzkiej współpracy i jedności, aby stawić czoła rzeczywistości nie widzianej nigdy przedtem na Ziemi w czasie ludzkiej cywilizacji. Bóg wie, co się zbliża. Zgromadzenie wie, co nadejdzie, jeśli ludzkość się nie przygotuje. Albowiem wydarzyło się to niezliczoną ilość razy we wszechświecie, gdzie unikalne i cudowne światy jak ten zostają zniszczone oraz zdewastowane przez ignorancję rodzimej populacji, wyeksploatowane, splądrowane i skażone do takiego stopnia, że naturalne środowisko zaczyna podupadać.

Nie możecie na to pozwolić. Musicie to dostrzec. Musicie stawić temu czoła. Musicie mieć odwagę, szczerość i pokorę, ażeby się z tym zmierzyć. Tylko potężne niebezpieczeństwo, tylko ogromne utrapienie, tylko wyjątkowa sposobność na ludzką jedność i współpracę zrodzona teraz z konieczności wezwie Boga, aby przemówił do świata ponownie.

Godzina jest późna. Ludzkość zbyt długo zwlekała. Jest to kryzys przewidziany przez tych, którzy są przewidujący i dobrze poinformowani. Nie sądź, że istnieją inne problemy stojące przed ludzkością, które mogą mierzyć się z tym, o czym tu dzisiaj mówimy. Nie sądź, że inna, ogromna potrzeba lub wymóg przewyższa to, o czym tu dzisiaj mówimy. Jest to wielkie ostrzeżenie. Jest to teraz twój obowiązek.

Nadbrzeżne miasta i porty tego świata mogą zostać zalane w ciągu 30 lat. Ziemie wyschną. Uprawy nie wydadzą plonów. Nastąpi wielka migracja ludzi na skalę nigdy nie oglądaną z rosnącym konfliktem i wielkim utrapieniem. Będzie to obezwładniająca sytuacja, jeśli ludzkość się nie przygotuje.

Jest to najważniejsza sprawa na świecie. Wymagać będzie wszystkich zasobów, talentów, umiejętności i współpracy ludzkości, aby stawić temu czoła i zabezpieczyć przyszłość rasy ludzkiej na świecie, który się teraz zmienił, w którym życie zostało utrudnione i stało się bardziej ryzykowne. Będzie to największe ludzkie przedsięwzięcie w historii tego świata.

Jednakowoż, ludzkość musi się zjednoczyć. Musi zakończyć teraz swoje niekończące się konflikty i niszczącą rywalizację, albo narody upadną jak domino. A ich kryzysy będą tak druzgocące, że przewyższą zdolność ludzkości do rozprawienia się z tym w przyszłości, jeśli rasa ludzka nie będzie mogła i nie poczyni przygotowań. Mówiliśmy o tym niejednokrotnie, ale ten kryzys narasta. Przybiera on na sile.

Bóg miłuje ludzkość, inaczej Bóg patrzyłby w inną stronę i pozwolił, abyście zmierzyli się z gorzkimi owocami waszych poczynań i zostali przez nie pochłonięci. Lecz Bóg kocha ten świat i pragnie uczynić z ludzkości wolną tudzież rozwijającą się rasę we wszechświecie, gdzie wolność jest rzadka i gdzie światy takie jak ten są rzadkie i trudne do odnalezienia.

Rasy spoza tego świata mierzyły się już z takimi problemami. Jest to rzeczą znaną i dlatego też eksploatacja Ziemi teraz oraz Interwencja są podejmowane z taką determinacją i bez użycia siły. Albowiem tych kilka nacji, które są w to zaangażowane nie chcą w większym stopniu zdegradować świat poprzez konflikt, będą polegały na ludzkiej pracy i kooperacji, aby roztoczyć tutaj swoje panowanie. Nie pragną one zniszczenia ludzkości, ale użycia rasy ludzkiej dla własnych celów. A odkąd podbój nie jest dozwolony w tej części wszechświata, inne środki muszą zostać podjęte: podstęp i perswazja – znacznie doskonalsze bronie, niż jesteś tego świadom. Ludzie są pochłonięci samymi sobą. Są opętani żądzą posiadania. Bogaci są złapani w sidła chciwości, zamętu i rozczarowania. Biedni z coraz większymi trudnościami walczą o przetrwanie. Rządy są zaangażowane w podtrzymywanie rzeczywistości, która może jedynie w większym stopniu zubożyć ten świat.

Nie sądź, że będzie to proste. Nie sądź, że kilka rzeczy będzie zdolnych do zmiany kursu, na jakim obecnie jest ludzkość. Niech ci się nie wydaje, że istnieją proste i podstawowe rozwiązania. Jest tysiąc rozwiązań, których będziesz potrzebować, ale masz tylko kilka. Będziesz musiał znaleźć pozostałe, a to będzie wymagało wielkiego ludzkiego wysiłku i współpracy, ażeby uczynić to możliwym.

Żyjesz podczas światowego zagrożenia. Nie mniemaj, że nie wywrze to wpływu na ciebie ani na twoje życie w sposób dogłębny i kompletny. Może przywieść gospodarki do ruiny. Może doprowadzić do masowego głodu i śmierci. Może rozpętać działania wojenne, nieustanne walki na skalę nigdy dotąd nie oglądaną. Może wywołać klęski tak gwałtowne i tak nieprzerwane, jak gdyby natura zwróciła się przeciwko ludzkości zagrożona tym, co ludzkość wykreowała – świat, jaki ukształtowała, przemianę, jaką spowodowała, zniszczenie, do jakiego doprowadziła – sprowadzone na inne życie, a teraz na samą siebie.
Jest to wezwanie do każdego narodu, każdej religii. Bóg dostarczył kluczowe przygotowanie, które musi zostać podjęte, jeżeli ludzkość będzie miała odwagę, determinację i wizję, aby widzieć to, co należy uczynić, ażeby podjąć działania, które muszą zostać podjęte i nawiązać współpracę, która musi zostać nawiązana.

Nie wystarczy skupić się tylko na walce z ubóstwem bądź zaprowadzaniu większej sprawiedliwości tam, gdzie jest potrzebna w tak wielu miejscach. Nie wystarczy tylko rozsądniej korzystać ze świata. Nie wystarczy tylko zaprzestać zanieczyszczania samego środowiska naturalnego. Będziecie musieli schłodzić planetę – zadanie znacznie wykraczające poza to, co kiedykolwiek zostało osiągnięte, ale wciąż w zasięgu ręki. Będzie to jednak wymagało radykalnej redystrybucji zasobów, przekierowania ludzkiej woli oraz zamierzenia, wielkiego wykorzystania całej nauki rasy ludzkiej i jej zdolności. Będziecie musieli schłodzić planetę.

To globalne zagrożenie odmieni wszystko, czym ludzkość jest obecnie pochłonięta. Będziecie musieli ponownie zasadzić lasy, dokonać rekultywacji gleby i oczyścić rzeki. Ludzie będą musieli żyć bardzo skromnie, gdyż całe bogactwo świata zostanie na to przeznaczone. Nie ma schronienia dla bogatych. Nie ma rzeczywistej izolacji dla uprzywilejowanych; albowiem wszystko co posiadają będzie zagrożone przez rzeczy, o których tutaj mówimy.

To Wielka Miłość Boga przynosi wam to ostrzeżenie. Niech ci się nie wydaje, że jest ono w jakimś stopniu przesadzone, gdyż nie mówimy ci jeszcze wszystkiego. Nie mówimy ci wszystkiego, gdyż nie posiadasz jeszcze zdolności, odwagi czy determinacji, aby to usłyszeć i stawić temu czoła.

Wielu zignoruje to, o czym tobie mówimy. Wielu nie odpowie. I zostaną oni zagarnięci, gdy uderzą Wielkie Fale – nieświadomi, nieprzygotowani – albowiem nie dostrzegli, jak to nadciąga, nie usłuchali by ostrzeżenia i nie rozpoznali by znaków. Zmień swoje życie. Uprość je. Korzystaj z jak najmniejszej ilości zasobów, jak tylko możesz. Współpracuj. Przebaczaj. Bądź świadom tego, co się dzieje w twoim świecie. Wypatruj wielkiego kryzysu gromadzącego się na horyzoncie. Patrz z obiektywizmem, szczerze i z taką odwagą, jaką jesteś w stanie zebrać.

Bóg podarował ci wielką siłę i determinację, by wyrosła na tę okazję – największą sposobność w całej ludzkiej historii, możliwość, która zadecyduje o przyszłości każdej osoby oraz waszych dzieci i waszych przyszłych pokoleń. Bóg dał ci moc i determinację na poziomie Wiedzy, Wiedzy, która przebywa w tobie poza powierzchnią twojego umysłu, poza twoim intelektem oraz wszystkimi jego problemami i narzekaniami.

To na tym poziomie ludzie muszą zostać pobudzeni, inaczej nie będą mieli ni odwagi ni determinacji, odwagi lub szczerości albo współczucia, by stawić czoła czemuś o tej wielkości. I właśnie dlatego Bóg daje ci klucz, tajny składnik, jedyną rzecz, która wszystko odmieni – uczyni różnicę w twoim życiu jako jednostki i różnicę w życiu ludzkości jako całości. Albowiem Bóg umieścił wnikliwszą Wiedzę w tobie. Nie jest zepsuta ani skażona przez świat ani wszystkie jego iluzje, tragedie, nieszczęścia i zniszczenia.

Bóg podarował ci siłę, której będziesz potrzebował i która została dostarczona w Nowym Objawieniu Boga dla świata, być może najważniejszym Objawieniu kiedykolwiek podarowanym – danym teraz, aby ocalić ludzkość od siebie samej; doręczonym teraz, ażeby ochronić ludzką cywilizację; ofiarowanym teraz, by zbawić wszystkich, którzy mogą na nie odpowiedzieć; przekazanym teraz z wielką pilnością, wielkim ostrzeżeniem, ale również z wielkim Błogosławieństwem Stwórcy. Albowiem Bóg nie pragnie ujrzeć waszego upadku w chwili największej potrzeby. Nie wycofuj się do twojego bojaźliwego, małego życia. Nie wchodź z powrotem do cieni. Nie zajmuj się drobnymi sprawami bądź bezmyślnymi romansami, które donikąd nie doprowadzą w zmieniającym się świecie. Jest to wezwanie, aby wznieść się na wyżyny największej sposobności w historii. Jest to wezwanie do potrzeby tak wielkiej i tak dogłębnej, że nawet gdybyś rozpoznał ją choć częściowo, to kompletnie przeorientowałaby twoje priorytety, twoje działania i twoje intencje.

Wielkie Fale przemian ujawnią ludzkie zepsucie, ludzkie złudzenie, ludzką ignorancję i głupotę. Ale mają również moc, by wytworzyć siłę tak potężną, że większy atrybut ludzkości, wyższy cel i wspanialszy talent od Stwórcy mogą zostać uaktywnione i doprowadzone ku wielkiej służbie światu.

Jednakowoż, aby dostrzec rozwiązanie, musisz ujrzeć wyzwanie. Musisz widzieć globalne zagrożenie. I musisz być jego częścią, gdyż jesteś częścią tego. Musisz odnaleźć własne miejsce i swoją rolę. Musisz być przygotowany przez Objawienie. Musisz uzyskać oczy, aby widzieć i uszy, aby słyszeć. Jeśli jesteś w stanie to uczynić, twoja indywidualna rola na świecie będzie z wolna wyłaniać się, gdy będziesz doprowadzał swoje życie do porządku, a także gdy pozyskasz wizję tego, co odbywa się w twoim świecie i w twoim życiu.

Nie szukaj oświecenia. Nie szukaj ucieczki, gdyż ona nie istnieje. Jest tylko wnoszenie wkładu i współpraca albo porażka i katastrofa.

Niech to będzie twoim rozumieniem.