Dlaczego jest tutaj?

„Pędzicie naprzód w przyszłość, która nie będzie taka jak przeszłość, lecz nie jesteście przygotowani. Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.”

Ludzkość stoi tuż przed wielką przemianą i niepewną przyszłością…

Wraz ze wzrostem populacji w świecie o ograniczonych zasobach, groźba zubożenia ludzi, wzmagających się konfliktów i wojny jest większa obecnie niż kiedykolwiek przedtem.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Ludzkość stoi w obliczu rosnących, niszczących efektów globalnego ocieplenia, katastrofalnej zmiany klimatu oraz zniszczenia środowiska.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Wiele ze światowych religii jest zbyt oddzielonych, zbytnio zorientowanych na przeszłość i zbyt zaangażowanych w rywalizację z innymi, by alarmować i przygotować rodzinę ludzką na to, co nadchodzi.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Ludzie są podzieleni i nieświadomi Jednej Duchowości ludzkości oraz Jednego Źródła wszystkich tradycji religijnych ludzkości.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Ludzie wykorzystują Boga i religię, by usprawiedliwiać okropne akty okrucieństwa i zemsty w stosunku do innych. Jest to dalszy podział rodziny ludzkiej w czasie, gdy jedność ludzi i współpraca jest imperatywem.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Ludzkość stoi na progu kosmosu i Kontaktu z inteligentnymi rasami spoza świata. Jest to nasze przeznaczenie. Jest to największe wydarzenie w historii ludzkiej. Jednak ludzkość jest nie przygotowana.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Nawet w obecnym czasie ma miejsce Interwencja ze strony tych sił spoza świata, które próbują wykorzystać słabą i podzieloną rodzinę ludzką. Jednak ludzkość jest nieświadoma i nie przygotowana.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Te wielkie fale przemian, które zbliżają się do świata, są niebezpieczne dla przetrwania ludzkości oraz jej zdolności do życia jako wolnej rasy w przyszłości.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Ludzie są nieświadomi rzeczywistości oraz mocy Wiedzy w sobie, wielkiego daru od Stwórcy, który został dany, by prowadzić i chronić każdą osobą.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Wszędzie w ludziach tkwi głęboka tęsknota za nową relacją z Boskością.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Wielu ludzi zaczyna się budzić do wielkiej potrzeby swojej duszy, potrzeby celu, znaczenia i kierunku w życiu oraz potrzeby własnego udziału w świecie.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Nowe Przesłanie od Boga zostało przekazane, by zaalarmować, błogosławić i przygotować całą ludzką rodzinę. Nowe Przesłanie jest ogromne i sięga daleko. Mówi prawie o każdym aspekcie naszego życia. Przez ponad 25 lat jego posłaniec przyjmował ten dar dla ludzkości. I to objawienie trwa do dziś dnia…