Czym jest Nowe Przesłanie od Boga?

„Nowe przesłanie od Boga przekazane zostało przez Stwórcę całemu życiu. Przesłanie jest po to, by przygotować każdego i wszystkich ludzi świata na przetrwanie i rozwój wśród zagrożeń, które czekają ludzkość. Jest to wielki dar w obliczu naglącej potrzeby.”

To jest Nowe Przesłanie od Boga w świecie. To jest dar od Stwórcy całego życia dla ochrony i rozwoju ludzkości. Zawiera ostrzeżenie, błogosławieństwo i przygotowanie dla wszystkich ludzi świata.

Nowe Przesłanie nie jest oparte na istniejącej tradycji religijnej czy naukach duchowych. Jest to dar dla ludzi wszystkich nacji i wiar. Szanuje trwała prawdę zawartą we wszystkich wielkich Przesłaniach, które Stwórca przekazał światu, jednak jest niepodobne do tego, co kiedykolwiek było dotychczas wyjawione ludzkości.

Nowe Przesłanie od Boga jest autentycznym przekazem od Stwórcy, który został przesłany światu w czasie wielkiej przemiany, konfliktów i wstrząsów. Nowe Przesłanie zawiera wiedzę, mądrość oraz wskazówki, których ludzkość nie posiada, by wyjść na spotkanie wielkich wyzwań, jakie stoją przed cała rodziną ludzką.

Nowe Przesłanie jest odpowiedzią na szczere modlitwy ludzi wszystkich narodów i tradycji wierzeń o wolność, bezpieczeństwo i ratunek. Jest to nowe objawienie o Jednej Duchowości ludzkości, o ochronie świata oraz przyszłości i przeznaczeniu ludzkości w Większej Wspólnocie inteligentnego życia we wszechświecie.

Nowe Przesłanie od Boga jest zawarte w serii świętych tekstów i nauk. Było przekazywane przez ponad dwadzieścia pięć lat. Objawienie trwa do dzisiaj.

Dlaczego jest tutaj?

„Pędzicie naprzód w przyszłość, która nie będzie taka jak przeszłość, lecz nie jesteście przygotowani. Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.”

Ludzkość stoi tuż przed wielką przemianą i niepewną przyszłością…

Wraz ze wzrostem populacji w świecie o ograniczonych zasobach, groźba zubożenia ludzi, wzmagających się konfliktów i wojny jest większa obecnie niż kiedykolwiek przedtem.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Ludzkość stoi w obliczu rosnących, niszczących efektów globalnego ocieplenia, katastrofalnej zmiany klimatu oraz zniszczenia środowiska.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Wiele ze światowych religii jest zbyt oddzielonych, zbytnio zorientowanych  na przeszłość i zbyt zaangażowanych w rywalizację z innymi, by alarmować i przygotować rodzinę ludzką na to, co nadchodzi.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Ludzie są podzieleni i nieświadomi Jednej Duchowości ludzkości oraz Jednego Źródła wszystkich tradycji religijnych ludzkości.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Ludzie wykorzystują Boga i religię, by usprawiedliwiać okropne akty okrucieństwa i zemsty w stosunku do innych. Jest to dalszy podział rodziny ludzkiej w czasie, gdy jedność ludzi i współpraca jest imperatywem.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Ludzkość stoi na progu kosmosu i Kontaktu z inteligentnymi rasami spoza świata. Jest to nasze przeznaczenie. Jest to największe wydarzenie w historii ludzkiej. Jednak ludzkość jest nie przygotowana.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Nawet w obecnym czasie ma miejsce Interwencja ze strony tych sił spoza świata, które próbują wykorzystać słabą i podzieloną rodzinę ludzką. Jednak ludzkość jest nieświadoma i nie przygotowana.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Te wielkie fale przemian, które zbliżają się do świata, są niebezpieczne dla przetrwania ludzkości oraz jej zdolności do życia jako wolnej rasy w przyszłości.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Ludzie są nieświadomi rzeczywistości oraz mocy Wiedzy w sobie, wielkiego daru od Stwórcy, który został dany, by prowadzić i chronić każdą osobą.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Wszędzie w ludziach tkwi głęboka tęsknota za nową relacją z Boskością.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Wielu ludzi zaczyna się budzić do wielkiej potrzeby swojej duszy, potrzeby celu, znaczenia i kierunku w życiu oraz potrzeby własnego udziału w świecie.

Oto dlaczego jest to Nowe Przesłanie od Boga.

Nowe Przesłanie od Boga zostało przekazane, by zaalarmować, błogosławić i przygotować całą ludzką rodzinę. Nowe Przesłanie jest ogromne i sięga daleko. Mówi prawie o każdym aspekcie naszego życia. Przez ponad 25 lat jego posłaniec przyjmował ten dar dla ludzkości. I to objawienie trwa do dziś dnia…

Jak pojawiło się Nowe Przesłanie?

„Wielka miłość przyniosła to Nowe Przesłanie światu – miłość Stwórcy dla Stworzenia, miłość Stwórcy do rodziny ludzkiej – pokazując ludzkości jej wielką okazję w tym świecie, by stać się zjednoczoną i wolną rasą.”

Nowe Przesłanie przedstawia wolę Boga dotyczącą ludzkości, zarówno obecnie jak i na czasy, które nadejdą. Wola Boga została przetłumaczona na język ludzki, opracowana jako kompletna nauka dzięki Obecności Anielskiej, która reprezentuje Boską wolę oraz cel dla ludzkości w świecie.

Nowe Przesłanie od Boga było przekazywane przez ponad 25 lat. Było otrzymywane w stanie objawienia przez Marshalla Vian Summersa. Każde słowo przesłania było najpierw wypowiadane, nagrywane a następnie transkrybowane. To zapewniało integralność oraz czystość Nowego Przesłania w jego oryginalnej formie.

Ostatecznie stało się tak, że całe książki były otrzymywane w ciągu dni a nawet godzin. Na przykład siedem rozdziałów wprowadzenia „To jest Nowe Przesłanie od Boga w Świecie” zostało otrzymane w czasie czterech godzin, a 27 rozdziałów „Większej duchowości Społeczności: Nowe Objawienie” zostało otrzymane w ciągu czterech dni. Proces objawień trwa.

Oto w jaki sposób Nowe Przesłanie od Boga przychodzi do świata, a jego przekaz mieści się we wszystkich wielkich Przekazach, jakie kiedykolwiek zostały przesłane światu dla rozwoju ludzkości. Bóg zawsze przekazuje te wielkie i aktualne Wiadomości, zarówno dla świata jak i do wszystkich światów we Wszechświecie poprzez Obecność Anielską. Taka jest natura Boskiego przekazu. W taki oto sposób Bóg komunikuje się z osobami i całymi światami oraz rasami.

Nowe Przesłanie od Boga ma służyć ludzkości w tym czasie oraz w czasach, jakie nadejdą. Jest to bardzo wielkie Orędzie. Jego dar, jego skuteczność i jego aktualność dla rodziny ludzkiej nie powinna być nigdy niedoceniana.

Niesie ono Wielką Mądrość i Wiedzę, Wiedzę i Mądrość wykraczającą poza wszystko, co zostało dane ludzkości dotychczas. Przyjęcie w całej pełni tego, co zawiera Nowe Przesłanie, wymaga wielkiej odwagi, pokory i cierpliwości. Jego moc, jego prawda oraz pokój, który daje, przekracza ludzkie rozumienie.

Nowe Przesłanie Boga podtrzymuje nadzieję oraz obietnicę prowadzenia rodziny ludzkiej w przyszłość tak, aby ludzkość mogła budować lepszą przyszłość i sprawiedliwość w świecie oraz zająć swoje miejsce jako wolna i zjednoczona rasa w Większej Wspólnocie.

Comments are closed.